~mil/mepo

ref: 2d98a3a6ad81ed0fb6894ab376561e180f067ba9 mepo/src/main.zig -rw-r--r-- 2.5 KiB
2d98a3a6Miles Alan Fix download mode; download_request wasn't being passed properly 3 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
const std = @import("std");
const builtin = @import("builtin");
const Mepo = @import("./Mepo.zig");
const Downloader = @import("./Downloader.zig");
const TileCache = @import("./TileCache.zig");
const sdl = @import("./sdlshim.zig");
const utildbg = @import("./util/utildbg.zig");

pub fn main() !void {
  comptime {
    const v = builtin.zig_version;
    if (v.major != 0 or v.minor != 9 or v.patch != 1)
      @panic("Must be built against Zig 0.9.1");
  }

  const allocator = std.heap.c_allocator;
  var stderr_on: bool = false;
  var mode: enum { Graphical, Download, Version } = .Graphical;
  var download_request: []const u8 = undefined;
  var cfg: ?[]const u8 = null;
  var use_sw_renderer = false;

  var args_it = std.process.args();
  var arg_w = args_it.next(allocator);
  while (arg_w != null) : (arg_w = args_it.next(allocator)) {
    const arg = try arg_w.?;
    if (std.mem.eql(u8, arg, "-i")) {
      // -i: Read from STDIN
      utildbg.log("Reading from STDIN", .{});
      cfg = try read_stdin(allocator);
    } else if (std.mem.startsWith(u8, arg, "-d")) {
      // -d: Downloader mode (non-video), runs cfg
      mode = .Download;
      download_request = arg[2..];
    } else if (std.mem.startsWith(u8, arg, "-e")) {
      // -e: Enable stderr debugging
      stderr_on = true;
    } else if (std.mem.startsWith(u8, arg, "-sw")) {
      // -sw: Use software renderer instead of default HW renderer
      use_sw_renderer = true;
    } else if (std.mem.startsWith(u8, arg, "-v")) {
      // -v: Version
      mode = .Version;
    }
  }

  utildbg.log("Boot Mepo in mode: {}\n", .{mode});
  switch (mode) {
    .Graphical => {
      var tile_cache = try TileCache.init(allocator);
      var mepo = try Mepo.init(allocator, &tile_cache, use_sw_renderer, stderr_on, cfg);
      mepo.sdl_event_loop() catch Mepo.graceful_terminate();
    },
    .Download => {
      var tile_cache = try TileCache.init(allocator);
      try Downloader.cache_dlbbox(&tile_cache, download_request);
    },
    .Version => {
      utildbg.log("Mepo - version {d}\n", .{0.4});
    },
  }
}

fn read_stdin(allocator: std.mem.Allocator) anyerror![]const u8 {
  const stream = &std.io.getStdIn().reader();
  const buffer = try allocator.alloc(u8, 1024 * 100);
  _ = try stream.read(buffer);
  return std.mem.trim(u8, buffer, " \n");
}