~taiju/taix

de8c5c57aa30c3a574ea8dce4c4da09e29273bce — Taiju HIGASHI 10 months ago 28b31b3 master
system: Modify the GDM configuration.
3 files changed, 252 insertions(+), 258 deletions(-)

M README.md
M guix-config/system-config.scm
M taix.org
M README.md => README.md +236 -238
@@ 4,134 4,134 @@

OS は [GNU Guix](https://guix.gnu.org/) を使用し, 可能な限り宣言的に構成を記述している.

1. [Guix の設定](#orgc18a24a)
  1. [Guix の設定ファイルの適用](#orgbd2edcb)
    1. [前処理](#org5172af9)
    2. [システムのセットアップ](#org9852c46)
    3. [ホームのセットアップ](#org33d95c8)
    4. [パッケージのセットアップ](#org4e7d163)
    5. [各設定ファイルのリンク](#org2256105)
  2. [チャンネルの設定ファイル](#org1acf4bf)
    1. [NonGuix チャンネルの定義](#orge5f07f5)
    2. [Taix チャンネルの定義](#orgddb7c83)
  3. [システムの設定ファイル](#org1b6d898)
    1. [libinput の設定](#org2655008)
  4. [ホームの設定](#orgd236333)
  5. [パッケージの設定](#org1ba6ac7)
    1. [デスクトップ](#orgeb5de0c)
    2. [パッケージマネージャ](#orgace91e1)
    3. [Emacs](#org55875ee)
    4. [シェル](#org17ab4d5)
    5. [アプリケーション](#org755de64)
    6. [フォント](#org8bb6eb2)
    7. [開発](#org8eeff40)
    8. [GNU Build System](#orgfb444a7)
    9. [ユーティリティ](#org0b5a671)
    10. [関数定義](#org67c64df)
      1. [with-poppler-data](#org400856a)
2. [Taix チャンネル](#orgb060f91)
  1. [emacs-xyz.scm](#orgf59e67e)
  2. [pdf.scm](#org6e8d452)
3. [Emacs の設定](#org83d0ac7)
  1. [Emacs の設定ファイル](#org222457d)
  2. [プリミティブ実装部分のカスタマイズ](#orgc43612f)
    1. [dispnew.c](#org3e87f08)
    2. [fontset.c](#org4ce8749)
    3. [frame.c](#orgd229fcd)
    4. [xdisp.c](#orga99dc20)
    5. [editfns.c](#org61b9e78)
  3. [パッケージのカスタマイズ](#org26b8902)
    1. [ace-window.el](#orgd015164)
    2. [files.el](#orga55c617)
    3. [browse-url.el](#org97157da)
    4. [company.el](#orgf81f7d3)
    5. [minibuffer.el](#org1c90c43)
      1. [参考](#org5300ca1)
    6. [custom.el](#orgf34521d)
    7. [battery.el](#orgdf2c565)
    8. [time.el](#orge8bf578)
    9. [electric-pair.el](#orgdeb3eff)
    10. [eldoc.el](#orgbbd31c2)
    11. [paredit.el](#orgad3a88c)
    12. [rcirc.el](#org31ff3c7)
    13. [em-cmpl.el](#org83898b7)
    14. [icomplete.el](#orgd9f158c)
    15. [startup.el](#org46cda7f)
    16. [org\*.el](#orgc47ecaf)
      1. [org.el](#org461187c)
      2. [org-agenda.el](#orgfc4fde4)
      3. [org-capture.el](#orge6b42ca)
    17. [org-present](#orgba840ad)
    18. [ob-async.el](#org0a4ca31)
    19. [ox-gfm.el](#org8306142)
    20. [scroll-bar.el](#org826e171)
    21. [sendmail.el](#org300a1d8)
    22. [skk\*.el](#orgc7622bb)
      1. [skk-kanagaki.el](#orgebeebbd)
      2. [skk-tut.el](#org10871f8)
      3. [skk-vars.el](#org948a542)
    23. [smtpmail.el](#orge983555)
    24. [which-key.el](#org340494f)
    25. [faces.el](#org54bbe82)
    26. [ibuffer.el](#org46d1d13)
    27. [bash-completion.el](#orgf1f1d55)
    28. [server.el](#org31f09a9)
    29. [cus-edit.el](#orgdadf49f)
    30. [editorconfig.el](#org475ef18)
    31. [inf-lisp.el](#orgb05bccd)
    32. [slime.el](#org1b6bb9f)
    33. [yasnippet.el](#orga33578c)
    34. [copyright.el](#orgde4b8ed)
    35. [geiser-guile.el](#orga2299bf)
    36. [geiser-repl.el](#org9cc0e7a)
    37. [simple.el](#orgbd142cf)
    38. [mastodon.el](#org05ab709)
    39. [elfeed.el](#org6c46269)
    40. [inf-ruby.el](#org50dc699)
    41. [robe.el](#org78dd67f)
    42. [flycheck.el](#orgc938140)
    43. [env.el](#org3ec5fa7)
    44. [kintai.el](#org69f255e)
    45. [js.el](#orga7df6b3)
  4. [変数定義](#orgd3a93a6)
    1. [**my-sans-serif-font**](#orgebb4613)
    2. [**my-serif-font**](#org0f86e5a)
    3. [**guix-source-path**](#orga860e01)
  5. [関数定義](#orga517982)
    1. [my-add-hooks](#org70e1578)
    2. [my-toggle-delete-trailing-whitespace-on-save](#orgb434c85)
4. [Ruby の設定](#orge0101b3)
  1. [irb の設定ファイル](#orge3ba5b2)
5. [Nyxt の設定](#orge7032b2)
  1. [Nyxt の設定ファイル](#orga53ce43)
  2. [Nyxt のバッファ設定](#orgc19e351)
  3. [Nyxt のコマンド定義](#org020d648)
    1. [copy-tver-streaming-url](#orgcd5dcea)
    2. [play-tver-movie-on-mpv](#org5acd0bd)
    3. [play-tver-movie-on-mpv-x2](#org97eeb4e)
  4. [関数定義](#org983b449)
      1. [make-streaming-url](#orgea13d50)
      2. [make-mpv-command](#org8a563cb)
6. [SBCL の設定](#org59721f0)
  1. [ASDF の設定](#orgc9cb2e3)
  2. [QuickLisp の設定](#orgdd38460)
  3. [CFFI の設定](#org54845ce)
7. [フォントの設定](#org9f89af1)


<a id="orgc18a24a"></a>
1. [Guix の設定](#org825d8d9)
  1. [Guix の設定ファイルの適用](#org17bdfea)
    1. [前処理](#org481b8a2)
    2. [システムのセットアップ](#orgc49b50c)
    3. [ホームのセットアップ](#org2fbb86b)
    4. [パッケージのセットアップ](#org3138e0f)
    5. [各設定ファイルのリンク](#orgc03ffe5)
  2. [チャンネルの設定ファイル](#orge17b150)
    1. [NonGuix チャンネルの定義](#org2bcdb81)
    2. [Taix チャンネルの定義](#orgd877b92)
  3. [システムの設定ファイル](#orga1983e8)
    1. [libinput の設定](#org237a4b4)
  4. [ホームの設定](#org1c333a3)
  5. [パッケージの設定](#org1d8a294)
    1. [デスクトップ](#org291e024)
    2. [パッケージマネージャ](#org54ffbba)
    3. [Emacs](#org7e9cb42)
    4. [シェル](#org9235709)
    5. [アプリケーション](#org08d0507)
    6. [フォント](#org95c9efe)
    7. [開発](#orge54fc4d)
    8. [GNU Build System](#org5f03be0)
    9. [ユーティリティ](#org9fa6c47)
    10. [関数定義](#org334a9d4)
      1. [with-poppler-data](#orgf3d8992)
2. [Taix チャンネル](#org8e748db)
  1. [emacs-xyz.scm](#org924f4b9)
  2. [pdf.scm](#org9c904e9)
3. [Emacs の設定](#orgd9edb35)
  1. [Emacs の設定ファイル](#orge675382)
  2. [プリミティブ実装部分のカスタマイズ](#orgfb0c95f)
    1. [dispnew.c](#org03526dc)
    2. [fontset.c](#org4c48347)
    3. [frame.c](#org8878774)
    4. [xdisp.c](#org2303db7)
    5. [editfns.c](#orgafa2575)
  3. [パッケージのカスタマイズ](#orge2d3841)
    1. [ace-window.el](#org65d3c63)
    2. [files.el](#orgef94387)
    3. [browse-url.el](#org215387d)
    4. [company.el](#orga13117a)
    5. [minibuffer.el](#orgaa4b378)
      1. [参考](#org58eee13)
    6. [custom.el](#org9f3aea9)
    7. [battery.el](#org882deb1)
    8. [time.el](#orge42a1bb)
    9. [electric-pair.el](#org975aa14)
    10. [eldoc.el](#orgc3836c1)
    11. [paredit.el](#org54b930c)
    12. [rcirc.el](#org229aafa)
    13. [em-cmpl.el](#org45a7626)
    14. [icomplete.el](#orgefc1e22)
    15. [startup.el](#orgc8d79d0)
    16. [org\*.el](#org73aa63a)
      1. [org.el](#org4cef0f2)
      2. [org-agenda.el](#org38bb0c9)
      3. [org-capture.el](#orga66af9d)
    17. [org-present](#org3cdc6b8)
    18. [ob-async.el](#orga9b3f54)
    19. [ox-gfm.el](#orge47ad7c)
    20. [scroll-bar.el](#org4807fe9)
    21. [sendmail.el](#orgb3b0b3f)
    22. [skk\*.el](#orge74859e)
      1. [skk-kanagaki.el](#org2af061d)
      2. [skk-tut.el](#org7d8f30c)
      3. [skk-vars.el](#org7bf8036)
    23. [smtpmail.el](#org404b822)
    24. [which-key.el](#orgfe05510)
    25. [faces.el](#org32a70d9)
    26. [ibuffer.el](#org08d0a48)
    27. [bash-completion.el](#orgf41f077)
    28. [server.el](#org5b64262)
    29. [cus-edit.el](#org90e1262)
    30. [editorconfig.el](#org0073f9c)
    31. [inf-lisp.el](#orgf8878ab)
    32. [slime.el](#org491828b)
    33. [yasnippet.el](#orge549a9f)
    34. [copyright.el](#orgabd1d44)
    35. [geiser-guile.el](#orge4ca12d)
    36. [geiser-repl.el](#org34f3291)
    37. [simple.el](#orgca99baf)
    38. [mastodon.el](#orgb0d1b3f)
    39. [elfeed.el](#org8c0e10e)
    40. [inf-ruby.el](#org16d1337)
    41. [robe.el](#orgd1377e3)
    42. [flycheck.el](#org27a36e5)
    43. [env.el](#org199da2e)
    44. [kintai.el](#org876f634)
    45. [js.el](#orgde6e437)
  4. [変数定義](#orgd05e6a3)
    1. [**my-sans-serif-font**](#org78cb4f8)
    2. [**my-serif-font**](#org4f6980b)
    3. [**guix-source-path**](#orgb335e33)
  5. [関数定義](#org7ee6465)
    1. [my-add-hooks](#orgeccb09e)
    2. [my-toggle-delete-trailing-whitespace-on-save](#org3a6e119)
4. [Ruby の設定](#org6294abd)
  1. [irb の設定ファイル](#org6283f9a)
5. [Nyxt の設定](#org458784e)
  1. [Nyxt の設定ファイル](#org485b43e)
  2. [Nyxt のバッファ設定](#orgd6ac3bd)
  3. [Nyxt のコマンド定義](#orgdfe5e42)
    1. [copy-tver-streaming-url](#org5839e66)
    2. [play-tver-movie-on-mpv](#orgfd86f74)
    3. [play-tver-movie-on-mpv-x2](#orgb06ae5d)
  4. [関数定義](#org64c0652)
      1. [make-streaming-url](#orge53ba3a)
      2. [make-mpv-command](#org8c1fc4c)
6. [SBCL の設定](#orgf1c6503)
  1. [ASDF の設定](#org679aa90)
  2. [QuickLisp の設定](#org150b494)
  3. [CFFI の設定](#orge2c9f9e)
7. [フォントの設定](#org43f4e6b)


<a id="org825d8d9"></a>

## Guix の設定


<a id="orgbd2edcb"></a>
<a id="org17bdfea"></a>

### Guix の設定ファイルの適用

以下の手順を実行して, Guix を設定する.


<a id="org5172af9"></a>
<a id="org481b8a2"></a>

#### 前処理@@ 148,7 148,7 @@ guix pull
```


<a id="org9852c46"></a>
<a id="orgc49b50c"></a>

#### システムのセットアップ@@ 157,7 157,7 @@ sudo guix system reconfigure guix-config/system-config.scm
```


<a id="org33d95c8"></a>
<a id="org2fbb86b"></a>

#### ホームのセットアップ@@ 166,7 166,7 @@ sudo guix system reconfigure guix-config/system-config.scm
```


<a id="org4e7d163"></a>
<a id="org3138e0f"></a>

#### パッケージのセットアップ@@ 175,7 175,7 @@ guix package --manifest=guix-config/package-config.scm
```


<a id="org2256105"></a>
<a id="orgc03ffe5"></a>

#### 各設定ファイルのリンク@@ 187,7 187,7 @@ stow -vt $HOME emacs.d guix nyxt sbcl fontconfig irb
```


<a id="org1acf4bf"></a>
<a id="orge17b150"></a>

### チャンネルの設定ファイル@@ 204,7 204,7 @@ stow -vt $HOME emacs.d guix nyxt sbcl fontconfig irb
出力されたファイル: [dotfiles/guix/.config/guix/channels.scm](dotfiles/guix/.config/guix/channels.scm)


<a id="orge5f07f5"></a>
<a id="org2bcdb81"></a>

#### NonGuix チャンネルの定義@@ 222,7 222,7 @@ stow -vt $HOME emacs.d guix nyxt sbcl fontconfig irb
```


<a id="orgddb7c83"></a>
<a id="orgd877b92"></a>

#### Taix チャンネルの定義@@ 235,7 235,7 @@ stow -vt $HOME emacs.d guix nyxt sbcl fontconfig irb
```


<a id="org1b6d898"></a>
<a id="orga1983e8"></a>

### システムの設定ファイル@@ 296,16 296,14 @@ stow -vt $HOME emacs.d guix nyxt sbcl fontconfig irb
            (unix-sock-group "libvirt")))
       (service virtlog-service-type)
       (service syncthing-service-type
           (syncthing-configuration (user "taiju")))
       (extra-special-file "/var/lib/gdm/.config/fontconfig/fonts.conf"
                 (plain-file "gdm-fonts.conf"
                       "<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
 <dir>/run/current-system/profile/share/fonts/</dir>
</fontconfig>
")))
    %desktop-services))
           (syncthing-configuration (user "taiju"))))
    (modify-services %desktop-services
     (gdm-service-type
     config => (gdm-configuration
           (gnome-shell-assets
           (list (specification->package "font-google-noto")
              (specification->package "adwaita-icon-theme")
              (specification->package "font-abattis-cantarell"))))))))
 (bootloader
  (bootloader-configuration
  (bootloader grub-efi-bootloader)


@@ 343,7 341,7 @@ stow -vt $HOME emacs.d guix nyxt sbcl fontconfig irb
出力されたファイル: [system-config.scm](system-config.scm)


<a id="org2655008"></a>
<a id="org237a4b4"></a>

#### libinput の設定@@ 359,14 357,14 @@ EndSection"
```


<a id="orgd236333"></a>
<a id="org1c333a3"></a>

### ホームの設定

TBD


<a id="org1ba6ac7"></a>
<a id="org1d8a294"></a>

### パッケージの設定@@ 390,7 388,7 @@ TBD
出力されたファイル: [package-config.scm](package-config.scm)


<a id="orgeb5de0c"></a>
<a id="org291e024"></a>

#### デスクトップ@@ 410,7 408,7 @@ TBD
```


<a id="orgace91e1"></a>
<a id="org54ffbba"></a>

#### パッケージマネージャ@@ 423,7 421,7 @@ Guix のパッケージになっていないソフトウェアのインストー
```


<a id="org55875ee"></a>
<a id="org7e9cb42"></a>

#### Emacs@@ 475,7 473,7 @@ Emacs 関連のパッケージとして下記をインストールする.
```


<a id="org17ab4d5"></a>
<a id="org9235709"></a>

#### シェル@@ 493,7 491,7 @@ Emacs 関連のパッケージとして下記をインストールする.
```


<a id="org755de64"></a>
<a id="org08d0507"></a>

#### アプリケーション@@ 513,7 511,7 @@ Emacs 関連のパッケージとして下記をインストールする.
```


<a id="org8bb6eb2"></a>
<a id="org95c9efe"></a>

#### フォント@@ 525,7 523,7 @@ Emacs 関連のパッケージとして下記をインストールする.
```


<a id="org8eeff40"></a>
<a id="orge54fc4d"></a>

#### 開発@@ 544,7 542,7 @@ Emacs 関連のパッケージとして下記をインストールする.
```


<a id="orgfb444a7"></a>
<a id="org5f03be0"></a>

#### GNU Build System@@ 559,7 557,7 @@ GNU Build System のパッケージとして下記をインストールする.
```


<a id="org0b5a671"></a>
<a id="org9fa6c47"></a>

#### ユーティリティ@@ 583,12 581,12 @@ GNU Build System のパッケージとして下記をインストールする.
```


<a id="org67c64df"></a>
<a id="org334a9d4"></a>

#### 関数定義


<a id="org400856a"></a>
<a id="orgf3d8992"></a>

##### with-poppler-data@@ 602,14 600,14 @@ poppler を依存関係に持つパッケージに poppler-data を追加する
このラッパ関数でパッケージを包むと, PDF ファイル中の日本語を描画したり, 日本語のテキストの抽出できるようになる.


<a id="orgb060f91"></a>
<a id="org8e748db"></a>

## Taix チャンネル

Guix の公式チャンネルなどに未登録で, 独自にパッケージ定義しているものは, 独自チャンネルを作成して管理する.


<a id="orgf59e67e"></a>
<a id="org924f4b9"></a>

### emacs-xyz.scm@@ 698,7 696,7 @@ Guix の公式チャンネルなどに未登録で, 独自にパッケージ定
```


<a id="org6e8d452"></a>
<a id="org9c904e9"></a>

### pdf.scm@@ 721,14 719,14 @@ This package includes Poppler encoding files for rendering of CJK and Cyrillic t
```


<a id="org83d0ac7"></a>
<a id="orgd9edb35"></a>

## Emacs の設定

Org Mode を使用して Literature Programming 方式で Emacs を設定する.


<a id="org222457d"></a>
<a id="orge675382"></a>

### Emacs の設定ファイル@@ 752,14 750,14 @@ Emacs の設定ファイルは, 下記の構成で記述されている.
出力されたファイル: [dotfiles/emacs.d/.emacs.d/init.el](dotfiles/emacs.d/.emacs.d/init.el)


<a id="orgc43612f"></a>
<a id="orgfb0c95f"></a>

### プリミティブ実装部分のカスタマイズ

プリミティブ実装部分のカスタマイズ内容を定義する.


<a id="org3e87f08"></a>
<a id="org03526dc"></a>

#### dispnew.c@@ 772,7 770,7 @@ Emacs の設定ファイルは, 下記の構成で記述されている.
```


<a id="org4ce8749"></a>
<a id="org4c48347"></a>

#### fontset.c@@ 792,7 790,7 @@ JIS X 0208 の文字セットでデフォルトの sans-serif フォントを使
```


<a id="orgd229fcd"></a>
<a id="org8878774"></a>

#### frame.c@@ 811,7 809,7 @@ JIS X 0208 の文字セットでデフォルトの sans-serif フォントを使
```


<a id="orga99dc20"></a>
<a id="org2303db7"></a>

#### xdisp.c@@ 824,7 822,7 @@ JIS X 0208 の文字セットでデフォルトの sans-serif フォントを使
```


<a id="org61b9e78"></a>
<a id="orgafa2575"></a>

#### editfns.c@@ 837,14 835,14 @@ JIS X 0208 の文字セットでデフォルトの sans-serif フォントを使
```


<a id="org26b8902"></a>
<a id="orge2d3841"></a>

### パッケージのカスタマイズ

各種パッケージのカスタマイズ内容を定義する.


<a id="orgd015164"></a>
<a id="org65d3c63"></a>

#### ace-window.el@@ 863,7 861,7 @@ ace-window にグローバルなキーをバインドする.
```


<a id="orga55c617"></a>
<a id="orgef94387"></a>

#### files.el@@ 900,7 898,7 @@ read-only でファイルを開いた場合は view-mode を有効にする.
```


<a id="org97157da"></a>
<a id="org215387d"></a>

#### browse-url.el@@ 913,7 911,7 @@ Emacs で使用するデフォルトのブラウザを EWW に設定する.
```


<a id="orgf81f7d3"></a>
<a id="orga13117a"></a>

#### company.el@@ 932,7 930,7 @@ company による補完を 1 文字目で開始する.
```


<a id="org1c90c43"></a>
<a id="orgaa4b378"></a>

#### minibuffer.el@@ 945,7 943,7 @@ company による補完を 1 文字目で開始する.
```


<a id="org5300ca1"></a>
<a id="org58eee13"></a>

##### 参考@@ 957,7 955,7 @@ company による補完を 1 文字目で開始する.
  -  例: `M-x foo` -> `fbarbazoo`


<a id="orgf34521d"></a>
<a id="org9f3aea9"></a>

#### custom.el@@ 970,7 968,7 @@ company による補完を 1 文字目で開始する.
```


<a id="orgdf2c565"></a>
<a id="org882deb1"></a>

#### battery.el@@ 983,7 981,7 @@ company による補完を 1 文字目で開始する.
```


<a id="orge8bf578"></a>
<a id="orge42a1bb"></a>

#### time.el@@ 1002,7 1000,7 @@ company による補完を 1 文字目で開始する.
```


<a id="orgdeb3eff"></a>
<a id="org975aa14"></a>

#### electric-pair.el@@ 1015,7 1013,7 @@ company による補完を 1 文字目で開始する.
```


<a id="orgbbd31c2"></a>
<a id="orgc3836c1"></a>

#### eldoc.el@@ 1030,7 1028,7 @@ company による補完を 1 文字目で開始する.
```


<a id="orgad3a88c"></a>
<a id="org54b930c"></a>

#### paredit.el@@ 1050,7 1048,7 @@ Lisp 系の各種モードで paredit-mode を有効にする.
```


<a id="org31ff3c7"></a>
<a id="org229aafa"></a>

#### rcirc.el@@ 1068,7 1066,7 @@ Lisp 系の各種モードで paredit-mode を有効にする.
```


<a id="org83898b7"></a>
<a id="org45a7626"></a>

#### em-cmpl.el@@ 1081,7 1079,7 @@ EShell のコマンド補完候補に Emacs Lisp 関数も表示するように
```


<a id="orgd9f158c"></a>
<a id="orgefc1e22"></a>

#### icomplete.el@@ 1100,7 1098,7 @@ EShell のコマンド補完候補に Emacs Lisp 関数も表示するように
```


<a id="org46cda7f"></a>
<a id="orgc8d79d0"></a>

#### startup.el@@ 1119,12 1117,12 @@ Emacs の初期表示画面を抑制する.
```


<a id="orgc47ecaf"></a>
<a id="org73aa63a"></a>

#### org\*.el


<a id="org461187c"></a>
<a id="org4cef0f2"></a>

##### org.el@@ 1159,7 1157,7 @@ org-babel で使用する言語を指定する.
```


<a id="orgfc4fde4"></a>
<a id="org38bb0c9"></a>

##### org-agenda.el@@ 1172,7 1170,7 @@ org-babel で使用する言語を指定する.
```


<a id="orge6b42ca"></a>
<a id="orga66af9d"></a>

##### org-capture.el@@ 1195,7 1193,7 @@ org-babel で使用する言語を指定する.
```


<a id="orgba840ad"></a>
<a id="org3cdc6b8"></a>

#### org-present@@ 1225,7 1223,7 @@ org-present-mode に切り替えた際に, プレゼン用に設定を変更し,
```


<a id="org0a4ca31"></a>
<a id="orga9b3f54"></a>

#### ob-async.el@@ 1238,7 1236,7 @@ Org Babel を非同期に実行できるようにする.
```


<a id="org8306142"></a>
<a id="orge47ad7c"></a>

#### ox-gfm.el@@ 1252,7 1250,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="org826e171"></a>
<a id="org4807fe9"></a>

#### scroll-bar.el@@ 1261,7 1259,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="org300a1d8"></a>
<a id="orgb3b0b3f"></a>

#### sendmail.el@@ 1270,12 1268,12 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="orgc7622bb"></a>
<a id="orge74859e"></a>

#### skk\*.el


<a id="orgebeebbd"></a>
<a id="org2af061d"></a>

##### skk-kanagaki.el@@ 1284,7 1282,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="org10871f8"></a>
<a id="org7d8f30c"></a>

##### skk-tut.el@@ 1294,7 1292,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="org948a542"></a>
<a id="org7bf8036"></a>

##### skk-vars.el@@ 1304,7 1302,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="orge983555"></a>
<a id="org404b822"></a>

#### smtpmail.el@@ 1314,7 1312,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="org340494f"></a>
<a id="orgfe05510"></a>

#### which-key.el@@ 1323,7 1321,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="org54bbe82"></a>
<a id="org32a70d9"></a>

#### faces.el@@ 1345,7 1343,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="org46d1d13"></a>
<a id="org08d0a48"></a>

#### ibuffer.el@@ 1354,7 1352,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="orgf1f1d55"></a>
<a id="orgf41f077"></a>

#### bash-completion.el@@ 1364,7 1362,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="org31f09a9"></a>
<a id="org5b64262"></a>

#### server.el@@ 1375,7 1373,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="orgdadf49f"></a>
<a id="org90e1262"></a>

#### cus-edit.el@@ 1390,7 1388,7 @@ Github Flavored Markdown でエクスポートできるようにデフォルト
```


<a id="org475ef18"></a>
<a id="org0073f9c"></a>

#### editorconfig.el@@ 1403,7 1401,7 @@ EditorConfig を有効にする.
```


<a id="orgb05bccd"></a>
<a id="orgf8878ab"></a>

#### inf-lisp.el@@ 1418,7 1416,7 @@ Inferior Lisp mode で SBCL を使用する.
SLIME などでこの値が参照される.


<a id="org1b6bb9f"></a>
<a id="org491828b"></a>

#### slime.el@@ 1431,7 1429,7 @@ SLIME で使用する Contrib Package をロードする.
```


<a id="orga33578c"></a>
<a id="orge549a9f"></a>

#### yasnippet.el@@ 1453,7 1451,7 @@ Yasnippet をグローバルに有効化する.
```


<a id="orgde4b8ed"></a>
<a id="orgabd1d44"></a>

#### copyright.el@@ 1481,7 1479,7 @@ Guix のコントリビュート時に著作権表示を簡単に更新できる
参考: [The Perfect Setup (GNU Guix Reference Manual)](https://guix.gnu.org/manual/en/html_node/The-Perfect-Setup.html)


<a id="orga2299bf"></a>
<a id="orge4ca12d"></a>

#### geiser-guile.el@@ 1497,14 1495,14 @@ Guix のソースコードを Geiser のロードパスに追加する.
参考: [The Perfect Setup (GNU Guix Reference Manual)](https://guix.gnu.org/manual/en/html_node/The-Perfect-Setup.html)


<a id="org9cc0e7a"></a>
<a id="org34f3291"></a>

#### geiser-repl.el

> Geiser's REPL


<a id="orgbd142cf"></a>
<a id="orgca99baf"></a>

#### simple.el@@ 1517,7 1515,7 @@ Guix のソースコードを Geiser のロードパスに追加する.
```


<a id="org05ab709"></a>
<a id="orgb0d1b3f"></a>

#### mastodon.el@@ 1536,7 1534,7 @@ Guix のソースコードを Geiser のロードパスに追加する.
```


<a id="org6c46269"></a>
<a id="org8c0e10e"></a>

#### elfeed.el@@ 1549,7 1547,7 @@ Guix のソースコードを Geiser のロードパスに追加する.
```


<a id="org50dc699"></a>
<a id="org16d1337"></a>

#### inf-ruby.el@@ 1568,7 1566,7 @@ ruby-mode で inf-ruby-minor-mode を使う.
```


<a id="org78dd67f"></a>
<a id="orgd1377e3"></a>

#### robe.el@@ 1588,7 1586,7 @@ company-robe を使用する.
```


<a id="orgc938140"></a>
<a id="org27a36e5"></a>

#### flycheck.el@@ 1601,7 1599,7 @@ ruby-mode で flycheck-mode を使用する.
```


<a id="org3ec5fa7"></a>
<a id="org199da2e"></a>

#### env.el@@ 1614,7 1612,7 @@ Emacs の中では基本的に pager を使わないため, `PAGER` 環境変数
```


<a id="org69f255e"></a>
<a id="org876f634"></a>

#### kintai.el@@ 1628,7 1626,7 @@ Emacs の中では基本的に pager を使わないため, `PAGER` 環境変数
```


<a id="orga7df6b3"></a>
<a id="orgde6e437"></a>

#### js.el@@ 1641,14 1639,14 @@ Emacs の中では基本的に pager を使わないため, `PAGER` 環境変数
```


<a id="orgd3a93a6"></a>
<a id="orgd05e6a3"></a>

### 変数定義

Emacs のコンフィグで使用する変数を定義する.


<a id="orgebb4613"></a>
<a id="org78cb4f8"></a>

#### **my-sans-serif-font**@@ 1661,7 1659,7 @@ Emacs のコンフィグで使用する変数を定義する.
`serif` には `Noto Sans Serif CJK JP` を使用する.


<a id="org0f86e5a"></a>
<a id="org4f6980b"></a>

#### **my-serif-font**@@ 1670,7 1668,7 @@ Emacs のコンフィグで使用する変数を定義する.
```


<a id="orga860e01"></a>
<a id="orgb335e33"></a>

#### **guix-source-path**@@ 1681,14 1679,14 @@ Guix のソースコードのパスを定義する.
```


<a id="orga517982"></a>
<a id="org7ee6465"></a>

### 関数定義

Emacs のコンフィグで使用する関数を定義する.


<a id="org70e1578"></a>
<a id="orgeccb09e"></a>

#### my-add-hooks@@ 1700,7 1698,7 @@ Emacs のコンフィグで使用する関数を定義する.
```


<a id="orgb434c85"></a>
<a id="org3a6e119"></a>

#### my-toggle-delete-trailing-whitespace-on-save@@ 1718,12 1716,12 @@ Emacs のコンフィグで使用する関数を定義する.
```


<a id="orge0101b3"></a>
<a id="org6294abd"></a>

## Ruby の設定


<a id="orge3ba5b2"></a>
<a id="org6283f9a"></a>

### irb の設定ファイル@@ 1735,14 1733,14 @@ IRB.conf[:USE_READLINE] = false if ENV['INSIDE_EMACS']
```


<a id="orge7032b2"></a>
<a id="org458784e"></a>

## Nyxt の設定

メインブラウザとして使用している Nyxt を設定する.


<a id="orga53ce43"></a>
<a id="org485b43e"></a>

### Nyxt の設定ファイル@@ 1761,7 1759,7 @@ Nyxt の設定ファイルは, 下記の構成で記述されている.
出力されたファイル: [dotfiles/nyxt/.config/nyxt/init.lisp](dotfiles/nyxt/.config/nyxt/init.lisp)


<a id="orgc19e351"></a>
<a id="orgd6ac3bd"></a>

### Nyxt のバッファ設定@@ 1773,14 1771,14 @@ Nyxt は Emacs のキーバインドで操作する.
```


<a id="org020d648"></a>
<a id="orgdfe5e42"></a>

### Nyxt のコマンド定義

Nyxt で使用する独自コマンドを定義する.


<a id="orgcd5dcea"></a>
<a id="org5839e66"></a>

#### copy-tver-streaming-url@@ 1797,7 1795,7 @@ Nyxt で使用する独自コマンドを定義する.
```


<a id="org5acd0bd"></a>
<a id="orgfd86f74"></a>

#### play-tver-movie-on-mpv@@ 1815,7 1813,7 @@ Nyxt で使用する独自コマンドを定義する.
```


<a id="org97eeb4e"></a>
<a id="orgb06ae5d"></a>

#### play-tver-movie-on-mpv-x2@@ 1833,14 1831,14 @@ Nyxt で使用する独自コマンドを定義する.
```


<a id="org983b449"></a>
<a id="org64c0652"></a>

### 関数定義

定義したコマンド等で使用する関数を定義する.


<a id="orgea13d50"></a>
<a id="orge53ba3a"></a>

##### make-streaming-url@@ 1858,7 1856,7 @@ Nyxt で使用する独自コマンドを定義する.
```


<a id="org8a563cb"></a>
<a id="org8c1fc4c"></a>

##### make-mpv-command@@ 1871,7 1869,7 @@ URL から mpv コマンドを生成するユーティリティ関数.
```


<a id="org59721f0"></a>
<a id="orgf1c6503"></a>

## SBCL の設定@@ 1888,7 1886,7 @@ SBCL を設定する.
出力されたファイル: [dotfiles/.sbclrc](dotfiles/.sbclrc)


<a id="orgc9cb2e3"></a>
<a id="org679aa90"></a>

### ASDF の設定@@ 1899,7 1897,7 @@ SBCL を設定する.
```


<a id="orgdd38460"></a>
<a id="org150b494"></a>

### QuickLisp の設定@@ 1914,7 1912,7 @@ SBCL を設定する.
```


<a id="org54845ce"></a>
<a id="orge2c9f9e"></a>

### CFFI の設定@@ 1932,7 1930,7 @@ CFFI が Guix 上で C ライブラリを参照できるようにする.
参考: [Nyxt Developer Readme](https://github.com/atlas-engineer/nyxt/tree/master/documents#gnulinux-freebsd-gtk-dependencies)


<a id="org9f89af1"></a>
<a id="org43f4e6b"></a>

## フォントの設定


M guix-config/system-config.scm => guix-config/system-config.scm +8 -10
@@ 59,16 59,14 @@
            (unix-sock-group "libvirt")))
       (service virtlog-service-type)
       (service syncthing-service-type
           (syncthing-configuration (user "taiju")))
       (extra-special-file "/var/lib/gdm/.config/fontconfig/fonts.conf"
                 (plain-file "gdm-fonts.conf"
                       "<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
 <dir>/run/current-system/profile/share/fonts/</dir>
</fontconfig>
")))
    %desktop-services))
           (syncthing-configuration (user "taiju"))))
    (modify-services %desktop-services
     (gdm-service-type
     config => (gdm-configuration
           (gnome-shell-assets
           (list (specification->package "font-google-noto")
              (specification->package "adwaita-icon-theme")
              (specification->package "font-abattis-cantarell"))))))))
 (bootloader
  (bootloader-configuration
  (bootloader grub-efi-bootloader)

M taix.org => taix.org +8 -10
@@ 162,16 162,14 @@
               (unix-sock-group "libvirt")))
          (service virtlog-service-type)
          (service syncthing-service-type
              (syncthing-configuration (user "taiju")))
          (extra-special-file "/var/lib/gdm/.config/fontconfig/fonts.conf"
                    (plain-file "gdm-fonts.conf"
                          "<?xml version='1.0'?>
   <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
   <fontconfig>
    <dir>/run/current-system/profile/share/fonts/</dir>
   </fontconfig>
   ")))
       %desktop-services))
              (syncthing-configuration (user "taiju"))))
       (modify-services %desktop-services
        (gdm-service-type
        config => (gdm-configuration
              (gnome-shell-assets
              (list (specification->package "font-google-noto")
                 (specification->package "adwaita-icon-theme")
                 (specification->package "font-abattis-cantarell"))))))))
    (bootloader
     (bootloader-configuration
     (bootloader grub-efi-bootloader)