~samwhited/xmpp

81420f0eSam Whited xmpp: always set "from" on s2s stanzas 2 days ago
..
-rw-r--r--
1.8 KiB
-rw-r--r--
3.2 KiB
-rw-r--r--
1.7 KiB
-rw-r--r--
2.3 KiB
-rw-r--r--
16.7 KiB
-rw-r--r--
17.3 KiB