~strahinja/strahinja-org-slw

ref: 589202fcc42b1ef12d2a0e69924b70dde97067fd strahinja-org-slw/index.slw -rw-r--r-- 3.2 KiB
589202fcСтрахиња Радић css/index.css: Changed the color of main logo to --text-color 2 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
---
lang: sr
site-name: Почетна страница //strahinja.org
site-desc: Лична страница Страхиње Радића
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/index.css
stylesheet: /css/blog.css
image: https://strahinja.org/img/preview-home-strahinja-org.webp
canonical: https://strahinja.org/
meta: index-meta.csv
---
{style}
summary>svg
\{
 display: none;
\}
{/style}

{=chevron}
  <svg viewBox="0 0 24 24">
    <path fill="currentColor" d="M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z" />
  </svg>
{/=chevron}

{include "header"}

{main}
{.content}

```//СТРАХИЊА.ОРГ
           o         .O'       -    o 
       .         .          *      
   _____ _____ _____ _____ __  __ __ __ __ __  _____  __
   |\\ __\\\\__ _\\\\ _ \\\\ _ \\\\_\\./\\ \\\\ \\/\\ \\\\ \\\\ \\ /\\ _ \\ /\\_\\ .
 . \\:\\ \\ //_/\\ \\/:\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\:\\_\\/ /:\\ \\:\\ \\\\ \\\\ \\_\\:\\ \\\\ \\ \\/_/ 
   \\:\\ \\  \\:\\ \\\\:\\ __\\\\ _ \\/_> < \\:\\ \\/ \\\\ _ _ \\\\ _ \\ .
  _  \\:\\ \\___\\:\\ \\\\:\\ \\/\\:\\ \\\\ \\ / /\\ \\:\\ /\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\ 
 //\\  \\:\\____\\\\:\\_\\\\:\\_\\ \\:\\_\\\\_\\\\_\\\\`\\_\\\\_/:\\_\\\\_\\\\____\\\\_\\\\_\\ o
 \\\\/ . \\/____/ \\/_/ \\/_/ \\/_//_//_/ \\/_//_/\\/_//_//____//_//_/
                                .ОРГ 
          -  __    (c) ср 2021     .
     o       /\\_\\            .
            \\/_/        *         .
```

{p}
=> [(Џемини капсула)][geminiso] ([Шта је Џемини?][geminidef]){/p}

# Лична страница Страхиње Радића

Ја сам програмер са широким опсегом програмерских вештина. Почео сам у _Basic_-у
деведесетих. Тренутно сам заинтересован за: _C_ и [_suckless_][suckless]
програме.

Занима ме и локализација софтвера. Учествовао сам у раним настојањима да се на
српски локализује низ пакета слободног софтвера, и одговоран сам за координацију
превода _www.gnu.org_-а на српски (иако га већ дуго нисам преводио). Међу
програмима које сам превео или помогао у превођењу на српски су ГНУ-ов Поноћни
наредник (_GNU Midnight Commander_), _elinks_, _links_, Јудит (_Yudit_), Џемини
клијент _Lagrange_, мејл клијент _Neomutt_, _RSS_ читач _snownews_, и у мањој
мери делови окружења _KDE_ и Гном (_GNOME_). Начинио сам моје незваничне преводе
ГНУ-ове опште јавне лиценце (_GNU General Public License_, и в2 и в3) на српски. 


## Новости

{incdir "blog" 3 =chevron}

{/.content}
{/main}

{include "footer"}

[geminidef]: /blog/2021-03/20210315
[geminiso]: gemini://gemini.strahinja.org
[suckless]: https://suckless.org