~jelle/blog

9cea7de479564153497091ad097dba0c336e157f — Jelle Hermsen 6 months ago 3a342d7
Fix typo
1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

M posts/2023-05-29-meer-christen-dan-ooit.md
M posts/2023-05-29-meer-christen-dan-ooit.md => posts/2023-05-29-meer-christen-dan-ooit.md +1 -1
@@ 116,7 116,7 @@ maakt om vanuit deze begunstigde rol de harde geluiden uit de samenleving
onvoldoende te verstaan. Ik denk dat we leven in een tijd dat we het moeten
aanmoedigen dat mensen niet met kousenvoeten rondsluipen met hun mening, maar
dat ze deze van de daken schreeuwen. De crises vragen hierom, nee schreeuwen
hierom zelfs. Dat de keerzijde hiervan een social media is dat is veranderd is
hierom zelfs. Dat de keerzijde hiervan een social media is dat is veranderd
in een open riool dat neem ik dan maar voor lief.

In februari schreef [Koen Holtzapffel](https://www.remonstranten.nl/blog/actueel/verlies-elkaar-niet-als-polarisatie-dichtbij-komt/) een blogpost waarin hij de campagne tegen