~tsileo/entries

entries/.gitignore -rw-r--r-- 24 bytes
3e1f6bc0Thomas Sileo Tweak the setup.py 1 year, 2 months ago
                                        
1
2
3
build/
dist/
*.egg-info