~jelle/blog

2b9692e85a1899c389fa36421d6d30feeec79e26 — Jelle Hermsen 11 months ago 254016e
Spelling tweaks
1 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

M posts/2022-12-18-mijn_jaar_van_kwetsbaarheid.md
M posts/2022-12-18-mijn_jaar_van_kwetsbaarheid.md => posts/2022-12-18-mijn_jaar_van_kwetsbaarheid.md +4 -4
@@ 40,7 40,7 @@ Zonder het ooit zo expliciet te maken ben ik dit hele jaar bezig geweest met
mijn eigen kwetsbaarheid. Ik praat voor het eerst wekelijks met een psycholoog,
ik heb mensen online om hulp gevraagd over een programmeertaal die ik nog niet
goed ken en ik durf het nu beter te zeggen als ik me ergens onzeker over voel
of bang ben dat ik iets misschien niet goed doe. Sluipenderwijs heb ik ik juist
of bang ben dat ik iets misschien niet goed doe. Sluipenderwijs heb ik juist
datgene toegelaten waar ik me sinds mijn jeugd zo tegen had verzet.

Mijn stapjes op de weg van kwetsbaarheid blijken nu ik terugkijk talrijk. Ik


@@ 80,7 80,7 @@ veel te geven. Toen ze pasgeboren waren konden ze zelfs nog niet eens lachen,
maar toch vervulde niets mij met een groter genoegen, een grotere zoetheid dan
om voor hen te zorgen. Hen te badderen, hun luiers te verschonen, kleertjes te
wassen, warme kruikjes te maken. Dit waren allemaal dingen die ik puur voor hen
deed. Ik verwachte hier geen enkele betaling voor terug, ook geen slinkse
deed. Ik verwachtte hier geen enkele betaling voor terug, ook geen slinkse
uitgestelde betaling in de vorm van oudemensenbezoek als ik zelf bejaard en
hulpbehoevend ben. Ik deed dit puur uit een bron van immense liefde en alhoewel
ik het bij hen altijd zo helder zag blijkt deze liefde en warmte veel breder


@@ 88,7 88,7 @@ aanwezig dan alleen in de oerverhouding tussen ouder en kind.

Wij zijn als menselijke diersoort boven alles sociale wezens en op sociaal vlak
heeft goed doen zijn eigen betaling. Hiervoor is niet altijd een transactie
nodig van hulpbehoevende naar hulpbieder. Is dit misschien een van de plekken
nodig van hulpbehoevende naar helper. Is dit misschien een van de plekken
waar God duidelijk aanwezig is? Bij het helpen en het liefhebben zonder
tegenbetaling te verwachten en zonder die zelfs maar te willen ontvang je de
tegenbetaling in Gods zegen. Ik begrijp dat dit voor velen een te vroom en


@@ 96,7 96,7 @@ Christelijk concept is, maar om het in meer alledaagse termen uit te drukken
denk ik dat het goed en lief zijn tegen anderen zijn eigen beloning in zich
draagt. Nu ik hier van overtuigd begin te raken durf ik er langzamerhand op te
vertrouwen dat mijn kwetsbare houding niet gelijk betekent dat ik mijn omgeving
ook tot last ben. 
ook tot last ben.

Andere mensen helpen graag, zijn met plezier begripvol, houden het liefst
rekening met elkaar. Mensen prefereren dit boven kille zakelijke sociale