~jelle/blog

568465ec0595f51810ff7e24c1b1ab1f436cd45a — Jelle Hermsen 10 months ago 2b9692e
New blog post "Ik ben een rebel"
1 files changed, 76 insertions(+), 0 deletions(-)

A posts/2023-01-31-ik-ben-een-rebel.md
A posts/2023-01-31-ik-ben-een-rebel.md => posts/2023-01-31-ik-ben-een-rebel.md +76 -0
@@ 0,0 1,76 @@
<!--
title: Ik ben een rebel
categories: nederlands, climate
-->
Onze overheid is stuk. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Onze
regering doet niet wat ze hebben beloofd, zelfs niet als ze het met hun
handtekening hebben bezworen. Nederland heeft in 2015 in Parijs een historisch
klimaatakkoord ondertekend. De “tldr” van dit akkoord is dat we de opwarming
van de aarde moeten beperken tot 1,5 graad en onder geen voorwaarde meer dan 2
graad mag worden. In een land waarin een kabinet waarde hecht aan de afspraken
die het maakt zou je nu klaar zijn: maatregelen worden genomen, plannen om
uitstoot te beperken worden snel en daadkrachtig uitgevoerd, pakketten met
duurzaamheidsbeleid worden gepresenteerd. Oftewel, de staat neemt de
verantwoordelijkheid voor het oplossen van de klimaatproblemen.

In de praktijk zien we echter een kabinet dat schoorvoetend niet eens het
minimale doet. Er moest zelfs een actiegroep en een rechterlijke uitspraak aan
te pas komen om iets van beweging te forceren en zelfs dan schieten ze pijnlijk
tekort. Ik heb meegelopen in klimaatmarsen, lawaai gemaakt bij een
klimaatalarm, gestemd op de groenste partijen, goede doelen gesteund en zeeën
van burgers hebben hetzelfde gedaan. Ik vrees echter dat dit niet voldoende is.
Ik vrees dat er meer nodig is om onze beleidsmakers wakker te schudden. Ik
vrees dat duidelijkere acties noodzakelijk zijn en daarom heb ik me sinds kort
aangesloten bij Extinction Rebellion.

<!--more-->

Afgelopen zaterdag ben ik voor het eerst burgerlijk ongehoorzaam geweest. Ik
heb aanwijzigingen van de politie genegeerd en ben met honderden anderen de A12
opgelopen om deze te blokkeren. Dit deden wij niet uit eigenbelang, maar voor
de planeet en al het leven dat ze herbergt. Onze eis was superconcreet. We
willen dat ons kabinet stopt met de 17,5 miljard euro aan fossiele subsidies.
Via allerhande routes geniet de fossiele industrie elk jaar deze voordelen en
zo draagt onze overheid enorm bij aan de klimaatverandering. Met een paar
aanpassingen van de wetgeving kan dit worden teruggedraaid en kan dit geld op
goede manieren worden ingezet, manieren die ook daadwerkelijk in lijn zijn met
de beloftes van onze landelijke leiders. Vergis je niet: we hebben het hier
niet over deltaplannen. Dit zijn geen moonshots, geen vergezichten. Dit is geen
“dromen, durven, doen” territorium. Nope, het is met een beleidsmatige
pennenstreek op te lossen. Easy, zou je denken.

Omdat dit kabinet het allemaal niet zo easy vindt en omdat we volgens mij de
mogelijkheden van het burgerlijk gehoorzame protest wel hebben uitgespeeld heb
ik een paar weken geleden een actietraining bij Extinction Rebellion gevolgd en
stond ik zaterdag op de A12. Ongehoorzaam zijn is niet iets dat ik eenvoudig
doe, maar ik denk dat het belangrijk is dat we duidelijker moeten zijn, want
alle tienduizenden mensen in de klimaatmarsen hebben  nog niet het nodige
effect gehad. Vreedzame actie die een beetje prikt: dat is nu noodzakelijk en
ik ben blij dat ik hier onderdeel van ben.

Ik voel mij als betrokken burger, maar ook als christen geroepen om in actie te
komen. Ik geloof sterk in het idee van rentmeesterschap. Ik zie het als een
belangrijke verantwoordelijkheid voor de mens om zorg te dragen voor de aarde
en alle schepsels. Dit is voor mij een essentieel thema dat juist in de wijde
wereld buiten de kerkgebouwen tot uiting gebracht moet worden. De gedachte dat
we nu op dit cruciale moment in de geschiedenis niks doen vind ik
onverdraaglijk. Ik ben optimistisch dat we dit tij kunnen keren, maar dan
kunnen we echt geen moment wachten.

Er is de afgelopen week veel gepraat over de juridische kant van de zaak en of
dit wel allemaal zo netjes is, maar eerlijk gezegd ben ik daar persoonlijk wel
klaar mee. Laat je niet verlakken door de mensen die ons recht op protest
willen inperken en door politici, agenten en burgemeesters die vinden dat je
netjes binnen de lijntjes van het malieveld moet demonstreren. Dit is te
belangrijk om op de voorwaarden van de oude, falende machten te doen. De staat
lijkt voornamelijk geïnteresseerd in het dienen van het verwoestende
grootkapitaal en OM en politie lijken daar in deze niet meer dan een instrument
van. Wij bepalen zelf wel waar we vreedzaam, vrolijk en geweldloos protesteren.

Ben je het hiermee eens? Sluit je ook aan bij Extinction Rebellion. Blokkeer
samen met ons de A12, bezet lobby’s van banken en pensioenfondsen, plak je
vast, spreek je uit en help mee om ons kabinet te herinneren aan hun plicht.
Doe het voor de toekomst van onze kinderen, voor de prachtige plant- en
diersoorten.  Doe het om de landen in het mondiale zuiden te steunen. Doe het
voor je geweten, doe het voor God zo je wilt, doe het voor de planeet of gewoon
omdat het fucking nodig is!