~strahinja/translations

ref: fa9f6b7b458329c6d7856e6011ccc3fb8c1d97fc translations/mc/po/sr.po -rw-r--r-- 107.3 KiB
fa9f6b7bСтрахиња Радић mc/po/sr.po: Update translation a month ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
# Serbian translation of GNU Midnight Commander
# Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the mc package.
#
# Translators:
# Strahinya Radich (Страхиња Радић) <contact@strahinja.org>, 2003
# Slava Zanko <slavazanko@gmail.com>, 2011
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2014
# Strahinya Radich (Страхиња Радић) <contact@strahinja.org>, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Midnight Commander\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://www.midnight-commander.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 15:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2022-05-01 14:29+0200\n"
"Last-Translator: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>\n"
"Language-Team: Serbian (http://www.transifex.com/mc/mc/language/sr/)\n"
"Language: sr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: poe 1.5-1\n"

# "Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
msgid "Warning: cannot load codepages list"
msgstr "Упозорење: не може се учитати списак кодних страница"

msgid "7-bit ASCII"
msgstr "7-битни ASCII"

#, c-format
msgid "Cannot translate from %s to %s"
msgstr "Не може се превести из %s у %s"

msgid "Event system already initialized"
msgstr "Систем догађаја је већ иницијализован"

msgid "Failed to initialize event system"
msgstr "Неуспешно иницијализовање система догађаја"

msgid "Event system not initialized"
msgstr "Систем догађаја није иницијализован"

msgid "Check input data! Some of parameters are NULL!"
msgstr "Проверите улазне податке! Неки параметри су NULL!"

#, c-format
msgid "Unable to create group '%s' for events!"
msgstr "Не може се креирати група „%s“ за догађаје!"

#, c-format
msgid "Unable to create event '%s'!"
msgstr "Не може се креирати догађај „%s“!"

#, c-format
msgid "File \"%s\" is already being edited.\nUser: %s\nProcess ID: %d"
msgstr "Датотека „%s“ се већ уређује.\nКорисник: %s\nID процеса: %d"

msgid "File locked"
msgstr "Датотека је закључана"

msgid "&Grab lock"
msgstr "&Узми катанац"

msgid "&Ignore lock"
msgstr "&Занемари катанац"

#, c-format
msgid "Cannot create %s directory"
msgstr "Не може се направити директоријум %s"

msgid "FATAL: not a directory:"
msgstr "КОБНО: није директоријум:"

msgid ""
"Number out of range (should be in byte range, 0 <= n <= 0xFF, expressed"
" in hex)"
msgstr ""
"Број изван опсега (треба да буде у опсегу бајта, 0 <= n <= 0xFF,"
" изражен хексадекадно)"

msgid "Invalid character"
msgstr "Неисправан знак"

msgid "Unmatched quotes character"
msgstr "Неупарен наводник"

#, c-format
msgid "Hex pattern error at position %d:\n%s."
msgstr "Грешка у хекс шаблону на позицији %d:\n%s."

msgid "Search string not found"
msgstr "Није пронађена тражена ниска"

msgid "Not implemented yet"
msgstr "Још није имплементирано"

msgid "Num of replace tokens not equal to num of found tokens"
msgstr "Број замена није исти као број пронађених елемената"

#, c-format
msgid "Invalid token number %d"
msgstr "Неисправан број елемента %d"

msgid "Regular expression error"
msgstr "Грешка у регуларном изразу"

msgid "No&rmal"
msgstr "&Обично"

msgid "Re&gular expression"
msgstr "&Регуларни израз"

msgid "He&xadecimal"
msgstr "&Хексадецимални"

msgid "Wil&dcard search"
msgstr "Претрага &џокером"

#, c-format
msgid "Unable to load '%s' skin.\nDefault skin has been loaded"
msgstr "Не може се учитати маска „%s“.\nУчитана је подразумевана маска"

#, c-format
msgid "Unable to parse '%s' skin.\nDefault skin has been loaded"
msgstr "Не може се обрадити маска „%s“.\nУчитана је подразумевана маска"

#, c-format
msgid ""
"Unable to use '%s' skin with true colors support:\n"
"%s\n"
"Default skin has been loaded"
msgstr ""
"Маска „%s“ се не може користити уз подршку за true colors:\n"
"%s\n"
"Учитана је подразумевана маска"

#, c-format
msgid ""
"Unable to use '%s' skin with 256 colors support\n"
"on non-256 colors terminal.\n"
"Default skin has been loaded"
msgstr ""
"Маска „%s“ се не може користити са подршком за 256 боја\n"
"на терминалу који нема 256 боја.\n"
"Учитана је подразумевана маска"

msgid "True color not supported with ncurses."
msgstr "ncurses не подржава true color."

msgid "Your terminal doesn't even seem to support 256 colors."
msgstr "Ваш терминал изгледа не подржава 256 боја."

msgid "True color not supported in this slang version."
msgstr "True color није подржан у овој верзији slang-а."

msgid "Set COLORTERM=truecolor if your terminal really supports true colors."
msgstr ""
"Поставите COLORTERM=truecolor ако ваш терминал заиста подржава true"
" colors."

msgid "Escape"
msgstr "Escape"

msgid "Function key 1"
msgstr "Функц. тастер 1"

msgid "Function key 2"
msgstr "Функц. тастер 2"

msgid "Function key 3"
msgstr "Функц. тастер 3"

msgid "Function key 4"
msgstr "Функц. тастер 4"

msgid "Function key 5"
msgstr "Функц. тастер 5"

msgid "Function key 6"
msgstr "Функц. тастер 6"

msgid "Function key 7"
msgstr "Функц. тастер 7"

msgid "Function key 8"
msgstr "Функц. тастер 8"

msgid "Function key 9"
msgstr "Функц. тастер 9"

msgid "Function key 10"
msgstr "Функц. тастер 10"

msgid "Function key 11"
msgstr "Функц. тастер 11"

msgid "Function key 12"
msgstr "Функц. тастер 12"

msgid "Function key 13"
msgstr "Функц. тастер 13"

msgid "Function key 14"
msgstr "Функц. тастер 14"

msgid "Function key 15"
msgstr "Функц. тастер 15"

msgid "Function key 16"
msgstr "Функц. тастер 16"

msgid "Function key 17"
msgstr "Функц. тастер 17"

msgid "Function key 18"
msgstr "Функц. тастер 18"

msgid "Function key 19"
msgstr "Функц. тастер 19"

msgid "Function key 20"
msgstr "Функц. тастер 20"

msgid "Completion/M-tab"
msgstr "Довршавање/M-tab"

msgid "BackTab/S-tab"
msgstr "Повратни Tab/S-tab"

msgid "Backspace"
msgstr "Backspace"

msgid "Up arrow"
msgstr "Стрелица нагоре"

msgid "Down arrow"
msgstr "Стрелица надоле"

msgid "Left arrow"
msgstr "Стрелица налево"

msgid "Right arrow"
msgstr "Стрелица надесно"

msgid "Insert"
msgstr "Insert"

msgid "Delete"
msgstr "Delete"

msgid "Home"
msgstr "Home"

msgid "End key"
msgstr "End тастер"

msgid "Page Up"
msgstr "Page Up"

msgid "Page Down"
msgstr "Page Down"

msgid "/ on keypad"
msgstr "/ на нум. тастатури"

msgid "* on keypad"
msgstr "* на нум. тастатури"

msgid "- on keypad"
msgstr "- на нум. тастатури"

msgid "+ on keypad"
msgstr "+ на нум. тастатури"

msgid "Left arrow keypad"
msgstr "Стрелица налево на нум. тастатури"

msgid "Right arrow keypad"
msgstr "Стрелица надесно на нум. тастатури"

msgid "Up arrow keypad"
msgstr "Стрелица нагоре на нум. тастатури"

msgid "Down arrow keypad"
msgstr "Стрелица надоле на нум. тастатури"

msgid "Home on keypad"
msgstr "Home на нум. тастатури"

msgid "End on keypad"
msgstr "End на нум. тастатури"

msgid "Page Down keypad"
msgstr "Page Down на нум. тастатури"

msgid "Page Up keypad"
msgstr "Page Up на нум. тастатури"

msgid "Insert on keypad"
msgstr "Insert на нум. тастатури"

msgid "Delete on keypad"
msgstr "Delete на нум. тастатури"

msgid "Enter on keypad"
msgstr "Enter на нум. тастатури"

msgid "Function key 21"
msgstr "Функц. тастер 21"

msgid "Function key 22"
msgstr "Функц. тастер 22"

msgid "Function key 23"
msgstr "Функц. тастер 23"

msgid "Function key 24"
msgstr "Функц. тастер 24"

msgid "A1 key"
msgstr "Тастер A1"

msgid "C1 key"
msgstr "Тастер C1"

msgid "Asterisk"
msgstr "Звездица"

msgid "Minus"
msgstr "Минус"

msgid "Plus"
msgstr "Плус"

msgid "Dot"
msgstr "Тачка"

msgid "Less than"
msgstr "Мање од"

msgid "Great than"
msgstr "Веће од"

msgid "Equal"
msgstr "Једнако"

msgid "Comma"
msgstr "Запета"

msgid "Apostrophe"
msgstr "Апостроф"

msgid "Colon"
msgstr "Двотачка"

msgid "Semicolon"
msgstr "Тачка и запета"

msgid "Exclamation mark"
msgstr "Узвичник"

msgid "Question mark"
msgstr "Упитник"

msgid "Ampersand"
msgstr "Амперсанд"

msgid "Dollar sign"
msgstr "Знак за долар"

msgid "Quotation mark"
msgstr "Наводник"

msgid "Percent sign"
msgstr "Проценат"

msgid "Caret"
msgstr "Капа"

msgid "Tilda"
msgstr "Тилда"

msgid "Prime"
msgstr "Прим"

msgid "Underline"
msgstr "Подвлака"

msgid "Understrike"
msgstr "Подвлака у месту"

msgid "Pipe"
msgstr "Усправна црта"

msgid "Left parenthesis"
msgstr "Лева заграда"

msgid "Right parenthesis"
msgstr "Десна заграда"

msgid "Left bracket"
msgstr "Лева угласта заграда"

msgid "Right bracket"
msgstr "Десна угласта заграда"

msgid "Left brace"
msgstr "Лева витичаста заграда"

msgid "Right brace"
msgstr "Десна витичаста заграда"

msgid "Enter"
msgstr "Enter"

msgid "Tab key"
msgstr "Тастер Tab"

msgid "Space key"
msgstr "Размакница"

msgid "Slash key"
msgstr "Коса црта"

msgid "Backslash key"
msgstr "Обрнута коса црта"

msgid "Number sign #"
msgstr "Знак за број #"

#. TRANSLATORS: Please translate as in "at sign" (@).
msgid "At sign"
msgstr "Знак At"

msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

msgid "Alt"
msgstr "Alt"

msgid "Shift"
msgstr "Shift"

msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
msgstr "Променљива окружења TERM није постављена!\n"

msgid "Cannot check SIGWINCH pipe"
msgstr "Не може се проверити SIGWINCH цев"

#, c-format
msgid "\nCannot create pipe for SIGWINCH: %s (%d)\n"
msgstr "\nНе може се креирати цев за SIGWINCH: %s (%d)\n"

#, c-format
msgid "\nCannot configure write end of SIGWINCH pipe: %s (%d)\n"
msgstr "\nНе може се подесити уписни крај SIGWINCH цеви: %s (%d)\n"

#, c-format
msgid "\nCannot configure read end of SIGWINCH pipe: %s (%d)\n"
msgstr "\nНе може се подесити крај за читање SIGWINCH цеви: %s (%d)\n"

#, c-format
msgid ""
"Screen size %dx%d is not supported.\n"
"Check the TERM environment variable.\n"
msgstr ""
"Величина екрана %dx%d није подржана.\n"
"Проверите променљиву окружења TERM.\n"

msgid "B"
msgstr "Б"

msgid "kB"
msgstr "кБ"

msgid "KiB"
msgstr "КиБ"

msgid "MB"
msgstr "МБ"

msgid "MiB"
msgstr "МиБ"

msgid "GB"
msgstr "ГБ"

msgid "GiB"
msgstr "ГиБ"

msgid "Cannot create pipe descriptor"
msgstr "Не може се креирати дескриптор цеви"

msgid "Cannot create pipe streams"
msgstr "Не могу се креирати токови цеви"

#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process:\n%s"
msgstr ""
"Неочекивана грешка у select() приликом читања података из потпроцеса:\n"
"%s"

#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid():\n%s"
msgstr "Неочекивана грешка у waitpid():\n%s"

#, c-format
msgid "Directory cache expired for %s"
msgstr "Кеш директоријума је истекао за %s"

#, c-format
msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lld) bytes transferred"
msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lld) бајт(ова) преузет(о)"

#, c-format
msgid "%s: %s: %s %lld bytes transferred"
msgstr "%s: %s: %s %lld бајт(ова) преузет(о)"

msgid "Starting linear transfer..."
msgstr "Покреће се линеарни пренос..."

msgid "Getting file"
msgstr "Добавља се датотека"

msgid "Changes to file lost"
msgstr "Измене датотеке су изгубљене"

#, c-format
msgid "%s is not a directory\n"
msgstr "%s није директоријум\n"

#, c-format
msgid "Directory %s is not owned by you\n"
msgstr "Нисте власник директоријума %s\n"

#, c-format
msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
msgstr "Не могу се поставити исправне дозволе за директоријум %s\n"

#, c-format
msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
msgstr "Не може се направити привремени директоријум %s: %s\n"

#, c-format
msgid "Temporary files will be created in %s\n"
msgstr "Привремене датотеке ће бити креиране у %s\n"

#, c-format
msgid "Temporary files will not be created\n"
msgstr "Привремене датотеке неће бити креиране\n"

msgid "Press any key to continue..."
msgstr "Било који тастер за наставак..."

msgid "Cannot parse:"
msgstr "Не може се рашчланити:"

msgid "More parsing errors will be ignored."
msgstr "Даље грешке при рашчлањивању ће бити занемарене."

msgid "Internal error:"
msgstr "Интерна грешка:"

msgid "Password:"
msgstr "Лозинка:"

msgid "Screens"
msgstr "Екрани"

msgid "History"
msgstr "Историја"

#. TRANSLATORS: no need to translate 'DialogTitle', it's just a context prefix
msgid "DialogTitle|History cleanup"
msgstr "DialogTitle|Чишћење историје"

msgid "Do you want clean this history?"
msgstr "Да ли желите да очистите овај историјат?"

msgid "&Yes"
msgstr "&Да"

msgid "&No"
msgstr "&Не"

msgid "&OK"
msgstr "&У реду"

msgid "&Cancel"
msgstr "&Откажи"

msgid "Background process:"
msgstr "Позадински процес:"

msgid "Error"
msgstr "Грешка"

#, c-format
msgid "%s (%d)"
msgstr "%s (%d)"

msgid "&Abort"
msgstr "&Прекини"

msgid "Displays the current version"
msgstr "Приказује текуће издање"

msgid "Print data directory"
msgstr "Исписује директоријум са подацима"

msgid "Print extended info about used data directories"
msgstr "Исписује проширене податке о коришћеним директоријумима података"

msgid "Print configure options"
msgstr "Исписује могућности подешавања"

msgid "Print last working directory to specified file"
msgstr "Исписује последњи радни директоријум у наведеној датотеци"

msgid "<file>"
msgstr "<датотека>"

msgid "Enables subshell support (default)"
msgstr "Укључује подршку за подљуске (основно)"

msgid "Disables subshell support"
msgstr "Искључује подршку за подљуске"

msgid "Log ftp dialog to specified file"
msgstr "Бележи садржај фтп прозорчета у задану датотеку"

msgid "Launches the file viewer on a file"
msgstr "Покреће прегледач датотека над датотеком"

msgid "Edit files"
msgstr "Уређује датотеке"

msgid "<file> ..."
msgstr "<датотека> ..."

msgid "Forces xterm features"
msgstr "Захтева функције Х терминала"

msgid "Disable X11 support"
msgstr "Искључује подршку за Х11"

msgid "Tries to use an old highlight mouse tracking"
msgstr "Покушава да користи старо истицање праћења миша"

msgid "Disable mouse support in text version"
msgstr "Искључује подршку за миша у текстуалном издању"

msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
msgstr "Покушава да користи термкап уместо терминфо-а"

msgid "To run on slow terminals"
msgstr "За покретање на спором терминалу"

msgid "Use stickchars to draw"
msgstr "Користи квазиграфичке симболе за цртање"

msgid "Resets soft keys on HP terminals"
msgstr "Поставља меке тастере на ХП-овим терминалима"

msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
msgstr "Учитава одреднице свеза тастера из наведене датотеке"

msgid "Don't load definitions of key bindings from file, use defaults"
msgstr "Не учитава одреднице свеза тастера из датотеке, користи основности"

msgid "Requests to run in black and white"
msgstr "Захтева покретање у режиму без боја"

msgid "Request to run in color mode"
msgstr "Захтева покретање у режиму боја"

msgid "Specifies a color configuration"
msgstr "Наводи подешавања боја"

msgid "<string>"
msgstr "<ниска>"

msgid "Show mc with specified skin"
msgstr "Приказује поноћног наредника са наведеном маском"

#. TRANSLATORS: don't translate keywords
msgid ""
"--colors KEYWORD={FORE},{BACK},{ATTR}:KEYWORD2=...\n"
"\n"
"{FORE}, {BACK} and {ATTR} can be omitted, and the default will be used\n"
"\n"
" Keywords:\n"
"  Global:    errors, disabled, reverse, gauge, header\n"
"         input, inputmark, inputunchanged, commandlinemark\n"
"         bbarhotkey, bbarbutton, statusbar\n"
"  File display: normal, selected, marked, markselect\n"
"  Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus,"
" errdhotnormal,\n"
"         errdhotfocus\n"
"  Menus:    menunormal, menuhot, menusel, menuhotsel,"
" menuinactive\n"
"  Popup menus: pmenunormal, pmenusel, pmenutitle\n"
"  Editor:    editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
"         editlinestate, editbg, editframe, editframeactive\n"
"         editframedrag\n"
"  Viewer:    viewnormal,viewbold, viewunderline, viewselected\n"
"  Help:     helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
msgstr ""
"--colors KEYWORD={FORE},{BACK},{ATTR}:KEYWORD2=...\n"
"\n"
"{FORE}, {BACK} и {ATTR} могу да се изоставе, а биће коришћене"
" основности\n"
"\n"
" Кључне речи:\n"
"  Опште:    errors, disabled, reverse, gauge, header\n"
"         input, inputmark, inputunchanged, commandlinemark\n"
"         bbarhotkey, bbarbutton, statusbar\n"
"  Приказивање датотека: normal, selected, marked, markselect\n"
"  Поља прозорчета: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus,"
" errdhotnormal,\n"
"         errdhotfocus\n"
"  Изборници:    menunormal, menuhot, menusel, menuhotsel,"
" menuinactive\n"
"  Искачући изборници: pmenunormal, pmenusel, pmenutitle\n"
"  Уређивач:    editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
"         editlinestate, editbg, editframe, editframeactive\n"
"         editframedrag\n"
"  Прегледач:    viewnormal,viewbold, viewunderline, viewselected\n"
"  Помоћ:     helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink,"
" helpslink\n"

#. TRANSLATORS: don't translate color names and attributes
msgid ""
"Standard Colors:\n"
"  black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
"  yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
"  brightcyan, lightgray and white\n"
"\n"
"Extended colors, when 256 colors are available:\n"
"  color16 to color255, or rgb000 to rgb555 and gray0 to gray23\n"
"\n"
"Attributes:\n"
"  bold, italic, underline, reverse, blink; append more with '+'\n"
msgstr ""
"Уобичајене боје:\n"
"  black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
"  yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
"  brightcyan, lightgray и white\n"
"\n"
"Проширене боје, када су доступне 256 боје:\n"
"  color16 до color255, или rgb000 до rgb555 и gray0 до gray23\n"
"\n"
"Атрибути:\n"
"  bold, italic, underline, reverse, blink; придодајте још помоћу +\n"

msgid "Color options"
msgstr "Опције боје"

msgid "[+lineno] file1[:lineno] [file2[:lineno]...]"
msgstr "[+бројреда] дато1[:бројреда] [дато2[:бројреда]...]"

msgid "file"
msgstr "датотеку"

msgid "file1 file2"
msgstr "дато1 дато2"

msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
msgstr "[овај_дир] [други_дир_панела]"

msgid ""
"\n"
"Please send any bug reports (including the output of 'mc -V')\n"
"as tickets at www.midnight-commander.org\n"
msgstr ""
"\n"
"Извештаје о грешкама (укључујући и излаз наредбе „mc -V“)\n"
"пошаљите као листић на „www.midnight-commander.org“\n"

#, c-format
msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
msgstr "Гнуов Поноћни наредник %s\n"

msgid "Main options"
msgstr "Главне опције"

msgid "Terminal options"
msgstr "Опције терминала"

msgid "Arguments parse error!"
msgstr "Грешка обраде аргумената!"

msgid "No arguments given to the viewer."
msgstr "Аргументи нису дати прегледачу."

msgid "Two files are required to envoke the diffviewer."
msgstr "Потребне су две датотеке за призивање прегледача разлика."

msgid "Background protocol error"
msgstr "Грешка позадинског протокола"

msgid "Reading failed"
msgstr "Читање није успело"

msgid "Background process error"
msgstr "Грешка позадинског процеса"

msgid "Unknown error in child"
msgstr "Непозната грешка у породу"

msgid "Child died unexpectedly"
msgstr "Пород је неочекивано завршио"

msgid ""
"Background process sent us a request for more arguments\n"
"than we can handle."
msgstr ""
"Позадински процес нам је послао захтев за више аргумената\n"
"него што можемо да обрадимо."

msgid "&Dismiss"
msgstr "&Одбиј"

msgid "Enter search string:"
msgstr "Унеси ниску претраге:"

msgid "Cas&e sensitive"
msgstr "Разликуј &величину слова"

msgid "&Backwards"
msgstr "&Уназад"

msgid "&Whole words"
msgstr "&Целе речи"

msgid "&All charsets"
msgstr "&Све знакове"

msgid "Search"
msgstr "Тражи"

msgid "Search is disabled"
msgstr "Претрага је искључена"

#, c-format
msgid "Cannot create temporary diff file\n%s"
msgstr "Не могу да направим привремену датотеку разлика\n%s"

#, c-format
msgid "Cannot create backup file\n%s%s\n%s"
msgstr "Не могу да направим датотеку резерве\n%s%s\n%s"

#, c-format
msgid "Cannot create temporary merge file\n%s"
msgstr "Не могу да направим привремену датотеку стапања\n%s"

msgid "&Fastest (Assume large files)"
msgstr "&Најбрже (Подразумева велике датотеке)"

msgid "&Minimal (Find a smaller set of change)"
msgstr "&Најмање (Налази најмањи скуп промене)"

msgid "Diff algorithm"
msgstr "Алгоритам разлика"

msgid "Diff extra options"
msgstr "Додатне опције разлика"

msgid "&Ignore case"
msgstr "&Занемари величину слова"

msgid "Ignore tab &expansion"
msgstr "Занемари &раширеност табулатора"

msgid "Ignore &space change"
msgstr "Занемари промену &размака"

msgid "Ignore all &whitespace"
msgstr "Занемари све &празнине"

msgid "Strip &trailing carriage return"
msgstr "Откини пратећи &повратни носач"

msgid "Diff Options"
msgstr "Опције разлика"

msgid "Edit"
msgstr "Уреди"

msgid "Edit is disabled"
msgstr "Уређивање је искључено"

msgid "Goto line (left)"
msgstr "Иди на ред (лево)"

msgid "Goto line (right)"
msgstr "Иди на ред (десно)"

msgid "Enter line:"
msgstr "Унеси ред:"

msgid "ButtonBar|Help"
msgstr "Помоћ"

msgid "ButtonBar|Save"
msgstr "Сачувај"

msgid "ButtonBar|Edit"
msgstr "Уреди"

msgid "ButtonBar|Merge"
msgstr "Споји"

msgid "ButtonBar|Search"
msgstr "Потражи"

msgid "ButtonBar|Options"
msgstr "Опције"

msgid "ButtonBar|Quit"
msgstr "Изађи"

msgid "Quit"
msgstr "Заврши"

msgid "File(s) was modified. Save with exit?"
msgstr "Датотека је измењена. Да сачувам при изласку?"

msgid "Midnight Commander is being shut down.\nSave modified file(s)?"
msgstr "Поноћни наредник је угашен.\nДа сачувам измењену датотеку?"

msgid "Diff:"
msgstr "Разлике:"

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory"
msgstr "„%s“ је директоријум"

#, c-format
msgid "Cannot stat \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да добијем податке о „%s“\n%s"

msgid "Diff viewer: invalid mode"
msgstr "Прегледач разлика: неисправан режим"

msgid "Two files are needed to compare"
msgstr "Две датотеке су потребне за поређење"

#, c-format
msgid "Loading: %3d%%"
msgstr "Учитавам: %3d%%"

msgid "Loading..."
msgstr "Учитавам..."

#, c-format
msgid "Cannot open %s for reading"
msgstr "Не могу да отворим „%s“ за читање"

msgid "Load file"
msgstr "Учитај датотеку"

#, c-format
msgid "Error reading %s"
msgstr "Грешка читања „%s“"

#, c-format
msgid "Cannot get size/permissions for %s"
msgstr "Не могу да добавим величину/овлашћења за „%s“"

#, c-format
msgid "\"%s\" is not a regular file"
msgstr "„%s“ није обична датотека"

#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large.\nOpen it anyway?"
msgstr "Датотека „%s“ је превелика.\nДа је ипак отворим?"

msgid "Warning"
msgstr "Упозорење"

#, c-format
msgid "Error reading from pipe: %s"
msgstr "Грешка читања из спојке: %s"

#, c-format
msgid "Cannot open pipe for reading: %s"
msgstr "Не могу да отворим спојку за читање: %s"

msgid "File has hard-links. Detach before saving?"
msgstr "Датотека има чврсте везе. Да је откачим пре чувања?"

msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
msgstr "Датотека је измењена у међувремену. Да је ипак сачувам?"

#, c-format
msgid "Error writing to pipe: %s"
msgstr "Грешка писања у спојку: %s"

#, c-format
msgid "Cannot open pipe for writing: %s"
msgstr "Не могу да отворим спојку за писање: %s"

#, c-format
msgid "Cannot open file for writing: %s"
msgstr "Не могу да отворим датотеку за писање: %s"

msgid "The file you are saving does not end with a newline."
msgstr "Датотека коју чувате не завршава се новим редом."

msgid "C&ontinue"
msgstr "&Настави"

msgid "&Do not change"
msgstr "Не &мењај"

msgid "&Unix format (LF)"
msgstr "&Јуникс запис (ЛФ)"

msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
msgstr "&Виндоуз/ДОС запис (ЦР ЛФ)"

msgid "&Macintosh format (CR)"
msgstr "&Мекинтош запис (ЦР)"

msgid "Enter file name:"
msgstr "Унеси назив датотеке:"

msgid "Change line breaks to:"
msgstr "Измени преломе редова на:"

msgid "Save As"
msgstr "Сачувај као"

msgid "&Quick save"
msgstr "&Брзо сачувај"

msgid "&Safe save"
msgstr "Бе&збедно сачувај"

msgid "&Do backups with following extension:"
msgstr "&Направи резерве са следећим проширењем:"

msgid "Check &POSIX new line"
msgstr "Провери нови ред &ПОСИКС-а"

msgid "Edit Save Mode"
msgstr "Уредите режим чувања"

msgid "Save as"
msgstr "Сачувај као"

msgid "Cannot save: destination is not a regular file"
msgstr "Не могу да сачувам: одредиште није обична датотека"

msgid "A file already exists with this name"
msgstr "Већ постоји датотека под овим називом"

msgid "&Overwrite"
msgstr "&Препиши"

msgid "Cannot save file"
msgstr "Не могу да сачувам датотеку"

#, c-format
msgid "Confirm save file: \"%s\""
msgstr "Потврди чување датотеке: „%s“"

msgid "Save file"
msgstr "Сачувај датотеку"

msgid "&Save"
msgstr "&Сачувај"

msgid "Load"
msgstr "Учитај"

msgid "Syntax file edit"
msgstr "Уређивање синтаксне датотеке"

msgid "Which syntax file you want to edit?"
msgstr "Коју датотеку синтаксе желите да уређујете?"

msgid "&User"
msgstr "&Корисничку"

msgid "&System wide"
msgstr "&Системску"

msgid "Menu edit"
msgstr "Уређивање изборника"

msgid "Which menu file do you want to edit?"
msgstr "Коју датотеку изборника желите да уређујете?"

msgid "&Local"
msgstr "&Месну"

msgid "[NoName]"
msgstr "[Без назива]"

#, c-format
msgid "File %s was modified.\nSave before close?"
msgstr "Датотека %s је измењена.\nСачувати пре затварања?"

msgid "Close file"
msgstr "Затвори датотеку"

#, c-format
msgid "Midnight Commander is being shut down.\nSave modified file %s?"
msgstr "Поноћни наредник се затвара.\nСачувати измењену датотеку %s?"

msgid "This function is not implemented"
msgstr "Ова функција није примењена"

msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Умножи у оставу"

msgid "Unable to save to file"
msgstr "Не могу да сачувам у датотеку"

msgid "Cut to clipboard"
msgstr "Исеци у оставу"

msgid "Goto line"
msgstr "Иди на ред"

msgid "Save block"
msgstr "Сачувај блок"

msgid "Insert file"
msgstr "Уметни датотеку"

msgid "Cannot insert file"
msgstr "Не могу да уметнем датотеку"

msgid "Sort block"
msgstr "Поређај блок"

msgid "You must first highlight a block of text"
msgstr "Морате прво да изаберете блок текста"

msgid "Run sort"
msgstr "Покрени ређање"

msgid "Enter sort options (see manpage) separated by whitespace:"
msgstr "Унесите опције ређања (видите странице упутства) одвојене празнинама:"

msgid "Sort"
msgstr "Поређај"

msgid "Cannot execute sort command"
msgstr "Не могу да извршим наредбу ређања"

#, c-format
msgid "Sort returned non-zero: %s"
msgstr "Ређање је дало не-нулти резултат: %s"

msgid "Paste output of external command"
msgstr "Убаци излаз спољне наредбе"

msgid "Enter shell command(s):"
msgstr "Унесите наредбе љуске:"

msgid "External command"
msgstr "Спољна наредба"

msgid "Cannot execute command"
msgstr "Не могу да извршим наредбу"

msgid "mail -s <subject> -c <cc> <to>"
msgstr "mail -s <тема> -c <уу> <прима>"

msgid "To"
msgstr "Прима"

msgid "Subject"
msgstr "Тема"

msgid "Copies to"
msgstr "Умношке у"

msgid "Mail"
msgstr "Пошта"

msgid "Insert literal"
msgstr "Уметни словност"

msgid "Press any key:"
msgstr "Притисните неки тастер:"

msgid ""
"Current text was modified without a file save.\n"
"Continue discards these changes."
msgstr ""
"Текући текст је измењен без чувања датотеке.\n"
"Настављање ће одбацити ове измене.\n"
"\n"
"\n"
"\n"

msgid "Cancel"
msgstr "Откажи"

msgid "Collect completions"
msgstr "Сакупи довршавања"

msgid "NoName"
msgstr "Без назива"

msgid "Save macro"
msgstr "Сачувај макро"

msgid "Press the macro's new hotkey:"
msgstr "Притисните нову пречицу макроа:"

msgid "Delete macro"
msgstr "Обриши макро"

msgid "Press macro hotkey:"
msgstr "Притисните макро пречицу:"

msgid "Macro not deleted"
msgstr "Макро није обрисан"

msgid "Repeat last commands"
msgstr "Понови последње наредбе"

msgid "Repeat times:"
msgstr "Времена понављања:"

msgid "&Open file..."
msgstr "&Отвори датотеку..."

msgid "&New"
msgstr "&Нова"

msgid "&Close"
msgstr "&Затвори"

msgid "&History..."
msgstr ""

msgid "Save &as..."
msgstr "Сачувај &као..."

msgid "&Insert file..."
msgstr "&Уметни датотеку..."

msgid "Cop&y to file..."
msgstr "Умножи &у датотеку..."

msgid "&User menu..."
msgstr "&Кориснички изборник..."

msgid "A&bout..."
msgstr "О &програму..."

msgid "&Quit"
msgstr "&Заврши"

msgid "&Undo"
msgstr "&Опозови"

msgid "&Redo"
msgstr "&Врати"

msgid "&Toggle ins/overw"
msgstr "&Промени уметање/преглед"

msgid "To&ggle mark"
msgstr "Промени &ознаку"

msgid "&Mark columns"
msgstr "Означи с&тупце"

msgid "Mark &all"
msgstr "Означи с&ве"

msgid "Unmar&k"
msgstr "&Одзначи"

msgid "Cop&y"
msgstr "&Умножи"

msgid "Mo&ve"
msgstr "&Премести"

msgid "&Delete"
msgstr "&Обриши"

msgid "Co&py to clipfile"
msgstr "Умножи у &датотеку оставе"

msgid "&Cut to clipfile"
msgstr "&Исеци у датотеку оставе"

msgid "Pa&ste from clipfile"
msgstr "&Убаци из датотеке оставе"

msgid "&Beginning"
msgstr "&Почетак"

msgid "&End"
msgstr "&Крај"

msgid "&Search..."
msgstr "&Потражи..."

msgid "Search &again"
msgstr "Потражи &опет"

msgid "&Replace..."
msgstr "&Замени..."

msgid "&Toggle bookmark"
msgstr "&Искључи обележивач"

msgid "&Next bookmark"
msgstr "&Следећи обележивач"

msgid "&Prev bookmark"
msgstr "&Претходни обележивач"

msgid "&Flush bookmarks"
msgstr "Преточи &обележиваче"

msgid "&Go to line..."
msgstr "&Иди на ред..."

msgid "&Toggle line state"
msgstr "&Промени стање реда"

msgid "Go to matching &bracket"
msgstr "Иди на одговарајућу &заграду"

msgid "Toggle s&yntax highlighting"
msgstr "Промени &истицање синтаксе"

msgid "&Find declaration"
msgstr "&Нађи објаву"

msgid "Back from &declaration"
msgstr "Назад &од објаве"

msgid "For&ward to declaration"
msgstr "Напред &до објаве"

msgid "Encod&ing..."
msgstr "&Кодирање..."

msgid "&Refresh screen"
msgstr "&Освежи екран"

msgid "&Start/Stop record macro"
msgstr "&Покрени/заустави снимање макроа"

msgid "Delete macr&o..."
msgstr "Обриши &макро..."

msgid "Record/Repeat &actions"
msgstr "Сними/понови &радњу"

msgid "S&pell check"
msgstr "Провери &писање"

msgid "C&heck word"
msgstr "Провери &реч"

msgid "Change spelling &language..."
msgstr "Измени &језик провере писања..."

msgid "&Mail..."
msgstr "&Пошта..."

msgid "Insert &literal..."
msgstr "Уметни &словност..."

msgid "Insert &date/time"
msgstr "Уметни &датум/време"

msgid "&Format paragraph"
msgstr "&Обликуј пасус"

msgid "&Sort..."
msgstr "&Поређај..."

msgid "&Paste output of..."
msgstr "&Убаци излаз из..."

msgid "&External formatter"
msgstr "&Спољни обликовач"

msgid "&Move"
msgstr "&Премести"

msgid "&Resize"
msgstr "Промени &величину"

msgid "&Toggle fullscreen"
msgstr "Преко &целог екрана"

msgid "&Next"
msgstr "&Следеће"

msgid "&Previous"
msgstr "&Претходно"

msgid "&List..."
msgstr "&Списак..."

msgid "&General..."
msgstr "&Опште..."

msgid "Save &mode..."
msgstr "&Сачувај режим..."

msgid "Learn &keys..."
msgstr "Научи &тастере..."

msgid "Syntax &highlighting..."
msgstr "Истицање &синтаксе..."

msgid "S&yntax file"
msgstr "&Датотека синтаксе"

msgid "&Menu file"
msgstr "Датотека &изборника"

msgid "&Save setup"
msgstr "&Сачувај подешавања"

msgid "&File"
msgstr "&Датотека"

msgid "&Edit"
msgstr "У&реди"

msgid "&Search"
msgstr "&Потражи"

msgid "&Command"
msgstr "&Наредба"

msgid "For&mat"
msgstr "&Обликуј"

msgid "&Window"
msgstr "&Прозор"

msgid "&Options"
msgstr "&Опције"

msgid "&None"
msgstr "&Ништа"

msgid "&Dynamic paragraphing"
msgstr "&Динамички пасуси"

msgid "Type &writer wrap"
msgstr "Врста &прелома реда"

msgid "Wrap mode"
msgstr "Прелом редова"

msgid "Tabulation"
msgstr "Табулација"

msgid "&Fake half tabs"
msgstr "&Лажна полутабулација"

msgid "&Backspace through tabs"
msgstr "&Повратница кроз табулаторе"

msgid "Fill tabs with &spaces"
msgstr "Попуни табулаторе &размацима"

msgid "Tab spacing:"
msgstr "Простирање табулатора:"

msgid "Other options"
msgstr "Остале опције"

msgid "&Return does autoindent"
msgstr "&Повратак обавља самоувлачење"

msgid "Confir&m before saving"
msgstr "Потврди пре &чувања"

msgid "Save file &position"
msgstr "Сачувај &положај датотеке"

msgid "&Visible trailing spaces"
msgstr "&Завршни размаци су видљиви"

msgid "Visible &tabs"
msgstr "&Табулатори су видљиви"

msgid "Synta&x highlighting"
msgstr "Истицање &синтаксе"

msgid "C&ursor after inserted block"
msgstr "Курсор &након уметнутог блока"

msgid "Pers&istent selection"
msgstr "Постојани &избор"

msgid "Cursor be&yond end of line"
msgstr "Курсор &ван краја реда"

msgid "&Group undo"
msgstr "Опозив &групе"

msgid "Word wrap line length:"
msgstr "Дужина реда прелома речи:"

msgid "Editor options"
msgstr "Опције уређивача"

msgid "In se&lection"
msgstr "У &избору"

msgid "&Find all"
msgstr "&Нађи све"

msgid "Enter replacement string:"
msgstr "Унесите ниску замене:"

msgid "Replace"
msgstr "Замени"

msgid "Replace with:"
msgstr "Замени са:"

msgid "&Replace"
msgstr "&Замени"

msgid "A&ll"
msgstr "&Све"

msgid "&Skip"
msgstr "&Прескочи"

msgid "Confirm replace"
msgstr "Потврди замену"

#, c-format
msgid "Searching %s: %3d%%"
msgstr "Тражим „%s“: %3d%%"

#, c-format
msgid "Searching %s"
msgstr "Тражим „%s“"

#, c-format
msgid "%ld replacements made"
msgstr "%ld одрађене замене"

msgid "A user friendly text editor\nwritten for the Midnight Commander."
msgstr "Уређивач текста наклоњен кориснику\nнаписан за Поноћног наредника."

msgid "Copyright (C) 1996-2022 the Free Software Foundation"
msgstr ""

msgid "About"
msgstr "О програму"

msgid "Open files"
msgstr "Отвори датотеке"

msgid "Edit: "
msgstr "Уреди: "

msgid "ButtonBar|Mark"
msgstr "Означи"

msgid "ButtonBar|Replac"
msgstr "Замени"

msgid "ButtonBar|Copy"
msgstr "Умножи"

msgid "ButtonBar|Move"
msgstr "Премести"

msgid "ButtonBar|Delete"
msgstr "Обриши"

msgid "ButtonBar|PullDn"
msgstr "Помери доле"

msgid "Breton"
msgstr "Бретонски"

msgid "Czech"
msgstr "Чешки"

msgid "Welsh"
msgstr "Велшки"

msgid "Danish"
msgstr "Дански"

msgid "German"
msgstr "Немачки"

msgid "Greek"
msgstr "Грчки"

msgid "English"
msgstr "Енглески"

msgid "British English"
msgstr "Британски енглески"

msgid "Canadian English"
msgstr "Канадски енглески"

msgid "American English"
msgstr "Амерички енглески"

msgid "Esperanto"
msgstr "Есперанто"

msgid "Spanish"
msgstr "Шпански"

msgid "Faroese"
msgstr "Фарски"

msgid "French"
msgstr "Француски"

msgid "Italian"
msgstr "Италијански"

msgid "Dutch"
msgstr "Холандски"

msgid "Norwegian"
msgstr "Норвешки"

msgid "Polish"
msgstr "Пољски"

msgid "Portuguese"
msgstr "Португалски"

msgid "Romanian"
msgstr "Румунски"

msgid "Russian"
msgstr "Руски"

msgid "Slovak"
msgstr "Словачки"

msgid "Swedish"
msgstr "Шведски"

msgid "Ukrainian"
msgstr "Украјински"

msgid "&Add word"
msgstr "&Додај реч"

msgid "Language"
msgstr "Језик"

msgid "Misspelled"
msgstr "Погрешно написано"

msgid "Check word"
msgstr "Провери реч"

msgid "Suggest"
msgstr "Предложи"

msgid "Select language"
msgstr "Изабери језик"

msgid "Choose syntax highlighting"
msgstr "Изаберите истицање синтаксе"

msgid "< Auto >"
msgstr "< Самостално >"

msgid "< Reload Current Syntax >"
msgstr "< Учитај текућу синтаксу >"

msgid "Load syntax file"
msgstr "Учитај датотеку синтаксе"

#, c-format
msgid "Cannot open file %s\n%s"
msgstr "Не могу да отворим датотеку „%s“\n%s"

#, c-format
msgid "Error in file %s on line %d"
msgstr "Грешка у датотеци „%s“ у %d. реду"

msgid ""
"The Commander can't change to the directory that\n"
"the subshell claims you are in. Perhaps you have\n"
"deleted your working directory, or given yourself\n"
"extra access permissions with the \"su\" command?"
msgstr ""
"Наредник не може да пређе у директоријум за који\n"
"подљуска тврди да сте у њему. Може бити да сте\n"
"обрисали ваш радни директоријум, или да сте себи\n"
"дали посебна овлашћења приступа наредбом „su“?"

#, c-format
msgid "Cannot fetch a local copy of %s"
msgstr "Не могу да довучем месни умножак „%s“"

msgid "The shell is already running a command"
msgstr "Шкољка већ извршава наредбу"

msgid "Not an xterm or Linux console;\nthe subshell cannot be toggled."
msgstr ""

msgid "Type 'exit' to return to the Midnight Commander"
msgstr "Укуцајте „exit“ да се вратите Поноћном нареднику"

msgid "Set &all"
msgstr "Постави &све"

msgid "S&kip"
msgstr "Прес&кочи"

msgid "&Set"
msgstr "&Постави"

msgid "owner"
msgstr "власник"

msgid "group"
msgstr "група"

msgid "other"
msgstr "други"

msgid "Flag"
msgstr "Ознака"

#, c-format
msgid "Permissions (octal): %o"
msgstr ""

msgid "Chown advanced command"
msgstr "Напредна наредба промене власника"

#, c-format
msgid "Cannot chmod \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да променим режим „%s“\n%s"

msgid "&Ignore"
msgstr ""

msgid "Ignore &all"
msgstr ""

msgid "&Retry"
msgstr "Пробај &поново"

#, c-format
msgid "Cannot chown \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да променим власника „%s“\n%s"

msgid "< Default >"
msgstr "< Основно >"

msgid "Skins"
msgstr "Маске"

msgid "Other 8 bit"
msgstr "Другa, осмобитнa"

msgid "Running"
msgstr "Покренут"

msgid "Stopped"
msgstr "Заустављен"

msgid "&Never"
msgstr "&Никад"

msgid "On dum&b terminals"
msgstr "На &немуштим терминалима"

msgid "Alwa&ys"
msgstr "&Увек"

msgid "File operations"
msgstr "Радње над датотекама"

msgid "&Verbose operation"
msgstr "&Опширан рад"

msgid "Compute tota&ls"
msgstr "Израчунај &укупности"

msgid "Classic pro&gressbar"
msgstr "Уобичајена &трака напретка"

msgid "Mkdi&r autoname"
msgstr "Самоназив стварања &директоријума"

msgid "&Preallocate space"
msgstr "Унапред &расподели простор"

msgid "Esc key mode"
msgstr "Режим тастера ескејп"

msgid "S&ingle press"
msgstr "&Један притисак"

msgid "Timeout:"
msgstr "Време:"

msgid "Pause after run"
msgstr "Паузирај након извршавања"

msgid "Use internal edi&t"
msgstr "Користи унутрашњи &уређивач"

msgid "Use internal vie&w"
msgstr "Користи унутрашњи &преглед"

msgid "A&sk new file name"
msgstr "Затражи &нови назив датотеке"

msgid "Auto m&enus"
msgstr "Самостални &изборници"

msgid "&Drop down menus"
msgstr "&Падајући изборници"

msgid "S&hell patterns"
msgstr "Обрасци &љуске"

msgid "Co&mplete: show all"
msgstr "&Употпуни: прикажи све"

msgid "Rotating d&ash"
msgstr "Вртећа &цртица"

msgid "Cd follows lin&ks"
msgstr "Цд прати &везе"

msgid "Sa&fe delete"
msgstr "&Безбедно брисање"

msgid "Safe overwrite"
msgstr ""

msgid "A&uto save setup"
msgstr "&Сам сачувај подешавања"

msgid "Configure options"
msgstr "Опције подешавања"

msgid "Skin:"
msgstr "Маска:"

msgid "&Shadows"
msgstr ""

msgid "Appearance"
msgstr "Изглед"

msgid "Case &insensitive"
msgstr "Не &разликуј величину слова"

msgid "Use panel sort mo&de"
msgstr "Користи панелни &режим ређања"

msgid "Show mi&ni-status"
msgstr "Прикажи &мини-стања"

msgid "Use SI si&ze units"
msgstr "Користи СИ &јединице за величину"

msgid "Mi&x all files"
msgstr "&Измешај све датотеке"

msgid "Show &backup files"
msgstr "Прикажи &резервне датотеке"

msgid "Show &hidden files"
msgstr "Прикажи &скривене датотеке"

msgid "&Fast dir reload"
msgstr "&Брзо учитај директоријум"

msgid "Ma&rk moves down"
msgstr "Означи &премештања на доле"

msgid "Re&verse files only"
msgstr "Поврати &само датотеке"

msgid "Simple s&wap"
msgstr "Једноставна &размена"

msgid "A&uto save panels setup"
msgstr "Сам сачувај &подешавања панела"

msgid "Navigation"
msgstr "Кретање"

msgid "L&ynx-like motion"
msgstr "Кретање &налик Линксу"

msgid "Pa&ge scrolling"
msgstr "Премицање &странице"

msgid "Center &scrolling"
msgstr ""

msgid "&Mouse page scrolling"
msgstr "Премицање странице &мишем"

msgid "File highlight"
msgstr "Истицање датотеке"

msgid "File &types"
msgstr "&Врсте датотеке"

msgid "&Permissions"
msgstr "&Овлашћења"

msgid "Quick search"
msgstr "Брза претрага"

msgid "Panel options"
msgstr "Опције панела"

msgid "Information"
msgstr "Подаци"

msgid ""
"Using the fast reload option may not reflect the exact\n"
"directory contents. In this case you'll need to do a\n"
"manual reload of the directory. See the man page for\n"
"the details."
msgstr ""
"Употреба опције брзог поновног учитавања можда неће осликати\n"
"тачан садржај директоријума. У том случају мораћете ручно да\n"
"поново учитате директоријум. Видите страницу упутства за\n"
"појединостима."

msgid "&Full file list"
msgstr "&Пун списак датотека"

msgid "&Brief file list:"
msgstr "&Кратак списак датотека:"

msgid "&Long file list"
msgstr "&Дуг списак датотека"

msgid "&User defined:"
msgstr "Корисник је &задао:"

msgid "columns"
msgstr "колоне"

msgid "User &mini status"
msgstr "Корисниково &мини стање"

msgid "Listing format"
msgstr ""

msgid "Executable &first"
msgstr "Прво &извршне"

msgid "&Reverse"
msgstr "&Обрни"

msgid "Sort order"
msgstr "Редослед ређања"

#. TRANSLATORS: no need to translate 'Confirmation', it's just a context prefix
msgid "Confirmation|&Delete"
msgstr "&Обриши"

msgid "Confirmation|O&verwrite"
msgstr "&Препиши"

msgid "Confirmation|&Execute"
msgstr "Из&врши"

msgid "Confirmation|E&xit"
msgstr "Из&ађи"

msgid "Confirmation|Di&rectory hotlist delete"
msgstr "Обриши врућ списак &директоријума"

msgid "Confirmation|&History cleanup"
msgstr "Очисти &историјат"

msgid "Confirmation"
msgstr "Потврђивање"

msgid "&UTF-8 output"
msgstr "&УТФ-8 излаз"

msgid "&Full 8 bits output"
msgstr "&Пун осмобитни излаз"

msgid "&ISO 8859-1"
msgstr "&ИСО 8859-1"

msgid "7 &bits"
msgstr "7 &бита"

msgid "F&ull 8 bits input"
msgstr "Пун &осмобитни улаз"

msgid "Display bits"
msgstr "Битова у приказу"

msgid "Input / display codepage:"
msgstr "Кодна страна улаза и приказа:"

msgid "Directory tree"
msgstr "Стабло директоријума"

msgid "Timeout for freeing VFSs (sec):"
msgstr "Временски рок за ослобађање вирт. сис. дат. (сек):"

msgid "FTP anonymous password:"
msgstr "Лозинка безименог ФТП-а:"

msgid "FTP directory cache timeout (sec):"
msgstr "Временски рок оставе директоријума ФТП-а (сек):"

msgid "&Always use ftp proxy:"
msgstr "&Увек користи фтп посредника:"

msgid "&Use ~/.netrc"
msgstr "&Користи „~/.netrc“"

msgid "Use &passive mode"
msgstr "Користи &пасивни режим"

msgid "Use passive mode over pro&xy"
msgstr "Користи пасивни &режим преко посредника"

msgid "Virtual File System Setting"
msgstr "Подешавања виртуелног система датотека"

msgid "cd"
msgstr "пром.дир."

msgid "Quick cd"
msgstr "Брза промена директоријума"

msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
msgstr "Постојећа датотека (на коју ће упућивати веза):"

msgid "Symbolic link filename:"
msgstr "Датотека симболичке везе:"

msgid "Symbolic link"
msgstr "Симболичка веза"

msgid "&Stop"
msgstr "&Заустави"

msgid "&Resume"
msgstr "&Настави"

msgid "&Kill"
msgstr "&Убиј"

msgid "Background jobs"
msgstr "Позадински послови"

#, c-format
msgid "Cannot chdir to \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да пређем у директоријум „%s“\n%s"

msgid "Secure deletion"
msgstr ""

msgid "Undelete"
msgstr ""

msgid "Synchronous updates"
msgstr ""

msgid "Synchronous directory updates"
msgstr ""

msgid "Immutable"
msgstr ""

msgid "Append only"
msgstr ""

msgid "No dump"
msgstr ""

msgid "No update atime"
msgstr ""

msgid "Compress"
msgstr ""

msgid "Compressed clusters"
msgstr ""

msgid "Compressed dirty file"
msgstr ""

msgid "Compression raw access"
msgstr ""

msgid "Encrypted inode"
msgstr ""

msgid "Journaled data"
msgstr ""

msgid "Indexed directory"
msgstr ""

msgid "No tail merging"
msgstr ""

msgid "Top of directory hierarchies"
msgstr ""

msgid "Inode uses extents"
msgstr ""

msgid "Huge_file"
msgstr ""

msgid "No COW"
msgstr ""

msgid "Direct access for files"
msgstr ""

msgid "Casefolded file"
msgstr ""

msgid "Inode has inline data"
msgstr ""

msgid "Project hierarchy"
msgstr ""

msgid "Verity protected inode"
msgstr ""

msgid "&Marked all"
msgstr "&Све означене"

msgid "S&et marked"
msgstr "П&остави означене"

msgid "C&lear marked"
msgstr "О&чисти означене"

msgid "Chattr command"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Cannot chattr \"%s\"\n%s"
msgstr ""

msgid "Cannot change attributes on non-local filesystems"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Cannot get flags of \"%s\"\n%s"
msgstr ""

msgid "set &user ID on execution"
msgstr "подеси ИБ &корисника при извршавању"

msgid "set &group ID on execution"
msgstr "подеси ИБ &групе при извршавању"

msgid "stick&y bit"
msgstr "&лепљиви бит"

msgid "&read by owner"
msgstr "власник &чита"

msgid "&write by owner"
msgstr "власник &уписује"

msgid "e&xecute/search by owner"
msgstr "власник &извршава/претражује"

msgid "rea&d by group"
msgstr "група &чита"

msgid "write by grou&p"
msgstr "група &пише"

msgid "execu&te/search by group"
msgstr "група &извршава/претражује"

msgid "read &by others"
msgstr "остали &читају"

msgid "wr&ite by others"
msgstr "остали &пишу"

msgid "execute/searc&h by others"
msgstr "остали &извршавају/претражују"

msgid "Name:"
msgstr "Назив:"

msgid "Permissions (octal):"
msgstr "Овлашћења (октално):"

msgid "Owner name:"
msgstr "Власник:"

msgid "Group name:"
msgstr "Група:"

msgid "Chmod command"
msgstr "Наредба промене режима"

msgid "Permission"
msgstr "Овлашћења"

msgid "File"
msgstr "Датотека"

msgid "Set &groups"
msgstr "Постави &групе"

msgid "Set &users"
msgstr "Постави &кориснике"

msgid "Name"
msgstr "Назив"

msgid "Owner name"
msgstr "Име власника"

msgid "Group name"
msgstr "Назив групе"

msgid "Size"
msgstr "Величина"

msgid "Chown command"
msgstr "Наредба промене власника"

msgid "User name"
msgstr "Корисник"

msgid "<Unknown user>"
msgstr "<Непознат корисник>"

msgid "<Unknown group>"
msgstr "<Непозната група>"

msgid "Enter machine name (F1 for details):"
msgstr "Унесите назив рачунара (Ф1 за појединости):"

msgid "Files tagged, want to cd?"
msgstr "Датотеке су означене, желите ли да променим директоријум?"

msgid "Cannot change directory"
msgstr "Не могу да променим директоријум"

msgid "Filter"
msgstr "Филтер"

msgid "Set expression for filtering filenames"
msgstr "Поставите израз за филтрирање назива датотека"

#, c-format
msgid "Link %s to:"
msgstr "Повежите „%s“ са:"

msgid "Link"
msgstr "Веза"

#, c-format
msgid "link: %s"
msgstr "веза: %s"

#, c-format
msgid "symlink: %s"
msgstr "симболичка веза: %s"

#, c-format
msgid "Cannot chdir to \"%s\""
msgstr "Не могу да пређем у директоријум „%s“"

msgid "View file"
msgstr "Прегледајте датотеку"

msgid "Filename:"
msgstr "Датотека:"

msgid "Filtered view"
msgstr "Издвојени преглед"

msgid "Filter command and arguments:"
msgstr "Издвојте наредбу и аргументе:"

msgid "Edit file"
msgstr "Уреди датотеку"

msgid "Create a new Directory"
msgstr "Направите нови директоријум"

msgid "Enter directory name:"
msgstr "Унесите назив директоријума:"

msgid "Extension file edit"
msgstr "Уређивање датотеке проширења"

msgid "Which extension file you want to edit?"
msgstr "Коју датотеку проширења желите да уређујете?"

msgid "&System Wide"
msgstr "&Системску"

msgid "Highlighting groups file edit"
msgstr "Уређивање датотеке истицања група"

msgid "Which highlighting file you want to edit?"
msgstr "Коју датотеку истицања желите да уређујете?"

msgid "Compare directories"
msgstr "Упоредите директоријуме"

msgid "Select compare method:"
msgstr "Изаберите начин поређења:"

msgid "&Quick"
msgstr "&Брзо"

msgid "&Size only"
msgstr "&Само величина"

msgid "&Thorough"
msgstr "&Темељно"

msgid "Both panels should be in the listing mode\nto use this command"
msgstr "Оба панела морају бити у режиму списка\nза коришћење ове наредбе"

#, c-format
msgid "'%s' is not a symbolic link"
msgstr "„%s“ није симболичка веза"

#, c-format
msgid "Symlink '%s' points to:"
msgstr "Симболичка веза „%s“ упућује на:"

msgid "Edit symlink"
msgstr "Уреди симболичку везу"

#, c-format
msgid "edit symlink, unable to remove %s: %s"
msgstr "уређивање симболичке везе, не може да уклони „%s“: %s"

#, c-format
msgid "edit symlink: %s"
msgstr "уреди симболичку везу: %s"

msgid "FTP to machine"
msgstr "ФТП на рачунар"

msgid "SFTP to machine"
msgstr "СФТП на рачунар"

msgid "Shell link to machine"
msgstr "Веза љуске на рачунар"

msgid "Undelete files on an ext2 file system"
msgstr "Поништите брисање датотека на екст2 систему датотека"

msgid "Enter device (without /dev/) to undelete\nfiles on: (F1 for details)"
msgstr ""
"Унесите уређај (без „/dev/“) да поништите брисање датотека\n"
"на: (Ф1 за појединости)"

msgid "Directory scanning"
msgstr "Прегледање директоријума"

msgid "Setup"
msgstr "Подешавање"

#, c-format
msgid "Setup saved to %s"
msgstr "Подешавање је сачувано у „%s“"

#, c-format
msgid "Unable to save setup to %s"
msgstr "Не могу да сачувам подешавање у „%s“"

msgid "Cannot execute commands on non-local filesystems"
msgstr "Не могу да извршим наредбе на не-месним системима датотека"

msgid "Parameter"
msgstr "Параметар"

#, c-format
msgid "Cannot create temporary command file\n%s"
msgstr "Не могу да направим привремену датотеку наредбе\n%s"

msgid "Pipe failed"
msgstr "Сојка није успела"

#, c-format
msgid " %s%s file error"
msgstr " %s%s грешка датотеке"

#, c-format
msgid ""
"The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0. It seems"
" that the installation failed. Please fetch a fresh copy from the"
" Midnight Commander package."
msgstr ""
"Запис датотеке „%smc.ext“ је измењен издањем 3.0. Изгледа да"
" инсталација није успела. Набавите најновији примерак из пакета"
" Поноћног наредника."

#, c-format
msgid "%s file error"
msgstr "Грешка датотеке „%s“"

#, c-format
msgid ""
"The format of the %s file has changed with version 3.0. You may either"
" want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to"
" write it."
msgstr ""
"Запис датотеке „%s“ је измењен издањем 3.0. Можда желите да је умножите"
" из „%smc.ext“ или да користите ту датотеку као пример како је"
" записати."

msgid "DialogTitle|Copy"
msgstr "Умножите"

msgid "DialogTitle|Move"
msgstr "Преместите"

msgid "DialogTitle|Delete"
msgstr "Обришите"

msgid "FileOperation|Copy"
msgstr "Умножи"

msgid "FileOperation|Move"
msgstr "Премести"

msgid "FileOperation|Delete"
msgstr "Обриши"

#, no-c-format
msgid "%o %f%n\"%s\"%m"
msgstr "%o %f%n„%s“%m"

#, no-c-format
msgid "%o %d %f%m"
msgstr "%o %d %f%m"

msgid "files"
msgstr "датотека"

msgid "directory"
msgstr "директоријум"

msgid "directories"
msgstr "директоријума"

msgid "files/directories"
msgstr "датотека/директоријума"

#. TRANSLATORS: keep leading space here to split words in Copy/Move dialog
msgid " with source mask:"
msgstr " уз изворну маску:"

#, c-format
msgid "Cannot stat hardlink source file \"%s\"\n%s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Cannot create target hardlink \"%s\"\n%s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Cannot create target hardlink \"%s\""
msgstr ""

#, c-format
msgid "Cannot read source link \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да прочитам изворну везу „%s“\n%s"

msgid ""
"Cannot make stable symlinks across non-local filesystems:\n"
"\n"
"Option Stable Symlinks will be disabled"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Cannot create target symlink \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да направим циљну симболичку везу „%s“\n%s"

#, c-format
msgid "\"%s\"\nand\n\"%s\"\nare the same directory"
msgstr "„%s“\nи\n„%s“\nсу један исти директоријум"

#, c-format
msgid "\"%s\"\nand\n\"%s\"\nare the same file"
msgstr "„%s“\nи\n„%s“\nсу једна иста датотека"

msgid "Ski&p all"
msgstr "Прескочи &све"

#, c-format
msgid "Directory \"%s\" not empty.\nDelete it recursively?"
msgstr "Директоријум „%s“ није празан.\nДа га обришем дубински?\n\n\n\n"

#, c-format
msgid ""
"Background process:\n"
"Directory \"%s\" not empty.\n"
"Delete it recursively?"
msgstr ""
"Позадински процес:\n"
"Директоријум „%s“ није празан.\n"
"Да га обришем дубински?\n"
"\n"
"\n"
"\n"

msgid "Non&e"
msgstr "&Ништа"

#, c-format
msgid "Cannot remove file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да уклоним датотеку „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot stat file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да добијем податке о датотеци „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot overwrite directory \"%s\""
msgstr "Не могу да препишем директоријум „%s“"

#, c-format
msgid "Cannot move file \"%s\" to \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да преместим датотеку „%s“ у „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot remove directory \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да уклоним директоријум „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot overwrite directory \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да препишем директоријум „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot overwrite file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да препишем датотеку „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot move directory \"%s\" to \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да преместим директоријум „%s“ у „%s“\n%s\n\n\n\n"

msgid "Cannot operate on \"..\"!"
msgstr "Не могу да радим над \"..\"!"

#, c-format
msgid "Cannot stat source file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да добијем податке о изворној датотеци „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot create special file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да направим посебну датотеку „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot chown target file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да променим власништво циљне датотеке „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot chmod target file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да променим режим циљне датотеке „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot open source file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да отворим изворну везу „%s“\n%s\n\n\n\n"

msgid "Reget failed, about to overwrite file"
msgstr "Поновно добављање није успело, за време преписивања датотеке"

#, c-format
msgid "Cannot fstat source file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да дознам податке о изворној датотеци „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot create target file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да направим циљну датотеку „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot fstat target file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да дознам податке о циљној датотеци „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot preallocate space for target file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да прерасподелим простор за циљу датотеку „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot read source file \"%s\"\n%s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Cannot write target file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да запишем циљну датотеку „%s“\n%s\n\n\n\n"

msgid "(stalled)"
msgstr "(застој)"

#, c-format
msgid "Cannot close source file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да затворим изворну везу „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot close target file \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да затворим циљну датотеку „%s“\n%s\n\n\n\n"

msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
msgstr "Датотека није у потпуности преузета. Да је задржим?"

msgid "&Keep"
msgstr "&Задржи"

#, c-format
msgid "Cannot stat source directory \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да добијем податке о изворном директоријуму „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Source \"%s\" is not a directory\n%s"
msgstr "Извор „%s“ није директоријум\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot copy cyclic symbolic link\n\"%s\""
msgstr "Не могу да умножим цикличну симболичку везу\n„%s“\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Destination \"%s\" must be a directory\n%s"
msgstr "Одредиште „%s“ мора бити директоријум\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot create target directory \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да направим циљни директоријум „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Cannot chown target directory \"%s\"\n%s"
msgstr "Не могу да променим власништво циљног директоријума „%s“\n%s\n\n\n\n"

#, c-format
msgid "Directories: %zu, total size: %s"
msgstr ""

msgid "Sorry, I could not put the job in background"
msgstr "Извините, не могу да поставим посао у позадину"

msgid "S&uspend"
msgstr "&Обустави"

msgid "Con&tinue"
msgstr "&Настави"

#, c-format
msgid "%d:%02d.%02d"
msgstr "%d:%02d.%02d"

#, c-format
msgid "ETA %s"
msgstr "ЕТА %s"

#, c-format
msgid "%.2f MB/s"
msgstr "%.2f МБ/с"

#, c-format
msgid "%.2f KB/s"
msgstr "%.2f КБ/с"

#, c-format
msgid "%ld B/s"
msgstr "%ld Б/с"

msgid "New   :"
msgstr ""

msgid "Existing:"
msgstr ""

msgid "Overwrite this file?"
msgstr ""

msgid "A&ppend"
msgstr "&Надовежи"

msgid "&Reget"
msgstr "&Поново преузми"

msgid "Overwrite all files?"
msgstr ""

msgid "Don't overwrite with &zero length file"
msgstr ""

msgid "&Older"
msgstr ""

msgid "S&maller"
msgstr ""

msgid "&Size differs"
msgstr ""

msgid "File exists"
msgstr "Датотека постоји"

msgid "Background process: File exists"
msgstr "Позадински процес: Датотека постоји"

#, c-format
msgid "Files processed: %zu/%zu"
msgstr "Обрађене датотеке: %zu/%zu"

#, c-format
msgid "Files processed: %zu"
msgstr "Обрађене датотеке: %zu"

#, c-format
msgid "Time: %s %s"
msgstr "Време: %s %s"

#, c-format
msgid "Time: %s %s (%s)"
msgstr "Време: %s %s (%s)"

#, c-format
msgid "Time: %s"
msgstr "Време: %s"

#, c-format
msgid "Time: %s (%s)"
msgstr "Време: %s (%s)"

#, c-format
msgid " Total: %s "
msgstr " Укупно: %s "

#, c-format
msgid " Total: %s/%s "
msgstr " Укупно: %s/%s "

msgid "Source"
msgstr "Извор"

msgid "Target"
msgstr "Одредиште"

msgid "Deleting"
msgstr "Брисање"

msgid "&Using shell patterns"
msgstr "&Користи обрасце љуске"

msgid "to:"
msgstr "у:"

msgid "Follow &links"
msgstr "Прати &везе"

msgid "Preserve &attributes"
msgstr "Причувај &особине"

msgid "Di&ve into subdir if exists"
msgstr "&Урони у поддиректоријум ако постоји"

msgid "&Stable symlinks"
msgstr "&Постојане симболичке везе"

msgid "&Background"
msgstr "&Позадина"

#, c-format
msgid "Invalid source pattern '%s'"
msgstr "Неисправан образац извора '%s'"

msgid "File listin&g"
msgstr "Листинг датоте&ка"

msgid "&Quick view"
msgstr "&Брзи преглед"

msgid "&Info"
msgstr "&Подаци"

msgid "&Tree"
msgstr "&Стабло"

msgid "&Listing format..."
msgstr "Формат &листинга..."

msgid "S&ort order..."
msgstr "Поредак &сортирања..."

msgid "&Filter..."
msgstr "&Филтар..."

msgid "&Encoding..."
msgstr "&Кодирање..."

msgid "FT&P link..."
msgstr "&FTP веза..."

msgid "S&hell link..."
msgstr "Веза &љуске..."

msgid "&SFTP link..."
msgstr "&SFTP веза..."

#, fuzzy
msgid "Paneli&ze"
msgstr "Претвори &у окно"

msgid "&Rescan"
msgstr "&Поново прегледај"

msgid "&View"
msgstr "&Преглед"

msgid "Vie&w file..."
msgstr "Прегледај &датотеку..."

msgid "&Filtered view"
msgstr "&Издвојени преглед"

msgid "&Copy"
msgstr "У&множи"

msgid "C&hmod"
msgstr "Промени &режим"

msgid "&Link"
msgstr "&Веза"

msgid "&Symlink"
msgstr "&Симболичка веза"

msgid "Relative symlin&k"
msgstr "Релативна &симболичка веза"

msgid "Edit s&ymlink"
msgstr "&Уреди симболичку везу"

msgid "Ch&own"
msgstr "Промени &власништво"

msgid "&Advanced chown"
msgstr "&Напредна промена власништва"

msgid "Cha&ttr"
msgstr ""

msgid "&Rename/Move"
msgstr "&Преиме/Премес"

msgid "&Mkdir"
msgstr "Направи &дир."

msgid "&Quick cd"
msgstr "&Брзо промени директоријум"

msgid "Select &group"
msgstr "Изабери &групу"

msgid "U&nselect group"
msgstr "Поништи &избор групе"

msgid "&Invert selection"
msgstr "&Преокрени избор"

msgid "E&xit"
msgstr "&Изађи"

msgid "&User menu"
msgstr "&Кориснички изборник"

msgid "&Directory tree"
msgstr "&Стабло директоријума"

msgid "&Find file"
msgstr "&Нађи датотеку"

msgid "S&wap panels"
msgstr "&Размени панеле"

msgid "Switch &panels on/off"
msgstr "Укључи/искључи &панеле"

msgid "&Compare directories"
msgstr "&Упореди директоријуме"

msgid "C&ompare files"
msgstr "Упореди &датотеке"

msgid "E&xternal panelize"
msgstr "&Спољним програмом у окно"

msgid "Show directory s&izes"
msgstr "Прикажи &величине директоријума"

msgid "Command &history"
msgstr "Историјат &наредби"

msgid "Viewed/edited files hi&story"
msgstr ""

msgid "Di&rectory hotlist"
msgstr "&Врући списак директоријума"

msgid "&Active VFS list"
msgstr "&Списак радних ВСД-а"

msgid "&Background jobs"
msgstr "&Позадински послови"

msgid "Screen lis&t"
msgstr "Списак &екрана"

msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
msgstr "&Одобриши датотеке (само на екст2сд-у)"

msgid "&Listing format edit"
msgstr "&Испиши уређивање записа"

msgid "Edit &extension file"
msgstr "Уреди датотеку &проширења"

msgid "Edit &menu file"
msgstr "Уреди датотеку &изборника"

msgid "Edit hi&ghlighting group file"
msgstr "Уреди истицање &датотеке групе"

msgid "&Configuration..."
msgstr "&Подешавања..."

msgid "&Layout..."
msgstr "&Распоред..."

msgid "&Panel options..."
msgstr "Опције &панела..."

msgid "C&onfirmation..."
msgstr "П&отврђивање..."

msgid "&Appearance..."
msgstr "&Изглед..."

msgid "&Display bits..."
msgstr "&Битова у приказу..."

msgid "&Virtual FS..."
msgstr "&Виртуелни СД..."

msgid "Panels:"
msgstr "Панели:"

#, c-format
msgid "You have %zu opened screen. Quit anyway?"
msgid_plural "You have %zu opened screens. Quit anyway?"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

msgid "The Midnight Commander"
msgstr "Поноћни наредник"

msgid "Do you really want to quit the Midnight Commander?"
msgstr "Да ли стварно желите да изађете из Поноћног наредника?"

msgid "&Above"
msgstr "И&знад"

msgid "&Left"
msgstr "&Леви"

msgid "&Below"
msgstr "И&спод"

msgid "&Right"
msgstr "&Десни"

msgid "ButtonBar|Menu"
msgstr "Изборник"

msgid "ButtonBar|View"
msgstr "Преглед"

msgid "ButtonBar|RenMov"
msgstr "ПреименујПремести"

msgid "ButtonBar|Mkdir"
msgstr "Направи директоријум"

msgid "&Chdir"
msgstr "&Промени директоријум"

msgid "&Again"
msgstr "&Опет"

msgid "Pane&lize"
msgstr "Претвори &у окно"

msgid "&View - F3"
msgstr "&Прегледај — Ф3"

msgid "&Edit - F4"
msgstr "&Уреди — Ф4"

#, c-format
msgid "Found: %lu"
msgstr ""

msgid "Malformed regular expression"
msgstr "Лош регуларни израз"

msgid "File name:"
msgstr "Датотека:"

msgid "&Find recursively"
msgstr "Нађи &дубински"

msgid "Follow s&ymlinks"
msgstr ""

msgid "S&kip hidden"
msgstr "Прескочи &скривене"

msgid "Content:"
msgstr "Садржај:"

msgid "Sea&rch for content"
msgstr "&Потражи садржај"

msgid "Case sens&itive"
msgstr "Разликуј &величину слова"

msgid "A&ll charsets"
msgstr "&Све знаке"

msgid "Fir&st hit"
msgstr "Први &погодак"

msgid "Find File"
msgstr "Нађите датотеку"

msgid "Start at:"
msgstr "Почни од:"

msgid "Ena&ble ignore directories:"
msgstr "Укључи &занемарене директоријуме:"

#, c-format
msgid "Grepping in %s"
msgstr "Тражим текст у „%s“"

msgid "Finished"
msgstr "Готово"

#, c-format
msgid "Finished (ignored %zu directory)"
msgid_plural "Finished (ignored %zu directories)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

#, c-format
msgid "Find File: \"%s\". Content: \"%s\""
msgstr ""

#, c-format
msgid "Find File: \"%s\""
msgstr ""

msgid "Searching"
msgstr "Тражим"

msgid "Change &to"
msgstr "Промени &у"

msgid "&Free VFSs now"
msgstr "&Ослободи ВСД-а сада"

msgid "&Refresh"
msgstr "&Освежи"

msgid "&Add current"
msgstr "&Додај текуће"

msgid "&Up"
msgstr "&Горе"

msgid "New &group"
msgstr "Нова &група"

msgid "New &entry"
msgstr "Нови &унос"

msgid "&Insert"
msgstr "У&метни"

msgid "&Remove"
msgstr "У&клони"

msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
msgstr "Подгрупа — притисните „УНЕСИ“ да видите списак"

msgid "Active VFS directories"
msgstr "Радни директоријуми виртуелног система датотека"

msgid "Directory hotlist"
msgstr "Врући списак директоријума"

msgid "Top level group"
msgstr "Група највишег нивоа"

msgid "Directory path"
msgstr "Путања директоријума"

#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Премештам „%s“"

msgid "Directory label"
msgstr "Натпис директоријума"

msgid "&Append"
msgstr "&Надовежи"

msgid "New hotlist entry"
msgstr "Нова ставка врућег списка"

msgid "Directory label:"
msgstr "Натпис директоријума:"

msgid "Directory path:"
msgstr "Путања директоријума:"

msgid "New hotlist group"
msgstr "Нова група брзог списка"

msgid "Name of new group:"
msgstr "Назив нове групе:"

#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove entry \"%s\"?"
msgstr "Да ли сигурно желите да уклоните унос „%s“?"

#, c-format
msgid "Group \"%s\" is not empty.\nRemove it?"
msgstr "Група „%s“ није празна.\nДа је уклоним?"

msgid "Hotlist Load"
msgstr "Учитавање врућег списка"

#, c-format
msgid ""
"MC was unable to write %s file,\n"
"your old hotlist entries were not deleted"
msgstr ""
"Поноћни наредник није могао да запише датотеку „%s“,\n"
"ваши стари уноси врућег списка нису обрисани"

#, c-format
msgid "Label for \"%s\":"
msgstr "Натпис за „%s“:"

msgid "Add to hotlist"
msgstr "Додај на врући списак"

#, c-format
msgid "Midnight Commander %s"
msgstr "Поноћни наредник %s"

#, c-format
msgid "File: %s"
msgstr "Датотека:      %s"

msgid "No node information"
msgstr "Нема података о чворовима"

msgid "Free nodes:"
msgstr "Слободних чворова:"

msgid "No space information"
msgstr "Нема података о простору"

#, c-format
msgid "Free space: %s/%s (%d%%)"
msgstr "Слободан простор: %s/%s (%d%%)"

#, c-format
msgid "Type:    %s"
msgstr "Врста:    %s"

msgid "non-local vfs"
msgstr "не-месни всд"

#, c-format
msgid "Device:   %s"
msgstr "Уређај:   %s"

#, c-format
msgid "Filesystem: %s"
msgstr "Систем датотека:  %s"

#, c-format
msgid "Accessed:  %s"
msgstr "Приступљен:  %s"

#, c-format
msgid "Modified:  %s"
msgstr "Обрађен:  %s"

#. TRANSLATORS: Time of last status change as in stat(2) man.
#, c-format
msgid "Changed:  %s"
msgstr "Измењен:  %s"

#, c-format
msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
msgstr "Врста уређаја:   највећи %lu, најмањи %lu"

#, c-format
msgid "Size:    %s"
msgstr "Величина:    %s"

#, c-format
msgid " (%lu block)"
msgid_plural " (%lu blocks)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

#, c-format
msgid "Owner:   %s/%s"
msgstr "Власник:   %s/%s"

#, c-format
msgid "Links:   %d"
msgstr "Везе:   %d"

msgid "Attributes: not supported"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Attributes: %s"
msgstr ""

msgid "Attributes: unavailable"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Mode:    %s (%04o)"
msgstr "Режим:    %s (%04o)"

#, c-format
msgid "Location:  %Xh:%Xh"
msgstr "Место:  %Xh:%Xh"

msgid "&Equal split"
msgstr "&Подједнака подела"

msgid "&Menubar visible"
msgstr "Трака &изборника је видљива"

msgid "Command &prompt"
msgstr "Упит &наредбе"

msgid "&Keybar visible"
msgstr "Трака &тастера је видљива"

msgid "H&intbar visible"
msgstr "Трака &савета је видљива"

msgid "&XTerm window title"
msgstr "Наслов прозора &Хтерминала"

msgid "&Show free space"
msgstr "&Покажи слободан простор"

msgid "Panel split"
msgstr "Подела панела"

msgid "Console output"
msgstr "Излаз конзоле"

msgid "&Vertical"
msgstr "&Усправно"

msgid "&Horizontal"
msgstr "&Положено"

msgid "Output lines:"
msgstr "Излазни редови:"

msgid "Layout"
msgstr "Распоред"

msgid "Memory exhausted!"
msgstr "Меморија је потрошена!"

#. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
msgid "sort|u"
msgstr "н"

msgid "&Unsorted"
msgstr "&Несређено"

#. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
msgid "sort|n"
msgstr "н"

msgid "&Name"
msgstr "&Назив"

#. TRANSLATORS: one single character to represent 'version' sort mode
#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
msgid "sort|v"
msgstr "и"

msgid "&Version"
msgstr "&Издање"

#. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
msgid "sort|e"
msgstr "п"

msgid "E&xtension"
msgstr "&Проширење"

#. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
msgid "sort|s"
msgstr "в"

msgid "&Size"
msgstr "&Величина"

msgid "Block Size"
msgstr "Величина блока"

#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
msgid "sort|m"
msgstr "п"

msgid "&Modify time"
msgstr "Датум про&мене"

#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
msgid "sort|a"
msgstr "п"

msgid "&Access time"
msgstr "Датум при&ступа"

#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
msgid "sort|h"
msgstr "и"

msgid "C&hange time"
msgstr "Датум и&змене"

msgid "Perm"
msgstr "Овла"

msgid "Nl"
msgstr "Бв"

#. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
msgid "sort|i"
msgstr "и"

msgid "&Inode"
msgstr "&И-чвор"

msgid "UID"
msgstr "КИБ"

msgid "GID"
msgstr "ГИБ"

msgid "Owner"
msgstr "Власник"

msgid "Group"
msgstr "Група"

msgid "[dev]"
msgstr "[дев]"

msgid "UP--DIR"
msgstr "НАД-ДИР"

msgid "SYMLINK"
msgstr "СИМВЕЗА"

msgid "SUB-DIR"
msgstr "ПОД-ДИР"

msgid "<readlink failed>"
msgstr "<читање везе није успело>"

#, c-format
msgid "%s in %d file"
msgid_plural "%s in %d files"
msgstr[0] "%s у %d датотеци"
msgstr[1] "%s у %d датотеке"
msgstr[2] "%s у %d датотека"

msgid "Panelize"
msgstr "У окно"

msgid "Unknown tag on display format:"
msgstr "Непозната ознака на запису приказа:"

msgid "&Files only"
msgstr "&Само датотеке"

msgid "&Case sensitive"
msgstr "Разликуј &величину слова"

msgid "Select"
msgstr "Изаберите"

msgid "Unselect"
msgstr "Поништите избор"

msgid "Do you really want to execute?"
msgstr "Да ли стварно желите да извршите?"

msgid "Cannot read directory contents"
msgstr "Не могу да прочитам садржај директоријума"

msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
msgstr "Корисников запис изгледа да је неисправан, враћам на основно."

msgid "&Add new"
msgstr "&Додај ново"

msgid "External panelize"
msgstr "Спољним програмом у окно"

msgid "Other command"
msgstr "Друга наредба"

msgid "Command"
msgstr "Наредба"

msgid "Add to external panelize"
msgstr "Додај спољном програму за у окно"

msgid "Enter command label:"
msgstr "Унесите натпис наредбе:"

#, c-format
msgid "External panelize:\n%s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "External panelize:\nfailed to read data from child stdout:\n%s"
msgstr ""

msgid "Cannot run external panelize in a non-local directory"
msgstr ""
"Не могу да покренем спољни програм за приказ у окну у не-месном"
" директоријуму"

msgid "Modified git files"
msgstr "Измењене датотеке гита"

msgid "Find rejects after patching"
msgstr "Нађи одбијене исправке после крпљења"

msgid "Find *.orig after patching"
msgstr "Нађи „*.orig“ после крпљења"

msgid "Find SUID and SGID programs"
msgstr "Нађи ПКИБ и ПГИБ програме"

#, c-format
msgid "Cannot open the %s file for writing:\n%s\n"
msgstr "Не могу да отворим датотеку „%s“ за упис:\n%s\n"

#, c-format
msgid "Copy \"%s\" directory to:"
msgstr "Умножите директоријум „%s“ у:"

#, c-format
msgid "Move \"%s\" directory to:"
msgstr "Премести директоријум `%s' у:"

#, c-format
msgid "Cannot stat the destination\n%s"
msgstr "Не могу да добавим податке о одредишту\n%s"

#, c-format
msgid "Delete %s?"
msgstr "Да обришем „%s“?"

msgid "ButtonBar|Static"
msgstr "Непроменљиво"

msgid "ButtonBar|Dynamc"
msgstr "Променљво"

msgid "ButtonBar|Rescan"
msgstr "Поново прегледај"

msgid "ButtonBar|Forget"
msgstr "Заборави"

msgid "ButtonBar|Rmdir"
msgstr "Уклони директоријум"

#, c-format
msgid "Cannot write to the %s file:\n%s\n"
msgstr "Не могу да пишем у датотеку „%s“:\n%s\n"

msgid "Help file format error\n"
msgstr "Грешка записа датотеке помоћи\n"

msgid "Internal bug: Double start of link area"
msgstr "Унутрашња грешка: Двоструки почетак области везе"

#, c-format
msgid "Cannot find node %s in help file"
msgstr "Не могу да пронађем чвор „%s“ у датотеци помоћи"

msgid "Help"
msgstr "Помоћ"

msgid "ButtonBar|Index"
msgstr "Попис"

msgid "ButtonBar|Prev"
msgstr "Преглед"

msgid "Learn keys"
msgstr "Научите тастере"

msgid "Teach me a key"
msgstr "Научте тастере"

#, c-format
msgid ""
"Please press the %s\n"
"and then wait until this message disappears.\n"
"\n"
"Then, press it again to see if OK appears\n"
"next to its button.\n"
"\n"
"If you want to escape, press a single Escape key\n"
"and wait as well."
msgstr ""
"Притисните тастер „%s“\n"
"и сачекајте да ова порука нестане.\n"
"\n"
"Затим га поново притисните да видите да ли се појављује\n"
"„Да“ поред његовог дугмета.\n"
"\n"
"Ако желите да одустанете, притисните једном тастер\n"
"„Escape“ и сачекајте."

msgid "Cannot accept this key"
msgstr "Не могу да прихватим овај тастер"

#, c-format
msgid "You have entered \"%s\""
msgstr "Унесли сте „%s“"

#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys. Keep it short.
msgid "OK"
msgstr "Да"

msgid "It seems that all your keys already\nwork fine. That's great."
msgstr "Изгледа да сви ваши тастери већ сада\nлепо раде. То је одлично."

msgid "&Discard"
msgstr "&Одбаци"

msgid ""
"Great! You have a complete terminal database!\n"
"All your keys work well."
msgstr ""
"Одлично! Имате потпуну терминалску базу података!\n"
"Сви ваши тастери добро раде."

msgid ""
"Press all the keys mentioned here. After you have done it, check\n"
"which keys are not marked with OK. Press space on the missing\n"
"key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
msgstr ""
"Притисните све тастере овде наведене. Након тога, проверите који\n"
"тастери нису означени са „Да“. Притисните размак код недостајућих\n"
"тастера, или их одредите мишем. Крећите се унаоколо табулаторорм."

#, c-format
msgid "Failed to run:\n%s\n"
msgstr "Нисам успео да покренем:\n„%s“\n"

msgid "Home directory path is not absolute"
msgstr "Путања почетног директоријума није апсолутна"

msgid ""
"GNU Midnight Commander\n"
"is already running on this terminal.\n"
"Subshell support will be disabled."
msgstr ""

#, c-format
msgid "\nFailed while close:\n%s\n"
msgstr "\nНисам успео да затворим:\n%s\n"

msgid "Choose codepage"
msgstr "Изаберите кодну страницу"

msgid "- < No translation >"
msgstr "— < Без претварања >"

msgid "%b %e %Y"
msgstr "%e. %b. %Y."

msgid "%b %e %H:%M"
msgstr "%e. %b. у %H:%M"

#, c-format
msgid "Cannot save file %s:\n%s"
msgstr "Не могу да сачувам датотеку „%s“:\n%s"

#, c-format
msgid "Cannot open named pipe %s\n"
msgstr "Не могу да отворим именовану спојку „%s“\n"

msgid "The shell is still active. Quit anyway?"
msgstr "Љуска је још увек радна. Да ипак изађем?"

#, c-format
msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
msgstr "Упозорење: Не могу да пређем на „%s“.\n"

msgid "With builtin Editor and Aspell support"
msgstr ""

msgid "With builtin Editor"
msgstr ""

msgid "With optional subshell support"
msgstr ""

msgid "With subshell support as default"
msgstr ""

msgid "With support for background operations"
msgstr ""

msgid "With mouse support on xterm and Linux console"
msgstr ""

msgid "With mouse support on xterm"
msgstr ""

msgid "With support for X11 events"
msgstr ""

msgid "With internationalization support"
msgstr ""

msgid "With multiple codepages support"
msgstr ""

msgid "With ext2fs attributes support"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Built with GLib %d.%d.%d\n"
msgstr "Изграђено са GLib %d.%d.%d\n"

#, c-format
msgid "Built with S-Lang %s with terminfo database\n"
msgstr "Изграђено са S-Lang %s са terminfo базом\n"

#, c-format
msgid "Built with ncurses %s\n"
msgstr "Изграђено са ncurses %s\n"

msgid "Built with ncurses (unknown version)"
msgstr "Изграђено са ncurses (непозната верзија)"

#, c-format
msgid "Built with ncursesw %s\n"
msgstr "Изграђено са ncursesw %s\n"

msgid "Built with ncursesw (unknown version)"
msgstr "Изграђено са ncursesw (непозната верзија)"

#, c-format
msgid "Built with libssh2 %d.%d.%d\n"
msgstr "Изграђено са libssh2 %d.%d.%d\n"

msgid "Virtual File Systems:"
msgstr "Виртуелни систем датотека:"

msgid "Data types:"
msgstr "Врсте података:"

msgid "Home directory:"
msgstr ""

msgid "Profile root directory:"
msgstr ""

msgid "System data"
msgstr "Системски подаци"

msgid "Config directory:"
msgstr "Директоријум подешавања:"

msgid "Data directory:"
msgstr "Директоријум података:"

msgid "File extension handlers:"
msgstr "Руковаоци проширењем датотека:"

msgid "VFS plugins and scripts:"
msgstr "Прикључци и скрипте ВСД-а:"

msgid "User data"
msgstr "Кориснички подаци"

msgid "Cache directory:"
msgstr "Директоријум оставе:"

msgid "Debug"
msgstr "Прочисти"

msgid "ERROR:"
msgstr "ГРЕШКА:"

msgid "True:"
msgstr "Тачно:"

msgid "False:"
msgstr "Нетачно:"

msgid "Error calling program"
msgstr "Грешка позивања програма"

msgid "Warning -- ignoring file"
msgstr "Упозорење — занемарујем датотеку"

#, c-format
msgid ""
"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
"Using it may compromise your security"
msgstr ""
"Ни администратор ни ви нисте власници датотеке „%s“\n"
"или није уопште читљива. Њена употреба може да угрози вашу безбедност"

msgid "Format error on file Extensions File"
msgstr "Грешка записа на датотеци „Датотека проширења“"

#, c-format
msgid "The %%var macro has no default"
msgstr "Макро „%%var“ нема основности"

#, c-format
msgid "The %%var macro has no variable"
msgstr "Макро „%%var“ нема променљиве"

#, c-format
msgid "No suitable entries found in %s"
msgstr "Нисам нашао одговарајуће уносе у „%s“"

msgid "User menu"
msgstr "Кориснички изборник"

#, c-format
msgid "Cannot open cpio archive\n%s"
msgstr "Не могу да отворим „cpio“ архиву\n%s"

#, c-format
msgid "Premature end of cpio archive\n%s"
msgstr "Прерани завршетак „cpio“ архиве\n%s"

#, c-format
msgid "Inconsistent hardlinks of\n%s\nin cpio archive\n%s"
msgstr "Недоследне чврсте везе\n%s\nу „cpio“ архиви\n%s"

#, c-format
msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
msgstr "„%s“ садржи двоструке ставке! Заобилазим!"

#, c-format
msgid "Corrupted cpio header encountered in\n%s"
msgstr "Оштећено заглавље „cpio“ архиве у\n%s"

#, c-format
msgid "Unexpected end of file\n%s"
msgstr "Неочекивани крај датотеке\n%s"

#, c-format
msgid "Cannot open %s archive\n%s:\n%s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "EXTFS virtual file system:\n%s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Warning: cannot open %s directory\n"
msgstr "Упозорење: не могу да отворим директоријум „%s“\n"

#, c-format
msgid "fish: Disconnecting from %s"
msgstr "fish: Прекидам везу са „%s“"

msgid "fish: Waiting for initial line..."
msgstr "fish: Чекам почетни ред..."

msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
msgstr "Извините, али за сад не можемо да се повезујемо уз потврду лозинке."

#, c-format
msgid "fish: Password is required for %s"
msgstr "fish: Потребна је лозинка за „%s“"

msgid "fish: Sending password..."
msgstr "fish: Шаљем лозинку..."

msgid "fish: Sending initial line..."
msgstr "fish: Шаљем почетни ред..."

msgid "fish: Handshaking version..."
msgstr "fish: Преговарам о издању..."

msgid "fish: Getting host info..."
msgstr "fish: Добављам податке о домаћину..."

#, c-format
msgid "fish: Reading directory %s..."
msgstr "fish: Читам директоријум „%s“..."

#, c-format
msgid "%s: done."
msgstr "%s: готово."

#, c-format
msgid "%s: failure"
msgstr "%s: неуспех"

#, c-format
msgid "fish: store %s: sending command..."
msgstr "fish: складиште „%s“: шаљем наредбу..."

msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
msgstr "fish: Месно читање није успело, шаљем нуле"

msgid "fish: storing file"
msgstr "fish: смештам датотеку"

msgid "Aborting transfer..."
msgstr "Прекидам пренос..."

msgid "Error reported after abort."
msgstr "Пријављена је грешка после прекида."

msgid "Aborted transfer would be successful."
msgstr "Прекинути пренос би био успешан."

#, c-format
msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
msgstr "ftpfs: Прекидам везу са „%s“"

#, c-format
msgid "FTP: Password required for %s"
msgstr "FTP: Потребна је лозинка за „%s“"

msgid "ftpfs: sending login name"
msgstr "ftpfs: шаљем корисничко име"

msgid "ftpfs: sending user password"
msgstr "ftpfs: шаљем лозинку"

#, c-format
msgid "FTP: Account required for user %s"
msgstr "FTP: Потребан је налог за корисника %s"

msgid "Account:"
msgstr "Налог:"

msgid "ftpfs: sending user account"
msgstr "ftpfs: шаљем кориснички налог"

msgid "ftpfs: logged in"
msgstr "ftpfs: пријавио сам се"

#, c-format
msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
msgstr "ftpfs: Неуспешна пријава корисника %s "

msgid "ftpfs: Invalid host name."
msgstr "ftpfs: Неисправни назив домаћина."

#, c-format
msgid "ftpfs: %s"
msgstr "ftpfs: %s"

#, c-format
msgid "ftpfs: making connection to %s"
msgstr "ftpfs: повезујем се са „%s“"

msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
msgstr "ftpfs: повезивање је прекинуо корисник"

#, c-format
msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
msgstr "ftpfs: повезивање са сервером није успело: %s"

#, c-format
msgid "Waiting to retry... %d (Control-G to cancel)"
msgstr "Чекам да бих поново покушао... %d (Ктрл-Г да откажете)"

msgid "ftpfs: invalid address family"
msgstr "ftpfs: неисправна породица адресе"

#, c-format
msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
msgstr "ftpfs: не могу да направим прикључницу: %s"

msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
msgstr "ftpfs: не могу да подесим пасивни режим"

msgid "ftpfs: aborting transfer."
msgstr "ftpfs: прекидам пренос."

#, c-format
msgid "ftpfs: abort error: %s"
msgstr "ftpfs: грешка при прекидању: %s"

msgid "ftpfs: abort failed"
msgstr "ftpfs: прекидање није успело"

msgid "ftpfs: CWD failed."
msgstr "ftpfs: наредба „CWD“ није успела."

msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
msgstr "ftpfs: не могу да решим симболичку везу"

msgid "Resolving symlink..."
msgstr "Решавам симболичку везу..."

#, c-format
msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
msgstr "ftpfs: Читам ФТП директоријум „%s“... %s%s"

msgid "(strict rfc959)"
msgstr "(изричито рфц959)"

msgid "(chdir first)"
msgstr "(прво промени директоријум)"

msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
msgstr "ftpfs: нисам успео; немам решења"

msgid "ftpfs: storing file"
msgstr "ftpfs: смештам датотеку"

msgid "~/.netrc file has incorrect mode\nRemove password or correct mode"
msgstr ""
"Датотека „~/.netrc“ има неисправан режим\n"
"Уклоните лозинку или исправите режим"

#, c-format
msgid "SFS virtual file system:\n%s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s: Warning: file %s not found\n"
msgstr "%s: Упозорење: нисам нашао датотеку „%s“\n"

#, c-format
msgid "Warning: Invalid line in %s:\n%s\n"
msgstr "Упозорење: Неисправан ред у „%s“:\n%s\n"

#, c-format
msgid "Warning: Invalid flag %c in %s:\n%s\n"
msgstr "Упозорење: Неисправна заставица „%c“ у „%s“:\n%s\n"

#, c-format
msgid "sftp: an error occurred while reading %s: %s"
msgstr "sftp: дошло је до грешке приликом читања „%s“: %s"

msgid "sftp: Unable to get current user name."
msgstr "sftp: Не могу да добавим име текућег корисника."

msgid "sftp: Invalid host name."
msgstr "sftp: Неисправни назив домаћина."

#, c-format
msgid "sftp: %s"
msgstr "sftp: %s"

msgid "sftp: failed to convert remote host IP address into text form"
msgstr ""

#, c-format
msgid "sftp: making connection to %s"
msgstr "sftp: повезујем се са „%s“"

msgid "sftp: connection interrupted by user"
msgstr "sftp: повезивање је прекинуо корисник"

#, c-format
msgid "sftp: connection to server failed: %s"
msgstr "sftp: повезивање са сервером није успело: %s"

msgid "sftp: found host key of unsupported type: RSA1"
msgstr ""

msgid "sftp: unknown host key type:"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Permanently added\n%s (%s)\nto the list of known hosts."
msgstr ""

msgid "sftp: cannot get the remote host key"
msgstr ""

msgid "sftp: unsupported key type, can't check remote host key"
msgstr ""

msgid "sftp: can't compute host key fingerprint hash"
msgstr ""

#, c-format
msgid ""
"The authenticity of host\n"
"%s (%s)\n"
"can't be established!\n"
"%s key fingerprint hash is\n"
"SHA1:%s.\n"
"Do you want to add it to the list of known hosts and continue"
" connecting?"
msgstr ""

#, c-format
msgid ""
"%s (%s)\n"
"is found in the list of known hosts but\n"
"KEYS DO NOT MATCH! THIS COULD BE A MITM ATTACK!\n"
"Are you sure you want to add it to the list of known hosts and continue"
" connecting?"
msgstr ""

msgid "sftp: host key verification failed"
msgstr ""

#, c-format
msgid "sftp: Enter passphrase for %s "
msgstr "sftp: Унесите пропусну реч за „%s“ "

msgid "sftp: Passphrase is empty."
msgstr "sftp: Пропусна реч је празна."

#, c-format
msgid "sftp: Enter password for %s "
msgstr "sftp: Унесите лозинку за „%s“ "

msgid "sftp: Password is empty."
msgstr "sftp: Лозинка је празна."

msgid "sftp: failure establishing SSH session"
msgstr ""

msgid "sftp: No file handler data present for reading file"
msgstr "sftp: Нема података руковаоца датотеком за читање датотеке"

#, c-format
msgid "sftp: socket error: %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "sftp: (Ctrl-G break) Listing... %s"
msgstr "sftp: (Ктрл-Г прекида) Исписујем... %s"

msgid "sftp: Listing done."
msgstr "sftp: Исписивање је готово."

#, c-format
msgid "Cannot open tar archive\n%s"
msgstr "Не могу да отворим тар архиву\n%s"

msgid "Inconsistent tar archive"
msgstr "Недоследна тар архива"

msgid "Unexpected EOF on archive file"
msgstr "Неочекивани крај датотеке у архиви"

#, c-format
msgid "%s\ndoesn't look like a tar archive."
msgstr "%s\nне изгледа да је тар архива."

msgid "undelfs: error"
msgstr "undelfs: грешка"

msgid "not enough memory"
msgstr "нема довољно меморије"

msgid "while allocating block buffer"
msgstr "приликом додељивања међумеморије блока"

#, c-format
msgid "open_inode_scan: %d"
msgstr "open_inode_scan: %d"

#, c-format
msgid "while starting inode scan %d"
msgstr "за време покретања прегледа и-чвора „%d“"

#, c-format
msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
msgstr "undelfs: учитавам %d и-чвора података обрисаних датотека"

#, c-format
msgid "while calling ext2_block_iterate %d"
msgstr "за време позивања „ext2_block_iterate“ %d"

msgid "no more memory while reallocating array"
msgstr "нема више меморије приликом прерасподеле низа"

#, c-format
msgid "while doing inode scan %d"
msgstr "за време обављања прегледа и-чвора „%d“"

#, c-format
msgid "Cannot open file %s"
msgstr "Не могу да отворим датотеку „%s“"

msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
msgstr "undelfs: читам битмапу и-чвора..."

#, c-format
msgid "Cannot load inode bitmap from:\n%s"
msgstr "Не могу да учитам битмапу и-чвора из:\n%s"

msgid "undelfs: reading block bitmap..."
msgstr "undelfs: учитавам битмапу и-чвора..."

#, c-format
msgid "Cannot load block bitmap from:\n%s"
msgstr "Не могу да учитам битмапу блока из:\n%s"

msgid "vfs_info is not fs!"
msgstr "„vfs_info“ није сд!"

msgid "You have to chdir to extract files first"
msgstr "Промените директоријум да бисте распаковали датотеке"

msgid "while iterating over blocks"
msgstr "за време опетовања над блоковима"

#, c-format
msgid "Cannot open file \"%s\""
msgstr "Не могу да отворим датотеку „%s“"

msgid "Ext2lib error"
msgstr "Грешка Екст2библ-а"

msgid "Invalid value"
msgstr "Неисправна вредност"

msgid "File was modified. Save with exit?"
msgstr "Датотека је измењена. Да сачувам при изласку?"

msgid "&Cancel quit"
msgstr "&Откажи излазак"

msgid "Midnight Commander is being shut down.\nSave modified file?"
msgstr "Поноћни наредник је угашен.\nДа сачувам измењену датотеку?"

msgid "&Line number"
msgstr "&Број реда"

msgid "Pe&rcents"
msgstr "&Проценте"

msgid "&Decimal offset"
msgstr "&Децимални померај"

msgid "He&xadecimal offset"
msgstr "&Хексадецимални померај"

msgid "Goto"
msgstr "Иди на"

msgid "ButtonBar|Ascii"
msgstr "Аскри"

msgid "ButtonBar|HxSrch"
msgstr "Хекс претрага"

msgid "ButtonBar|UnWrap"
msgstr "Поништи прелом"

msgid "ButtonBar|Wrap"
msgstr "Преломи"

msgid "ButtonBar|Hex"
msgstr "Хекс"

msgid "ButtonBar|Goto"
msgstr "Иди на"

msgid "ButtonBar|Raw"
msgstr "Сирово"

msgid "ButtonBar|Parse"
msgstr "Обради"

msgid "ButtonBar|Unform"
msgstr "Разобликуј"

msgid "ButtonBar|Format"
msgstr "Обликуј"

#, c-format
msgid "Failed to read data from child stdout:\n%s"
msgstr "Нисам успео да прочитам податке из стандардног излаза порода:\n%s"

#, c-format
msgid "Error while closing the file:\n%s\nData may have been written or not"
msgstr ""
"Грешка приликом затварања датотеке:\n"
"%s\n"
"Подаци могу бити уписани или не"

#, c-format
msgid "Cannot save file:\n%s"
msgstr "Не може се сачувати датотека:\n%s"

msgid "View: "
msgstr "Преглед: "

#, c-format
msgid "Cannot open \"%s\"\n%s"
msgstr "Не може се отворити „%s“\n%s"

msgid "Cannot view: not a regular file"
msgstr "Не може се прегледати: није обична датотека"

#, c-format
msgid "Cannot open \"%s\" in parse mode\n%s"
msgstr "Не може се отворити „%s“ у режиму обраде\n%s"

msgid "Search done"
msgstr "Претрага је завршена"

msgid "Continue from beginning?"
msgstr "Наставити од почетка?"

msgid "Cannot fetch a local copy of /ftp://some.host/editme.txt"
msgstr "Не може се добавити локални примерак /ftp://some.host/editme.txt"