~nicohman/signal-rs

ref: 65a31f5a1c4562d1f216e9fef2048f50bddb4fe3 signal-rs/qml/Makefile -rw-r--r-- 51.9 KiB
65a31f5a — nicohman More Krigami conversion and image overlay 9 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
#############################################################################
# Makefile for building: signal-qt
# Generated by qmake (3.1) (Qt 5.15.2)
# Project: signal-qt.pro
# Template: app
# Command: /usr/bin/qmake -o Makefile signal-qt.pro
#############################################################################

MAKEFILE   = Makefile

EQ      = =

####### Compiler, tools and options

CC      = gcc
CXX      = g++
DEFINES    = -DQT_NO_DEBUG -DQT_QUICK_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_QMLMODELS_LIB -DQT_QML_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB
CFLAGS    = -pipe -O2 -Wall -Wextra -D_REENTRANT -fPIC $(DEFINES)
CXXFLAGS   = -pipe -O2 -std=gnu++11 -Wall -Wextra -D_REENTRANT -fPIC $(DEFINES)
INCPATH    = -I. -I/usr/include/qt -I/usr/include/qt/QtQuick -I/usr/include/qt/QtGui -I/usr/include/qt/QtQmlModels -I/usr/include/qt/QtQml -I/usr/include/qt/QtNetwork -I/usr/include/qt/QtCore -I. -I/usr/lib/qt/mkspecs/linux-g++
QMAKE     = /usr/bin/qmake
DEL_FILE   = rm -f
CHK_DIR_EXISTS= test -d
MKDIR     = mkdir -p
COPY     = cp -f
COPY_FILE   = cp -f
COPY_DIR   = cp -f -R
INSTALL_FILE = install -m 644 -p
INSTALL_PROGRAM = install -m 755 -p
INSTALL_DIR  = cp -f -R
QINSTALL   = /usr/bin/qmake -install qinstall
QINSTALL_PROGRAM = /usr/bin/qmake -install qinstall -exe
DEL_FILE   = rm -f
SYMLINK    = ln -f -s
DEL_DIR    = rmdir
MOVE     = mv -f
TAR      = tar -cf
COMPRESS   = gzip -9f
DISTNAME   = signal-qt1.0.0
DISTDIR = /home/nicohman/signal-qt/.tmp/signal-qt1.0.0
LINK     = g++
LFLAGS    = -Wl,-O1
LIBS     = $(SUBLIBS) /usr/lib/libQt5Quick.so /usr/lib/libQt5Gui.so /usr/lib/libQt5QmlModels.so /usr/lib/libQt5Qml.so /usr/lib/libQt5Network.so /usr/lib/libQt5Core.so -lGL -lpthread  
AR      = ar cqs
RANLIB    = 
SED      = sed
STRIP     = strip

####### Output directory

OBJECTS_DIR  = ./

####### Files

SOURCES    = main.cpp qrc_qml.cpp
OBJECTS    = main.o \
		qrc_qml.o
DIST     = /usr/lib/qt/mkspecs/features/spec_pre.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/unix.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/linux.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/sanitize.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/gcc-base.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/gcc-base-unix.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/g++-base.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/g++-unix.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/qconfig.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiAgentBase.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiCalendar.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiContact.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiMime.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiNotes.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiXml.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Attica.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Baloo.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_BluezQt.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_CalendarSupport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_ContactEditor.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_EventViews.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_GrantleeTheme.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Gravatar.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_IncidenceEditor.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KActivities.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KActivitiesStats.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KaddressbookGrantlee.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KaddressbookImportExport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KAlarmCal.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KArchive.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KAuth.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KAuthCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KBookmarks.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCalendarCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCalUtils.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCddb.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KChart.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCMUtils.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCodecs.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCompactDisc.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCompletion.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KConfigCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KConfigGui.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KConfigWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KContacts.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCoreAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCrash.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_kdav.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDBusAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDeclarative.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDESu.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDNSSD.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KEmoticons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KFileMetaData.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGantt.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIBlogger.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPICalendar.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIContacts.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPICore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIDrive.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPILatitude.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIMaps.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPITasks.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGlobalAccel.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGuiAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KHolidays.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KHtml.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KI18n.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIconThemes.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIdentityManagement.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIdleTime.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIMAP.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOFileWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOGui.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Kirigami2.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KItemModels.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KItemViews.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KJobWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KJS.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KJSApi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KMailTransport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KMailTransportAkonadi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KManageSieve.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KMime.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNewStuff.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNewStuffCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNotifications.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNotifyConfig.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNTLM.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KontactInterface.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KParts.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPeople.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPeopleWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPIMTextEdit.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPlotting.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPty.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KrossCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KrossUi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KRunner.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KScreen.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KService.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSieve.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSieveUi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSMTP.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSyntaxHighlighting.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KTextEditor.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KTextWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KTNef.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KUnitConversion.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KUserFeedbackCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KUserFeedbackWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWallet.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWaylandClient.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWaylandServer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWidgetsAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWindowSystem.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KXmlGui.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Ldap.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_accessibility_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_bootstrap_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_concurrent.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_concurrent_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_core.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_core_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_dbus.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_dbus_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_designer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_designer_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_designercomponents_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_devicediscovery_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_edid_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_egl_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_eglfs_kms_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_eglfsdeviceintegration_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_eventdispatcher_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_fb_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_fontdatabase_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_glx_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_gui.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_gui_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_help.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_help_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_input_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_kms_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_linuxaccessibility_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_location.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_location_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimedia.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimedia_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimediagsttools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimediawidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimediawidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_network.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_network_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_networkauth.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_networkauth_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_opengl.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_opengl_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_openglextensions.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_openglextensions_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_packetprotocol_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdf.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdf_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdfwidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdfwidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_platformcompositor_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioning.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioning_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioningquick.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioningquick_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_printsupport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_printsupport_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qml.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qml_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmldebug_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmldevtools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlmodels.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlmodels_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmltest.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmltest_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlworkerscript.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlworkerscript_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qtmultimediaquicktools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3d.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3d_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dassetimport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dassetimport_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3drender.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3drender_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3druntimerender.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3druntimerender_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dutils.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dutils_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickcontrols2.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickcontrols2_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickparticles_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickshapes_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quicktemplates2.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quicktemplates2_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickwidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickwidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_script.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_script_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_scripttools.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_scripttools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sensors.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sensors_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_serialport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_serialport_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_service_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sql.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sql_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_svg.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_svg_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_testlib.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_testlib_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_texttospeech.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_texttospeech_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_theme_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_uiplugin.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_uitools.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_uitools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_vulkan_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandclient.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandclient_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandcompositor.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandcompositor_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webchannel.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webchannel_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webengine.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webengine_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginecore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginecore_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginecoreheaders_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginewidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginewidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkit.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkit_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkitwidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkitwidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_widgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_widgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_x11extras.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_x11extras_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xcb_qpa_lib_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xkbcommon_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xml.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xml_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xmlpatterns.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xmlpatterns_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Libkdepim.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Libkleo.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MailCommon.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MailImporter.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MailImporterAkonadi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Marble.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Mbox.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageComposer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageList.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageViewer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_phonon4qt5.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_PimCommon.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_PimCommonAkonadi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Prison.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_QuickAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Solid.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_SonnetCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_SonnetUi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Syndication.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_TemplateParser.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_ThreadWeaver.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_WebEngineViewer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/qt_functions.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/qt_config.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/linux-g++/qmake.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/spec_post.prf \
		.qmake.stash \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/toolchain.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/default_pre.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/resolve_config.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/default_post.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/warn_on.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/qt.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/resources_functions.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/resources.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/moc.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/unix/opengl.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/unix/thread.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/qmake_use.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/file_copies.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/testcase_targets.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/exceptions.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/yacc.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/lex.prf \
		signal-qt.pro main.cpp
QMAKE_TARGET = signal-qt
DESTDIR    = 
TARGET    = signal-qt


first: all
####### Build rules

signal-qt: $(OBJECTS) 
	$(LINK) $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(OBJCOMP) $(LIBS)

Makefile: signal-qt.pro /usr/lib/qt/mkspecs/linux-g++/qmake.conf /usr/lib/qt/mkspecs/features/spec_pre.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/unix.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/linux.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/sanitize.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/gcc-base.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/gcc-base-unix.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/g++-base.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/common/g++-unix.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/qconfig.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiAgentBase.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiCalendar.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiContact.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiMime.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiNotes.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiXml.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Attica.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Baloo.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_BluezQt.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_CalendarSupport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_ContactEditor.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_EventViews.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_GrantleeTheme.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Gravatar.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_IncidenceEditor.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KActivities.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KActivitiesStats.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KaddressbookGrantlee.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KaddressbookImportExport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KAlarmCal.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KArchive.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KAuth.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KAuthCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KBookmarks.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCalendarCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCalUtils.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCddb.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KChart.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCMUtils.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCodecs.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCompactDisc.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCompletion.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KConfigCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KConfigGui.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KConfigWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KContacts.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCoreAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCrash.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_kdav.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDBusAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDeclarative.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDESu.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDNSSD.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KEmoticons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KFileMetaData.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGantt.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIBlogger.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPICalendar.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIContacts.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPICore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIDrive.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPILatitude.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIMaps.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPITasks.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGlobalAccel.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGuiAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KHolidays.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KHtml.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KI18n.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIconThemes.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIdentityManagement.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIdleTime.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIMAP.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOFileWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOGui.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Kirigami2.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KItemModels.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KItemViews.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KJobWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KJS.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KJSApi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KMailTransport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KMailTransportAkonadi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KManageSieve.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KMime.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNewStuff.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNewStuffCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNotifications.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNotifyConfig.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNTLM.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KontactInterface.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KParts.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPeople.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPeopleWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPIMTextEdit.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPlotting.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPty.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KrossCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KrossUi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KRunner.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KScreen.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KService.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSieve.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSieveUi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSMTP.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSyntaxHighlighting.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KTextEditor.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KTextWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KTNef.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KUnitConversion.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KUserFeedbackCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KUserFeedbackWidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWallet.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWaylandClient.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWaylandServer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWidgetsAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWindowSystem.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KXmlGui.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Ldap.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_accessibility_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_bootstrap_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_concurrent.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_concurrent_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_core.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_core_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_dbus.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_dbus_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_designer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_designer_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_designercomponents_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_devicediscovery_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_edid_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_egl_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_eglfs_kms_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_eglfsdeviceintegration_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_eventdispatcher_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_fb_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_fontdatabase_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_glx_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_gui.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_gui_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_help.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_help_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_input_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_kms_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_linuxaccessibility_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_location.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_location_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimedia.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimedia_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimediagsttools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimediawidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimediawidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_network.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_network_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_networkauth.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_networkauth_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_opengl.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_opengl_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_openglextensions.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_openglextensions_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_packetprotocol_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdf.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdf_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdfwidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdfwidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_platformcompositor_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioning.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioning_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioningquick.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioningquick_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_printsupport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_printsupport_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qml.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qml_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmldebug_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmldevtools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlmodels.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlmodels_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmltest.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmltest_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlworkerscript.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlworkerscript_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qtmultimediaquicktools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3d.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3d_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dassetimport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dassetimport_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3drender.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3drender_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3druntimerender.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3druntimerender_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dutils.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dutils_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickcontrols2.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickcontrols2_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickparticles_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickshapes_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quicktemplates2.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quicktemplates2_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickwidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickwidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_script.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_script_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_scripttools.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_scripttools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sensors.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sensors_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_serialport.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_serialport_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_service_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sql.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sql_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_svg.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_svg_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_testlib.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_testlib_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_texttospeech.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_texttospeech_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_theme_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_uiplugin.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_uitools.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_uitools_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_vulkan_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandclient.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandclient_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandcompositor.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandcompositor_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webchannel.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webchannel_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webengine.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webengine_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginecore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginecore_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginecoreheaders_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginewidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginewidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkit.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkit_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkitwidgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkitwidgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_widgets.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_widgets_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_x11extras.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_x11extras_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xcb_qpa_lib_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xkbcommon_support_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xml.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xml_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xmlpatterns.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xmlpatterns_private.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Libkdepim.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Libkleo.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MailCommon.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MailImporter.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MailImporterAkonadi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Marble.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Mbox.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageComposer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageList.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageViewer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_phonon4qt5.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_PimCommon.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_PimCommonAkonadi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Prison.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_QuickAddons.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Solid.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_SonnetCore.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_SonnetUi.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Syndication.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_TemplateParser.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_ThreadWeaver.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_WebEngineViewer.pri \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/qt_functions.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/qt_config.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/linux-g++/qmake.conf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/spec_post.prf \
		.qmake.stash \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/toolchain.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/default_pre.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/resolve_config.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/default_post.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/warn_on.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/qt.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/resources_functions.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/resources.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/moc.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/unix/opengl.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/unix/thread.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/qmake_use.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/file_copies.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/testcase_targets.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/exceptions.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/yacc.prf \
		/usr/lib/qt/mkspecs/features/lex.prf \
		signal-qt.pro \
		qml.qrc
	$(QMAKE) -o Makefile signal-qt.pro
/usr/lib/qt/mkspecs/features/spec_pre.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/common/unix.conf:
/usr/lib/qt/mkspecs/common/linux.conf:
/usr/lib/qt/mkspecs/common/sanitize.conf:
/usr/lib/qt/mkspecs/common/gcc-base.conf:
/usr/lib/qt/mkspecs/common/gcc-base-unix.conf:
/usr/lib/qt/mkspecs/common/g++-base.conf:
/usr/lib/qt/mkspecs/common/g++-unix.conf:
/usr/lib/qt/mkspecs/qconfig.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiAgentBase.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiCalendar.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiContact.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiMime.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiNotes.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiWidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_AkonadiXml.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Attica.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Baloo.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_BluezQt.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_CalendarSupport.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_ContactEditor.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_EventViews.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_GrantleeTheme.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Gravatar.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_IncidenceEditor.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KActivities.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KActivitiesStats.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KaddressbookGrantlee.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KaddressbookImportExport.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KAlarmCal.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KArchive.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KAuth.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KAuthCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KBookmarks.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCalendarCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCalUtils.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCddb.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KChart.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCMUtils.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCodecs.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCompactDisc.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCompletion.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KConfigCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KConfigGui.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KConfigWidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KContacts.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCoreAddons.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KCrash.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_kdav.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDBusAddons.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDeclarative.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDESu.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KDNSSD.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KEmoticons.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KFileMetaData.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGantt.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIBlogger.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPICalendar.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIContacts.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPICore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIDrive.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPILatitude.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPIMaps.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGAPITasks.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGlobalAccel.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KGuiAddons.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KHolidays.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KHtml.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KI18n.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIconThemes.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIdentityManagement.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIdleTime.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIMAP.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOFileWidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOGui.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KIOWidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Kirigami2.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KItemModels.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KItemViews.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KJobWidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KJS.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KJSApi.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KMailTransport.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KMailTransportAkonadi.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KManageSieve.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KMime.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNewStuff.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNewStuffCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNotifications.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNotifyConfig.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KNTLM.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KontactInterface.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KParts.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPeople.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPeopleWidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPIMTextEdit.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPlotting.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KPty.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KrossCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KrossUi.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KRunner.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KScreen.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KService.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSieve.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSieveUi.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSMTP.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KSyntaxHighlighting.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KTextEditor.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KTextWidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KTNef.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KUnitConversion.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KUserFeedbackCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KUserFeedbackWidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWallet.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWaylandClient.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWaylandServer.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWidgetsAddons.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KWindowSystem.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_KXmlGui.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Ldap.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_accessibility_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_bootstrap_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_concurrent.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_concurrent_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_core.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_core_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_dbus.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_dbus_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_designer.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_designer_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_designercomponents_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_devicediscovery_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_edid_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_egl_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_eglfs_kms_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_eglfsdeviceintegration_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_eventdispatcher_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_fb_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_fontdatabase_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_glx_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_gui.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_gui_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_help.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_help_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_input_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_kms_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_linuxaccessibility_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_location.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_location_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimedia.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimedia_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimediagsttools_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimediawidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_multimediawidgets_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_network.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_network_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_networkauth.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_networkauth_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_opengl.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_opengl_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_openglextensions.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_openglextensions_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_packetprotocol_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdf.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdf_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdfwidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_pdfwidgets_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_platformcompositor_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioning.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioning_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioningquick.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_positioningquick_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_printsupport.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_printsupport_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qml.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qml_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmldebug_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmldevtools_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlmodels.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlmodels_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmltest.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmltest_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlworkerscript.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qmlworkerscript_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_qtmultimediaquicktools_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3d.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3d_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dassetimport.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dassetimport_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3drender.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3drender_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3druntimerender.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3druntimerender_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dutils.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick3dutils_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quick_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickcontrols2.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickcontrols2_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickparticles_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickshapes_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quicktemplates2.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quicktemplates2_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickwidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_quickwidgets_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_script.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_script_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_scripttools.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_scripttools_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sensors.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sensors_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_serialport.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_serialport_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_service_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sql.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_sql_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_svg.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_svg_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_testlib.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_testlib_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_texttospeech.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_texttospeech_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_theme_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_uiplugin.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_uitools.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_uitools_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_vulkan_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandclient.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandclient_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandcompositor.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_waylandcompositor_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webchannel.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webchannel_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webengine.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webengine_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginecore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginecore_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginecoreheaders_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginewidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webenginewidgets_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkit.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkit_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkitwidgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_webkitwidgets_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_widgets.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_widgets_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_x11extras.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_x11extras_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xcb_qpa_lib_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xkbcommon_support_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xml.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xml_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xmlpatterns.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_lib_xmlpatterns_private.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Libkdepim.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Libkleo.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MailCommon.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MailImporter.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MailImporterAkonadi.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Marble.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Mbox.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageComposer.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageList.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_MessageViewer.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_phonon4qt5.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_PimCommon.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_PimCommonAkonadi.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Prison.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_QuickAddons.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Solid.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_SonnetCore.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_SonnetUi.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_Syndication.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_TemplateParser.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_ThreadWeaver.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/modules/qt_WebEngineViewer.pri:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/qt_functions.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/qt_config.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/linux-g++/qmake.conf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/spec_post.prf:
.qmake.stash:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/exclusive_builds.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/toolchain.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/default_pre.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/resolve_config.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/default_post.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/warn_on.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/qt.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/resources_functions.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/resources.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/moc.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/unix/opengl.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/unix/thread.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/qmake_use.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/file_copies.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/testcase_targets.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/exceptions.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/yacc.prf:
/usr/lib/qt/mkspecs/features/lex.prf:
signal-qt.pro:
qml.qrc:
qmake: FORCE
	@$(QMAKE) -o Makefile signal-qt.pro

qmake_all: FORCE


all: Makefile signal-qt

dist: distdir FORCE
	(cd `dirname $(DISTDIR)` && $(TAR) $(DISTNAME).tar $(DISTNAME) && $(COMPRESS) $(DISTNAME).tar) && $(MOVE) `dirname $(DISTDIR)`/$(DISTNAME).tar.gz . && $(DEL_FILE) -r $(DISTDIR)

distdir: FORCE
	@test -d $(DISTDIR) || mkdir -p $(DISTDIR)
	$(COPY_FILE) --parents $(DIST) $(DISTDIR)/
	$(COPY_FILE) --parents qml.qrc $(DISTDIR)/
	$(COPY_FILE) --parents /usr/lib/qt/mkspecs/features/data/dummy.cpp $(DISTDIR)/
	$(COPY_FILE) --parents main.cpp $(DISTDIR)/
	$(COPY_FILE) --parents signal-qt_en_US.ts $(DISTDIR)/


clean: compiler_clean 
	-$(DEL_FILE) $(OBJECTS)
	-$(DEL_FILE) *~ core *.core


distclean: clean 
	-$(DEL_FILE) $(TARGET) 
	-$(DEL_FILE) .qmake.stash
	-$(DEL_FILE) Makefile


####### Sub-libraries

mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_objc_header_clean compiler_moc_source_clean

mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_objc_header_make_all compiler_moc_source_make_all

check: first

benchmark: first

compiler_rcc_make_all: qrc_qml.cpp
compiler_rcc_clean:
	-$(DEL_FILE) qrc_qml.cpp
qrc_qml.cpp: qml.qrc \
		/usr/bin/rcc \
		Page1Form.ui.qml \
		Page2Form.ui.qml \
		HomeForm.ui.qml \
		qtquickcontrols2.conf \
		main.qml
	/usr/bin/rcc -name qml qml.qrc -o qrc_qml.cpp

compiler_moc_predefs_make_all: moc_predefs.h
compiler_moc_predefs_clean:
	-$(DEL_FILE) moc_predefs.h
moc_predefs.h: /usr/lib/qt/mkspecs/features/data/dummy.cpp
	g++ -pipe -O2 -std=gnu++11 -Wall -Wextra -dM -E -o moc_predefs.h /usr/lib/qt/mkspecs/features/data/dummy.cpp

compiler_moc_header_make_all:
compiler_moc_header_clean:
compiler_moc_objc_header_make_all:
compiler_moc_objc_header_clean:
compiler_moc_source_make_all:
compiler_moc_source_clean:
compiler_yacc_decl_make_all:
compiler_yacc_decl_clean:
compiler_yacc_impl_make_all:
compiler_yacc_impl_clean:
compiler_lex_make_all:
compiler_lex_clean:
compiler_clean: compiler_rcc_clean compiler_moc_predefs_clean 

####### Compile

main.o: main.cpp 
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o main.o main.cpp

qrc_qml.o: qrc_qml.cpp 
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o qrc_qml.o qrc_qml.cpp

####### Install

install_target: first FORCE
	@test -d $(INSTALL_ROOT)/opt/signal-qt/bin || mkdir -p $(INSTALL_ROOT)/opt/signal-qt/bin
	$(QINSTALL_PROGRAM) $(QMAKE_TARGET) $(INSTALL_ROOT)/opt/signal-qt/bin/$(QMAKE_TARGET)
	-$(STRIP) $(INSTALL_ROOT)/opt/signal-qt/bin/$(QMAKE_TARGET)

uninstall_target: FORCE
	-$(DEL_FILE) $(INSTALL_ROOT)/opt/signal-qt/bin/$(QMAKE_TARGET)
	-$(DEL_DIR) $(INSTALL_ROOT)/opt/signal-qt/bin/ 


install: install_target FORCE

uninstall: uninstall_target FORCE

FORCE: