~strahinja/strahinja-org-slw

5db20509501b6691abd7ba4c2d5f1b3fe6de5d9a — Страхиња Радић 2 months ago 589202f
Moved the call to fonts/iosevka-term.css to .html files; changed the index page and added the link to my Sourcehut page to /programi

Signed-off-by: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>
M 404.slw => 404.slw +1 -0
@@ 1,6 1,7 @@
---
lang: sr
site-name: 404: Није пронађено //strahinja.org
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
---
{include "header"}

M blog/2019-10/20191026.slt => blog/2019-10/20191026.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Нови почетак ✨ //strahinja.org
site-desc: Почетни чланак на новој верзији блога
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2019-11/20191111.slt => blog/2019-11/20191111.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Динамичке руте у статичкој апликацији //strahinja.org
site-desc: Како ефектно спојити најбоље од два света–SSR и SPA
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2019-11/20191119.slt => blog/2019-11/20191119.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Гистови у Markdown-у //strahinja.org
site-desc: Како укључити гист у чланак блога
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2019-12/20191202.slt => blog/2019-12/20191202.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Природно друштво //strahinja.org
site-desc: Природно друштво
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2020-01/20200117.slt => blog/2020-01/20200117.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Од Vim-а до IDE-а //strahinja.org
site-desc: Како употребити vim као интегрисано окружење
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2020-03/20200303.slt => blog/2020-03/20200303.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Додавање тамне теме //strahinja.org
site-desc: 
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2020-04/20200410.slt => blog/2020-04/20200410.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Локални PHP API и JWT, први део //strahinja.org
site-desc: Савремени начин обезбеђивања API-ја
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2020-05/20200505.slt => blog/2020-05/20200505.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Подршка за чланке //strahinja.org
site-desc: Другачији начин употребе Markdown-а у Nuxt.js-у
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2020-06/20200624.slt => blog/2020-06/20200624.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Nuxtpress //strahinja.org
site-desc: Markdown и званично у Nuxt-у
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2020-07/20200705.slt => blog/2020-07/20200705.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Мој први npm пакет //strahinja.org
site-desc: 
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-02/20210207.slt => blog/2021-02/20210207.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Корак ка једноставном //strahinja.org
site-desc: Први чланак на slweb верзији сајта
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-02/20210210.slt => blog/2021-02/20210210.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Подешавање groff-а //strahinja.org
site-desc: Нови текст на страници „Текстови“
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-02/20210214.slt => blog/2021-02/20210214.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Програми које препоручујем //strahinja.org
site-desc: Додата страница о програмима које препоручујем
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-02/20210217.slt => blog/2021-02/20210217.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Затамњени Ungoogled-chromium //strahinja.org
site-desc: Како подесити тамни режим у Ungoogled-chromium-у
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-02/20210221.slt => blog/2021-02/20210221.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Новости у RSS-у //strahinja.org
site-desc: RSS фид поново на мојој страници
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-03/20210309.slt => blog/2021-03/20210309.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Sourcehut //strahinja.org
site-desc: Једноставнији сервис за управљање изворним кодом
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-03/20210315.slt => blog/2021-03/20210315.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Између gopher-а и WWW-а //strahinja.org
site-desc: Странице мојих програма у језику Џемини
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-03/20210322.slt => blog/2021-03/20210322.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Генератор капсула //strahinja.org
site-desc: Програм за конверзију у Џемини
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-03/20210329.slt => blog/2021-03/20210329.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Phishing у покушају //strahinja.org
site-desc: Зашто су текстуални клијенти за мејл супериорни
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-04/20210403.slt => blog/2021-04/20210403.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Локализација Lagrange-а //strahinja.org
site-desc: Моја прва локализација после дужег времена
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-04/20210422.slt => blog/2021-04/20210422.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: „Уради сам“ обавештења //strahinja.org
site-desc: Парола „снађи се“ кад веб „developer“-и не раде свој посао
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-05/20210501.slt => blog/2021-05/20210501.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Неки нови фонтови //strahinja.org
site-desc: Како подесити фонт за употребу у модерним емулаторима терминала
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-05/20210509.slt => blog/2021-05/20210509.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Neomutt на српском //strahinja.org
site-desc: Објављен превод на српски одличног клијента за епошту
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-06/20210601.slt => blog/2021-06/20210601.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Локализација musl libc-а //strahinja.org
site-desc: Превод „оне друге“ стандардне библиотеке
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-06/20210617.slt => blog/2021-06/20210617.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: poe //strahinja.org
site-desc: poedit без GNOME-а
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-07/20210714.slt => blog/2021-07/20210714.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: poe, v1.0 //strahinja.org
site-desc: Прво пуно издање програма poe
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-07/20210716.slt => blog/2021-07/20210716.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Мање је више //strahinja.org
site-desc: Нови, једноставнији изглед strahinja.org-а
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/2021-07/20210721.slt => blog/2021-07/20210721.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Локализација snownews-а //strahinja.org
site-desc: Локализација текстуалног RSS клијента
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M blog/index.slw => blog/index.slw +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Блог //strahinja.org
site-desc: Новости са strahinja.org-а
stylesheet: ../fonts/iosevka-term.css
stylesheet: ../css/main.css
stylesheet: ../css/blog.css
stylesheet: ../css/table.css

M blog/template.slw.in => blog/template.slw.in +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: %TITLE% //strahinja.org
site-desc: %DESCRIPTION%
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css

M css/main.css => css/main.css +0 -2
@@ 1,5 1,3 @@
@import url(../fonts/iosevka-term.css);
/*@import url(../fonts/terminus-ttf.css);*/
@import url(./dunedain-common.css);
@import url(./dunedain-dark.css);
@import url(./dunedain-light.css);

M index.slw => index.slw +11 -12
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Почетна страница //strahinja.org
site-desc: Лична страница Страхиње Радића
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/index.css
stylesheet: /css/blog.css


@@ 43,23 44,19 @@ summary>svg
            \\/_/        *         .
```


{p}
=> [(Џемини капсула)][geminiso] ([Шта је Џемини?][geminidef]){/p}


# Лична страница Страхиње Радића

Ја сам програмер са широким опсегом програмерских вештина. Почео сам у _Basic_-у
деведесетих. Тренутно сам заинтересован за: _C_ и [_suckless_][suckless]
програме.
Пар пасуса о мени можете видети на страници [Профил][profil].

Списак мојих програма, довољно интересантних да их поставим на овај сајт, можете
видети на страници [Програми][programi].

Занима ме и локализација софтвера. Учествовао сам у раним настојањима да се на
српски локализује низ пакета слободног софтвера, и одговоран сам за координацију
превода _www.gnu.org_-а на српски (иако га већ дуго нисам преводио). Међу
програмима које сам превео или помогао у превођењу на српски су ГНУ-ов Поноћни
наредник (_GNU Midnight Commander_), _elinks_, _links_, Јудит (_Yudit_), Џемини
клијент _Lagrange_, мејл клијент _Neomutt_, _RSS_ читач _snownews_, и у мањој
мери делови окружења _KDE_ и Гном (_GNOME_). Начинио сам моје незваничне преводе
ГНУ-ове опште јавне лиценце (_GNU General Public License_, и в2 и в3) на српски. 
Списак мојих текстова се налази на страници [Текстови][tekstovi].


## Новости


@@ 73,5 70,7 @@ summary>svg

[geminidef]: /blog/2021-03/20210315
[geminiso]: gemini://gemini.strahinja.org
[suckless]: https://suckless.org
[profil]: /profil
[programi]: /programi
[tekstovi]: /tekstovi


M portfolio/index.slw => portfolio/index.slw +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Портфолио //strahinja.org
site-desc: Списак мојих радова
stylesheet: ../fonts/iosevka-term.css
stylesheet: ../css/main.css
stylesheet: ../css/table.css
stylesheet: ../css/portfolio.css

M profil/index.slw => profil/index.slw +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Профил //strahinja.org
site-desc: Сажетак онога чим сам се до сада бавио
stylesheet: ../fonts/iosevka-term.css
stylesheet: ../css/main.css
stylesheet: ../css/profil.css
add-image-links: 0

M programi/index.slw => programi/index.slw +5 -0
@@ 1,6 1,7 @@
---
lang: sr
site-name: Програми //strahinja.org
stylesheet: ../fonts/iosevka-term.css
stylesheet: ../css/main.css
stylesheet: ../css/table.css
add-image-links: 0


@@ 16,6 17,8 @@ meta: index-meta.csv

# Програми

Моја страница са пројектима на _Sourcehut_-у: [Пројекти Страхиње Радића][srht].

|@\----------------|------|------|
{csv "programi" 1}
|@# $#1      | $#2 | $#6 |


@@ 31,3 34,5 @@ meta: index-meta.csv

{include "../footer"}

[srht]: https://strahinja.srht.site


M tekstovi/index.slw => tekstovi/index.slw +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Текстови //strahinja.org
site-desc: Списак текстова
stylesheet: ../fonts/iosevka-term.css
stylesheet: ../css/main.css
stylesheet: ../css/table.css
stylesheet: ../css/tekstovi.css

M tekstovi/matematika/brelred.slt => tekstovi/matematika/brelred.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Рачунање броја елемената одређеног реда //strahinja.org
site-desc: 
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css

M tekstovi/matematika/dzn.slt => tekstovi/matematika/dzn.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Диференцијални рачун за неупућене //strahinja.org
site-desc: 
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css

M tekstovi/matematika/koord.slt => tekstovi/matematika/koord.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Матрице преласка и хомогене координате //strahinja.org
site-desc: 
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css

M tekstovi/softver/emaks-cir.slt => tekstovi/softver/emaks-cir.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Емакс на српском //strahinja.org
site-desc: 
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css

M tekstovi/softver/gnu-szi.slt => tekstovi/softver/gnu-szi.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: КАКОДА употребљавам ГНУ-ов систем за изградњу //strahinja.org
site-desc: 
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css

M tekstovi/softver/groff-cir.slt => tekstovi/softver/groff-cir.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Groff на српском //strahinja.org
site-desc: Подешавање система за форматирање текста Groff за српски
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css

M tekstovi/softver/ojl.slt => tekstovi/softver/ojl.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: ГНУ-ова ОЈЛ //strahinja.org
site-desc: 
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css

M tekstovi/softver/preporuke.slt => tekstovi/softver/preporuke.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: Програми које препоручујем //strahinja.org
site-desc: Списак програма и додатака које препоручујем
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css

M tekstovi/softver/terminal-nerd-font-emoji.slt => tekstovi/softver/terminal-nerd-font-emoji.slt +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: 🔧 Подешавање модерних терминалских фонтова //strahinja.org
site-desc: 
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css

M tekstovi/template.slw.in => tekstovi/template.slw.in +1 -0
@@ 2,6 2,7 @@
lang: sr
site-name: %SITENAME% //strahinja.org
site-desc: %SITEDESC%
stylesheet: /fonts/iosevka-term.css
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css