~fabrixxm/confy

653902c02f7e0c16b5f11ac69d46540071857cc9 — Luna Jernberg 1 year, 1 month ago e722602
Add Swedish translation
2 files changed, 449 insertions(+), 0 deletions(-)

M po/LINGUAS
A po/sv.po
M po/LINGUAS => po/LINGUAS +2 -0
@@ 1,2 1,4 @@
fr
it
sv


A po/sv.po => po/sv.po +447 -0
@@ 0,0 1,447 @@
# Swedish translations for confy package.
# Copyright (C) 2020-2022 Fabio Comuni, et al.
# This file is distributed under the same license as the confy package.
# Luna Jernberg <lunajernberg@gnome.org>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: confy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-08-17 12:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-05-16 21:13+0200\n"
"Last-Translator: Luna Jernberg <lunajernberg@gnome.org>\n"
"Language-Team: ~fabrixxm/confy-dev@lists.sr.ht\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Poedit 3.3\n"

#: data/net.kirgroup.confy.desktop.in:3
#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:4
msgid "Confy"
msgstr "Confy"

#: data/net.kirgroup.confy.desktop.in:10
msgid "Conference;Organize;"
msgstr "Konferens;Organisera;schemalägga;seminarium;möte;"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:5
msgid "Fabio Comuni"
msgstr "Fabio Comuni"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:7 src/window.py:804
msgid "Conference schedules viewer"
msgstr "Konferensscheman visare"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:9
msgid "Confy lets you browse conference schedules."
msgstr "Confy låter dig bläddra i konferensscheman."

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:12
msgid ""
"Browse talks by day, track or room. Select the talks you are interested in "
"and receive notification when they are about to start. View when two or more "
"talks you are interested in overlap."
msgstr ""
"Bläddra bland föreläsningar efter dag, spår eller rum. Välj de föreläsningar "
"du är intresserad av och få ett meddelande när de ska börja. Se när två "
"eller flera föredrag som du är intresserad av överlappar varandra."

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:45
msgid "Update metainfo data with input support and display requirement."
msgstr "Uppdatera metainfodata med inmatningsstöd och visningskrav."

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:50
msgid "Update appearance to better conform to Gnome"
msgstr "Uppdatera utseendet för att bättre överensstämma med Gnome"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:55
msgid "Fix event progressbar for events with zero duration"
msgstr "Fixat evenemangsförloppsindikator för händelser med noll varaktighet"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:56
msgid "Display events talks datetimes in current timezone"
msgstr "Visa evenemang för aktuellt datum och tid i aktuell tidszon"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:57
msgid "Declare support for mobile devices in metadata"
msgstr "Deklarera stöd för mobila enheter i metadata"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:62
msgid "Search talks in schedule and starred view"
msgstr "Sök efter föreläsningar i schema och stjärnmärkt vy"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:63
msgid "Better page navigation in starred view"
msgstr "Bättre sidnavigering i stjärnmärkt vy"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:64
msgid "Varius enhancement to UI to better fit GNOME guidelines"
msgstr "Diverse förbättring av UI för att bättre passa GNOMEs riktlinjer"

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:69
msgid "Open urls with default application per file type, if possible."
msgstr "Öppna webbadresser med standardprogram per filtyp, om möjligt."

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:74
msgid "Fix \"next up\" query and notification."
msgstr "Fixat \"nästa upp\" fråga och avisering."

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:75
msgid "Fix text rendering issues with unsupported markup tags."
msgstr "Fixade problem med textrendering med kodningstaggar som inte stöds."

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:80
msgid "Add event progress indicator."
msgstr "Lägg till evenemangsförloppsindikator."

#: data/net.kirgroup.confy.metainfo.xml.in:81
msgid ""
"Fix overlapping events definition: exclude events ending/starting on same "
"exact time."
msgstr ""
"Fixade definition av överlappande evenemang: uteslut evenemang som slutar/"
"startar på exakt samma tidpunkt."

#: data/net.kirgroup.confy.gschema.xml:7 src/preferences.py:46
msgid "Events list cache duration"
msgstr "Evenemangslistans cachelängd"

#: data/net.kirgroup.confy.gschema.xml:8 data/net.kirgroup.confy.gschema.xml:13
msgid "App will auto-update cache (if possible) when it's older than setting."
msgstr ""
"Programmet kommer automatiskt att uppdatera cachen (om möjligt) när den är "
"äldre än inställningen."

#: data/net.kirgroup.confy.gschema.xml:12
msgid "Event info cache duration"
msgstr "Evenemangsinformation cache varaktighet"

#: src/window.py:90
msgid "No conferences yet."
msgstr "Inga konferenser än."

#: src/window.py:91
msgid "Add a conference with the add button in title bar."
msgstr "Lägg till en konferens med knappen Lägg till i namnlisten."

#: src/window.py:95 src/pages.py:381 src/pages.py:575
msgid "No matches found"
msgstr "Inga matchningar funna"

#: src/window.py:119 src/window.py:183 src/window.py:252
msgid ""
"<b>Error loading events list:</b>\n"
"{}"
msgstr ""
"<b>Fel vid laddning av evenemangslistan:</b>\n"
"{}"

#: src/window.py:128 src/window.py:331
msgid "Show window menu"
msgstr "Visa fönstermeny"

#: src/window.py:134
msgid "Refresh events list"
msgstr "Uppdatera listan med evenemang"

#: src/window.py:140
msgid "Add event from URL"
msgstr "Lägg till evenemang från URL"

#: src/window.py:150
msgid "Find event"
msgstr "Hitta evenemang"

#: src/window.py:180
msgid "<b>Events list updated</b>"
msgstr "<b>Evenemangslistan uppdaterad</b>"

#: src/window.py:210
msgid ""
"<b>New event:</b>\n"
"{}"
msgstr ""
"<b>Nytt evenemang :</b>\n"
"{}"

#: src/window.py:213 src/window.py:229 src/window.py:604
msgid ""
"<b>Error:</b>\n"
"{}"
msgstr ""
"<b>Fel :</b>\n"
"{}"

#: src/window.py:258
msgid "Past"
msgstr "Förbi"

#: src/window.py:260
msgid "Coming up"
msgstr "Kommer upp"

#: src/window.py:326
msgid "Edit info"
msgstr "Redigera information"

#: src/window.py:327
msgid "Return to events list"
msgstr "Gå tillbaka till evenemangslistan"

#: src/window.py:344 src/window.py:530
msgid "Error loading event"
msgstr "Fel vid laddning av evenemang"

#: src/window.py:374
msgid "Go back"
msgstr "Gå tillbaka"

#: src/window.py:384
msgid "Find talk"
msgstr "Hitta föreläsning"

#. main stack content
#: src/window.py:445
msgid "Schedule"
msgstr "Schema"

#: src/window.py:449
msgid "Starred"
msgstr "Stjärnmärkt"

#: src/window.py:455
msgid "Map"
msgstr "Karta"

#: src/window.py:581
msgid ""
"<b>Updated event:</b>\n"
"{}"
msgstr ""
"<b>Uppdaterat evenemang:</b>\n"
"{}"

#: src/window.py:584
msgid ""
"<b>Deleted event:</b>\n"
"{}"
msgstr ""
"<b>Borttaget evenemang :</b>\n"
"{}"

#: src/window.py:599
msgid "<b>Event schedule updated</b>"
msgstr "<b>Evenemangsprogram uppdaterat</b>"

#: src/window.py:620
msgid "Next up: {}"
msgstr "Nästa: {}"

#: src/window.py:621
msgid "at {} in {}"
msgstr "på {} i {}"

#: src/window.py:791
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: src/window.py:792
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"

#: src/window.py:793
msgid "About {}"
msgstr "Om {}"

#: src/pages.py:261
msgid "cache updated"
msgstr "cachen uppdaterad"

#: src/pages.py:270 src/pages.py:618
msgid "Days"
msgstr "Dagar"

#: src/pages.py:284
msgid "Talks on {}"
msgstr "Föreläsningar på {}"

#: src/pages.py:292 src/pages.py:619
msgid "Tracks"
msgstr "Spår"

#: src/pages.py:317
msgid "{} Track"
msgstr "{} Spår"

#: src/pages.py:326 src/pages.py:620
msgid "Rooms"
msgstr "Rum"

#: src/pages.py:335
msgid "No Room"
msgstr "Inga rum"

#: src/pages.py:337
msgid "Room {}"
msgstr "Rum {}"

#: src/pages.py:452
msgid "Room: <b>{}</b>"
msgstr "Rum: <b>{}</b>"

#: src/pages.py:457
msgid "Track: <b>{}</b>"
msgstr "Spår <b>{}</b>"

#: src/pages.py:475
msgid "<b>Conflicts with</b>"
msgstr "<b>Krockar med</b>"

#: src/pages.py:505
msgid "<b>Links</b>"
msgstr "<b>Länkar</b>"

#: src/pages.py:568
msgid "Starred Talks"
msgstr "Stjärnmärkta föreläsningar"

#: src/pages.py:569
msgid "You don't have any starred talk yet."
msgstr "Du har inga stjärnmärkta föreläsningar än."

#: src/pages.py:570
msgid ""
"Click on the star button to add a talk to this list and to be reminded when "
"they are about to start."
msgstr ""
"Klicka på stjärnknappen för att lägga till en föreläsning till den här "
"listan och för att bli påmind när de ska börja."

#: src/widgets.py:239
msgid "<b>{}</b>"
msgstr "<b>{}</b>"

#: src/widgets.py:260
msgid "<b>Loading…</b>"
msgstr "<b>Laddar…</b>"

#: src/widgets.py:329
msgid "Loading…"
msgstr "Laddar…"

#: src/widgets.py:396
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: src/widgets.py:397
msgid "Ok"
msgstr "OK"

#: src/widgets.py:423
msgid "Schedule URL"
msgstr "Schema URL"

#: src/widgets.py:448
msgid "Edit Conference"
msgstr "Redigera konferans"

#: src/widgets.py:520
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: src/widgets.py:528
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: src/widgets.py:536
msgid "Start"
msgstr "Start"

#: src/widgets.py:545
msgid "End"
msgstr "Slut"

#: src/widgets.py:552
msgid "Icon URL"
msgstr "Ikon-URL"

#: src/widgets.py:563
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: src/config.py.in:5
msgid "%b %a %d %Y"
msgstr "%b %a %d %Y"

#: src/remotes/pentabarf.py:54
msgid "Invalid pentabarf format"
msgstr "Ogiltigt pentabarf format"

#: src/remotes/__init__.py:35
msgid "Unknown schedule format"
msgstr "Okänt schemaformat"

#: src/settings.py:37
msgid "No cache"
msgstr "Ingen cache"

#: src/settings.py:38
msgid "One hour"
msgstr "En timme"

#: src/settings.py:39
msgid "One day"
msgstr "En dag"

#: src/settings.py:40
msgid "One week"
msgstr "En vecka"

#: src/preferences.py:47 src/preferences.py:53
msgid "App will auto-update cache (if possible) when it's older than this."
msgstr ""
"Programmet kommer automatiskt att uppdatera cachen (om möjligt) när den är "
"äldre än så här."

#: src/preferences.py:52
msgid "Events info cache duration"
msgstr "Evenemangsinformation cache varaktighet"

#: src/preferences.py:62
msgid "Clear"
msgstr "Rensa"

#: src/preferences.py:66
msgid "Cached data"
msgstr "Cachad data"

#: src/preferences.py:83
msgid "Confy has {} of cached data"
msgstr "Confy har {} cachad data"

#: src/local.py:145
msgid "Device disconnected and no cached data available."
msgstr "Enheten är frånkopplad och ingen cachad data tillgänglig."

#: src/local.py:271
msgid "Event already in list"
msgstr "Evenemanget finns redan i listan"

msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

msgid ""
"Confy lets you organise your visit - select talks to be reminded of (with "
"warnings in case of conflicts)."
msgstr ""
"Confy låter dig organisera ditt besök - välj föreläsningar att påminnas om "
"(med varningar i händelse av krockar)."

msgid "Conference schedule viewer"
msgstr "Konferensschema visare"

msgid "Conferences schedule viewer"
msgstr "Konferenser schemavisare"