~henesy/runez2

1fa09aaf6bc78513516f07071c0ce08ef61f657e — henesy 1 year, 12 days ago 04abdb9
add bigmac.txt as an example of less blatantly repetitive text being compressed
1 files changed, 10 insertions(+), 0 deletions(-)

A bigmac.txt
A bigmac.txt => bigmac.txt +10 -0
@@ 0,0 1,10 @@
Огледало
Твојата слика во огледалото
Е мојата најубава поема
Но побрзај, се брисе
Последен пат ти велам, те сакам
Во 1644, англискиот поет Џон Милтон, кој можеби најдобро се памти по Paradise Lost (Изгубен рај), го напишал фамозниот памфлет Areopagitica како аргумент против ограничувањата на слободата на печатот.
енес, Џон Милтон е најмногу познат по својата поема Загубениот рај, каде лирски го прераскажува библискиот извештај за тоа како човекот го изгубил совршенството
От Иоа́нна. Ут пе́рву бе́ши ре́чта, и ре́чта бе́ши сôс Бо́га, и Бо́г бе́ше ре́чта. Во́а бе́ше утпе́рву сôс Бо́га. Сѝте рабо́ти зарди́ нѝз лакарди́ата са́ чини́а, и бѝз не́гу не́ са чини́ ни́куе ут ко́лку са́ чини́а.
1. И като се роди Исус во Витлеем Јудејскиј в дните на Ирода царa, ето волеви от исток дојдоха во Иерусалим и говореха:
2. Где е штото се е родил цар Јудејскиј; заштото видехме звездата негова на восток и дојдохме да му се поклониме.