~strahinja/strahinja.srht.site

ref: a1bdc8f28beb6be015c9d41f1d86de79597f0a5c strahinja.srht.site/blog/2021-07/20210721.gmi -rw-r--r-- 880 bytes
a1bdc8f2Страхиња Радић Added .q/.a > ul formatting 9 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# Локализација snownews-а

Данас сам послао своју локализацију програма snownews на српски, и она је постала део тог пакета. Ради се о текстуалном читачу RSS фидова који користи библиотеку ncurses. Ово је уједно био први тест локализације која је од почетка урађена у мом програму poe. Током израде ове локализације уочио сам и пар грешака, чије исправке су постале део најновије верзије, poe v1.01.

=> https://github.com/msharov/snownews/pull/64	своју локализацију
=> https://github.com/msharov/snownews	snownews
=> https://git.sr.ht/~strahinja/poe/refs/v1.01	poe v1.01