~hecanjog/pippi

7aaec34cb452b52ef4702c80bdbe379472df73bc — Erik Schoster 11 days ago 8425c1e
First pass astrid shared mem sampler
2 files changed, 347 insertions(+), 35 deletions(-)

M libpippi/src/astrid.c
M libpippi/src/astrid.h
M libpippi/src/astrid.c => libpippi/src/astrid.c +314 -33
@@ 8,18 8,254 @@
#include "pippi.h"
#include "astrid.h"

int lpsampler_get_length(lpsampler_t * sampler, size_t * length) {
  struct flock fl;
  fl.l_type = F_RDLCK;
  fl.l_whence = SEEK_SET;
  fl.l_start = sampler->length_offset;
  fl.l_len = sizeof(size_t);

  if(fcntl(sampler->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not aquire a read lock on sampler length.\n");
    return -1;
  } else {
    memcpy(length, sampler->buf+sampler->length_offset, sizeof(size_t));

    fl.l_type = F_UNLCK;
    if(fcntl(sampler->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
      fprintf(stderr, "Could not unlock sampler length read lock.\n");
      return -1;
    }
  }

  return 0;
}

int lpsampler_get_samplerate(lpsampler_t * sampler, int * samplerate) {
  struct flock fl;
  fl.l_type = F_RDLCK;
  fl.l_whence = SEEK_SET;
  fl.l_start = sampler->samplerate_offset;
  fl.l_len = sizeof(int);

  if(fcntl(sampler->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not aquire a read lock on sampler samplerate.\n");
    return -1;
  } else {
    memcpy(samplerate, sampler->buf+sampler->samplerate_offset, sizeof(int));

    fl.l_type = F_UNLCK;
    if(fcntl(sampler->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
      fprintf(stderr, "Could not unlock sampler samplerate read lock.\n");
      return -1;
    }
  }

  return 0;
}

int lpsampler_get_channels(lpsampler_t * sampler, int * channels) {
  struct flock fl;
  fl.l_type = F_RDLCK;
  fl.l_whence = SEEK_SET;
  fl.l_start = sampler->channels_offset;
  fl.l_len = sizeof(int);

  if(fcntl(sampler->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not aquire a read lock on sampler channels.\n");
    return -1;
  } else {
    memcpy(channels, sampler->buf+sampler->channels_offset, sizeof(int));

    fl.l_type = F_UNLCK;
    if(fcntl(sampler->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
      fprintf(stderr, "Could not unlock sampler channels read lock.\n");
      return -1;
    }
  }

  return 0;
}

lpsampler_t * lpsampler_create_from(int bankid, lpbuffer_t * buf) {
  lpsampler_t * sampler;

  sampler = (lpsampler_t *)calloc(sizeof(lpsampler_t), 1);
  sampler->name = calloc(SAMPLER_NAME_SIZE, sizeof(char));
  snprintf(sampler->name, SAMPLER_NAME_SIZE, SAMPLER_NAME_TEMPLATE, bankid);
  sampler->fd = shm_open(sampler->name, O_CREAT | O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR);
  if(sampler->fd == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not get a handle to sampler shared memory.\n");
    return NULL;
  }

  /* FIXME get samplerate & channels from context */
  sampler->length = buf->length;
  sampler->samplerate = buf->samplerate;
  sampler->channels = buf->channels;

  sampler->length_offset = 0;
  sampler->samplerate_offset = sampler->length_offset + sizeof(size_t);
  sampler->channels_offset = sampler->samplerate_offset + sizeof(int);
  sampler->buffer_offset = sampler->channels_offset + sizeof(int);
  sampler->total_bytes = sampler->buffer_offset + (sizeof(lpfloat_t) * sampler->length * sampler->channels);

  if(ftruncate(sampler->fd, sampler->total_bytes) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not resize sampler.\n");
    return NULL;
  }

  sampler->buf = mmap(NULL, sampler->total_bytes, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, sampler->fd, 0);
  if(sampler->buf == MAP_FAILED) {
    fprintf(stderr, "Could not mmap sampler.\n");
    return NULL;
  }

  memcpy(sampler->buf+sampler->length_offset, &sampler->length, sizeof(size_t));
  memcpy(sampler->buf+sampler->samplerate_offset, &sampler->samplerate, sizeof(int));
  memcpy(sampler->buf+sampler->channels_offset, &sampler->channels, sizeof(int));
  memcpy(sampler->buf+sampler->buffer_offset, &buf->data, sizeof(lpfloat_t) * sampler->length);

  return sampler;
}

lpsampler_t * lpsampler_open(int bankid) {
  lpsampler_t * sampler;
  struct stat buffdstat;

  sampler = (lpsampler_t *)calloc(sizeof(lpsampler_t), 1);
  sampler->name = calloc(SAMPLER_NAME_SIZE, sizeof(char));
  snprintf(sampler->name, SAMPLER_NAME_SIZE, SAMPLER_NAME_TEMPLATE, bankid);
  sampler->fd = shm_open(sampler->name, O_RDONLY, 0);
  if(sampler->fd == -1) {
    fprintf(stderr, "lpadc_open: Could not open a handle to sampler shared memory.\n");
    return NULL;
  }

  /* fstat check size */
  if(fstat(sampler->fd, &buffdstat) == -1) {
    fprintf(stderr, "lpadc_open: Could not fstat sampler shared memory.\n");
    return NULL;
  }

  sampler->total_bytes = buffdstat.st_size;

  sampler->length_offset = 0;
  sampler->samplerate_offset = sampler->length_offset + sizeof(size_t);
  sampler->channels_offset = sampler->samplerate_offset + sizeof(int);
  sampler->buffer_offset = sampler->channels_offset + sizeof(int);

  sampler->buf = mmap(NULL, sampler->total_bytes, PROT_READ, MAP_SHARED, sampler->fd, 0);
  if(sampler->buf == MAP_FAILED) {
    fprintf(stderr, "lpadc_open: Could not mmap sampler.\n");
    return NULL;
  }

  if(lpsampler_get_length(sampler, &sampler->length) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not read sampler length from shm\n");
    return NULL;
  }

  if(lpsampler_get_samplerate(sampler, &sampler->samplerate) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not read sampler samplerate from shm\n");
    return NULL;
  }

  if(lpsampler_get_channels(sampler, &sampler->channels) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not read sampler channels from shm\n");
    return NULL;
  }

  return sampler;
}

lpsampler_t * lpsampler_dub(int bankid, lpbuffer_t * buf) {
  lpsampler_t * sampler;
  lpbuffer_t * tmpbuf;
  struct stat buffdstat;

  sampler = (lpsampler_t *)calloc(sizeof(lpsampler_t), 1);
  sampler->name = calloc(SAMPLER_NAME_SIZE, sizeof(char));
  snprintf(sampler->name, SAMPLER_NAME_SIZE, SAMPLER_NAME_TEMPLATE, bankid);
  sampler->fd = shm_open(sampler->name, O_RDWR, 0);
  if(sampler->fd == -1) {
    fprintf(stderr, "lpadc_open: Could not open a handle to sampler shared memory.\n");
    return NULL;
  }

  /* fstat check size */
  if(fstat(sampler->fd, &buffdstat) == -1) {
    fprintf(stderr, "lpadc_open: Could not fstat sampler shared memory.\n");
    return NULL;
  }

  sampler->total_bytes = buffdstat.st_size;

  sampler->length_offset = 0;
  sampler->samplerate_offset = sampler->length_offset + sizeof(size_t);
  sampler->channels_offset = sampler->samplerate_offset + sizeof(int);
  sampler->buffer_offset = sampler->channels_offset + sizeof(int);

  sampler->buf = mmap(NULL, sampler->total_bytes, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, sampler->fd, 0);
  if(sampler->buf == MAP_FAILED) {
    fprintf(stderr, "lpadc_open: Could not mmap sampler.\n");
    return NULL;
  }

  if(lpsampler_get_length(sampler, &sampler->length) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not read sampler length from shm\n");
    return NULL;
  }

  if(lpsampler_get_samplerate(sampler, &sampler->samplerate) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not read sampler samplerate from shm\n");
    return NULL;
  }

  if(lpsampler_get_channels(sampler, &sampler->channels) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not read sampler channels from shm\n");
    return NULL;
  }

  tmpbuf = LPBuffer.create(buf->length, buf->channels, buf->samplerate);
  LPBuffer.copy(buf, tmpbuf);
  memcpy(tmpbuf->data, sampler->buf+sampler->buffer_offset, sizeof(lpfloat_t) * sampler->length);
  LPBuffer.dub(tmpbuf, buf, 0);
  memcpy(sampler->buf+sampler->buffer_offset, tmpbuf->data, sizeof(lpfloat_t) * sampler->length);
  LPBuffer.destroy(tmpbuf);
  return sampler;
}

int lpsampler_close(lpsampler_t * sampler) {
  if(close(sampler->fd) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not close sampler fd.\n");
    return -1;
  }
  return 0;
}

int lpsampler_destroy(lpsampler_t * sampler) {
  if(shm_unlink(sampler->name) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not unlink sampler fd.\n");
    return -1;
  }
  free(sampler->name);
  free(sampler);
  return 0;
}

int lpadc_get_pos(lpadcbuf_t * adcbuf, size_t * pos) {
  struct flock fl;
  fl.l_type = F_RDLCK;
  fl.l_whence = SEEK_SET;
  fl.l_start = 0;
  fl.l_start = adcbuf->pos_offset;
  fl.l_len = sizeof(size_t);

  if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not aquire a lock on adcbuf pos lock.\n");
    return -1;
  } else {
    memcpy(pos, adcbuf->buf, sizeof(size_t));
    memcpy(pos, adcbuf->buf+adcbuf->pos_offset, sizeof(size_t));

    fl.l_type = F_UNLCK;
    if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {


@@ 35,14 271,14 @@ int lpadc_set_pos(lpadcbuf_t * adcbuf, size_t pos) {
  struct flock fl;
  fl.l_type = F_WRLCK;
  fl.l_whence = SEEK_SET;
  fl.l_start = 0;
  fl.l_start = adcbuf->pos_offset;
  fl.l_len = sizeof(size_t);

  if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not aquire a read lock on adcbuf pos.\n");
    return -1;
  } else {
    memcpy(adcbuf->buf, &pos, sizeof(size_t));
    memcpy(adcbuf->buf+adcbuf->pos_offset, &pos, sizeof(size_t));

    fl.l_type = F_UNLCK;
    if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {


@@ 58,18 294,18 @@ int lpadc_get_length(lpadcbuf_t * adcbuf, size_t * length) {
  struct flock fl;
  fl.l_type = F_RDLCK;
  fl.l_whence = SEEK_SET;
  fl.l_start = sizeof(size_t);
  fl.l_start = adcbuf->length_offset;
  fl.l_len = sizeof(size_t);

  if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not aquire a lock on adcbuf length lock.\n");
    fprintf(stderr, "Could not aquire a read lock on adcbuf length.\n");
    return -1;
  } else {
    memcpy(length, adcbuf->buf + sizeof(size_t), sizeof(size_t));
    memcpy(length, adcbuf->buf+adcbuf->length_offset, sizeof(size_t));

    fl.l_type = F_UNLCK;
    if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
      fprintf(stderr, "Could not unlock adcbuf length lock.\n");
      fprintf(stderr, "Could not unlock adcbuf length read lock.\n");
      return -1;
    }
  }


@@ 81,18 317,18 @@ int lpadc_set_length(lpadcbuf_t * adcbuf, size_t length) {
  struct flock fl;
  fl.l_type = F_WRLCK;
  fl.l_whence = SEEK_SET;
  fl.l_start = sizeof(size_t);
  fl.l_start = adcbuf->length_offset;
  fl.l_len = sizeof(size_t);

  if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not aquire a read lock on adcbuf length.\n");
    fprintf(stderr, "Could not aquire a write lock on adcbuf length.\n");
    return -1;
  } else {
    memcpy(adcbuf->buf + sizeof(size_t), &length, sizeof(size_t));
    memcpy(adcbuf->buf+adcbuf->length_offset, &length, sizeof(size_t));

    fl.l_type = F_UNLCK;
    if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
      fprintf(stderr, "Could not unlock read lock adcbuf length.\n");
      fprintf(stderr, "Could not unlock write lock adcbuf length.\n");
      return -1;
    }
  }


@@ 100,17 336,54 @@ int lpadc_set_length(lpadcbuf_t * adcbuf, size_t length) {
  return 0;
}

void lpadc_get_channels(lpadcbuf_t * adcbuf, int * channels) {
  memcpy(channels, adcbuf->buf + (sizeof(size_t)*2), sizeof(int));
int lpadc_get_channels(lpadcbuf_t * adcbuf, int * channels) {
  struct flock fl;
  fl.l_type = F_RDLCK;
  fl.l_whence = SEEK_SET;
  fl.l_start = adcbuf->channels_offset;
  fl.l_len = sizeof(size_t);

  if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not aquire a read lock on adcbuf channels.\n");
    return -1;
  } else {
    memcpy(channels, adcbuf->buf+adcbuf->channels_offset, sizeof(int));

    fl.l_type = F_UNLCK;
    if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
      fprintf(stderr, "Could not unlock adcbuf channel read lock.\n");
      return -1;
    }
  }

  return 0;
}

void lpadc_set_channels(lpadcbuf_t * adcbuf, int channels) {
  memcpy(adcbuf->buf + (sizeof(size_t)*2), &channels, sizeof(int));
int lpadc_set_channels(lpadcbuf_t * adcbuf, int channels) {
  struct flock fl;
  fl.l_type = F_WRLCK;
  fl.l_whence = SEEK_SET;
  fl.l_start = adcbuf->channels_offset;
  fl.l_len = sizeof(size_t);

  if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not aquire a write lock on adcbuf channels.\n");
    return -1;
  } else {
    memcpy(adcbuf->buf+adcbuf->channels_offset, &channels, sizeof(int));

    fl.l_type = F_UNLCK;
    if(fcntl(adcbuf->fd, F_SETLK, &fl) == -1) {
      fprintf(stderr, "Could not unlock write lock adcbuf channels.\n");
      return -1;
    }
  }

  return 0;
}

lpadcbuf_t * lpadc_create() {
  lpadcbuf_t * adcbuf;
  size_t bufoffset = 0;

  adcbuf = (lpadcbuf_t *)calloc(sizeof(lpadcbuf_t), 1);
  adcbuf->fd = shm_open(LPADC_BUFNAME, O_CREAT | O_EXCL | O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR);


@@ 122,28 395,30 @@ lpadcbuf_t * lpadc_create() {
  /* FIXME get samplerate & channels from context */
  adcbuf->length = (size_t)(ASTRID_ADCSECONDS * ASTRID_SAMPLERATE);
  adcbuf->channels = ASTRID_CHANNELS;
  adcbuf->headsize = sizeof(size_t) + sizeof(size_t) + sizeof(int);
  adcbuf->fullsize = adcbuf->headsize + (sizeof(lpfloat_t) * adcbuf->length * adcbuf->channels);
  adcbuf->buffer_offset = sizeof(size_t) + sizeof(size_t) + sizeof(int);
  adcbuf->pos = 0;

  if(ftruncate(adcbuf->fd, adcbuf->fullsize) == -1) {
  /* Store byte offsets for easy lookup */
  adcbuf->pos_offset = 0;
  adcbuf->length_offset = adcbuf->pos_offset + sizeof(size_t);
  adcbuf->channels_offset = adcbuf->length_offset + sizeof(size_t);
  adcbuf->buffer_offset = adcbuf->channels_offset + sizeof(int);
  adcbuf->total_bytes = adcbuf->buffer_offset + (sizeof(lpfloat_t) * adcbuf->length * adcbuf->channels);

  if(ftruncate(adcbuf->fd, adcbuf->total_bytes) == -1) {
    fprintf(stderr, "Could not resize adcbuf.\n");
    return NULL;
  }

  adcbuf->buf = mmap(NULL, adcbuf->fullsize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, adcbuf->fd, 0);
  adcbuf->buf = mmap(NULL, adcbuf->total_bytes, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, adcbuf->fd, 0);
  if(adcbuf->buf == MAP_FAILED) {
    fprintf(stderr, "Could not mmap adcbuf.\n");
    return NULL;
  }

  memcpy(adcbuf->buf, &adcbuf->pos, sizeof(size_t));
  bufoffset += sizeof(size_t);

  memcpy(adcbuf->buf+bufoffset, &adcbuf->length, sizeof(size_t));
  bufoffset += sizeof(size_t);

  memcpy(adcbuf->buf+bufoffset, &adcbuf->channels, sizeof(int));
  memcpy(adcbuf->buf+adcbuf->pos_offset, &adcbuf->pos, sizeof(size_t));
  memcpy(adcbuf->buf+adcbuf->length_offset, &adcbuf->length, sizeof(size_t));
  memcpy(adcbuf->buf+adcbuf->channels_offset, &adcbuf->channels, sizeof(int));

  return adcbuf;
}


@@ 165,15 440,21 @@ lpadcbuf_t * lpadc_open() {
    return NULL;
  }

  adcbuf->fullsize = buffdstat.st_size;
  adcbuf->total_bytes = buffdstat.st_size;

  adcbuf->buf = mmap(NULL, adcbuf->fullsize, PROT_READ, MAP_SHARED, adcbuf->fd, 0);
  adcbuf->buf = mmap(NULL, adcbuf->total_bytes, PROT_READ, MAP_SHARED, adcbuf->fd, 0);
  if(adcbuf->buf == MAP_FAILED) {
    fprintf(stderr, "lpadc_open: Could not mmap adcbuf.\n");
    return NULL;
  }

  adcbuf->headsize = sizeof(size_t) + sizeof(size_t) + sizeof(int);

  /* Store byte offsets for easy lookup */
  adcbuf->pos_offset = 0;
  adcbuf->length_offset = adcbuf->pos_offset + sizeof(size_t);
  adcbuf->channels_offset = adcbuf->length_offset + sizeof(size_t);
  adcbuf->buffer_offset = adcbuf->channels_offset + sizeof(int);

  lpadc_get_pos(adcbuf, &adcbuf->pos);
  lpadc_get_channels(adcbuf, &adcbuf->channels);
  lpadc_get_length(adcbuf, &adcbuf->length);


@@ 194,7 475,7 @@ lpfloat_t lpadc_read_sample(lpadcbuf_t * adcbuf, size_t frame, int channel) {
  frame = frame % length;

  // get offset to buf
  offset = adcbuf->headsize;
  offset = adcbuf->buffer_offset;
  offset += ((frame * channels + channel) * sizeof(lpfloat_t));

  // memcpy at offset to lpfloat_t


@@ 229,7 510,7 @@ size_t lpadc_write_sample(lpadcbuf_t * adcbuf, lpfloat_t sample, size_t frame, i

  frame = (frame + offset) % (*length);
  lpadc_get_channels(adcbuf, channels);
  writepos = adcbuf->headsize + (((frame * (*channels)) + channel) * sizeof(lpfloat_t));
  writepos = adcbuf->buffer_offset + (((frame * (*channels)) + channel) * sizeof(lpfloat_t));
  memcpy(adcbuf->buf + writepos, &sample, sizeof(lpfloat_t));

  free(length);

M libpippi/src/astrid.h => libpippi/src/astrid.h +33 -2
@@ 6,6 6,9 @@
#define ASTRID_SAMPLERATE 48000
#define ASTRID_ADCSECONDS 30

#define SAMPLER_NAME_SIZE 15
#define SAMPLER_NAME_TEMPLATE "/lpsampler%04d"

#define PLAY_MESSAGE "p"
#define STOP_MESSAGE "s"
#define SHUTDOWN_MESSAGE "k"


@@ 16,14 19,42 @@ char * serialize_buffer(lpbuffer_t * buf, char * instrument_name);
lpbuffer_t * deserialize_buffer(char * str, char ** name); 
void send_play_message(char * instrument_name);

typedef struct lpsampler_t {
  int fd;
  char * name;
  char * buf;
  size_t total_bytes;
  size_t length;
  int samplerate;
  int channels;

  size_t length_offset;
  size_t samplerate_offset;
  size_t channels_offset;
  size_t buffer_offset;
} lpsampler_t;

lpsampler_t * lpsampler_create_from(int bankid, lpbuffer_t * buf);
lpsampler_t * lpsampler_open(int bankid);
lpsampler_t * lpsampler_dub(int bankid, lpbuffer_t * buf);
int lpsampler_close(lpsampler_t *);
int lpsampler_destroy(lpsampler_t *);
int lpsampler_get_length(lpsampler_t * sampler, size_t * length);
int lpsampler_get_samplerate(lpsampler_t * sampler, int * samplerate);
int lpsampler_get_channels(lpsampler_t * sampler, int * channels);

typedef struct lpadcbuf_t {
  int fd;
  char * buf;
  size_t headsize;
  size_t fullsize;
  size_t total_bytes;
  size_t pos;
  size_t length;
  int channels;

  size_t pos_offset;
  size_t length_offset;
  size_t channels_offset;
  size_t buffer_offset;
} lpadcbuf_t;

lpadcbuf_t * lpadc_create();