~samwhited/xmpp

81420f0eSam Whited xmpp: always set "from" on s2s stanzas 2 days ago
..
-rw-r--r--
914 bytes
-rw-r--r--
431 bytes
-rw-r--r--
852 bytes
-rw-r--r--
6.4 KiB
-rw-r--r--
3.5 KiB
-rw-r--r--
1.1 KiB