~samwhited/xmpp

81420f0eSam Whited xmpp: always set "from" on s2s stanzas 2 days ago
..
-rw-r--r--
2.4 KiB
-rw-r--r--
15.0 KiB
-rw-r--r--
6.2 KiB
-rw-r--r--
1.3 KiB
-rw-r--r--
987 bytes
-rw-r--r--
778 bytes
-rw-r--r--
4.0 KiB
-rw-r--r--
6.8 KiB
-rw-r--r--
4.6 KiB
-rw-r--r--
5.5 KiB
-rw-r--r--
4.3 KiB
-rw-r--r--
6.2 KiB
-rw-r--r--
1.9 KiB