~fkooman/vpn-user-portal

ref: 2.3.10 vpn-user-portal/locale/nl_NL.php -rw-r--r-- 9.6 KiB
e0bd9cc0François Kooman prepare for release 1 year, 21 days ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
<?php

/*
 * eduVPN - End-user friendly VPN.
 *
 * Copyright: 2016-2019, The Commons Conservancy eduVPN Programme
 * SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0+
 */

return [
  '#Active Connections' => '#Actieve verbindingen',
  'ACL Permission List' => 'ACL-lijst',
  'Account' => 'Account',
  'Active' => 'Actief',
  'An application attempts to establish a VPN connection.' => 'Een applicatie probeert een VPN-verbinding op te zetten.',
  'An error occurred.' => 'Er is een fout opgetreden.',
  'Application Usage' => 'Applicatiegebruik',
  'Approve' => 'Toestaan',
  'Approve Application' => 'Applicatie toestaan',
  'Authorized' => 'Geautoriseerd',
  'Authorized Applications' => 'Geautoriseerde applicaties',
  'Block LAN' => 'Blokkeer LAN',
  'CA' => 'CA',
  'Certificates' => 'Certificaten',
  'Change Password' => 'Wijzig wachtwoord',
  'Client Lost' => 'Client kwijtgeraakt',
  'Client-to-client' => 'Client-naar-client',
  'Configurations' => 'Configuraties',
  'Confirm' => 'Bevestig',
  'Connected' => 'Verbonden',
  'Connections' => 'Verbindingen',
  'Contact support if you lost your TOTP.' => 'Neem contact op met de helpdesk als je je TOTP verloren bent.',
  'Create' => 'Aanmaken',
  'Create and Download' => 'Aanmaken en downloaden',
  'Created' => 'Aangemaakt',
  'Current Password' => 'Huidig wachtwoord',
  'Current Password not correct!' => 'Huidig wachtwoord niet correct!',
  'DNS Domain' => 'DNS-domein',
  'DNS Search Domain(s)' => 'DNS-zoekdomein(en)',
  'DNS Server(s)' => 'DNS-server(s)',
  'DNS Suffix' => 'DNS-suffix',
  'Date' => 'Datum',
  'Date/Time' => 'Datum/Tijd',
  'Default Gateway' => 'Default Gateway',
  'Delete' => 'Verwijderen',
  'Delete TOTP Secret' => 'Verwijder TOTP-geheim',
  'Details...' => 'Details...',
  'Disable User' => 'Blokkeer account',
  'Disabled' => 'Uitgeschakeld',
  'Disconnected' => 'Verbroken',
  'Distribution of unique users over the VPN applications.' => 'Verdeling van unieke gebruikers over de VPN-applicaties.',
  'Documentation' => 'Documentatie',
  'Enable ACL' => 'ACL actief',
  'Enable Log' => 'Log actief',
  'Enable User' => 'Activeer account',
  'Enroll' => 'Aanmelden',
  'Error' => 'Fout',
  'Events' => 'Gebeurtenissen',
  'Existing' => 'Bestaand',
  'Expires' => 'Verloopt',
  'Find the user identifier that used an IPv4 or IPv6 address at a particular point in time.' => 'Zoek het gebruikerskenmerk van een gebruiker die een specifieke IPv4- of IPv6-adres gebruikte.',
  'Here you can change the password for your account.' => 'Hier kun je het wachtwoord van je account wijzigen.',
  'Here you can enroll for two-factor authentication (2FA) using a Time-based One-time Password (TOTP).' => 'Hier kun je je aanmelden voor twee-factor authenticatie (2FA) met TOTP.',
  'Hide Profile' => 'Verberg profiel',
  'Highest (Maximum) # Concurrent Connections' => 'Hoogste (Maximum) # gelijktijdige verbindingen',
  'Home' => 'Home',
  'Hostname' => 'Hostname',
  'IP Address' => 'IP-adres',
  'IPs' => 'IP’s',
  'IPv4 Prefix' => 'IPv4-prefix',
  'IPv6 Prefix' => 'IPv6-prefix',
  'In order to continue, you must first enroll for Two-factor authentication!' => 'Om verder te gaan moet je je eerst aanmelden voor twee-factor authenticatie (2FA)!',
  'Info' => 'Info',
  'Key Type' => 'Sleuteltype',
  'Legacy' => 'Legacy',
  'Listen IP' => 'Luisterend IP',
  'Log' => 'Log',
  'Management IP' => 'Management-IP',
  'Managing user <code>%userId%</code>.' => 'Beheer gebruiker <code>%userId%</code>.',
  'Manual Configuration Download' => 'Handmatige configuratiedownload',
  'Manually create and download an OpenVPN configuration file for use in your OpenVPN client.' => 'Maak en download handmatig een OpenVPN configuratiebestand voor gebruik in je OpenVPN client.',
  'Message' => 'Bericht',
  'Message of the Day' => 'Message of the Day',
  'Messages' => 'Berichten',
  'N/A' => 'N.v.t.',
  'Name' => 'Naam',
  'New Password' => 'Nieuw wachtwoord',
  'New Password (confirm)' => 'Nieuw wachtwoord (bevestigen)',
  'New Password and New Password (confirm) MUST match!' => 'Nieuw wachtwoord en nieuw wachtwoord (bevestigen) moeten gelijk zijn!',
  'No' => 'Nee',
  'No VPN profiles are available for your account.' => 'Er zijn geen VPN-profielen beschikbaar voor jouw account.',
  'No authorized applications yet.' => 'Nog geen geautoriseerde applicaties.',
  'No clients connected.' => 'Geen clients verbonden.',
  'No connections yet.' => 'Nog geen verbindingen.',
  'No events yet.' => 'Nog geen gebeurtenissen.',
  'No user account(s) to show.' => 'Geen account(s) aanwezig.',
  'Number of unique users of the VPN service over the last month.' => 'Aantal unieke gebruikers van de VPN-dienst in de laatste maand.',
  'OTP' => 'OTP',
  'Offered Protocols/Ports' => 'Aangeboden protocollen/poorten',
  'Only approve this when you are trying to establish a VPN connection with this application!' => 'Sta dit alleen toe als je probeert een VPN-verbinding op te zetten met deze applicatie!',
  'Password' => 'Wachtwoord',
  'Permission(s)' => 'Permissie(s)',
  'Please provide your TOTP.' => 'Voer de TOTP-code in.',
  'Please sign in with your username and password.' => 'Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.',
  'Profile' => 'Profiel',
  'Profile Number' => 'Profielnummer',
  'Profile Usage' => 'Profielgebruik',
  'Profiles' => 'Profielen',
  'Protocols/Ports' => 'Protocollen/poorten',
  'QR' => 'QR',
  'Results' => 'Resultaten',
  'Revoke' => 'Intrekken',
  'Route(s)' => 'Route(s)',
  'Scan the QR code using your 2FA application, or import the secret manually. Confirm the successful configuration by entering a 6 digit OTP generated by the application below.' => 'Scan de QR-code met een 2FA-applicatie, of importeer de sleutel handmatig. Bevestig de configuratie door een door de 2FA-applicatie gegenereerde 6-cijferige OTP-code in te vullen.',
  'Search' => 'Zoeken',
  'Secret' => 'Sleutel',
  'See the <a href="documentation#2fa">documentation</a> for more information on 2FA and a list of applications to use.' => 'Zie de <a href="documentation#2fa">documentation</a> voor meer informatie over 2FA en een lijst met applicaties die gebruikt kunnen worden.',
  'Select a profile and choose a name, e.g. "Phone".' => 'Selecteer een profiel en kies een naam, bijvoorbeeld "Telefoon"',
  'Server' => 'Server',
  'Set' => 'Instellen',
  'Sign In' => 'Inloggen',
  'Sign Out' => 'Uitloggen',
  'Stats' => 'Statistieken',
  'Summary' => 'Samenvatting',
  'TLS >= 1.3' => 'TLS >= 1.3',
  'TOTP' => 'TOTP',
  'The <em>Date/Time</em> field accepts dates of the format <code>Y-m-d H:i:s</code>, e.g. <code>2019-01-01 08:00:00</code>.' => 'Het <em>Datum/tijd</em> veld accepteert datums in het formaat <code>Y-m-d H:i:s</code>, bijvoorbeeld <code>2019-01-01 08:00:00</code>.',
  'The OTP key you entered does not match the expected value for this OTP secret.' => 'De OTP-code die je invoerde komt niet overeen met de verwachtte waarde voor deze OTP-sleutel.',
  'The TOTP you provided is incorrect.' => 'De TOTP-code is ongeldig.',
  'The credentials you provided were not correct.' => 'De inloggegevens zijn niet correct.',
  'The list of applications you authorized to create a VPN connection.' => 'De lijst van applicaties die je toestemming hebt gegeven een VPN-verbinding op te zetten.',
  'The most recent events related to this account.' => 'De meest recente gebeurtenissen van dit account.',
  'The most recent, concluded, VPN connections with this account.' => 'De meest recente (afgesloten) VPN-verbindingen van dit account.',
  'There are no results matching your criteria.' => 'Er zijn geen resultaten die voldoen aan de criteria.',
  'This message will be shown on the "Home" screen.' => 'Dit bericht verschijnt op het "Home"-scherm.',
  'This user does not have any active certificates.' => 'Deze gebruiker heeft geen actieve certificaten.',
  'To prevent malicious applications from secretly establishing a VPN connection on your behalf, you have to explicitly approve this application first.' => 'Om te voorkomen dat kwaadaardige applicaties namens jou in het geheim een VPN-verbinding op kunnen zetten moet je dit eerst expliciet toestaan.',
  'Total # Unique Users' => 'Totaal # unieke gebruikers',
  'Total Traffic' => 'Totaal verkeer',
  'Two-factor Authentication' => 'Twee-factor authenticatie',
  'Two-factor Enrollment' => 'Twee-factor aanmelding',
  'Two-factor authentication (2FA) is disabled by the administrator.' => 'Twee-factor authenticatie (2FA) is uitgeschakeld door de beheerder.',
  'Unregistered Client' => 'Ongeregistreerde client',
  'User ID' => 'Gebruikers-ID',
  'Username' => 'Gebruikersnaam',
  'Users' => 'Gebruikers',
  'VPN Portal' => 'VPN Portal',
  'VPN traffic over the last month.' => 'VPN-verkeer in de laatste maand.',
  'Verify' => 'Verifiëren',
  'Version' => 'Versie',
  'Welcome to this VPN service!' => 'Welkom bij deze VPN-dienst!',
  'Why is this necessary?' => 'Waarom is dit nodig?',
  'Yes' => 'Ja',
  'You are already enrolled for Two-factor authentication (2FA).' => 'Je bent al aangemeld voor twee-factor authenticatie (2FA).',
  'You cannot manage your own user account.' => 'Je kunt niet je eigen account beheren.',
  'Your ID is <code>%_two_factor_user_id%</code>.' => 'Je ID is <code>%_two_factor_user_id%</code>.',
  'Your new configuration will expire on %expiryDate%. Come back here to obtain a new configuration after expiry!' => 'Je nieuwe configuratie zal verlopen op %expiryDate%. Kom hier terug om een nieuwe configuratie op te halen nadat deze verloopt!',
];