~strahinja/strahinja-org-slw

3cd364f3cf2a1895d6c61e7486e78f1c50c48748 — Страхиња Радић 2 months ago 48e9ccb
New blog post

Signed-off-by: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>
2 files changed, 43 insertions(+), 0 deletions(-)

A blog/2021-07/20210721.slt
A blog/2021-07/20210721.slw
A blog/2021-07/20210721.slt => blog/2021-07/20210721.slt +26 -0
@@ 0,0 1,26 @@
---
lang: sr
site-name: Локализација snownews-а //strahinja.org
site-desc: Локализација текстуалног RSS клијента
stylesheet: /css/main.css
stylesheet: /css/blog.css
stylesheet: /css/table.css
stylesheet: /css/katex.min.css
title-heading-level: 1
permalink-url: /blog/2021-07/20210721
add-footnote-div: 1
add-article-header: 1
image: https://strahinja.org/img/preview-blog-strahinja-org.webp
canonical: https://strahinja.org/blog/2021-07/20210721
article-title: Локализација snownews-а //strahinja.org
meta: ../article-meta.csv
---
{include "../../header"}

{main}{.content}
{.heading-link}[&lt;&lt; Назад на листу чланака](/blog){/.heading-link}
{include "20210721"}
{/.content}{/main}

{include "../../footer"}


A blog/2021-07/20210721.slw => blog/2021-07/20210721.slw +17 -0
@@ 0,0 1,17 @@
---
title: Локализација snownews-а
date: 2021-07-21T15:23:10
description: Локализација текстуалног RSS клијента
---

Данас сам послао [моју локализацију][snowpr] програма [_snownews_][snownews] на
српски, и она је постала део тог пакета. Ради се о текстуалном читачу _RSS_
фидова који користи библиотеку _ncurses_. Ово је уједно био први тест
локализације која је од почетка урађена у мом програму _poe_. Током израде ове
локализације уочио сам и пар грешака, чије исправке су постале део најновије
верзије, [_poe_ v1.01][poe101].

[poe101]: https://git.sr.ht/~strahinja/poe/refs/v1.01
[snownews]: https://github.com/msharov/snownews
[snowpr]: https://github.com/msharov/snownews/pull/64