~skiqqy/wiki.skiqqy.xyz

wiki.skiqqy.xyz/mkdocs.yml -rw-r--r-- 52 bytes
88de692eStephen Cochrane Fixed typo 8 months ago
                                        
1
2
3
site_name: Skiqqy Wiki
theme:
 name: windmill-dark