~jelle/blog

e35de6ec6a0d904e9c798e77a44e3b239cfc1833 — Jelle Hermsen 1 year, 8 months ago 83b6300
Small blog post tweak
1 files changed, 12 insertions(+), 11 deletions(-)

M posts/2022-11-06-minderwaardigheid.md
M posts/2022-11-06-minderwaardigheid.md => posts/2022-11-06-minderwaardigheid.md +12 -11
@@ 50,19 50,20 @@ autoriteit of met de kerk was voor hen ondenkbaar. Toch ijverden ze wel om
ruimte te krijgen voor hun geloofswijze. Franciscus deed zijn best om een
officiële stempel van goedkeuring te krijgen voor hun leefregel en Clara wou
graag met haar zusters in San Damiano een kloosterlijk leven kunnen hebben dat
vrij was van bezittingen. Ze kleurden dus vrij netjes binnen de lijntjes van de
zeer stringente katholieke kerk.\ Desalniettemin was hun levenswijze ook toen
al bijzonder radikaal. Zij konden er echter mee wegkomen, omdat het geheel en
al gebaseerd was op een vrij letterlijke interpretatie van evangelieteksten. Ze
leefden eigenlijk voorbij aan het voorbeeld dat door de kerk werd opgehouden en
gingen direct terug naar de bron en namen de woorden van Jezus vrij letterlijk.
Je kunt dit heel goed zien als je alle verwijzingen doorploegt die in de
leefregels van Franciscus zitten. Het is haast alsof hij een eigen mixtape
heeft gemaakt van zijn favoriete bijbelpassages en zijn enthousiasme daarover
jaren later nog steeds weerklinkt.
vrij was van bezittingen.\
Alhoewel ze vrij netjes binnen de lijntjes van de zeer stringente katholieke
kerk kleurden, was hun levenswijze ook toen al bijzonder radikaal. Zij konden
er echter mee wegkomen, omdat het geheel en al gebaseerd was op een vrij
letterlijke interpretatie van evangelieteksten. Ze leefden eigenlijk voorbij
aan het voorbeeld dat door de kerk werd opgehouden en gingen direct terug naar
de bron en namen de woorden van Jezus vrij letterlijk.  Je kunt dit heel goed
zien als je alle verwijzingen doorploegt die in de leefregels van Franciscus
zitten. Het is haast alsof hij een eigen mixtape heeft gemaakt van zijn
favoriete bijbelpassages en zijn enthousiasme daarover jaren later nog steeds
weerklinkt.

Van de vele Franciscaanse gedachtes blijft vooral het concept van deemoed de
laatste week bij mij rondzingen. Deemoed is tamelijk ouderwets Nederlands en is
laatste weken bij mij rondzingen. Deemoed is tamelijk ouderwets Nederlands en is
te vertalen met nederige onderwerping. Dit beeld van onderwerping aan God, aan
de schepping, aan de aarde zelf en al het leven vind ik prachtig en vervuld mij
met een soort zoet genoegen dat ik in weinig andere ideeën tref.  Het gaat voor