~tsileo/entries

ref: 3e1f6bc0fb750588f86c0ed24a9786ea7f37dc0e entries/.gitignore -rw-r--r-- 24 bytes
3e1f6bc0Thomas Sileo Tweak the setup.py 10 months ago
                                        
1
2
3
build/
dist/
*.egg-info