~strahinja/strahinja-org-slw

e551b540298378a2ccd3b06b8224ff304c166a80 — Страхиња Радић 6 days ago bcda391
Removed NERDTree, added references list

Signed-off-by: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>
1 files changed, 25 insertions(+), 11 deletions(-)

M tekstovi/softver/preporuke.slw
M tekstovi/softver/preporuke.slw => tekstovi/softver/preporuke.slw +25 -11
@@ 54,15 54,12 @@ _fork_][mydwm] овог програма.{/p}
3. [_NERDCommenter_][nerdcommenter] — додатак за управљање коментарима у
   изворном коду

4. [_NERDTree_][nerdtree] — приказује стабло фајлова у панелу слева, као у
   _IDE_-у
4. [_Tabular_][tabular] — додатак за уравнање текста као у табели

5. [_Tabular_][tabular] — додатак за уравнање текста као у табели

6. [_vim-css-color_][vimcsscolor] — испис _CSS_ боја у изворном коду у тим
5. [_vim-css-color_][vimcsscolor] — испис _CSS_ боја у изворном коду у тим
   бојама

7. [_benlight_][benlight] — тамна тема која ми се тренутно највише свиђа; за
6. [_benlight_][benlight] — тамна тема која ми се тренутно највише свиђа; за
   _vim_ користим [_Zmrok_][zmrok]

## Систем за изградњу


@@ 162,10 159,26 @@ _sudo_). За разлику од _sudo_-а, _doas_ је далеко једно

* Следе [_suckless_][sucklessphilo] филозофију.

# Литература

1. [_Alternatives to bloatware_][alternatives] — листа програма сортираних у
   оквиру категорија, од компликованијих до једноставнијих. Што је програм ближи
   крају категорије, бољи је, мада у одређеном броју случајева ипак не бих
   користио тај последњи програм.

2. [_Programs that rock_][sucklessrock] — листа програма које препоручује
   _suckless.org_.

3. [_Harmfull stuff_][catvharmful] — прилично субјективна, али вредна помена,
   листа програма који су штетни (аутори су пристрасни у корист ОС-а
   [_Plan9_][plan9]). Понегде се и слажем са овом листом.


[alternatives]: https://github.com/mayfrost/guides/blob/master/ALTERNATIVES.md
[amfora]: https://github.com/makeworld-the-better-one/amfora
[arch]: https://archlinux.org
[benlight]: https://github.com/kreeger/benlight
[catvharmful]: http://harmful.cat-v.org/software/
[chromand]: https://uc.droidware.info
[chromim]: https://github.com/Eloston/ungoogled-chromium
[coc]: https://github.com/neoclide/coc.nvim


@@ 187,20 200,21 @@ _sudo_). За разлику од _sudo_-а, _doas_ је далеко једно
[librewolf]: https://librewolf-community.gitlab.io/
[msmtp]: https://marlam.de/msmtp
[muttwizard]: https://github.com/LukeSmithxyz/mutt-wizard
[mydwm]: https://github.com/Strahinja/dwm
[myst]: https://github.com/Strahinja/st
[mysurf]: https://github.com/Strahinja/surf
[mytabbed]: https://github.com/Strahinja/tabbed
[mydwm]: https://git.sr.ht/~strahinja/dwm
[myst]: https://git.sr.ht/~strahinja/st
[mysurf]: https://git.sr.ht/~strahinja/surf
[mytabbed]: https://git.sr.ht/~strahinja/tabbed
[neomutt]: https://neomutt.org
[neovim]: https://neovim.io
[nerdcommenter]: https://github.com/scrooloose/nerdcommenter
[nerdtree]: https://github.com/preservim/nerdtree
[os]: https://artixlinux.org
[pipeline]: https://en.wikipedia.org/wiki/Pipeline_(Unix)
[plan9]: https://en.wikipedia.org/wiki/Plan_9_from_Bell_Labs
[redo]: https://github.com/apenwarr/redo
[s6]: https://wiki.artixlinux.org/Main/S6
[st]: https://st.suckless.org
[sucklessphilo]: https://suckless.org/philosophy/
[sucklessrock]: https://suckless.org/rocks/
[surf]: https://surf.suckless.org/
[systemd]: https://suckless.org/sucks/systemd
[tabbed]: https://tools.suckless.org/tabbed