~jelle/blog

742b3021f2940043f1d824b987478830aa0ed72c — Jelle Hermsen 1 year, 8 months ago e35de6e
Small blog post tweak
1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

M posts/2022-11-06-minderwaardigheid.md
M posts/2022-11-06-minderwaardigheid.md => posts/2022-11-06-minderwaardigheid.md +1 -1
@@ 136,7 136,7 @@ ook hard nodig hebben. De enige manier om door de klimaatcrisis te komen is
door onze nietigheid te aanvaarden en voorbij te leven aan de wensen van ons
neoliberaal systeem en de grootkapitalistische machten die ons in hun greep
hebben. Op een soortgelijke manier leefde Franciscus voorbij aan de katholieke
kerk die in deze tijd van kruistochten heel dwingend en verwoestend was.
kerk die in zijn tijd van kruistochten heel dwingend en verwoestend was.

Franciscus koos ervoor om het spel van macht en positie te verlaten. Hij gaf
zijn bezittingen weg, hielp met de zorg voor mensen met lepra, bouwde aan