~fkooman/vpn-user-portal

ref: 57df62b9a04e9b2391ca809e5ff9d76e524eceb1 vpn-user-portal/locale/da_DK.php -rw-r--r-- 9.2 KiB
57df62b9François Kooman update CHANGES 1 year, 4 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
<?php

/*
 * eduVPN - End-user friendly VPN.
 *
 * Copyright: 2016-2019, The Commons Conservancy eduVPN Programme
 * SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0+
 */

return [
  '#Active Connections' => 'Aktive forbindelser',
  //'ACL Permission List' => '',
  'Account' => 'Konto',
  'Active' => 'Aktiv',
  'An application attempts to establish a VPN connection.' => 'En applikation prøver at oprette en VPN-forbindelse',
  'An error occurred.' => 'Der opstod en fejl.',
  'Application Usage' => 'Applikationens forbrug',
  'Approve' => 'Godkend',
  'Approve Application' => 'Godkend applikation',
  'Authorized' => 'Autoriseret',
  'Authorized Applications' => 'Autoriserede applikationer',
  //'Block LAN' => '',
  //'CA' => '',
  'Certificates' => 'Certifikater',
  'Change Password' => 'Skift adgangskode',
  'Client Lost' => 'Mistet klient',
  //'Client-to-client' => '',
  'Configurations' => 'Konfigurationer',
  'Confirm' => 'Bekræft',
  'Connected' => 'Forbundet',
  'Connections' => 'Forbindelser',
  'Contact support if you lost your TOTP.' => 'Kontakt supporten hvis du har mistet dit TOTP. ',
  'Create' => 'Opret',
  'Create and Download' => 'Opret og download',
  'Created' => 'Oprettet',
  'Current Password' => 'Nuværende adgangskode',
  'Current Password not correct!' => 'Nuværende adgangskode er ikke korrekt!',
  //'DNS Domain' => '',
  //'DNS Search Domain(s)' => '',
  //'DNS Server(s)' => '',
  //'DNS Suffix' => '',
  'Date' => 'Dato',
  'Date/Time' => 'Dato/klokkeslæt',
  //'Default Gateway' => '',
  'Delete' => 'Slet',
  'Delete TOTP Secret' => 'Slet TOTP-hemmelighed',
  'Details...' => 'Detaljer',
  'Disable User' => 'Deaktiver bruger',
  'Disabled' => 'Deaktiveret',
  'Disconnected' => 'Ikke forbundet',
  'Distribution of unique users over the VPN applications.' => 'Fordeling af unikke brugere per VPN-applikation.',
  'Documentation' => 'Dokumentation',
  //'Enable ACL' => '',
  //'Enable Log' => '',
  'Enable User' => 'Aktiver bruger',
  'Enroll' => 'Tilmeld',
  'Error' => 'Fejl',
  'Events' => 'Hændelser',
  'Existing' => 'Nuværende',
  'Expires' => 'Udløber',
  'Find the user identifier that used an IPv4 or IPv6 address at a particular point in time.' => 'Find ID for brugeren som brugte en IPv4- eller IPv6-adresse på et bestemt tidspunkt',
  'Here you can change the password for your account.' => 'Her kan du ændre adgangskoden til din konto.',
  'Here you can enroll for two-factor authentication (2FA) using a Time-based One-time Password (TOTP).' => 'Her kan du tilmelde dig tofaktor-autentifikation (2FA) med et Time-based One-time Password (TOTP).',
  //'Hide Profile' => '',
  'Highest (Maximum) # Concurrent Connections' => 'Største antal (maks.) samtidige brugere',
  'Home' => 'Hjem',
  //'Hostname' => '',
  'IP Address' => 'IP-adresse',
  'IPs' => 'IP\'er',
  //'IPv4 Prefix' => '',
  //'IPv6 Prefix' => '',
  'In order to continue, you must first enroll for Two-factor authentication!' => 'Du skal først slå tofaktor-autentifikation til!',
  'Info' => 'Oplysninger',
  //'Key Type' => '',
  //'Legacy' => '',
  //'Listen IP' => '',
  'Log' => 'Log',
  //'Management IP' => '',
  'Managing user <code>%userId%</code>.' => 'Administration af <code>%userId%</code>.',
  'Manual Configuration Download' => 'Download manuel konfiguration',
  'Manually create and download an OpenVPN configuration file for use in your OpenVPN client.' => 'Opret manuelt og download en OpenVPN-konfigurationsfil som skal bruges i din OpenVPN-klient',
  'Message' => 'Besked',
  'Message of the Day' => 'Dagens Besked',
  'Messages' => 'Beskeder',
  'N/A' => 'Ikke tilgængelig',
  'Name' => 'Navn',
  'New Password' => 'Ny adgangskode',
  'New Password (confirm)' => 'Ny adgangskode (bekræft)',
  'New Password and New Password (confirm) MUST match!' => 'Ny adgangskode og Ny adgangskode (bekræft) skal være identiske!',
  'No' => 'Nej',
  'No VPN profiles are available for your account.' => 'Der er ingen VPN-profiler tilknyttede til din konto',
  'No authorized applications yet.' => 'Der er ingen autoriserede applikationer endnu.',
  'No clients connected.' => 'Ingen forbundet klient',
  'No connections yet.' => 'Ingen forbindelse endnu',
  'No events yet.' => 'Endnu ingen hændelser.',
  'No user account(s) to show.' => 'Ingen brugerkonto(i) at vise.',
  'Number of unique users of the VPN service over the last month.' => 'Antal unikke brugere af VPN-tjenesten over den sidste måned',
  'OTP' => 'OTP',
  //'Offered Protocols/Ports' => '',
  'Only approve this when you are trying to establish a VPN connection with this application!' => 'Dette skal du kun godkende hvis du prøver at oprette en VPN-forbindelse med denne applikation!',
  'Password' => 'Adgangskode',
  'Permission(s)' => 'Tilladelse(r)',
  'Please provide your TOTP.' => 'Indtast venligst dit TOTP.',
  'Please sign in with your username and password.' => 'Log ind med dit brugernavn og adgangskode.',
  'Profile' => 'Profil',
  //'Profile Number' => '',
  'Profile Usage' => 'Profilens forbrug',
  'Profiles' => 'Profiler',
  //'Protocols/Ports' => '',
  'QR' => 'QR',
  'Results' => 'Resultater',
  'Revoke' => 'Ophæv',
  //'Route(s)' => '',
  'Scan the QR code using your 2FA application, or import the secret manually. Confirm the successful configuration by entering a 6 digit OTP generated by the application below.' => 'Scan QR-koden ved hjælp af din 2FA-applikation eller importer hemmeligheden manuelt. Bekræft den vellykkede konfiguration ved at indtaste et sekscifret engangspassword genereret af applikationen nedenfor.',
  'Search' => 'Søg',
  'Secret' => 'Hemmelighed',
  'See the <a href="documentation#2fa">documentation</a> for more information on 2FA and a list of applications to use.' => 'Se <a href="documentation#2fa">dokumentationen</a> for mere information om 2FA og en liste over applikationer som kan bruges.',
  'Select a profile and choose a name, e.g. "Phone".' => 'Vælg en profil og tilføj et navn, f.eks. "Telefon".',
  //'Server' => '',
  'Set' => 'Sæt',
  'Sign In' => 'Log ind',
  'Sign Out' => 'Log ud',
  'Stats' => 'Statistik',
  //'Summary' => '',
  //'TLS >= 1.3' => '',
  'TOTP' => 'TOTP',
  'The <em>Date/Time</em> field accepts dates of the format <code>Y-m-d H:i:s</code>, e.g. <code>2019-01-01 08:00:00</code>.' => '<em>Dato/Tid</em> felt accepterer datoer i formatet <code>Y-m-d H:i:s</code>, f.eks. <code>2019-01-01 08:00:00</code>.',
  'The OTP key you entered does not match the expected value for this OTP secret.' => 'Det indtastede YubiKey-engangspassword passer ikke med denne OTP-hemmelighed.',
  'The TOTP you provided is incorrect.' => 'Det indtastede TOTP er ikke korrekt.',
  'The credentials you provided were not correct.' => 'De indtastede brugeroplysninger er ikke korrekte.',
  'The list of applications you authorized to create a VPN connection.' => 'Liste over de applikationer du har autoriseret til at oprette en VPN-forbindelse',
  'The most recent events related to this account.' => 'Seneste hændelser relateret til denne konto',
  'The most recent, concluded, VPN connections with this account.' => 'Seneste succesrige VPN-forbindelser med denne konto',
  'There are no results matching your criteria.' => 'Der er ingen resultater der matcher dine kriterier',
  'This message will be shown on the "Home" screen.' => 'Denne besked bliver vist på “Hjem”-skærmen',
  'This user does not have any active certificates.' => 'Denne bruger har ingen aktive certifikater',
  'To prevent malicious applications from secretly establishing a VPN connection on your behalf, you have to explicitly approve this application first.' => 'For at forhindre ondsindede applikationer i at oprette en VPN-forbindelse med din konto skal du først autorisere denne applikation',
  'Total # Unique Users' => 'Antal unikke brugere',
  'Total Traffic' => 'Total trafik',
  'Two-factor Authentication' => 'Tofaktor-autentifikation (2FA)',
  'Two-factor Enrollment' => 'Tofaktor-autentifikation (2FA)',
  'Two-factor authentication (2FA) is disabled by the administrator.' => 'Tofaktor-autentifikation (2FA) blev deaktiveret af administratoren',
  'Unregistered Client' => 'Ikke-registret klient',
  'User ID' => 'Bruger-ID',
  'Username' => 'Brugernavn',
  'Users' => 'Bruger',
  'VPN Portal' => 'VPN-portal',
  'VPN traffic over the last month.' => 'VPN-trafik i løbet af den sidste måned',
  'Verify' => 'Bekræft',
  //'Version' => '',
  'Welcome to this VPN service!' => 'Velkommen til denne VPN tjeneste!',
  'Why is this necessary?' => 'Hvorfor er det her nødvendigt?',
  'Yes' => 'Ja',
  'You are already enrolled for Two-factor authentication (2FA).' => 'Du er allerede tilmeldt TOTP.',
  'You cannot manage your own user account.' => 'Du kan ikke administrere din egen konto',
  'Your ID is <code>%_two_factor_user_id%</code>.' => 'Dit ID er <code>%_two_factor_user_id%</code>.',
  'Your new configuration will expire on %expiryDate%. Come back here to obtain a new configuration after expiry!' => 'Din nye konfiguration vil udløbe den %expiryDate%. Kom tilbage og få en ny konfiguration når den nuværende er udløbet!',
];