~technomancy/fennel

ref: 3ffd391d7fa3e774056555abd53156bb535d0c39 fennel/test/generate.fnl -rw-r--r-- 2.6 KiB
3ffd391dPhil Hagelberg Use semicolon instead of do/end as paren disambiguation. 1 year, 1 month ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
;; A general-purpose function for generating random values.

(local random-char
    (fn []
     (if (> (math.random) 0.9) ; digits
       (string.char (+ 47 (math.random 10)))
       (> (math.random) 0.5) ; lower case
       (string.char (+ 96 (math.random 26)))
       (> (math.random) 0.5) ; upper case
       (string.char (+ 64 (math.random 26)))
       (> (math.random) 0.5) ; space and punctuation
       (string.char (+ 31 (math.random 16)))
       (> (math.random) 0.5) ; newlines and tabs
       (string.char (+ 9 (math.random 4)))
       :else ; bonus punctuation
       (string.char (+ 58 (math.random 5))))))

(local generators {:number (fn [] ; weighted towards mid-range integers
               (if (> (math.random) 0.9)
                 (let [x (math.random 2147483647)]
                  (math.floor (- x (/ x 2))))
                 (> (math.random) 0.2)
                 (math.floor (math.random 2048))
                 :else (math.random)))
          :string (fn []
               (var s "")
               (for [_ 1 (math.random 16)]
                (set s (.. s (random-char))))
               s)
          :table (fn [generate depth]
              (let [t {}]
               (var k nil)
               (for [_ 1 (math.random 16)]
                (set k (generate depth))
                ;; no nans plz
                (while (not= k k) (set k (generate depth)))
                (when (not= nil k)
                 (tset t k (generate depth))))
               t))
          :sequence (fn [generate depth]
                (let [t {}]
                 (for [_ 1 (math.random 32)]
                  (tset t (+ (length t) 1) (generate depth)))
                 t))
          :boolean (fn [] (> (math.random) 0.5))})

(local order [:number :string :table :sequence :boolean])

(fn generate [depth ?choice]
 "Generate a random piece of data."
 (if (< (+ 0.5 (/ (math.log depth 10) 1.2)) (math.random))
   (match (. generators (or (. order (or ?choice 1)) :boolean))
    generator (generator generate (+ depth 1)))
   (or (= nil ?choice) (<= ?choice (length order)))
   (generate depth (+ (or ?choice 1) 1))))

{: generate : generators : order}