~jelle/blog

3a342d7cf7e3a4435e38a9816bc685fb1fa6490c — Jelle Hermsen 6 months ago b6683e2
Add new blogpost: "Waarom ik me uitschrijf bij de Remonstranten"
2 files changed, 248 insertions(+), 1 deletions(-)

M Makefile
A posts/2023-05-29-meer-christen-dan-ooit.md
M Makefile => Makefile +1 -1
@@ 1,4 1,4 @@
run:; cd website/; php -S localhost:8000
run:; cd website/; php -S 127.0.0.1:8000
build-test:; cp config.dev config; hasclunk build
build-live:; cp config.live config; hasclunk build
upload:build-live; cp assets/favicon.ico website/favicon.ico; cp htaccess website/.htaccess; rsync -avh --delete website/ jelle@ma.sdf.org:html/

A posts/2023-05-29-meer-christen-dan-ooit.md => posts/2023-05-29-meer-christen-dan-ooit.md +247 -0
@@ 0,0 1,247 @@
<!--
title: Waarom ik me uitschrijf bij de Remonstranten, maar me meer christen voel dan ooit
categories: nederlands, faith
-->
Na lang nadenken heb ik besloten om me uit te schrijven bij de Remonstranten.
Ik blijf gewoon lid van mijn geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, maar zal
geen landelijk lid meer zijn van de Broederschap. Ik schrijf dit stukje om al
mijn gedachtes hierover op een rijtje te zetten en zodat ik andere mensen
hiernaar kan verwijzen. Bovendien wil ik ook een overweging hebben om aan te
bieden als motivatie bij mijn uitschrijving.

<!--more-->

Ik heb problemen met de landelijke koers van de Remonstrantse Broederschap,
maar mijn keuze is een combinatie van overwegingen. Ik wil voorkomen dat dit
puur een kritiekstuk is en voldoende recht doen aan mijn veelkleurige gedachtes
en gevoelens. Daarom heb ik besloten om mijn mening op drie niveaus te
formulieren: landelijk, gemeentelijk en persoonlijk.

## Landelijk
Ik heb mij heel lang goed kunnen vinden in de plek die de Remonstranten innemen
in de maatschappij. Ze staan welbewust niet met de rug naar de samenleving,
maar zijn echt onderdeel van de wereld. Het feit dat ze als eerste kerk
homohuwelijken inzegenden onderstreept dit en deze interactie met de
moderniteit heb ik altijd prettig gevonden. Remonstranten staan erom bekend om
het maatschappelijk discours niet te schuwen en ik vind dit belangrijk voor een
kerk. Een kerk die zich niet uitspreekt over misstanden, haar sociale taak laat
liggen en zich te zeer richt op het spirituele en buiten-wereldlijke is voor
mij niet aantrekkelijk. Desalniettemin kan deze houding ook een keerzijde
hebben. Hier ben ik achtergekomen toen ik de [bezinningsbrief](https://www.remonstranten.nl/bezinningsbrief/) uit 2021 las. In
deze brief neemt de Broederschap afstand van polarisatie en positioneert het
zichzelf expliciet boven het maatschappelijk debat. Ik had hier erg veel moeite
mee en ik zal uitleggen waarom.

Sinds een aantal jaar ben ik aan het radicaliseren. Ik heb hier zelf nauwelijks
erg in gehad, maar ik begon steeds vaker te merken dat mijn meningen als
extreem en polariserend werden ervaren. De eerste keer dat mij dit echt werd
verweten was tijdens het begin van de discussie rond zwarte piet. Ik kon mij al
heel vroeg vinden in de redenen waarom zwarte piet racistisch is en dit thema
was voor mij eigenlijk al klaar en afgerond toen Nederland hier overduidelijk
nog niet klaar mee was. Ik begreep niet dat mensen zo graag wilden vasthouden
aan een racistische traditie, terwijl een groep mensen in duidelijke taal
aangaf dat dit kwetsend was. Ondertussen zijn we redelijk gewend aan een
sinterklaasfeest met minder racisme, maar in de vroege dagen van Kick Out
Zwarte Piet werd de antiracisme-activisten regelmatig polarisatie verweten en
hen werd meermalen gevraag hun toon te matigen.

Ik ben blij dat de mensen van KOZP hun toon nooit hebben gematigd en vind het
heel erg knap hoe ze hun vreedzame strijd tegen racisme voeren. Ook
toen wit, gematigd Nederland er nog niet klaar voor was bleven ze hun boodschap
herhalen zonder die te verdunnen in naam van verbinding.

Martin Luther King werd ook regelmatig verweten dat hij de verbinding met het
[gematigde witte midden](https://edition.cnn.com/2022/01/15/opinions/mlk-white-moderates-voting-rights-filibuster-ray/index.html) niet zocht in een tijd dat een grote meerderheid van de
Amerikanen tegen gelijke rechten voor mensen van kleur waren. De geschiedenis
laat zien dat MLK gelijk had in zijn radicale keuze.

Ook nu krijg ik zelf nog regelmatig het verwijt dat ik er een polariserende
houding op nahoud. Ik ben klimaatactivist en heb me aangesloten bij Extinction
Rebellion en Christian Climate Action. Met name mensen die vast blijven houden
aan bestuurlijke oplossingen vanuit een breed midden nemen aanstoot aan de
burgerlijk ongehoorzame acties waar ik aan deelneem. Liever zouden ze zien dat
de klimaatactivisten de gebaande paden van klimaatmarsen, petities en vergunde
demonstraties zouden bewandelen. De onbuigzame houding die wij activisten
aannemen als het gaat om ons verzet tegen de verwoesting van de schepping wordt
regelmatig polariserend genoemd en laten we wel wezen: dat is het natuurlijk
ook, en dat is zelfs opzettelijk. Zonder volledig gebruik te maken van het
zogenaamde “radicale flank effect” zouden onze acties niet half zo doeltreffend
zijn. Een malievelddemonstratie levert hoogstens een “kortje” op in de krant,
maar een burgerlijk ongehoorzame blokkade van de A12 is wereldnieuws en zet
onze boodschap helemaal op de agenda. Polarisatie is voor ons noodzakelijk en
zelfs een middel.

Nu even terug naar 2021, het jaar van de bezinningsbrief. De Remonstrantse
Broederschap verkoos met deze brief om zichzelf te positioneren als een soort
maatschappelijk geweten. Het zegt daarbij een hoop goede dingen, want hoe kun
je nu tegen verbinding zijn? Toch vind ik het moeilijk als je mensen vraagt om
met elkaar in gesprek te gaan en daarbij hun eigen frame achter te laten. Zo’n
frame, en zo’n wereldbeeld ontstaat niet zomaar en juist voor gemarginaliseerde
groepen geldt dat wat afstandelijk een “frame” genoemd wordt eigenlijk een kijk
op de wereld is die voor een groot deel is vormgegeven door pijn en onrecht.
Als je mensen oproept om niet te polariseren en vooral de verbinding te blijven
zoeken dan loop je het risico dat je voorbij gaat aan echte menselijke
ervaringen: racisme, seksisme, homofobie, transfobie, fatism, validisme...etc.

Wat is je boodschap als je deze groepen vraagt om ook te luisteren en niet zo
te schreeuwen? Waar is je solidariteit als je hen vraagt om toch ook vooral de
verbinding te zoeken en een verdraagzame houding aan te nemen? Ik denk dat als
je je uitspreekt tegen polarisatie dat je dan – wellicht onbedoeld  –
verschillende groepen vraagt om hun toon te matigen en ik denk dat het verleden
heeft aangetoond dat toonmatiging nooit een goede basis is geweest voor sociale
vooruitgang. De suffragettes, de zoutmars van Ghandi, de
burgerrechtenbeweging, de vredesbeweging zijn allemaal voorbeelden van groepen
mensen die hun toon opzettelijk niet matigden en juist het scherpe contrast
opzochten met de heersende opinie en autoriteit.

We leven in een tijd van onder andere een klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis,
stikstofcrisis, levenskostencrisis, huizencrisis en een zorgcrisis. De toon van
het discours, de felheid ervan, en het gebrek aan verbinding en de vlucht naar
de flanken is niet ons voornaamste probleem. Ik denk dat het leed van mensen
gehoord moet worden en ik moedig hun aan hun stem te laten horen, ook als dit
ongenuanceerd klinkt en ook als ze hierbij burgerlijk ongehoorzaam actievoeren.
Ik ben het niet eens met de boeren die het stikstofbeleid maar niks vinden,
maar steun hun democratische protest hiertegen van harte. Ik vraag hun ook niet
hun toon te matigen of de verbinding te zoeken. Dat er vervolgens een oplossing komt
vanuit verbinding en harmonie is nu eenmaal hoe ons democratisch systeem werkt
en daarom ben ik er ook nooit bang voor dat extreme geluiden uit de politieke
flanken op zich een bedreiging vormen in een vrij en democratisch land.

Ik vind de bezinningsbrief zelf pijnlijk en hij weerspiegelt in mijn ogen de
geprivilegieerde positie van de mensen die hem hebben opgesteld. De
Remonstrantse Broederschap is overwegend een witte, hoogopgeleide en welvarende
club. Dit is op zichzelf niet erg en historisch begrijpelijk, maar het is wel
problematisch als het hierop onvoldoende weet te reflecteren en daarbij de fout
maakt om vanuit deze begunstigde rol de harde geluiden uit de samenleving
onvoldoende te verstaan. Ik denk dat we leven in een tijd dat we het moeten
aanmoedigen dat mensen niet met kousenvoeten rondsluipen met hun mening, maar
dat ze deze van de daken schreeuwen. De crises vragen hierom, nee schreeuwen
hierom zelfs. Dat de keerzijde hiervan een social media is dat is veranderd is
in een open riool dat neem ik dan maar voor lief.

In februari schreef [Koen Holtzapffel](https://www.remonstranten.nl/blog/actueel/verlies-elkaar-niet-als-polarisatie-dichtbij-komt/) een blogpost waarin hij de campagne tegen
polarisatie van Sire onderschrijft en koppelt aan de verbindingsbrief van twee
jaar geleden. Ook haalt hij Fred Westerbeke aan: de politiechef van Politie
Rotterdam die hij had ontvangen om te praten over politie en polarisatie. Dit
was bijzonder pijnlijk en herhaalde een grove fout die de Remonstranten ook in
de bezinningsbrief maakten: het opvoeren van de Politie Rotterdam om een
boodschap van nuance te verkondigen. Uit onderzoek en ervaringen van
slachtoffers is gebleken dat Politie Rotterdam een enorm [racismeprobleem](https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5205860/racisme-politie-onderzoek-rotterdam) heeft.
Een feit dat al voor de bezinningsbrief bekend was. Om uit monde van hen de
boodschap te herhalen dat we de nuance moeten zoeken en het brede midden moeten
versterken vind ik een klap in het gezicht van alle slachtoffers van racisme en
[politiegeweld](https://nos.nl/artikel/2402198-verontwaardiging-over-politieoptreden-tijdens-woonprotest-rotterdam) die de Politie Rijnmond in de afgelopen jaren heeft gemaakt.

De blogpost verscheen in een tijd waarin er nogal wat homeles was binnen de
Remonstranten over uitspraken die Christa Anbeek in november in o.a Trouw had
gedaan. Mensen vielen met name over haar scherpe  woorden: “Een liedje, een
gebedje, een preekje, dat werkt niet. Voor deze vormen moet je ingewijd zijn,
daarmee trek je geen mensen”. Ik begrijp dat mensen dit te scherp vonden, maar
persoonlijk vind ik het wel fijn als iemand praat zonder meel in de mond. Dat
er vervolgens meermalen gevraagd werd of ze nog wel de Remonstrantse
beginselverklaring ondersteunde vind ik eerlijk gezegd getuigen van een
truttigheid die een zo vooruitstrevende kerk onwaardig is. Dat het bestuur dit
zo serieus heeft genomen dat ze een heuse excuusbrief heeft opgesteld vind ik
erg moeilijk. Anbeek was inderdaad wat ongenuanceerd, maar ze kaartte wel
degelijk een probleem aan dat we hebben in onze vergrijzende en leeglopende
gemeentes.

## Gemeentelijk

Ik ben lid van Geloofsgemeenschap het Penninckshuis in Deventer. Dit is een
samenwerking van Doopsgezinden, Remonstranten en vrienden. Oorspronkelijk was
het een combinatie van een Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente onder 1 dak,
maar het Remonstrantse deel werd te klein en toen werd besloten om daar de
stekker uit te trekken. Toen dit gebeurde kregen de Remonstrantse leden de keus
om op landelijk niveau lid van de Remonstranten te worden en zo toch onze
verbinding te behouden met deze kerk. Ik koos er in eerste instantie voor om
dit niet te doen, maar het begon op een bepaald moment toch te kriebelen. Ik
miste een christelijke thuishaven en mijn Remonstrantse identiteit. Daarom
schreef ik me toch weer in. Ondertussen is mijn kijk hierop veranderd. Nu we
besloten hebben dat corona voorbij is, ga ik weer naar bijna alle diensten van
mijn gemeente en ik ben ook actief geworden in de beroepingscommissie en af en
toe stukjes gaan schrijven voor het kerkblaadje en de nieuwsbrief. Ik voel me
meer dan ooit verbonden met mijn geloofsgemeenschap en heb gemerkt dat dit de
lacune die ik eerder voelde opvult. Ik voel me meer een “Penninckshuizer” dan
een Remonstrant en voel me meer verbonden met mijn broeders en zusters binnen
mijn gemeente dan met de Remonstranten die verspreid zijn over het land.

Jaren geleden maakte toenmalig Koningin Beatrix een statement tegen vluchtige
contacten op het internet en ze riep ons op om vooral het persoonlijke contact
in levende lijve op te zoeken. Ik vond dat destijds oubollig, maar ik denk dat
ik me hier ondertussen toch deels in kan vinden. Mijn contacten met mensen via
het internet zijn belangrijk voor me, maar ik ben het laatste jaar de fysieke
contacten in de kerk, maar ook tijdens mijn activisme enorm gaan waarderen en
ook gaan prefereren boven zoomvergaderingen, Twittergesprekken of Microsoft
Teams meetings. Waar de fysieke contacten voor mij reëler zijn geworden is mijn
verbintenis met de andere Remonstranten door het land fictiever geworden in
mijn brein. Ik begin te begrijpen waarom bijvoorbeeld de PKN niet werkt met
landelijke leden, maar mensen altijd vraagt om plaatselijk lid te worden van
een gemeente.

## Persoonlijk

Ik heb mij eerder dit jaar aangesloten bij Christian Climate Action en dit is
een samenwerking van allerhande smaakjes christenen. De eensgezindheid en
harmonie daar is werkelijk ontroerend en het heeft me laten inzien dat er heus
een ware oecumene mogelijk is. Ik ben steeds meer gaan geloven in een synodaal
verband tussen alle christenen en zie steeds meer in dat onze overeenkomsten
veel groter zijn dan onze verschillen. Ook valt het me op dat denkbeelden die
ik had gepositioneerd in het hoekje van de vrijzinnigheid veel breder worden
gedragen dan ik dacht. Ik heb vrij conservatieve christenen gesproken die
zielsveel geven om de natuur en met afschuw kijken naar de verwoesting van de
schepping. Ik heb podcasts beluisterd met mensen uit evangelische hoek waarmee
ik hartgrondig eens was. Ik heb zelfs ontdekt dat de katholieke kerk die ik
jaren geleden de rug toekeerde een bloeiende sociaal betrokken traditie heeft
binnen de Catholic Workers en ik haal veel inspiratie uit hun werkzaamheden in
Nederland en de boeken van o.a Dorothy Day en Peter Maurin.

Naast dit alles ben ik in sommige opzichten minder vrijzinnig geworden en mijn
geloof wat traditioneler gaan beleven. Ik vind nog steeds dat een kerk zich
moet afwenden van bijvoorbeeld homofobie, transfobie, vreemdelingenhaat en ook
mijn meningen over het patriarchaat zijn ongewijzigd, maar ik merk wel dat ik
steeds meer opensta voor termen als “zonde” en de “schepping”. Ik kon deze
concepten altijd moeilijk een plek geven, maar binnen de klimaatcrisis is zonde
een overduidelijk gegeven en iets waar we als Nederlands burger ongewild
onderdeel van zijn. Uit onze naam en met ons belastinggeld wordt de planeet
verwoest en de ietwat stichtelijke term “zonde” is uitermate geschikt om deze
destructie te omschrijven. Ook het concept van de schepping heeft een plek gevonden
in mijn geloofsbeleving. Ik volg nog steeds de wetenschappelijke consensus,
maar het beeld dat wij en de aarde onderdeel zijn van Gods schepping vind ik
ontroerend en dit voelt treffend tot in mijn haarvaten. Tevens maant het me om
in actie te komen. De ecofeministsche theoloog Sallie McFague beschreef de
aarde en het universum als het “lichaam van God” en dit beeld laat me maar niet
los.

Het vrijzinnig protestantisme heeft veel trekken van een christelijk humanisme.
Niet zelden tref ik een predikant op zondag die eerst aankondigt dat hij niet
meer in God gelooft, maar in een kracht, of in een breder concept. Ik geloof
meer in God dan ooit en ik begin problemen te krijgen met het antropocentrische
van het humanistische wereldbeeld. Niet de mens, maar God en haar schepping
moet centraal staan. Zoals Franciscus van Assisi zich op dezelfde hoogte
plaatste als het kleinste wriemelende insect wil ik me verbonden weten met al
het leven. Deze invalshoek zorgt ervoor dat ik bijbelpassages lees en psalmen
zing die ik nooit eerder wist te plaatsen. Ik wil me fysiek en geestelijk
onderwerpen aan de heiligheid en grootsheid van God en heel de schepping en ik
ben hiervan doordrongen bij elke klimaatactie waar ik aan deelneem.
De vaak intellectuele en filosofische invalshoek die ik vanuit de Remonstranten
tref vind ik weliswaar interessant, maar het weet minder mee te zingen in mijn
inwendig concert dat wel weerklank vindt vanuit de tradities buiten de
vrijzinnigheid. Daarnaast heb ik gemerkt dat mijn identiteit als dit of dat
smaakje christen niet meer zo belangrijk voor me is. Ik voel me verbonden met
alle christenen, alle mensen en zelfs de gehele schepping. Dat ik met mijn
christelijke identiteit zou blijven vasthouden aan een splijtzwam over
predestinatie uit een synode van de 17e eeuw voelt lachwekkend tegen de
achtergrond van de klimaatcrisis waar we ons in bevinden. Christian Climate
Action laat mij zien dat er een veel groter en warmer christendom is en dat een
synodale kerk en ware oecumene echt mogelijk is.

## En nu?
Ik blijf actief lid van mijn gemeente en zal me verwant blijven voelen met de
vrijzinnig protestanten en daarbinnen de Remonstranten, maar voel niet meer de
noodzaak om me in te schrijven bij een specifieke christelijke kerk of
geloofsbeweging. Misschien komt dit wel weer, maar het voelt tegen het licht
van mijn geloofsbeleving en de veelzijdigheid van mijn broeders en zusters
totaal onbelangrijk.