~samwhited/xmpp

81420f0eSam Whited xmpp: always set "from" on s2s stanzas 3 days ago
..
-rw-r--r--
4.6 KiB
-rw-r--r--
3.0 KiB