~jzp/dotvim

ref: ad726485e7d867483960d69083868e29e2b343ed dotvim/.gitmodules -rw-r--r-- 2.8 KiB
ad726485 — Johan Persson Removed slimv 10 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
[submodule "pack/stuff/start/vim-airline"]
	path = pack/stuff/start/vim-airline
	url = https://github.com/vim-airline/vim-airline.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-airline-themes"]
	path = pack/stuff/start/vim-airline-themes
	url = https://github.com/vim-airline/vim-airline-themes.git
[submodule "pack/stuff/start/base16-vim"]
	path = pack/stuff/start/base16-vim
	url = https://github.com/chriskempson/base16-vim.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-fugitive"]
	path = pack/stuff/start/vim-fugitive
	url = https://github.com/tpope/vim-fugitive.git
[submodule "pack/stuff/start/ctrlp"]
	path = pack/stuff/start/ctrlp
	url = https://github.com/ctrlpvim/ctrlp.vim.git
[submodule "pack/stuff/start/syntastic"]
	path = pack/stuff/start/syntastic
	url = https://github.com/vim-syntastic/syntastic.git
[submodule "pack/stuff/start/vimproc"]
	path = pack/stuff/start/vimproc
	url = https://github.com/Shougo/vimproc.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-addon-mw-utils"]
	path = pack/stuff/start/vim-addon-mw-utils
	url = https://github.com/MarcWeber/vim-addon-mw-utils.git
[submodule "pack/stuff/start/tlib_vim"]
	path = pack/stuff/start/tlib_vim
	url = https://github.com/tomtom/tlib_vim.git
[submodule "pack/stuff/start/textformat.vim"]
	path = pack/stuff/start/textformat.vim
	url = https://github.com/jozip/textformat.vim.git
[submodule "pack/stuff/start/editorconfig-vim"]
	path = pack/stuff/start/editorconfig-vim
	url = https://github.com/editorconfig/editorconfig-vim.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-autoformat"]
	path = pack/stuff/start/vim-autoformat
	url = https://github.com/chiel92/vim-autoformat.git
[submodule "pack/stuff/start/pgsql.vim"]
	path = pack/stuff/start/pgsql.vim
	url = https://github.com/exu/pgsql.vim.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-surround"]
	path = pack/stuff/start/vim-surround
	url = https://github.com/tpope/vim-surround.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-sensible"]
	path = pack/stuff/start/vim-sensible
	url = https://github.com/tpope/vim-sensible.git
[submodule "pack/stuff/start/rust.vim"]
	path = pack/stuff/start/rust.vim
	url = https://github.com/rust-lang/rust.vim.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-prettier"]
	path = pack/stuff/start/vim-prettier
	url = https://github.com/prettier/vim-prettier.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-pug"]
	path = pack/stuff/start/vim-pug
	url = https://github.com/digitaltoad/vim-pug.git
[submodule "pack/stuff/start/yajs.vim"]
	path = pack/stuff/start/yajs.vim
	url = https://github.com/othree/yajs.vim.git
[submodule "pack/stuff/start/webapi-vim"]
	path = pack/stuff/start/webapi-vim
	url = https://github.com/mattn/webapi-vim.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-racket"]
	path = pack/stuff/start/vim-racket
	url = https://github.com/wlangstroth/vim-racket.git
[submodule "pack/stuff/start/vim-lion"]
	path = pack/stuff/start/vim-lion
	url = https://github.com/tommcdo/vim-lion.git