~samwhited/xmpp

81420f0eSam Whited xmpp: always set "from" on s2s stanzas 2 days ago
..
-rw-r--r--
483 bytes
-rw-r--r--
414 bytes
-rw-r--r--
531 bytes
-rw-r--r--
1.7 KiB