~strahinja/strahinja-org-slw

fc3a816dd3b9259ff94a25ec6f082121fb14a10b — Страхиња Радић 1 year, 1 month ago a3e04d6 simple simple
New blog post

Signed-off-by: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>
3 files changed, 15 insertions(+), 1 deletions(-)

M blog/2021-10/20211012.slw
A blog/2021-10/20211028.slw
M index.slw
M blog/2021-10/20211012.slw => blog/2021-10/20211012.slw +1 -1
@@ 1,7 1,7 @@
---
title: Од текста до PDF-а
date: 2021-10-12T15:57:25.000Z+0100
description:
description: Како једноставно претворити текст у PDF
---

Понекад је корисно имати могућност  да се једноставна текстуална датотека

A blog/2021-10/20211028.slw => blog/2021-10/20211028.slw +13 -0
@@ 0,0 1,13 @@
---
title: Стара школа
date: 2021-10-28T17:14:48.000Z+0100
description: Поједностављивање изгледа моје личне странице
---

Ових дана сам начинио следећи корак ка поједностављивању моје личне странице,
избацивањен сувишног _CSS_-а и (бар за сада) веб фонтова. Сада врло умерено
користим _CSS_, па би она требало да се без проблема учитава и у старијим веб
читачима.

Такође сам изменио текст на почетној страници, тако да садржи разлоге зашто сам
то урадио.

M index.slw => index.slw +1 -0
@@ 32,6 32,7 @@ _Basic_~-у деведесетих. Заинтересован сам за _C_ 
Узгредни ефекат ове одлуке је да се моја лична страница без проблема може
отворити и у програмима као што су [_NetSurf_][netsurf] или [_links_][links].

{p}
=> [(Џемини капсула)][geminiso] ([Шта је Џемини?][geminidef]){/p}

Списак мојих програма, довољно интересантних да их поставим на овај сајт, можете