~raiguard/TaskList

1451c615bf660de227bf41ac9980af7873952eb0 — willyw0nka 9 months ago 8b026cb
Added catalan locale
1 files changed, 57 insertions(+), 0 deletions(-)

A src/locale/ca/TaskList.cfg
A src/locale/ca/TaskList.cfg => src/locale/ca/TaskList.cfg +57 -0
@@ 0,0 1,57 @@
[controls]
tlst-new-task=Nova tasca
tlst-toggle-gui=Veure tasques

[mod-setting-description]
tlst-show-active-task=La tasca activa es la tasca "en curs" més alta de la llista que està al nivell d'arrel (no una subtasca)

[mod-setting-name]
tlst-new-tasks-at-top=Afegir noves tasquest al principi automàticament
tlst-new-task-on-confirm=Obrir finestra de nova tasca al confirmar
tlst-new-tasks-in-progress=Automàticament marcar les tasques noves com "en procés"
tlst-show-active-task=Mostrar tasca activa [img=info]

[gui]
tlst-add-subtask= +  Subtasca
tlst-add-to-top=Afegir al principi
tlst-assignee=Assignat
tlst-description=Descripcció
tlst-edit-task=Editar tasca
tlst-expand-tooltip=Activar detalls\n[font=default-semibold][color=128, 206, 240]Shift:[/color][/font] Moure amunt\n[font=default-semibold][color=128, 206, 240]Control:[/color][/font] Moure avall
tlst-force=Totes
tlst-force-switch-description=Tasques compartides entre tots
tlst-new-task-instruction=Nova tasca (__CONTROL__confirm-gui__)
tlst-new-task=Nova tasca
tlst-no-active-task=No hi ha cap tasca activa
tlst-private-description=Les tasques privades només son visibles per a tu
tlst-private=Privada
tlst-private-switch-description=Tasques visibles només per a tu
tlst-show-completed=Mostrar tasques completades
tlst-status-blocked=Bloquejada
tlst-status-description=Pots canviar l'estat d'una tasca fent click a l'icona d'estat de la finestra de tasques.
tlst-status-in-progress=En progrés
tlst-status-not-started=Sense començar
tlst-status-paused=Pausada
tlst-status=Estat
tlst-subtask-of=Subtasca de "__1__"
tlst-tasks=Tasques
tlst-title=Títol
tlst-unassigned=No asignada

[message]
tlst-task-must-have-title=La tasca ha de tenir títol

[mod-description]
TaskList=Mantén el control de les teves tasques amb una interfície simple i discreta.

[mod-name]
TaskList=Task List

[shortcut-name]
tlst-new-task=Nova tasca
tlst-toggle-gui=Tasques

[string-mod-setting]
tlst-show-active-task-off=Off
tlst-show-active-task-force=Totes
tlst-show-active-task-private=Privadaes