~huyngo/huyngo.srht.site

ref: 41604347695c7fc154b74832de7015de4c1af039 huyngo.srht.site/content/works.vi.md -rw-r--r-- 4.7 KiB
41604347Ngô Ngọc Đức Huy Update files related to works 3 months ago

#title: Việc đã làm language: vi translationKey: works disable_feed: true

Mình là lập trình viên backend web, nhưng mình cũng sẵn sàng thử sức với các lĩnh vực khác. Bạn có thể xem các dự án mình đã làm trên:

Đây là CV của mình dạng PDF.

#Học vấn

  • Cử nhân: Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 2018-2021

#Những việc liên quan đến phần mềm tự do

Mình ủng hộ phong trào phần mềm tự do bằng cách viết và đóng góp cho các dự án phần mềm tự do trong khả năng. Dưới đây là một số dự án mình đã tham gia:

#Web apps

#Acanban

Acanban là một hệ thống quản lý dự án dành cho trường học, có tích hợp chức năng cho điểm để đánh giá quá trình làm việc của sinh viên.

Hiện nay, mới chỉ có những tính năng cơ bản giúp làm việc nhóm và phần mềm này vẫn chưa hoàn thiện.

#Thư viện

#Palace

Palace là một thư viện âm thanh 3D cho Python, dựa trên thư viện OpenAL. Lập trình viên sử dụng palace sẽ có một giao diện Python hiện đại và dễ hiểu giúp xử lý âm thanh dễ dàn hơn.

Bạn có thể xem minh hoạ video dưới đây hoặc xem trên PeerTube):

#Chat bots

#Discord meme bot

Meme bot là một bot gửi meme trên Discord. Mình đã chuyển quyền sở hữu và trách nhiệm duy trì cho dinhanhx

#Trò chơi

#Axuy

Mình đã xử lý mặt và thêm ảnh mặt tưòng cho axuy, một game bắn súng viết bởi McSinyx.

axuy

Game này sử dụng palace cho âm thanh 3D.

#Packaging

#Floating cheeses

Interplanetary wheels (hay floating cheeses---phô mai trôi nổi) là một bản phân phối các package của Python với các sự phụ thuộc giữa các package được xử lý trước cho mỗi nền tảng.

Mình có thỉnh thoảng tham gia đóng gói (packaging) cho bản phân phối này.

#dictd

Mình đang package dictd cho Alpine Linux. Tuy nhiên, package này chưa được merge vào repo của Alpine.

#Linh tinh

#Các công việc không phải là phần mềm tự do

Mặc dù mình không ủng hộ phần mềm không tự do, không phải ai cũng có điều kiện làm việc toàn thời gian để viết phần mềm tự do. Hơn nữa, mình cho rằng những kinh nghiệm viết phần mềm của mình dù không phải phần mềm tự do đều là hữu ích.

#Thực tập

Trong thời gian thực tập ở VCCloud, mình làm việc với mail, cụ thể là:

  • hệ thống mail tạm thời
  • chữc năng theo dõi mail
  • hệ thống tìm kiếm mail