~samwhited/xmpp

81420f0eSam Whited xmpp: always set "from" on s2s stanzas 2 days ago
..
-rw-r--r--
262 bytes
-rw-r--r--
6.8 KiB
-rw-r--r--
11.5 KiB
-rw-r--r--
16.0 KiB
-rw-r--r--
2.2 KiB