~strahinja/strahinja-org-slw

ref: simple strahinja-org-slw/index.slw -rw-r--r-- 2.8 KiB
fc3a816dСтрахиња Радић New blog post 1 year, 1 month ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
---
lang: sr
site-name: Почетна страница //strahinja.org
site-desc: Лична страница Страхиње Радића
image: https://strahinja.org/img/preview-home-strahinja-org.webp
canonical: https://strahinja.org/
meta: index-meta.tsv
---
{include "style"}
{include "header"}

{main}
{.content}

{header}
# Лична страница Страхиње Радића
{p}
Ја сам програмер са широким опсегом програмерских вештина. Почео сам у
_Basic_~-у деведесетих. Заинтересован сам за _C_ и [_suckless_
програме][suckless].{/p}
{/header}

Више о мени можете видети на страници [Профил][profil].

Ова страница је „`(једноставна|неугледна|старомодна)`“ са разлогом. Данашњи веб
је отишао предалеко у односу на своје почетке. Препун је реклама, непотребних
анимација, искачућих дијалога, видео клипова који се аутоматски покрећу, система
за праћење корисника, па зато неки, међу којима сам и ја, сматрају да би требало
да се врати коренима – хипертексту са сликама. У садашњој верзији моје странице
користим само _CSS_, и то умерено.

Узгредни ефекат ове одлуке је да се моја лична страница без проблема може
отворити и у програмима као што су [_NetSurf_][netsurf] или [_links_][links].

{p}
=> [(Џемини капсула)][geminiso] ([Шта је Џемини?][geminidef]){/p}

Списак мојих програма, довољно интересантних да их поставим на овај сајт, можете
видети на страници [Програми][programi]. Постоји и [страница са мојим пројектима
на _Sourcehut_-у][srht], као и [списак мојих _AUR_~~пакета][aur].

Списак мојих текстова се налази на страници [Текстови][tekstovi].


## Новости

{incdir "blog" 3 =chevron}

{/.content}
{/main}

{include "footer"}

[aur]: https://aur.archlinux.org/packages/?SeB=m&K=strajder
[avatar]: /img/avatar-2017.webp
[geminidef]: /blog/2021-03/20210315
[geminiso]: gemini://gemini.strahinja.org
[links]: http://links.twibright.com/
[netsurf]: https://www.netsurf-browser.org/
[profil]: /profil
[programi]: /programi
[srht]: https://strahinja.srht.site
[suckless]: https://suckless.org
[suite66]: https://wiki.artixlinux.org/Main/Suite66
[tekstovi]: /tekstovi