~strahinja/strahinja-org-slw

06ab82c9f7e329532db682c6c36bdfa66350b424 — Страхиња Радић 6 days ago c479ead master
Compiled using the latest slweb; /preporuke: Added uBlock Origin, table of contents

Signed-off-by: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>
4 files changed, 59 insertions(+), 15 deletions(-)

M blog/rss.xml
M css/index.css
M tekstovi/softver/preporuke.slt
M tekstovi/softver/preporuke.slw
M blog/rss.xml => blog/rss.xml +9 -9
@@ 241,7 241,7 @@ pages</em> додао и Џемини капсулу. Можете је виде
<p>У овом првом чланку после доста времена, пружићу кратак опис онога на чему сам
радио од последњег писања.</p>

<h2>suckless филозофија</h2>
<h2 id="heading-1">suckless филозофија</h2>

<p>Суштина ове <a href="https://suckless.org/philosophy/">програмерске филозофије</a> је у једноставности. Уместо да
циљ писања програма буде изворни код који се мери десетинама хиљада линија кода,


@@ 256,7 256,7 @@ pages</em> додао и Џемини капсулу. Можете је виде
<em>DOS</em>-а<a href="#footnote-1" id="footnote-text-1"><sup>1</sup></a>. <em>MySQL</em> база је такође непотребна — уместо ње користим
<em>CSV</em> фајлове за складиштење података. Зашто компликовати?</p>

<h2>slweb</h2>
<h2 id="heading-2">slweb</h2>

<p>Програм који омогућава писање страница у <em>Markdown</em>-у је <a href="https://git.sr.ht/~strahinja/slweb"><strong>slweb</strong></a>,
статички генератор веб страна који пишем већ неко време. „Статички генератор веб


@@ 269,13 269,13 @@ pages</em> додао и Џемини капсулу. Можете је виде
припремам већ неко време, поставим уместо досадашње верзије која је писана у
<em>Nuxt.js</em>-у.</p>

<h2>strahinja-org-slw</h2>
<h2 id="heading-3">strahinja-org-slw</h2>

<p>Ово је горепоменута верзија мог сајта, која се углавном састоји од <em>Markdown</em>
фајлова из директоријума <code>content</code> и низа фајлова система за изградњу
<a href="https://github.com/apenwarr/redo"><strong>redo</strong></a>. На њој радим од када сам почео и рад на <strong>slweb</strong>-у.</p>

<h2>Artix Linux</h2>
<h2 id="heading-4">Artix Linux</h2>

<p>Мој повратак свету ГНУ-а са Линуксом је обележило сазнање да већина дистрибуција
користи нови <em>init</em> систем, звани <a href="https://suckless.org/sucks/systemd/ "><em>systemd</em></a>. Овај систем раскида са


@@ 329,7 329,7 @@ https://github.com/Strahinja/nuxt-content-highlight/issues.</p>]]></description>
који се <em>Nuxt</em> апликација може писати у <em>Typescript</em>-у, што је једна од идеја за
неки будући <em>update</em>. Вратимо се сад <em>@nuxt/content</em>-у.</p>

<h2>Предности</h2>
<h2 id="heading-1">Предности</h2>

<p>Осим очигледне предности постојања готовог <em>API</em>-ја за читање чланака у формату
<em>Markdown</em>, <em>@nuxt/content</em> нуди и <a href="https://content.nuxtjs.org/fetching#wherequery">напредно филтрирање</a> и 


@@ 365,7 365,7 @@ async asyncData({ $content, route })
}
</pre>

<h2>Миграција</h2>
<h2 id="heading-2">Миграција</h2>

<p>Главна разлика у односу на <em>frontmatter-markdown-loader</em> је што се у
<em>@nuxt/content</em>-у уместо <em>markdown-it</em>-а за превођење <em>Markdown</em>-а у <em>HTML</em>


@@ 615,7 615,7 @@ vuetify: {
<p>Ја константно допуњавам моја подешавања <em>Vim</em>-а, па ћу укратко написати и о
томе.</p>

<h2>Инсталација</h2>
<h2 id="heading-1">Инсталација</h2>

<p>Пре свега, програм који користим за развој апликација се тачније зове <em>Neovim</em>,
и још прецизније, користим његову варијанту <em>neovim-qt</em>. Ради се о програму који


@@ 624,7 624,7 @@ vuetify: {
пратећи упутства са <a href="https://neovim.io">neovim.io</a>. Ипак, јасноће ради, овде ћу
наставити да га зовем <em>Vim</em>.</p>

<h2>Додаци</h2>
<h2 id="heading-2">Додаци</h2>

<p>Иако је <em>Vim</em> сам по себи веома моћан, прави разлог тога што се може поредити са
интегрисаним окружењима су додаци. Само неки од додатака које користим су:</p>


@@ 647,7 647,7 @@ vuetify: {
<p>Фајл са подешавањима <em>Vim</em>-а који користим одржавам у репозиторијуму
<a href="https://github.com/Strahinja/dotfiles">Strahinja/dotfiles</a>.</p>

<h2>Фонт</h2>
<h2 id="heading-3">Фонт</h2>

<p>Можда није толико очито, али и избор фонта је битан. Мени се од постојећих
опција највише свиђа фонт <em>PxPlus IBM VGA</em> са сајта

M css/index.css => css/index.css +5 -0
@@ 773,6 773,11 @@ footer>.bottom-text>.content
  align-self: center;
}

.indented
{
  padding-left: 2em;
}

.right
{
  text-align: right;

M tekstovi/softver/preporuke.slt => tekstovi/softver/preporuke.slt +1 -1
@@ 11,7 11,7 @@ add-footnote-div: 1
add-article-header: 1
image: https://strahinja.org/img/preview-home-strahinja-org.webp
canonical: https://strahinja.org/tekstovi/preporuke
article-title: Програми које препоручујем //strahinja.org
article-title: //strahinja.org
meta: ../article-meta.csv
---
{=permalink}

M tekstovi/softver/preporuke.slw => tekstovi/softver/preporuke.slw +44 -5
@@ 1,9 1,36 @@
---
site-name: Програми које препоручујем
title: Програми које препоручујем
site-desc: Списак програма и додатака које препоручујем
---

{.content indented}
[Програми које препоручујем](#heading-1)
 {.content indented}
 [Оперативни систем](#heading-2) 
 [Менаџер прозора](#heading-3) 
 [Терминалски програм](#heading-4)
  {.content indented}
  [Терминалски фонт](#heading-5)
  {/.content}
 [Уређивач текста](#heading-6)
  {.content indented}
  [Додаци](#heading-7)
  {/.content}
 [Систем за изградњу](#heading-8) 
 [Програм за промену привилегија](#heading-9) 
 [Веб читач](#heading-10)
  {.content indented}
  [Додаци за веб читаче које користим](#heading-11)
  {/.content}
 [Клијент за Џемини](#heading-12) 
 [Клијент за мејл](#heading-13)
 {/.content}
[Опште смернице](#heading-14) 
[Литература](#heading-15)
{/.content}

# Програми које препоручујем

## Оперативни систем

{p}[_Artix Linux_][os] — дистрибуција оперативног система 


@@ 38,7 65,7 @@ _fork_][mydwm] овог програма.{/p}
2. [_Neovim_][neovim] — независна верзија _vim_-а настала због његове сувише
  споре и конзервативне политике развоја. Користим га као _IDE_.

### Додаци за _Neovim_
### Додаци

Неки од додатака за _Neovim_ које тренутно користим су:@@ 75,6 102,12 @@ _sudo_). За разлику од _sudo_-а, _doas_ је далеко једно

## Веб читач

Веб је у данашње време пренатрпан (_bloated_) и није безбедан. Ово значи да се
користе многе сувишне могућности, странице се споро учитавају и заузимају много
меморије. У странице се укључују разни системи за праћење активности корисника и
циљано оглашавање. Имајући у виду све ово, постаје све јасније да традиционални
веб читачи више нису погодни за своју основну намену — прегледање веба.

1. [_Surf_][surf] — део пројекта _suckless_. Графички веб читач заснован на погону
  _Webkit_, без свега сувишног. Користи [dmenu][dmenu] за унос УРЛ-ова и
  траку за претрагу. Подршка за табове се може додати преко везе са програмом


@@ 101,11 134,16 @@ _sudo_). За разлику од _sudo_-а, _doas_ је далеко једно
  скриптова, колачића и других метода за праћење и сакупљање података о
  кориснику.

2. [_HTTPS Everywhere_][httpsever] — захтева безбедни протокол _HTTPS_ уместо
2. [_uBlock Origin_][ublock] — додатак који користи листе за филтрирање сајтова,
  насупрот _uMatrix_-овом приступу правила, што аутоматски значи да користи
  више меморије и зависи од редовног ажурирања листе, али се редовно одржава.
  Такође захтева и мање подешавања.

3. [_HTTPS Everywhere_][httpsever] — захтева безбедни протокол _HTTPS_ уместо
  _HTTP_ за сва учитавања. Приказује упозорење уместо навигације ако се захтева
  учитавање небезбедног садржаја.

3. [Додаци за _Librewolf_][libreadd] — уз _Librewolf_ користим све доступне
4. [Додаци за _Librewolf_][libreadd] — уз _Librewolf_ користим све доступне
  и мени релевантне додатке са ове странице. Ипак, никако не _Pocket_, зато
  што све што укључује _cloud_ подразумева да податке остављате на нечијем
  серверу, па самим тим није безбедно.


@@ 221,7 259,8 @@ _sudo_). За разлику од _sudo_-а, _doas_ је далеко једно
[tabular]: https://github.com/godlygeek/tabular
[terminus]: http://terminus-font.sourceforge.net/
[tilingwm]: https://en.wikipedia.org/wiki/Tiling_window_manager
[umatrix]: https://chrome.google.com/webstore/detail/umatrix/ogfcmafjalglgifnmanfmnieipoejdcf?hl=en
[ublock]: https://github.com/gorhill/uBlock
[umatrix]: https://github.com/gorhill/uMatrix
[vi]: https://en.wikipedia.org/wiki/vi
[vim]: https://www.vim.org
[vimairline]: https://github.com/vim-airline/vim-airline