~kb/ncl

39883e1c0e35daccfc571dd46ea53a243a2dcaaf — Ben 8 years ago 2ee78da
Add debug level 'debug', after info (highest level)
1 files changed, 10 insertions(+), 6 deletions(-)

M debug.axi
M debug.axi => debug.axi +10 -6
@@ 11,12 11,16 @@ char DEBUG_OFF		= 0				// Available debug verbosity levels
char DEBUG_ERROR 	= 1
char DEBUG_WARN 	= 2
char DEBUG_INFO 	= 3
char DEBUG_DEBUG  = 4

char DEBUG_LEVEL_STRINGS[4][16] = {
char DEBUG_MAX_LEVEL = 4

char DEBUG_LEVEL_STRINGS[5][16] = {
  'Off',
  'Error',
  'Warn',
  'Info'
  'Info',
  'Debug'
}
@@ 43,7 47,7 @@ define_function char[5] debug_get_level_string(char x)
 */
define_function debug_set_level(char x)
{
	if (x >= DEBUG_OFF && x <= DEBUG_INFO) {
	if (x >= DEBUG_OFF && x <= DEBUG_MAX_LEVEL) {
		println("'Debug level set to ', debug_get_level_string(x)")
		debug_level = x
	} else {


@@ 70,7 74,7 @@ define_function debug_msg(char msg_level, char msg[])
	stack_var char out[255];
	stack_var char in[255];

	if (msg_level < DEBUG_ERROR || msg_level > DEBUG_INFO) {
	if (msg_level < DEBUG_ERROR || msg_level > DEBUG_MAX_LEVEL) {
		debug_msg(DEBUG_ERROR, "'invalid debug level specified - ', msg")
		return
	}


@@ 108,7 112,7 @@ define_function debug_hex(char msg_level, char msg[])
	stack_var char out[255];
	stack_var char in[255];
	
	if (msg_level < DEBUG_ERROR || msg_level > DEBUG_INFO) {
	if (msg_level < DEBUG_ERROR || msg_level > DEBUG_MAX_LEVEL) {
		debug_msg(DEBUG_ERROR, "'invalid debug level specified - ', msg")
		return
	}


@@ 136,7 140,7 @@ define_function debug_dec(char msg_level, char msg[])
	stack_var char c;
	stack_var char in[255];
	
	if (msg_level < DEBUG_ERROR || msg_level > DEBUG_INFO) {
	if (msg_level < DEBUG_ERROR || msg_level > DEBUG_MAX_LEVEL) {
		debug_msg(DEBUG_ERROR, "'invalid debug level specified - ', msg")
		return
	}