~strahinja/translations

4e134ce712c2d64eb0f184b87b7a8103457b30c6 — Страхиња Радић 20 days ago 0713193
neomutt/sr.po: Update translation

Signed-off-by: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>
1 files changed, 1240 insertions(+), 1157 deletions(-)

M neomutt/sr.po
M neomutt/sr.po => neomutt/sr.po +1240 -1157
@@ 9,7 9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: neomutt 20210205\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: neomutt-devel@neomutt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-04-15 13:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2022-04-29 12:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-04-16 12:57+0200\n"
"Last-Translator: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>\n"
"Language-Team: Serbian <sr@li.org>\n"


@@ 21,54 21,54 @@ msgstr ""
"X-Generator: poe 1.5-2-g4db499b\n"

#. L10N: prompt to add a new alias
#: alias/alias.c:399
#: alias/alias.c:398
msgid "Alias as: "
msgstr "Направи алијас: "

#: alias/alias.c:409
#: alias/alias.c:408
msgid "You already have an alias defined with that name"
msgstr "Већ постоји алијас под тим именом"

#: alias/alias.c:415
#: alias/alias.c:414
msgid "Warning: This alias name may not work. Fix it?"
msgstr "Упозорење: Овај назив алијаса можда неће функционисати. Исправити?"

#: alias/alias.c:440
#: alias/alias.c:439
msgid "Address: "
msgstr "Адреса: "

#: alias/alias.c:453 commands.c:136 conn/raw.c:149 conn/raw.c:206
#: envelope/functions.c:131 recvcmd.c:226 send/send.c:200
#: alias/alias.c:452 commands.c:136 conn/raw.c:148 conn/raw.c:205
#: envelope/functions.c:130 recvcmd.c:226 send/send.c:200
#, c-format
msgid "Bad IDN: '%s'"
msgstr "Лош IDN: „%s“"

#: alias/alias.c:464
#: alias/alias.c:463
msgid "Personal name: "
msgstr "Лично име: "

#: alias/alias.c:473
#: alias/alias.c:472
msgid "Comment: "
msgstr "Коментар: "

#: alias/alias.c:485 alias/alias.c:490
#: alias/alias.c:484 alias/alias.c:489
msgid "Accept?"
msgstr "Прихватити?"

#: alias/alias.c:504 attach/recvattach.c:290 attach/recvattach.c:313
#: attach/recvattach.c:328 attach/recvattach.c:344 attach/recvattach.c:448
#: alias/alias.c:503 attach/recvattach.c:289 attach/recvattach.c:312
#: attach/recvattach.c:327 attach/recvattach.c:343 attach/recvattach.c:446
msgid "Save to file: "
msgstr "Чување у датотеку: "

#: alias/alias.c:530
#: alias/alias.c:529
msgid "Error reading alias file"
msgstr "Грешка при читању датотеке алијаса"

#: alias/alias.c:557
#: alias/alias.c:556
msgid "Trouble adding alias"
msgstr "Проблем приликом додавања алијаса"

#: alias/alias.c:559
#: alias/alias.c:558
msgid "Alias added"
msgstr "Алијас додат"@@ 173,43 173,43 @@ msgid "Limit to addresses matching: "
msgstr "Ограничи на адресе које одговарају: "

#. L10N: The highlighted letters must match the "Sort" options
#: alias/functions.c:270
#: alias/functions.c:269
msgid "Rev-Sort (a)lias, a(d)dress or (u)nsorted?"
msgstr "Обр-Сорт алијас (a), адреса (d) или несортирано (n)?"

#. L10N: The highlighted letters must match the "Rev-Sort" options
#: alias/functions.c:272
#: alias/functions.c:271
msgid "Sort (a)lias, a(d)dress or (u)nsorted?"
msgstr "Сорт алијас (a), адреса (d) или несортирано (n)?"

#. L10N: These must match the highlighted letters from "Sort" and "Rev-Sort"
#: alias/functions.c:274
#: alias/functions.c:273
msgid "adu"
msgstr "adn"

#. L10N: ask for a limit to apply
#: alias/gui.c:79 index/functions.c:1576
#: alias/gui.c:79 index/functions.c:1573
#, c-format
msgid "Limit: %s"
msgstr "Лимит: %s"

#: attach/attachments.c:478
#: attach/attachments.c:477
msgid "attachments: no disposition"
msgstr "attachments: нема disposition-а"

#: attach/attachments.c:489
#: attach/attachments.c:488
msgid "Current attachments settings:"
msgstr "Текућа подешавања прилога:"

#: attach/attachments.c:521
#: attach/attachments.c:520
msgid "attachments: invalid disposition"
msgstr "attachments: неисправан disposition"

#: attach/attachments.c:541
#: attach/attachments.c:540
msgid "unattachments: no disposition"
msgstr "unattachments: нема disposition-а"

#: attach/attachments.c:581
#: attach/attachments.c:580
msgid "unattachments: invalid disposition"
msgstr "unattachments: неисправан disposition"@@ 225,141 225,141 @@ msgstr "Проследи"
msgid "Print"
msgstr "Штампај"

#: attach/dlg_attach.c:481
#: attach/dlg_attach.c:479
msgid "Attachments"
msgstr "Прилози"

#: attach/functions.c:51 index/functions.c:90 pager/functions.c:72
#: attach/functions.c:50 index/functions.c:87 pager/functions.c:54
msgid "Not available in this menu"
msgstr "Није доступно у овом менију"

#: attach/functions.c:53 index/functions.c:2822
#: attach/functions.c:52 index/functions.c:2816
msgid "Function not permitted in attach-message mode"
msgstr "Функција није дозвољена у режиму додавања поруке"

#: attach/functions.c:117 index/functions.c:2816 mx.c:943
#: attach/functions.c:115 index/functions.c:2810 mx.c:941
msgid "Mailbox is read-only"
msgstr "Сандуче је само за читање"

#: attach/functions.c:185
#: attach/functions.c:183
msgid "There are no subparts to show"
msgstr "Нема под-делова за приказ"

#: attach/functions.c:205
#: attach/functions.c:203
msgid "Can't delete attachment from POP server"
msgstr "Прилог се не може обрисати са POP сервера"

#: attach/functions.c:214
#: attach/functions.c:212
msgid "Can't delete attachment from news server"
msgstr "Прилог се не може обрисати са њуз сервера"

#: attach/functions.c:221
#: attach/functions.c:219
msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported"
msgstr "Брисање прилога из шифрованих порука није подржано"

#: attach/functions.c:227
#: attach/functions.c:224
msgid "Deletion of attachments from signed messages may invalidate the signature"
msgstr "Брисање прилога из потписаних порука може покварити потпис"

#: attach/functions.c:247 attach/functions.c:264
#: attach/functions.c:243 attach/functions.c:259
msgid "Only deletion of multipart attachments is supported"
msgstr "Само је подржано брисање multipart прилога"

#: attach/functions.c:576 index/functions.c:2580
#: attach/functions.c:569 index/functions.c:2575
msgid "Reply by mail as poster prefers?"
msgstr "Одговорити мејлом, као што постављач преферира?"

#: attach/mutt_attach.c:139 attach/mutt_attach.c:279
#: attach/mutt_attach.c:138 attach/mutt_attach.c:278
msgid "Can't match 'nametemplate', continue?"
msgstr "„nametemplate“ није задовољен, наставити?"

#: attach/mutt_attach.c:149
#: attach/mutt_attach.c:148
#, c-format
msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
msgstr "Compose ставка mailcap-а захтева %%s"

#: attach/mutt_attach.c:158 attach/mutt_attach.c:297 compmbox/compress.c:343
#: compose/functions.c:1720 gui/curs_lib.c:369 index/dlg_index.c:1188
#: index/dlg_index.c:1235 pager/dlg_pager.c:473 pager/do_pager.c:168
#: pager/message.c:342 send/sendlib.c:1067
#: attach/mutt_attach.c:157 attach/mutt_attach.c:296 compmbox/compress.c:343
#: compose/functions.c:1715 gui/curs_lib.c:369 index/dlg_index.c:1143
#: index/dlg_index.c:1189 pager/dlg_pager.c:469 pager/do_pager.c:168
#: pager/message.c:336 send/sendlib.c:1062
#, c-format
msgid "Error running \"%s\""
msgstr "Грешка приликом покретања „%s“"

#: attach/mutt_attach.c:167
#: attach/mutt_attach.c:166
msgid "Failure to open file to parse headers"
msgstr "Неуспех приликом отварања датотеке за рашчлањивање заглавља"

#: attach/mutt_attach.c:206
#: attach/mutt_attach.c:205
msgid "Failure to open file to strip headers"
msgstr "Неуспех приликом отварања датотеке за скидање заглавља"

#: attach/mutt_attach.c:216
#: attach/mutt_attach.c:215
msgid "Failure to rename file"
msgstr "Неуспех приликом преименовања датотеке"

#: attach/mutt_attach.c:226
#: attach/mutt_attach.c:225
#, c-format
msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file"
msgstr "Нема mailcap compose ставке за %s, креира се празна датотека"

#: attach/mutt_attach.c:289
#: attach/mutt_attach.c:288
#, c-format
msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
msgstr "Mailcap Edit ставка захтева %%s"

#: attach/mutt_attach.c:311
#: attach/mutt_attach.c:310
#, c-format
msgid "No mailcap edit entry for %s"
msgstr "Нема mailcap edit ставке за %s"

#: attach/mutt_attach.c:461
#: attach/mutt_attach.c:459
msgid "No matching mailcap entry found. Viewing as text."
msgstr "Нема одговарајуће mailcap ставке. Прегледа се као текст."

#: attach/mutt_attach.c:474
#: attach/mutt_attach.c:472
msgid "MIME type not defined. Can't view attachment."
msgstr "MIME врста није дефинисана. Не може се прегледати прилог."

#: attach/mutt_attach.c:547 attach/mutt_attach.c:747 attach/mutt_attach.c:1171
#: attach/mutt_attach.c:1239 handler.c:588 ncrypt/dlg_pgp.c:736
#: attach/mutt_attach.c:545 attach/mutt_attach.c:741 attach/mutt_attach.c:1165
#: attach/mutt_attach.c:1231 handler.c:587 ncrypt/dlg_pgp.c:734
#: ncrypt/pgpkey.c:280
msgid "Can't create filter"
msgstr "Не може се креирати филтер"

#: attach/mutt_attach.c:555
#: attach/mutt_attach.c:553
#, c-format
msgid "---Command: %-20.20s Description: %s"
msgstr "---Наредба: %-20.20s Опис: %s"

#: attach/mutt_attach.c:560
#: attach/mutt_attach.c:558
#, c-format
msgid "---Command: %-30.30s Attachment: %s"
msgstr "---Наредба: %-30.30s Прилог: %s"

#: attach/mutt_attach.c:648
#: attach/mutt_attach.c:642
#, c-format
msgid "---Attachment: %s: %s"
msgstr "---Прилог: %s: %s"

#: attach/mutt_attach.c:650
#: attach/mutt_attach.c:644
#, c-format
msgid "---Attachment: %s"
msgstr "---Прилог: %s"

#: attach/mutt_attach.c:988 attach/mutt_attach.c:996
#: attach/mutt_attach.c:982 attach/mutt_attach.c:990
msgid "Write fault"
msgstr "Грешка приликом уписивања"

#: attach/mutt_attach.c:1263
#: attach/mutt_attach.c:1255
msgid "I don't know how to print that"
msgstr "Не знам како да то одштампам"

#: attach/recvattach.c:333
#: attach/recvattach.c:332
msgid "Saving..."
msgstr "Чување..."

#: attach/recvattach.c:338 attach/recvattach.c:518
#: attach/recvattach.c:337 attach/recvattach.c:516
#, c-format
msgid "Attachment saved"
msgid_plural "%d attachments saved"


@@ 367,31 367,31 @@ msgstr[0] "%d прилог је сачуван"
msgstr[1] "%d прилога су сачувана"
msgstr[2] "%d прилога је сачувано"

#: attach/recvattach.c:543
#: attach/recvattach.c:541
#, c-format
msgid "WARNING! You are about to overwrite %s, continue?"
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ! Преписаћете %s, наставити?"

#: attach/recvattach.c:561
#: attach/recvattach.c:559
msgid "Attachment filtered"
msgstr "Прилог је филтриран"

#: attach/recvattach.c:719
#: attach/recvattach.c:717
msgid "Filter through: "
msgstr "Филтрирај кроз: "

#: attach/recvattach.c:719
#: attach/recvattach.c:717
msgid "Pipe to: "
msgstr "Проследи: "

#. L10N: s gets replaced by a MIME type, e.g. "text/plain" or
#. application/octet-stream.
#: attach/recvattach.c:775
#: attach/recvattach.c:773
#, c-format
msgid "I don't know how to print %s attachments"
msgstr "Не знам како да одштампам прилоге %s"

#: attach/recvattach.c:877
#: attach/recvattach.c:874
#, c-format
msgid "Print tagged attachment?"
msgid_plural "Print %d tagged attachments?"


@@ 399,31 399,31 @@ msgstr[0] "Одштампати %d означен прилог?"
msgstr[1] "Одштампати %d означена прилога?"
msgstr[2] "Одштампати %d означених прилога?"

#: attach/recvattach.c:878
#: attach/recvattach.c:875
#, c-format
msgid "Print attachment?"
msgstr "Одштампати прилог?"

#: attach/recvattach.c:922
#: attach/recvattach.c:917
msgid "Structural changes to decrypted attachments are not supported"
msgstr "Структурне измене дешифрованих прилога нису подржане"

#: attach/recvattach.c:1135
#: attach/recvattach.c:1130
msgid "Can't decrypt encrypted message"
msgstr "Шифрована порука се не може дешифровати"

#. L10N: s is a directory. NeoMutt is looking for a directory it needs
#. for some reason (e.g. autocrypt, header cache, bcache), but it
#. doesn't exist. The prompt is asking whether to create the directory
#: autocrypt/autocrypt.c:76 main.c:931
#: autocrypt/autocrypt.c:75 main.c:930
#, c-format
msgid "%s does not exist. Create it?"
msgstr "%s не постоји. Да га креирам?"

#. L10N: mkdir() on the directory %s failed. The second %s is the
#. error message returned by libc
#: autocrypt/autocrypt.c:83 bcache/bcache.c:230 hcache/hcache.c:236 main.c:935
#: nntp/newsrc.c:1106
#: autocrypt/autocrypt.c:82 bcache/bcache.c:229 hcache/hcache.c:235 main.c:934
#: nntp/newsrc.c:1101
#, c-format
msgid "Can't create %s: %s"
msgstr "Не могу да креирам %s: %s"


@@ 431,28 431,28 @@ msgstr "Не могу да креирам %s: %s"
#. L10N: The first time NeoMutt is started with $autocrypt set, it will
#. create $autocrypt_dir and then prompt to create an autocrypt account
#. with this message.
#: autocrypt/autocrypt.c:168
#: autocrypt/autocrypt.c:166
msgid "Create an initial autocrypt account?"
msgstr "Да креирам почетни налог за аутошифровање?"

#. L10N: Autocrypt is asking for the email address to use for the
#. autocrypt account. This will generate a key and add a record
#. to the database for use in autocrypt operations.
#: autocrypt/autocrypt.c:192
#: autocrypt/autocrypt.c:190
msgid "Autocrypt account address: "
msgstr "Адреса налога за аутошифровање: "

#. L10N: Autocrypt prompts for an account email address, and requires
#. a single address. This is shown if they entered something invalid,
#. nothing, or more than one address for some reason.
#: autocrypt/autocrypt.c:201
#: autocrypt/autocrypt.c:199
msgid "Please enter a single email address"
msgstr "Унесите само једну мејл адресу"

#. L10N: When creating an autocrypt account, this message will be displayed
#. if there is already an account in the database with the email address
#. they just entered.
#: autocrypt/autocrypt.c:216
#: autocrypt/autocrypt.c:214
msgid "That email address already has an autocrypt account"
msgstr "Та мејл адреса већ има налог за аутошифровање"@@ 462,25 462,25 @@ msgstr "Та мејл адреса већ има налог за аутошиф
#. enabled.
#. Otherwise the UI will show encryption is "available" but the user
#. will be required to enable encryption manually.
#: autocrypt/autocrypt.c:229
#: autocrypt/autocrypt.c:227
msgid "Prefer encryption?"
msgstr "Шифровање преферирано?"

#. L10N: Message displayed after an autocrypt account is successfully created.
#: autocrypt/autocrypt.c:244
#: autocrypt/autocrypt.c:242
msgid "Autocrypt account creation succeeded"
msgstr "Успешно креирање налога за аутошифровање"

#. L10N: Error message displayed if creating an autocrypt account failed
#. or was aborted by the user.
#: autocrypt/autocrypt.c:250
#: autocrypt/autocrypt.c:248
msgid "Autocrypt account creation aborted"
msgstr "Неуспешно креирање налога за аутошифровање"

#. L10N: Error displayed if the user tries to force sending an Autocrypt
#. email when the engine is not available.
#: autocrypt/autocrypt.c:588 autocrypt/autocrypt.c:597
#: autocrypt/autocrypt.c:604
#: autocrypt/autocrypt.c:585 autocrypt/autocrypt.c:594
#: autocrypt/autocrypt.c:601
msgid "Autocrypt is not available"
msgstr "Аутошифровање није доступно"@@ 488,7 488,7 @@ msgstr "Аутошифровање није доступно"
#. email when the account does not exist or is not enabled.
#. %s is the From email address used to look up the Autocrypt account.
#.
#: autocrypt/autocrypt.c:616
#: autocrypt/autocrypt.c:613
#, c-format
msgid "Autocrypt is not enabled for %s"
msgstr "Аутошифровање није омогућено за %s"


@@ 496,17 496,21 @@ msgstr "Аутошифровање није омогућено за %s"
#. L10N: s is an email address. Autocrypt is scanning for the keyids
#. to use to encrypt, but it can't find a valid keyid for this address.
#. The message is printed and they are returned to the compose menu.
#: autocrypt/autocrypt.c:641 autocrypt/autocrypt.c:670
#: autocrypt/autocrypt.c:638 autocrypt/autocrypt.c:667
#, c-format
msgid "No (valid) autocrypt key found for %s"
msgstr "Није пронађен (исправан) кључ за аутошифровање за %s"

#: autocrypt/autocrypt.c:937
#. L10N: The first time autocrypt is enabled, NeoMutt will ask to scan
#. through one or more mailboxes for Autocrypt: headers. Those headers are
#. then captured in the database as peer records and used for encryption.
#. If this is answered yes, they will be prompted for a mailbox.
#: autocrypt/autocrypt.c:933
msgid "Scan a mailbox for autocrypt headers?"
msgstr "Претражити сандуче за заглавља аутошифровања?"

#. L10N: The prompt for a mailbox to scan for Autocrypt: headers
#: autocrypt/autocrypt.c:942
#: autocrypt/autocrypt.c:938
msgid "Scan mailbox"
msgstr "Претрага сандучета"@@ 515,7 519,7 @@ msgstr "Претрага сандучета"
#. I'm purposely being extra verbose; asking first then prompting
#. for a mailbox. This is because this is a one-time operation
#. and I don't want them to accidentally ctrl-g and abort it.
#: autocrypt/autocrypt.c:963
#: autocrypt/autocrypt.c:959
msgid "Scan another mailbox for autocrypt headers?"
msgstr "Претражити друго сандуче за заглавља аутошифровања?"@@ 523,7 527,7 @@ msgstr "Претражити друго сандуче за заглавља а
#. For some reason sqlite3 failed to open that database file.
#. L10N: Error message if autocrypt couldn't open the SQLite database
#. for some reason. The %s is the full path of the database file.
#: autocrypt/db.c:67 autocrypt/db.c:103
#: autocrypt/db.c:67 autocrypt/db.c:102
#, c-format
msgid "Unable to open autocrypt database %s"
msgstr "Немогуће отварање базе аутошифровања %s"


@@ 536,7 540,7 @@ msgstr "Креирај"

#. L10N: Autocrypt Account Menu Help line:
#. delete account
#: autocrypt/dlg_autocrypt.c:105 remailer.c:103
#: autocrypt/dlg_autocrypt.c:105 mixmaster/dlg_mixmaster.c:84
msgid "Delete"
msgstr "Обриши"@@ 585,35 589,35 @@ msgstr "неактиван"

#. L10N: This error message is displayed if a database update of an
#. account record fails for some odd reason.
#: autocrypt/dlg_autocrypt.c:273 autocrypt/dlg_autocrypt.c:287
#: autocrypt/dlg_autocrypt.c:271 autocrypt/dlg_autocrypt.c:285
msgid "Error updating account record"
msgstr "Грешка приликом ажурирања ставке налога"

#. L10N: Autocrypt Account Management Menu title
#: autocrypt/dlg_autocrypt.c:364
#: autocrypt/dlg_autocrypt.c:362
msgid "Autocrypt Accounts"
msgstr "Налози за аутошифровање"

#. L10N: Confirmation message when deleting an autocrypt account
#: autocrypt/dlg_autocrypt.c:414
#: autocrypt/dlg_autocrypt.c:412
#, c-format
msgid "Really delete account \"%s\"?"
msgstr "Да стварно обришем налог „%s“?"

#: autocrypt/gpgme.c:57 ncrypt/crypt_gpgme.c:587
#: autocrypt/gpgme.c:56 ncrypt/crypt_gpgme.c:586
#, c-format
msgid "error creating GPGME context: %s"
msgstr "грешка приликом креирања GPGME контекста: %s"

#. L10N: Message displayed just before a GPG key is generated for a created
#. autocrypt account.
#: autocrypt/gpgme.c:176
#: autocrypt/gpgme.c:175
msgid "Generating autocrypt key..."
msgstr "Генеришем кључ за аутошифровање..."

#. L10N: GPGME was unable to generate a key for some reason.
#. %s is the error message returned by GPGME.
#: autocrypt/gpgme.c:186 autocrypt/gpgme.c:205
#: autocrypt/gpgme.c:185 autocrypt/gpgme.c:204
#, c-format
msgid "Error creating autocrypt key: %s"
msgstr "Грешка приликом креирања кључа за аутошифровање: %s"


@@ 622,7 626,7 @@ msgstr "Грешка приликом креирања кључа за ауто
#. this is displayed if the key was revoked/expired/disabled/invalid
#. or can't be used for both signing and encryption.
#. %s is the key fingerprint.
#: autocrypt/gpgme.c:252
#: autocrypt/gpgme.c:251
#, c-format
msgid "The key %s is not usable for autocrypt"
msgstr "Кључ %s се не може користити за аутошифровање"


@@ 630,19 634,19 @@ msgstr "Кључ %s се не може користити за аутошифр
#. L10N: During autocrypt account creation, this prompt asks the
#. user whether they want to create a new GPG key for the account,
#. or select an existing account from the keyring.
#: autocrypt/gpgme.c:284
#: autocrypt/gpgme.c:283
msgid "(c)reate new, or (s)elect existing GPG key?"
msgstr "креирај нов (k), или изабери постојећи (i) GPG кључ?"

#. L10N: The letters corresponding to the
#. "(c)reate new, or (s)elect existing GPG key?" prompt.
#: autocrypt/gpgme.c:287
#: autocrypt/gpgme.c:286
msgid "cs"
msgstr "ki"

#. L10N: During autocrypt account creation, if selecting an existing key fails
#. for some reason, we prompt to see if they want to create a key instead.
#: autocrypt/gpgme.c:299
#: autocrypt/gpgme.c:298
msgid "Create a new GPG key for this account, instead?"
msgstr "Уместо тога, да креирам нов GPG кључ за овај налог?"@@ 654,12 658,12 @@ msgstr "Уместо тога, да креирам нов GPG кључ за ов
msgid "Autocrypt database version is too new"
msgstr "Верзија базе аутошифровања је превише нова"

#: bcache/bcache.c:76
#: bcache/bcache.c:75
#, c-format
msgid "Cache disabled, $message_cachedir isn't a directory: %s"
msgstr "Кеш онемогућен, $message_cachedir није директоријум: %s"

#: bcache/bcache.c:222
#: bcache/bcache.c:221
#, c-format
msgid "Message cache isn't a directory: %s"
msgstr "Кеш порука није директоријум: %s"


@@ 692,127 696,127 @@ msgstr "Отпретплати се"
msgid "Catchup"
msgstr "Ажурирај"

#: browser/browser.c:636 browser/browser.c:1534 browser/browser.c:1807
#: browser/browser.c:633 browser/browser.c:1519 browser/browser.c:1792
#, c-format
msgid "%s is not a directory"
msgstr "%s није директоријум"

#: browser/browser.c:917
#: browser/browser.c:910
#, c-format
msgid "Subscribed newsgroups"
msgstr "Њузгрупе на које сте претплаћени"

#: browser/browser.c:921
#: browser/browser.c:914
#, c-format
msgid "Newsgroups on server [%s]"
msgstr "Њузгрупе на серверу [%s]"

#: browser/browser.c:930
#: browser/browser.c:923
#, c-format
msgid "Mailboxes [%d]"
msgstr "Сандучићи [%d]"

#: browser/browser.c:944
#: browser/browser.c:936
#, c-format
msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
msgstr "Претплаћено [%s], Маска фајлова: %s"

#: browser/browser.c:950
#: browser/browser.c:942
#, c-format
msgid "Directory [%s], File mask: %s"
msgstr "Директоријум [%s], Маска фајлова: %s"

#: browser/browser.c:1013
#: browser/browser.c:1005
msgid "Can't attach a directory"
msgstr "Не може се додати директоријум"

#: browser/browser.c:1389 browser/browser.c:1880 browser/browser.c:2047
#: browser/browser.c:1374 browser/browser.c:1865 browser/browser.c:2031
msgid "No files match the file mask"
msgstr "Ниједна датотека не одговара маски"

#: browser/browser.c:1614
#: browser/browser.c:1599
msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Креирање је једино порджано за IMAP сандучиће"

#: browser/browser.c:1642
#: browser/browser.c:1627
msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Преименовање је једино подржано за IMAP сандучиће"

#: browser/browser.c:1668
#: browser/browser.c:1653
msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Брисање је једино подржано за IMAP сандучиће"

#: browser/browser.c:1679
#: browser/browser.c:1664
msgid "Can't delete currently selected mailbox"
msgstr "Не може се обрисати тренутно изабрано сандуче"

#: browser/browser.c:1683
#: browser/browser.c:1668
#, c-format
msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
msgstr "Да заиста обришем сандуче „%s“?"

#: browser/browser.c:1693
#: browser/browser.c:1678
msgid "Mailbox deleted"
msgstr "Сандуче обрисано"

#: browser/browser.c:1698
#: browser/browser.c:1683
msgid "Mailbox deletion failed"
msgstr "Неуспешно брисање сандучета"

#: browser/browser.c:1703
#: browser/browser.c:1688
msgid "Mailbox not deleted"
msgstr "Сандуче није обрисано"

#: browser/browser.c:1731
#: browser/browser.c:1716
msgid "Chdir to: "
msgstr "Промени дир на: "

#: browser/browser.c:1795 browser/browser.c:1874
#: browser/browser.c:1780 browser/browser.c:1859
msgid "Error scanning directory"
msgstr "Грешка приликом скенирања директоријума"

#: browser/browser.c:1825
#: browser/browser.c:1810
msgid "File Mask: "
msgstr "Маска: "

#. L10N: The highlighted letters must match the "Sort" options
#: browser/browser.c:1896
#: browser/browser.c:1881
msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e, d(e)scription, (c)ount, ne(w) count, or do(n)'t sort?"
msgstr "Обрнуто сортирање по датуму (d), словима (s), величини (v), опису (o), броју (b), броју нових (n) или без (z) сортирања?"

#. L10N: The highlighted letters must match the "Reverse Sort" options
#: browser/browser.c:1899
#: browser/browser.c:1883
msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e, d(e)scription, (c)ount, ne(w) count, or do(n)'t sort?"
msgstr "Сортирање по датуму (d), словима (s), величини (v), опису (o), броју (b), броју нових (n) или без (z) сортирања?"

#. L10N: These must match the highlighted letters from "Sort" and "Reverse Sort"
#: browser/browser.c:1902
#: browser/browser.c:1885
msgid "dazecwn"
msgstr "dsvobnz"

#: browser/browser.c:2031
#: browser/browser.c:2015
msgid "New file name: "
msgstr "Назив новог фајла: "

#: browser/browser.c:2065
#: browser/browser.c:2049
msgid "Can't view a directory"
msgstr "Не може се прегледати директоријум"

#: browser/browser.c:2082
#: browser/browser.c:2066
msgid "Error trying to view file"
msgstr "Грешка при покушају да се прегледа датотека"

#: browser/browser.c:2176
#: browser/browser.c:2160
#, c-format
msgid "Subscribe pattern: "
msgstr "Шаблон претплате: "

#: browser/browser.c:2178
#: browser/browser.c:2162
#, c-format
msgid "Unsubscribe pattern: "
msgstr "Шаблон отпретплате: "

#: browser/browser.c:2203
#: browser/browser.c:2187
msgid "No newsgroups match the mask"
msgstr "Ниједна њузгрупа не одговара маски"@@ 828,9 832,9 @@ msgstr "%s: нема такве боје"

#: color/command.c:220 color/command.c:260 color/command.c:307
#: color/command.c:379 color/command.c:472 color/command.c:535
#: color/command.c:560 command_parse.c:302 command_parse.c:324
#: command_parse.c:469 command_parse.c:1058 command_parse.c:1145 hook.c:98
#: hook.c:155 hook.c:164 hook.c:178 hook.c:425 hook.c:441 keymap.c:1187
#: color/command.c:560 command_parse.c:304 command_parse.c:326
#: command_parse.c:471 command_parse.c:1056 command_parse.c:1143 hook.c:98
#: hook.c:154 hook.c:163 hook.c:177 hook.c:423 hook.c:439 keymap.c:1184
#: score.c:95 subjectrx.c:72 subjectrx.c:100 subjectrx.c:108
#, c-format
msgid "%s: too few arguments"


@@ 847,9 851,9 @@ msgstr "%s: нема таквог атрибута"
msgid "%s: no such object"
msgstr "%s: нема таквог објекта"

#: color/command.c:569 color/command.c:630 command_parse.c:348
#: command_parse.c:1335 command_parse.c:1671 hook.c:103 hook.c:185 hook.c:448
#: keymap.c:1119 keymap.c:1292 keymap.c:1454 keymap.c:1535 mutt_lua.c:515
#: color/command.c:569 color/command.c:630 command_parse.c:350
#: command_parse.c:1333 command_parse.c:1669 hook.c:103 hook.c:184 hook.c:446
#: keymap.c:1116 keymap.c:1289 keymap.c:1451 keymap.c:1532 mutt_lua.c:515
#: score.c:103
#, c-format
msgid "%s: too many arguments"


@@ 892,27 896,27 @@ msgstr "Грешка: Не може се изградити путања ‘%s
msgid "Error: Cyclic sourcing of configuration file '%s'"
msgstr "Грешка: Циркуларно читање конфигурационе датотеке ‘%s’"

#: command_parse.c:222
#: command_parse.c:221
#, c-format
msgid "Error in %s, line %d: %s"
msgstr "Грешка у %s, ред %d: %s"

#: command_parse.c:233
#: command_parse.c:232
#, c-format
msgid "Warning in %s, line %d: %s"
msgstr "Упозорење у %s, ред %d: %s"

#: command_parse.c:260
#: command_parse.c:261
#, c-format
msgid "source: errors in %s"
msgstr "source: грешке у %s"

#: command_parse.c:260
#: command_parse.c:262
#, c-format
msgid "source: reading aborted due to too many errors in %s"
msgstr "source: читање прекинуто због превише грешака у %s"

#: command_parse.c:269
#: command_parse.c:271
#, c-format
msgid "source: %d warning in %s"
msgid_plural "source: %d warnings in %s"


@@ 920,123 924,123 @@ msgstr[0] "source: %d упозорење у %s"
msgstr[1] "source: %d упозорења у %s"
msgstr[2] "source: %d упозорења у %s"

#: command_parse.c:385
#: command_parse.c:387
#, c-format
msgid "%sgroup: missing -rx or -addr"
msgstr "%sgroup: нема -rx или -addr"

#: command_parse.c:411
#: command_parse.c:413
#, c-format
msgid "%sgroup: warning: bad IDN '%s'"
msgstr "%sgroup: упозорење: лош IDN „%s“"

#: command_parse.c:480
#: command_parse.c:482
#, c-format
msgid "Error: %s"
msgstr "Грешка: %s"

#: command_parse.c:642
#: command_parse.c:644
msgid "invalid header field"
msgstr "неисправно поље у заглављу"

#: command_parse.c:713
#: command_parse.c:715
#, c-format
msgid "Can't use 'inv', 'no', '&' or '?' with the '%s' command"
msgstr "Не може се користити „inv“, „no“, „&“ или „?“ са наредбом „%s“"

#: command_parse.c:747 command_parse.c:891 command_parse.c:1001
#: command_parse.c:749 command_parse.c:889 command_parse.c:999
#, c-format
msgid "%s: unknown variable"
msgstr "%s: непозната променљива"

#: command_parse.c:763 command_parse.c:1089
#: command_parse.c:764 command_parse.c:1087
msgid "Can't use a prefix when querying a variable"
msgstr "Не може се користити префикс када се испитује променљива"

#: command_parse.c:769 command_parse.c:1069 command_parse.c:1083
#: command_parse.c:770 command_parse.c:1067 command_parse.c:1081
#, c-format
msgid "Can't query a variable with the '%s' command"
msgstr "Не може се испитивати променљива наредбом „%s“"

#: command_parse.c:783
#: command_parse.c:782
msgid "Can't use prefix when incrementing or decrementing a variable"
msgstr "Не може се користити префикс када се увећава или смањује променљива"

#: command_parse.c:789 command_parse.c:820
#: command_parse.c:788 command_parse.c:819
#, c-format
msgid "Can't set a variable with the '%s' command"
msgstr "Не може се поставити променљива наредбом „%s“"

#: command_parse.c:800
#: command_parse.c:799
msgid "Can't decrement a my_ variable"
msgstr "Не може се умањити my_ променљива"

#: command_parse.c:814
#: command_parse.c:813
msgid "Can't use prefix when setting a variable"
msgstr "Не може се користити префикс при постављању променљиве"

#: command_parse.c:833
#: command_parse.c:832
msgid "Prefixes 'no' and 'inv' may only be used with bool/quad variables"
msgstr "Префикси „no“ и „inv“ се могу користити само са bool/quad променљивим"

#: command_parse.c:838
#: command_parse.c:836
#, c-format
msgid "Command '%s' can only be used with bool/quad variables"
msgstr "Наредба „%s“ се може користити само са bool/quad променљивим"

#: command_parse.c:1121 command_parse.c:1129
#: command_parse.c:1119 command_parse.c:1127
#, c-format
msgid "%s is unset"
msgstr "%s није постављено"

#: command_parse.c:1169 mutt_lua.c:510
#: command_parse.c:1167 mutt_lua.c:510
#, c-format
msgid "source: error at %s"
msgstr "source: грешка на %s"

#: command_parse.c:1177
#: command_parse.c:1175
#, c-format
msgid "source: file %s could not be sourced"
msgstr "source: датотека %s се не може учитати"

#: command_parse.c:1200
#: command_parse.c:1198
msgid "spam: no matching pattern"
msgstr "spam: ниједна шема није задовољена"

#: command_parse.c:1202
#: command_parse.c:1200
msgid "nospam: no matching pattern"
msgstr "nospam: ниједна шема није задовољена"

#: command_parse.c:1344 imap/imap.c:1333
#: command_parse.c:1342 imap/imap.c:1327
#, c-format
msgid "Subscribed to %s"
msgstr "Претплаћен на %s"

#: command_parse.c:1348
#: command_parse.c:1346
#, c-format
msgid "Could not subscribe to %s"
msgstr "Неуспешна претплата на %s"

#: command_parse.c:1356 command_parse.c:1692
#: command_parse.c:1354 command_parse.c:1690
msgid "No folder specified"
msgstr "Ниједна фасцикла није задата"

#: command_parse.c:1391
#: command_parse.c:1389
#, c-format
msgid "tag format '%s' already registered as '%s'"
msgstr "формат ознака „%s“ је већ регистрован као „%s“"

#: command_parse.c:1433
#: command_parse.c:1431
#, c-format
msgid "tag transform '%s' already registered as '%s'"
msgstr "трансформација ознака „%s“ је већ регистрована као „%s“"

#: command_parse.c:1680 imap/imap.c:1335
#: command_parse.c:1678 imap/imap.c:1329
#, c-format
msgid "Unsubscribed from %s"
msgstr "Отпретплаћен са %s"

#: command_parse.c:1684
#: command_parse.c:1682
#, c-format
msgid "Could not unsubscribe from %s"
msgstr "Неуспешна отпретплата са %s"


@@ 1079,34 1083,34 @@ msgstr[0] "Порука/е пребачена/е"
msgstr[1] "Поруке пребачене"
msgstr[2] "Поруке пребачене"

#: commands.c:330 commands.c:373 commands.c:393
#: commands.c:328 commands.c:371 commands.c:391
msgid "Can't create filter process"
msgstr "Не може се креирати процес филтера"

#: commands.c:430
#: commands.c:428
msgid "Pipe to command: "
msgstr "Проследи наредби: "

#: commands.c:464
#: commands.c:461
msgid "No printing command has been defined"
msgstr "Ниједна наредба за штампање није задата"

#: commands.c:476
#: commands.c:472
msgid "Print message?"
msgstr "Штампање поруке?"

#: commands.c:477
#: commands.c:473
msgid "Print tagged messages?"
msgstr "Штампање означених порука?"

#: commands.c:485
#: commands.c:481
msgid "Message printed"
msgid_plural "Messages printed"
msgstr[0] "Порука/е одштампана/е"
msgstr[1] "Поруке одштампане"
msgstr[2] "Поруке одштампане"

#: commands.c:488
#: commands.c:484
msgid "Message could not be printed"
msgid_plural "Messages could not be printed"
msgstr[0] "Порука/е се не може/могу одштампати"


@@ 1114,123 1118,123 @@ msgstr[1] "Поруке се не могу одштампати"
msgstr[2] "Поруке се не могу одштампати"

#. L10N: The highlighted letters must match the "Sort" options
#: commands.c:504
#: commands.c:501
msgid "Rev-Sort (d)ate,(f)rm,(r)ecv,(s)ubj,t(o),(t)hread,(u)nsort,si(z)e,s(c)ore,s(p)am,(l)abel?"
msgstr "Обр-Сорт по датуму (d),од (o),прим (p),теми (t),нити (n),несорт (e),вел (v),скору (s),спаму (a),ознаци (z)?"

#. L10N: The highlighted letters must match the "Rev-Sort" options
#: commands.c:508
#: commands.c:503
msgid "Sort (d)ate,(f)rm,(r)ecv,(s)ubj,t(o),(t)hread,(u)nsort,si(z)e,s(c)ore,s(p)am,(l)abel?"
msgstr "Сорт по датуму (d),од (o),прим (p),теми (t),нити (n),несорт (e),вел (v),скору (s),спаму (a),ознаци (z)?"

#. L10N: These must match the highlighted letters from "Sort" and "Rev-Sort"
#: commands.c:512
#: commands.c:505
msgid "dfrsotuzcpl"
msgstr "doptnevsaz"

#: commands.c:611
#: commands.c:603
msgid "Shell command: "
msgstr "Наредба љуске: "

#. L10N: Progress meter message when copying tagged messages
#: commands.c:853
#: commands.c:844
msgid "Copying tagged messages..."
msgstr "Копирање означених порука..."

#: commands.c:857
#: commands.c:848
msgid "Copy tagged to mailbox"
msgstr "Копирати означене у сандуче"

#: commands.c:857
#: commands.c:848
msgid "Copy to mailbox"
msgstr "Копирати у сандуче"

#: commands.c:860
#: commands.c:851
msgid "Decrypt-copy tagged to mailbox"
msgstr "Дешифровати и копирати означене у сандуче"

#: commands.c:861
#: commands.c:852
msgid "Decrypt-copy to mailbox"
msgstr "Дешифровати и копирати у сандуче"

#: commands.c:864
#: commands.c:855
msgid "Decode-copy tagged to mailbox"
msgstr "Декодирати и копирати означене у сандуче"

#: commands.c:865
#: commands.c:856
msgid "Decode-copy to mailbox"
msgstr "Декодирати и копирати у сандуче"

#. L10N: Progress meter message when saving tagged messages
#: commands.c:872
#: commands.c:863
msgid "Saving tagged messages..."
msgstr "Чување означених порука..."

#: commands.c:876
#: commands.c:867
msgid "Save tagged to mailbox"
msgstr "Чување означених у сандуче"

#: commands.c:876
#: commands.c:867
msgid "Save to mailbox"
msgstr "Чување у сандуче"

#: commands.c:879
#: commands.c:870
msgid "Decrypt-save tagged to mailbox"
msgstr "Дешифровати и сачувати у сандуче"

#: commands.c:880
#: commands.c:871
msgid "Decrypt-save to mailbox"
msgstr "Дешифровати и асчувати у сандуче"

#: commands.c:883
#: commands.c:874
msgid "Decode-save tagged to mailbox"
msgstr "Декодирати и сачувати означене у сандуче"

#: commands.c:884
#: commands.c:875
msgid "Decode-save to mailbox"
msgstr "Декодирати и сачувати у сандуче"

#: commands.c:931
#: commands.c:922
#, c-format
msgid "Copying to %s..."
msgstr "Копирање у %s..."

#. L10N: Message when an index tagged save operation fails for some reason
#: commands.c:1074
#: commands.c:1065
msgid "Error saving tagged messages"
msgstr "Грешка приликом чувања означених порука"

#. L10N: Message when an index/pager save operation fails for some reason
#: commands.c:1079
#: commands.c:1070
msgid "Error saving message"
msgstr "Грешка приликом чувања поруке"

#. L10N: Message when an index tagged copy operation fails for some reason
#: commands.c:1086
#: commands.c:1077
msgid "Error copying tagged messages"
msgstr "Грешка приликом копирања означених порука"

#. L10N: Message when an index/pager copy operation fails for some reason
#: commands.c:1091
#: commands.c:1082
msgid "Error copying message"
msgstr "Грешка приликом копирања поруке"

#: commands.c:1162
#: commands.c:1153
#, c-format
msgid "Convert to %s upon sending?"
msgstr "Конвертовати у %s приликом слања?"

#: commands.c:1174
#: commands.c:1164
#, c-format
msgid "Content-Type changed to %s"
msgstr "Content-Type је промењен у %s"

#: commands.c:1179
#: commands.c:1169
#, c-format
msgid "Character set changed to %s; not converting"
msgstr "Скуп знакова промењен у %s; неће бити конвертовано"

#: commands.c:1180
#: commands.c:1170
#, c-format
msgid "Character set changed to %s; converting"
msgstr "Скуп знакова промењен у %s; конвертоваће се"


@@ 1241,7 1245,7 @@ msgid "Can't append without an append-hook or close-hook : %s"
msgstr "Не може се дописати на крај без append-hook или close-hook: %s"

#: compmbox/compress.c:459 compmbox/compress.c:523 compmbox/compress.c:599
#: compmbox/compress.c:637 mbox/mbox.c:1205
#: compmbox/compress.c:637 mbox/mbox.c:1207
msgid "Unable to lock mailbox"
msgstr "Не може се закључати сандуче"@@ 1282,7 1286,7 @@ msgstr "Компресовање%s"
msgid "Compressed-appending to %s..."
msgstr "Компресовано — дописивање на крај %s..."

#: compmbox/compress.c:708 editmsg.c:259
#: compmbox/compress.c:708 editmsg.c:260
#, c-format
msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
msgstr "Грешка. Сачувана привремена датотека: %s"


@@ 1291,7 1295,7 @@ msgstr "Грешка. Сачувана привремена датотека: %s
msgid "Send"
msgstr "Слање"

#: compose/compose.c:97 compose/compose.c:116 remailer.c:104
#: compose/compose.c:97 compose/compose.c:116 mixmaster/dlg_mixmaster.c:85
msgid "Abort"
msgstr "Прекид"@@ 1310,7 1314,7 @@ msgstr "Копија"
msgid "Subj"
msgstr "Тема"

#: compose/compose.c:104 compose/compose.c:119 compose/functions.c:592
#: compose/compose.c:104 compose/compose.c:119 compose/functions.c:591
msgid "Attach file"
msgstr "Додај датотеку"@@ 1352,195 1356,195 @@ msgstr "Прилог #%d је измењен. Ажурирати кодирањ
msgid "You may not delete the only attachment"
msgstr "Не можете уклонити једини прилог"

#: compose/functions.c:231 compose/functions.c:424
#: compose/functions.c:231 compose/functions.c:423
msgid "Can't leave group with only one attachment"
msgstr "Група се не може састојати само од једног прилога"

#: compose/functions.c:391 compose/functions.c:406
#: compose/functions.c:391 compose/functions.c:405
msgid "Attachments to be grouped must have the same parent"
msgstr "Прилози за груписање морају имати исти надређени прилог"

#: compose/functions.c:613
#: compose/functions.c:612
msgid "Attaching selected file..."
msgid_plural "Attaching selected files..."
msgstr[0] "Додавање изабраних датотека..."
msgstr[1] "Додавање изабраних датотека..."
msgstr[2] "Додавање изабраних датотека..."

#: compose/functions.c:633
#: compose/functions.c:632
#, c-format
msgid "Unable to attach %s"
msgstr "Не може се додати %s"

#: compose/functions.c:685
#: compose/functions.c:684
msgid "Open mailbox to attach message from"
msgstr "Отвори сандуче из ког ће се додати порука"

#: compose/functions.c:697
#: compose/functions.c:695
msgid "Open newsgroup to attach message from"
msgstr "Отвори њузгрупу из које ће се додати порука"

#: compose/functions.c:754 main.c:1371
#: compose/functions.c:752 main.c:1365
#, c-format
msgid "Unable to open mailbox %s"
msgstr "Не може се отворити сандуче %s"

#: compose/functions.c:765
#: compose/functions.c:763
msgid "No messages in that folder"
msgstr "Нема порука у тој фасцикли"

#: compose/functions.c:776
#: compose/functions.c:773
msgid "Tag the messages you want to attach"
msgstr "Означите поруке које желите да додате"

#: compose/functions.c:813
#: compose/functions.c:810
msgid "Unable to attach"
msgstr "Не може се додати"

#: compose/functions.c:911
#: compose/functions.c:907
msgid "Content-ID can only contain the characters: -.0-9@A-Z_a-z"
msgstr "Content-ID може садржати само знакове -.0-9@A-Z_a-z"

#: compose/functions.c:991
#: compose/functions.c:987
msgid "Invalid encoding"
msgstr "Погрешно кодирање"

#: compose/functions.c:1029
#: compose/functions.c:1025
msgid "Empty 'Content-Language'"
msgstr "Празно заглавље „Content-Language“"

#: compose/functions.c:1092
#: compose/functions.c:1088
msgid "Can't filter multipart attachments"
msgstr "Не могу се филтрирати multipart прилози"

#: compose/functions.c:1127
#: compose/functions.c:1123
msgid "Can't get multipart attachments"
msgstr "Не могу се добавити multipart прилози"

#: compose/functions.c:1150
#: compose/functions.c:1145
msgid "Grouping 'alternatives' requires at least 2 tagged messages"
msgstr "Груписање по алтернативним адресама захтева бар 2 означене поруке"

#: compose/functions.c:1165
#: compose/functions.c:1159
msgid "Grouping 'multilingual' requires at least 2 tagged messages"
msgstr "Груписање по више језика захтева бар 2 означене поруке"

#: compose/functions.c:1177
#: compose/functions.c:1171
msgid "Not all parts have 'Content-Language' set, continue?"
msgstr "„Content-Language“ није постављен у свим деловима, наставити?"

#: compose/functions.c:1179
#: compose/functions.c:1173
msgid "Not sending this message"
msgstr "Ова порука неће бити послана"

#: compose/functions.c:1194
#: compose/functions.c:1188
msgid "Grouping 'related' requires at least 2 tagged messages"
msgstr "Груписање по сродности захтева бар 2 означене поруке"

#: compose/functions.c:1233 compose/functions.c:1252
#: compose/functions.c:1227 compose/functions.c:1246
msgid "Attachment is already at bottom"
msgstr "Прилог је већ на дну"

#: compose/functions.c:1239 compose/functions.c:1292
#: compose/functions.c:1233 compose/functions.c:1286
msgid "Attachment can't be moved out of group"
msgstr "Прилог се не може преместити ван групе"

#: compose/functions.c:1287
#: compose/functions.c:1281
msgid "Attachment is already at top"
msgstr "Прилог је већ на врху"

#: compose/functions.c:1318
#: compose/functions.c:1312
msgid "New file: "
msgstr "Нова датотека: "

#: compose/functions.c:1339
#: compose/functions.c:1333
msgid "Content-Type is of the form base/sub"
msgstr "Content-Type је облика основни/подтип"

#: compose/functions.c:1346
#: compose/functions.c:1340
#, c-format
msgid "Unknown Content-Type %s"
msgstr "Непознат Content-Type %s"

#: compose/functions.c:1355
#: compose/functions.c:1349
#, c-format
msgid "Can't create file %s"
msgstr "Не може се креирати датотека %s"

#: compose/functions.c:1363
#: compose/functions.c:1357
msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
msgstr "На делу је немогућност креирања прилога"

#: compose/functions.c:1405
#: compose/functions.c:1399
msgid "Can't print multipart attachments"
msgstr "Не могу се одштампати multipart прилози"

#: compose/functions.c:1430
#: compose/functions.c:1424
msgid "Send attachment with name: "
msgstr "Послати прилог са називом: "

#: compose/functions.c:1455
#: compose/functions.c:1449
msgid "Can't save multipart attachments"
msgstr "Не могу се сачувати multipart прилози"

#: compose/functions.c:1489
#: compose/functions.c:1484
msgid "Recoding only affects text attachments"
msgstr "Рекодирање утиче само на текстуалне прилоге"

#: compose/functions.c:1494
#: compose/functions.c:1489
msgid "The current attachment won't be converted"
msgstr "Текући прилог неће бити конвертован"

#: compose/functions.c:1496
#: compose/functions.c:1491
msgid "The current attachment will be converted"
msgstr "Текући прилог ће бити конвертован"

#: compose/functions.c:1525
#: compose/functions.c:1520
msgid "Attachment is not 'multipart'"
msgstr "Прилог није „multipart“"

#: compose/functions.c:1641 send/send.c:2808
#: compose/functions.c:1636 send/send.c:2775
#, c-format
msgid "Bad IDN in '%s': '%s'"
msgstr "Лош IDN у „%s“: „%s“"

#: compose/functions.c:1674
#: compose/functions.c:1669
msgid "Can't edit multipart attachments"
msgstr "Не могу се уређивати multipart прилози"

#: compose/functions.c:1755
#: compose/functions.c:1750
msgid "Can't rename multipart attachments"
msgstr "Не могу се преименовати multipart прилози"

#: compose/functions.c:1761
#: compose/functions.c:1756
msgid "Rename to: "
msgstr "Преименовати у: "

#. L10N: "stat" is a system call. Do "man 2 stat" for more information.
#: compose/functions.c:1769 editmsg.c:99 editmsg.c:133 editmsg.c:152
#: compose/functions.c:1764 editmsg.c:101 editmsg.c:135 editmsg.c:154
#: send/sendlib.c:485
#, c-format
msgid "Can't stat %s: %s"
msgstr "Не може се stat-овати %s: %s"

#: compose/functions.c:1814
#: compose/functions.c:1808
msgid "Save a copy of this message?"
msgstr "Сачувати копију ове поруке?"

#: compose/functions.c:1839
#: compose/functions.c:1833
msgid "Write message to mailbox"
msgstr "Упиши поруку у сандуче"

#: compose/functions.c:1843
#: compose/functions.c:1837
#, c-format
msgid "Writing message to %s ..."
msgstr "Уписивање поруке у %s ..."

#: compose/functions.c:1851
#: compose/functions.c:1845
msgid "Message written"
msgstr "Порука уписана"

#: compose/functions.c:1885
#: compose/functions.c:1878
msgid "Save (postpone) draft message?"
msgstr "Чување (одлагање) нацрта?"@@ 1554,12 1558,12 @@ msgstr "Неисправна boolean вредност: %s"
msgid "Invalid boolean value: %ld"
msgstr "Неисправна boolean вредност: %ld"

#: config/charset.c:50
#: config/charset.c:49
msgid "'charset' must contain exactly one character set name"
msgstr "„charset“ мора садржати тачно један назив скупа знакова"

#: config/charset.c:66 hcache/config.c:54 hcache/config.c:78
#: hcache/config.c:104 mutt_config.c:126
#: config/charset.c:65 hcache/config.c:54 hcache/config.c:78
#: hcache/config.c:103 mutt_config.c:126
#, c-format
msgid "Invalid value for option %s: %s"
msgstr "Неисправна вредност опције %s: %s"


@@ 1617,7 1621,7 @@ msgstr "Неисправна quad вредност: %s"
msgid "Invalid quad value: %ld"
msgstr "Неисправна quad вредност: %ld"

#: config/set.c:104 init.c:1080
#: config/set.c:104 init.c:1079
#, c-format
msgid "No such variable: %s"
msgstr "Непостојећа променљива: %s"


@@ 1733,7 1737,7 @@ msgstr "Скакање у дијалозима није имплементира
msgid "Search is not implemented for this menu"
msgstr "Претрага у овом менију није имплементирана"

#: conn/gnutls.c:145 conn/gnutls.c:647
#: conn/gnutls.c:145 conn/gnutls.c:634
msgid "Unable to get certificate from peer"
msgstr "Не може се добавити сертификат од суседа"@@ 1742,168 1746,168 @@ msgstr "Не може се добавити сертификат од сусед
msgid "Certificate verification error (%s)"
msgstr "Грешка при верификацији сертификата (%s)"

#: conn/gnutls.c:169 conn/openssl.c:392
#: conn/gnutls.c:169 conn/openssl.c:390
#, c-format
msgid "[unable to calculate]"
msgstr "[не може се израчунати]"

#: conn/gnutls.c:325 conn/gnutls.c:492
#: conn/gnutls.c:323 conn/gnutls.c:488
msgid "Error initialising gnutls certificate data"
msgstr "Грешка при иницијализацији података о gnutls сертификату"

#: conn/gnutls.c:331 conn/gnutls.c:498
#: conn/gnutls.c:329 conn/gnutls.c:494
msgid "Error processing certificate data"
msgstr "Грешка при обради података о сертификату"

#: conn/gnutls.c:503 conn/openssl.c:902
#: conn/gnutls.c:499 conn/openssl.c:896
msgid "This certificate belongs to:"
msgstr "Овај сертификат припада:"

#: conn/gnutls.c:505 conn/openssl.c:904
#: conn/gnutls.c:501 conn/openssl.c:898
msgid "This certificate was issued by:"
msgstr "Овај сертификат је издат од:"

#: conn/gnutls.c:508 conn/openssl.c:908
#: conn/gnutls.c:504 conn/openssl.c:902
msgid "This certificate is valid"
msgstr "Овај сертификат је исправан"

#: conn/gnutls.c:513 conn/openssl.c:909
#: conn/gnutls.c:509 conn/openssl.c:903
#, c-format
msgid "  from %s"
msgstr "  од %s"

#: conn/gnutls.c:518 conn/openssl.c:911
#: conn/gnutls.c:514 conn/openssl.c:905
#, c-format
msgid "   to %s"
msgstr "   до %s"

#: conn/gnutls.c:524 conn/openssl.c:917
#: conn/gnutls.c:520 conn/openssl.c:911
#, c-format
msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
msgstr "SHA1 отисак: %s"

#: conn/gnutls.c:530 conn/gnutls.c:532 conn/openssl.c:923 conn/openssl.c:926
#: conn/gnutls.c:526 conn/gnutls.c:528 conn/openssl.c:917 conn/openssl.c:920
msgid "SHA256 Fingerprint: "
msgstr "SHA256 отисак: "

#: conn/gnutls.c:542
#: conn/gnutls.c:537
msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: Сертификат сервера још није исправан"

#: conn/gnutls.c:547
#: conn/gnutls.c:541
msgid "WARNING: Server certificate has expired"
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: Сертификат сервера је истекао"

#: conn/gnutls.c:552
#: conn/gnutls.c:545
msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: Сертификат сервера је повучен"

#: conn/gnutls.c:558
#: conn/gnutls.c:549
msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: Назив сервера не одговара сертификату"

#: conn/gnutls.c:563
#: conn/gnutls.c:553
msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: Потписник сертификата сервера није ИС"

#: conn/gnutls.c:567
#: conn/gnutls.c:557
msgid "Warning: Server certificate was signed using an insecure algorithm"
msgstr "Упозорење: Сертификат сервера није потписан уз помоћ безбедног алгоритма"

#: conn/gnutls.c:572 conn/openssl.c:940
#: conn/gnutls.c:561 conn/openssl.c:933
#, c-format
msgid "SSL Certificate check (certificate %zu of %zu in chain)"
msgstr "Провера SSL сертификата (сертификат %zu од %zu у ланцу)"

#: conn/gnutls.c:608 conn/openssl.c:975
#: conn/gnutls.c:595 conn/openssl.c:967
msgid "Certificate saved"
msgstr "Сертификат је сачуван"

#: conn/gnutls.c:610 conn/openssl.c:977
#: conn/gnutls.c:597 conn/openssl.c:969
msgid "Warning: Couldn't save certificate"
msgstr "Упозорење: Не може се сачувати сертификат"

#: conn/gnutls.c:814 conn/gnutls.c:862
#: conn/gnutls.c:797 conn/gnutls.c:843
msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
msgstr "Сви доступни протоколи за TLS/SSL повезивање су онемогућени"

#: conn/gnutls.c:871
#: conn/gnutls.c:850
msgid "Explicit ciphersuite selection via $ssl_ciphers not supported"
msgstr "Експлицитни избор ciphersuite-а преко $ssl_ciphers није подржан"

#. L10N: This is a warning when trying to set the host name for
#. TLS Server Name Indication (SNI). This allows the server to present
#. the correct certificate if it supports multiple hosts.
#: conn/gnutls.c:944 conn/openssl.c:1164
#: conn/gnutls.c:920 conn/openssl.c:1150
msgid "Warning: unable to set TLS SNI host name"
msgstr "Упозорење: не може се поставити TLS SNI назив хоста"

#: conn/gnutls.c:991
#: conn/gnutls.c:966
#, c-format
msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
msgstr "SSL/TLS повезивање преко %s (%s/%s/%s)"

#: conn/gnutls.c:1073 conn/gnutls.c:1102
#: conn/gnutls.c:1048 conn/gnutls.c:1077
msgid "Error: no TLS socket open"
msgstr "Грешка: ниједан TLS сокет није отворен"

#: conn/openssl.c:213
#: conn/openssl.c:211
#, c-format
msgid "Filling entropy pool: %s..."
msgstr "Попуњавање резервоара ентропије: %s..."

#: conn/openssl.c:219
#: conn/openssl.c:217
#, c-format
msgid "%s has insecure permissions"
msgstr "%s нема безбедне дозволе"

#: conn/openssl.c:356
#: conn/openssl.c:354
msgid "SSL disabled due to the lack of entropy"
msgstr "SSL је онемогућен због недостатка ентропије"

#: conn/openssl.c:417
#: conn/openssl.c:415
msgid "[invalid date]"
msgstr "[неисправан датум]"

#: conn/openssl.c:481
#: conn/openssl.c:478
msgid "Server certificate is not yet valid"
msgstr "Сертификат сервера још није исправан"

#: conn/openssl.c:491
#: conn/openssl.c:488
msgid "Server certificate has expired"
msgstr "Сертификат сервера је истекао"

#: conn/openssl.c:582
#: conn/openssl.c:578
msgid "Failed to find enough entropy on your system"
msgstr "На вашем систему се није могло наћи довољно ентропије"

#: conn/openssl.c:777
#: conn/openssl.c:771
msgid "can't get certificate subject"
msgstr "не може се допремити предмет сертификата"

#: conn/openssl.c:786 conn/openssl.c:794
#: conn/openssl.c:780 conn/openssl.c:788
msgid "can't get certificate common name"
msgstr "не може се допремити опште име"

#: conn/openssl.c:808
#: conn/openssl.c:802
#, c-format
msgid "certificate owner does not match hostname %s"
msgstr "власник сертификата не одговара називу хоста %s"

#: conn/openssl.c:1081
#: conn/openssl.c:1070
#, c-format
msgid "Certificate host check failed: %s"
msgstr "Неуспешна провера хоста сертификата: %s"

#: conn/openssl.c:1175
#: conn/openssl.c:1161
msgid "I/O error"
msgstr "У/И грешка"

#: conn/openssl.c:1181 conn/raw.c:255 gui/curs_lib.c:427 mutt_logging.c:148
#: conn/openssl.c:1167 conn/raw.c:254 gui/curs_lib.c:427 mutt_logging.c:148
msgid "unknown error"
msgstr "непозната грешка"

#: conn/openssl.c:1184
#: conn/openssl.c:1170
#, c-format
msgid "SSL failed: %s"
msgstr "Неуспешан SSL: %s"


@@ 1911,61 1915,61 @@ msgstr "Неуспешан SSL: %s"
#. L10N: an SSL context is a data structure returned by the OpenSSL
#. function SSL_CTX_new(). In this case it returned NULL: an
#. error condition.
#: conn/openssl.c:1220
#: conn/openssl.c:1206
msgid "Unable to create SSL context"
msgstr "Не може се креирати SSL контекст"

#: conn/openssl.c:1288
#: conn/openssl.c:1268
msgid "Warning: error enabling ssl_verify_partial_chains"
msgstr "Упозорење: грешка при омогућивању ssl_verify_partial_chains"

#: conn/raw.c:157 conn/raw.c:214
#: conn/raw.c:156 conn/raw.c:213
#, c-format
msgid "Looking up %s..."
msgstr "Тражење %s..."

#: conn/raw.c:167 conn/raw.c:224
#: conn/raw.c:166 conn/raw.c:223
#, c-format
msgid "Could not find the host \"%s\""
msgstr "Не може се наћи хост „%s“"

#: conn/raw.c:172 conn/raw.c:230
#: conn/raw.c:171 conn/raw.c:229
#, c-format
msgid "Connecting to %s..."
msgstr "Повезивање са %s..."

#: conn/raw.c:254
#: conn/raw.c:253
#, c-format
msgid "Could not connect to %s (%s)"
msgstr "Не може се повезати са %s (%s)"

#: conn/raw.c:277 conn/raw.c:310
#: conn/raw.c:276 conn/raw.c:309
#, c-format
msgid "Error talking to %s (%s)"
msgstr "Грешка при комуникацији са %s (%s)"

#: conn/raw.c:284
#: conn/raw.c:283
#, c-format
msgid "Connection to %s has been aborted"
msgstr "Повезивање са %s је прекинуто"

#: conn/sasl.c:622
#: conn/sasl.c:614
msgid "Unknown SASL profile"
msgstr "Непознати SASL профил"

#: conn/sasl.c:655
#: conn/sasl.c:647
msgid "Error allocating SASL connection"
msgstr "Грешка приликом алоцирања SASL повезивања"

#: conn/sasl.c:665
#: conn/sasl.c:657
msgid "Error setting SASL security properties"
msgstr "Грешка приликом постављања SASL безбедносних особина"

#: conn/sasl.c:676
#: conn/sasl.c:668
msgid "Error setting SASL external security strength"
msgstr "Грешка приликом постављања SASL спољашње јачине безбедности"

#: conn/sasl.c:686
#: conn/sasl.c:678
msgid "Error setting SASL external user name"
msgstr "Грешка приликом постављања SASL спољашњег корисничког имена"@@ 1993,7 1997,7 @@ msgstr "Грешка тунела приликом комуницирања са
msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
msgstr "Тунел ка %s је вратио грешку %d (%s)"

#: copy.c:728
#: copy.c:716
#, c-format
msgid "The length calculation was wrong by %ld byte"
msgid_plural "The length calculation was wrong by %ld bytes"


@@ 2001,11 2005,11 @@ msgstr[0] "Рачунање дужине је погрешно за %ld бајт
msgstr[1] "Рачунање дужине је погрешно за %ld бајта"
msgstr[2] "Рачунање дужине је погрешно за %ld бајтова"

#: copy.c:810
#: copy.c:798
msgid "No decryption engine available for message"
msgstr "Ниједан погон за дешифровање није доступан"

#: dlg_postpone.c:189
#: dlg_postpone.c:188
msgid "Postponed Messages"
msgstr "Одложене поруке"@@ 2014,40 2018,40 @@ msgstr "Одложене поруке"
msgid "could not create temporary folder: %s"
msgstr "не може се креирати привремени фолдер: %s"

#: editmsg.c:92
#: editmsg.c:94
#, c-format
msgid "could not write temporary mail folder: %s"
msgstr "не може се писати у привремени фолдер за мејл: %s"

#: editmsg.c:111
#: editmsg.c:113
#, c-format
msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
msgstr "не може се испразнити привремени фолдер за мејл: %s"

#: editmsg.c:158
#: editmsg.c:160
msgid "Message file is empty"
msgstr "Датотека са поруком је празна"

#: editmsg.c:165
#: editmsg.c:167
msgid "Message not modified"
msgstr "Порука није измењена"

#: editmsg.c:172
#: editmsg.c:174
msgid "Message of read-only mailbox modified! Ignoring changes."
msgstr "Измењена је порука из сандучета само за читање! Измене се игноришу."

#: editmsg.c:188
#: editmsg.c:190
#, c-format
msgid "Can't open message file: %s"
msgstr "Не може се отворити датотека са поруком: %s"

#. L10N: %s is from strerror(errno)
#: editmsg.c:196 editmsg.c:225
#: editmsg.c:198 editmsg.c:226
#, c-format
msgid "Can't append to folder: %s"
msgstr "Не може се дописати у фолдер: %s"

#: email/parse.c:1548
#: email/parse.c:1540
msgid "multipart message has no boundary parameter"
msgstr "порука са више делова нема параметар границе"@@ 2065,19 2069,19 @@ msgstr "Аутошифровање: шифровати (f), очистити (o)
msgid "eca"
msgstr "foa"

#: envelope/functions.c:329
#: envelope/functions.c:326
msgid "No PGP backend configured"
msgstr "Ниједан PGP бекенд није постављен"

#: envelope/functions.c:336 envelope/functions.c:411
#: envelope/functions.c:333 envelope/functions.c:408
msgid "S/MIME already selected. Clear and continue?"
msgstr "Већ је одабрано S/MIME. Очистити и наставити?"

#: envelope/functions.c:367
#: envelope/functions.c:364
msgid "No S/MIME backend configured"
msgstr "Ниједан S/MIME бекенд није постављен"

#: envelope/functions.c:375
#: envelope/functions.c:372
msgid "PGP already selected. Clear and continue?"
msgstr "Већ је одабран PGP. Очистити и наставити?"@@ 2102,7 2106,7 @@ msgid "Bcc: "
msgstr "Сакривена копија: "

#. L10N: Compose menu field. May not want to translate.
#: envelope/window.c:99 send/send.c:334
#: envelope/window.c:99 send/send.c:333
msgid "Subject: "
msgstr "Тема: "@@ 2131,8 2135,8 @@ msgstr "Безбедност: "
#. other compose menu fields. However, if possible, it should not be longer
#. than the other compose menu fields. Since it shares the row with "Encrypt
#. with:", it should not be longer than 15-20 character cells.
#: envelope/window.c:115 ncrypt/crypt_gpgme.c:4286 ncrypt/pgp.c:2017
#: ncrypt/smime.c:2238
#: envelope/window.c:115 ncrypt/crypt_gpgme.c:4257 ncrypt/pgp.c:1997
#: ncrypt/smime.c:2205
msgid "Sign as: "
msgstr "Потписати као: "@@ 2162,7 2166,7 @@ msgstr "Заглавља: "

#. L10N: Autocrypt recommendation flag: off.
#. This is displayed when Autocrypt is turned off.
#: envelope/window.c:135 envelope/window.c:485
#: envelope/window.c:135 envelope/window.c:480
msgid "Off"
msgstr "Искључено"@@ 2195,58 2199,58 @@ msgstr "Доступно"
msgid "Yes"
msgstr "Да"

#: envelope/window.c:404
#: envelope/window.c:403
msgid "Sign, Encrypt"
msgstr "Потпис, Шифровање"

#: envelope/window.c:409 envelope/window.c:480
#: envelope/window.c:408 envelope/window.c:475
msgid "Encrypt"
msgstr "Шифровање"

#: envelope/window.c:414
#: envelope/window.c:413
msgid "Sign"
msgstr "Потпис"

#: envelope/window.c:420
#: envelope/window.c:419
msgid "None"
msgstr "Ништа"

#: envelope/window.c:430
#: envelope/window.c:429
msgid " (inline PGP)"
msgstr " (убачени PGP)"

#: envelope/window.c:432
#: envelope/window.c:431
msgid " (PGP/MIME)"
msgstr " (PGP/MIME)"

#: envelope/window.c:435
#: envelope/window.c:434
msgid " (S/MIME)"
msgstr " (S/MIME)"

#: envelope/window.c:441
#: envelope/window.c:439
msgid " (OppEnc mode)"
msgstr " (OppEnc режим)"

#: envelope/window.c:451 envelope/window.c:460
#: envelope/window.c:448 envelope/window.c:456
msgid "<default>"
msgstr "<подразумевано>"

#: envelope/window.c:468
#: envelope/window.c:463
msgid "Encrypt with: "
msgstr "Шифровање са: "

#. L10N: The autocrypt compose menu Recommendation field.
#. Displays the output of the recommendation engine
#. (Off, No, Discouraged, Available, Yes)
#: envelope/window.c:491
#: envelope/window.c:486
msgid "Recommendation: "
msgstr "Предлог: "

#: envelope/window.c:515
#: envelope/window.c:510
msgid "<no chain defined>"
msgstr "<ниједан ланац није задат>"

#: envelope/window.c:582
#: envelope/window.c:577
#, c-format
msgid "(+%d more)"
msgid_plural "(+%d more)"


@@ 2254,9 2258,9 @@ msgstr[0] "(+још %d)"
msgstr[1] "(+још %d)"
msgstr[2] "(+још %d)"

#: flags.c:386 index/functions.c:796 index/functions.c:900
#: index/functions.c:916 index/functions.c:1052 mutt_thread.c:1264
#: mutt_thread.c:1330 mutt_thread.c:1416
#: flags.c:386 index/functions.c:795 index/functions.c:898
#: index/functions.c:914 index/functions.c:1049 mutt_thread.c:1257
#: mutt_thread.c:1323 mutt_thread.c:1409
msgid "Threading is not enabled"
msgstr "Нити нису омогућене"@@ 2320,30 2324,29 @@ msgstr "[-- Врста: %s/%s%s%s, Кодирање: %s, Величина: %s --
#: handler.c:102
#, c-format
msgid "[-- Alternative Type #%d: %s/%s%s%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
msgstr ""
"[-- Алтернативна врста #%d: %s/%s%s%s, Кодирање: %s, Величина: %s --]\n"
msgstr "[-- Алтернативна врста #%d: %s/%s%s%s, Кодирање: %s, Величина: %s --]\n"

#: handler.c:557
#: handler.c:556
#, c-format
msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
msgstr "[-- Аутопреглед преко %s --]\n"

#: handler.c:558
#: handler.c:557
#, c-format
msgid "Invoking autoview command: %s"
msgstr "Покретање наредбе за аутопреглед: %s"

#: handler.c:592
#: handler.c:591
#, c-format
msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
msgstr "[-- Не може се покренути %s. --]\n"

#: handler.c:618 handler.c:639
#: handler.c:617 handler.c:638
#, c-format
msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
msgstr "[-- Аутопреглед stderr-а наредбе %s --]\n"

#: handler.c:768
#: handler.c:767
msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
msgstr "[-- Грешка: message/external-body нема параметар access-type --]\n"@@ 2362,7 2365,7 @@ msgstr "[-- Грешка: message/external-body нема параметар acce
#. passing the precise size in bytes. If you are interested the
#. function responsible for the prettification is
#. mutt_str_pretty_size() in mutt/string.c.
#: handler.c:812
#: handler.c:810
#, c-format
msgid ""
"[-- This %s/%s attachment (size %s byte) has been deleted --]\n"


@@ 2370,8 2373,12 @@ msgid ""
msgid_plural ""
"[-- This %s/%s attachment (size %s bytes) has been deleted --]\n"
"[-- on %s --]\n"
msgstr[0] "[-- Овај %s/%s прилог (величине %s бајт) је обрисан --]\n[-- %s --]\n"
msgstr[1] "[-- Овај %s/%s прилог (величине %s бајта) је обрисан --]\n[-- %s --]\n"
msgstr[0] ""
"[-- Овај %s/%s прилог (величине %s бајт) је обрисан --]\n"
"[-- %s --]\n"
msgstr[1] ""
"[-- Овај %s/%s прилог (величине %s бајта) је обрисан --]\n"
"[-- %s --]\n"
msgstr[2] ""
"[-- Овај %s/%s прилог (величине %s бајтова) је обрисан --]\n"
"[-- %s --]\n"


@@ 2390,7 2397,7 @@ msgstr[2] ""
#. passing the precise size in bytes. If you are interested the
#. function responsible for the prettification is
#. mutt_str_pretty_size() in mutt/string.c.
#: handler.c:835
#: handler.c:833
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment (size %s byte) has been deleted --]\n"
msgid_plural "[-- This %s/%s attachment (size %s bytes) has been deleted --]\n"


@@ 2405,27 2412,28 @@ msgstr[2] "[-- Овај %s/%s прилог (величине %s бајтова) 
#.
#. Caution: Argument three %3$ is also defined but should not be used
#. in this translation!
#: handler.c:853
msgid "[-- This %s/%s attachment has been deleted --]\n[-- on %4$s --]\n"
msgstr "[-- Овај %s/%s прилог је обрисан --]\n[-- %4$s --]\n"
#: handler.c:849
msgid ""
"[-- This %s/%s attachment has been deleted --]\n"
"[-- on %4$s --]\n"
msgstr ""
"[-- Овај %s/%s прилог је обрисан --]\n"
"[-- %4$s --]\n"

#. L10N: If the translation of this string is a multi line string, then
#. each line should start with "[-- " and end with " --]".
#. The first "%s/%s" is a MIME type, e.g. "text/plain".
#: handler.c:861
#: handler.c:856
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment has been deleted --]\n"
msgstr "[-- Овај %s/%s прилог је обрисан --]\n"

#: handler.c:871
#: handler.c:866
#, c-format
msgid "[-- name: %s --]\n"
msgstr "[-- назив: %s --]\n"

#. L10N: If the translation of this string is a multi line string, then
#. each line should start with "[-- " and end with " --]".
#. The "%s/%s" is a MIME type, e.g. "text/plain".
#: handler.c:889
#: handler.c:885
#, c-format
msgid ""
"[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"


@@ 2436,12 2444,7 @@ msgstr ""
"[-- а наведени спољашњи извор је --]\n"
"[-- истекао. --]\n"

#. L10N: If the translation of this string is a multi line string, then
#. each line should start with "[-- " and end with " --]".
#. The "%s/%s" is a MIME type, e.g. "text/plain". The %s after
#. access-type is an access-type as defined by the MIME RFCs, e.g. "FTP",
#. "LOCAL-FILE", "MAIL-SERVER".
#: handler.c:910
#: handler.c:907
#, c-format
msgid ""
"[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"


@@ 2450,78 2453,75 @@ msgstr ""
"[-- Овај %s/%s прилог није укључен, --]\n"
"[-- а наведени access-type %s није подржан --]\n"

#: handler.c:1101
#: handler.c:1096
msgid "[-- Error: Could not display any parts of Multipart/Alternative --]\n"
msgstr ""
"[-- Грешка: Не може се приказати ниједан од делова Multipart/Alternative --]\n"
msgstr "[-- Грешка: Не може се приказати ниједан од делова Multipart/Alternative --]\n"

#. L10N: %s is the attachment description, filename or form_name.
#: handler.c:1247
#: handler.c:1237
#, c-format
msgid "[-- Attachment #%d: %s --]\n"
msgstr "[-- Прилог #%d: %s --]\n"

#: handler.c:1253
#: handler.c:1243
#, c-format
msgid "[-- Attachment #%d --]\n"
msgstr "[-- Прилог #%d --]\n"

#: handler.c:1271
#: handler.c:1261
msgid "One or more parts of this message could not be displayed"
msgstr "Један или више делова ове поруке се не могу приказати"

#: handler.c:1342
#: handler.c:1331
msgid "Unable to open 'memory stream'"
msgstr "Не може се отворити „меморијски ток“"

#: handler.c:1352
#: handler.c:1341
msgid "Unable to open temporary file"
msgstr "Не може се отворити привремена датотека"

#: handler.c:1401
#: handler.c:1390
msgid "failed to re-open 'memory stream'"
msgstr "неуспешно поновно отварање „меморијског тока“"

#: handler.c:1687
#: handler.c:1677
msgid "Error: multipart/signed has no protocol"
msgstr "Грешка: multipart/signed нема протокол"

#. L10N: %s expands to a keystroke/key binding, e.g. 'v'.
#: handler.c:1762
#: handler.c:1752
#, c-format
msgid "[-- This is an attachment (use '%s' to view this part) --]\n"
msgstr "[-- Ово је прилог (користите ‘%s’ да прегледате овај део) --]\n"

#. L10N: %s/%s is a MIME type, e.g. "text/plain".
#. The last %s expands to a keystroke/key binding, e.g. 'v'.
#: handler.c:1769
#: handler.c:1759
#, c-format
msgid "[-- %s/%s is unsupported (use '%s' to view this part) --]\n"
msgstr "[-- %s/%s није подржан (користите „%s“ да прегледате овај део) --]\n"

#: handler.c:1777
#: handler.c:1767
msgid "[-- This is an attachment (need 'view-attachments' bound to key) --]\n"
msgstr ""
"[-- Ово је прилог (потребно је „view-attachments“ доделити тастеру) --]\n"
msgstr "[-- Ово је прилог (потребно је „view-attachments“ доделити тастеру) --]\n"

#. L10N: %s/%s is a MIME type, e.g. "text/plain".
#: handler.c:1783
#: handler.c:1772
#, c-format
msgid "[-- %s/%s is unsupported (need 'view-attachments' bound to key) --]\n"
msgstr ""
"[-- %s/%s није подржан (потребно је „view-attachments“ доделити тастеру) --]\n"
msgstr "[-- %s/%s није подржан (потребно је „view-attachments“ доделити тастеру) --]\n"

#: handler.c:1792
#: handler.c:1781
msgid "[-- This is an attachment --]\n"
msgstr "[-- Ово је прилог --]\n"

#. L10N: %s/%s is a MIME type, e.g. "text/plain".
#: handler.c:1797
#: handler.c:1786
#, c-format
msgid "[-- %s/%s is unsupported --]\n"
msgstr "[-- %s/%s није подржан --]\n"

#: hcache/config.c:96
#: hcache/config.c:95
#, c-format
msgid "Set option %s before setting %s"
msgstr "Поставите опцију %s пре постављања %s"


@@ 2529,7 2529,7 @@ msgstr "Поставите опцију %s пре постављања %s"
#. L10N: This applies to the "$header_cache_compress_level" config variable.
#. It shows the minimum and maximum values, e.g. 'between 1 and 22'
#. L10N: This applies to the "$wrap_headers" config variable.
#: hcache/config.c:113 send/config.c:51
#: hcache/config.c:112 send/config.c:51
#, c-format
msgid "Option %s must be between %d and %d inclusive"
msgstr "Опција %s мора бити између %d и %d, укључујући те вредности"


@@ 2560,55 2560,55 @@ msgstr "Помоћ у вези са %s"
msgid "History '%s'"
msgstr "Историја „%s“"

#: history/history.c:229 history/history.c:271 history/history.c:620
#: history/history.c:227 history/history.c:269 history/history.c:613
#, c-format
msgid "Bad history file format (line %d)"
msgstr "Лош формат датотеке историје (ред %d)"

#: history/history.c:261 ncrypt/crypt_gpgme.c:819 ncrypt/crypt_gpgme.c:2251
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2275 ncrypt/crypt_gpgme.c:2334
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2351 ncrypt/crypt_gpgme.c:2384
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2402 ncrypt/crypt_gpgme.c:2486
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3080 ncrypt/crypt_gpgme.c:3180 ncrypt/dlg_gpgme.c:887
#: ncrypt/dlg_pgp.c:719 ncrypt/pgp.c:586 ncrypt/pgp.c:593 ncrypt/pgp.c:913
#: ncrypt/pgp.c:1030 ncrypt/pgp.c:1187 ncrypt/pgp.c:1211 ncrypt/pgp.c:1244
#: ncrypt/pgp.c:1603 ncrypt/pgpkey.c:262 ncrypt/pgpmicalg.c:190
#: ncrypt/smime.c:895 ncrypt/smime.c:903 ncrypt/smime.c:996 ncrypt/smime.c:1108
#: ncrypt/smime.c:1175 ncrypt/smime.c:1182 ncrypt/smime.c:1391
#: ncrypt/smime.c:1802 ncrypt/smime.c:1879 ncrypt/smime.c:1886
#: ncrypt/smime.c:1993 ncrypt/smime.c:2123 ncrypt/smime.c:2139 nntp/nntp.c:1295
#: nntp/nntp.c:2150 pattern/exec.c:148 pop/pop.c:123
#: history/history.c:259 ncrypt/crypt_gpgme.c:818 ncrypt/crypt_gpgme.c:2240
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2264 ncrypt/crypt_gpgme.c:2323
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2340 ncrypt/crypt_gpgme.c:2373
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2391 ncrypt/crypt_gpgme.c:2475
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3068 ncrypt/crypt_gpgme.c:3163 ncrypt/dlg_gpgme.c:887
#: ncrypt/dlg_pgp.c:717 ncrypt/pgp.c:579 ncrypt/pgp.c:586 ncrypt/pgp.c:904
#: ncrypt/pgp.c:1021 ncrypt/pgp.c:1176 ncrypt/pgp.c:1200 ncrypt/pgp.c:1233
#: ncrypt/pgp.c:1589 ncrypt/pgpkey.c:262 ncrypt/pgpmicalg.c:190
#: ncrypt/smime.c:887 ncrypt/smime.c:895 ncrypt/smime.c:987 ncrypt/smime.c:1097
#: ncrypt/smime.c:1163 ncrypt/smime.c:1170 ncrypt/smime.c:1373
#: ncrypt/smime.c:1776 ncrypt/smime.c:1853 ncrypt/smime.c:1860
#: ncrypt/smime.c:1964 ncrypt/smime.c:2094 ncrypt/smime.c:2110 nntp/nntp.c:1293
#: nntp/nntp.c:2142 pattern/exec.c:147 pop/pop.c:123
msgid "Can't create temporary file"
msgstr "Не може се креирати привремена датотека"

#: hook.c:198
#: hook.c:196
msgid "current mailbox shortcut '^' is unset"
msgstr "текућа пречица сандучета „^“ није постављена"

#: hook.c:210
#: hook.c:208
msgid "mailbox shortcut expanded to empty regex"
msgstr "пречица сандучета се развија у празан regex"

#: hook.c:230
#: hook.c:228
msgid "badly formatted command string"
msgstr "ниска наредбе је лоше форматирана"

#: hook.c:524
#: hook.c:521
msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook"
msgstr "unhook: Не може се извршити unhook * из hook-а"

#: hook.c:537
#: hook.c:534
#, c-format
msgid "unhook: unknown hook type: %s"
msgstr "unhook: непозната врста hook-а: %s"

#: hook.c:547
#: hook.c:544
#, c-format
msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s"
msgstr "unhook: Не може се обрисати %s из %s"

#. L10N: '%s' is the (misspelled) name of the menu, e.g. 'index' or 'pager'
#: icommands.c:274 keymap.c:1164 keymap.c:1384
#: icommands.c:274 keymap.c:1161 keymap.c:1381
#, c-format
msgid "%s: no such menu"
msgstr "%s: непостојећи мени"


@@ 2626,28 2626,28 @@ msgid "%s: no macros for this menu"
msgstr "%s: нема макроа за овај мени"

#. L10N: '%s' is the file name of the temporary file
#: icommands.c:298 icommands.c:341 icommands.c:520 icommands.c:558
#: imap/message.c:1139
#: icommands.c:298 icommands.c:341 icommands.c:522 icommands.c:560
#: imap/message.c:1136
#, c-format
msgid "Could not create temporary file %s"
msgstr "Не може се креирати привремена датотека %s"

#: imap/auth.c:151
#: imap/auth.c:150
msgid "No authenticators available or wrong credentials"
msgstr "Нема доступних аутентификатора или су овлашћења погрешна"

#. L10N: (%s) is the method name, e.g. Anonymous, CRAM-MD5, GSSAPI, SASL
#: imap/auth_anon.c:56 imap/auth_cram.c:106 imap/auth_gss.c:168
#: imap/auth_oauth.c:74 imap/auth_sasl.c:125 nntp/nntp.c:502 nntp/nntp.c:568
#: pop/auth.c:98 pop/auth.c:243 pop/auth.c:339 send/smtp.c:463 send/smtp.c:551
#: imap/auth_oauth.c:73 imap/auth_sasl.c:123 nntp/nntp.c:501 nntp/nntp.c:566
#: pop/auth.c:96 pop/auth.c:241 pop/auth.c:336 send/smtp.c:461 send/smtp.c:549
#, c-format
msgid "Authenticating (%s)..."
msgstr "Аутентификовање (%s)..."

#. L10N: %s is the method name, e.g. Anonymous, CRAM-MD5, GSSAPI, SASL
#: imap/auth_anon.c:89 imap/auth_cram.c:180 imap/auth_gss.c:347
#: imap/auth_oauth.c:107 imap/auth_sasl.c:257 nntp/nntp.c:663 pop/auth.c:196
#: pop/auth.c:264 send/smtp.c:638 send/smtp.c:712 send/smtp.c:804
#: imap/auth_oauth.c:106 imap/auth_sasl.c:255 nntp/nntp.c:661 pop/auth.c:194
#: pop/auth.c:262 send/smtp.c:637 send/smtp.c:711 send/smtp.c:802
#, c-format
msgid "%s authentication failed"
msgstr "%s аутентификација је неуспешна"


@@ 2656,11 2656,11 @@ msgstr "%s аутентификација је неуспешна"
msgid "LOGIN disabled on this server"
msgstr "LOGIN је онемогућен на овом серверу"

#: imap/auth_login.c:60 imap/auth_plain.c:54 pop/auth.c:280
#: imap/auth_login.c:60 imap/auth_plain.c:54 pop/auth.c:278
msgid "Logging in..."
msgstr "Пријављујем се..."

#: imap/auth_login.c:79 imap/auth_plain.c:94 pop/auth.c:322
#: imap/auth_login.c:79 imap/auth_plain.c:94 pop/auth.c:320
msgid "Login failed"
msgstr "Пријављивање неуспешно"@@ 2669,43 2669,43 @@ msgstr "Пријављивање неуспешно"
msgid "%s is an invalid IMAP path"
msgstr "%s је неисправна IMAP путања"

#: imap/browse.c:238
#: imap/browse.c:236
msgid "Getting folder list..."
msgstr "Добављање списка фолдера..."

#. L10N: (%s) is the name / path of the folder we were trying to browse
#: imap/browse.c:360
#: imap/browse.c:358
#, c-format
msgid "No such folder: %s"
msgstr "Непостојећи фолдер: %s"

#: imap/browse.c:404
#: imap/browse.c:402
msgid "Create mailbox: "
msgstr "Креирати сандуче: "

#: imap/browse.c:412 imap/browse.c:470
#: imap/browse.c:410 imap/browse.c:468
msgid "Mailbox must have a name"
msgstr "Сандуче мора имати назив"

#: imap/browse.c:420
#: imap/browse.c:418
msgid "Mailbox created"
msgstr "Сандуче је креирано"

#: imap/browse.c:454
#: imap/browse.c:452
msgid "Can't rename root folder"
msgstr "Не може се преименовати корени фолдер"

#: imap/browse.c:461
#: imap/browse.c:459
#, c-format
msgid "Rename mailbox %s to: "
msgstr "Преименовати сандуче %s у: "

#: imap/browse.c:478
#: imap/browse.c:476
#, c-format
msgid "Rename failed: %s"
msgstr "Преименовање је неуспешно: %s"

#: imap/browse.c:482
#: imap/browse.c:480
msgid "Mailbox renamed"
msgstr "Сандуче је преименовано"@@ 2714,12 2714,12 @@ msgstr "Сандуче је преименовано"
msgid "Mailbox %s@%s closed"
msgstr "Сандуче %s@%s је затворено"

#: imap/command.c:1178
#: imap/command.c:1173
#, c-format
msgid "IMAP command failed: %s"
msgstr "Неуспешна IMAP наредба: %s"

#: imap/command.c:1279 imap/command.c:1401
#: imap/command.c:1273 imap/command.c:1394
#, c-format
msgid "Connection to %s timed out"
msgstr "Повезивању са %s је истекло време"


@@ 2729,43 2729,43 @@ msgstr "Повезивању са %s је истекло време"
msgid "Option %s: %s is not a valid authenticator"
msgstr "Опција %s: %s није исправан аутентификатор"

#: imap/imap.c:106
#: imap/imap.c:105
msgid "This IMAP server is ancient. NeoMutt does not work with it."
msgstr "Овај IMAP сервер је препотопски. NeoMutt не функционише са њим."

#: imap/imap.c:457
#: imap/imap.c:456
#, c-format
msgid "CREATE failed: %s"
msgstr "CREATE није успео: %s"

#: imap/imap.c:580
#: imap/imap.c:578
#, c-format
msgid "Closing connection to %s..."
msgstr "Затварање повезивања са %s..."

#: imap/imap.c:781 nntp/nntp.c:1790 pop/lib.c:336 send/smtp.c:851
#: imap/imap.c:777 nntp/nntp.c:1785 pop/lib.c:333 send/smtp.c:847
msgid "Secure connection with TLS?"
msgstr "Безбедно повезивање преко TLS-а?"

#: imap/imap.c:797 nntp/nntp.c:1813 pop/lib.c:357 send/smtp.c:868
#: imap/imap.c:793 nntp/nntp.c:1808 pop/lib.c:354 send/smtp.c:864
msgid "Could not negotiate TLS connection"
msgstr "Не може се успоставити TLS повезивање"

#: imap/imap.c:812 imap/imap.c:829 pop/lib.c:374
#: imap/imap.c:808 imap/imap.c:825 pop/lib.c:371
msgid "Encrypted connection unavailable"
msgstr "Доступно је шифровано повезивање"

#: imap/imap.c:1305
#: imap/imap.c:1300
#, c-format
msgid "Subscribing to %s..."
msgstr "Претплаћивање на %s..."

#: imap/imap.c:1307
#: imap/imap.c:1302
#, c-format
msgid "Unsubscribing from %s..."
msgstr "Отпретплаћивање са %s..."

#: imap/imap.c:1487 imap/message.c:1757
#: imap/imap.c:1480 imap/message.c:1752
#, c-format
msgid "Copying %d message to %s..."
msgid_plural "Copying %d messages to %s..."


@@ 2773,16 2773,16 @@ msgstr[0] "Копирање %d поруке у %s..."
msgstr[1] "Копирање %d поруке у %s..."
msgstr[2] "Копирање %d порука у %s..."

#: imap/imap.c:1504 imap/imap.c:2160 imap/message.c:1796 muttlib.c:1421
#: imap/imap.c:1497 imap/imap.c:2150 imap/message.c:1791 muttlib.c:1413
#, c-format
msgid "Create %s?"
msgstr "Креирати %s?"

#: imap/imap.c:1574
#: imap/imap.c:1566
msgid "Expunge failed"
msgstr "Неуспешно брисање"

#: imap/imap.c:1592
#: imap/imap.c:1584
#, c-format
msgid "Marking %d message deleted..."
msgid_plural "Marking %d messages deleted..."


@@ 2790,7 2790,7 @@ msgstr[0] "Означавање %d поруке као обрисане..."
msgstr[1] "Означавање %d поруке као обрисане..."
msgstr[2] "Означавање %d порука као обрисаних..."

#: imap/imap.c:1632
#: imap/imap.c:1624
#, c-format
msgid "Saving changed message... [%d/%d]"
msgid_plural "Saving changed messages... [%d/%d]"


@@ 2798,88 2798,88 @@ msgstr[0] "Чување измењене поруке... [%d/%d]"
msgstr[1] "Чување измењене поруке... [%d/%d]"
msgstr[2] "Чување измењених порука... [%d/%d]"

#: imap/imap.c:1689
#: imap/imap.c:1681
msgid "Error saving flags. Close anyway?"
msgstr "Грешка приликом чувања заставица. Ипак затворити?"

#: imap/imap.c:1696
#: imap/imap.c:1688
msgid "Error saving flags"
msgstr "Грешка приликом чувања заставица"

#: imap/imap.c:1722
#: imap/imap.c:1714
msgid "Expunging messages from server..."
msgstr "Брисање порука са сервера..."

#: imap/imap.c:1728
#: imap/imap.c:1720
msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
msgstr "imap_sync_mailbox: EXPUNGE је неуспешан"

#: imap/imap.c:1960 nntp/nntp.c:2373
#: imap/imap.c:1951 nntp/nntp.c:2363
#, c-format
msgid "Selecting %s..."
msgstr "Бирам %s..."

#: imap/imap.c:2127
#: imap/imap.c:2117
msgid "Error opening mailbox"
msgstr "Грешка приликом отварања сандучета"

#: imap/imap.c:2270
#: imap/imap.c:2260
msgid "IMAP server doesn't support custom flags"
msgstr "IMAP сервер не подржава произвољне заставице"

#: imap/imap.c:2314
#: imap/imap.c:2304
msgid "Invalid IMAP flags"
msgstr "Неисправне IMAP заставице"

#. L10N: This prompt is made if the user hits Ctrl-C when opening an IMAP mailbox
#: imap/message.c:493
#: imap/message.c:492
msgid "Abort download and close mailbox?"
msgstr "Прекинути преузимање и затворити сандуче?"

#. L10N: Comparing the cached data with the IMAP server's data
#: imap/message.c:682 imap/message.c:823
#: imap/message.c:680 imap/message.c:821
msgid "Evaluating cache..."
msgstr "Процена кеша..."

#. L10N: Fetching IMAP flag changes, using the CONDSTORE extension
#: imap/message.c:913
#: imap/message.c:911
msgid "Fetching flag updates..."
msgstr "Добављање ажурирања заставица..."

#. L10N: After opening an IMAP mailbox using QRESYNC, Mutt performs a quick
#. sanity check. If that fails, Mutt reopens the mailbox using a normal
#. download.
#: imap/message.c:1057
#: imap/message.c:1055
msgid "QRESYNC failed. Reopening mailbox."
msgstr "QRESYNC је неуспешан. Поново се отвара сандуче."

#: imap/message.c:1126
#: imap/message.c:1123
msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version"
msgstr "Не могу се доставити заглавља са ове верзије IMAP сервера"

#: imap/message.c:1147 index/functions.c:2336 nntp/nntp.c:1227 pop/pop.c:369
#: imap/message.c:1144 index/functions.c:2335 nntp/nntp.c:1225 pop/pop.c:368
msgid "Fetching message headers..."
msgstr "Достављање заглавља порука..."

#: imap/message.c:1578
#: imap/message.c:1574
msgid "Uploading message..."
msgstr "Слање поруке..."

#: imap/message.c:1763
#: imap/message.c:1758
#, c-format
msgid "Copying message %d to %s..."
msgstr "Копирање поруке %d у %s..."

#: imap/message.c:1989 imap/message.c:2054 nntp/nntp.c:2610 pop/pop.c:1054
#: imap/message.c:1983 imap/message.c:2046 nntp/nntp.c:2599 pop/pop.c:1046
msgid "Fetching message..."
msgstr "Добављање поруке..."

#: imap/message.c:2041 pop/pop.c:1033
#: imap/message.c:2034 pop/pop.c:1025
msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
msgstr "Индекс порука није исправан. Покушајте да поново отворите сандуче."

#: imap/msn.c:47 mutt/memory.c:58 mutt/memory.c:98 mutt/memory.c:134
#: mutt/string.c:992 mx.c:1228
#: mutt/string.c:992 mx.c:1226
msgid "Out of memory"
msgstr "Нема меморије"@@ 2893,7 2893,7 @@ msgstr "Претрага заглавља без назива: %s"
msgid "Server-side custom search not supported: %s"
msgstr "Серверска прилагођена претрага није подржана: %s"

#: imap/util.c:657
#: imap/util.c:655
msgid "Continue?"
msgstr "Наставити?"@@ 2927,37 2927,37 @@ msgstr "%s: Операција није дозвољена ACL-ом"
msgid "Failed to create query, aborting"
msgstr "Неуспешно креирање упита, прекида се"

#: index/dlg_index.c:750 muttlib.c:1404 mx.c:221 mx.c:359
#: index/dlg_index.c:750 muttlib.c:1397 mx.c:221 mx.c:359
#, c-format
msgid "%s is not a mailbox"
msgstr "%s није сандуче"

#: index/dlg_index.c:1167
#: index/dlg_index.c:1123
msgid "Mailbox was externally modified. Flags may be wrong."
msgstr "Сандуче је измењено споља. Заставице могу бити погрешне."

#: index/dlg_index.c:1176 pager/dlg_pager.c:446
#: index/dlg_index.c:1132 pager/dlg_pager.c:443
msgid "New mail in this mailbox"
msgstr "Нови мејлови у овом сандучету"

#: index/dlg_index.c:1196
#: index/dlg_index.c:1151
msgid "Mailbox was externally modified"
msgstr "Сандуче је измењено споља"

#: index/dlg_index.c:1310 index/functions.c:2797
#: index/dlg_index.c:1262 index/functions.c:2791
msgid "No mailbox is open"
msgstr "Ниједно сандуче није отворено"

#: index/dlg_index.c:1317
#: index/dlg_index.c:1269
msgid "No tagged messages"
msgstr "Нема означених порука"

#: index/dlg_index.c:1321 index/functions.c:675
#: index/dlg_index.c:1273 index/functions.c:674
msgid "Nothing to do"
msgstr "Нема се шта радити"

#. L10N: CHECK_ACL
#: index/functions.c:282
#: index/functions.c:279
msgid "Can't delete message"
msgstr "Не може се обрисати порука"@@ 2965,13 2965,13 @@ msgstr "Не може се обрисати порука"
#. L10N: Due to the implementation details we do not know whether we
#. delete zero, 1, 12, ... messages. So in English we use
#. "messages". Your language might have other means to express this.
#: index/functions.c:323 index/functions.c:959
#: index/functions.c:320 index/functions.c:956
msgid "Can't delete messages"
msgstr "Не могу се обрисати поруке"

#. L10N: This is displayed when the x-label on one or more
#. messages is edited.
#: index/functions.c:449
#: index/functions.c:445
#, c-format
msgid "%d label changed"
msgid_plural "%d labels changed"


@@ 2982,157 2982,157 @@ msgstr[2] "%d ознака је промењено"
#. L10N: This is displayed when editing an x-label, but no messages
#. were updated. Possibly due to canceling at the prompt or if the new
#. label is the same as the old label.
#: index/functions.c:456
#: index/functions.c:455
msgid "No labels changed"
msgstr "Ниједна ознака није промењена"

#. L10N: CHECK_ACL
#: index/functions.c:476
#: index/functions.c:475
msgid "Can't edit message"
msgstr "Не може се уредити порука"

#: index/functions.c:522
#: index/functions.c:521
msgid "Exit NeoMutt without saving?"
msgstr "Изаћи из NeoMutt-а без чувања?"

#. L10N: CHECK_ACL
#: index/functions.c:559
#: index/functions.c:558
msgid "Can't flag message"
msgstr "Не може се поставити заставица на поруци"

#: index/functions.c:671
#: index/functions.c:670
msgid "Jump to message: "
msgstr "Скок на поруку: "

#: index/functions.c:680
#: index/functions.c:679
msgid "Argument must be a message number"
msgstr "Аргумент мора бити број поруке"

#: index/functions.c:684
#: index/functions.c:683
msgid "Invalid message number"
msgstr "Погрешан број поруке"

#: index/functions.c:688
#: index/functions.c:687
msgid "That message is not visible"
msgstr "Та порука није видљива"

#. L10N: CHECK_ACL
#: index/functions.c:790
#: index/functions.c:789
msgid "Can't break thread"
msgstr "Не може се прекинути нит"

#: index/functions.c:808
#: index/functions.c:807
msgid "Thread broken"
msgstr "Нит је прекинута"

#: index/functions.c:814
#: index/functions.c:813
msgid "Thread can't be broken, message is not part of a thread"
msgstr "Нит се не може прекинути, порука није део нити"

#: index/functions.c:839
#: index/functions.c:838
msgid "Open mailbox in read-only mode"
msgstr "Отвори сандуче у режиму само за читање"

#: index/functions.c:844
#: index/functions.c:843
msgid "Open mailbox"
msgstr "Отвори сандуче"

#: index/functions.c:940
#: index/functions.c:937
msgid "Thread contains unread or flagged messages"
msgstr "Нит садржи непрочитане или поруке са заставицом"

#: index/functions.c:962
#: index/functions.c:959
msgid "Delete messages matching: "
msgstr "Обриши поруке које одговарају: "

#: index/functions.c:1002
#: index/functions.c:999
msgid "Limit to messages matching: "
msgstr "Ограничи на поруке које одговарају: "

#: index/functions.c:1032
#: index/functions.c:1029
msgid "To view all messages, limit to \"all\""
msgstr "Да бисте приказали све поруке, ограничите на „све“"

#. L10N: CHECK_ACL
#: index/functions.c:1044
#: index/functions.c:1041
msgid "Can't link threads"
msgstr "Не могу се повезати нити"

#: index/functions.c:1054
#: index/functions.c:1051
msgid "No Message-ID: header available to link thread"
msgstr "Ниједно Message-ID: заглавље није доступно за повезивање нити"

#: index/functions.c:1067
#: index/functions.c:1064
msgid "Threads linked"
msgstr "Нити су повезане"

#: index/functions.c:1072
#: index/functions.c:1069
msgid "No thread linked"
msgstr "Ниједна нит није повезана"

#: index/functions.c:1101 mx.c:1290 mx.c:1310
#: index/functions.c:1098 mx.c:1288 mx.c:1308
msgid "Folder doesn't support tagging, aborting"
msgstr "Фасцикла не подржава означавање, прекида се"

#: index/functions.c:1122
#: index/functions.c:1119
msgid "No tag specified, aborting"
msgstr "Ниједна ознака није задата, прекида се"

#: index/functions.c:1132
#: index/functions.c:1129
msgid "Update tags..."
msgstr "Ажурирање ознака..."

#: index/functions.c:1173
#: index/functions.c:1170
msgid "Failed to modify tags, aborting"
msgstr "Неуспешна измена ознака, прекида се"

#: index/functions.c:1288
#: index/functions.c:1285
msgid "No new messages in this limited view"
msgstr "Нема нових порука у овом ограниченом погледу"

#: index/functions.c:1290
#: index/functions.c:1287
msgid "No new messages"
msgstr "Нема нових порука"

#: index/functions.c:1295
#: index/functions.c:1292
msgid "No unread messages in this limited view"
msgstr "Нема непрочитаних порука у овом ограниченом погледу"

#: index/functions.c:1297
#: index/functions.c:1294
msgid "No unread messages"
msgstr "Нема непрочитаних порука"

#: index/functions.c:1313 menu/functions.c:108 pager/functions.c:512
#: pattern/pattern.c:582 pattern/pattern.c:740
#: index/functions.c:1310 menu/functions.c:108 pager/functions.c:491
#: pattern/pattern.c:581 pattern/pattern.c:741
msgid "Search wrapped to top"
msgstr "Претрага се вратила на почетак"

#: index/functions.c:1318 pager/functions.c:538 pattern/pattern.c:593
#: pattern/pattern.c:751
#: index/functions.c:1315 pager/functions.c:517 pattern/pattern.c:592
#: pattern/pattern.c:752
msgid "Search wrapped to bottom"
msgstr "Претрага се вратила на дно"

#: index/functions.c:1363
#: index/functions.c:1360
msgid "No more threads"
msgstr "Нема више нити"

#: index/functions.c:1365
#: index/functions.c:1362
msgid "You are on the first thread"
msgstr "Налазите се на првој нити"

#: index/functions.c:1385 index/functions.c:1764
#: index/functions.c:1382 index/functions.c:1761
msgid "You are on the last message"
msgstr "Налазите се на последњој поруци"

#: index/functions.c:1395 index/functions.c:1445
#: index/functions.c:1392 index/functions.c:1442
msgid "No undeleted messages"
msgstr "Нема од-обрисаних порука"

#: index/functions.c:1418
#: index/functions.c:1415
msgid "No mailboxes have new mail"
msgstr "Ниједно сандуче нема нове поште"

#: index/functions.c:1436 index/functions.c:1806
#: index/functions.c:1433 index/functions.c:1803
msgid "You are on the first message"
msgstr "Налазите се на првој поруци"@@ 3140,15 3140,15 @@ msgstr "Налазите се на првој поруци"
#. L10N: Due to the implementation details we do not know whether we
#. mark zero, 1, 12, ... messages as read. So in English we use
#. "messages". Your language might have other means to express this.
#: index/functions.c:1500
#: index/functions.c:1497
msgid "Can't mark messages as read"
msgstr "Поруке се не могу означити прочитаним"

#: index/functions.c:1571
#: index/functions.c:1568
msgid "No limit pattern is in effect"
msgstr "Нема активне шеме за ограничавање"

#: index/functions.c:1661
#: index/functions.c:1658
msgid "Tag messages matching: "
msgstr "Означи поруке: "@@ 3156,138 3156,138 @@ msgstr "Означи поруке: "
#. L10N: Due to the implementation details we do not know whether we
#. undelete zero, 1, 12, ... messages. So in English we use
#. "messages". Your language might have other means to express this.
#: index/functions.c:1677 index/functions.c:2186
#: index/functions.c:1674 index/functions.c:2185
msgid "Can't undelete messages"
msgstr "Не могу се од-обрисати поруке"

#: index/functions.c:1680
#: index/functions.c:1678
msgid "Undelete messages matching: "
msgstr "Од-обриши поруке: "

#: index/functions.c:1694
#: index/functions.c:1692
msgid "Untag messages matching: "
msgstr "Одозначи поруке: "

#. L10N: This is the prompt for <mark-message>. Whatever they
#. enter will be prefixed by $mark_macro_prefix and will become
#. a macro hotkey to jump to the currently selected message.
#: index/functions.c:1717
#: index/functions.c:1715
msgid "Enter macro stroke: "
msgstr "Унесите тастер за макро: "

#. L10N: "message hotkey" is the key bindings menu description of a
#. macro created by <mark-message>.
#: index/functions.c:1734
#: index/functions.c:1731
msgid "message hotkey"
msgstr "тастер за макро"

#. L10N: This is echoed after <mark-message> creates a new hotkey
#. macro. %s is the hotkey string ($mark_macro_prefix followed
#. by whatever they typed at the prompt.)
#: index/functions.c:1739
#: index/functions.c:1736
#, c-format
msgid "Message bound to %s"
msgstr "Порука је додељена тастеру %s"

#. L10N: This error is printed if <mark-message> can't find a
#. Message-ID for the currently selected message in the index.
#: index/functions.c:1749
#: index/functions.c:1746
msgid "No message ID to macro"
msgstr "Нема Message-ID-а за макро"

#: index/functions.c:1856
#: index/functions.c:1853
msgid "Quit NeoMutt?"
msgstr "Излаз из NeoMutt-а?"

#. L10N: CHECK_ACL
#: index/functions.c:2096
#: index/functions.c:2095
msgid "Can't toggle new"
msgstr "Не може се сменити статус нове"

#. L10N: CHECK_ACL
#: index/functions.c:2149
#: index/functions.c:2148
msgid "Can't undelete message"
msgstr "Не може се од-обрисати порука"

#: index/functions.c:2285
#: index/functions.c:2284
msgid "Logged out of IMAP servers"
msgstr "Одјављен са IMAP сервера"

#: index/functions.c:2332
#: index/functions.c:2331
msgid "No Message-Id. Unable to perform operation."
msgstr "Нема Message-Id-а: Не може се обавити операција."

#: index/functions.c:2399
#: index/functions.c:2398
msgid "No deleted messages found in the thread"
msgstr "Нема обрисаних порука у овој нити"

#: index/functions.c:2423
#: index/functions.c:2422
msgid "Enter Message-Id: "
msgstr "Унесите Message-Id: "

#: index/functions.c:2434
#: index/functions.c:2433
msgid "Article has no parent reference"
msgstr "Чланак нема надређену референцу"

#: index/functions.c:2457
#: index/functions.c:2456
msgid "Message is not visible in limited view"
msgstr "Порука није видљива у ограниченом погледу"

#: index/functions.c:2462
#: index/functions.c:2461
#, c-format
msgid "Fetching %s from server..."
msgstr "Добављање %s са сервера..."

#: index/functions.c:2475 nntp/nntp.c:2645
#: index/functions.c:2474 nntp/nntp.c:2634
#, c-format
msgid "Article %s not found on the server"
msgstr "Чланак %s није пронађен на серверу"

#: index/functions.c:2503
#: index/functions.c:2502
msgid "Open newsgroup in read-only mode"
msgstr "Отвори њузгрупу у режиму само за читање"

#: index/functions.c:2508
#: index/functions.c:2507
msgid "Open newsgroup"
msgstr "Отвори њузгрупу"

#: index/functions.c:2585
#: index/functions.c:2580
msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
msgstr "Постављање у ову групу није дозвољено, можда је модерисана. Наставити?"

#: index/functions.c:2620
#: index/functions.c:2616
msgid "No virtual folder and no Message-Id, aborting"
msgstr "Нема виртуалног фолдера и Message-Id-а, прекида се"

#: index/functions.c:2640
#: index/functions.c:2636
msgid "failed to find message in notmuch database. try running 'notmuch new'."
msgstr "неуспешна претрага порука у notmuch-овој бази. покушајте да покренете „notmuch new“."

#: index/functions.c:2650
#: index/functions.c:2645
msgid "Failed to read thread, aborting"
msgstr "Неуспешно читање нити, прекида се"

#: index/functions.c:2689
#: index/functions.c:2684
msgid "No query, aborting"
msgstr "Нема упита, прекида се"

#: index/functions.c:2732
#: index/functions.c:2727
msgid "Windowed queries disabled"
msgstr "Прозорски упити нису подржани"

#: index/functions.c:2739
#: index/functions.c:2733
msgid "No notmuch vfolder currently loaded"
msgstr "Тренутно ниједан notmuch-ов vfolder није учитан"

#: index/functions.c:2803
#: index/functions.c:2797
msgid "There are no messages"
msgstr "Нема порука"

#: index/functions.c:2810
#: index/functions.c:2804
msgid "No visible messages"
msgstr "Нема видљивих порука"

#: index/index.c:96
#: index/index.c:97
msgid "Changing threaded display should prefer $use_threads over $sort"
msgstr "Измена приказа са нитима би требало да преферира $use_threads уместо $sort"@@ 3305,77 3305,77 @@ msgstr "Упозорење у командној линији: %s"
msgid "unable to determine nodename via uname()"
msgstr "не може се одредити назив node-а преко uname()"

#: init.c:1027
#: init.c:1026
#, c-format
msgid "%s: unknown command"
msgstr "%s: непозната наредба"

#: init.c:1087
#: init.c:1086
#, c-format
msgid "Config variable '%s' is deprecated"
msgstr "Променљива конфигурације „%s“ је застарела"

#: keymap.c:406
#: keymap.c:405
#, c-format
msgid "Binding '%s' will alias '%s' Before, try: 'bind %s %s noop' https://neomutt.org/guide/configuration.html#bind-warnings"
msgstr "Додела „%s“ ће направити алијас за „%s“ Пре овога, покушајте: „bind %s %s noop“ https://neomutt.org/guide/configuration.html#bind-warnings"

#: keymap.c:787
#: keymap.c:784
msgid "Macro loop detected"
msgstr "Детектована бесконачна петља у макроу"

#: keymap.c:864
#: keymap.c:861
msgid "Abort key is not set, defaulting to Ctrl-G"
msgstr "Тастер за прекид није постављен, користи се подразумевани, Ctrl-G"

#: keymap.c:871
#: keymap.c:867
#, c-format
msgid "Specified abort key sequence (%s) will be truncated to first key"
msgstr "Задата секвенца тастера за прекид (%s) ће бити скраћена на први тастер"

#: keymap.c:1067 keymap.c:1102
#: keymap.c:1064 keymap.c:1099
msgid "Key is not bound"
msgstr "Тастер није додељен"

#: keymap.c:1107
#: keymap.c:1104
#, c-format
msgid "Key is not bound. Press '%s' for help."
msgstr "Тастер није додељен. Притисните „%s“ за помоћ."

#: keymap.c:1180
#: keymap.c:1177
#, c-format
msgid "%s: null key sequence"
msgstr "%s: празна секвенца тастера"

#: keymap.c:1215
#: keymap.c:1212
#, c-format
msgid "Function '%s' not available for menu '%s'"
msgstr "Функција „%s“ није доступна за мени „%s“"

#: keymap.c:1524
#: keymap.c:1521
msgid "macro: empty key sequence"
msgstr "macro: празна секвенца тастера"

#: keymap.c:1594
#: keymap.c:1591
msgid "exec: no arguments"
msgstr "exec: нема аргумената"

#: keymap.c:1617
#: keymap.c:1614
#, c-format
msgid "%s: no such function"
msgstr "%s: непостојећа функција"

#: keymap.c:1643
#: keymap.c:1640
#, c-format
msgid "Enter keys (%s to abort): "
msgstr "Притисните тастер (%s за прекид): "

#: keymap.c:1651
#: keymap.c:1648
#, c-format
msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
msgstr "Знак = %s, октално = %o, децимално = %d"

#: mailcap.c:215
#: mailcap.c:214
#, c-format
msgid "Improperly formatted entry for type %s in \"%s\" line %d"
msgstr "Непрописно форматиран унос за тип %s у „%s“, ред %d"


@@ 3393,47 3393,47 @@ msgstr "Непрописно форматиран унос за тип %s у „
#. -or-
#. unset mailcap_path
#.
#: mailcap.c:500
#: mailcap.c:497
msgid "Neither mailcap_path nor MAILCAPS specified"
msgstr "Ни mailcap_path ни MAILCAPS није задат"

#: mailcap.c:524
#: mailcap.c:521
#, c-format
msgid "mailcap entry for type %s not found"
msgstr "mailcap унос за тип %s није пронађен"

#: maildir/maildir.c:246 maildir/mh.c:304
#: maildir/maildir.c:245 maildir/mh.c:303
msgid "Could not flush message to disk"
msgstr "Неуспешно чување поруке на диск"

#: maildir/maildir.c:293
#: maildir/maildir.c:291
msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
msgstr "maildir_commit_message(): не може се поставити време датотеке"

#: maildir/maildir.c:685 maildir/mh.c:706
#: maildir/maildir.c:681 maildir/mh.c:703
#, c-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "Скенирање %s..."

#: maildir/maildir.c:706 maildir/mh.c:729 mbox/mbox.c:214 mbox/mbox.c:380
#: maildir/maildir.c:702 maildir/mh.c:726 mbox/mbox.c:215 mbox/mbox.c:381
#: mx.c:372
#, c-format
msgid "Reading %s..."
msgstr "Читање %s..."

#. L10N: Displayed before/as a mailbox is being synced
#: maildir/maildir.c:1397 maildir/mh.c:1059 mbox/mbox.c:1274 mx.c:480
#: notmuch/notmuch.c:2240
#: maildir/maildir.c:1391 maildir/mh.c:1054 mbox/mbox.c:1275 mx.c:480
#: notmuch/notmuch.c:2219
#, c-format
msgid "Writing %s..."
msgstr "Писање %s..."

#. L10N: Try to limit to 80 columns
#: main.c:270
#: main.c:269
msgid "usage:"
msgstr "употреба:"

#: main.c:271
#: main.c:270
msgid ""
" neomutt [-Enx] [-e <command>] [-F <config>] [-H <draft>] [-i <include>]\n"
"     [-b <address>] [-c <address>] [-s <subject>] [-a <file> [...] --]\n"


@@ 3443,7 3443,7 @@ msgstr ""
"     [-b <адреса>] [-c <адреса>] [-s <тема>] [-a <датотека> [...] --]\n"
"     <адреса> [...]"

#: main.c:274
#: main.c:273
msgid ""
" neomutt [-nx] [-e <command>] [-F <config>] [-b <address>] [-c <address>]\n"
"     [-s <subject>] [-a <file> [...] --] <address> [...] < message"


@@ 3451,60 3451,60 @@ msgstr ""
" neomutt [-nx] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] [-b <адреса>] [-c <адреса>]\n"
"     [-s <тема>] [-a <датотека> [...] --] <адреса> [...] < порука"

#: main.c:276
#: main.c:275
msgid " neomutt [-nRy] [-e <command>] [-F <config>] [-f <mailbox>] [-m <type>]"
msgstr " neomutt [-nRy] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] [-f <сандуче>] [-m <врста>]"

#: main.c:277
#: main.c:276
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -A <alias>"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -A <алијас>"

#: main.c:278
#: main.c:277
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -B"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -B"

#: main.c:279
#: main.c:278
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -D [-S] [-O]"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -D [-S] [-O]"

#: main.c:280
#: main.c:279
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -d <level> -l <file>"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -d <ниво> -l <датотека>"

#: main.c:281
#: main.c:280
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -G"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -G"

#: main.c:282
#: main.c:281
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -g <server>"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -g <сервер>"

#: main.c:283
#: main.c:282
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -p"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -p"

#: main.c:284
#: main.c:283
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -Q <variable> [-O]"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -Q <променљ.> [-O]"

#: main.c:285
#: main.c:284
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -Z"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -Z"

#: main.c:286
#: main.c:285
msgid " neomutt [-n] [-e <command>] [-F <config>] -z [-f <mailbox>]"
msgstr " neomutt [-n] [-e <наредба>] [-F <конфиг>] -z [-f <сандуче>]"

#: main.c:287
#: main.c:286
msgid " neomutt -v[v]\n"
msgstr " neomutt -v[v]\n"

#. L10N: Try to limit to 80 columns. If more space is needed add an indented line
#: main.c:290
#: main.c:289
msgid "options:"
msgstr "опције:"

#: main.c:291
#: main.c:290
msgid ""
" --      Special argument forces NeoMutt to stop option parsing and treat\n"
"        remaining arguments as addresses even if they start with a dash"


@@ 3513,11 3513,11 @@ msgstr ""
"        рашчлањивање опција и третира преостале као адресе чак и у\n"
"        случају да почињу цртицом"

#: main.c:293
#: main.c:292
msgid " -A <alias>  Print an expanded version of the given alias to stdout and exit"
msgstr " -A <алијас>  Штампа проширену верзију датог алијаса на stdout и излази"

#: main.c:294
#: main.c:293
msgid ""
" -a <file>   Attach one or more files to a message (must be the last option)\n"
"        Add any addresses after the '--' argument"


@@ 3525,31 3525,31 @@ msgstr ""
" -a <датотека> Додаје једну или више датотека поруци (мора бити последња опција)\n"
"        Додајте евентуалне адресе после аргумента „--“"

#: main.c:296
#: main.c:295
msgid " -B      Run in batch mode (do not start the ncurses UI)"
msgstr " -B      Рад у аутоматском режиму (не покреће ncurses КС)"

#: main.c:297
#: main.c:296
msgid " -b <address> Specify a blind carbon copy (Bcc) recipient"
msgstr " -b <адреса>  Задавање примаоца невидљиве копије (Bcc)"

#: main.c:298
#: main.c:297
msgid " -c <address> Specify a carbon copy (Cc) recipient"
msgstr " -c <адреса>  Задавање примаоца копије (Cc)"

#: main.c:299
#: main.c:298
msgid " -D      Dump all config variables as 'name=value' pairs to stdout"
msgstr " -D      Исписује све конф. променљиве као „назив=вредност“ на stdout"

#: main.c:300
#: main.c:299
msgid " -D -O     Like -D, but show one-liner documentation"
msgstr " -D -O     Као -D, али приказује једнолинијску документацију"

#: main.c:301
#: main.c:300
msgid " -D -S     Like -D, but hide the value of sensitive variables"
msgstr " -D -S     Као -D, али сакрива вредност осетљивих променљивих"

#: main.c:302
#: main.c:301
msgid ""
" -d <level>  Log debugging output to a file (default is \"~/.neomuttdebug0\")\n"
"        The level can range from 1-5 and affects verbosity"


@@ 3558,51 3558,51 @@ msgstr ""
"        „~/.neomuttdebug0“)\n"
"        Ниво може бити од 1-5 и утиче на детаљност"

#: main.c:304
#: main.c:303
msgid " -E      Edit draft (-H) or include (-i) file during message composition"
msgstr ""
" -E      Уређивање датотеке скице (-H) или за укључење (-i) при састављању\n"
"        поруке"

#: main.c:305
#: main.c:304
msgid " -e <command> Specify a command to be run after reading the config files"
msgstr " -e <наредба> Задаје наредбу за покретање после читања конфигурационих датотека"

#: main.c:306
#: main.c:305
msgid " -F <config>  Specify an alternative initialization file to read"
msgstr " -F <конфиг>  Задаје алтернативну иницијализациону датотеку"

#: main.c:307
#: main.c:306
msgid " -f <mailbox> Specify a mailbox (as defined with 'mailboxes' command) to load"
msgstr " -f <сандуче> Задаје сандуче (дефинисано наредбом „mailboxes“) за учитавање"

#: main.c:308
#: main.c:307
msgid " -G      Start NeoMutt with a listing of subscribed newsgroups"
msgstr " -G      Покреће NeoMutt са листом претплаћених њузгрупа"

#: main.c:309
#: main.c:308
msgid " -g <server>  Like -G, but start at specified news server"
msgstr " -g <сервер>  Као -G, али почиње на задатом њуз серверу"

#: main.c:310
#: main.c:309
msgid " -H <draft>  Specify a draft file with header and body for message composing"
msgstr " -H <скица>  Задаје датотеку скице са заглављем и телом за састављање поруке"

#: main.c:311
#: main.c:310
msgid " -h      Print this help message and exit"
msgstr " -h      Штампа ову поруку помоћи и излази"

#: main.c:312
#: main.c:311
msgid " -i <include> Specify an include file to be embedded in the body of a message"
msgstr " -i <укључење> Задаје датотеку за укључење за уградњу у тело поруке"

#: main.c:313
#: main.c:312
msgid " -l <file>   Specify a file for debugging output (default \"~/.neomuttdebug0\")"
msgstr ""
" -l <датотека> Задаје датотеку за уписивање информација за дебаговање\n"
"        (подразумевано „~/.neomuttdebug0“)"

#: main.c:314
#: main.c:313
msgid ""
" -m <type>   Specify a default mailbox format type for newly created folders\n"
"        The type is either MH, MMDF, Maildir or mbox (case-insensitive)"


@@ 3612,15 3612,15 @@ msgstr ""
"        Врста је или MH, MMDF, Maildir или mbox (неосетљиво на велика/мала\n"
"        слова)"

#: main.c:316
#: main.c:315
msgid " -n      Do not read the system-wide configuration file"
msgstr " -n      Не читати системску конфигурациону датотеку"

#: main.c:317
#: main.c:316
msgid " -p      Resume a prior postponed message, if any"
msgstr " -p      Наставља претходно одложену поруку, ако постоји"

#: main.c:318
#: main.c:317
msgid ""
" -Q <variable> Query a configuration variable and print its value to stdout\n"
"        (after the config has been read and any commands executed)\n"


@@ 3630,27 3630,27 @@ msgstr ""
"        (пошто је конфигурација прочитана и евентуалне наредбе извршене)\n"
"        Додајте -O за једнолинијску документацију"

#: main.c:321
#: main.c:320
msgid " -R      Open mailbox in read-only mode"
msgstr " -R      Отвара сандуче у режиму само за читање"

#: main.c:322
#: main.c:321
msgid " -s <subject> Specify a subject (must be enclosed in quotes if it has spaces)"
msgstr " -s <тема>   Задаје тему (мора бити окружена наводницима ако има размака)"

#: main.c:323
#: main.c:322
msgid " -v      Print the NeoMutt version and compile-time definitions and exit"
msgstr " -v      Исписује верзију NeoMutt-а и дфиниције приликом компајлирања и излази"

#: main.c:324
#: main.c:323
msgid " -vv      Print the NeoMutt license and copyright information and exit"
msgstr " -vv      Исписује лиценцу и информације о ауторским правима NeoMutt-а и излази"

#: main.c:325
#: main.c:324
msgid " -y      Start NeoMutt with a listing of all defined mailboxes"
msgstr " -y      Покреће NeoMutt са списком свих дефинисаних сандучића"

#: main.c:326
#: main.c:325
msgid ""
" -Z      Open the first mailbox with new message or exit immediately with\n"
"        exit code 1 if none is found in all defined mailboxes"


@@ 3658,7 3658,7 @@ msgstr ""
" -Z      Отвара прво сандуче са новим порукама или одмах излази са излазним\n"
"        кодом 1 ако их нема у свим дефинисаним сандучићима"

#: main.c:328
#: main.c:327
msgid ""
" -z      Open the first or specified (-f) mailbox if it holds any message\n"
"        or exit immediately with exit code 1 otherwise"


@@ 3666,87 3666,87 @@ msgstr ""
" -z      Отвара прво или задато (-f) сандуче ако садржи поруке или у супротном\n"
"        одмах излази са излазним кодом 1"

#: main.c:351
#: main.c:350
msgid "Error initializing terminal"
msgstr "Грешка приликом иницијализације терминала"

#: main.c:421
#: main.c:420
msgid "unable to determine username"
msgstr "не може се одредити корисничко име"

#: main.c:427
#: main.c:426
msgid "unable to determine home directory"
msgstr "не може се одредити почетни директоријум"

#: main.c:727
#: main.c:726
#, c-format
msgid "Error: value '%s' is invalid for -d"
msgstr "Грешка: вредност „%s“ је неисправна за -d"

#: main.c:986
#: main.c:985
msgid "Failed to parse mailto: link"
msgstr "Не може се рашчланити mailto: веза"

#: main.c:999 main.c:1259 send/send.c:293 send/send.c:2798 send/send.c:2802
#: main.c:998 main.c:1255 send/send.c:293 send/send.c:2765 send/send.c:2769
msgid "No recipients specified"
msgstr "Није задат ниједан прималац"

#: main.c:1028
#: main.c:1027
msgid "Can't use -E flag with stdin"
msgstr "Не може се користити ознака -E са stdin-ом"

#: main.c:1112
#: main.c:1111
#, c-format
msgid "Can't parse message template: %s"
msgstr "Не може се рашчланити шаблон поруке: %s"

#: main.c:1179 mutt_header.c:335
#: main.c:1177 mutt_header.c:335
#, c-format
msgid "%s: unable to attach file"
msgstr "%s: не може се додати датотека"

#: main.c:1273
#: main.c:1269
msgid "No mailbox with new mail"
msgstr "Ниједно сандуче нема нову пошту"

#: main.c:1299
#: main.c:1294
msgid "No incoming mailboxes defined"
msgstr "Ниједно долазеће сандуче није дефинисано"

#: main.c:1352
#: main.c:1346
msgid "Mailbox is empty"
msgstr "Сандуче је празно"

#: mbox/mbox.c:256 mbox/mbox.c:316
#: mbox/mbox.c:257 mbox/mbox.c:317
msgid "Mailbox is corrupt"
msgstr "Сандуче је оштећено"

#: mbox/mbox.c:1008
#: mbox/mbox.c:1007
#, c-format
msgid "Couldn't lock %s"
msgstr "Не може се закључати %s"

#: mbox/mbox.c:1153
#: mbox/mbox.c:1152
msgid "Mailbox was corrupted"
msgstr "Сандуче је било оштећено"

#: mbox/mbox.c:1196 mbox/mbox.c:1450
#: mbox/mbox.c:1198 mbox/mbox.c:1451
msgid "Fatal error! Could not reopen mailbox!"
msgstr "Фатална грешка! Не може се поново отворити сандуче!"

#: mbox/mbox.c:1233 pager/message.c:236
#: mbox/mbox.c:1235 pager/message.c:232
msgid "Could not create temporary file"
msgstr "Неуспешно креирање привремене даотеке"

#: mbox/mbox.c:1252
#: mbox/mbox.c:1253
msgid "sync: mbox modified, but no modified messages (report this bug)"
msgstr "sync: mbox је измењен, али нема измењених порука (пријавите ову грешку)"

#: mbox/mbox.c:1395
#: mbox/mbox.c:1396
msgid "Committing changes..."
msgstr "Чињење измена..."

#: mbox/mbox.c:1429
#: mbox/mbox.c:1430
#, c-format
msgid "Write failed! Saved partial mailbox to %s"
msgstr "Чување није успело! Делимично сандуче је сачувано у %s"


@@ 3755,27 3755,27 @@ msgstr "Чување није успело! Делимично сандуче ј
msgid "Could not reopen mailbox"
msgstr "Не може се поново отворити сандуче"

#: mbox/mbox.c:1613 mbox/mbox.c:1766
#: mbox/mbox.c:1613 mbox/mbox.c:1765
msgid "Can't write message"
msgstr "Не може се исписати порука"

#: menu/functions.c:71 pager/functions.c:335 pattern/pattern.c:508
#: pattern/pattern.c:668
#: menu/functions.c:70 pager/functions.c:314 pattern/pattern.c:506
#: pattern/pattern.c:667
msgid "Search for: "
msgstr "Тражи: "

#: menu/functions.c:72 pager/functions.c:335 pattern/pattern.c:508
#: menu/functions.c:71 pager/functions.c:315 pattern/pattern.c:507
#: pattern/pattern.c:668
msgid "Reverse search for: "
msgstr "Тражи уназад: "

#: menu/functions.c:127 pager/functions.c:443 pager/functions.c:509
#: pager/functions.c:535 pattern/pattern.c:640 pattern/pattern.c:798
#: menu/functions.c:127 pager/functions.c:424 pager/functions.c:488
#: pager/functions.c:514 pattern/pattern.c:639 pattern/pattern.c:799
msgid "Not found"
msgstr "Није пронађено"

#: menu/functions.c:244 menu/move.c:342 menu/move.c:362 menu/move.c:409
#: menu/move.c:425 menu/move.c:442 menu/move.c:463 menu/move.c:483
#: menu/functions.c:244 menu/move.c:344 menu/move.c:364 menu/move.c:411
#: menu/move.c:427 menu/move.c:444 menu/move.c:465 menu/move.c:485
#: menu/tagging.c:119
msgid "No entries"
msgstr "Нема уноса"


@@ 3788,19 3788,19 @@ msgstr "Скочи на: "
msgid "Invalid index number"
msgstr "Неисправан број индекса"

#: menu/move.c:382
#: menu/move.c:384
msgid "You are on the first entry"
msgstr "Налазите се на првом уносу"

#: menu/move.c:396
#: menu/move.c:398
msgid "You are on the last entry"
msgstr "Налазите се на последњем уносу"

#: menu/move.c:525
#: menu/move.c:527
msgid "You can't scroll up farther"
msgstr "Не може се даље скроловати навише"

#: menu/move.c:538
#: menu/move.c:540
msgid "You can't scroll down farther"
msgstr "Не може се даље скроловати наниже"@@ 3812,25 3812,89 @@ msgstr "Означавање није подржано"
msgid "No tagged entries"
msgstr "Нема означених ставки"

#: mutt/file.c:663
#: mixmaster/dlg_mixmaster.c:82
msgid "Append"
msgstr "Допиши"

#: mixmaster/dlg_mixmaster.c:83
msgid "Insert"
msgstr "Убаци"

#: mixmaster/dlg_mixmaster.c:86
msgid "OK"
msgstr "У реду"

#: mixmaster/dlg_mixmaster.c:153
msgid "Select a remailer chain"
msgstr "Изаберите ланац прослеђивача"

#: mixmaster/dlg_mixmaster.c:190
msgid "Can't get mixmaster's type2.list"
msgstr "Не може се допремити mixmaster-ова type2.list"

#: mixmaster/mixmaster.c:57
msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers"
msgstr "Mixmaster не прихвата заглавље Cc нити Bcc"

#: mixmaster/mixmaster.c:82
msgid "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster"
msgstr "Поставите променљиву hostname на исправну вредност кад користите mixmaster"

#: mixmaster/mixmaster.c:125
#, c-format
msgid "Error sending message, child exited %d\n"
msgstr "Грешка приликом слања поруке, подређени процес је изашао %d\n"

#: mixmaster/mixmaster.c:129
msgid "Error sending message"
msgstr "Грешка приликом слања поруке"

#: mixmaster/remailer.c:148
msgid "<random>"
msgstr "<произвољно>"

#: mixmaster/win_chain.c:295
msgid "You already have the last chain element selected"
msgstr "Већ сте одабрали последњи елемент ланца"

#: mixmaster/win_chain.c:321
msgid "You already have the first chain element selected"
msgstr "Већ сте одабрали први елемент ланца"

#. L10N The '%d' here hard-coded to 19
#: mixmaster/win_chain.c:372
#, c-format
msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements"
msgstr "Mixmaster ланци су ограничени на %d елемената"

#: mixmaster/win_chain.c:404
msgid "The remailer chain is already empty"
msgstr "Ланац прослеђивача је већ празан"

#: mixmaster/win_chain.c:434
#, c-format
msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain"
msgstr "Грешка: %s се не може користити као коначни прослеђивач у ланцу"

#: mutt/file.c:662
#, c-format
msgid "Failed to seek file: %s"
msgstr "Неуспешно премотавање датотеке: %s"

#: mutt/file.c:1225
#: mutt/file.c:1224
msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock"
msgstr "Тајмаут приликом покушаја закључавања fcntl-ом"

#: mutt/file.c:1231
#: mutt/file.c:1230
#, c-format
msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
msgstr "Чекање на закључавање fcntl-ом... %d"

#: mutt/file.c:1293
#: mutt/file.c:1292
msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock"
msgstr "Тајмаут приликом покушаја закључавања flock-ом је истекао"

#: mutt/file.c:1300
#: mutt/file.c:1299
#, c-format
msgid "Waiting for flock attempt... %d"
msgstr "Чекање на покушај flock-а... %d"


@@ 3907,7 3971,7 @@ msgstr "Грешка: Не може се учитати lua интерпрете
msgid "Couldn't source lua source: %s"
msgstr "Не може се учитати lua изворни код: %s"

#: mutt_mailbox.c:258
#: mutt_mailbox.c:254
msgid "New mail in "
msgstr "Нова пошта у "@@ 3916,63 3980,63 @@ msgstr "Нова пошта у "
msgid "SSL is unavailable, can't connect to %s"
msgstr "SSL није доступан, не може се повезати са %s"

#: mutt_thread.c:121
#: mutt_thread.c:120
#, c-format
msgid "Cannot use 'last-' prefix with 'threads' for %s"
msgstr "Не може се користити префикс „last-“ са „threads“ за %s"

#: mutt_thread.c:1351
#: mutt_thread.c:1344
msgid "Parent message is not available"
msgstr "Надређена порука није доступна"

#: mutt_thread.c:1357
#: mutt_thread.c:1350
msgid "Root message is not visible in this limited view"
msgstr "Корена порука није видљива у овом ограниченом погледу"

#: mutt_thread.c:1359
#: mutt_thread.c:1352
msgid "Parent message is not visible in this limited view"
msgstr "Надређена порука није видљива у овом ограниченом погледу"

#. L10N: Means "The path you specified as the destination file is a directory."
#. See the msgid "Save to file: " (alias.c, recvattach.c)
#. These three letters correspond to the choices in the string.
#: muttlib.c:644
#: muttlib.c:639
msgid "File is a directory, save under it: (y)es, (n)o, (a)ll?"
msgstr "Датотека је директоријум, сачувати у њему: да (y), не (n), све (s)?"

#: muttlib.c:644
#: muttlib.c:639
msgid "yna"
msgstr "yns"

#. L10N: Means "The path you specified as the destination file is a directory."
#. See the msgid "Save to file: " (alias.c, recvattach.c)
#: muttlib.c:662
#: muttlib.c:657
msgid "File is a directory, save under it?"
msgstr "Датотека је директоријум, сачувати у њему?"

#: muttlib.c:667
#: muttlib.c:662
msgid "File under directory: "
msgstr "Датотека у директоријуму: "

#. L10N: Options for: File %s exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?
#: muttlib.c:683
#: muttlib.c:678
msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
msgstr "Датотека постоји, преписати (p), дописати (d), или поништити (o)?"

#: muttlib.c:684
#: muttlib.c:679
msgid "oac"
msgstr "pdo"

#: muttlib.c:1370
#: muttlib.c:1364
msgid "Can't save message to POP mailbox"
msgstr "Порука се не може сачувати у POP сандуче"

#: muttlib.c:1382
#: muttlib.c:1375
#, c-format
msgid "Append messages to %s?"
msgstr "Дописати поруке у %s?"

#: muttlib.c:1395
#: muttlib.c:1388
msgid "Can't save message to news server"
msgstr "Порука се не може сачувати на њуз серверу"@@ 4005,13 4069,13 @@ msgstr "Не може се отворити фасцикла са отпацим
msgid "Unable to append to trash folder"
msgstr "Не може се дописати фасцикли са отпацима"

#: mx.c:648
#: mx.c:646
msgid "Mark all articles read?"
msgstr "Означити све чланке прочитаним?"

#. L10N: The first argument is the number of read messages to be
#. moved, the second argument is the target mailbox.
#: mx.c:700
#: mx.c:698
#, c-format
msgid "Move %d read message to %s?"
msgid_plural "Move %d read messages to %s?"


@@ 4019,7 4083,7 @@ msgstr[0] "Преместити %d прочитану поруку у %s?"
msgstr[1] "Преместити %d прочитане поруке у %s?"
msgstr[2] "Преместити %d прочитаних порука у %s?"

#: mx.c:715 mx.c:959
#: mx.c:713 mx.c:957
#, c-format
msgid "Purge %d deleted message?"
msgid_plural "Purge %d deleted messages?"


@@ 4027,66 4091,66 @@ msgstr[0] "Да избришем %d обрисану поруку?"
msgstr[1] "Да избришем %d обрисане поруке?"
msgstr[2] "Да избришем %d обрисаних порука?"

#: mx.c:740
#: mx.c:738
#, c-format
msgid "Moving read messages to %s..."
msgstr "Прочитане поруке се премештају у %s..."

#: mx.c:809 mx.c:950
#: mx.c:807 mx.c:948
msgid "Mailbox is unchanged"
msgstr "Сандуче није промењено"

#: mx.c:869
#: mx.c:867
#, c-format
msgid "%d kept, %d moved, %d deleted"
msgstr "%d задржано, %d премештено, %d обрисано"

#: mx.c:873 mx.c:1017
#: mx.c:871 mx.c:1015
#, c-format
msgid "%d kept, %d deleted"
msgstr "%d задржано, %d обрисано"

#: mx.c:934
#: mx.c:932
#, c-format
msgid " Press '%s' to toggle write"
msgstr " Притисните „%s“ да висте сменили уписивање"

#: mx.c:936
#: mx.c:934
msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write"
msgstr "Користите „toggle-write“ да поново омогућите писање"

#: mx.c:938
#: mx.c:936
#, c-format
msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
msgstr "Сандуче је означено као неуписиво. %s"

#: mx.c:1011
#: mx.c:1009
msgid "Mailbox checkpointed"
msgstr "Стање сандучета је забележено"

#: mx.c:1355
#: mx.c:1353
#, c-format
msgid "Can't open %s: it is a pipe"
msgstr "Не може се отворити %s: то је цев"

#: mx.c:1858
#: mx.c:1855
msgid "Can't toggle write on a readonly mailbox"
msgstr "Не може се сменити писање у сандучету за читање"

#: mx.c:1865
#: mx.c:1862
msgid "Changes to folder will be written on folder exit"
msgstr "Промене фасцикле ће бити уписане при изласку из ње"

#: mx.c:1870
#: mx.c:1867
msgid "Changes to folder will not be written"
msgstr "Промене фасцикле неће бити уписане"

#: ncrypt/crypt.c:81
#: ncrypt/crypt.c:80
#, c-format
msgid " (current time: %c)"
msgstr " (текуће време: %c)"

#: ncrypt/crypt.c:86
#: ncrypt/crypt.c:85
#, c-format
msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
msgstr "[-- Излаз %s је у наставку%s --]\n"


@@ 4095,412 4159,468 @@ msgstr "[-- Излаз %s је у наставку%s --]\n"
#. by gpg-agent) we can't know whether we forgot zero, 1, 12, ...
#. passwords. So in English we use "Passphrases". Your language might
#. have other means to express this.
#: ncrypt/crypt.c:107
#: ncrypt/crypt.c:106
msgid "Passphrases forgotten"
msgstr "Приступне фразе су заборављене"

#: ncrypt/crypt.c:193
#: ncrypt/crypt.c:189
msgid "Inline PGP can't be used with attachments. Revert to PGP/MIME?"
msgstr "Убачени PGP се не може користити са прилозима. Вратити на PGP/MIME?"

#: ncrypt/crypt.c:197
#: ncrypt/crypt.c:192
msgid "Mail not sent: inline PGP can't be used with attachments"
msgstr "Порука није послата: убачени PGP се не може користити са прилозима"

#: ncrypt/crypt.c:205
#: ncrypt/crypt.c:198
msgid "Inline PGP can't be used with format=flowed. Revert to PGP/MIME?"
msgstr "Убачени PGP се не може користити са format=flowed. Вратити на PGP/MIME?"

#: ncrypt/crypt.c:209
#: ncrypt/crypt.c:201
msgid "Mail not sent: inline PGP can't be used with format=flowed"
msgstr "Порука није послата: убачени PGP се не може користити са format=flowed"

#: ncrypt/crypt.c:219 ncrypt/cryptglue.c:161 ncrypt/dlg_pgp.c:725
#: ncrypt/crypt.c:211 ncrypt/cryptglue.c:160 ncrypt/dlg_pgp.c:723
#: ncrypt/pgpkey.c:275
msgid "Invoking PGP..."
msgstr "Покрећем PGP..."

#: ncrypt/crypt.c:231
#: ncrypt/crypt.c:222
msgid "Message can't be sent inline. Revert to using PGP/MIME?"
msgstr "Порука се не може послати као убачена. Вратити на PGP/MIME?"

#: ncrypt/crypt.c:233 send/send.c:2776
#: ncrypt/crypt.c:224 send/send.c:2743
msgid "Mail not sent"
msgstr "Порука није послата"

#: ncrypt/crypt.c:660
#: ncrypt/crypt.c:643
msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported"
msgstr "S/MIME поруке без назнака садржаја нису подржане"

#: ncrypt/crypt.c:896
#: ncrypt/crypt.c:878
msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
msgstr "Покушај извлачења PGP кључева...\n"

#: ncrypt/crypt.c:923
#: ncrypt/crypt.c:905
msgid "Trying to extract S/MIME certificates..."
msgstr "Покушај извлачења S/MIME сертификата..."

#: ncrypt/crypt.c:1169
#: ncrypt/crypt.c:1141
#, c-format
msgid "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s --]\n\n"
msgstr "[-- Грешка: Непознати multipart/signed протокол %s --]\n\n"
msgid ""
"[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Грешка: Непознати multipart/signed протокол %s --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt.c:1208
msgid "[-- Error: Missing or bad-format multipart/signed signature --]\n\n"
#: ncrypt/crypt.c:1179
msgid ""
"[-- Error: Missing or bad-format multipart/signed signature --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Грешка: multipart/signed потпис је непостојећи или лошег формата --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt.c:1248
#: ncrypt/crypt.c:1217
#, c-format
msgid "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n\n"
msgstr "[-- Упозорење: Потписи %s/%s се не могу верификовати. --]\n\n"
msgid ""
"[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Упозорење: Потписи %s/%s се не могу верификовати. --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt.c:1261
msgid "[-- The following data is signed --]\n\n"
msgstr "[-- Следећи подаци су потписани --]\n\n"
#: ncrypt/crypt.c:1229
msgid ""
"[-- The following data is signed --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Следећи подаци су потписани --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt.c:1270
msgid "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n\n"
msgstr "[-- Упозорење: Није пронађен ниједан потпис. --]\n\n"
#: ncrypt/crypt.c:1237
msgid ""
"[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Упозорење: Није пронађен ниједан потпис. --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt.c:1277
msgid "\n[-- End of signed data --]\n"
msgstr "\n[-- Крај потписаних података --]\n"
#: ncrypt/crypt.c:1244
msgid ""
"\n"
"[-- End of signed data --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- Крај потписаних података --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:596
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:595
#, c-format
msgid "error enabling CMS protocol: %s"
msgstr "грешка приликом омогућавања CMS протокола: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:619
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:618
#, c-format
msgid "error creating GPGME data object: %s"
msgstr "грешка приликом креирања GPGME објекта са подацима: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:720 ncrypt/crypt_gpgme.c:747 ncrypt/crypt_gpgme.c:1923
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2690
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:719 ncrypt/crypt_gpgme.c:746 ncrypt/crypt_gpgme.c:1912
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2679
#, c-format
msgid "error allocating data object: %s"
msgstr "грешка приликом алоцирања објекта са подацима: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:769
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:768
#, c-format
msgid "error rewinding data object: %s"
msgstr "грешка приликом премотавања објекта са подацима: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:785
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:784
msgid "[tempfile]"
msgstr "[привфајл]"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:791 ncrypt/crypt_gpgme.c:845
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:790 ncrypt/crypt_gpgme.c:844
#, c-format
msgid "error reading data object: %s"
msgstr "грешка приликом читања објекта са подацима: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:962
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:961
#, c-format
msgid "error adding recipient '%s': %s"
msgstr "грешка приликом додавања примаоца ‘%s’: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1000
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:999
#, c-format
msgid "secret key '%s' not found: %s"
msgstr "тајни кључ ‘%s’ није пронађен: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1017
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1016
#, c-format
msgid "ambiguous specification of secret key '%s'"
msgstr "двосмислена спецификација тајног кључа „%s“"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1033
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1032
#, c-format
msgid "error setting secret key '%s': %s"
msgstr "грешка приликом постављања тајног кључа „%s“: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1100
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1095
#, c-format
msgid "error setting PKA signature notation: %s"
msgstr "грешка приликом постављања нотације PKA потписа: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1176
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1171
#, c-format
msgid "error encrypting data: %s"
msgstr "грешка приликом шифровања података: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1307
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1302
#, c-format
msgid "error signing data: %s"
msgstr "грешка приликом потписивања података: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1317
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1312
msgid "$pgp_sign_as unset and no default key specified in ~/.gnupg/gpg.conf"
msgstr "$pgp_sign_as није постављен а ниједан подразумевани кључ није задат у ~/.gnupg/gpg.conf"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1496
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1490
msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
msgstr "Упозорење: Један од кључева је повучен\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1506
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1499
msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
msgstr "Упозорење: Кључ уз помоћ кога је креиран потпис је истекао дана: "

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1512
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1505
msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
msgstr "Упозорење: Бар један сертификациони кључ је истекао\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1526
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1519
msgid "Warning: The signature expired at: "
msgstr "Упозорење: Потпис је истекао дана: "

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1533
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1526
msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
msgstr "Не може се верификовати због недостатка кључа или сертификата\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1538
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1531
msgid "The CRL is not available\n"
msgstr "CRL није доступан\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1544
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1537
msgid "Available CRL is too old\n"
msgstr "Доступни CRL је престар\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1549
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1542
msgid "A policy requirement was not met\n"
msgstr "Није испуњен услов полисе\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1558
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1551
msgid "A system error occurred"
msgstr "Дошло је до системске грешке"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1591
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1584
msgid "WARNING: PKA entry does not match signer's address: "
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: PKA унос не одговара адреси потписника: "

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1597
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1590
msgid "PKA verified signer's address is: "
msgstr "PKA верификована адреса потписника је: "

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1616 ncrypt/dlg_gpgme.c:135
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1609 ncrypt/dlg_gpgme.c:135
msgid "Fingerprint: "
msgstr "Отисак: "

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1679
msgid ""
"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named as shown above\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1672
msgid "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named as shown above\n"
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: НЕ постоје индиције да кључ припада наведеној особи\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1686
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1677
msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: Кључ НЕ ПРИПАДА наведеној особи\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1690
msgid ""
"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown above\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1680
msgid "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown above\n"
msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: НИЈЕ извесно да кључ припада наведеној особи\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1726 ncrypt/crypt_gpgme.c:1731 ncrypt/dlg_gpgme.c:134
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1715 ncrypt/crypt_gpgme.c:1720 ncrypt/dlg_gpgme.c:134
msgid "aka: "
msgstr "тј.: "

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1743
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1732
msgid "KeyID "
msgstr "ИБКључа "

#. L10N: You will see this message in place of "KeyID "
#. if the S/MIME key has no ID. This is quite an error.
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1750
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1739
msgid "no signature fingerprint available"
msgstr "није доступан ниједан отисак потписа"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1759 ncrypt/crypt_gpgme.c:1764
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1748 ncrypt/crypt_gpgme.c:1753
msgid "created: "
msgstr "креиран: "

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1839
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1828
#, c-format
msgid "Error getting key information for KeyID %s: %s\n"
msgstr "Грешка приликом добављања података о кључу за ИБКључа %s: %s\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1846 ncrypt/crypt_gpgme.c:1861
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1835 ncrypt/crypt_gpgme.c:1850
msgid "Good signature from:"
msgstr "Добар потпис од:"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1853
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1842
msgid "*BAD* signature from:"
msgstr "*ЛОШ* потпис од:"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1869
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1858
msgid "Problem signature from:"
msgstr "Проблематичан потпис од:"

#. L10N: This is trying to match the width of the
#. "Problem signature from:" translation just above.
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1875
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1864
msgid "        expires: "
msgstr "         истиче: "

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1930 ncrypt/crypt_gpgme.c:2162
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2965
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1919 ncrypt/crypt_gpgme.c:2151
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2954
msgid "[-- Begin signature information --]\n"
msgstr "[-- Почетак информација о потпису --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1941
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1930
#, c-format
msgid "Error: verification failed: %s\n"
msgstr "Грешка: верификација неуспешна: %s\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1992
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:1981
#, c-format
msgid "*** Begin Notation (signature by: %s) ***\n"
msgstr "*** Почетак нотације (потпис од: %s) ***\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2011
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2000
msgid "*** End Notation ***\n"
msgstr "*** Крај нотације ***\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2019 ncrypt/crypt_gpgme.c:2176
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2975
msgid "[-- End signature information --]\n\n"
msgstr "[-- Крај информација о потпису --]\n\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2008 ncrypt/crypt_gpgme.c:2165
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2964
msgid ""
"[-- End signature information --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Крај информација о потпису --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2136
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2125
#, c-format
msgid "[-- Error: decryption failed: %s --]\n\n"
msgstr "[-- Грешка: дешифровање неуспешно: %s --]\n\n"
msgid ""
"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Грешка: дешифровање неуспешно: %s --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2697
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2686
#, c-format
msgid "Error importing key: %s"
msgstr "Грешка приликом увоза кључа: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2939
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2928
#, c-format
msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
msgstr "Грешка: неуспешно дешифровање/верификација: %s\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2946 ncrypt/crypt_gpgme.c:3145 ncrypt/pgp.c:739
#: ncrypt/pgp.c:1303
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2935 ncrypt/crypt_gpgme.c:3128 ncrypt/pgp.c:731
#: ncrypt/pgp.c:1290
msgid "PGP message successfully decrypted"
msgstr "PGP порука успешно дешифрована"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2987
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2976
msgid "Error: copy data failed\n"
msgstr "Грешка: неуспешно копирање података\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3000 ncrypt/pgp.c:686
msgid "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n\n"
msgstr "[-- ПОЧЕТАК PGP ПОРУКЕ --]\n\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2989 ncrypt/pgp.c:678
msgid ""
"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ПОЧЕТАК PGP ПОРУКЕ --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3002 ncrypt/pgp.c:688
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2991 ncrypt/pgp.c:680
msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- ПОЧЕТАК PGP БЛОКА ЈАВНОГ КЉУЧА --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3004 ncrypt/pgp.c:690
msgid "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n\n"
msgstr "[-- ПОЧЕТАК PGP ПОТПИСАНЕ ПОРУКЕ --]\n\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:2993 ncrypt/pgp.c:682
msgid ""
"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ПОЧЕТАК PGP ПОТПИСАНЕ ПОРУКЕ --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3031 ncrypt/pgp.c:728
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3020 ncrypt/pgp.c:720
msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- КРАЈ PGP ПОРУКЕ --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3033 ncrypt/pgp.c:742
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3022 ncrypt/pgp.c:734
msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- КРАЈ PGP БЛОКА ЈАВНОГ КЉУЧА --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3035 ncrypt/pgp.c:744
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3024 ncrypt/pgp.c:736
msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- КРАЈ PGP ПОТПИСАНЕ ПОРУКЕ --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3056 ncrypt/pgp.c:777
msgid "[-- Error: could not find beginning of PGP message --]\n\n"
msgstr "[-- Грешка: не може се одредити почетак PGP поруке --]\n\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3044 ncrypt/pgp.c:768
msgid ""
"[-- Error: could not find beginning of PGP message --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Грешка: не може се одредити почетак PGP поруке --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3084 ncrypt/crypt_gpgme.c:3184 ncrypt/pgp.c:1248
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3071 ncrypt/crypt_gpgme.c:3166 ncrypt/pgp.c:1236
msgid "[-- Error: could not create temporary file --]\n"
msgstr "[-- Грешка: не може се креирати привремена датотека --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3098
msgid "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n\n"
msgstr "[-- Следећи подаци су потписани и шифровани преко PGP/MIME-а --]\n\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3084
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Следећи подаци су потписани и шифровани преко PGP/MIME-а --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3100 ncrypt/pgp.c:1262
msgid "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n\n"
msgstr "[-- Следећи подаци су шифровани преко PGP/MIME-а --]\n\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3085 ncrypt/pgp.c:1249
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Следећи подаци су шифровани преко PGP/MIME-а --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3140
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3123
msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
msgstr "[-- Крај података потписаних и шифрованих преко PGP/MIME-а --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3141 ncrypt/pgp.c:1298
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3124 ncrypt/pgp.c:1285
msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
msgstr "[-- Крај података шифрованих преко PGP/MIME-а --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3153 ncrypt/pgp.c:677 ncrypt/pgp.c:730
#: ncrypt/pgp.c:1307 postpone.c:555
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3136 ncrypt/pgp.c:669 ncrypt/pgp.c:722
#: ncrypt/pgp.c:1294 postpone.c:554
msgid "Could not decrypt PGP message"
msgstr "Дешифровање PGP поруке није могуће"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3198
msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n\n"
msgstr "[-- Следећи подаци су потписани преко S/MIME-а--]\n\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3179
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Следећи подаци су потписани преко S/MIME-а--]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3199
msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n\n"
msgstr "[-- Следећи подаци су шифровани преко S/MIME-а --]\n\n"
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3180
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Следећи подаци су шифровани преко S/MIME-а --]\n"
"\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3246
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3226
msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
msgstr "[-- Крај података потписаних преко S/MIME-а --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3247
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3227
msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
msgstr "[-- Крај података шифрованих преко S/MIME-а --]\n"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3430 ncrypt/crypt_gpgme.c:3481
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3410 ncrypt/crypt_gpgme.c:3461
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
msgstr "gpgme_op_keylist_start је неуспешно: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3469 ncrypt/crypt_gpgme.c:3520
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4040
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3449 ncrypt/crypt_gpgme.c:3500
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4018
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
msgstr "gpgme_op_keylist_next је неуспешно: %s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3587 ncrypt/crypt_gpgme.c:3703 ncrypt/pgpkey.c:379
#: ncrypt/pgpkey.c:508
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3566 ncrypt/crypt_gpgme.c:3682 ncrypt/pgpkey.c:378
#: ncrypt/pgpkey.c:507
#, c-format
msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
msgstr "Траже се кључеви који одговарају „%s“..."

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3819 ncrypt/pgpkey.c:227 ncrypt/smime.c:742
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3798 ncrypt/pgpkey.c:227 ncrypt/smime.c:739
#, c-format
msgid "No matching keys found for \"%s\""
msgstr "Нису пронађени кључеви који одговарају „%s“"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3874 ncrypt/pgp.c:1490
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3852 ncrypt/pgp.c:1476
#, c-format
msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
msgstr "Користити keyID = \"%s\" за %s?"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3922 ncrypt/pgp.c:1539 ncrypt/smime.c:766
#: ncrypt/smime.c:852
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:3900 ncrypt/pgp.c:1525 ncrypt/smime.c:763
#: ncrypt/smime.c:844
#, c-format
msgid "Enter keyID for %s: "
msgstr "Унесите ИБкључа за %s: "

#. L10N: mutt_gpgme_select_secret_key() tries to list all secret keys to choose
#. from. This error is displayed if no results were found.
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4047
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4025
msgid "No secret keys found"
msgstr "Није пронађен ниједан тајни кључ"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4081 ncrypt/pgpkey.c:248
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4059 ncrypt/pgpkey.c:248
msgid "Please enter the key ID: "
msgstr "Унесите ИБ кључа: "

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4094
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4072
#, c-format
msgid "Error exporting key: %s"
msgstr "Грешка приликом извоза кључа: %s"


@@ 4508,84 4628,88 @@ msgstr "Грешка приликом извоза кључа: %s"
#. L10N: MIME description for exported (attached) keys.
#. You can translate this entry to a non-ASCII string (it will be encoded),
#. but it may be safer to keep it untranslated.
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4112
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4090
#, c-format
msgid "PGP Key 0x%s"
msgstr "PGP Key 0x%s"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4156
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4134
msgid "GPGME: OpenPGP protocol not available"
msgstr "GPGME: Протокол OpenPGP није доступан"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4167
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4145
msgid "GPGME: CMS protocol not available"
msgstr "GPGME: Протокол CMS није доступан"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4220
#. L10N: S/MIME options (opportunistic encryption is on)
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4196
msgid "S/MIME (s)ign, sign (a)s, (p)gp, (c)lear, or (o)ppenc mode off?"
msgstr "S/MIME потпиши (p), потпиши као (k), p(g)p, очисти (o) или искључи opp(e)nc?"

#. L10N: S/MIME options (opportunistic encryption is on)
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4222
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4198
msgid "sapco"
msgstr "pkgoe"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4229
#. L10N: PGP options (opportunistic encryption is on)
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4204
msgid "PGP (s)ign, sign (a)s, s/(m)ime, (c)lear, or (o)ppenc mode off?"
msgstr "PGP потпиши (p), потпиши као (k), s/(m)ime, очисти (o) или искључи opp(e)nc?"

#. L10N: PGP options (opportunistic encryption is on)
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4231
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4206
msgid "samco"
msgstr "pkmoe"

#. L10N: S/MIME options (opportunistic encryption is off)
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4241
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4216
msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp, (c)lear, or (o)ppenc mode?"
msgstr "S/MIME шифруј (s), потпиши (p), потпиши као (k), обоје (b), p(g)p, очисти (o) или укључи opp(e)nc?"

#. L10N: S/MIME options (opportunistic encryption is off)
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4244
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4218
msgid "esabpco"
msgstr "spkbgoe"

#. L10N: PGP options (opportunistic encryption is off)
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4250
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4224
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime, (c)lear, or (o)ppenc mode?"
msgstr "PGP шифруј (s), потпиши (p), потпиши као (k), обоје (b), s/(m)ime, очисти (o) или укључи opp(e)nc?"

#. L10N: PGP options (opportunistic encryption is off)
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4253
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4226
msgid "esabmco"
msgstr "spkbmoe"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4264
#. L10N: S/MIME options
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4236
msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
msgstr "S/MIME шифруј (s), потпиши (p), потпиши као (k), обоје (b), p(g)p или очисти (o)?"

#. L10N: S/MIME options
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4266
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4238
msgid "esabpc"
msgstr "spkbgo"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4273
#. L10N: PGP options
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4244
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
msgstr "PGP шифруј (s), потпиши (p), потпиши као (k), обоје (b), s/(m)ime или очисти (o)?"

#. L10N: PGP options
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4275
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4246
msgid "esabmc"
msgstr "spkbmo"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4440
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4410
msgid "Failed to verify sender"
msgstr "Неуспешно верификовање пошиљаоца"

#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4443
#: ncrypt/crypt_gpgme.c:4413
msgid "Failed to figure out sender"
msgstr "Неуспешно одређивање пошиљаоца"

#: ncrypt/cryptglue.c:163
#: ncrypt/cryptglue.c:162
msgid "Invoking S/MIME..."
msgstr "Покрећем S/MIME..."@@ 4703,80 4827,80 @@ msgstr "Грешка приликом потраге за кључем изда
msgid "Error: certification chain too long - stopping here\n"
msgstr "Грешка: ланац сертификовања је предугачак — стајем\n"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:928 ncrypt/dlg_pgp.c:747
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:928 ncrypt/dlg_pgp.c:745
#, c-format
msgid "Key ID: 0x%s"
msgstr "ИБ кључа: 0x%s"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1356
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1354
msgid "All matching keys are marked expired/revoked"
msgstr "Сви одговарајући кључеви су означени као истекли/повучени"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1402
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1400
msgid "PGP and S/MIME keys matching"
msgstr "PGP и S/MIME кључеви који одговарају"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1404
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1402
msgid "PGP keys matching"
msgstr "PGP кључеви који одговарају"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1406
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1404
msgid "S/MIME keys matching"
msgstr "S/MIME кључеви који одговарају"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1408
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1406
msgid "keys matching"
msgstr "кључеви који одговарају"

#. L10N: 1$s is one of the previous four entries.
#. %2$s is an address.
#. e.g. "S/MIME keys matching <me@mutt.org>"
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1416
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1414
#, c-format
msgid "%s <%s>"
msgstr "%s <%s>"

#. L10N: e.g. 'S/MIME keys matching "Michael Elkins".'
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1421
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1419
#, c-format
msgid "%s \"%s\""
msgstr "%s „%s“"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1482 ncrypt/dlg_pgp.c:783
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1480 ncrypt/dlg_pgp.c:781
msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked"
msgstr "Овај кључ се не може користити: он је истекао/онемогућен/повучен"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1495 ncrypt/dlg_pgp.c:795 ncrypt/dlg_smime.c:265
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1492 ncrypt/dlg_pgp.c:793 ncrypt/dlg_smime.c:265
msgid "ID is expired/disabled/revoked. Do you really want to use the key?"
msgstr "ИБ је истекао/онемогућен/повучен. Заиста желите да користите тај кључ?"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1505 ncrypt/dlg_pgp.c:807
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1500 ncrypt/dlg_pgp.c:803
msgid "ID is not valid. Do you really want to use the key?"
msgstr "ИБ није исправан. Заиста желите да користите тај кључ?"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1508 ncrypt/dlg_pgp.c:810
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1503 ncrypt/dlg_pgp.c:806
msgid "ID is only marginally valid. Do you really want to use the key?"
msgstr "ИБ је само маргинално исправан. Заиста желите да користите тај кључ?"

#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1516 ncrypt/dlg_pgp.c:803 ncrypt/dlg_smime.c:269
#: ncrypt/dlg_gpgme.c:1510 ncrypt/dlg_pgp.c:800 ncrypt/dlg_smime.c:268
msgid "ID has undefined validity. Do you really want to use the key?"
msgstr "ИБ има недефинисану исправност. Заиста желите да користите тај кључ?"

#: ncrypt/dlg_pgp.c:633
#: ncrypt/dlg_pgp.c:631
msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled"
msgstr "Сви одговарајући кључеви су истекли, повучени су или онемогућени"

#: ncrypt/dlg_pgp.c:672
#: ncrypt/dlg_pgp.c:670
#, c-format
msgid "PGP keys matching <%s>"
msgstr "PGP кључеви који одговарају <%s>"

#: ncrypt/dlg_pgp.c:674
#: ncrypt/dlg_pgp.c:672
#, c-format
msgid "PGP keys matching \"%s\""
msgstr "PGP кључеви који одговарају „%s“"

#: ncrypt/dlg_pgp.c:711 ncrypt/pgpkey.c:269
#: ncrypt/dlg_pgp.c:709 ncrypt/pgpkey.c:269
msgid "Can't open /dev/null"
msgstr "Не може се отворити /dev/null"@@ 4848,129 4972,137 @@ msgstr "Непознато  "
msgid "S/MIME certificates matching \"%s\""
msgstr "S/MIME сертификати који одговарају „%s“"

#: ncrypt/dlg_smime.c:273
#: ncrypt/dlg_smime.c:271
msgid "ID is not trusted. Do you really want to use the key?"
msgstr "ИБ-у није указано поверење. Заиста желите да користите тај кључ?"

#: ncrypt/pgp.c:99
#: ncrypt/pgp.c:100
msgid "Enter PGP passphrase:"
msgstr "Унесите PGP приступну фразу:"

#: ncrypt/pgp.c:606
#: ncrypt/pgp.c:598
msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess --]\n"
msgstr "[-- Грешка: не може се креирати PGP потпроцес --]\n"

#: ncrypt/pgp.c:653 ncrypt/pgp.c:943 ncrypt/pgp.c:1113
msgid "[-- End of PGP output --]\n\n"
msgstr "[-- Крај PGP излаза --]\n\n"
#: ncrypt/pgp.c:645 ncrypt/pgp.c:934 ncrypt/pgp.c:1102
msgid ""
"[-- End of PGP output --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Крај PGP излаза --]\n"
"\n"

#. L10N: You will see this error message if (1) you are decrypting
#. (not encrypting) something and (2) it is a plaintext. So the
#. message does not mean "You failed to encrypt the message."
#: ncrypt/pgp.c:736
#: ncrypt/pgp.c:728
msgid "PGP message is not encrypted"
msgstr "PGP порука није шифрована"

#: ncrypt/pgp.c:995
#: ncrypt/pgp.c:986
msgid "Internal error. Please submit a bug report."
msgstr "Интерна грешка: Пошаљите пријаву грешке."

#: ncrypt/pgp.c:1064
msgid "[-- Error: could not create a PGP subprocess --]\n\n"
msgstr "[-- Грешка: не може се креирати PGP потпроцес --]\n\n"
#: ncrypt/pgp.c:1054
msgid ""
"[-- Error: could not create a PGP subprocess --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Грешка: не може се креирати PGP потпроцес --]\n"
"\n"

#: ncrypt/pgp.c:1100 ncrypt/pgp.c:1122 ncrypt/smime.c:1980 postpone.c:433
#: postpone.c:461
#: ncrypt/pgp.c:1089 ncrypt/pgp.c:1111 ncrypt/smime.c:1951 postpone.c:432
#: postpone.c:460
msgid "Decryption failed"
msgstr "Неуспешно дешифровање"

#: ncrypt/pgp.c:1364
#: ncrypt/pgp.c:1351
msgid "Can't open PGP subprocess"
msgstr "Не може се отворити PGP потпроцес"

#: ncrypt/pgp.c:1806
#: ncrypt/pgp.c:1792
msgid "Can't invoke PGP"
msgstr "Не може се покренути PGP"

#. L10N: The next string MUST have the same highlighted letter
#. One of them will appear in each of the three strings marked "(inline"), below.
#: ncrypt/pgp.c:1916
#: ncrypt/pgp.c:1901
msgid "PGP/M(i)ME"
msgstr "PGP/M(i)ME"

#. L10N: The previous string MUST have the same highlighted letter
#. One of them will appear in each of the three strings marked "(inline"), below.
#: ncrypt/pgp.c:1922
#: ncrypt/pgp.c:1907
msgid "(i)nline"
msgstr "укључени (i)"

#. L10N: PGP options (inline) (opportunistic encryption is on)
#: ncrypt/pgp.c:1936
#: ncrypt/pgp.c:1920
#, c-format
msgid "PGP (s)ign, sign (a)s, %s format, (c)lear, or (o)ppenc mode off?"
msgstr "PGP потпиши (p), потпиши као (k), %s формат, очисти (o), или искључи opp(e)nc?"

#. L10N: PGP options (inline) (opportunistic encryption is on)
#. The 'i' is from the "PGP/M(i)ME" or "(i)nline", above.
#: ncrypt/pgp.c:1942
#: ncrypt/pgp.c:1925
msgid "saico"
msgstr "pkioe"

#. L10N: PGP options (opportunistic encryption is on)
#: ncrypt/pgp.c:1948
#: ncrypt/pgp.c:1931
msgid "PGP (s)ign, sign (a)s, (c)lear, or (o)ppenc mode off?"
msgstr "PGP потпиши (p), потпиши као (k), очисти (o), или искључи opp(e)nc?"

#. L10N: PGP options (opportunistic encryption is on)
#: ncrypt/pgp.c:1950
#: ncrypt/pgp.c:1933
msgid "saco"
msgstr "pkoe"

#. L10N: PGP options (inline) (opportunistic encryption is off)
#: ncrypt/pgp.c:1964
#: ncrypt/pgp.c:1947
#, c-format
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s format, (c)lear, or (o)ppenc mode?"
msgstr "PGP шифруј (s), потпиши (p), потпиши као (k), обоје (b), %s формат, очисти (o) или укључи opp(e)nc?"

#. L10N: PGP options (inline) (opportunistic encryption is off)
#. The 'i' is from the "PGP/M(i)ME" or "(i)nline", above.
#: ncrypt/pgp.c:1970
#: ncrypt/pgp.c:1952
msgid "esabico"
msgstr "spkbioe"

#. L10N: PGP options (opportunistic encryption is off)
#: ncrypt/pgp.c:1976
#: ncrypt/pgp.c:1958
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (c)lear, or (o)ppenc mode?"
msgstr "PGP шифруј (s), потпиши (p), потпиши као (k), обоје (b), очисти (o) или укључи opp(e)nc?"

#. L10N: PGP options (opportunistic encryption is off)
#: ncrypt/pgp.c:1979
#: ncrypt/pgp.c:1960
msgid "esabco"
msgstr "spkboe"

#. L10N: PGP options (inline)
#: ncrypt/pgp.c:1990
#: ncrypt/pgp.c:1971
#, c-format
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s format, or (c)lear?"
msgstr "PGP шифруј (s), потпиши (p), потпиши као (k), обоје (b), %s формат или очисти (o)?"

#. L10N: PGP options (inline)
#. The 'i' is from the "PGP/M(i)ME" or "(i)nline", above.
#: ncrypt/pgp.c:1996
#: ncrypt/pgp.c:1976
msgid "esabic"
msgstr "spkbio"

#. L10N: PGP options
#: ncrypt/pgp.c:2002
#: ncrypt/pgp.c:1982
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear?"
msgstr "PGP шифруј (s), потпиши (p), потпиши као (k), обоје (b) или очисти (o)?"

#. L10N: PGP options
#: ncrypt/pgp.c:2004
#: ncrypt/pgp.c:1984
msgid "esabc"
msgstr "spkbo"

#: ncrypt/pgpinvoke.c:481
#: ncrypt/pgpinvoke.c:466
msgid "Fetching PGP key..."
msgstr "Добављам PGP кључ..."@@ 4983,144 5115,156 @@ msgstr "PGP кључ %s"
msgid "Enter S/MIME passphrase:"
msgstr "Унесите S/MIME приступну фразу:"

#: ncrypt/smime.c:726
#: ncrypt/smime.c:723
msgid "Enter keyID: "
msgstr "Унесите ИБкључа: "

#: ncrypt/smime.c:858
#: ncrypt/smime.c:850
#, c-format
msgid "No (valid) certificate found for %s"
msgstr "Није пронађен (исправан) сертификат за %s"

#: ncrypt/smime.c:913 ncrypt/smime.c:942 ncrypt/smime.c:1016
#: ncrypt/smime.c:1052 ncrypt/smime.c:1131 ncrypt/smime.c:1213
#: ncrypt/smime.c:904 ncrypt/smime.c:933 ncrypt/smime.c:1006
#: ncrypt/smime.c:1041 ncrypt/smime.c:1119 ncrypt/smime.c:1199
msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess"
msgstr "Грешка: не може се креирати OpenSSL потпроцес"

#: ncrypt/smime.c:1191
#: ncrypt/smime.c:1178
msgid "Label for certificate: "
msgstr "Ознака за сертификат: "

#: ncrypt/smime.c:1293
#: ncrypt/smime.c:1279
msgid "no certfile"
msgstr "нема certfile-а"

#: ncrypt/smime.c:1296
#: ncrypt/smime.c:1282
msgid "no mbox"
msgstr "нема mbox-а"

#: ncrypt/smime.c:1463 ncrypt/smime.c:1638
#: ncrypt/smime.c:1444 ncrypt/smime.c:1616
msgid "No output from OpenSSL..."
msgstr "OpenSSL није произвео излаз..."

#: ncrypt/smime.c:1554
#: ncrypt/smime.c:1533
msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
msgstr "Не може се потписати: Ниједан кључ није задат. Користите „Потписати као“."

#: ncrypt/smime.c:1605
#: ncrypt/smime.c:1583
msgid "Can't open OpenSSL subprocess"
msgstr "Не може се отворити OpenSSL потпроцес"

#: ncrypt/smime.c:1838 ncrypt/smime.c:1960
msgid "[-- End of OpenSSL output --]\n\n"
msgstr "[-- Крај OpenSSL излаза --]\n\n"
#: ncrypt/smime.c:1812 ncrypt/smime.c:1932
msgid ""
"[-- End of OpenSSL output --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Крај OpenSSL излаза --]\n"
"\n"

#: ncrypt/smime.c:1917 ncrypt/smime.c:1930
#: ncrypt/smime.c:1890 ncrypt/smime.c:1902
msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess --]\n"
msgstr "[-- Грешка: не може се креирати OpenSSL потпроцес --]\n"

#: ncrypt/smime.c:1966
#: ncrypt/smime.c:1937
msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
msgstr "[-- Следећи подаци су шифровани преко S/MIME-а --]\n"

#: ncrypt/smime.c:1969
#: ncrypt/smime.c:1940
msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
msgstr "[-- Следећи подаци су потписани преко S/MIME-а --]\n"

#: ncrypt/smime.c:2066
msgid "\n[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
msgstr "\n[-- Крај података шифрованих преко S/MIME-а. --]\n"
#: ncrypt/smime.c:2037
msgid ""
"\n"
"[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- Крај података шифрованих преко S/MIME-а. --]\n"

#: ncrypt/smime.c:2068
msgid "\n[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
msgstr "\n[-- Крај података потписаних преко S/MIME-а. --]\n"
#: ncrypt/smime.c:2039
msgid ""
"\n"
"[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- Крај података потписаних преко S/MIME-а. --]\n"

#. L10N: S/MIME options (opportunistic encryption is on)
#: ncrypt/smime.c:2204
#: ncrypt/smime.c:2174
msgid "S/MIME (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (c)lear, or (o)ppenc mode off?"
msgstr "S/MIME потпиши (p), шифруј са (f), потпиши као (k), очисти (o) или искључи opp(e)nc?"

#. L10N: S/MIME options (opportunistic encryption is on)
#: ncrypt/smime.c:2207
#: ncrypt/smime.c:2176
msgid "swaco"
msgstr "pskoe"

#. L10N: S/MIME options (opportunistic encryption is off)
#: ncrypt/smime.c:2215
#: ncrypt/smime.c:2184
msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, (c)lear, or (o)ppenc mode?"
msgstr "S/MIME шифруј (s), потпиши (p), шифруј са (f), потпиши као (k), обоје (b), очисти (o) или укључи opp(e)nc?"

#. L10N: S/MIME options (opportunistic encryption is off)
#: ncrypt/smime.c:2218
#: ncrypt/smime.c:2186
msgid "eswabco"
msgstr "spfkboe"

#. L10N: S/MIME options
#: ncrypt/smime.c:2225
#: ncrypt/smime.c:2193
msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear?"
msgstr "S/MIME шифруј (s), потпиши (p), шифруј са (f), потпиши као (k), обоје (b) или очисти (o)?"

#. L10N: S/MIME options
#: ncrypt/smime.c:2228
#: ncrypt/smime.c:2195
msgid "eswabc"
msgstr "spfkbo"

#: ncrypt/smime.c:2294
#: ncrypt/smime.c:2261
msgid "Choose algorithm family: (1) DES, (2) RC2, (3) AES, or (c)lear?"
msgstr "Изаберите породицу алгоритама: (1) DES, (2) RC2, (3) AES или очисти (o)?"

#. L10N: Options for: Choose algorithm family: (1) DES, (2) RC2, (3) AES, or (c)lear?
#: ncrypt/smime.c:2297
#: ncrypt/smime.c:2263
msgid "123c"
msgstr "123o"

#: ncrypt/smime.c:2300
#: ncrypt/smime.c:2266
msgid "(1) DES, (2) Triple-DES?"
msgstr "(1) DES, (2) Троструки DES?"

#. L10N: Options for: (1) DES, (2) Triple-DES
#: ncrypt/smime.c:2302
#: ncrypt/smime.c:2268
msgid "12"
msgstr "12"

#: ncrypt/smime.c:2317
#: ncrypt/smime.c:2282
msgid "(1) RC2-40, (2) RC2-64, (3) RC2-128?"
msgstr "(1) RC2-40, (2) RC2-64, (3) RC2-128?"

#. L10N: Options for: (1) RC2-40, (2) RC2-64, (3) RC2-128
#. L10N: Options for: (1) AES128, (2) AES192, (3) AES256
#: ncrypt/smime.c:2319 ncrypt/smime.c:2340
#: ncrypt/smime.c:2284 ncrypt/smime.c:2304
msgid "123"
msgstr "123"

#: ncrypt/smime.c:2338
#: ncrypt/smime.c:2302
msgid "(1) AES128, (2) AES192, (3) AES256?"
msgstr "(1) AES128, (2) AES192, (3) AES256?"

#: nntp/newsrc.c:635
#: nntp/newsrc.c:634
msgid "Loading list of groups from cache..."
msgstr "Учитавање листе група из кеша..."

#: nntp/newsrc.c:1029
#: nntp/newsrc.c:1025
msgid "No news server defined"
msgstr "Ниједан њуз сервер није задат"

#: nntp/newsrc.c:1047
#: nntp/newsrc.c:1043
#, c-format
msgid "%s is an invalid news server specification"
msgstr "%s је неисправно задавање њуз сервера"

#: nntp/nntp.c:130 nntp/nntp.c:674 pop/lib.c:412 pop/pop.c:691
#: nntp/nntp.c:130 nntp/nntp.c:672 pop/lib.c:409 pop/pop.c:685
msgid "Server closed connection"
msgstr "Сервер је затворио повезивање"@@ 5128,126 5272,126 @@ msgstr "Сервер је затворио повезивање"
msgid "Server doesn't support reader mode"
msgstr "Сервер не подржава режим читача"

#: nntp/nntp.c:473 pop/auth.c:527 send/smtp.c:808
#: nntp/nntp.c:472 pop/auth.c:522 send/smtp.c:806
msgid "No authenticators available"
msgstr "Нема доступних аутентификатора"

#: nntp/nntp.c:723
#: nntp/nntp.c:721
#, c-format
msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
msgstr "Повезивање са %s је изгубљено. Поновно повезивање?"

#: nntp/nntp.c:1184
#: nntp/nntp.c:1182
msgid "Fetching list of articles..."
msgstr "Добављање листе чланака..."

#: nntp/nntp.c:1446 nntp/nntp.c:2046 pop/pop.c:560 pop/pop.c:843
#: nntp/nntp.c:1444 nntp/nntp.c:2039 pop/pop.c:556 pop/pop.c:836
msgid "Checking for new messages..."
msgstr "Провера нових порука..."

#: nntp/nntp.c:1761 nntp/nntp.c:1857
#: nntp/nntp.c:1758 nntp/nntp.c:1852
msgid "Could not switch to reader mode"
msgstr "Неуспешно пребацивање у режим читача"

#: nntp/nntp.c:1774
#: nntp/nntp.c:1771
#, c-format
msgid "Connected to %s. %s"
msgstr "Повезан са %s. %s"

#: nntp/nntp.c:1775
#: nntp/nntp.c:1772
msgid "Posting is NOT ok"
msgstr "Слање НИЈЕ дозвољено"

#: nntp/nntp.c:1775
#: nntp/nntp.c:1772
msgid "Posting is ok"
msgstr "Слање је дозвољено"

#: nntp/nntp.c:1913 nntp/nntp.c:1948
#: nntp/nntp.c:1907 nntp/nntp.c:1942
#, c-format
msgid "Can't post article: %s"
msgstr "Не може се послати чланак: %s"

#: nntp/nntp.c:1969
#: nntp/nntp.c:1963
#, c-format
msgid "Loading list of groups from server %s..."
msgstr "Учитавање листе група са сервера %s..."

#: nntp/nntp.c:2013 nntp/nntp.c:2107
#: nntp/nntp.c:2006 nntp/nntp.c:2098
msgid "Loading descriptions..."
msgstr "Учитавање описа..."

#: nntp/nntp.c:2035
#: nntp/nntp.c:2028
msgid "Checking for new newsgroups..."
msgstr "Провера нових њузгрупа..."

#: nntp/nntp.c:2244
#: nntp/nntp.c:2236
msgid "Unable to find child articles because server does not support XPAT command"
msgstr "Не могу се пронаћи подређени чланци зато што сервер не подржава наредбу XPAT"

#: nntp/nntp.c:2322
#: nntp/nntp.c:2313
#, c-format
msgid "%s is an invalid newsgroup specification"
msgstr "%s је неисправно задавање њузгрупе"

#: nntp/nntp.c:2361
#: nntp/nntp.c:2352
#, c-format
msgid "Newsgroup %s not found on the server"
msgstr "Њузгрупа %s није пронађена на серверу"

#: nntp/nntp.c:2385
#: nntp/nntp.c:2375
#, c-format
msgid "Newsgroup %s has been removed from the server"
msgstr "Њузгрупа %s је уклоњена са сервера"

#: notmuch/config.c:61
#: notmuch/config.c:60
#, c-format
msgid "nm_default_url must be: notmuch://<absolute path> . Current: %s"
msgstr "nm_default_url мора бити: notmuch://<апсолутна путања> . Тренутно је: %s"

#. L10N: The values 'hour', 'day', 'week', 'month', 'year' are literal.
#. They should not be translated.
#: notmuch/config.c:89 notmuch/notmuch.c:317
#: notmuch/config.c:89 notmuch/notmuch.c:309
msgid "Invalid nm_query_window_timebase value (valid values are: hour, day, week, month, year)"
msgstr "Неисправна вредност nm_query_window_timebase (исправне вредности су: hour, day, week, month, year)"

#: notmuch/db.c:131
#: notmuch/db.c:128
#, c-format
msgid "Waiting for notmuch DB... (%d sec)"
msgstr "Чекање на notmuch базу... (%d sec)"

#: notmuch/db.c:154
#: notmuch/db.c:151
#, c-format
msgid "Can't open notmuch database: %s: %s"
msgstr "Не може се отворити notmuch база: %s: %s"

#: notmuch/db.c:155
#: notmuch/db.c:152
msgid "unknown reason"
msgstr "непознат разлог"

#: notmuch/mdata.c:85 notmuch/notmuch.c:1794
#: notmuch/mdata.c:84 notmuch/notmuch.c:1776
#, c-format
msgid "failed to parse notmuch url: %s"
msgstr "неуспешно рашчлањивање notmuch УРЛ-а: %s"

#: notmuch/notmuch.c:366
#: notmuch/notmuch.c:356
#, c-format
msgid "failed to parse notmuch limit: %s"
msgstr "неуспешно рашчлањивање notmuch ограничења: %s"

#: notmuch/notmuch.c:686
#: notmuch/notmuch.c:674
msgid "Reading messages..."
msgstr "Читање порука..."

#: notmuch/notmuch.c:1552
#: notmuch/notmuch.c:1538
msgid "No more messages in the thread"
msgstr "Нема више порука у нити"

#: notmuch/notmuch.c:1807
#: notmuch/notmuch.c:1789
#, c-format
msgid "failed to parse limit: %s"
msgstr "неуспешно рашчлањивање ограничења: %s"

#: notmuch/notmuch.c:2322
#: notmuch/notmuch.c:2299
#, c-format
msgid "Unable to sync %d message due to external mailbox modification"
msgid_plural "Unable to sync %d messages due to external mailbox modification"


@@ 5255,7 5399,7 @@ msgstr[0] "Неуспешно синхронизовање %d поруке зб
msgstr[1] "Неуспешно синхронизовање %d поруке због измене сандучета са спољне стране"
msgstr[2] "Неуспешно синхронизовање %d порука због измене сандучета са спољне стране"

#: notmuch/notmuch.c:2385
#: notmuch/notmuch.c:2363
msgid "Can't write to virtual folder"
msgstr "Не може се писати у виртуелни фолдер"@@ 6375,13 6519,13 @@ msgstr "Преглед прил."
msgid "Next"
msgstr "Следеће"

#: pager/functions.c:154 pager/functions.c:175 pager/functions.c:246
#: pager/functions.c:269
#: pager/functions.c:136 pager/functions.c:157 pager/functions.c:228
#: pager/functions.c:249
msgid "Bottom of message is shown"
msgstr "Приказан је крај поруке"

#: pager/functions.c:199 pager/functions.c:292 pager/functions.c:305
#: pager/functions.c:708
#: pager/functions.c:181 pager/functions.c:272 pager/functions.c:285
#: pager/functions.c:687
msgid "Top of message is shown"
msgstr "Приказан је почетак поруке"@@ 6389,19 6533,19 @@ msgstr "Приказан је почетак поруке"
#. there is no text past the headers.
#. (I don't think this is actually possible in Mutt's code, but
#. display some kind of message in case it somehow occurs.)
#: pager/functions.c:591
#: pager/functions.c:571
msgid "No text past headers"
msgstr "Нема текста после заглавља"

#: pager/functions.c:651 pager/functions.c:691
#: pager/functions.c:630 pager/functions.c:670
msgid "No more unquoted text after quoted text"
msgstr "Нема више нецитираног текста после цитираног"

#: pager/functions.c:673
#: pager/functions.c:652
msgid "No more quoted text"
msgstr "Нема више цитираног текста"

#: pager/functions.c:732
#: pager/functions.c:711
msgid "Help is currently being shown"
msgstr "Помоћ је приказана"@@ 6411,43 6555,43 @@ msgstr "Помоћ је приказана"
msgid "all"
msgstr "све"

#: pager/message.c:210
#: pager/message.c:206
msgid "Verify signature?"
msgstr "Верификовати потпис?"

#: pager/message.c:250
#: pager/message.c:245
msgid "Can't create display filter"
msgstr "Неуспешно креирање филтера за приказ"

#: pager/message.c:274
#: pager/message.c:269
msgid "Could not copy message"
msgstr "Неуспешно копирање поруке"

#: pager/message.c:353
#: pager/message.c:347
msgid "Command: "
msgstr "Наредба: "

#: pager/message.c:378
#: pager/message.c:372
msgid "S/MIME signature successfully verified"
msgstr "S/MIME потпис успешно верификован"

#: pager/message.c:380
#: pager/message.c:374
msgid "S/MIME certificate owner does not match sender"
msgstr "Власник S/MIME сертификата не одговара пошиљаоцу"

#: pager/message.c:383 pager/message.c:393
#: pager/message.c:377 pager/message.c:387
msgid "Warning: Part of this message has not been signed"
msgstr "Упозорење: Део ове поруке није потписан"

#: pager/message.c:385
#: pager/message.c:379
msgid "S/MIME signature could NOT be verified"
msgstr "S/MIME потпис није било могуће верификовати"

#: pager/message.c:391
#: pager/message.c:385
msgid "PGP signature successfully verified"
msgstr "PGP потпис успешно верификован"

#: pager/message.c:395
#: pager/message.c:389
msgid "PGP signature could NOT be verified"
msgstr "PGP потпис није било могуће верификовати"@@ 6457,89 6601,89 @@ msgstr "PGP потпис није било могуће верификовати
msgid "end"
msgstr "крај"

#: pattern/compile.c:88 pattern/compile.c:176 pattern/compile.c:987
#: pattern/compile.c:88 pattern/compile.c:175 pattern/compile.c:986
#, c-format
msgid "Error in expression: %s"
msgstr "Грешка у изразу: %s"

#: pattern/compile.c:93 pattern/compile.c:181 pattern/compile.c:993
#: pattern/compile.c:93 pattern/compile.c:180 pattern/compile.c:992
msgid "Empty expression"
msgstr "Празан израз"

#: pattern/compile.c:168
#: pattern/compile.c:167
msgid "No search command defined"
msgstr "Ниједна наредба за претрагу није дефинисана"

#: pattern/compile.c:203
#: pattern/compile.c:202
#, c-format
msgid "Running search command: %s ..."
msgstr "Покретање наредбе за претрагу: %s ..."

#: pattern/compile.c:321 pattern/compile.c:336
#: pattern/compile.c:320 pattern/compile.c:335
#, c-format
msgid "Invalid day of month: %s"
msgstr "Неисправан дан у месецу: %s"

#: pattern/compile.c:326 pattern/compile.c:350
#: pattern/compile.c:325 pattern/compile.c:349
#, c-format
msgid "Invalid month: %s"
msgstr "Неисправан месец: %s"

#: pattern/compile.c:453
#: pattern/compile.c:452
#, c-format
msgid "Invalid relative date: %s"
msgstr "Неисправан релативни датум: %s"

#: pattern/compile.c:763 pattern/compile.c:904
#: pattern/compile.c:762 pattern/compile.c:903
msgid "No current message"
msgstr "Нема текуће поруке"

#: pattern/compile.c:940
#: pattern/compile.c:939
msgid "No Context"
msgstr "Нема контекста"

#: pattern/compile.c:1179 pattern/compile.c:1392
#: pattern/compile.c:1178 pattern/compile.c:1391
msgid "empty pattern"
msgstr "празна шема"

#: pattern/compile.c:1209 pattern/compile.c:1385
#: pattern/compile.c:1208 pattern/compile.c:1384
#, c-format
msgid "error in pattern at: %s"
msgstr "грешка у шеми код: %s"

#: pattern/compile.c:1235
#: pattern/compile.c:1234
#, c-format
msgid "missing pattern: %s"
msgstr "недостајућа шема: %s"

#: pattern/compile.c:1253 pattern/compile.c:1354
#: pattern/compile.c:1252 pattern/compile.c:1353
#, c-format
msgid "mismatched parentheses: %s"
msgstr "неупарена заграда: %s"

#: pattern/compile.c:1288
#: pattern/compile.c:1287
#, c-format
msgid "%c: invalid pattern modifier"
msgstr "%c: неисправан модификатор шеме"

#: pattern/compile.c:1293
#: pattern/compile.c:1292
#, c-format
msgid "%c: not supported in this mode"
msgstr "%c: није подржано у овом режиму"

#: pattern/compile.c:1316
#: pattern/compile.c:1315
msgid "missing parameter"
msgstr "недостаје параметар"

#. L10N: Pattern completion menu title
#: pattern/dlg_pattern.c:201
#: pattern/dlg_pattern.c:199
msgid "Patterns"
msgstr "Шеме"

#. L10N:
#. Pattern Completion Menu argument type: a regular expression
#.
#: pattern/dlg_pattern.c:217
#: pattern/dlg_pattern.c:215
msgid "EXPR"
msgstr "ИЗРАЗ"@@ 6547,7 6691,7 @@ msgstr "ИЗРАЗ"
#. Pattern Completion Menu argument type: a numeric range.
#. Used by ~m, ~n, ~X, ~z.
#.
#: pattern/dlg_pattern.c:225
#: pattern/dlg_pattern.c:223
msgid "RANGE"
msgstr "ОПСЕГ"@@ 6555,7 6699,7 @@ msgstr "ОПСЕГ"
#. Pattern Completion Menu argument type: a date range
#. Used by ~d, ~r.
#.
#: pattern/dlg_pattern.c:232
#: pattern/dlg_pattern.c:230
msgid "DATERANGE"
msgstr "ОПСЕГДАТУМА"@@ 6563,7 6707,7 @@ msgstr "ОПСЕГДАТУМА"
#. Pattern Completion Menu argument type: a query
#. Used by ~I.
#.
#: pattern/dlg_pattern.c:239
#: pattern/dlg_pattern.c:237
msgid "QUERY"
msgstr "УПИТ"@@ 6571,19 6715,22 @@ msgstr "УПИТ"
#. Pattern Completion Menu argument type: a nested pattern.
#. Used by ~(), ~<(), ~>().
#.
#: pattern/dlg_pattern.c:257
#: pattern/dlg_pattern.c:255
msgid "PATTERN"
msgstr "ШЕМА"

#: pattern/dlg_pattern.c:265
#. L10N: Pattern Completion Menu description for ~()
#: pattern/dlg_pattern.c:262
msgid "messages in threads containing messages matching PATTERN"
msgstr "поруке у нитима које садрже поруке које одговарају шеми ШЕМА"

#: pattern/dlg_pattern.c:274
#. L10N: Pattern Completion Menu description for ~<()
#: pattern/dlg_pattern.c:270
msgid "messages whose immediate parent matches PATTERN"
msgstr "поруке чија непосредна надређена порука садржи шему ШЕМА"

#: pattern/dlg_pattern.c:283
#. L10N: Pattern Completion Menu description for ~>()
#: pattern/dlg_pattern.c:278
msgid "messages having an immediate child matching PATTERN"
msgstr "поруке са непосредном подређеном поруком која одговара шеми ШЕМА"@@ 6597,28 6744,28 @@ msgstr "Оператор шеме „~%c“ је искључен"

#. L10N: An unknown pattern operator was somehow invoked.
#. This shouldn't be possible unless there is a bug.
#: pattern/exec.c:100 pattern/exec.c:1090
#: pattern/exec.c:100 pattern/exec.c:1089
#, c-format
msgid "error: unknown op %d (report this error)"
msgstr "грешка: непозната операција %d (пријавите ову грешку)"

#: pattern/exec.c:141
#: pattern/exec.c:140
msgid "Error opening 'memory stream'"
msgstr "Грешка приликом отварања „меморијског тока“"

#: pattern/exec.c:191
#: pattern/exec.c:190
msgid "Error re-opening 'memory stream'"
msgstr "Грешка приликом поновног отварања „меморијског тока“"

#: pattern/exec.c:201
#: pattern/exec.c:200
msgid "Error opening /dev/null"
msgstr "Грешка приликом отварања /dev/null"

#: pattern/exec.c:210
#: pattern/exec.c:209
msgid "Error checking length of temporary file"
msgstr "Грешка приликом провере дужине привремене датотеке"

#: pattern/exec.c:887
#: pattern/exec.c:886
msgid "error: server custom search only supported with IMAP"
msgstr "грешка: прилагођена претрага сервера је једино подржана код IMAP-а"@@ 6862,44 7009,44 @@ msgstr "прекинуте нити"
msgid "IMAP custom server-side search for STRING"
msgstr "Прилагођена IMAP претрага сервера за ниском НИСКА"

#: pattern/pattern.c:261 pattern/pattern.c:367 pattern/pattern.c:535
#: pattern/pattern.c:693
#: pattern/pattern.c:261 pattern/pattern.c:367 pattern/pattern.c:534
#: pattern/pattern.c:694
msgid "Compiling search pattern..."
msgstr "Компајлирање шеме за претрагу..."

#: pattern/pattern.c:288 pattern/pattern.c:394
#: pattern/pattern.c:288 pattern/pattern.c:393
msgid "Executing command on matching messages..."
msgstr "Извршавање наредбе на порукама које одговарају..."

#: pattern/pattern.c:465
#: pattern/pattern.c:464
msgid "No messages matched criteria"
msgstr "Ниједна порука не одговара критеријумима"

#: pattern/pattern.c:571 pattern/pattern.c:729
#: pattern/pattern.c:570 pattern/pattern.c:730
msgid "Searching..."
msgstr "Претрага..."

#: pattern/pattern.c:585 pattern/pattern.c:743
#: pattern/pattern.c:584 pattern/pattern.c:744
msgid "Search hit bottom without finding match"
msgstr "Претрага је досегла дно без пронађеног подударања"

#: pattern/pattern.c:596 pattern/pattern.c:754
#: pattern/pattern.c:595 pattern/pattern.c:755
msgid "Search hit top without finding match"
msgstr "Претрага је досегла врх без пронађеног подударања"

#: pattern/pattern.c:632 pattern/pattern.c:790
#: pattern/pattern.c:631 pattern/pattern.c:791
msgid "Search interrupted"
msgstr "Претрага је прекинута"

#: pop/auth.c:238
#: pop/auth.c:236
msgid "POP timestamp is invalid"
msgstr "POP временска ознака је неисправна"

#: pop/auth.c:301
#: pop/auth.c:299
msgid "Command USER is not supported by server"
msgstr "Сервер не подржава наредбу USER"

#: pop/auth.c:379
#: pop/auth.c:376
msgid "Authentication failed"
msgstr "Аутентификација је неуспешна"@@ 6908,32 7055,32 @@ msgstr "Аутентификација је неуспешна"
msgid "Invalid POP URL: %s"
msgstr "Неисправан POP УРЛ: %s"

#: pop/lib.c:252
#: pop/lib.c:251
msgid "Unable to leave messages on server"
msgstr "Поруке се не могу оставити на серверу"

#: pop/lib.c:254 pop/pop.c:157
#: pop/lib.c:253 pop/pop.c:157
msgid "Command TOP is not supported by server"
msgstr "Сервер не подржава наредбу TOP"

#: pop/lib.c:256 pop/pop.c:363
#: pop/lib.c:255 pop/pop.c:362
msgid "Command UIDL is not supported by server"
msgstr "Сервер не подржава наредбу UIDL"

#: pop/lib.c:283
#: pop/lib.c:282
#, c-format
msgid "Error connecting to server: %s"
msgstr "Грешка приликом повезивања са сервером: %s"

#: pop/lib.c:428
#: pop/lib.c:425
msgid "Closing connection to POP server..."
msgstr "Затварање повезивања са POP сервером..."

#: pop/lib.c:619
#: pop/lib.c:614
msgid "Verifying message indexes..."
msgstr "Верификација индекса порука..."

#: pop/lib.c:646
#: pop/lib.c:640
msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
msgstr "Повезивање је изгубљено. Поново се повезати са POP сервером?"@@ 6941,7 7088,7 @@ msgstr "Повезивање је изгубљено. Поново се пове
msgid "Can't write header to temporary file"
msgstr "Заглавље се не може уписати у привремену датотеку"

#: pop/pop.c:388
#: pop/pop.c:386
#, c-format
msgid "%d message has been lost. Try reopening the mailbox."
msgid_plural "%d messages have been lost. Try reopening the mailbox."


@@ 6949,24 7096,24 @@ msgstr[0] "%d порука је изгубљена. Покушајте да по
msgstr[1] "%d поруке су изгубљене. Покушајте да поново отворите сандуче."
msgstr[2] "%d порука је изгубљено. Покушајте да поново отворите сандуче."

#: pop/pop.c:520
#: pop/pop.c:516
msgid "POP host is not defined"
msgstr "POP сервер није дефинисан"

#: pop/pop.c:542 pop/pop.c:729 pop/pop.c:759
#: pop/pop.c:538 pop/pop.c:723 pop/pop.c:753
#, c-format
msgid "%s is an invalid POP path"
msgstr "%s је неисправна POP путања"

#: pop/pop.c:589
#: pop/pop.c:585
msgid "No new mail in POP mailbox"
msgstr "Нема нове поште у POP сандучету"

#: pop/pop.c:607
#: pop/pop.c:601
msgid "Delete messages from server?"
msgstr "Обрисати поруке са сервера?"

#: pop/pop.c:610
#: pop/pop.c:604
#,