~jelle/blog

ee8f0a531bebaf3e46165fc0f03e540e043c9f5e — Jelle Hermsen 1 year, 2 months ago 89f297e
Small tweak in last blog post (Hoe ik de Bijbel lees)
1 files changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

M posts/2023-10-02-hoe_ik_de_bijbel_lees.md
M posts/2023-10-02-hoe_ik_de_bijbel_lees.md => posts/2023-10-02-hoe_ik_de_bijbel_lees.md +10 -10
@@ 39,16 39,16 @@ alleen irrelevant, maar kan ook je plezier in zo'n film bederven.
Ook als ik de Bijbel lees probeer ik dit metadenken achterwege te laten.
Mogelijk komt het wat oneerbiedig over als ik de Bijbel vergelijk met zaken uit
de pop- en nerdcultuur, maar ik probeer de Schrift hier juist recht mee te
doen. Ik herken veel in wat A. van Corstanje schreef in de inleiding van het
boek "Franciscus, Bijbel der armen". Franciscus van Assisi was gewoon de Bijbel
te verstaan zoals zijn broeders hun leefregel verstonden: "eenvoudig en puur".
Corstanje voegt daaraan nog een mooi citaat van Vondel toe: "Men hoeft, daer
klaerheid is, de hersens niet te slijpen". Verderop legt Corstanje nog uit dat
de Bijbel voor Franciscus meer gebed was dan studie en dat beschrijft heel
treffend hoe ik dit zelf ervaar. Misschien is dit ook wel een van de redenen dat
ik de voorkeur geef aan de Statenvertaling. De taal daarin is lekker archaïsch
en schept daardoor een grotere afstand tot mijn dagelijks leven. Alsof het de
heiligheid zo beter bewaart.
doen. Ik herken veel in wat Dr. L.A.M. Goossens schreef in de inleiding van het
boek "Franciscus, Bijbel der armen" van A. van Corstanje. Franciscus van Assisi
was gewoon de Bijbel te verstaan zoals zijn broeders hun leefregel verstonden:
"eenvoudig en puur".  Goossens voegt daaraan nog een mooi citaat van Vondel
toe: "Men hoeft, daer klaerheid is, de hersens niet te slijpen".  Verderop legt
hij nog uit dat de Bijbel voor Franciscus meer gebed was dan studie en dat
beschrijft heel treffend hoe ik dit zelf ervaar. Misschien is dit ook wel een
van de redenen dat ik de voorkeur geef aan de Statenvertaling.  De taal is
daarin lekker archaïsch en schept daardoor een grotere afstand tot mijn
dagelijks leven. Alsof het de heiligheid zo beter bewaart.

Toch vind ik het ook prettig om modernere vertalingen te lezen, zoals de vorig
jaar uitgebrachte NBV21. Deze vertaling is sowieso een stuk accurater, maar het