~samwhited/xmpp

81420f0eSam Whited xmpp: always set "from" on s2s stanzas 2 days ago
..
-rw-r--r--
7.8 KiB
-rw-r--r--
6.7 KiB