43052b616b4b41ab46d88d960e4f2f610768a8c7 — Kridsada Thanabulpong a month ago 9f7f3c1 master
Setup pkgver before running autogen
2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

M .SRCINFO
M PKGBUILD
M .SRCINFO => .SRCINFO +1 -1
@@ 1,7 1,7 @@ pkgbase = ibus-libthai
 	pkgdesc = IBus engine module for LibThai
 	pkgver = 0.1.4
- 	pkgrel = 2
+ 	pkgrel = 3
 	url = https://github.com/tlwg/ibus-libthai
 	arch = x86_64
 	arch = i686

M PKGBUILD => PKGBUILD +2 -1
@@ 1,7 1,7 @@ # Maintainer: Kridsada Thanabulpong <sirn@ogsite.net>
 pkgname="ibus-libthai"
 pkgver="0.1.4"
- pkgrel=2
+ pkgrel=3
 pkgdesc="IBus engine module for LibThai"
 url="https://github.com/tlwg/ibus-libthai"
 arch=('x86_64' 'i686')


@@ 19,6 19,7 @@  build() {
  cd "${srcdir}/${pkgname}-${pkgver}"
+  echo "${pkgver}" > VERSION
  ./autogen.sh
  ./configure --prefix=/usr
  make