~strahinja/strahinja-org-slw

68518a63c0d9765c8f5103cda25980d278b66681 — Страхиња Радић 2 months ago 49c0166
blog/2023-09/20230918.slw: Fix typo

Signed-off-by: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>
1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

M blog/2023-09/20230918.slw
M blog/2023-09/20230918.slw => blog/2023-09/20230918.slw +1 -1
@@ 5,7 5,7 @@ description: Програм за исцртавање стабала
---

Уређујући [_interesting.bits_][interesting.bits], дошао сам на идеју да направим
програм за исцртавање стабала. Програм би, по узору на остале Уникс алата,
програм за исцртавање стабала. Програм би, по узору на остале Уникс алате,
примао податке преко _stdin_~-а и исцртавао стабло на _stdout_~-у попут
наредбе [**tree**][tree](1). Улазни формат програма су редови текста који
представљају чворове у стаблу и почињу одређеним бројем (између 0 и _n_) знакова