~fkooman/vpn-user-portal

ref: 57df62b9a04e9b2391ca809e5ff9d76e524eceb1 vpn-user-portal/locale/et_EE.php -rw-r--r-- 8.8 KiB
57df62b9François Kooman update CHANGES 1 year, 4 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
<?php

/*
 * eduVPN - End-user friendly VPN.
 *
 * Copyright: 2016-2019, The Commons Conservancy eduVPN Programme
 * SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0+
 */

return [
  //'#Active Connections' => '',
  //'ACL Permission List' => '',
  'Account' => 'Konto',
  'Active' => 'Aktiivne',
  'An application attempts to establish a VPN connection.' => 'Rakendus proovib luua VPN ühendust.',
  'An error occurred.' => 'Tekkis viga',
  //'Application Usage' => '',
  //'Approve' => '',
  'Approve Application' => 'Rakenduse heakskiitmine',
  'Authorized' => 'Volitatud',
  'Authorized Applications' => 'Lubatud rakendused',
  //'Block LAN' => '',
  //'CA' => '',
  'Certificates' => 'Sertifikaadid',
  'Change Password' => 'Muuda parooli',
  'Client Lost' => 'Klient kadunud',
  //'Client-to-client' => '',
  'Configurations' => 'Seadistused',
  'Confirm' => 'Kinnita',
  'Connected' => 'Ühendatud',
  'Connections' => 'Ühendused',
  'Contact support if you lost your TOTP.' => 'Kui oled kaotanud oma ajapõhise ühekordse parooli (TOTP), palun võta ühendust kasutajatoega.',
  'Create' => 'Loo',
  'Create and Download' => 'Loo ja lae alla',
  //'Created' => '',
  'Current Password' => 'Praegune salasõna',
  'Current Password not correct!' => 'See salasõna ei ole õige!',
  //'DNS Domain' => '',
  //'DNS Search Domain(s)' => '',
  //'DNS Server(s)' => '',
  //'DNS Suffix' => '',
  'Date' => 'Kuupäev',
  'Date/Time' => 'Kuupäev/kellaaeg',
  //'Default Gateway' => '',
  'Delete' => 'Kustuta',
  'Delete TOTP Secret' => 'Kustuta ajapõhise ühekordse parooli (TOTP) saladus',
  //'Details...' => '',
  'Disable User' => 'Desaktiveeri kasutaja',
  'Disabled' => 'Desaktiveeritud',
  'Disconnected' => 'Lahti ühendatud',
  //'Distribution of unique users over the VPN applications.' => '',
  'Documentation' => 'Dokumentatsioon',
  //'Enable ACL' => '',
  //'Enable Log' => '',
  'Enable User' => 'Aktiveeri kasutaja',
  'Enroll' => 'Registreeri',
  'Error' => 'Viga',
  'Events' => 'Sündmused',
  'Existing' => 'Olemasolev',
  'Expires' => 'Aegub',
  'Find the user identifier that used an IPv4 or IPv6 address at a particular point in time.' => 'Leia kasutajaidentifikaator, millega kasutati konkreetsel ajahetkel IPv4 või IPv6 aadressi.',
  'Here you can change the password for your account.' => 'Siin saad oma konto parooli muuta.',
  'Here you can enroll for two-factor authentication (2FA) using a Time-based One-time Password (TOTP).' => 'Siin saad registreerida kahefaktoriliseks autentimiseks (2FA), kasutades ajapõhist ühekordset parooli (TOTP - Time-based One-time Password).',
  //'Hide Profile' => '',
  'Highest (Maximum) # Concurrent Connections' => 'Samaaegsete ühenduste maksimumarv',
  'Home' => 'Avaleht',
  //'Hostname' => '',
  'IP Address' => 'IP-aadress',
  'IPs' => 'IP-d',
  //'IPv4 Prefix' => '',
  //'IPv6 Prefix' => '',
  'In order to continue, you must first enroll for Two-factor authentication!' => 'Jätkamiseks pead esmalt registreerima kahefaktorilise autentimise!',
  'Info' => 'Info',
  //'Key Type' => '',
  //'Legacy' => '',
  //'Listen IP' => '',
  'Log' => 'Logi',
  //'Management IP' => '',
  'Managing user <code>%userId%</code>.' => 'Kasutaja <code>%userId%</code> haldamine.',
  //'Manual Configuration Download' => '',
  'Manually create and download an OpenVPN configuration file for use in your OpenVPN client.' => 'Loo käsitsi ja lae alla OpenVPN seadistusfail oma OpenVPN kliendis kasutamiseks.',
  'Message' => 'Sõnum',
  //'Message of the Day' => '',
  'Messages' => 'Sõnumid',
  'N/A' => 'N/A',
  'Name' => 'Nimi',
  'New Password' => 'Uus parool',
  'New Password (confirm)' => 'Uus parool (veel kord)',
  'New Password and New Password (confirm) MUST match!' => 'Uus parool tuleb mõlemal korral ühtemoodi sisestada!',
  'No' => 'Ei',
  'No VPN profiles are available for your account.' => 'Su konto jaoks ei ole VPN profiile saadaval.',
  //'No authorized applications yet.' => '',
  'No clients connected.' => 'Kliente ei ole ühendatud',
  //'No connections yet.' => '',
  'No events yet.' => 'Sündmusi veel ei ole.',
  //'No user account(s) to show.' => '',
  'Number of unique users of the VPN service over the last month.' => 'VPN-teenuse unikaalsete kasutajate arv viimase kuu jooksul.',
  'OTP' => 'Ühekordne parool (OTP)',
  //'Offered Protocols/Ports' => '',
  'Only approve this when you are trying to establish a VPN connection with this application!' => 'Kiida rakendus heaks ainult juhul, kui püüad sellega VPN-ühendust luua!',
  'Password' => 'Parool',
  'Permission(s)' => 'Õigus(ed)',
  'Please provide your TOTP.' => 'Palun sisesta oma ajapõhine ühekordne parool (TOTP).',
  'Please sign in with your username and password.' => 'Palun logi oma kasutajanime ja parooliga sisse.',
  'Profile' => 'Profiil',
  //'Profile Number' => '',
  //'Profile Usage' => '',
  //'Profiles' => '',
  //'Protocols/Ports' => '',
  'QR' => 'QR',
  'Results' => 'Tulemused',
  'Revoke' => 'Tühista',
  //'Route(s)' => '',
  'Scan the QR code using your 2FA application, or import the secret manually. Confirm the successful configuration by entering a 6 digit OTP generated by the application below.' => 'Skaneeri QR-kood oma 2FA rakendusega, või impordi saladus käsitsi. Kinnita seadistus rakenduse poolt genereeritud 6-numbrilise ühekordse parooli (OTP) sisestamisega allpool.',
  'Search' => 'Otsi',
  'Secret' => 'Saladus',
  'See the <a href="documentation#2fa">documentation</a> for more information on 2FA and a list of applications to use.' => 'Rohkem teavet 2FA kohta ja kasutatavate rakenduste nimekiri: <a href="documentation#2fa">dokumentatsioon</a>',
  'Select a profile and choose a name, e.g. "Phone".' => 'Vali profiil ja pane sellele nimi, näiteks “Telefon”.',
  //'Server' => '',
  'Set' => 'Seadista',
  'Sign In' => 'Logi sisse',
  'Sign Out' => 'Logi välja',
  'Stats' => 'Statistika',
  //'Summary' => '',
  //'TLS >= 1.3' => '',
  'TOTP' => 'Ajapõhine ühekordne parool (TOTP)',
  'The <em>Date/Time</em> field accepts dates of the format <code>Y-m-d H:i:s</code>, e.g. <code>2019-01-01 08:00:00</code>.' => 'Välja <em>Kuupäev/kellaaeg</em> vorming: <code>aasta-kuu-päev tund:minut:sekund</code>, näiteks <code>2019-01-01 08:00:00</code>.',
  'The OTP key you entered does not match the expected value for this OTP secret.' => 'Sisestatud ühekordse parooli (OTP) võti ei klapi selle OTP saladusega.',
  'The TOTP you provided is incorrect.' => 'Sisestatud ajapõhine ühekordne parool (TOTP) ei ole õige.',
  'The credentials you provided were not correct.' => 'Kasutajakonto andmed ei olnud õiged.',
  //'The list of applications you authorized to create a VPN connection.' => '',
  //'The most recent events related to this account.' => '',
  //'The most recent, concluded, VPN connections with this account.' => '',
  'There are no results matching your criteria.' => 'Otsingutingimustele vastavaid tulemusi ei leitud.',
  //'This message will be shown on the "Home" screen.' => '',
  //'This user does not have any active certificates.' => '',
  'To prevent malicious applications from secretly establishing a VPN connection on your behalf, you have to explicitly approve this application first.' => 'Vältimaks kahjurrakenduste poolt Sinu nimel salaja VPN ühenduste loomist, pead selle rakenduse esmalt ilmutatult heaks kiitma.',
  'Total # Unique Users' => 'Unikaalsete kasutajate koguarv',
  'Total Traffic' => 'Summaarne liiklus',
  'Two-factor Authentication' => 'Kahefaktoriline autentimine',
  'Two-factor Enrollment' => 'Registreeri kahefaktoriliseks autentimiseks',
  'Two-factor authentication (2FA) is disabled by the administrator.' => 'Administraator on kahefaktorilise autentimise (2FA) desaktiveerinud.',
  'Unregistered Client' => 'Registreerimata klient',
  'User ID' => 'Kasutaja ID',
  'Username' => 'Kasutajanimi',
  'Users' => 'Kasutajad',
  'VPN Portal' => 'VPN-portaal',
  'VPN traffic over the last month.' => 'VPN liiklus viimasel kuul.',
  'Verify' => 'Kontrolli',
  //'Version' => '',
  'Welcome to this VPN service!' => 'Tere tulemast VPN teenusesse!',
  'Why is this necessary?' => 'Miks seda vaja on?',
  'Yes' => 'Jah',
  'You are already enrolled for Two-factor authentication (2FA).' => 'Oled kahefaktorilise autentimise (2FA) juba registreerinud.',
  'You cannot manage your own user account.' => 'Sa ei saa ise enda kasutajakontot hallata.',
  'Your ID is <code>%_two_factor_user_id%</code>.' => 'Su ID on <code>%_two_factor_user_id%</code>.',
  'Your new configuration will expire on %expiryDate%. Come back here to obtain a new configuration after expiry!' => 'Su uue seadistuse aegumiskuupäev on %expiryDate%. Pärast aegumist tule palun tagasi uut seadistust saama.',
];