~vesto/gists

add mastodon_comments.rb
add citibike methodology
add citibike python