~fnux/yggdrasil-go-coap

ref: e042d7baf5169b5c24e7261d57260a87506cb2db yggdrasil-go-coap/client_test.go -rw-r--r-- 8.8 KiB
e042d7ba — Jozef Kralik fix sending message when peerMaxMessageSize is not set 2 years ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
package coap

import (
	"bytes"
	"log"
	"net"
	"strings"
	"testing"
	"time"

	kitNet "github.com/go-ocf/kit/net"
	"golang.org/x/net/ipv4"
	"golang.org/x/net/ipv6"
)

func periodicTransmitter(w ResponseWriter, r *Request) {
	msg := r.Client.NewMessage(MessageParams{
		Type:   Acknowledgement,
		Code:   Content,
		MessageID: r.Msg.MessageID(),
		Payload:  make([]byte, 15),
		Token:   r.Msg.Token(),
	})

	msg.SetOption(ContentFormat, TextPlain)
	msg.SetOption(LocationPath, r.Msg.Path())

	err := w.WriteMsg(msg)
	if err != nil {
		log.Printf("Error on transmitter, stopping: %v", err)
		return
	}

	go func() {
		time.Sleep(time.Second)
		err := w.WriteMsg(msg)
		if err != nil {
			log.Printf("Error on transmitter, stopping: %v", err)
			return
		}
	}()
}

func testServingObservation(t *testing.T, net string, addrstr string, BlockWiseTransfer bool, BlockWiseTransferSzx BlockWiseSzx) {
	sync := make(chan bool)

	client := &Client{
		Handler: func(w ResponseWriter, r *Request) {
			log.Printf("Gotaaa %s", r.Msg.Payload())
			sync <- true
		},
		Net:         net,
		BlockWiseTransfer:  &BlockWiseTransfer,
		BlockWiseTransferSzx: &BlockWiseTransferSzx,
		MaxMessageSize:    ^uint32(0),
	}

	conn, err := client.Dial(addrstr)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Error dialing: %v", err)
	}

	defer conn.Close()

	req := conn.NewMessage(MessageParams{
		Type:   NonConfirmable,
		Code:   GET,
		MessageID: 12345,
		Token:   []byte{123},
	})

	req.AddOption(Observe, 1)
	req.SetPathString("/some/path")

	err = conn.WriteMsg(req)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Error sending request: %v", err)
	}

	<-sync
	log.Printf("Done...\n")
}

func TestServingUDPObservation(t *testing.T) {
	s, addrstr, fin, err := RunLocalServerUDPWithHandler("udp", ":0", false, BlockWiseSzx16, periodicTransmitter)
	if err != nil {
		t.Fatalf("unable to run test server: %v", err)
	}
	defer func() {
		s.Shutdown()
		<-fin
	}()
	testServingObservation(t, "udp", addrstr, false, BlockWiseSzx16)
}

func TestServingTCPObservation(t *testing.T) {
	s, addrstr, fin, err := RunLocalServerTCPWithHandler(":0", false, BlockWiseSzx16, periodicTransmitter)
	if err != nil {
		t.Fatalf("unable to run test server: %v", err)
	}
	defer func() {
		s.Shutdown()
		<-fin
	}()
	testServingObservation(t, "tcp", addrstr, false, BlockWiseSzx16)
}

func testServingMCastByClient(t *testing.T, lnet, laddr string, BlockWiseTransfer bool, BlockWiseTransferSzx BlockWiseSzx, ifis []net.Interface) {
	payload := []byte("mcast payload")
	addrMcast := laddr
	ansArrived := make(chan bool)

	c := Client{
		Net: lnet,
		Handler: func(w ResponseWriter, r *Request) {
			if bytes.Equal(r.Msg.Payload(), payload) {
				log.Printf("mcast %v -> %v", r.Client.RemoteAddr(), r.Client.LocalAddr())
				ansArrived <- true
			} else {
				t.Fatalf("unknown payload %v arrived from %v", r.Msg.Payload(), r.Client.RemoteAddr())
			}
		},
		BlockWiseTransfer:  &BlockWiseTransfer,
		BlockWiseTransferSzx: &BlockWiseTransferSzx,
	}
	var a *net.UDPAddr
	var err error
	if a, err = net.ResolveUDPAddr(strings.TrimSuffix(lnet, "-mcast"), addrMcast); err != nil {
		t.Fatalf("cannot resolve addr: %v", err)
	}
	co, err := c.Dial(addrMcast)
	if err != nil {
		t.Fatalf("cannot dial addr: %v", err)
	}

	if err := kitNet.JoinGroup(co.srv.Conn.(*net.UDPConn), nil, a); err != nil {
		t.Fatalf("cannot join self to multicast group: %v", err)
	}
	if ip4 := co.srv.Conn.(*net.UDPConn).LocalAddr().(*net.UDPAddr).IP.To4(); ip4 != nil {
		if err := ipv4.NewPacketConn(co.srv.Conn.(*net.UDPConn)).SetMulticastLoopback(true); err != nil {
			t.Fatalf("cannot allow multicast loopback: %v", err)
		}
	} else {
		if err := ipv6.NewPacketConn(co.srv.Conn.(*net.UDPConn)).SetMulticastLoopback(true); err != nil {
			t.Fatalf("cannot allow multicast loopback: %v", err)
		}
	}
	if err != nil {
		t.Fatalf("unable to dialing: %v", err)
	}
	defer co.Close()

	req := &DgramMessage{
		MessageBase{
			typ:    NonConfirmable,
			code:   GET,
			messageID: 1234,
			payload:  payload,
		}}
	req.SetOption(ContentFormat, TextPlain)
	req.SetPathString("/test")

	co.WriteMsg(req)

	<-ansArrived
}

func TestServingIPv4MCastByClient(t *testing.T) {
	testServingMCastByClient(t, "udp4-mcast", "225.0.1.187:11111", false, BlockWiseSzx16, []net.Interface{})
}

func TestServingIPv6MCastByClient(t *testing.T) {
	testServingMCastByClient(t, "udp6-mcast", "[ff03::158]:11111", false, BlockWiseSzx16, []net.Interface{})
}

func TestServingIPv4AllInterfacesMCastByClient(t *testing.T) {
	ifis, err := net.Interfaces()
	if err != nil {
		t.Fatalf("unable to get interfaces: %v", err)
	}
	testServingMCastByClient(t, "udp4-mcast", "225.0.1.187:11111", false, BlockWiseSzx16, ifis)
}

func TestServingIPv6AllInterfacesMCastByClient(t *testing.T) {
	ifis, err := net.Interfaces()
	if err != nil {
		t.Fatalf("unable to get interfaces: %v", err)
	}
	testServingMCastByClient(t, "udp6-mcast", "[ff03::158]:11111", false, BlockWiseSzx16, ifis)
}

func setupServer(t *testing.T) (*Server, string, chan error, error) {
	return RunLocalServerUDPWithHandler("udp", ":0", true, BlockWiseSzx1024, func(w ResponseWriter, r *Request) {
		msg := r.Client.NewMessage(MessageParams{
			Type:   Acknowledgement,
			Code:   Content,
			MessageID: r.Msg.MessageID(),
			Payload:  make([]byte, 5000),
			Token:   r.Msg.Token(),
		})

		msg.SetOption(ContentFormat, TextPlain)
		msg.SetOption(LocationPath, r.Msg.Path())

		err := w.WriteMsg(msg)
		if err != nil {
			t.Fatalf("Error on transmitter, stopping: %v", err)
			return
		}
	})
}

func TestServingUDPGet(t *testing.T) {

	s, addr, fin, err := setupServer(t)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	defer func() {
		s.Shutdown()
		<-fin
	}()

	BlockWiseTransfer := true
	BlockWiseTransferSzx := BlockWiseSzx16
	c := Client{Net: "udp", BlockWiseTransfer: &BlockWiseTransfer, BlockWiseTransferSzx: &BlockWiseTransferSzx}
	con, err := c.Dial(addr)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	_, err = con.Get("/tmp/test")
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
}

func TestServingUDPPost(t *testing.T) {
	s, addr, fin, err := setupServer(t)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	defer func() {
		s.Shutdown()
		<-fin
	}()

	BlockWiseTransfer := true
	BlockWiseTransferSzx := BlockWiseSzx1024
	c := Client{Net: "udp", BlockWiseTransfer: &BlockWiseTransfer, BlockWiseTransferSzx: &BlockWiseTransferSzx}
	con, err := c.Dial(addr)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	body := bytes.NewReader([]byte("Hello world"))
	_, err = con.Post("/tmp/test", TextPlain, body)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
}

func TestServingUDPPut(t *testing.T) {
	s, addr, fin, err := setupServer(t)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	defer func() {
		s.Shutdown()
		<-fin
	}()

	BlockWiseTransfer := true
	BlockWiseTransferSzx := BlockWiseSzx1024
	c := Client{Net: "udp", BlockWiseTransfer: &BlockWiseTransfer, BlockWiseTransferSzx: &BlockWiseTransferSzx}
	con, err := c.Dial(addr)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	body := bytes.NewReader([]byte("Hello world"))
	_, err = con.Put("/tmp/test", TextPlain, body)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
}

func TestServingUDPDelete(t *testing.T) {
	s, addr, fin, err := setupServer(t)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	defer func() {
		s.Shutdown()
		<-fin
	}()

	BlockWiseTransfer := true
	BlockWiseTransferSzx := BlockWiseSzx1024
	c := Client{Net: "udp", BlockWiseTransfer: &BlockWiseTransfer, BlockWiseTransferSzx: &BlockWiseTransferSzx}
	con, err := c.Dial(addr)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	_, err = con.Delete("/tmp/test")
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
}

func TestServingUDPObserve(t *testing.T) {
	s, addr, fin, err := RunLocalServerUDPWithHandler("udp", ":0", true, BlockWiseSzx16, func(w ResponseWriter, r *Request) {
		msg := r.Client.NewMessage(MessageParams{
			Type:   Acknowledgement,
			Code:   Content,
			MessageID: r.Msg.MessageID(),
			Payload:  make([]byte, 17),
			Token:   r.Msg.Token(),
		})

		msg.SetOption(ContentFormat, TextPlain)
		msg.SetOption(LocationPath, r.Msg.Path())
		msg.SetOption(Observe, 2)

		err := w.WriteMsg(msg)
		if err != nil {
			t.Fatalf("Error on transmitter, stopping: %v", err)
			return
		}
	})
	defer func() {
		s.Shutdown()
		<-fin
	}()
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}

	BlockWiseTransfer := true
	BlockWiseTransferSzx := BlockWiseSzx1024
	c := Client{Net: "udp", BlockWiseTransfer: &BlockWiseTransfer, BlockWiseTransferSzx: &BlockWiseTransferSzx}
	con, err := c.Dial(addr)
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	sync := make(chan bool)
	_, err = con.Observe("/tmp/test", func(req *Request) {
		sync <- true
	})
	if err != nil {
		t.Fatalf("Unexpected error '%v'", err)
	}
	<-sync
}