~exprez135/taliaferro

ref: cbe2f6b9b46953c570e1c2bab9f233492cb7f5c7 taliaferro/public_html/css/bootstrap.min.css.map -rw-r--r-- 569.4 KiB
cbe2f6b9 — Nate Ijams Many updates to copyright notices, some changes for Lighthouse improvements 1 year, 9 months ago
                                        
1
{"version":3,"sources":["../../scss/bootstrap.scss","../../scss/_root.scss","../../scss/_reboot.scss","dist/css/bootstrap.css","../../scss/vendor/_rfs.scss","bootstrap.css","../../scss/mixins/_border-radius.scss","../../scss/_type.scss","../../scss/mixins/_lists.scss","../../scss/_images.scss","../../scss/mixins/_image.scss","../../scss/_grid.scss","../../scss/mixins/_grid.scss","../../scss/mixins/_breakpoints.scss","../../scss/mixins/_grid-framework.scss","../../scss/_tables.scss","../../scss/mixins/_table-row.scss","../../scss/forms/_labels.scss","../../scss/forms/_form-control.scss","../../scss/mixins/_transition.scss","../../scss/forms/_form-select.scss","../../scss/forms/_form-check.scss","../../scss/forms/_form-file.scss","../../scss/mixins/_gradients.scss","../../scss/forms/_form-range.scss","../../scss/forms/_layout.scss","../../scss/forms/_input-group.scss","../../scss/mixins/_forms.scss","../../scss/_buttons.scss","../../scss/mixins/_buttons.scss","../../scss/_transitions.scss","../../scss/_dropdown.scss","../../scss/mixins/_caret.scss","../../scss/_button-group.scss","../../scss/_nav.scss","../../scss/_navbar.scss","../../scss/_card.scss","../../scss/_breadcrumb.scss","../../scss/_pagination.scss","../../scss/mixins/_pagination.scss","../../scss/_badge.scss","../../scss/_alert.scss","../../scss/mixins/_alert.scss","../../scss/_progress.scss","../../scss/_list-group.scss","../../scss/mixins/_list-group.scss","../../scss/_close.scss","../../scss/_toasts.scss","../../scss/_modal.scss","../../scss/_tooltip.scss","../../scss/mixins/_reset-text.scss","../../scss/_popover.scss","../../scss/_carousel.scss","../../scss/mixins/_clearfix.scss","../../scss/_spinners.scss","../../scss/helpers/_colored-links.scss","../../scss/helpers/_embed.scss","../../scss/helpers/_position.scss","../../scss/helpers/_screenreaders.scss","../../scss/mixins/_screen-reader.scss","../../scss/helpers/_stretched-link.scss","../../scss/helpers/_text-truncation.scss","../../scss/mixins/_text-truncate.scss","../../scss/mixins/_utilities.scss","../../scss/utilities/_api.scss"],"names":[],"mappings":"AAAA;;;;;ACAA,MAGI,OAAA,QAAA,SAAA,QAAA,SAAA,QAAA,OAAA,QAAA,MAAA,QAAA,SAAA,QAAA,SAAA,QAAA,QAAA,QAAA,OAAA,QAAA,OAAA,QAAA,QAAA,KAAA,OAAA,QAAA,YAAA,QAIA,UAAA,QAAA,YAAA,QAAA,UAAA,QAAA,OAAA,QAAA,UAAA,QAAA,SAAA,QAAA,QAAA,QAAA,OAAA,QAKF,yBAAA,aAAA,CAAA,kBAAA,CAAA,UAAA,CAAA,MAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,KAAA,CAAA,WAAA,CAAA,UAAA,CAAA,mBAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,mBACA,wBAAA,cAAA,CAAA,KAAA,CAAA,MAAA,CAAA,QAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,aAAA,CAAA,UCAF,ECqBA,QADA,SDjBE,WAAA,WAkBF,KACE,OAAA,EACA,YAAA,aAAA,CAAA,kBAAA,CAAA,UAAA,CAAA,MAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,KAAA,CAAA,WAAA,CAAA,UAAA,CAAA,mBAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,mBEgNI,UAAA,KF9MJ,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QAEA,iBAAA,KACA,yBAAA,KACA,4BAAA,YGMF,0CHQE,QAAA,YAUF,GACE,OAAA,KAAA,EACA,MAAA,QACA,iBAAA,aACA,OAAA,EACA,QAAA,IAGF,eACE,OAAA,IAUF,IAAA,IAAA,IAAA,IAAA,IAAA,IAAA,GAAA,GAAA,GAAA,GAAA,GAAA,GACE,WAAA,EACA,cAAA,MAGA,YAAA,IACA,YAAA,IAIF,IAAA,GEuJQ,UAAA,uBAlKJ,0BFWJ,IAAA,GE8JQ,UAAA,QFzJR,IAAA,GEkJQ,UAAA,sBAlKJ,0BFgBJ,IAAA,GEyJQ,UAAA,MFpJR,IAAA,GE6IQ,UAAA,oBAlKJ,0BFqBJ,IAAA,GEoJQ,UAAA,SF/IR,IAAA,GEwIQ,UAAA,sBAlKJ,0BF0BJ,IAAA,GE+IQ,UAAA,QF1IR,IAAA,GE+HM,UAAA,QF1HN,IAAA,GE0HM,UAAA,KF/GN,EACE,WAAA,EACA,cAAA,KCRF,0BDmBA,YAEE,gBAAA,UACA,wBAAA,UAAA,OAAA,gBAAA,UAAA,OACA,OAAA,KACA,iCAAA,KAAA,yBAAA,KAIF,QACE,cAAA,KACA,WAAA,OACA,YAAA,QAGF,GClBA,GDoBE,aAAA,KCdF,GDiBA,GClBA,GDqBE,WAAA,EACA,cAAA,KAGF,MCjBA,MACA,MAFA,MDsBE,cAAA,EAGF,GACE,YAAA,IAKF,GACE,cAAA,MACA,YAAA,EAGF,WACE,OAAA,EAAA,EAAA,KAKF,ECtBA,ODwBE,YAAA,OAMF,OAAA,MEuCM,UAAA,OFhCN,IC5BA,ID8BE,SAAA,SE8BI,UAAA,MF5BJ,YAAA,EACA,eAAA,SAGF,IAAM,OAAA,OACN,IAAM,IAAA,MAKN,EACE,MAAA,QACA,gBAAA,KAFF,QAKI,MAAA,QACA,gBAAA,UASJ,cAAA,oBAGI,MAAA,QACA,gBAAA,KC9BJ,KACA,IDoCA,ICnCA,KDuCE,YAAA,cAAA,CAAA,KAAA,CAAA,MAAA,CAAA,QAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,aAAA,CAAA,UEZI,UAAA,IFoBN,IACE,QAAA,MACA,WAAA,EACA,cAAA,KACA,SAAA,KExBI,UAAA,OFoBN,SEpBM,UAAA,QF+BF,MAAA,QACA,WAAA,OAIJ,KEpCM,UAAA,OFsCJ,MAAA,QACA,UAAA,WAGA,OACE,MAAA,QAIJ,IACE,QAAA,MAAA,MEhDI,UAAA,OFkDJ,MAAA,KACA,iBAAA,QIlSE,cAAA,MJ8RJ,QAQI,QAAA,EEvDE,UAAA,IFyDF,YAAA,IASJ,OACE,OAAA,EAAA,EAAA,KAMF,IACE,eAAA,OAMF,IACE,SAAA,OACA,eAAA,OAQF,MACE,gBAAA,SAGF,QACE,YAAA,MACA,eAAA,MACA,MAAA,QACA,WAAA,KACA,aAAA,OAMF,GACE,WAAA,QAQF,MACE,QAAA,aACA,cAAA,MAOF,OAEE,cAAA,EAQF,aACE,QAAA,IAAA,OACA,QAAA,IAAA,KAAA,yBC3EF,ODgFA,MC9EA,SADA,OAEA,SDkFE,OAAA,EACA,YAAA,QElJI,UAAA,QFoJJ,YAAA,QAKF,OClFA,MDoFE,SAAA,QAKF,OCpFA,ODsFE,eAAA,KAOF,OACE,UAAA,OGxFF,0CHgGE,QAAA,KCzFF,cACA,aACA,cD+FA,OAIE,mBAAA,OC9FF,6BACA,4BACA,6BDwFA,sBAQM,OAAA,QAQN,mBACE,QAAA,EACA,aAAA,KAUF,iBCzGA,2BACA,kBAFA,iBD8GE,mBAAA,UAMF,SACE,SAAA,KACA,OAAA,SAUF,SACE,UAAA,EACA,QAAA,EACA,OAAA,EACA,OAAA,EAQF,OACE,MAAA,KACA,MAAA,KACA,QAAA,EACA,cAAA,MExPM,UAAA,sBF2PN,YAAA,QACA,MAAA,QACA,YAAA,OE/ZE,0BFsZJ,OE7OQ,UAAA,QF0PR,MAAA,KACE,QAAA,KACA,iBAAA,QAKF,SACE,eAAA,SAOF,wBACE,SAAA,QACA,YAAA,EG3HF,cHsIE,eAAA,KACA,mBAAA,UAKF,4BACE,mBAAA,KAKF,+BACE,QAAA,EAMF,6BACE,KAAA,QACA,mBAAA,OAKF,OACE,QAAA,aAKF,QACE,QAAA,UACA,OAAA,QAKF,SACE,QAAA,KAGF,KACE,QAAA,MG/IF,SHqJE,QAAA,eK3iBF,MHwNM,UAAA,QGtNJ,YAAA,IAIF,WHsNQ,UAAA,uBGpNN,YAAA,IACA,YAAA,IHiDE,0BGpDJ,WH6NQ,UAAA,MGxNR,WHiNQ,UAAA,uBG/MN,YAAA,IACA,YAAA,IH4CE,0BG/CJ,WHwNQ,UAAA,QGnNR,WH4MQ,UAAA,uBG1MN,YAAA,IACA,YAAA,IHuCE,0BG1CJ,WHmNQ,UAAA,QG9MR,WHuMQ,UAAA,uBGrMN,YAAA,IACA,YAAA,IHkCE,0BGrCJ,WH8MQ,UAAA,QGzLR,eClEE,aAAA,EACA,WAAA,KDsEF,aCvEE,aAAA,EACA,WAAA,KDyEF,kBACE,QAAA,aADF,mCAII,aAAA,MAUJ,YHwJM,UAAA,OGtJJ,eAAA,UAIF,YACE,cAAA,KHiJI,UAAA,QG7IN,mBACE,QAAA,MH4II,UAAA,OG1IJ,MAAA,QAHF,2BAMI,QAAA,aEtGJ,WCIE,UAAA,KAGA,OAAA,KDDF,eACE,QAAA,OACA,iBAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,QHXE,cAAA,OIMF,UAAA,KAGA,OAAA,KDcF,QAEE,QAAA,aAGF,YACE,cAAA,MACA,YAAA,EAGF,gBL8MM,UAAA,OK5MJ,MAAA,QElCA,WCDA,MAAA,KACA,cAAA,KACA,aAAA,KACA,aAAA,KACA,YAAA,KCsDE,yBFzDF,WCWI,UAAA,OC8CF,yBFzDF,WCWI,UAAA,OC8CF,yBFzDF,WCWI,UAAA,OC8CF,0BFzDF,WCWI,UAAA,QDLJ,iBAAA,cAAA,cAAA,cAAA,cCPA,MAAA,KACA,cAAA,KACA,aAAA,KACA,aAAA,KACA,YAAA,KCsDE,yBFxCE,WAAA,cACE,UAAA,OEuCJ,yBFxCE,WAAA,cAAA,cACE,UAAA,OEuCJ,yBFxCE,WAAA,cAAA,cAAA,cACE,UAAA,OEuCJ,0BFxCE,WAAA,cAAA,cAAA,cAAA,cACE,UAAA,QA4BN,KC7BA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,aAAA,MACA,YAAA,MDgCA,YACE,aAAA,EACA,YAAA,EAFF,iBRkkBF,0BQ5jBM,cAAA,EACA,aAAA,EG1DJ,KAAA,OAAA,QAAA,QAAA,QAAA,OAAA,OAAA,OAAA,OAAA,OAAA,OAAA,OAAA,OX2nBF,UAEqJ,QAAvI,UAAmG,WAAY,WAAY,WAAhH,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UACtG,aAFqJ,QAAvI,UAAmG,WAAY,WAAY,WAAhH,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UACtG,aAFkJ,QAAvI,UAAmG,WAAY,WAAY,WAAhH,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UACnG,aAEqJ,QAAvI,UAAmG,WAAY,WAAY,WAAhH,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UAAW,UACtG,aW9nBI,SAAA,SACA,MAAA,KACA,cAAA,KACA,aAAA,KAmBE,KACE,WAAA,EACA,UAAA,EACA,UAAA,KAIA,cF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,UAAA,KE7BI,cF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,cF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WE7BI,cF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,cF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,cF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WExBE,UFMJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KACA,UAAA,KEHM,OFPN,KAAA,EAAA,EAAA,UAIA,UAAA,UEGM,OFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,OFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,OFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,OFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,OFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,OFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,OFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,OFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,QFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,QFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,QFPN,KAAA,EAAA,EAAA,KAIA,UAAA,KEWQ,UFAR,YAAA,UEAQ,UFAR,YAAA,WEAQ,UFAR,YAAA,IEAQ,UFAR,YAAA,WEAQ,UFAR,YAAA,WEAQ,UFAR,YAAA,IEAQ,UFAR,YAAA,WEAQ,UFAR,YAAA,WEAQ,UFAR,YAAA,IEAQ,WFAR,YAAA,WEAQ,WFAR,YAAA,WCQE,yBCjCE,QACE,WAAA,EACA,UAAA,EACA,UAAA,KAIA,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,UAAA,KE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WExBE,aFMJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KACA,UAAA,KEHM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,UAIA,UAAA,UEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,KAIA,UAAA,KEWQ,aFAR,YAAA,EEAQ,aFAR,YAAA,UEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,cFAR,YAAA,WEAQ,cFAR,YAAA,YCQE,yBCjCE,QACE,WAAA,EACA,UAAA,EACA,UAAA,KAIA,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,UAAA,KE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WExBE,aFMJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KACA,UAAA,KEHM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,UAIA,UAAA,UEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,KAIA,UAAA,KEWQ,aFAR,YAAA,EEAQ,aFAR,YAAA,UEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,cFAR,YAAA,WEAQ,cFAR,YAAA,YCQE,yBCjCE,QACE,WAAA,EACA,UAAA,EACA,UAAA,KAIA,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,UAAA,KE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WExBE,aFMJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KACA,UAAA,KEHM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,UAIA,UAAA,UEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,KAIA,UAAA,KEWQ,aFAR,YAAA,EEAQ,aFAR,YAAA,UEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,cFAR,YAAA,WEAQ,cFAR,YAAA,YCQE,0BCjCE,QACE,WAAA,EACA,UAAA,EACA,UAAA,KAIA,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,UAAA,KE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,IACA,UAAA,IE7BI,iBF4BJ,KAAA,EAAA,EAAA,WACA,UAAA,WExBE,aFMJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KACA,UAAA,KEHM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,UAIA,UAAA,UEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,UFPN,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,IEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,WEGM,WFPN,KAAA,EAAA,EAAA,KAIA,UAAA,KEWQ,aFAR,YAAA,EEAQ,aFAR,YAAA,UEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,WEAQ,aFAR,YAAA,IEAQ,cFAR,YAAA,WEAQ,cFAR,YAAA,YGnDF,OACE,MAAA,KACA,cAAA,KACA,MAAA,QACA,eAAA,IZmwCF,UYvwCA,UASI,QAAA,MACA,cAAA,IAAA,MAAA,QAVJ,aAcI,eAAA,QAdJ,gBAkBI,eAAA,OACA,oBAAA,QAnBJ,mBAuBI,WAAA,IAAA,MAAA,QZmwCJ,aY1vCA,aAGI,QAAA,OASJ,gBACE,OAAA,IAAA,MAAA,QZsvCF,mBYvvCA,mBAKI,OAAA,IAAA,MAAA,QZuvCJ,yBY5vCA,yBAWM,oBAAA,IZwvCN,8BAFA,qBYjvCA,qBZkvCA,2BY7uCI,OAAA,EAQJ,yCAEI,iBAAA,gBASJ,4BAGM,MAAA,QACA,iBAAA,iBCvFJ,eb6zCF,kBADA,kBaxzCM,iBAAA,Qbg0CN,2BAFA,kBal0CE,kBbm0CF,wBavzCQ,aAAA,QAON,kCAKM,iBAAA,QALN,qCb0zCF,qCajzCU,iBAAA,QA5BR,iBbm1CF,oBADA,oBa90CM,iBAAA,Qbs1CN,6BAFA,oBax1CE,oBby1CF,0Ba70CQ,aAAA,QAON,oCAKM,iBAAA,QALN,uCbg1CF,uCav0CU,iBAAA,QA5BR,eby2CF,kBADA,kBap2CM,iBAAA,Qb42CN,2BAFA,kBa92CE,kBb+2CF,wBan2CQ,aAAA,QAON,kCAKM,iBAAA,QALN,qCbs2CF,qCa71CU,iBAAA,QA5BR,Yb+3CF,eADA,ea13CM,iBAAA,Qbk4CN,wBAFA,eap4CE,ebq4CF,qBaz3CQ,aAAA,QAON,+BAKM,iBAAA,QALN,kCb43CF,kCan3CU,iBAAA,QA5BR,ebq5CF,kBADA,kBah5CM,iBAAA,Qbw5CN,2BAFA,kBa15CE,kBb25CF,wBa/4CQ,aAAA,QAON,kCAKM,iBAAA,QALN,qCbk5CF,qCaz4CU,iBAAA,QA5BR,cb26CF,iBADA,iBat6CM,iBAAA,Qb86CN,0BAFA,iBah7CE,iBbi7CF,uBar6CQ,aAAA,QAON,iCAKM,iBAAA,QALN,oCbw6CF,oCa/5CU,iBAAA,QA5BR,abi8CF,gBADA,gBa57CM,iBAAA,Qbo8CN,yBAFA,gBat8CE,gBbu8CF,sBa37CQ,aAAA,QAON,gCAKM,iBAAA,QALN,mCb87CF,mCar7CU,iBAAA,QA5BR,Ybu9CF,eADA,eal9CM,iBAAA,Qb09CN,wBAFA,ea59CE,eb69CF,qBaj9CQ,aAAA,QAON,+BAKM,iBAAA,QALN,kCbo9CF,kCa38CU,iBAAA,QA5BR,cb6+CF,iBADA,iBax+CM,iBAAA,iBAeJ,iCAKM,iBAAA,iBALN,oCbm+CF,oCa19CU,iBAAA,iBDkFV,sBAGM,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QALN,uBAWM,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAKN,YACE,MAAA,KACA,iBAAA,QZ04CF,eY54CA,eZ64CA,qBYt4CI,aAAA,QAPJ,2BAWI,OAAA,EAXJ,oDAgBM,iBAAA,sBAhBN,uCAuBQ,MAAA,KACA,iBAAA,uBFjFJ,4BEkGA,qBAEI,QAAA,MACA,MAAA,KACA,WAAA,KACA,2BAAA,MALH,qCASK,OAAA,GF3GN,4BEkGA,qBAEI,QAAA,MACA,MAAA,KACA,WAAA,KACA,2BAAA,MALH,qCASK,OAAA,GF3GN,4BEkGA,qBAEI,QAAA,MACA,MAAA,KACA,WAAA,KACA,2BAAA,MALH,qCASK,OAAA,GF3GN,6BEkGA,qBAEI,QAAA,MACA,MAAA,KACA,WAAA,KACA,2BAAA,MALH,qCASK,OAAA,GAdV,kBAOQ,QAAA,MACA,MAAA,KACA,WAAA,KACA,2BAAA,MAVR,kCAcU,OAAA,EEjLV,gBACE,YAAA,oBACA,eAAA,oBACA,cAAA,Eb2OI,UAAA,QazOJ,YAAA,IAGF,mBACE,YAAA,kBACA,eAAA,kBboOI,UAAA,QahON,mBACE,YAAA,mBACA,eAAA,mBb8NI,UAAA,QchPN,cACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,WAAA,2BACA,QAAA,QAAA,Od4OI,UAAA,KczOJ,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,QZXE,cAAA,OaCE,WAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAKF,uCDPJ,cCQM,WAAA,MDRN,0BAsBI,iBAAA,YACA,OAAA,EAvBJ,oBA4BI,MAAA,QACA,iBAAA,KACA,aAAA,QACA,QAAA,EAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBApCN,yCA0CI,MAAA,QAEA,QAAA,EA5CJ,gCA0CI,MAAA,QAEA,QAAA,EA5CJ,oCA0CI,MAAA,QAEA,QAAA,EA5CJ,qCA0CI,MAAA,QAEA,QAAA,EA5CJ,2BA0CI,MAAA,QAEA,QAAA,EA5CJ,uBAAA,wBAsDI,iBAAA,QAGA,QAAA,EASJ,wBACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,QAAA,EACA,cAAA,EACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,iBAAA,YACA,OAAA,MAAA,YACA,aAAA,IAAA,EATF,wCAAA,wCAaI,cAAA,EACA,aAAA,EAWJ,iBACE,WAAA,0BACA,QAAA,OAAA,MdmJI,UAAA,QE/OF,cAAA,MYiGJ,iBACE,WAAA,yBACA,QAAA,MAAA,Kd4II,UAAA,QE/OF,cAAA,MYwGJ,oBACE,UAAA,KACA,QAAA,QAGF,uCZ7GI,cAAA,OYiHJ,0CZjHI,cAAA,OcAJ,aACE,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,2BACA,QAAA,QAAA,QAAA,QAAA,OhB2OI,UAAA,KgBxOJ,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,eAAA,OACA,WAAA,KAAA,gOAAA,UAAA,MAAA,OAAA,MAAA,CAAA,KAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,QdZE,cAAA,OceF,mBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,WAAA,KAfF,mBAkBI,aAAA,QACA,QAAA,EAIE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAvBN,8BAgCM,MAAA,QACA,iBAAA,KAjCN,uBAAA,mCAuCI,OAAA,KACA,cAAA,OACA,iBAAA,KAzCJ,sBA6CI,MAAA,QACA,iBAAA,QA9CJ,yBAoDI,QAAA,KApDJ,4BAyDI,MAAA,YACA,YAAA,EAAA,EAAA,EAAA,QAIJ,gBACE,OAAA,0BACA,YAAA,OACA,eAAA,OACA,aAAA,MhB6KI,UAAA,QgBzKN,gBACE,OAAA,yBACA,YAAA,MACA,eAAA,MACA,aAAA,KhBqKI,UAAA,QiBhPN,YACE,QAAA,MACA,WAAA,OACA,aAAA,OACA,cAAA,QAJF,8BAOI,MAAA,KACA,YAAA,QAIJ,kBACE,MAAA,OACA,OAAA,OACA,WAAA,OACA,eAAA,IACA,iBAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,gBACA,mBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,WAAA,KACA,2BAAA,MAAA,aAAA,MARF,iCfXI,cAAA,MeWJ,8BfXI,cAAA,IeWJ,yBAmBI,eAAA,gBAAA,OAAA,gBAnBJ,wBAuBI,aAAA,QACA,QAAA,EACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAzBJ,0BA6BI,iBAAA,QACA,kBAAA,UACA,oBAAA,OAAA,OACA,gBAAA,IACA,aAAA,QAjCJ,yCAwCQ,iBAAA,kOAxCR,sCAiDQ,iBAAA,sIAjDR,+CAuDI,iBAAA,QACA,kBAAA,UACA,oBAAA,OAAA,OAKE,iBAAA,uNACA,gBAAA,IAEF,aAAA,QAjEJ,2BAqEI,eAAA,KACA,eAAA,KAAA,OAAA,KACA,QAAA,GAvEJ,6CAAA,8CA+EM,QAAA,GAKN,kBACE,cAAA,EAQF,aACE,aAAA,MADF,+BAII,MAAA,IACA,YAAA,OACA,iBAAA,uJACA,kBAAA,UACA,oBAAA,KAAA,OACA,gBAAA,QfjHA,cAAA,IemHA,2BAAA,MAAA,aAAA,MAXJ,qCAiBM,iBAAA,yIAjBN,uCAqBM,oBAAA,MAAA,OAME,iBAAA,sIAMR,mBACE,QAAA,aACA,aAAA,KChJF,WACE,SAAA,SACA,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,2BACA,cAAA,EAGF,iBACE,SAAA,SACA,QAAA,EACA,MAAA,KACA,OAAA,2BACA,OAAA,EACA,QAAA,EANF,wCAWI,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAZJ,+CAgBI,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBnBs5DJ,2DmBv6DA,4DAwBI,iBAAA,QAKJ,iBACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,EACA,QAAA,KACA,OAAA,2BACA,aAAA,QhBxCE,cAAA,OgB6CJ,gBACE,QAAA,MACA,UAAA,EACA,QAAA,QAAA,OACA,SAAA,OAEA,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,cAAA,SACA,YAAA,OACA,iBAAA,KACA,aAAA,QACA,aAAA,MACA,aAAA,IhB7BE,uBAAA,QACA,0BAAA,QgBgCJ,kBACE,QAAA,MACA,YAAA,EACA,QAAA,QAAA,OACA,YAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,QC7DE,iBAAA,QD+DF,aAAA,QACA,aAAA,MACA,aAAA,IhBzDE,wBAAA,QACA,2BAAA,QkBhBJ,YACE,MAAA,KACA,OAAA,OACA,QAAA,EACA,iBAAA,YACA,mBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,WAAA,KALF,kBAQI,QAAA,EARJ,wCAY8B,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,IAAA,IAAA,CAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAZ9B,oCAa8B,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,IAAA,IAAA,CAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAb9B,6BAc8B,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,IAAA,IAAA,CAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAd9B,8BAkBI,OAAA,EAlBJ,kCAsBI,MAAA,KACA,OAAA,KACA,WAAA,QDjBA,iBAAA,QCmBA,OAAA,ElB3BA,cAAA,KaCE,mBAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAAA,WAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YK8BF,mBAAA,KAAA,WAAA,KLzBA,uCKLJ,kCLMM,mBAAA,KAAA,WAAA,MKNN,yCDOI,iBAAA,QCPJ,2CAsCI,MAAA,KACA,OAAA,MACA,MAAA,YACA,OAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,YlB5CA,cAAA,KkBCJ,8BAiDI,MAAA,KACA,OAAA,KD3CA,iBAAA,QC6CA,OAAA,ElBrDA,cAAA,KaCE,gBAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAAA,WAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YKwDF,gBAAA,KAAA,WAAA,KLnDA,uCKLJ,8BLMM,gBAAA,KAAA,WAAA,MKNN,qCDOI,iBAAA,QCPJ,8BAgEI,MAAA,KACA,OAAA,MACA,MAAA,YACA,OAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,YlBtEA,cAAA,KkBCJ,uBA2EI,MAAA,KACA,OAAA,KACA,WAAA,EACA,aAAA,MACA,YAAA,MDxEA,iBAAA,QC0EA,OAAA,ElBlFA,cAAA,KaCE,eAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAAA,WAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YKqFF,WAAA,KLhFA,uCKLJ,uBLMM,eAAA,KAAA,WAAA,MKNN,8BDOI,iBAAA,QCPJ,uBA6FI,MAAA,KACA,OAAA,MACA,MAAA,YACA,OAAA,QACA,iBAAA,YACA,aAAA,YACA,aAAA,MAnGJ,4BAwGI,iBAAA,QlBzGA,cAAA,KkBCJ,4BA6GI,aAAA,KACA,iBAAA,QlB/GA,cAAA,KkBCJ,qBAmHI,eAAA,KAnHJ,2CAsHM,iBAAA,QAtHN,uCA0HM,iBAAA,QA1HN,gCA8HM,iBAAA,QC/HJ,UACE,QAAA,KACA,UAAA,KACA,aAAA,KACA,YAAA,KAJF,etBkoEF,wBsB1nEM,cAAA,IACA,aAAA,IAWN,aACE,QAAA,KACA,UAAA,IAAA,KACA,YAAA,OAHF,yBASI,MAAA,KZ6BA,yBYtCJ,mBAeM,QAAA,KACA,YAAA,OACA,gBAAA,OACA,cAAA,EAlBN,2BAsBM,QAAA,aACA,MAAA,KACA,eAAA,OAxBN,qCA6BM,QAAA,atBgnEJ,0BsB7oEF,0BAkCM,MAAA,KAlCN,yBAwCM,QAAA,KACA,YAAA,OACA,gBAAA,OACA,MAAA,KACA,aAAA,EA5CN,+BA+CM,SAAA,SACA,YAAA,EACA,WAAA,EACA,aAAA,OACA,YAAA,GCtEN,aACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,QACA,MAAA,KALF,2BvB6rEA,wBADA,0BuBlrEI,SAAA,SACA,KAAA,EAAA,EAAA,GACA,UAAA,EACA,cAAA,EAbJ,yCvBssEA,sCADA,wCAKA,sCAEA,mCADA,qCAJA,wCAEA,qCADA,uCuBtrEM,YAAA,KAlBN,iCvBktEA,gEADA,gCuBvrEI,QAAA,EA1BJ,+CA+BI,QAAA,EA/BJ,4CvB2tEA,2CG5sEI,wBAAA,EACA,2BAAA,EoBhBJ,6CvBiuEA,4CGpsEI,uBAAA,EACA,0BAAA,EoB9BJ,wBA2CI,QAAA,KACA,YAAA,OA5CJ,0DpBeI,wBAAA,EACA,2BAAA,EoBhBJ,2DpB6BI,uBAAA,EACA,0BAAA,EHwtEJ,oBuB5rEA,qBAEE,QAAA,KvB+rEF,yBuBjsEA,0BAQI,SAAA,SACA,QAAA,EvB8rEJ,+BuBvsEA,gCAYM,QAAA,EvBmsEN,8BACA,2CAEA,2CADA,wDuBjtEA,+BvB4sEA,4CAEA,4CADA,yDuBzrEI,YAAA,KAIJ,qBAAuB,aAAA,KACvB,oBAAsB,YAAA,KAQtB,kBACE,QAAA,KACA,YAAA,OACA,QAAA,QAAA,OACA,cAAA,EtB+II,UAAA,KsB7IJ,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,WAAA,OACA,YAAA,OACA,iBAAA,QACA,OAAA,IAAA,MAAA,QpBxGE,cAAA,OoBkHJ,8BACE,WAAA,yBAGF,6BACE,OAAA,yBAGF,8BvBwrEA,6BAIA,yCAFA,sDACA,0CAFA,uDuBnrEE,QAAA,MAAA,KtB+GI,UAAA,QE/OF,cAAA,MoBqIJ,8BACE,WAAA,0BAGF,6BACE,OAAA,0BAGF,8BvBwrEA,6BAIA,yCAFA,sDACA,0CAFA,uDuBnrEE,QAAA,OAAA,MtB4FI,UAAA,QE/OF,cAAA,MoBwJJ,6BvBwrEA,6BuBtrEE,cAAA,QvB8rEF,wFACA,+EAHA,uDACA,oEuBlrEA,uCvBgrEA,oDGr0EI,wBAAA,EACA,2BAAA,EoB6JJ,sCvBirEA,mDAGA,qEACA,kFAHA,yDACA,sEGn0EI,uBAAA,EACA,0BAAA,EqBpBF,gBACE,QAAA,KACA,MAAA,KACA,WAAA,OvBiOE,UAAA,OuB/NF,MAAA,QAGF,eACE,SAAA,SACA,IAAA,KACA,QAAA,EACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,QAAA,OAAA,MACA,WAAA,MvBqNE,UAAA,QuBlNF,MAAA,KACA,iBAAA,mBrB9BA,cAAA,OHg4EJ,0BACA,yBwBl4EI,sCxBg4EJ,qCwB11EM,QAAA,MAtCF,uBAAA,mCA4CE,aAAA,QAGE,cAAA,qBACA,iBAAA,2OACA,kBAAA,UACA,oBAAA,MAAA,wBAAA,OACA,gBAAA,sBAAA,sBAnDJ,6BAAA,yCAuDI,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAxDJ,2CAAA,+BAiEI,cAAA,qBACA,oBAAA,IAAA,wBAAA,MAAA,wBAlEJ,sBAAA,kCAyEE,aAAA,QAGE,cAAA,wBACA,WAAA,gOAAA,UAAA,MAAA,OAAA,MAAA,CAAA,KAAA,IAAA,CAAA,2OAAA,KAAA,UAAA,OAAA,MAAA,OAAA,CAAA,sBAAA,sBA7EJ,4BAAA,wCAiFI,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAlFJ,2BAAA,uCAyFE,aAAA,QAzFF,mCAAA,+CJSA,iBAAA,QITA,iCAAA,6CAgGI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAhGJ,6CAAA,yDAoGI,MAAA,QAIN,qDAEI,YAAA,KA1GF,2CAAA,uDAkHI,aAAA,QAlHJ,iDAAA,6DAuHM,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBA5GR,kBACE,QAAA,KACA,MAAA,KACA,WAAA,OvBiOE,UAAA,OuB/NF,MAAA,QAGF,iBACE,SAAA,SACA,IAAA,KACA,QAAA,EACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,QAAA,OAAA,MACA,WAAA,MvBqNE,UAAA,QuBlNF,MAAA,KACA,iBAAA,mBrB9BA,cAAA,OHw9EJ,8BACA,6BwB19EI,0CxBw9EJ,yCwBl7EM,QAAA,MAtCF,yBAAA,qCA4CE,aAAA,QAGE,cAAA,qBACA,iBAAA,2TACA,kBAAA,UACA,oBAAA,MAAA,wBAAA,OACA,gBAAA,sBAAA,sBAnDJ,+BAAA,2CAuDI,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAxDJ,6CAAA,iCAiEI,cAAA,qBACA,oBAAA,IAAA,wBAAA,MAAA,wBAlEJ,wBAAA,oCAyEE,aAAA,QAGE,cAAA,wBACA,WAAA,gOAAA,UAAA,MAAA,OAAA,MAAA,CAAA,KAAA,IAAA,CAAA,2TAAA,KAAA,UAAA,OAAA,MAAA,OAAA,CAAA,sBAAA,sBA7EJ,8BAAA,0CAiFI,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAlFJ,6BAAA,yCAyFE,aAAA,QAzFF,qCAAA,iDJSA,iBAAA,QITA,mCAAA,+CAgGI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAhGJ,+CAAA,2DAoGI,MAAA,QAIN,uDAEI,YAAA,KA1GF,6CAAA,yDAkHI,aAAA,QAlHJ,mDAAA,+DAuHM,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBCxHV,KACE,QAAA,aAEA,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,WAAA,OAEA,eAAA,OACA,OAAA,QACA,oBAAA,KAAA,iBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,YAAA,KACA,iBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,YCuGA,QAAA,QAAA,OzB6HI,UAAA,KE/OF,cAAA,OaCE,WAAA,MAAA,KAAA,WAAA,CAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAKF,uCSPJ,KTQM,WAAA,MSRN,WAiBI,MAAA,QACA,gBAAA,KAlBJ,WAAA,WAuBI,QAAA,EACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAxBJ,cAAA,czB8jFA,uByBvhFI,eAAA,KACA,QAAA,IAWF,aCvCA,MAAA,KNHE,iBAAA,QMKF,aAAA,QAGA,mBACE,MAAA,KNTA,iBAAA,QMWA,aAAA,QAGF,mBAAA,mBAEE,MAAA,KNhBA,iBAAA,QMkBA,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAIJ,oBAAA,oB1BmjFF,mC0BhjFI,MAAA,KACA,iBAAA,QAIA,aAAA,QAEA,0BAAA,0B1BgjFJ,yC0B3iFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAKN,sBAAA,sBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QDTF,eCvCA,MAAA,KNHE,iBAAA,QMKF,aAAA,QAGA,qBACE,MAAA,KNTA,iBAAA,QMWA,aAAA,QAGF,qBAAA,qBAEE,MAAA,KNhBA,iBAAA,QMkBA,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAIJ,sBAAA,sB1BwlFF,qC0BrlFI,MAAA,KACA,iBAAA,QAIA,aAAA,QAEA,4BAAA,4B1BqlFJ,2C0BhlFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAKN,wBAAA,wBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QDTF,aCvCA,MAAA,KNHE,iBAAA,QMKF,aAAA,QAGA,mBACE,MAAA,KNTA,iBAAA,QMWA,aAAA,QAGF,mBAAA,mBAEE,MAAA,KNhBA,iBAAA,QMkBA,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAIJ,oBAAA,oB1B6nFF,mC0B1nFI,MAAA,KACA,iBAAA,QAIA,aAAA,QAEA,0BAAA,0B1B0nFJ,yC0BrnFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAKN,sBAAA,sBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QDTF,UCvCA,MAAA,KNHE,iBAAA,QMKF,aAAA,QAGA,gBACE,MAAA,KNTA,iBAAA,QMWA,aAAA,QAGF,gBAAA,gBAEE,MAAA,KNhBA,iBAAA,QMkBA,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAIJ,iBAAA,iB1BkqFF,gC0B/pFI,MAAA,KACA,iBAAA,QAIA,aAAA,QAEA,uBAAA,uB1B+pFJ,sC0B1pFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAKN,mBAAA,mBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QDTF,aCvCA,MAAA,QNHE,iBAAA,QMKF,aAAA,QAGA,mBACE,MAAA,QNTA,iBAAA,QMWA,aAAA,QAGF,mBAAA,mBAEE,MAAA,QNhBA,iBAAA,QMkBA,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAIJ,oBAAA,oB1BusFF,mC0BpsFI,MAAA,QACA,iBAAA,QAIA,aAAA,QAEA,0BAAA,0B1BosFJ,yC0B/rFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAKN,sBAAA,sBAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,QDTF,YCvCA,MAAA,KNHE,iBAAA,QMKF,aAAA,QAGA,kBACE,MAAA,KNTA,iBAAA,QMWA,aAAA,QAGF,kBAAA,kBAEE,MAAA,KNhBA,iBAAA,QMkBA,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAIJ,mBAAA,mB1B4uFF,kC0BzuFI,MAAA,KACA,iBAAA,QAIA,aAAA,QAEA,yBAAA,yB1ByuFJ,wC0BpuFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAKN,qBAAA,qBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QDTF,WCvCA,MAAA,QNHE,iBAAA,QMKF,aAAA,QAGA,iBACE,MAAA,QNTA,iBAAA,QMWA,aAAA,QAGF,iBAAA,iBAEE,MAAA,QNhBA,iBAAA,QMkBA,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAIJ,kBAAA,kB1BixFF,iC0B9wFI,MAAA,QACA,iBAAA,QAIA,aAAA,QAEA,wBAAA,wB1B8wFJ,uC0BzwFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAKN,oBAAA,oBAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,QDTF,UCvCA,MAAA,KNHE,iBAAA,QMKF,aAAA,QAGA,gBACE,MAAA,KNTA,iBAAA,QMWA,aAAA,QAGF,gBAAA,gBAEE,MAAA,KNhBA,iBAAA,QMkBA,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,kBAIJ,iBAAA,iB1BszFF,gC0BnzFI,MAAA,KACA,iBAAA,QAIA,aAAA,QAEA,uBAAA,uB1BmzFJ,sC0B9yFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,kBAKN,mBAAA,mBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QDHF,qBCkBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,2BAAA,2BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAGF,4BAAA,4B1BkyFF,2C0B/xFI,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,kCAAA,kC1BkyFJ,iD0B7xFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAKN,8BAAA,8BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDpDF,uBCkBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,6BACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,6BAAA,6BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAGF,8BAAA,8B1Bk0FF,6C0B/zFI,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,oCAAA,oC1Bk0FJ,mD0B7zFQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAKN,gCAAA,gCAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDpDF,qBCkBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,2BAAA,2BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAGF,4BAAA,4B1Bk2FF,2C0B/1FI,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,kCAAA,kC1Bk2FJ,iD0B71FQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAKN,8BAAA,8BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDpDF,kBCkBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,wBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,wBAAA,wBAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAGF,yBAAA,yB1Bk4FF,wC0B/3FI,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,+BAAA,+B1Bk4FJ,8C0B73FQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,oBAKN,2BAAA,2BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDpDF,qBCkBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,2BAAA,2BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAGF,4BAAA,4B1Bk6FF,2C0B/5FI,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,kCAAA,kC1Bk6FJ,iD0B75FQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAKN,8BAAA,8BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDpDF,oBCkBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,0BACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,0BAAA,0BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAGF,2BAAA,2B1Bk8FF,0C0B/7FI,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,iCAAA,iC1Bk8FJ,gD0B77FQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,mBAKN,6BAAA,6BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDpDF,mBCkBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,yBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,yBAAA,yBAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAGF,0BAAA,0B1Bk+FF,yC0B/9FI,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,gCAAA,gC1Bk+FJ,+C0B79FQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAKN,4BAAA,4BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDpDF,kBCkBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,wBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,wBAAA,wBAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,kBAGF,yBAAA,yB1BkgGF,wC0B//FI,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,+BAAA,+B1BkgGJ,8C0B7/FQ,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,kBAKN,2BAAA,2BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDzCJ,UACE,YAAA,IACA,MAAA,QACA,gBAAA,KAHF,gBAMI,MAAA,QACA,gBAAA,UAPJ,gBAAA,gBAYI,gBAAA,UACA,WAAA,KAbJ,mBAAA,mBAkBI,MAAA,QAWJ,mBAAA,QCkBE,QAAA,MAAA,KzB6HI,UAAA,QE/OF,cAAA,MsBoGJ,mBAAA,QCcE,QAAA,OAAA,MzB6HI,UAAA,QE/OF,cAAA,MsB6GJ,WACE,QAAA,MACA,MAAA,KAFF,sBAMI,WAAA,MExHJ,MXMM,WAAA,QAAA,KAAA,OAKF,uCWXJ,MXYM,WAAA,MWZN,iBAII,QAAA,EAIJ,qBAEI,QAAA,KAIJ,YACE,OAAA,EACA,SAAA,OXVI,WAAA,OAAA,KAAA,KAKF,uCWGJ,YXFM,WAAA,MhB4qGN,UACA,UAFA,W4BtrGA,QAIE,SAAA,SLyKmE,iBKrKnE,YAAA,OCoBE,wBACE,QAAA,aACA,YAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GAhCJ,WAAA,KAAA,MACA,aAAA,KAAA,MAAA,YACA,cAAA,EACA,YAAA,KAAA,MAAA,YAqDE,8BACE,YAAA,ED1CN,eACE,SAAA,SACA,IAAA,KACA,KAAA,EACA,QAAA,KACA,QAAA,KACA,UAAA,MACA,QAAA,MAAA,EACA,OAAA,QAAA,EAAA,E3B4NI,UAAA,K2B1NJ,MAAA,QACA,WAAA,KACA,WAAA,KACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,gBzB1BE,cAAA,OyBmCA,oBACE,MAAA,KACA,KAAA,EAGF,qBACE,MAAA,EACA,KAAA,KlBgBF,yBkBvBA,uBACE,MAAA,KACA,KAAA,EAGF,wBACE,MAAA,EACA,KAAA,MlBgBF,yBkBvBA,uBACE,MAAA,KACA,KAAA,EAGF,wBACE,MAAA,EACA,KAAA,MlBgBF,yBkBvBA,uBACE,MAAA,KACA,KAAA,EAGF,wBACE,MAAA,EACA,KAAA,MlBgBF,0BkBvBA,uBACE,MAAA,KACA,KAAA,EAGF,wBACE,MAAA,EACA,KAAA,MAON,uBAEI,IAAA,KACA,OAAA,KACA,WAAA,EACA,cAAA,QC9BA,gCACE,QAAA,aACA,YAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GAzBJ,WAAA,EACA,aAAA,KAAA,MAAA,YACA,cAAA,KAAA,MACA,YAAA,KAAA,MAAA,YA8CE,sCACE,YAAA,EDSN,0BAEI,IAAA,EACA,MAAA,KACA,KAAA,KACA,WAAA,EACA,YAAA,QC5CA,mCACE,QAAA,aACA,YAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GAlBJ,WAAA,KAAA,MAAA,YACA,aAAA,EACA,cAAA,KAAA,MAAA,YACA,YAAA,KAAA,MAuCE,yCACE,YAAA,EA7BF,mCDkDE,eAAA,EAKN,yBAEI,IAAA,EACA,MAAA,KACA,KAAA,KACA,WAAA,EACA,aAAA,QC7DA,kCACE,QAAA,aACA,YAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GAJF,kCAgBI,QAAA,KAGF,mCACE,QAAA,aACA,aAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GA9BN,WAAA,KAAA,MAAA,YACA,aAAA,KAAA,MACA,cAAA,KAAA,MAAA,YAiCE,wCACE,YAAA,EAVA,mCDgDA,eAAA,EAON,oCAAA,kCAAA,mCAAA,iCAKI,MAAA,KACA,OAAA,KAKJ,kBACE,OAAA,EACA,OAAA,MAAA,EACA,SAAA,OACA,WAAA,IAAA,MAAA,QAMF,eACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,OAAA,OACA,MAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,WAAA,QACA,YAAA,OACA,iBAAA,YACA,OAAA,EAVF,qBAAA,qBA0BI,MAAA,QACA,gBAAA,KR1IA,iBAAA,QQ+GJ,sBAAA,sBAiCI,MAAA,KACA,gBAAA,KRjJA,iBAAA,QQ+GJ,wBAAA,wBAwCI,MAAA,QACA,eAAA,KACA,iBAAA,YAQJ,oBACE,QAAA,MAIF,iBACE,QAAA,MACA,QAAA,MAAA,OACA,cAAA,E3B8DI,UAAA,Q2B5DJ,MAAA,QACA,YAAA,OAIF,oBACE,QAAA,MACA,QAAA,OAAA,OACA,MAAA,QE7LF,W9B26GA,oB8Bz6GE,SAAA,SACA,QAAA,YACA,eAAA,O9B86GF,yB8Bl7GA,gBAOI,SAAA,SACA,KAAA,EAAA,EAAA,K9Bm7GJ,gCADA,gCADA,+BADA,+B8Bx7GA,uBAAA,uBAAA,sBAAA,sBAgBM,QAAA,EAMN,aACE,QAAA,KACA,UAAA,KACA,gBAAA,WAHF,0BAMI,MAAA,K9B86GJ,wC8B16GA,kCAII,YAAA,K9B26GJ,4C8B/6GA,uD3BdI,wBAAA,EACA,2BAAA,EHk8GJ,6C8Br7GA,kC3BAI,uBAAA,EACA,0BAAA,E2B8BJ,uBACE,cAAA,SACA,aAAA,SAFF,8B9Bk6GA,yCADA,sC8B15GI,YAAA,EAGF,yCACE,aAAA,EAIJ,0CAAA,+BACE,cAAA,QACA,aAAA,QAGF,0CAAA,+BACE,cAAA,OACA,aAAA,OAoBF,oBACE,eAAA,OACA,YAAA,WACA,gBAAA,OAHF,yB9Bi5GA,+B8B14GI,MAAA,K9B+4GJ,iD8Bt5GA,2CAYI,WAAA,K9B+4GJ,qD8B35GA,gE3BhFI,2BAAA,EACA,0BAAA,EHg/GJ,sD8Bj6GA,2C3B9FI,uBAAA,EACA,wBAAA,E2BqIJ,uB9B+3GA,kC8B53GI,cAAA,E9Bi4GJ,4C8Bp4GA,yC9Bs4GA,uDADA,oD8B93GM,SAAA,SACA,KAAA,cACA,eAAA,KCxJN,KACE,QAAA,KACA,UAAA,KACA,aAAA,EACA,cAAA,EACA,WAAA,KAGF,UACE,QAAA,MACA,QAAA,MAAA,KAFF,gBAAA,gBAMI,gBAAA,KANJ,mBAWI,MAAA,QACA,eAAA,KACA,OAAA,QAQJ,UACE,cAAA,IAAA,MAAA,QADF,oBAII,cAAA,KAJJ,oBAQI,OAAA,IAAA,MAAA,Y5B5BA,uBAAA,OACA,wBAAA,O4BmBJ,0BAAA,0BAaM,aAAA,QAAA,QAAA,QAbN,6BAiBM,MAAA,QACA,iBAAA,YACA,aAAA,Y/B2hHN,mC+B9iHA,2BAyBI,MAAA,QACA,iBAAA,KACA,aAAA,QAAA,QAAA,KA3BJ,yBAgCI,WAAA,K5BpDA,uBAAA,EACA,wBAAA,E4B8DJ,qB5BxEI,cAAA,O4BwEJ,4B/BohHA,2B+B7gHI,MAAA,KACA,iBAAA,QASJ,oBAEI,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,WAAA,OAIJ,yBAEI,WAAA,EACA,UAAA,EACA,WAAA,OASJ,uBAEI,QAAA,KAFJ,qBAKI,QAAA,MCvGJ,QACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,OACA,gBAAA,cACA,YAAA,MAEA,eAAA,MARF,mBhConHA,yBAAwE,sBAAvB,sBAAvB,sBAAqE,sBgCtmH3F,QAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,OACA,gBAAA,cAoBJ,cACE,YAAA,SACA,eAAA,SACA,aAAA,K/B4LI,UAAA,Q+B1LJ,YAAA,OALF,oBAAA,oBASI,gBAAA,KASJ,YACE,QAAA,KACA,eAAA,OACA,aAAA,EACA,cAAA,EACA,WAAA,KALF,sBAQI,cAAA,EACA,aAAA,EATJ,2BAaI,SAAA,OASJ,aACE,YAAA,MACA,eAAA,MAYF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KAGA,YAAA,OAIF,gBACE,QAAA,OAAA,O/BgII,UAAA,Q+B9HJ,YAAA,EACA,iBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,Y7BnHE,cAAA,O6B8GJ,sBAAA,sBAUI,gBAAA,KAMJ,qBACE,QAAA,aACA,MAAA,MACA,OAAA,MACA,eAAA,OACA,kBAAA,UACA,oBAAA,OACA,gBAAA,KtB3EE,yBsBqFA,kBAEI,UAAA,IAAA,OACA,gBAAA,WAHH,8BAMK,eAAA,IANL,6CASO,SAAA,SATP,wCAaO,cAAA,MACA,aAAA,MAdP,6BhCqkHH,mCAA4G,gCAAnC,gCAAnC,gCAAyG,gCgCjjHvI,UAAA,OApBL,mCAmCK,QAAA,eAGA,WAAA,KAtCL,kCA0CK,QAAA,MtB/HN,yBsBqFA,kBAEI,UAAA,IAAA,OACA,gBAAA,WAHH,8BAMK,eAAA,IANL,6CASO,SAAA,SATP,wCAaO,cAAA,MACA,aAAA,MAdP,6BhCimHH,mCAA4G,gCAAnC,gCAAnC,gCAAyG,gCgC7kHvI,UAAA,OApBL,mCAmCK,QAAA,eAGA,WAAA,KAtCL,kCA0CK,QAAA,MtB/HN,yBsBqFA,kBAEI,UAAA,IAAA,OACA,gBAAA,WAHH,8BAMK,eAAA,IANL,6CASO,SAAA,SATP,wCAaO,cAAA,MACA,aAAA,MAdP,6BhC6nHH,mCAA4G,gCAAnC,gCAAnC,gCAAyG,gCgCzmHvI,UAAA,OApBL,mCAmCK,QAAA,eAGA,WAAA,KAtCL,kCA0CK,QAAA,MtB/HN,0BsBqFA,kBAEI,UAAA,IAAA,OACA,gBAAA,WAHH,8BAMK,eAAA,IANL,6CASO,SAAA,SATP,wCAaO,cAAA,MACA,aAAA,MAdP,6BhCypHH,mCAA4G,gCAAnC,gCAAnC,gCAAyG,gCgCroHvI,UAAA,OApBL,mCAmCK,QAAA,eAGA,WAAA,KAtCL,kCA0CK,QAAA,MA/CV,eAOQ,UAAA,IAAA,OACA,gBAAA,WARR,2BAWU,eAAA,IAXV,0CAcY,SAAA,SAdZ,qCAkBY,cAAA,MACA,aAAA,MAnBZ,0BhC6rHA,gCAAmG,6BAAhC,6BAAhC,6BAAgG,6BgCpqHzH,UAAA,OAzBV,gCAwCU,QAAA,eAGA,WAAA,KA3CV,+BA+CU,QAAA,KAaV,4BAEI,MAAA,eAFJ,kCAAA,kCAMM,MAAA,eANN,oCAYM,MAAA,eAZN,0CAAA,0CAgBQ,MAAA,eAhBR,6CAoBQ,MAAA,ehC+oHR,4CAEA,2CADA,yCgCpqHA,0CA4BM,MAAA,eA5BN,8BAiCI,MAAA,eACA,aAAA,eAlCJ,mCAsCI,iBAAA,2OAtCJ,2BA0CI,MAAA,eA1CJ,6BhCwrHA,mCADA,mCgCxoHM,MAAA,eAMN,2BAEI,MAAA,KAFJ,iCAAA,iCAMM,MAAA,KANN,mCAYM,MAAA,qBAZN,yCAAA,yCAgBQ,MAAA,sBAhBR,4CAoBQ,MAAA,sBhCwoHR,2CAEA,0CADA,wCgC7pHA,yCA4BM,MAAA,KA5BN,6BAiCI,MAAA,qBACA,aAAA,qBAlCJ,kCAsCI,iBAAA,iPAtCJ,0BA0CI,MAAA,qBA1CJ,4BhCirHA,kCADA,kCgCloHM,MAAA,KC1SN,MACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,eAAA,OACA,UAAA,EAEA,UAAA,WACA,iBAAA,KACA,gBAAA,WACA,OAAA,IAAA,MAAA,iB9BRE,cAAA,O8BDJ,SAaI,aAAA,EACA,YAAA,EAdJ,2D9BUI,uBAAA,OACA,wBAAA,O8BXJ,yD9BwBI,2BAAA,OACA,0BAAA,O8BKJ,WAGE,KAAA,EAAA,EAAA,KAGA,WAAA,IACA,QAAA,QAAA,QAIF,YACE,cAAA,OAGF,eACE,WAAA,SACA,cAAA,EAGF,sBACE,cAAA,EAGF,iBAEI,gBAAA,KAFJ,sBAMI,YAAA,QAQJ,aACE,QAAA,OAAA,QACA,cAAA,EAEA,iBAAA,gBACA,cAAA,IAAA,MAAA,iBALF,yB9BnEI,cAAA,mBAAA,mBAAA,EAAA,E8BmEJ,sDAaM,WAAA,EAKN,aACE,QAAA,OAAA,QACA,iBAAA,gBACA,WAAA,IAAA,MAAA,iBAHF,wB9BrFI,cAAA,EAAA,EAAA,mBAAA,mB8BoGJ,kBACE,aAAA,SACA,cAAA,QACA,YAAA,SACA,cAAA,EAUF,mBACE,aAAA,SACA,YAAA,SAIF,kBACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,OAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,QAGF,UjCq5HA,iBADA,ciCj5HE,YAAA,EACA,MAAA,KAGF,UjCo5HA,cGnhII,uBAAA,mBACA,wBAAA,mB8BmIJ,UjCq5HA,iBG3gII,2BAAA,mBACA,0BAAA,mB8B6HJ,iBAEI,cAAA,KvB7FA,yBuB2FJ,WAMI,QAAA,KACA,UAAA,IAAA,KACA,aAAA,MACA,YAAA,MATJ,iBAaM,KAAA,EAAA,EAAA,GACA,aAAA,KACA,cAAA,EACA,YAAA,MAUN,kBAII,cAAA,KvBzHA,yBuBqHJ,YAQI,QAAA,KACA,UAAA,IAAA,KATJ,kBAcM,KAAA,EAAA,EAAA,GACA,cAAA,EAfN,wBAkBQ,YAAA,EACA,YAAA,EAnBR,mC9B/JI,wBAAA,EACA,2BAAA,EH+jIF,gDiCj6HF,iDA8BY,wBAAA,EjCu4HV,gDiCr6HF,oDAmCY,2BAAA,EAnCZ,oC9BjJI,uBAAA,EACA,0BAAA,EH6jIF,iDiC76HF,kDA6CY,uBAAA,EjCo4HV,iDiCj7HF,qDAkDY,0BAAA,GAaZ,iBAEI,SAAA,OAFJ,oCAKM,cAAA,E9B5NF,2BAAA,EACA,0BAAA,E8BsNJ,qC9BrOI,uBAAA,EACA,wBAAA,E8BoOJ,8B9B9OI,cAAA,E8B6PE,cAAA,KClQN,YACE,QAAA,KACA,UAAA,KACA,QAAA,OAAA,KACA,cAAA,KAEA,WAAA,KACA,iBAAA,Q/BFE,cAAA,O+BMJ,iBACE,QAAA,KADF,kCAKI,aAAA,MALJ,0CAQM,QAAA,aACA,cAAA,MACA,MAAA,QACA,QAAA,IAXN,gDAsBI,gBAAA,UAtBJ,gDA0BI,gBAAA,KA1BJ,wBA8BI,MAAA,QCzCJ,YACE,QAAA,K9BGA,aAAA,EACA,WAAA,K8BAF,WACE,SAAA,SACA,QAAA,MACA,MAAA,QACA,iBAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,QALF,iBAQI,QAAA,EACA,MAAA,QACA,gBAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAZJ,iBAgBI,QAAA,EACA,QAAA,EACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MAAA,qBAIJ,wCAEI,YAAA,KAFJ,6BAMI,QAAA,EACA,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QATJ,+BAaI,MAAA,QACA,eAAA,KACA,iBAAA,KACA,aAAA,QAtCJ,WCDI,QAAA,QAAA,OAIF,kCjC2BE,uBAAA,OACA,0BAAA,OiC5BF,iCjCaE,wBAAA,OACA,2BAAA,OiCnBF,0BACE,QAAA,OAAA,OnCgPE,UAAA,QmCzOE,iDjCwBJ,uBAAA,MACA,0BAAA,MiCnBI,gDjCIJ,wBAAA,MACA,2BAAA,MiCnBF,0BACE,QAAA,OAAA,MnCgPE,UAAA,QmCzOE,iDjCwBJ,uBAAA,MACA,0BAAA,MiCnBI,gDjCIJ,wBAAA,MACA,2BAAA,MkCjBJ,OACE,QAAA,aACA,QAAA,MAAA,KpC6OI,UAAA,MoC3OJ,YAAA,IACA,YAAA,EACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,YAAA,OACA,eAAA,SlCTE,cAAA,OkCAJ,aAcI,QAAA,KAKJ,YACE,SAAA,SACA,IAAA,KCtBF,OACE,SAAA,SACA,QAAA,OAAA,QACA,cAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,YnCHE,cAAA,OmCQJ,eAEE,MAAA,QAIF,YACE,YAAA,IAQF,mBACE,cAAA,KADF,0BAKI,SAAA,SACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,QAAA,OAAA,QACA,MAAA,QAUF,eC9CA,MAAA,QnBYE,iBAAA,QmBVF,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,QDyCF,iBC9CA,MAAA,QnBYE,iBAAA,QmBVF,aAAA,QAEA,6BACE,MAAA,QDyCF,eC9CA,MAAA,QnBYE,iBAAA,QmBVF,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,QDyCF,YC9CA,MAAA,QnBYE,iBAAA,QmBVF,aAAA,QAEA,wBACE,MAAA,QDyCF,eC9CA,MAAA,QnBYE,iBAAA,QmBVF,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,QDyCF,cC9CA,MAAA,QnBYE,iBAAA,QmBVF,aAAA,QAEA,0BACE,MAAA,QDyCF,aC9CA,MAAA,QnBYE,iBAAA,QmBVF,aAAA,QAEA,yBACE,MAAA,QDyCF,YC9CA,MAAA,QnBYE,iBAAA,QmBVF,aAAA,QAEA,wBACE,MAAA,QCJF,wCACE,GAAK,sBAAA,MADP,gCACE,GAAK,sBAAA,MAIT,UACE,QAAA,KACA,OAAA,KACA,SAAA,OvC0OI,UAAA,OuCxOJ,iBAAA,QrCPE,cAAA,OqCYJ,cACE,QAAA,KACA,eAAA,OACA,gBAAA,OACA,SAAA,OACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,YAAA,OACA,iBAAA,QxBnBI,WAAA,MAAA,IAAA,KAKF,uCwBMJ,cxBLM,WAAA,MwBiBN,sBpBqBE,iBAAA,iKoBnBA,gBAAA,KAAA,KAIA,uBACE,kBAAA,qBAAA,GAAA,OAAA,SAAA,UAAA,qBAAA,GAAA,OAAA,SAGE,uCAJJ,uBAKM,kBAAA,KAAA,UAAA,MCpCR,YACE,QAAA,KACA,eAAA,OAGA,aAAA,EACA,cAAA,EASF,wBACE,MAAA,KACA,MAAA,QACA,WAAA,QAHF,8BAAA,8BAQI,QAAA,EACA,MAAA,QACA,gBAAA,KACA,iBAAA,QAXJ,+BAeI,MAAA,QACA,iBAAA,QASJ,iBACE,SAAA,SACA,QAAA,MACA,QAAA,OAAA,QACA,cAAA,EAEA,iBAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,iBAPF,6BtC9BI,uBAAA,OACA,wBAAA,OsC6BJ,4BtChBI,2BAAA,OACA,0BAAA,OsCeJ,0BAAA,0BAmBI,MAAA,QACA,eAAA,KACA,iBAAA,KArBJ,wBA0BI,QAAA,EACA,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QA7BJ,kCAiCI,iBAAA,EAjCJ,yCAoCM,WAAA,KACA,iBAAA,IAcF,uBACE,eAAA,IADF,oDtCnCA,0BAAA,OAZA,wBAAA,EsC+CA,mDtC/CA,wBAAA,OAYA,0BAAA,EsCmCA,+CAeM,WAAA,EAfN,yDAmBM,iBAAA,IACA,kBAAA,EApBN,gEAuBQ,YAAA,KACA,kBAAA,I/BxDR,yB+BgCA,0BACE,eAAA,IADF,uDtCnCA,0BAAA,OAZA,wBAAA,EsC+CA,sDtC/CA,wBAAA,OAYA,0BAAA,EsCmCA,kDAeM,WAAA,EAfN,4DAmBM,iBAAA,IACA,kBAAA,EApBN,mEAuBQ,YAAA,KACA,kBAAA,K/BxDR,yB+BgCA,0BACE,eAAA,IADF,uDtCnCA,0BAAA,OAZA,wBAAA,EsC+CA,sDtC/CA,wBAAA,OAYA,0BAAA,EsCmCA,kDAeM,WAAA,EAfN,4DAmBM,iBAAA,IACA,kBAAA,EApBN,mEAuBQ,YAAA,KACA,kBAAA,K/BxDR,yB+BgCA,0BACE,eAAA,IADF,uDtCnCA,0BAAA,OAZA,wBAAA,EsC+CA,sDtC/CA,wBAAA,OAYA,0BAAA,EsCmCA,kDAeM,WAAA,EAfN,4DAmBM,iBAAA,IACA,kBAAA,EApBN,mEAuBQ,YAAA,KACA,kBAAA,K/BxDR,0B+BgCA,0BACE,eAAA,IADF,uDtCnCA,0BAAA,OAZA,wBAAA,EsC+CA,sDtC/CA,wBAAA,OAYA,0BAAA,EsCmCA,kDAeM,WAAA,EAfN,4DAmBM,iBAAA,IACA,kBAAA,EApBN,mEAuBQ,YAAA,KACA,kBAAA,KAcZ,mCAEI,mBAAA,EACA,kBAAA,EtCnIA,cAAA,EsCgIJ,+CAOM,iBAAA,EAPN,yDAaM,oBAAA,EC/IJ,yBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,sDAAA,sDAOM,MAAA,QACA,iBAAA,QARN,uDAYM,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,2BACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,wDAAA,wDAOM,MAAA,QACA,iBAAA,QARN,yDAYM,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,yBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,sDAAA,sDAOM,MAAA,QACA,iBAAA,QARN,uDAYM,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,sBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,mDAAA,mDAOM,MAAA,QACA,iBAAA,QARN,oDAYM,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,yBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,sDAAA,sDAOM,MAAA,QACA,iBAAA,QARN,uDAYM,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,wBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,qDAAA,qDAOM,MAAA,QACA,iBAAA,QARN,sDAYM,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,uBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,oDAAA,oDAOM,MAAA,QACA,iBAAA,QARN,qDAYM,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,sBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,mDAAA,mDAOM,MAAA,QACA,iBAAA,QARN,oDAYM,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QCjBR,O1CwPQ,UAAA,sB0CtPN,YAAA,IACA,YAAA,EACA,MAAA,KACA,YAAA,EAAA,IAAA,EAAA,KACA,QAAA,G1CgFE,0B0CtFJ,O1C+PQ,UAAA,Q0C/PR,aAUI,MAAA,KACA,gBAAA,KAXJ,aAAA,aAgBI,QAAA,IAhBJ,gBAAA,gBAqBI,eAAA,KAUJ,aACE,QAAA,EACA,iBAAA,YACA,OAAA,EACA,mBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,WAAA,KCnCF,OACE,UAAA,MACA,SAAA,O3CkPI,UAAA,Q2C/OJ,iBAAA,sBACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,eACA,WAAA,EAAA,MAAA,KAAA,gBACA,wBAAA,WAAA,gBAAA,WACA,QAAA,EzCLE,cAAA,OyCLJ,wBAcI,cAAA,OAdJ,eAkBI,QAAA,EAlBJ,YAsBI,QAAA,MACA,QAAA,EAvBJ,YA2BI,QAAA,KAIJ,cACE,QAAA,KACA,YAAA,OACA,QAAA,OAAA,OACA,MAAA,QACA,iBAAA,sBACA,gBAAA,YACA,cAAA,IAAA,MAAA,gBAGF,YACE,QAAA,OCpCF,YAEE,SAAA,OAFF,mBAKI,WAAA,OACA,WAAA,KAKJ,OACE,SAAA,MACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,KACA,QAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,SAAA,OAGA,QAAA,EAOF,cACE,SAAA,SACA,MAAA,KACA,OAAA,MAEA,eAAA,KAGA,0B7BrCI,WAAA,UAAA,IAAA,S6BuCF,UAAA,mB7BlCA,uC6BgCF,0B7B/BI,WAAA,M6BmCJ,0BACE,UAAA,KAIF,kCACE,UAAA,YAIJ,yBACE,QAAA,KACA,WAAA,kBAFF,wCAKI,WAAA,mBACA,SAAA,O7Co1JJ,uC6C11JA,uCAWI,YAAA,EAXJ,qCAeI,WAAA,KAIJ,uBACE,QAAA,KACA,YAAA,OACA,WAAA,kBAHF,+BAOI,QAAA,MACA,OAAA,mBACA,QAAA,GATJ,+CAcI,eAAA,OACA,gBAAA,OACA,OAAA,KAhBJ,8DAmBM,WAAA,KAnBN,uDAuBM,QAAA,KAMN,eACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,eAAA,OACA,MAAA,KAGA,eAAA,KACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,e1C9GE,cAAA,M0CkHF,QAAA,EAIF,gBACE,SAAA,MACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,KACA,MAAA,MACA,OAAA,MACA,iBAAA,KAPF,qBAUW,QAAA,EAVX,qBAWW,QAAA,GAKX,cACE,QAAA,KACA,YAAA,WACA,gBAAA,cACA,QAAA,KAAA,KACA,cAAA,IAAA,MAAA,Q1ClIE,uBAAA,kBACA,wBAAA,kB0C4HJ,qBASI,QAAA,KAAA,KAEA,OAAA,MAAA,MAAA,MAAA,KAKJ,aACE,cAAA,EACA,YAAA,IAKF,YACE,SAAA,SAGA,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,QAAA,KAIF,cACE,QAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,OACA,gBAAA,SACA,QAAA,OACA,WAAA,IAAA,MAAA,Q1CrJE,2BAAA,kBACA,0BAAA,kB0C8IJ,gBAaI,OAAA,OAKJ,yBACE,SAAA,SACA,IAAA,QACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,SAAA,OnCnIE,yBmC5BJ,cAsKI,UAAA,MACA,OAAA,QAAA,KAjJJ,yBAqJI,WAAA,oBArJJ,wCAwJM,WAAA,qBArIN,uBA0II,WAAA,oBA1IJ,+BA6IM,OAAA,qBAQJ,UAAY,UAAA,OnClKV,yBmCsKF,U7CwzJA,U6CtzJE,UAAA,OnCxKA,0BmC6KF,UAAY,UAAA,QC3Od,SACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,QAAA,MACA,OAAA,ECJA,YAAA,aAAA,CAAA,kBAAA,CAAA,UAAA,CAAA,MAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,KAAA,CAAA,WAAA,CAAA,UAAA,CAAA,mBAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,mBAEA,WAAA,OACA,YAAA,IACA,YAAA,IACA,WAAA,KACA,WAAA,MACA,gBAAA,KACA,YAAA,KACA,eAAA,KACA,eAAA,OACA,WAAA,OACA,aAAA,OACA,YAAA,OACA,WAAA,K9CqOI,UAAA,Q6CzOJ,UAAA,WACA,QAAA,EAXF,cAaW,QAAA,GAbX,wBAgBI,SAAA,SACA,QAAA,MACA,MAAA,MACA,OAAA,MAnBJ,gCAsBM,SAAA,SACA,QAAA,GACA,aAAA,YACA,aAAA,MAKN,mCAAA,gBACE,QAAA,MAAA,EADF,kDAAA,+BAII,OAAA,EAJJ,0DAAA,uCAOM,IAAA,EACA,aAAA,MAAA,MAAA,EACA,iBAAA,KAKN,qCAAA,kBACE,QAAA,EAAA,MADF,oDAAA,iCAII,KAAA,EACA,MAAA,MACA,OAAA,MANJ,4DAAA,yCASM,MAAA,EACA,aAAA,MAAA,MAAA,MAAA,EACA,mBAAA,KAKN,sCAAA,mBACE,QAAA,MAAA,EADF,qDAAA,kCAII,IAAA,EAJJ,6DAAA,0CAOM,OAAA,EACA,aAAA,EAAA,MAAA,MACA,oBAAA,KAKN,oCAAA,iBACE,QAAA,EAAA,MADF,mDAAA,gCAII,MAAA,EACA,MAAA,MACA,OAAA,MANJ,2DAAA,wCASM,KAAA,EACA,aAAA,MAAA,EAAA,MAAA,MACA,kBAAA,KAqBN,eACE,UAAA,MACA,QAAA,OAAA,MACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,iBAAA,K3C3GE,cAAA,O6CLJ,SACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,KACA,QAAA,MACA,UAAA,MDLA,YAAA,aAAA,CAAA,kBAAA,CAAA,UAAA,CAAA,MAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,KAAA,CAAA,WAAA,CAAA,UAAA,CAAA,mBAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,mBAEA,WAAA,OACA,YAAA,IACA,YAAA,IACA,WAAA,KACA,WAAA,MACA,gBAAA,KACA,YAAA,KACA,eAAA,KACA,eAAA,OACA,WAAA,OACA,aAAA,OACA,YAAA,OACA,WAAA,K9CqOI,UAAA,Q+CxOJ,UAAA,WACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,e7CVE,cAAA,M6CLJ,wBAoBI,SAAA,SACA,QAAA,MACA,MAAA,KACA,OAAA,MACA,OAAA,EAAA,MAxBJ,+BAAA,gCA4BM,SAAA,SACA,QAAA,MACA,QAAA,GACA,aAAA,YACA,aAAA,MAKN,mCAAA,gBACE,cAAA,MADF,kDAAA,+BAII,OAAA,mBAJJ,0DAAA,uCAOM,OAAA,EACA,aAAA,MAAA,MAAA,EACA,iBAAA,gBATN,yDAAA,sCAaM,OAAA,IACA,aAAA,MAAA,MAAA,EACA,iBAAA,KAKN,qCAAA,kBACE,YAAA,MADF,oDAAA,iCAII,KAAA,mBACA,MAAA,MACA,OAAA,KACA,OAAA,MAAA,EAPJ,4DAAA,yCAUM,KAAA,EACA,aAAA,MAAA,MAAA,MAAA,EACA,mBAAA,gBAZN,2DAAA,wCAgBM,KAAA,IACA,aAAA,MAAA,MAAA,MAAA,EACA,mBAAA,KAKN,sCAAA,mBACE,WAAA,MADF,qDAAA,kCAII,IAAA,mBAJJ,6DAAA,0CAOM,IAAA,EACA,aAAA,EAAA,MAAA,MAAA,MACA,oBAAA,gBATN,4DAAA,yCAaM,IAAA,IACA,aAAA,EAAA,MAAA,MAAA,MACA,oBAAA,KAfN,8DAAA,2CAqBI,SAAA,SACA,IAAA,EACA,KAAA,IACA,QAAA,MACA,MAAA,KACA,YAAA,OACA,QAAA,GACA,cAAA,IAAA,MAAA,QAIJ,oCAAA,iBACE,aAAA,MADF,mDAAA,gCAII,MAAA,mBACA,MAAA,MACA,OAAA,KACA,OAAA,MAAA,EAPJ,2DAAA,wCAUM,MAAA,EACA,aAAA,MAAA,EAAA,MAAA,MACA,kBAAA,gBAZN,0DAAA,uCAgBM,MAAA,IACA,aAAA,MAAA,EAAA,MAAA,MACA,kBAAA,KAsBN,gBACE,QAAA,MAAA,OACA,cAAA,E/C0FI,UAAA,K+CvFJ,iBAAA,QACA,cAAA,IAAA,MAAA,Q7ChJE,uBAAA,kBACA,wBAAA,kB6CyIJ,sBAUI,QAAA,KAIJ,cACE,QAAA,MAAA,OACA,MAAA,QC3JF,UACE,SAAA,SAGF,wBACE,aAAA,MAGF,gBACE,SAAA,SACA,MAAA,KACA,SAAA,OCvBA,uBACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,GDwBJ,eACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,MAAA,KACA,MAAA,KACA,aAAA,MACA,4BAAA,OAAA,oBAAA,OjC5BI,WAAA,UAAA,IAAA,YAKF,uCiCiBJ,ejChBM,WAAA,MhBk1KN,oBACA,oBiDzzKA,sBAGE,QAAA,MjD2zKF,4BiDxzKA,6CAEE,UAAA,iBjD2zKF,2BiDxzKA,8CAEE,UAAA,kBAQF,8BAEI,QAAA,EACA,oBAAA,QACA,UAAA,KjDqzKJ,sDACA,uDiD1zKA,qCAUI,QAAA,EACA,QAAA,EAXJ,0CjDg0KA,2CiDhzKI,QAAA,EACA,QAAA,EjCtEE,WAAA,QAAA,GAAA,IAKF,uCiCgDJ,0CjDw0KE,2CgBv3KI,WAAA,MhB63KN,uBiDnzKA,uBAEE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,OAAA,EACA,QAAA,EAEA,QAAA,KACA,YAAA,OACA,gBAAA,OACA,MAAA,IACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,QAAA,GjC7FI,WAAA,QAAA,KAAA,KAKF,uChB+4KF,uBiDp0KF,uBjC1EM,WAAA,MhBq5KN,6BADA,6BiD10KA,6BAAA,6BAmBI,MAAA,KACA,gBAAA,KACA,QAAA,EACA,QAAA,GAGJ,uBACE,KAAA,EAKF,uBACE,MAAA,EjD2zKF,4BiDpzKA,4BAEE,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,WAAA,UAAA,GAAA,CAAA,KAAA,KAEF,4BACE,iBAAA,gLAEF,4BACE,iBAAA,iLASF,qBACE,SAAA,SACA,MAAA,EACA,OAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,EACA,QAAA,KACA,gBAAA,OACA,aAAA,EAEA,aAAA,IACA,YAAA,IACA,WAAA,KAZF,wBAeI,WAAA,YACA,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,IACA,aAAA,IACA,YAAA,IACA,YAAA,OACA,OAAA,QACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YAEA,WAAA,KAAA,MAAA,YACA,cAAA,KAAA,MAAA,YACA,QAAA,GjCvKE,WAAA,QAAA,IAAA,KAKF,uCiCsIJ,wBjCrIM,WAAA,MiCqIN,6BAiCI,QAAA,EASJ,kBACE,SAAA,SACA,MAAA,IACA,OAAA,QACA,KAAA,IACA,YAAA,QACA,eAAA,QACA,MAAA,KACA,WAAA,OE/LF,kCACE,GAAK,UAAA,gBADP,0BACE,GAAK,UAAA,gBAGP,gBACE,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,eAAA,YACA,OAAA,MAAA,MAAA,aACA,mBAAA,YAEA,cAAA,IACA,kBAAA,eAAA,KAAA,OAAA,SAAA,UAAA,eAAA,KAAA,OAAA,SAGF,mBACE,MAAA,KACA,OAAA,KACA,aAAA,KAOF,gCACE,GACE,UAAA,SAEF,IACE,QAAA,GALJ,wBACE,GACE,UAAA,SAEF,IACE,QAAA,GAIJ,cACE,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,eAAA,YACA,iBAAA,aAEA,cAAA,IACA,QAAA,EACA,kBAAA,aAAA,KAAA,OAAA,SAAA,UAAA,aAAA,KAAA,OAAA,SAGF,iBACE,MAAA,KACA,OAAA,KDpDA,iBACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,GEHF,cACE,MAAA,QADF,oBAAA,oBAMM,MAAA,QANN,gBACE,MAAA,QADF,sBAAA,sBAMM,MAAA,QANN,cACE,MAAA,QADF,oBAAA,oBAMM,MAAA,QANN,WACE,MAAA,QADF,iBAAA,iBAMM,MAAA,QANN,cACE,MAAA,QADF,oBAAA,oBAMM,MAAA,QANN,aACE,MAAA,QADF,mBAAA,mBAMM,MAAA,QANN,YACE,MAAA,QADF,kBAAA,kBAMM,MAAA,QANN,WACE,MAAA,QADF,iBAAA,iBAMM,MAAA,QCLR,kBACE,SAAA,SACA,MAAA,KAFF,0BAKI,QAAA,MACA,QAAA,GANJ,yCrDqoLA,wBADA,yBAEA,yBACA,wBqDznLI,SAAA,SACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,EAKF,gCAEI,YAAA,WAFJ,gCAEI,YAAA,OAFJ,+BAEI,YAAA,IAFJ,+BAEI,YAAA,KC1BN,WACE,SAAA,MACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,KAGF,cACE,SAAA,MACA,MAAA,EACA,OAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,KAI0B,2DAKtB,YACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,K5CoCJ,yB4CvCE,eACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,M5CoCJ,yB4CvCE,eACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,M5CoCJ,yB4CvCE,eACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,M5CoCJ,0B4CvCE,eACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,OCvBR,SvDwtLA,+BwDptLE,SAAA,mBACA,MAAA,cACA,OAAA,cACA,QAAA,YACA,OAAA,eACA,SAAA,iBACA,KAAA,wBACA,YAAA,iBACA,OAAA,YCZF,uBAEI,SAAA,SACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,OAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,EACA,QAAA,GCRJ,eCAE,SAAA,OACA,cAAA,SACA,YAAA,OCqBE,gBAGI,eAAA,mBAHJ,WAGI,eAAA,cAHJ,cAGI,eAAA,iBAHJ,cAGI,eAAA,iBAHJ,mBAGI,eAAA,sBAHJ,gBAGI,eAAA,mBAHJ,YAGI,MAAA,eAHJ,aAGI,MAAA,gBAHJ,YAGI,MAAA,eAHJ,eAGI,SAAA,eAHJ,iBAGI,SAAA,iBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,UAGI,QAAA,iBAHJ,gBAGI,QAAA,uBAHJ,SAGI,QAAA,gBAHJ,SAGI,QAAA,gBAHJ,aAGI,QAAA,oBAHJ,cAGI,QAAA,qBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,eAGI,QAAA,sBAHJ,WAGI,WAAA,EAAA,QAAA,OAAA,2BAHJ,QAGI,WAAA,EAAA,MAAA,KAAA,0BAHJ,WAGI,WAAA,EAAA,KAAA,KAAA,2BAHJ,aAGI,WAAA,eAHJ,iBAGI,SAAA,iBAHJ,mBAGI,SAAA,mBAHJ,mBAGI,SAAA,mBAHJ,gBAGI,SAAA,gBAHJ,iBAGI,SAAA,yBAAA,SAAA,iBAHJ,QAGI,OAAA,IAAA,MAAA,kBAHJ,UAGI,OAAA,YAHJ,YAGI,WAAA,IAAA,MAAA,kBAHJ,cAGI,WAAA,YAHJ,cAGI,aAAA,IAAA,MAAA,kBAHJ,gBAGI,aAAA,YAHJ,eAGI,cAAA,IAAA,MAAA,kBAHJ,iBAGI,cAAA,YAHJ,aAGI,YAAA,IAAA,MAAA,kBAHJ,eAGI,YAAA,YAHJ,gBAGI,aAAA,kBAHJ,kBAGI,aAAA,kBAHJ,gBAGI,aAAA,kBAHJ,aAGI,aAAA,kBAHJ,gBAGI,aAAA,kBAHJ,eAGI,aAAA,kBAHJ,cAGI,aAAA,kBAHJ,aAGI,aAAA,kBAHJ,cAGI,aAAA,eAHJ,MAGI,MAAA,cAHJ,MAGI,MAAA,cAHJ,MAGI,MAAA,cAHJ,OAGI,MAAA,eAHJ,QAGI,MAAA,eAHJ,QAGI,UAAA,eAHJ,QAGI,MAAA,gBAHJ,YAGI,UAAA,gBAHJ,MAGI,OAAA,cAHJ,MAGI,OAAA,cAHJ,MAGI,OAAA,cAHJ,OAGI,OAAA,eAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,QAGI,WAAA,eAHJ,QAGI,OAAA,gBAHJ,YAGI,WAAA,gBAHJ,WAGI,KAAA,EAAA,EAAA,eAHJ,UAGI,eAAA,cAHJ,aAGI,eAAA,iBAHJ,kBAGI,eAAA,sBAHJ,qBAGI,eAAA,yBAHJ,aAGI,UAAA,YAHJ,aAGI,UAAA,YAHJ,eAGI,YAAA,YAHJ,eAGI,YAAA,YAHJ,WAGI,UAAA,eAHJ,aAGI,UAAA,iBAHJ,mBAGI,UAAA,uBAHJ,uBAGI,gBAAA,qBAHJ,qBAGI,gBAAA,mBAHJ,wBAGI,gBAAA,iBAHJ,yBAGI,gBAAA,wBAHJ,wBAGI,gBAAA,uBAHJ,mBAGI,YAAA,qBAHJ,iBAGI,YAAA,mBAHJ,oBAGI,YAAA,iBAHJ,sBAGI,YAAA,mBAHJ,qBAGI,YAAA,kBAHJ,qBAGI,cAAA,qBAHJ,mBAGI,cAAA,mBAHJ,sBAGI,cAAA,iBAHJ,uBAGI,cAAA,wBAHJ,sBAGI,cAAA,uBAHJ,uBAGI,cAAA,kBAHJ,iBAGI,WAAA,eAHJ,kBAGI,WAAA,qBAHJ,gBAGI,WAAA,mBAHJ,mBAGI,WAAA,iBAHJ,qBAGI,WAAA,mBAHJ,oBAGI,WAAA,kBAHJ,aAGI,MAAA,aAHJ,SAGI,MAAA,YAHJ,SAGI,MAAA,YAHJ,SAGI,MAAA,YAHJ,SAGI,MAAA,YAHJ,SAGI,MAAA,YAHJ,SAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,KAGI,OAAA,YAHJ,KAGI,OAAA,iBAHJ,KAGI,OAAA,gBAHJ,KAGI,OAAA,eAHJ,KAGI,OAAA,iBAHJ,KAGI,OAAA,eAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,MAGI,aAAA,YAAA,YAAA,YAHJ,MAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,MAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,MAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,MAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,MAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,MAGI,WAAA,YAAA,cAAA,YAHJ,MAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,MAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,MAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,MAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,MAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,MAGI,WAAA,YAHJ,MAGI,WAAA,iBAHJ,MAGI,WAAA,gBAHJ,MAGI,WAAA,eAHJ,MAGI,WAAA,iBAHJ,MAGI,WAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,eAHJ,MAGI,aAAA,YAHJ,MAGI,aAAA,iBAHJ,MAGI,aAAA,gBAHJ,MAGI,aAAA,eAHJ,MAGI,aAAA,iBAHJ,MAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,MAGI,cAAA,YAHJ,MAGI,cAAA,iBAHJ,MAGI,cAAA,gBAHJ,MAGI,cAAA,eAHJ,MAGI,cAAA,iBAHJ,MAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,MAGI,YAAA,YAHJ,MAGI,YAAA,iBAHJ,MAGI,YAAA,gBAHJ,MAGI,YAAA,eAHJ,MAGI,YAAA,iBAHJ,MAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,MAGI,OAAA,kBAHJ,MAGI,OAAA,iBAHJ,MAGI,OAAA,gBAHJ,MAGI,OAAA,kBAHJ,MAGI,OAAA,gBAHJ,OAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,OAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,OAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,OAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,OAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,OAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,OAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,OAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,OAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,OAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,OAGI,WAAA,kBAHJ,OAGI,WAAA,iBAHJ,OAGI,WAAA,gBAHJ,OAGI,WAAA,kBAHJ,OAGI,WAAA,gBAHJ,OAGI,aAAA,kBAHJ,OAGI,aAAA,iBAHJ,OAGI,aAAA,gBAHJ,OAGI,aAAA,kBAHJ,OAGI,aAAA,gBAHJ,OAGI,cAAA,kBAHJ,OAGI,cAAA,iBAHJ,OAGI,cAAA,gBAHJ,OAGI,cAAA,kBAHJ,OAGI,cAAA,gBAHJ,OAGI,YAAA,kBAHJ,OAGI,YAAA,iBAHJ,OAGI,YAAA,gBAHJ,OAGI,YAAA,kBAHJ,OAGI,YAAA,gBAHJ,KAGI,QAAA,YAHJ,KAGI,QAAA,iBAHJ,KAGI,QAAA,gBAHJ,KAGI,QAAA,eAHJ,KAGI,QAAA,iBAHJ,KAGI,QAAA,eAHJ,MAGI,cAAA,YAAA,aAAA,YAHJ,MAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,MAGI,cAAA,gBAAA,aAAA,gBAHJ,MAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,MAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,MAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,MAGI,YAAA,YAAA,eAAA,YAHJ,MAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,MAGI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAHJ,MAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,MAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,MAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,MAGI,YAAA,YAHJ,MAGI,YAAA,iBAHJ,MAGI,YAAA,gBAHJ,MAGI,YAAA,eAHJ,MAGI,YAAA,iBAHJ,MAGI,YAAA,eAHJ,MAGI,cAAA,YAHJ,MAGI,cAAA,iBAHJ,MAGI,cAAA,gBAHJ,MAGI,cAAA,eAHJ,MAGI,cAAA,iBAHJ,MAGI,cAAA,eAHJ,MAGI,eAAA,YAHJ,MAGI,eAAA,iBAHJ,MAGI,eAAA,gBAHJ,MAGI,eAAA,eAHJ,MAGI,eAAA,iBAHJ,MAGI,eAAA,eAHJ,MAGI,aAAA,YAHJ,MAGI,aAAA,iBAHJ,MAGI,aAAA,gBAHJ,MAGI,aAAA,eAHJ,MAGI,aAAA,iBAHJ,MAGI,aAAA,eAHJ,mBAGI,YAAA,cAHJ,qBAGI,YAAA,kBAHJ,oBAGI,YAAA,cAHJ,kBAGI,YAAA,cAHJ,oBAGI,YAAA,iBAHJ,gBAGI,eAAA,oBAHJ,gBAGI,eAAA,oBAHJ,iBAGI,eAAA,qBAHJ,WAGI,WAAA,eAHJ,YAGI,WAAA,gBAHJ,aAGI,WAAA,iBAHJ,cAGI,MAAA,kBAHJ,gBAGI,MAAA,kBAHJ,cAGI,MAAA,kBAHJ,WAGI,MAAA,kBAHJ,cAGI,MAAA,kBAHJ,aAGI,MAAA,kBAHJ,YAGI,MAAA,kBAHJ,WAGI,MAAA,kBAHJ,YAGI,MAAA,eAHJ,WAGI,MAAA,kBAHJ,YAGI,MAAA,kBAHJ,eAGI,MAAA,yBAHJ,eAGI,MAAA,+BAHJ,YAGI,MAAA,kBAHJ,MAGI,YAAA,YAHJ,OAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,cAHJ,OAGI,YAAA,YAHJ,YAGI,iBAAA,kBAHJ,cAGI,iBAAA,kBAHJ,YAGI,iBAAA,kBAHJ,SAGI,iBAAA,kBAHJ,YAGI,iBAAA,kBAHJ,WAGI,iBAAA,kBAHJ,UAGI,iBAAA,kBAHJ,SAGI,iBAAA,kBAHJ,SAGI,iBAAA,eAHJ,UAGI,iBAAA,eAHJ,gBAGI,iBAAA,sBAHJ,WAGI,YAAA,iBAHJ,aAGI,YAAA,iBAHJ,sBAGI,gBAAA,eAHJ,2BAGI,gBAAA,oBAHJ,8BAGI,gBAAA,uBAHJ,aAGI,WAAA,iBAHJ,aAGI,WAAA,iBAHJ,YAGI,cAAA,qBAAA,WAAA,qBAHJ,gBAGI,YAAA,cAAA,CAAA,KAAA,CAAA,MAAA,CAAA,QAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,aAAA,CAAA,oBAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,YAGI,cAAA,gBAHJ,YAGI,cAAA,gBAHJ,gBAGI,cAAA,cAHJ,cAGI,cAAA,gBAHJ,WAGI,cAAA,YAHJ,aAGI,uBAAA,iBAAA,wBAAA,iBAHJ,eAGI,wBAAA,iBAAA,2BAAA,iBAHJ,gBAGI,2BAAA,iBAAA,0BAAA,iBAHJ,cAGI,0BAAA,iBAAA,uBAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,kBAHJ,WAGI,WAAA,iBlDiCJ,yBkDpCA,eAGI,MAAA,eAHJ,gBAGI,MAAA,gBAHJ,eAGI,MAAA,eAHJ,WAGI,QAAA,eAHJ,aAGI,QAAA,iBAHJ,mBAGI,QAAA,uBAHJ,YAGI,QAAA,gBAHJ,YAGI,QAAA,gBAHJ,gBAGI,QAAA,oBAHJ,iBAGI,QAAA,qBAHJ,WAGI,QAAA,eAHJ,kBAGI,QAAA,sBAHJ,cAGI,KAAA,EAAA,EAAA,eAHJ,aAGI,eAAA,cAHJ,gBAGI,eAAA,iBAHJ,qBAGI,eAAA,sBAHJ,wBAGI,eAAA,yBAHJ,gBAGI,UAAA,YAHJ,gBAGI,UAAA,YAHJ,kBAGI,YAAA,YAHJ,kBAGI,YAAA,YAHJ,cAGI,UAAA,eAHJ,gBAGI,UAAA,iBAHJ,sBAGI,UAAA,uBAHJ,0BAGI,gBAAA,qBAHJ,wBAGI,gBAAA,mBAHJ,2BAGI,gBAAA,iBAHJ,4BAGI,gBAAA,wBAHJ,2BAGI,gBAAA,uBAHJ,sBAGI,YAAA,qBAHJ,oBAGI,YAAA,mBAHJ,uBAGI,YAAA,iBAHJ,yBAGI,YAAA,mBAHJ,wBAGI,YAAA,kBAHJ,wBAGI,cAAA,qBAHJ,sBAGI,cAAA,mBAHJ,yBAGI,cAAA,iBAHJ,0BAGI,cAAA,wBAHJ,yBAGI,cAAA,uBAHJ,0BAGI,cAAA,kBAHJ,oBAGI,WAAA,eAHJ,qBAGI,WAAA,qBAHJ,mBAGI,WAAA,mBAHJ,sBAGI,WAAA,iBAHJ,wBAGI,WAAA,mBAHJ,uBAGI,WAAA,kBAHJ,gBAGI,MAAA,aAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,eAGI,MAAA,YAHJ,QAGI,OAAA,YAHJ,QAGI,OAAA,iBAHJ,QAGI,OAAA,gBAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,QAGI,OAAA,iBAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,WAGI,OAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAAA,YAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,YAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,YAAA,cAAA,YAHJ,SAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,SAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,YAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,YAHJ,SAGI,WAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,gBAHJ,SAGI,WAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,eAHJ,YAGI,WAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,YAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,YAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,YAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,OAAA,kBAHJ,SAGI,OAAA,iBAHJ,SAGI,OAAA,gBAHJ,SAGI,OAAA,kBAHJ,SAGI,OAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,UAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,UAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,iBAHJ,UAGI,WAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,iBAHJ,UAGI,aAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,gBAHJ,UAGI,cAAA,kBAHJ,UAGI,cAAA,iBAHJ,UAGI,cAAA,gBAHJ,UAGI,cAAA,kBAHJ,UAGI,cAAA,gBAHJ,UAGI,YAAA,kBAHJ,UAGI,YAAA,iBAHJ,UAGI,YAAA,gBAHJ,UAGI,YAAA,kBAHJ,UAGI,YAAA,gBAHJ,QAGI,QAAA,YAHJ,QAGI,QAAA,iBAHJ,QAGI,QAAA,gBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,QAGI,QAAA,iBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAAA,aAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAAA,aAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAAA,eAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,eAAA,YAHJ,SAGI,eAAA,iBAHJ,SAGI,eAAA,gBAHJ,SAGI,eAAA,eAHJ,SAGI,eAAA,iBAHJ,SAGI,eAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,cAGI,WAAA,eAHJ,eAGI,WAAA,gBAHJ,gBAGI,WAAA,kBlDiCJ,yBkDpCA,eAGI,MAAA,eAHJ,gBAGI,MAAA,gBAHJ,eAGI,MAAA,eAHJ,WAGI,QAAA,eAHJ,aAGI,QAAA,iBAHJ,mBAGI,QAAA,uBAHJ,YAGI,QAAA,gBAHJ,YAGI,QAAA,gBAHJ,gBAGI,QAAA,oBAHJ,iBAGI,QAAA,qBAHJ,WAGI,QAAA,eAHJ,kBAGI,QAAA,sBAHJ,cAGI,KAAA,EAAA,EAAA,eAHJ,aAGI,eAAA,cAHJ,gBAGI,eAAA,iBAHJ,qBAGI,eAAA,sBAHJ,wBAGI,eAAA,yBAHJ,gBAGI,UAAA,YAHJ,gBAGI,UAAA,YAHJ,kBAGI,YAAA,YAHJ,kBAGI,YAAA,YAHJ,cAGI,UAAA,eAHJ,gBAGI,UAAA,iBAHJ,sBAGI,UAAA,uBAHJ,0BAGI,gBAAA,qBAHJ,wBAGI,gBAAA,mBAHJ,2BAGI,gBAAA,iBAHJ,4BAGI,gBAAA,wBAHJ,2BAGI,gBAAA,uBAHJ,sBAGI,YAAA,qBAHJ,oBAGI,YAAA,mBAHJ,uBAGI,YAAA,iBAHJ,yBAGI,YAAA,mBAHJ,wBAGI,YAAA,kBAHJ,wBAGI,cAAA,qBAHJ,sBAGI,cAAA,mBAHJ,yBAGI,cAAA,iBAHJ,0BAGI,cAAA,wBAHJ,yBAGI,cAAA,uBAHJ,0BAGI,cAAA,kBAHJ,oBAGI,WAAA,eAHJ,qBAGI,WAAA,qBAHJ,mBAGI,WAAA,mBAHJ,sBAGI,WAAA,iBAHJ,wBAGI,WAAA,mBAHJ,uBAGI,WAAA,kBAHJ,gBAGI,MAAA,aAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,eAGI,MAAA,YAHJ,QAGI,OAAA,YAHJ,QAGI,OAAA,iBAHJ,QAGI,OAAA,gBAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,QAGI,OAAA,iBAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,WAGI,OAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAAA,YAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,YAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,YAAA,cAAA,YAHJ,SAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,SAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,YAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,YAHJ,SAGI,WAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,gBAHJ,SAGI,WAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,eAHJ,YAGI,WAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,YAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,YAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,YAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,OAAA,kBAHJ,SAGI,OAAA,iBAHJ,SAGI,OAAA,gBAHJ,SAGI,OAAA,kBAHJ,SAGI,OAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,UAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,UAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,iBAHJ,UAGI,WAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,iBAHJ,UAGI,aAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,gBAHJ,UAGI,cAAA,kBAHJ,UAGI,cAAA,iBAHJ,UAGI,cAAA,gBAHJ,UAGI,cAAA,kBAHJ,UAGI,cAAA,gBAHJ,UAGI,YAAA,kBAHJ,UAGI,YAAA,iBAHJ,UAGI,YAAA,gBAHJ,UAGI,YAAA,kBAHJ,UAGI,YAAA,gBAHJ,QAGI,QAAA,YAHJ,QAGI,QAAA,iBAHJ,QAGI,QAAA,gBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,QAGI,QAAA,iBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAAA,aAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAAA,aAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAAA,eAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,eAAA,YAHJ,SAGI,eAAA,iBAHJ,SAGI,eAAA,gBAHJ,SAGI,eAAA,eAHJ,SAGI,eAAA,iBAHJ,SAGI,eAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,cAGI,WAAA,eAHJ,eAGI,WAAA,gBAHJ,gBAGI,WAAA,kBlDiCJ,yBkDpCA,eAGI,MAAA,eAHJ,gBAGI,MAAA,gBAHJ,eAGI,MAAA,eAHJ,WAGI,QAAA,eAHJ,aAGI,QAAA,iBAHJ,mBAGI,QAAA,uBAHJ,YAGI,QAAA,gBAHJ,YAGI,QAAA,gBAHJ,gBAGI,QAAA,oBAHJ,iBAGI,QAAA,qBAHJ,WAGI,QAAA,eAHJ,kBAGI,QAAA,sBAHJ,cAGI,KAAA,EAAA,EAAA,eAHJ,aAGI,eAAA,cAHJ,gBAGI,eAAA,iBAHJ,qBAGI,eAAA,sBAHJ,wBAGI,eAAA,yBAHJ,gBAGI,UAAA,YAHJ,gBAGI,UAAA,YAHJ,kBAGI,YAAA,YAHJ,kBAGI,YAAA,YAHJ,cAGI,UAAA,eAHJ,gBAGI,UAAA,iBAHJ,sBAGI,UAAA,uBAHJ,0BAGI,gBAAA,qBAHJ,wBAGI,gBAAA,mBAHJ,2BAGI,gBAAA,iBAHJ,4BAGI,gBAAA,wBAHJ,2BAGI,gBAAA,uBAHJ,sBAGI,YAAA,qBAHJ,oBAGI,YAAA,mBAHJ,uBAGI,YAAA,iBAHJ,yBAGI,YAAA,mBAHJ,wBAGI,YAAA,kBAHJ,wBAGI,cAAA,qBAHJ,sBAGI,cAAA,mBAHJ,yBAGI,cAAA,iBAHJ,0BAGI,cAAA,wBAHJ,yBAGI,cAAA,uBAHJ,0BAGI,cAAA,kBAHJ,oBAGI,WAAA,eAHJ,qBAGI,WAAA,qBAHJ,mBAGI,WAAA,mBAHJ,sBAGI,WAAA,iBAHJ,wBAGI,WAAA,mBAHJ,uBAGI,WAAA,kBAHJ,gBAGI,MAAA,aAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,eAGI,MAAA,YAHJ,QAGI,OAAA,YAHJ,QAGI,OAAA,iBAHJ,QAGI,OAAA,gBAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,QAGI,OAAA,iBAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,WAGI,OAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAAA,YAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,YAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,YAAA,cAAA,YAHJ,SAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,SAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,YAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,YAHJ,SAGI,WAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,gBAHJ,SAGI,WAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,eAHJ,YAGI,WAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,YAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,YAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,YAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,OAAA,kBAHJ,SAGI,OAAA,iBAHJ,SAGI,OAAA,gBAHJ,SAGI,OAAA,kBAHJ,SAGI,OAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,UAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,UAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,iBAHJ,UAGI,WAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,iBAHJ,UAGI,aAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,gBAHJ,UAGI,cAAA,kBAHJ,UAGI,cAAA,iBAHJ,UAGI,cAAA,gBAHJ,UAGI,cAAA,kBAHJ,UAGI,cAAA,gBAHJ,UAGI,YAAA,kBAHJ,UAGI,YAAA,iBAHJ,UAGI,YAAA,gBAHJ,UAGI,YAAA,kBAHJ,UAGI,YAAA,gBAHJ,QAGI,QAAA,YAHJ,QAGI,QAAA,iBAHJ,QAGI,QAAA,gBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,QAGI,QAAA,iBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAAA,aAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAAA,aAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAAA,eAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,eAAA,YAHJ,SAGI,eAAA,iBAHJ,SAGI,eAAA,gBAHJ,SAGI,eAAA,eAHJ,SAGI,eAAA,iBAHJ,SAGI,eAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,cAGI,WAAA,eAHJ,eAGI,WAAA,gBAHJ,gBAGI,WAAA,kBlDiCJ,0BkDpCA,eAGI,MAAA,eAHJ,gBAGI,MAAA,gBAHJ,eAGI,MAAA,eAHJ,WAGI,QAAA,eAHJ,aAGI,QAAA,iBAHJ,mBAGI,QAAA,uBAHJ,YAGI,QAAA,gBAHJ,YAGI,QAAA,gBAHJ,gBAGI,QAAA,oBAHJ,iBAGI,QAAA,qBAHJ,WAGI,QAAA,eAHJ,kBAGI,QAAA,sBAHJ,cAGI,KAAA,EAAA,EAAA,eAHJ,aAGI,eAAA,cAHJ,gBAGI,eAAA,iBAHJ,qBAGI,eAAA,sBAHJ,wBAGI,eAAA,yBAHJ,gBAGI,UAAA,YAHJ,gBAGI,UAAA,YAHJ,kBAGI,YAAA,YAHJ,kBAGI,YAAA,YAHJ,cAGI,UAAA,eAHJ,gBAGI,UAAA,iBAHJ,sBAGI,UAAA,uBAHJ,0BAGI,gBAAA,qBAHJ,wBAGI,gBAAA,mBAHJ,2BAGI,gBAAA,iBAHJ,4BAGI,gBAAA,wBAHJ,2BAGI,gBAAA,uBAHJ,sBAGI,YAAA,qBAHJ,oBAGI,YAAA,mBAHJ,uBAGI,YAAA,iBAHJ,yBAGI,YAAA,mBAHJ,wBAGI,YAAA,kBAHJ,wBAGI,cAAA,qBAHJ,sBAGI,cAAA,mBAHJ,yBAGI,cAAA,iBAHJ,0BAGI,cAAA,wBAHJ,yBAGI,cAAA,uBAHJ,0BAGI,cAAA,kBAHJ,oBAGI,WAAA,eAHJ,qBAGI,WAAA,qBAHJ,mBAGI,WAAA,mBAHJ,sBAGI,WAAA,iBAHJ,wBAGI,WAAA,mBAHJ,uBAGI,WAAA,kBAHJ,gBAGI,MAAA,aAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,YAGI,MAAA,YAHJ,eAGI,MAAA,YAHJ,QAGI,OAAA,YAHJ,QAGI,OAAA,iBAHJ,QAGI,OAAA,gBAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,QAGI,OAAA,iBAHJ,QAGI,OAAA,eAHJ,WAGI,OAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAAA,YAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,YAGI,aAAA,eAAA,YAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,YAAA,cAAA,YAHJ,SAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,SAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,YAGI,WAAA,eAAA,cAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,YAHJ,SAGI,WAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,gBAHJ,SAGI,WAAA,eAHJ,SAGI,WAAA,iBAHJ,SAGI,WAAA,eAHJ,YAGI,WAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,YAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,YAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,YAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,OAAA,kBAHJ,SAGI,OAAA,iBAHJ,SAGI,OAAA,gBAHJ,SAGI,OAAA,kBAHJ,SAGI,OAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,iBAAA,YAAA,iBAHJ,UAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAAA,YAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,gBAAA,YAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAHJ,UAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAAA,cAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,iBAHJ,UAGI,WAAA,gBAHJ,UAGI,WAAA,kBAHJ,UAGI,WAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,iBAHJ,UAGI,aAAA,gBAHJ,UAGI,aAAA,kBAHJ,UAGI,aAAA,gBAHJ,UAGI,cAAA,kBAHJ,UAGI,cAAA,iBAHJ,UAGI,cAAA,gBAHJ,UAGI,cAAA,kBAHJ,UAGI,cAAA,gBAHJ,UAGI,YAAA,kBAHJ,UAGI,YAAA,iBAHJ,UAGI,YAAA,gBAHJ,UAGI,YAAA,kBAHJ,UAGI,YAAA,gBAHJ,QAGI,QAAA,YAHJ,QAGI,QAAA,iBAHJ,QAGI,QAAA,gBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,QAGI,QAAA,iBAHJ,QAGI,QAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAAA,aAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAAA,aAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAAA,aAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAAA,aAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAAA,eAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAAA,eAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,YAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,gBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,YAAA,iBAHJ,SAGI,YAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,YAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,gBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,cAAA,iBAHJ,SAGI,cAAA,eAHJ,SAGI,eAAA,YAHJ,SAGI,eAAA,iBAHJ,SAGI,eAAA,gBAHJ,SAGI,eAAA,eAHJ,SAGI,eAAA,iBAHJ,SAGI,eAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,YAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,gBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,SAGI,aAAA,iBAHJ,SAGI,aAAA,eAHJ,cAGI,WAAA,eAHJ,eAGI,WAAA,gBAHJ,gBAGI,WAAA,kBCVR,aDOI,cAGI,QAAA,eAHJ,gBAGI,QAAA,iBAHJ,sBAGI,QAAA,uBAHJ,eAGI,QAAA,gBAHJ,eAGI,QAAA,gBAHJ,mBAGI,QAAA,oBAHJ,oBAGI,QAAA,qBAHJ,cAGI,QAAA,eAHJ,qBAGI,QAAA","sourcesContent":["/*!\n * Bootstrap v5.0.0-alpha1 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2020 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2020 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n */\n\n// Configuration\n\n@import \"functions\";\n@import \"variables\";\n@import \"mixins\";\n@import \"utilities\";\n\n\n// Layout & components\n\n@import \"root\";\n@import \"reboot\";\n@import \"type\";\n@import \"images\";\n@import \"grid\";\n@import \"tables\";\n@import \"forms\";\n@import \"buttons\";\n@import \"transitions\";\n@import \"dropdown\";\n@import \"button-group\";\n@import \"nav\";\n@import \"navbar\";\n@import \"card\";\n@import \"breadcrumb\";\n@import \"pagination\";\n@import \"badge\";\n@import \"alert\";\n@import \"progress\";\n@import \"list-group\";\n@import \"close\";\n@import \"toasts\";\n@import \"modal\";\n@import \"tooltip\";\n@import \"popover\";\n@import \"carousel\";\n@import \"spinners\";\n\n\n// Helpers\n\n@import \"helpers\";\n\n\n// Utilities\n\n@import \"utilities/api\";\n",":root {\n // Custom variable values only support SassScript inside `#{}`.\n @each $color, $value in $colors {\n  --#{$color}: #{$value};\n }\n\n @each $color, $value in $theme-colors {\n  --#{$color}: #{$value};\n }\n\n // Use `inspect` for lists so that quoted items keep the quotes.\n // See https://github.com/sass/sass/issues/2383#issuecomment-336349172\n --font-family-sans-serif: #{inspect($font-family-sans-serif)};\n --font-family-monospace: #{inspect($font-family-monospace)};\n}\n","// stylelint-disable at-rule-no-vendor-prefix, declaration-no-important, selector-no-qualifying-type, property-no-vendor-prefix\n\n// Reboot\n//\n// Normalization of HTML elements, manually forked from Normalize.css to remove\n// styles targeting irrelevant browsers while applying new styles.\n//\n// Normalize is licensed MIT. https://github.com/necolas/normalize.css\n\n\n// Document\n//\n// Change from `box-sizing: content-box` so that `width` is not affected by `padding` or `border`.\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box;\n}\n\n// Root\n//\n// 1. Ability to the value of the root font sizes, affecting the value of `rem`.\n//  null by default, thus nothing is generated.\n\n:root {\n font-size: $font-size-root; // 1\n}\n\n// Body\n//\n// 1. Remove the margin in all browsers.\n// 2. As a best practice, apply a default `background-color`.\n// 3. Prevent adjustments of font size after orientation changes in IE on Windows Phone and in iOS.\n// 4. Change the default tap highlight to be completely transparent in iOS.\nbody {\n margin: 0; // 1\n font-family: $font-family-base;\n @include font-size($font-size-base);\n font-weight: $font-weight-base;\n line-height: $line-height-base;\n color: $body-color;\n text-align: $body-text-align;\n background-color: $body-bg; // 2\n -webkit-text-size-adjust: 100%; // 3\n -webkit-tap-highlight-color: rgba($black, 0); // 4\n}\n\n// Future-proof rule: in browsers that support :focus-visible, suppress the focus outline\n// on elements that programmatically receive focus but wouldn't normally show a visible\n// focus outline. In general, this would mean that the outline is only applied if the\n// interaction that led to the element receiving programmatic focus was a keyboard interaction,\n// or the browser has somehow determined that the user is primarily a keyboard user and/or\n// wants focus outlines to always be presented.\n//\n// See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:focus-visible\n// and https://developer.paciellogroup.com/blog/2018/03/focus-visible-and-backwards-compatibility/\n\n[tabindex=\"-1\"]:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0 !important;\n}\n\n\n// Content grouping\n//\n// 1. Reset Firefox's gray color\n// 2. Set correct height and prevent the `size` attribute to make the `hr` look like an input field\n//  See https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_hr_size\n\nhr {\n margin: $hr-margin-y 0;\n color: $hr-color; // 1\n background-color: currentColor;\n border: 0;\n opacity: $hr-opacity;\n}\n\nhr:not([size]) {\n height: $hr-height; // 2\n}\n\n\n// Typography\n//\n// 1. Remove top margins from headings\n//  By default, `<h1>`-`<h6>` all receive top and bottom margins. We nuke the top\n//  margin for easier control within type scales as it avoids margin collapsing.\n\n%heading {\n margin-top: 0; // 1\n margin-bottom: $headings-margin-bottom;\n font-family: $headings-font-family;\n font-style: $headings-font-style;\n font-weight: $headings-font-weight;\n line-height: $headings-line-height;\n color: $headings-color;\n}\n\nh1 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h1-font-size);\n}\n\nh2 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h2-font-size);\n}\n\nh3 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h3-font-size);\n}\n\nh4 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h4-font-size);\n}\n\nh5 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h5-font-size);\n}\n\nh6 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h6-font-size);\n}\n\n\n// Reset margins on paragraphs\n//\n// Similarly, the top margin on `<p>`s get reset. However, we also reset the\n// bottom margin to use `rem` units instead of `em`.\n\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $paragraph-margin-bottom;\n}\n\n\n// Abbreviations\n//\n// 1. Duplicate behavior to the data-* attribute for our tooltip plugin\n// 2. Add the correct text decoration in Chrome, Edge, IE, Opera, and Safari.\n// 3. Add explicit cursor to indicate changed behavior.\n// 4. Prevent the text-decoration to be skipped.\n\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] { // 1\n text-decoration: underline; // 2\n text-decoration: underline dotted; // 2\n cursor: help; // 3\n text-decoration-skip-ink: none; // 4\n}\n\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul {\n padding-left: 2rem;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: $dt-font-weight;\n}\n\n// 1. Undo browser default\n\ndd {\n margin-bottom: .5rem;\n margin-left: 0; // 1\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\n// Add the correct font weight in Chrome, Edge, and Safari\n\nb,\nstrong {\n font-weight: $font-weight-bolder;\n}\n\n\n// Add the correct font size in all browsers\n\nsmall {\n @include font-size($small-font-size);\n}\n\n// Prevent `sub` and `sup` elements from affecting the line height in\n// all browsers.\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n @include font-size($sub-sup-font-size);\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub { bottom: -.25em; }\nsup { top: -.5em; }\n\n\n// Links\n\na {\n color: $link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n\n &:hover {\n  color: $link-hover-color;\n  text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n}\n\n// And undo these styles for placeholder links/named anchors (without href).\n// It would be more straightforward to just use a[href] in previous block, but that\n// causes specificity issues in many other styles that are too complex to fix.\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19402\n\na:not([href]) {\n &,\n &:hover {\n  color: inherit;\n  text-decoration: none;\n }\n}\n\n\n// Code\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: $font-family-monospace;\n @include font-size(1em); // Correct the odd `em` font sizing in all browsers.\n}\n\n// 1. Remove browser default top margin\n// 2. Reset browser default of `1em` to use `rem`s\n// 3. Don't allow content to break outside\n\npre {\n display: block;\n margin-top: 0; // 1\n margin-bottom: 1rem; // 2\n overflow: auto; // 3\n @include font-size($code-font-size);\n color: $pre-color;\n\n // Account for some code outputs that place code tags in pre tags\n code {\n  @include font-size(inherit);\n  color: inherit;\n  word-break: normal;\n }\n}\n\ncode {\n @include font-size($code-font-size);\n color: $code-color;\n word-wrap: break-word;\n\n // Streamline the style when inside anchors to avoid broken underline and more\n a > & {\n  color: inherit;\n }\n}\n\nkbd {\n padding: $kbd-padding-y $kbd-padding-x;\n @include font-size($kbd-font-size);\n color: $kbd-color;\n background-color: $kbd-bg;\n @include border-radius($border-radius-sm);\n\n kbd {\n  padding: 0;\n  @include font-size(1em);\n  font-weight: $nested-kbd-font-weight;\n }\n}\n\n\n// Figures\n\n// Apply a consistent margin strategy (matches our type styles).\n\nfigure {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\n\n// Images and content\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n}\n\n// 1. Workaround for the SVG overflow bug in IE 11 is still required.\n//  See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/26878\n\nsvg {\n overflow: hidden; // 1\n vertical-align: middle;\n}\n\n\n// Tables\n\n// Prevent double borders\n\ntable {\n border-collapse: collapse;\n}\n\ncaption {\n padding-top: $table-cell-padding;\n padding-bottom: $table-cell-padding;\n color: $table-caption-color;\n text-align: left;\n caption-side: bottom;\n}\n\n// Matches default `<td>` alignment by inheriting from the `<body>`, or the\n// closest parent with a set `text-align`.\n\nth {\n text-align: inherit;\n}\n\n\n// Forms\n\n// 1. Allow labels to use `margin` for spacing.\n\nlabel {\n display: inline-block; // 1\n margin-bottom: $label-margin-bottom;\n}\n\n// Remove the default `border-radius` that macOS Chrome adds.\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24093\n\nbutton {\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-radius: 0;\n}\n\n// Work around a Firefox/IE bug where the transparent `button` background\n// results in a loss of the default `button` focus styles.\n//\n// Credit: https://github.com/suitcss/base/\n\nbutton:focus {\n outline: 1px dotted;\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n}\n\n// 1. Remove the margin in Firefox and Safari\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0;\n font-family: inherit;\n @include font-size(inherit);\n line-height: inherit;\n}\n\n// Show the overflow in Edge\n\nbutton,\ninput {\n overflow: visible;\n}\n\n// Remove the inheritance of text transform in Firefox\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\n// Remove the inheritance of word-wrap in Safari.\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24990\n\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\n\n// Remove the dropdown arrow in Chrome from inputs built with datalists.\n//\n// Source: https://stackoverflow.com/a/54997118\n\n[list]::-webkit-calendar-picker-indicator {\n display: none;\n}\n\n// 1. Prevent a WebKit bug where (2) destroys native `audio` and `video`\n//  controls in Android 4.\n// 2. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\n// 3. Opinionated: add \"hand\" cursor to non-disabled button elements.\n\nbutton,\n[type=\"button\"], // 1\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button; // 2\n\n @if $enable-pointer-cursor-for-buttons {\n  &:not(:disabled) {\n   cursor: pointer; // 3\n  }\n }\n}\n\n\n// Remove inner border and padding from Firefox, but don't restore the outline like Normalize.\n\n::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\n\n// Remove the default appearance of temporal inputs to avoid a Mobile Safari\n// bug where setting a custom line-height prevents text from being vertically\n// centered within the input.\n// See https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=139848\n// and https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11266\n\ninput[type=\"date\"],\ninput[type=\"time\"],\ninput[type=\"datetime-local\"],\ninput[type=\"month\"] {\n -webkit-appearance: textfield;\n}\n\n// 1. Remove the default vertical scrollbar in IE.\n// 2. Textareas should really only resize vertically so they don't break their (horizontal) containers.\n\ntextarea {\n overflow: auto; // 1\n resize: vertical; // 2\n}\n\n// 1. Browsers set a default `min-width: min-content;` on fieldsets,\n//  unlike e.g. `<div>`s, which have `min-width: 0;` by default.\n//  So we reset that to ensure fieldsets behave more like a standard block element.\n//  See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/12359\n//  and https://html.spec.whatwg.org/multipage/#the-fieldset-and-legend-elements\n// 2. Reset the default outline behavior of fieldsets so they don't affect page layout.\n\nfieldset {\n min-width: 0; // 1\n padding: 0; // 2\n margin: 0; // 2\n border: 0; // 2\n}\n\n\n// 1. By using `float: left`, the legend will behave like a block element\n// 2. Correct the color inheritance from `fieldset` elements in IE.\n// 3. Correct the text wrapping in Edge and IE.\n\nlegend {\n float: left; // 1\n width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: $legend-margin-bottom;\n @include font-size($legend-font-size);\n font-weight: $legend-font-weight;\n line-height: inherit;\n color: inherit; // 2\n white-space: normal; // 3\n}\n\n\nmark {\n padding: $mark-padding;\n background-color: $mark-bg;\n}\n\n// Add the correct vertical alignment in Chrome, Firefox, and Opera.\n\nprogress {\n vertical-align: baseline;\n}\n\n\n// Fix height of inputs with a type of datetime-local, date, month, week, or time\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/18842\n\n::-webkit-datetime-edit {\n overflow: visible;\n line-height: 0;\n}\n\n\n// 1. Correct the outline style in Safari.\n// 2. This overrides the extra rounded corners on search inputs in iOS so that our\n//  `.form-control` class can properly style them. Note that this cannot simply\n//  be added to `.form-control` as it's not specific enough. For details, see\n//  https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11586.\n\n[type=\"search\"] {\n outline-offset: -2px; // 1\n -webkit-appearance: textfield; // 2\n}\n\n// Remove the inner padding in Chrome and Safari on macOS.\n\n::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n// Remove padding around color pickers in webkit browsers\n\n::-webkit-color-swatch-wrapper {\n padding: 0;\n}\n\n// 1. Change font properties to `inherit` in Safari.\n// 2. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit; // 1\n -webkit-appearance: button; // 2\n}\n\n// Correct element displays\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\n// 1. Add the correct display in all browsers\n\nsummary {\n display: list-item; // 1\n cursor: pointer;\n}\n\n// Add the correct display for template & main in IE 11\n\ntemplate {\n display: none;\n}\n\nmain {\n display: block;\n}\n\n// Always hide an element with the `hidden` HTML attribute.\n\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n","/*!\n * Bootstrap v5.0.0-alpha1 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2020 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2020 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n */\n:root {\n --blue: #0d6efd;\n --indigo: #6610f2;\n --purple: #6f42c1;\n --pink: #d63384;\n --red: #dc3545;\n --orange: #fd7e14;\n --yellow: #ffc107;\n --green: #28a745;\n --teal: #20c997;\n --cyan: #17a2b8;\n --white: #fff;\n --gray: #6c757d;\n --gray-dark: #343a40;\n --primary: #0d6efd;\n --secondary: #6c757d;\n --success: #28a745;\n --info: #17a2b8;\n --warning: #ffc107;\n --danger: #dc3545;\n --light: #f8f9fa;\n --dark: #343a40;\n --font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n --font-family-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n}\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box;\n}\n\nbody {\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n\n[tabindex=\"-1\"]:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0 !important;\n}\n\nhr {\n margin: 1rem 0;\n color: inherit;\n background-color: currentColor;\n border: 0;\n opacity: 0.25;\n}\n\nhr:not([size]) {\n height: 1px;\n}\n\nh1, .h1, h2, .h2, h3, .h3, h4, .h4, h5, .h5, h6, .h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-weight: 500;\n line-height: 1.2;\n}\n\nh1, .h1 {\n font-size: calc(1.375rem + 1.5vw);\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n h1, .h1 {\n  font-size: 2.5rem;\n }\n}\n\nh2, .h2 {\n font-size: calc(1.325rem + 0.9vw);\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n h2, .h2 {\n  font-size: 2rem;\n }\n}\n\nh3, .h3 {\n font-size: calc(1.3rem + 0.6vw);\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n h3, .h3 {\n  font-size: 1.75rem;\n }\n}\n\nh4, .h4 {\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n h4, .h4 {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\nh5, .h5 {\n font-size: 1.25rem;\n}\n\nh6, .h6 {\n font-size: 1rem;\n}\n\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] {\n text-decoration: underline;\n -webkit-text-decoration: underline dotted;\n text-decoration: underline dotted;\n cursor: help;\n -webkit-text-decoration-skip-ink: none;\n text-decoration-skip-ink: none;\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul {\n padding-left: 2rem;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: 700;\n}\n\ndd {\n margin-bottom: .5rem;\n margin-left: 0;\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: bolder;\n}\n\nsmall, .small {\n font-size: 0.875em;\n}\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n font-size: 0.75em;\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub {\n bottom: -.25em;\n}\n\nsup {\n top: -.5em;\n}\n\na {\n color: #0d6efd;\n text-decoration: none;\n}\n\na:hover {\n color: #024dbc;\n text-decoration: underline;\n}\n\na:not([href]), a:not([href]):hover {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n font-size: 1em;\n}\n\npre {\n display: block;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n overflow: auto;\n font-size: 0.875em;\n}\n\npre code {\n font-size: inherit;\n color: inherit;\n word-break: normal;\n}\n\ncode {\n font-size: 0.875em;\n color: #d63384;\n word-wrap: break-word;\n}\n\na > code {\n color: inherit;\n}\n\nkbd {\n padding: 0.2rem 0.4rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\nkbd kbd {\n padding: 0;\n font-size: 1em;\n font-weight: 700;\n}\n\nfigure {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n}\n\nsvg {\n overflow: hidden;\n vertical-align: middle;\n}\n\ntable {\n border-collapse: collapse;\n}\n\ncaption {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n text-align: left;\n caption-side: bottom;\n}\n\nth {\n text-align: inherit;\n}\n\nlabel {\n display: inline-block;\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\nbutton {\n border-radius: 0;\n}\n\nbutton:focus {\n outline: 1px dotted;\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0;\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\ninput {\n overflow: visible;\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\n\n[list]::-webkit-calendar-picker-indicator {\n display: none;\n}\n\nbutton,\n[type=\"button\"],\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button;\n}\n\nbutton:not(:disabled),\n[type=\"button\"]:not(:disabled),\n[type=\"reset\"]:not(:disabled),\n[type=\"submit\"]:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n}\n\n::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ninput[type=\"date\"],\ninput[type=\"time\"],\ninput[type=\"datetime-local\"],\ninput[type=\"month\"] {\n -webkit-appearance: textfield;\n}\n\ntextarea {\n overflow: auto;\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n min-width: 0;\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\nlegend {\n float: left;\n width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n line-height: inherit;\n color: inherit;\n white-space: normal;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n legend {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\nmark, .mark {\n padding: 0.2em;\n background-color: #fcf8e3;\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline;\n}\n\n::-webkit-datetime-edit {\n overflow: visible;\n line-height: 0;\n}\n\n[type=\"search\"] {\n outline-offset: -2px;\n -webkit-appearance: textfield;\n}\n\n::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n::-webkit-color-swatch-wrapper {\n padding: 0;\n}\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit;\n -webkit-appearance: button;\n}\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\nsummary {\n display: list-item;\n cursor: pointer;\n}\n\ntemplate {\n display: none;\n}\n\nmain {\n display: block;\n}\n\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n\n.lead {\n font-size: 1.25rem;\n font-weight: 300;\n}\n\n.display-1 {\n font-size: calc(1.725rem + 5.7vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-1 {\n  font-size: 6rem;\n }\n}\n\n.display-2 {\n font-size: calc(1.675rem + 5.1vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-2 {\n  font-size: 5.5rem;\n }\n}\n\n.display-3 {\n font-size: calc(1.575rem + 3.9vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-3 {\n  font-size: 4.5rem;\n }\n}\n\n.display-4 {\n font-size: calc(1.475rem + 2.7vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-4 {\n  font-size: 3.5rem;\n }\n}\n\n.list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n}\n\n.list-inline-item:not(:last-child) {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.initialism {\n font-size: 0.875em;\n text-transform: uppercase;\n}\n\n.blockquote {\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.blockquote-footer {\n display: block;\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.blockquote-footer::before {\n content: \"\\2014\\00A0\";\n}\n\n.img-fluid {\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.img-thumbnail {\n padding: 0.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n border-radius: 0.25rem;\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.figure {\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: 0.5rem;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.container {\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container {\n  max-width: 540px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .container {\n  max-width: 720px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .container {\n  max-width: 960px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .container {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.container-fluid, .container-sm, .container-md, .container-lg, .container-xl {\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container, .container-sm {\n  max-width: 540px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .container, .container-sm, .container-md {\n  max-width: 720px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg {\n  max-width: 960px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg, .container-xl {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n}\n\n.no-gutters {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.no-gutters > .col,\n.no-gutters > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12, .col,\n.col-auto, .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12, .col-sm,\n.col-sm-auto, .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12, .col-md,\n.col-md-auto, .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12, .col-lg,\n.col-lg-auto, .col-xl-1, .col-xl-2, .col-xl-3, .col-xl-4, .col-xl-5, .col-xl-6, .col-xl-7, .col-xl-8, .col-xl-9, .col-xl-10, .col-xl-11, .col-xl-12, .col-xl,\n.col-xl-auto {\n position: relative;\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n}\n\n.col {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.row-cols-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.row-cols-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.row-cols-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n}\n\n.row-cols-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n}\n\n.col-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n}\n\n.col-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.col-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.col-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n}\n\n.col-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.col-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n}\n\n.col-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n}\n\n.col-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n}\n\n.col-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n}\n\n.col-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n}\n\n.col-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.offset-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n}\n\n.offset-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n}\n\n.offset-3 {\n margin-left: 25%;\n}\n\n.offset-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n}\n\n.offset-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n}\n\n.offset-6 {\n margin-left: 50%;\n}\n\n.offset-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n}\n\n.offset-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n}\n\n.offset-9 {\n margin-left: 75%;\n}\n\n.offset-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n}\n\n.offset-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .col-sm {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-1 > * {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-2 > * {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .row-cols-sm-3 > * {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-sm-4 > * {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .row-cols-sm-5 > * {\n  flex: 0 0 20%;\n  max-width: 20%;\n }\n .row-cols-sm-6 > * {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n  max-width: 100%;\n }\n .col-sm-1 {\n  flex: 0 0 8.333333%;\n  max-width: 8.333333%;\n }\n .col-sm-2 {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-3 {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .col-sm-4 {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .col-sm-5 {\n  flex: 0 0 41.666667%;\n  max-width: 41.666667%;\n }\n .col-sm-6 {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .col-sm-7 {\n  flex: 0 0 58.333333%;\n  max-width: 58.333333%;\n }\n .col-sm-8 {\n  flex: 0 0 66.666667%;\n  max-width: 66.666667%;\n }\n .col-sm-9 {\n  flex: 0 0 75%;\n  max-width: 75%;\n }\n .col-sm-10 {\n  flex: 0 0 83.333333%;\n  max-width: 83.333333%;\n }\n .col-sm-11 {\n  flex: 0 0 91.666667%;\n  max-width: 91.666667%;\n }\n .col-sm-12 {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .offset-sm-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n .offset-sm-1 {\n  margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-sm-2 {\n  margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-sm-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .offset-sm-4 {\n  margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-sm-5 {\n  margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-sm-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .offset-sm-7 {\n  margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-sm-8 {\n  margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-sm-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .offset-sm-10 {\n  margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-sm-11 {\n  margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .col-md {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-1 > * {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-2 > * {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .row-cols-md-3 > * {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-md-4 > * {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .row-cols-md-5 > * {\n  flex: 0 0 20%;\n  max-width: 20%;\n }\n .row-cols-md-6 > * {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n  max-width: 100%;\n }\n .col-md-1 {\n  flex: 0 0 8.333333%;\n  max-width: 8.333333%;\n }\n .col-md-2 {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-3 {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .col-md-4 {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .col-md-5 {\n  flex: 0 0 41.666667%;\n  max-width: 41.666667%;\n }\n .col-md-6 {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .col-md-7 {\n  flex: 0 0 58.333333%;\n  max-width: 58.333333%;\n }\n .col-md-8 {\n  flex: 0 0 66.666667%;\n  max-width: 66.666667%;\n }\n .col-md-9 {\n  flex: 0 0 75%;\n  max-width: 75%;\n }\n .col-md-10 {\n  flex: 0 0 83.333333%;\n  max-width: 83.333333%;\n }\n .col-md-11 {\n  flex: 0 0 91.666667%;\n  max-width: 91.666667%;\n }\n .col-md-12 {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .offset-md-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n .offset-md-1 {\n  margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-md-2 {\n  margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-md-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .offset-md-4 {\n  margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-md-5 {\n  margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-md-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .offset-md-7 {\n  margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-md-8 {\n  margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-md-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .offset-md-10 {\n  margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-md-11 {\n  margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .col-lg {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-1 > * {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-2 > * {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .row-cols-lg-3 > * {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-lg-4 > * {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .row-cols-lg-5 > * {\n  flex: 0 0 20%;\n  max-width: 20%;\n }\n .row-cols-lg-6 > * {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n  max-width: 100%;\n }\n .col-lg-1 {\n  flex: 0 0 8.333333%;\n  max-width: 8.333333%;\n }\n .col-lg-2 {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-3 {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .col-lg-4 {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .col-lg-5 {\n  flex: 0 0 41.666667%;\n  max-width: 41.666667%;\n }\n .col-lg-6 {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .col-lg-7 {\n  flex: 0 0 58.333333%;\n  max-width: 58.333333%;\n }\n .col-lg-8 {\n  flex: 0 0 66.666667%;\n  max-width: 66.666667%;\n }\n .col-lg-9 {\n  flex: 0 0 75%;\n  max-width: 75%;\n }\n .col-lg-10 {\n  flex: 0 0 83.333333%;\n  max-width: 83.333333%;\n }\n .col-lg-11 {\n  flex: 0 0 91.666667%;\n  max-width: 91.666667%;\n }\n .col-lg-12 {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .offset-lg-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n .offset-lg-1 {\n  margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-lg-2 {\n  margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-lg-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .offset-lg-4 {\n  margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-lg-5 {\n  margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-lg-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .offset-lg-7 {\n  margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-lg-8 {\n  margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-lg-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .offset-lg-10 {\n  margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-lg-11 {\n  margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .col-xl {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-1 > * {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-2 > * {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .row-cols-xl-3 > * {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-xl-4 > * {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .row-cols-xl-5 > * {\n  flex: 0 0 20%;\n  max-width: 20%;\n }\n .row-cols-xl-6 > * {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n  max-width: 100%;\n }\n .col-xl-1 {\n  flex: 0 0 8.333333%;\n  max-width: 8.333333%;\n }\n .col-xl-2 {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-3 {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .col-xl-4 {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .col-xl-5 {\n  flex: 0 0 41.666667%;\n  max-width: 41.666667%;\n }\n .col-xl-6 {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .col-xl-7 {\n  flex: 0 0 58.333333%;\n  max-width: 58.333333%;\n }\n .col-xl-8 {\n  flex: 0 0 66.666667%;\n  max-width: 66.666667%;\n }\n .col-xl-9 {\n  flex: 0 0 75%;\n  max-width: 75%;\n }\n .col-xl-10 {\n  flex: 0 0 83.333333%;\n  max-width: 83.333333%;\n }\n .col-xl-11 {\n  flex: 0 0 91.666667%;\n  max-width: 91.666667%;\n }\n .col-xl-12 {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .offset-xl-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n .offset-xl-1 {\n  margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-xl-2 {\n  margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-xl-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .offset-xl-4 {\n  margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-xl-5 {\n  margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-xl-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .offset-xl-7 {\n  margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-xl-8 {\n  margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-xl-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .offset-xl-10 {\n  margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-xl-11 {\n  margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n.table {\n width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n color: #212529;\n vertical-align: top;\n}\n\n.table th,\n.table td {\n padding: 0.5rem;\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table tbody {\n vertical-align: inherit;\n}\n\n.table thead th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom-color: #495057;\n}\n\n.table tbody + tbody {\n border-top: 2px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-sm th,\n.table-sm td {\n padding: 0.25rem;\n}\n\n.table-bordered {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered th,\n.table-bordered td {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered thead th,\n.table-bordered thead td {\n border-bottom-width: 2px;\n}\n\n.table-borderless th,\n.table-borderless td,\n.table-borderless thead th,\n.table-borderless tbody + tbody {\n border: 0;\n}\n\n.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n.table-hover tbody tr:hover {\n color: #212529;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-primary,\n.table-primary > th,\n.table-primary > td {\n background-color: #bbd6fe;\n}\n\n.table-primary th,\n.table-primary td,\n.table-primary thead th,\n.table-primary tbody + tbody {\n border-color: #81b4fe;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover {\n background-color: #a2c7fe;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover > td,\n.table-hover .table-primary:hover > th {\n background-color: #a2c7fe;\n}\n\n.table-secondary,\n.table-secondary > th,\n.table-secondary > td {\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.table-secondary th,\n.table-secondary td,\n.table-secondary thead th,\n.table-secondary tbody + tbody {\n border-color: #b3b7bb;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover > td,\n.table-hover .table-secondary:hover > th {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-success,\n.table-success > th,\n.table-success > td {\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.table-success th,\n.table-success td,\n.table-success thead th,\n.table-success tbody + tbody {\n border-color: #8fd19e;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover > td,\n.table-hover .table-success:hover > th {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-info,\n.table-info > th,\n.table-info > td {\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.table-info th,\n.table-info td,\n.table-info thead th,\n.table-info tbody + tbody {\n border-color: #86cfda;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover > td,\n.table-hover .table-info:hover > th {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-warning,\n.table-warning > th,\n.table-warning > td {\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.table-warning th,\n.table-warning td,\n.table-warning thead th,\n.table-warning tbody + tbody {\n border-color: #ffdf7e;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover > td,\n.table-hover .table-warning:hover > th {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-danger,\n.table-danger > th,\n.table-danger > td {\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.table-danger th,\n.table-danger td,\n.table-danger thead th,\n.table-danger tbody + tbody {\n border-color: #ed969e;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover > td,\n.table-hover .table-danger:hover > th {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-light,\n.table-light > th,\n.table-light > td {\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.table-light th,\n.table-light td,\n.table-light thead th,\n.table-light tbody + tbody {\n border-color: #fbfcfc;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover > td,\n.table-hover .table-light:hover > th {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-dark,\n.table-dark > th,\n.table-dark > td {\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th,\n.table-dark tbody + tbody {\n border-color: #95999c;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover > td,\n.table-hover .table-dark:hover > th {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-active,\n.table-active > th,\n.table-active > td {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover > td,\n.table-hover .table-active:hover > th {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table .thead-dark th {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table .thead-light th {\n color: #495057;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.table-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th {\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table-dark.table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.table-dark.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);\n}\n\n.table-dark.table-hover tbody tr:hover {\n color: #fff;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.075);\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .table-responsive-sm {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-sm > .table-bordered {\n  border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 767.98px) {\n .table-responsive-md {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-md > .table-bordered {\n  border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .table-responsive-lg {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-lg > .table-bordered {\n  border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .table-responsive-xl {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-xl > .table-bordered {\n  border: 0;\n }\n}\n\n.table-responsive {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n}\n\n.table-responsive > .table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.col-form-label {\n padding-top: calc(0.375rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.375rem + 1px);\n margin-bottom: 0;\n font-size: inherit;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: calc(0.5rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.5rem + 1px);\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: calc(0.25rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.25rem + 1px);\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n min-height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.form-control::-ms-expand {\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.form-control:focus {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #8bbafe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-control::-webkit-input-placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control::-moz-placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control:-ms-input-placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control::-ms-input-placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control::placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control:disabled, .form-control[readonly] {\n background-color: #e9ecef;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0;\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: 1px 0;\n}\n\n.form-control-plaintext.form-control-sm, .form-control-plaintext.form-control-lg {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.form-control-sm {\n min-height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.form-control-lg {\n min-height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.form-control-color {\n max-width: 3rem;\n padding: 0.375rem;\n}\n\n.form-control-color::-moz-color-swatch {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-control-color::-webkit-color-swatch {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-select {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 1.75rem 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n vertical-align: middle;\n background: #fff url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\") no-repeat right 0.75rem center/16px 12px;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n -webkit-appearance: none;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n}\n\n.form-select:focus {\n border-color: #8bbafe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-select:focus::-ms-value {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n}\n\n.form-select[multiple], .form-select[size]:not([size=\"1\"]) {\n height: auto;\n padding-right: 0.75rem;\n background-image: none;\n}\n\n.form-select:disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.form-select::-ms-expand {\n display: none;\n}\n\n.form-select:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #495057;\n}\n\n.form-select-sm {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding-top: 0.25rem;\n padding-bottom: 0.25rem;\n padding-left: 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.form-select-lg {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n padding-left: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.form-check {\n display: block;\n min-height: 1.5rem;\n padding-left: 1.75em;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n\n.form-check .form-check-input {\n float: left;\n margin-left: -1.75em;\n}\n\n.form-check-input {\n width: 1.25em;\n height: 1.25em;\n margin-top: 0.125em;\n vertical-align: top;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.25);\n -webkit-appearance: none;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n -webkit-print-color-adjust: exact;\n color-adjust: exact;\n}\n\n.form-check-input[type=\"checkbox\"] {\n border-radius: 0.25em;\n}\n\n.form-check-input[type=\"radio\"] {\n border-radius: 50%;\n}\n\n.form-check-input:active {\n -webkit-filter: brightness(90%);\n filter: brightness(90%);\n}\n\n.form-check-input:focus {\n border-color: #8bbafe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-check-input:checked {\n background-color: #0d6efd;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center center;\n background-size: 1em;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.form-check-input:checked[type=\"checkbox\"] {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23fff' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='3' d='M4 8.5L6.5 11l6-6'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-check-input:checked[type=\"radio\"] {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='2' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-check-input[type=\"checkbox\"]:indeterminate {\n background-color: #0d6efd;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center center;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23fff' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='3' d='M5 8h6'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-size: 1em;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.form-check-input:disabled {\n pointer-events: none;\n -webkit-filter: none;\n filter: none;\n opacity: .5;\n}\n\n.form-check-input[disabled] ~ .form-check-label, .form-check-input:disabled ~ .form-check-label {\n opacity: .5;\n}\n\n.form-check-label {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.form-switch {\n padding-left: 2.5em;\n}\n\n.form-switch .form-check-input {\n width: 2em;\n margin-left: -2.5em;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='rgba%280, 0, 0, 0.25%29'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: left center;\n background-size: contain;\n border-radius: 2em;\n -webkit-print-color-adjust: exact;\n color-adjust: exact;\n}\n\n.form-switch .form-check-input:focus {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%2380bdff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-switch .form-check-input:checked {\n background-position: right center;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-block;\n margin-right: 1rem;\n}\n\n.form-file {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.form-file-input {\n position: relative;\n z-index: 2;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin: 0;\n opacity: 0;\n}\n\n.form-file-input:focus ~ .form-file-label {\n border-color: #8bbafe;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-file-input:focus-within ~ .form-file-label {\n border-color: #8bbafe;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-file-input[disabled] ~ .form-file-label .form-file-text,\n.form-file-input:disabled ~ .form-file-label .form-file-text {\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.form-file-label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n border-color: #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-file-text {\n display: block;\n flex-grow: 1;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n overflow: hidden;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n background-color: #fff;\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 1px;\n border-top-left-radius: inherit;\n border-bottom-left-radius: inherit;\n}\n\n.form-file-button {\n display: block;\n flex-shrink: 0;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin-left: -1px;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 1px;\n border-top-right-radius: inherit;\n border-bottom-right-radius: inherit;\n}\n\n.form-range {\n width: 100%;\n height: 1.4rem;\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n -webkit-appearance: none;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n}\n\n.form-range:focus {\n outline: none;\n}\n\n.form-range:focus::-webkit-slider-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-range:focus::-moz-range-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-range:focus::-ms-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-range::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n}\n\n.form-range::-webkit-slider-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: -0.25rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n -webkit-transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n -webkit-appearance: none;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-webkit-slider-thumb {\n  -webkit-transition: none;\n  transition: none;\n }\n}\n\n.form-range::-webkit-slider-thumb:active {\n background-color: #bed8fe;\n}\n\n.form-range::-webkit-slider-runnable-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.form-range::-moz-range-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n -moz-transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-moz-range-thumb {\n  -moz-transition: none;\n  transition: none;\n }\n}\n\n.form-range::-moz-range-thumb:active {\n background-color: #bed8fe;\n}\n\n.form-range::-moz-range-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.form-range::-ms-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.2rem;\n margin-left: 0.2rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n -ms-transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-ms-thumb {\n  -ms-transition: none;\n  transition: none;\n }\n}\n\n.form-range::-ms-thumb:active {\n background-color: #bed8fe;\n}\n\n.form-range::-ms-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n border-width: 0.5rem;\n}\n\n.form-range::-ms-fill-lower {\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.form-range::-ms-fill-upper {\n margin-right: 15px;\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.form-range:disabled {\n pointer-events: none;\n}\n\n.form-range:disabled::-webkit-slider-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.form-range:disabled::-moz-range-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.form-range:disabled::-ms-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.form-row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -5px;\n margin-left: -5px;\n}\n\n.form-row > .col,\n.form-row > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 5px;\n padding-left: 5px;\n}\n\n.form-inline {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n}\n\n.form-inline .form-check {\n width: 100%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .form-inline label {\n  display: flex;\n  align-items: center;\n  justify-content: center;\n  margin-bottom: 0;\n }\n .form-inline .form-control {\n  display: inline-block;\n  width: auto;\n  vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .form-control-plaintext {\n  display: inline-block;\n }\n .form-inline .input-group,\n .form-inline .form-select {\n  width: auto;\n }\n .form-inline .form-check {\n  display: flex;\n  align-items: center;\n  justify-content: center;\n  width: auto;\n  padding-left: 0;\n }\n .form-inline .form-check-input {\n  position: relative;\n  flex-shrink: 0;\n  margin-top: 0;\n  margin-right: 0.25rem;\n  margin-left: 0;\n }\n}\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n}\n\n.input-group > .form-control,\n.input-group > .form-select,\n.input-group > .form-file {\n position: relative;\n flex: 1 1 0%;\n min-width: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.input-group > .form-control + .form-control,\n.input-group > .form-control + .form-select,\n.input-group > .form-control + .form-file,\n.input-group > .form-select + .form-control,\n.input-group > .form-select + .form-select,\n.input-group > .form-select + .form-file,\n.input-group > .form-file + .form-control,\n.input-group > .form-file + .form-select,\n.input-group > .form-file + .form-file {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group > .form-control:focus,\n.input-group > .form-select:focus,\n.input-group > .form-file .form-file-input:focus ~ .form-file-label {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group > .form-file .form-file-input:focus {\n z-index: 4;\n}\n\n.input-group > .form-control:not(:last-child),\n.input-group > .form-select:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .form-control:not(:first-child),\n.input-group > .form-select:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .form-file {\n display: flex;\n align-items: center;\n}\n\n.input-group > .form-file:not(:last-child) .form-file-label {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .form-file:not(:first-child) .form-file-label {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group-prepend,\n.input-group-append {\n display: flex;\n}\n\n.input-group-prepend .btn,\n.input-group-append .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n}\n\n.input-group-prepend .btn:focus,\n.input-group-append .btn:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group-prepend .btn + .btn,\n.input-group-prepend .btn + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .btn,\n.input-group-append .btn + .btn,\n.input-group-append .btn + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .btn {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group-prepend {\n margin-right: -1px;\n}\n\n.input-group-append {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #e9ecef;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control {\n min-height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n}\n\n.input-group-lg > .form-select {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-lg > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control {\n min-height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n}\n\n.input-group-sm > .form-select {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .form-select,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-sm > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-sm > .form-select {\n padding-right: 1.75rem;\n}\n\n.input-group > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group > .input-group-append:last-child > .input-group-text:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .input-group-append > .btn,\n.input-group > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .input-group-text:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.valid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #28a745;\n}\n\n.valid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n color: #fff;\n background-color: rgba(40, 167, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated :valid ~ .valid-tooltip,\n.is-valid ~ .valid-feedback,\n.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:valid, .form-control.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:valid:focus, .form-control.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:valid, textarea.form-control.is-valid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:valid, .form-select.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-right: calc(0.75em + 2.3125rem);\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\") no-repeat right 0.75rem center/16px 12px, url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\") #fff no-repeat center right 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:valid:focus, .form-select.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid, .form-check-input.is-valid {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid:checked, .form-check-input.is-valid:checked {\n background-color: #34ce57;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid:focus, .form-check-input.is-valid:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-valid ~ .form-check-label {\n color: #28a745;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input ~ .valid-feedback {\n margin-left: .5em;\n}\n\n.was-validated .form-file-input:valid ~ .form-file-label, .form-file-input.is-valid ~ .form-file-label {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .form-file-input:valid:focus ~ .form-file-label, .form-file-input.is-valid:focus ~ .form-file-label {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.invalid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #dc3545;\n}\n\n.invalid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n color: #fff;\n background-color: rgba(220, 53, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated :invalid ~ .invalid-tooltip,\n.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid, .form-control.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid:focus, .form-control.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:invalid, textarea.form-control.is-invalid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:invalid, .form-select.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-right: calc(0.75em + 2.3125rem);\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\") no-repeat right 0.75rem center/16px 12px, url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\") #fff no-repeat center right 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:invalid:focus, .form-select.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid, .form-check-input.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid:checked, .form-check-input.is-invalid:checked {\n background-color: #e4606d;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid:focus, .form-check-input.is-invalid:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-invalid ~ .form-check-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input ~ .invalid-feedback {\n margin-left: .5em;\n}\n\n.was-validated .form-file-input:invalid ~ .form-file-label, .form-file-input.is-invalid ~ .form-file-label {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .form-file-input:invalid:focus ~ .form-file-label, .form-file-input.is-invalid:focus ~ .form-file-label {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n text-align: center;\n vertical-align: middle;\n cursor: pointer;\n -webkit-user-select: none;\n -moz-user-select: none;\n -ms-user-select: none;\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .btn {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.btn:hover {\n color: #212529;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn:focus, .btn.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.btn:disabled, .btn.disabled,\nfieldset:disabled .btn {\n pointer-events: none;\n opacity: 0.65;\n}\n\n.btn-primary {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #025ce2;\n border-color: #0257d5;\n}\n\n.btn-primary:focus, .btn-primary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #025ce2;\n border-color: #0257d5;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(49, 132, 253, 0.5);\n}\n\n.btn-primary:active, .btn-primary.active,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #0257d5;\n border-color: #0252c9;\n}\n\n.btn-primary:active:focus, .btn-primary.active:focus,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(49, 132, 253, 0.5);\n}\n\n.btn-primary:disabled, .btn-primary.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n}\n\n.btn-secondary:focus, .btn-secondary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary:active, .btn-secondary.active,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #545b62;\n border-color: #4e555b;\n}\n\n.btn-secondary:active:focus, .btn-secondary.active:focus,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary:disabled, .btn-secondary.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-success {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n}\n\n.btn-success:focus, .btn-success.focus {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-success:active, .btn-success.active,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1e7e34;\n border-color: #1c7430;\n}\n\n.btn-success:active:focus, .btn-success.active:focus,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-success:disabled, .btn-success.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-info {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n}\n\n.btn-info:focus, .btn-info.focus {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-info:active, .btn-info.active,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #117a8b;\n border-color: #10707f;\n}\n\n.btn-info:active:focus, .btn-info.active:focus,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-info:disabled, .btn-info.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-warning {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n}\n\n.btn-warning:focus, .btn-warning.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-warning:active, .btn-warning.active,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #d39e00;\n border-color: #c69500;\n}\n\n.btn-warning:active:focus, .btn-warning.active:focus,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-warning:disabled, .btn-warning.disabled {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n}\n\n.btn-danger:focus, .btn-danger.focus {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-danger:active, .btn-danger.active,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #bd2130;\n border-color: #b21f2d;\n}\n\n.btn-danger:active:focus, .btn-danger.active:focus,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-danger:disabled, .btn-danger.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-light {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n}\n\n.btn-light:focus, .btn-light.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-light:active, .btn-light.active,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #dae0e5;\n border-color: #d3d9df;\n}\n\n.btn-light:active:focus, .btn-light.active:focus,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-light:disabled, .btn-light.disabled {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n}\n\n.btn-dark:focus, .btn-dark.focus {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-dark:active, .btn-dark.active,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1d2124;\n border-color: #171a1d;\n}\n\n.btn-dark:active:focus, .btn-dark.active:focus,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-dark:disabled, .btn-dark.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-primary {\n color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-outline-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-outline-primary:focus, .btn-outline-primary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary:active, .btn-outline-primary.active,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-outline-primary:active:focus, .btn-outline-primary.active:focus,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary:disabled, .btn-outline-primary.disabled {\n color: #0d6efd;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-secondary {\n color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:focus, .btn-outline-secondary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary:active, .btn-outline-secondary.active,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:active:focus, .btn-outline-secondary.active:focus,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary:disabled, .btn-outline-secondary.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-success {\n color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:focus, .btn-outline-success.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success:active, .btn-outline-success.active,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:active:focus, .btn-outline-success.active:focus,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success:disabled, .btn-outline-success.disabled {\n color: #28a745;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-info {\n color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:focus, .btn-outline-info.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info:active, .btn-outline-info.active,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:active:focus, .btn-outline-info.active:focus,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info:disabled, .btn-outline-info.disabled {\n color: #17a2b8;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-warning {\n color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:focus, .btn-outline-warning.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning:active, .btn-outline-warning.active,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:active:focus, .btn-outline-warning.active:focus,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning:disabled, .btn-outline-warning.disabled {\n color: #ffc107;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-danger {\n color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:focus, .btn-outline-danger.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger:active, .btn-outline-danger.active,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:active:focus, .btn-outline-danger.active:focus,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger:disabled, .btn-outline-danger.disabled {\n color: #dc3545;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-light {\n color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:focus, .btn-outline-light.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light:active, .btn-outline-light.active,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:active:focus, .btn-outline-light.active:focus,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light:disabled, .btn-outline-light.disabled {\n color: #f8f9fa;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-dark {\n color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:focus, .btn-outline-dark.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark:active, .btn-outline-dark.active,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:active:focus, .btn-outline-dark.active:focus,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark:disabled, .btn-outline-dark.disabled {\n color: #343a40;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-link {\n font-weight: 400;\n color: #0d6efd;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn-link:hover {\n color: #024dbc;\n text-decoration: underline;\n}\n\n.btn-link:focus, .btn-link.focus {\n text-decoration: underline;\n box-shadow: none;\n}\n\n.btn-link:disabled, .btn-link.disabled {\n color: #6c757d;\n}\n\n.btn-lg, .btn-group-lg > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.btn-sm, .btn-group-sm > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n.btn-block + .btn-block {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\n.fade {\n transition: opacity 0.15s linear;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .fade {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.fade:not(.show) {\n opacity: 0;\n}\n\n.collapse:not(.show) {\n display: none;\n}\n\n.collapsing {\n height: 0;\n overflow: hidden;\n transition: height 0.35s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .collapsing {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.dropup,\n.dropright,\n.dropdown,\n.dropleft {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: 1000;\n display: none;\n min-width: 10rem;\n padding: 0.5rem 0;\n margin: 0.125rem 0 0;\n font-size: 1rem;\n color: #212529;\n text-align: left;\n list-style: none;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.dropdown-menu-left {\n right: auto;\n left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu-right {\n right: 0;\n left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .dropdown-menu-sm-left {\n  right: auto;\n  left: 0;\n }\n .dropdown-menu-sm-right {\n  right: 0;\n  left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .dropdown-menu-md-left {\n  right: auto;\n  left: 0;\n }\n .dropdown-menu-md-right {\n  right: 0;\n  left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .dropdown-menu-lg-left {\n  right: auto;\n  left: 0;\n }\n .dropdown-menu-lg-right {\n  right: 0;\n  left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .dropdown-menu-xl-left {\n  right: auto;\n  left: 0;\n }\n .dropdown-menu-xl-right {\n  right: 0;\n  left: auto;\n }\n}\n\n.dropup .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0.3em solid;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: auto;\n left: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-left: 0.125rem;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n border-left: 0.3em solid;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: 100%;\n left: auto;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.125rem;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n display: none;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::before {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0.3em solid;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::before {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropdown-menu[x-placement^=\"top\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"right\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"bottom\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"left\"] {\n right: auto;\n bottom: auto;\n}\n\n.dropdown-divider {\n height: 0;\n margin: 0.5rem 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid #e9ecef;\n}\n\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n clear: both;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: inherit;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.dropdown-item:hover, .dropdown-item:focus {\n color: #16181b;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.dropdown-item.active, .dropdown-item:active {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #0d6efd;\n}\n\n.dropdown-item.disabled, .dropdown-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1.5rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 0.875rem;\n color: #6c757d;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n color: #212529;\n}\n\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle;\n}\n\n.btn-group > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:hover, .btn-group > .btn:focus, .btn-group > .btn:active, .btn-group > .btn.active,\n.btn-group-vertical > .btn:hover,\n.btn-group-vertical > .btn:focus,\n.btn-group-vertical > .btn:active,\n.btn-group-vertical > .btn.active {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.btn-toolbar .input-group {\n width: auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.5625rem;\n padding-left: 0.5625rem;\n}\n\n.dropdown-toggle-split::after,\n.dropup .dropdown-toggle-split::after,\n.dropright .dropdown-toggle-split::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle-split::before {\n margin-right: 0;\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split, .btn-group-sm > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.375rem;\n padding-left: 0.375rem;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split, .btn-group-lg > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.75rem;\n padding-left: 0.75rem;\n}\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group {\n width: 100%;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -1px;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn,\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"checkbox\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n}\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n}\n\n.nav-link:hover, .nav-link:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n}\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-item {\n margin-bottom: -1px;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link {\n border: 1px solid transparent;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link:hover, .nav-tabs .nav-link:focus {\n border-color: #e9ecef #e9ecef #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.active,\n.nav-tabs .nav-item.show .nav-link {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6 #dee2e6 #fff;\n}\n\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n margin-top: -1px;\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.nav-pills .nav-link {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-pills .nav-link.active,\n.nav-pills .show > .nav-link {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n}\n\n.nav-fill .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n}\n\n.nav-justified .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n}\n\n.tab-content > .tab-pane {\n display: none;\n}\n\n.tab-content > .active {\n display: block;\n}\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.navbar .container,\n.navbar .container-fluid, .navbar .container-sm, .navbar .container-md, .navbar .container-lg, .navbar .container-xl {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n}\n\n.navbar-brand {\n padding-top: 0.3125rem;\n padding-bottom: 0.3125rem;\n margin-right: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.navbar-brand:hover, .navbar-brand:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.navbar-nav .dropdown-menu {\n position: static;\n}\n\n.navbar-text {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-collapse {\n flex: 1 0 100%;\n align-items: center;\n}\n\n.navbar-toggler {\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.navbar-toggler:hover, .navbar-toggler:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center;\n background-size: 100%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .navbar-expand-sm {\n  flex-flow: row nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-sm > .container,\n .navbar-expand-sm > .container-fluid, .navbar-expand-sm > .container-sm, .navbar-expand-sm > .container-md, .navbar-expand-sm > .container-lg, .navbar-expand-sm > .container-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .navbar-expand-md {\n  flex-flow: row nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-md > .container,\n .navbar-expand-md > .container-fluid, .navbar-expand-md > .container-sm, .navbar-expand-md > .container-md, .navbar-expand-md > .container-lg, .navbar-expand-md > .container-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .navbar-expand-lg {\n  flex-flow: row nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-lg > .container,\n .navbar-expand-lg > .container-fluid, .navbar-expand-lg > .container-sm, .navbar-expand-lg > .container-md, .navbar-expand-lg > .container-lg, .navbar-expand-lg > .container-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .navbar-expand-xl {\n  flex-flow: row nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-xl > .container,\n .navbar-expand-xl > .container-fluid, .navbar-expand-xl > .container-sm, .navbar-expand-xl > .container-md, .navbar-expand-xl > .container-lg, .navbar-expand-xl > .container-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n\n.navbar-expand {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-expand > .container,\n.navbar-expand > .container-fluid, .navbar-expand > .container-sm, .navbar-expand > .container-md, .navbar-expand > .container-lg, .navbar-expand > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-toggler {\n display: none;\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand:hover, .navbar-light .navbar-brand:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-light .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.7);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.active {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%280, 0, 0, 0.5%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-light .navbar-text {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-text a,\n.navbar-light .navbar-text a:hover,\n.navbar-light .navbar-text a:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand:hover, .navbar-dark .navbar-brand:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-dark .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.75);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.25);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.active {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%28255, 255, 255, 0.5%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text a,\n.navbar-dark .navbar-text a:hover,\n.navbar-dark .navbar-text a:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: border-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card > hr {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.card > .list-group:first-child .list-group-item:first-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card > .list-group:last-child .list-group-item:last-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card-body {\n flex: 1 1 auto;\n min-height: 1px;\n padding: 1.25rem 1.25rem;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -0.375rem;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link:hover {\n text-decoration: none;\n}\n\n.card-link + .card-link {\n margin-left: 1.25rem;\n}\n\n.card-header {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 0;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-header:first-child {\n border-radius: calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px) 0 0;\n}\n\n.card-header + .list-group .list-group-item:first-child {\n border-top: 0;\n}\n\n.card-footer {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-footer:last-child {\n border-radius: 0 0 calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-bottom: -0.75rem;\n margin-left: -0.625rem;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-left: -0.625rem;\n}\n\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: 1.25rem;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n flex-shrink: 0;\n width: 100%;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-deck .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-deck {\n  display: flex;\n  flex-flow: row wrap;\n  margin-right: -15px;\n  margin-left: -15px;\n }\n .card-deck .card {\n  flex: 1 0 0%;\n  margin-right: 15px;\n  margin-bottom: 0;\n  margin-left: 15px;\n }\n}\n\n.card-group > .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-group {\n  display: flex;\n  flex-flow: row wrap;\n }\n .card-group > .card {\n  flex: 1 0 0%;\n  margin-bottom: 0;\n }\n .card-group > .card + .card {\n  margin-left: 0;\n  border-left: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) {\n  border-top-right-radius: 0;\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-header {\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-footer {\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) {\n  border-top-left-radius: 0;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-header {\n  border-top-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-footer {\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n}\n\n.accordion > .card {\n overflow: hidden;\n}\n\n.accordion > .card:not(:last-of-type) {\n border-bottom: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card:not(:first-of-type) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card > .card-header {\n border-radius: 0;\n margin-bottom: -1px;\n}\n\n.breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: 0.75rem 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n list-style: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.breadcrumb-item {\n display: flex;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item {\n padding-left: 0.5rem;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item::before {\n display: inline-block;\n padding-right: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n content: \"/\";\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: underline;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: none;\n}\n\n.breadcrumb-item.active {\n color: #6c757d;\n}\n\n.pagination {\n display: flex;\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n color: #0d6efd;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.page-link:hover {\n z-index: 2;\n color: #024dbc;\n text-decoration: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.page-link:focus {\n z-index: 3;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.page-item:not(:first-child) .page-link {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.page-item.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.page-item.disabled .page-link {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.page-link {\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n}\n\n.page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-link {\n padding: 0.75rem 1.5rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.3rem;\n border-bottom-left-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.3rem;\n border-bottom-right-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-link {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.2rem;\n border-bottom-left-radius: 0.2rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.2rem;\n border-bottom-right-radius: 0.2rem;\n}\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: 0.25em 0.5em;\n font-size: 0.75em;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.badge:empty {\n display: none;\n}\n\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.alert-heading {\n color: inherit;\n}\n\n.alert-link {\n font-weight: 700;\n}\n\n.alert-dismissible {\n padding-right: 4rem;\n}\n\n.alert-dismissible .close {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n color: inherit;\n}\n\n.alert-primary {\n color: #073984;\n background-color: #cfe2ff;\n border-color: #bbd6fe;\n}\n\n.alert-primary .alert-link {\n color: #042454;\n}\n\n.alert-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #e2e3e5;\n border-color: #d6d8db;\n}\n\n.alert-secondary .alert-link {\n color: #202326;\n}\n\n.alert-success {\n color: #155724;\n background-color: #d4edda;\n border-color: #c3e6cb;\n}\n\n.alert-success .alert-link {\n color: #0b2e13;\n}\n\n.alert-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #d1ecf1;\n border-color: #bee5eb;\n}\n\n.alert-info .alert-link {\n color: #062c33;\n}\n\n.alert-warning {\n color: #856404;\n background-color: #fff3cd;\n border-color: #ffeeba;\n}\n\n.alert-warning .alert-link {\n color: #533f03;\n}\n\n.alert-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f8d7da;\n border-color: #f5c6cb;\n}\n\n.alert-danger .alert-link {\n color: #491217;\n}\n\n.alert-light {\n color: #818182;\n background-color: #fefefe;\n border-color: #fdfdfe;\n}\n\n.alert-light .alert-link {\n color: #686868;\n}\n\n.alert-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #d6d8d9;\n border-color: #c6c8ca;\n}\n\n.alert-dark .alert-link {\n color: #040505;\n}\n\n@-webkit-keyframes progress-bar-stripes {\n 0% {\n  background-position-x: 1rem;\n }\n}\n\n@keyframes progress-bar-stripes {\n 0% {\n  background-position-x: 1rem;\n }\n}\n\n.progress {\n display: flex;\n height: 1rem;\n overflow: hidden;\n font-size: 0.75rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #0d6efd;\n transition: width 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.progress-bar-striped {\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-size: 1rem 1rem;\n}\n\n.progress-bar-animated {\n -webkit-animation: progress-bar-stripes 1s linear infinite;\n animation: progress-bar-stripes 1s linear infinite;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar-animated {\n  -webkit-animation: none;\n  animation: none;\n }\n}\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%;\n color: #495057;\n text-align: inherit;\n}\n\n.list-group-item-action:hover, .list-group-item-action:focus {\n z-index: 1;\n color: #495057;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.list-group-item-action:active {\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 0;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.list-group-item:first-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-item:last-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-item.disabled, .list-group-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n}\n\n.list-group-item.active {\n z-index: 2;\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 0;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-top: -1px;\n border-top-width: 1px;\n}\n\n.list-group-horizontal {\n flex-direction: row;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .list-group-horizontal-sm {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .list-group-horizontal-md {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .list-group-horizontal-lg {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .list-group-horizontal-xl {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n.list-group-flush .list-group-item {\n border-right-width: 0;\n border-left-width: 0;\n border-radius: 0;\n}\n\n.list-group-flush .list-group-item:first-child {\n border-top-width: 0;\n}\n\n.list-group-flush:last-child .list-group-item:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n}\n\n.list-group-item-primary {\n color: #073984;\n background-color: #bbd6fe;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-primary.list-group-item-action:focus {\n color: #073984;\n background-color: #a2c7fe;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #073984;\n border-color: #073984;\n}\n\n.list-group-item-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-secondary.list-group-item-action:focus {\n color: #383d41;\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #383d41;\n border-color: #383d41;\n}\n\n.list-group-item-success {\n color: #155724;\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action:hover, .list-group-item-success.list-group-item-action:focus {\n color: #155724;\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #155724;\n border-color: #155724;\n}\n\n.list-group-item-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action:hover, .list-group-item-info.list-group-item-action:focus {\n color: #0c5460;\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #0c5460;\n border-color: #0c5460;\n}\n\n.list-group-item-warning {\n color: #856404;\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action:hover, .list-group-item-warning.list-group-item-action:focus {\n color: #856404;\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #856404;\n border-color: #856404;\n}\n\n.list-group-item-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action:hover, .list-group-item-danger.list-group-item-action:focus {\n color: #721c24;\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #721c24;\n border-color: #721c24;\n}\n\n.list-group-item-light {\n color: #818182;\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action:hover, .list-group-item-light.list-group-item-action:focus {\n color: #818182;\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #818182;\n border-color: #818182;\n}\n\n.list-group-item-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action:hover, .list-group-item-dark.list-group-item-action:focus {\n color: #1b1e21;\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #1b1e21;\n border-color: #1b1e21;\n}\n\n.close {\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n color: #000;\n text-shadow: 0 1px 0 #fff;\n opacity: .5;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .close {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\n.close:hover {\n color: #000;\n text-decoration: none;\n}\n\n.close:hover, .close:focus {\n opacity: .75;\n}\n\n.close:disabled, .close.disabled {\n pointer-events: none;\n}\n\nbutton.close {\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n -webkit-appearance: none;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n}\n\n.toast {\n max-width: 350px;\n overflow: hidden;\n font-size: 0.875rem;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15);\n -webkit-backdrop-filter: blur(10px);\n backdrop-filter: blur(10px);\n opacity: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.toast:not(:last-child) {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.toast.showing {\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.show {\n display: block;\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.hide {\n display: none;\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n color: #6c757d;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n.toast-body {\n padding: 0.75rem;\n}\n\n.modal-open {\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-open .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1050;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 0.5rem;\n pointer-events: none;\n}\n\n.modal.fade .modal-dialog {\n transition: transform 0.3s ease-out;\n transform: translate(0, -50px);\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .modal.fade .modal-dialog {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.modal.show .modal-dialog {\n transform: none;\n}\n\n.modal.modal-static .modal-dialog {\n transform: scale(1.02);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n display: flex;\n max-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: calc(100vh - 1rem);\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-header,\n.modal-dialog-scrollable .modal-footer {\n flex-shrink: 0;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-body {\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-centered::before {\n display: block;\n height: calc(100vh - 1rem);\n content: \"\";\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable {\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n height: 100%;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: none;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable::before {\n content: none;\n}\n\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%;\n pointer-events: auto;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1040;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: #000;\n}\n\n.modal-backdrop.fade {\n opacity: 0;\n}\n\n.modal-backdrop.show {\n opacity: 0.5;\n}\n\n.modal-header {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem 1rem;\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-header .close {\n padding: 1rem 1rem;\n margin: -1rem -1rem -1rem auto;\n}\n\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.modal-body {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n padding: 1rem;\n}\n\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: flex-end;\n padding: 0.75rem;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n border-bottom-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-footer > * {\n margin: 0.25rem;\n}\n\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .modal-dialog {\n  max-width: 500px;\n  margin: 1.75rem auto;\n }\n .modal-dialog-scrollable {\n  max-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-scrollable .modal-content {\n  max-height: calc(100vh - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered {\n  min-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered::before {\n  height: calc(100vh - 3.5rem);\n }\n .modal-sm {\n  max-width: 300px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .modal-lg,\n .modal-xl {\n  max-width: 800px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .modal-xl {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: 1070;\n display: block;\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n}\n\n.tooltip.show {\n opacity: 0.9;\n}\n\n.tooltip .tooltip-arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 0.8rem;\n height: 0.4rem;\n}\n\n.tooltip .tooltip-arrow::before {\n position: absolute;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-tooltip-top, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .tooltip-arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0;\n border-top-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-right, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .tooltip-arrow {\n left: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .tooltip-arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0.4rem 0;\n border-right-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .tooltip-arrow {\n top: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .tooltip-arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0 0.4rem 0.4rem;\n border-bottom-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-left, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .tooltip-arrow {\n right: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .tooltip-arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.4rem 0 0.4rem 0.4rem;\n border-left-color: #000;\n}\n\n.tooltip-inner {\n max-width: 200px;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #000;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1060;\n display: block;\n max-width: 276px;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.popover .popover-arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 0.5rem;\n margin: 0 0.3rem;\n}\n\n.popover .popover-arrow::before, .popover .popover-arrow::after {\n position: absolute;\n display: block;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-popover-top, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] {\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-top > .popover-arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .popover-arrow {\n bottom: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-top > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .popover-arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-top > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .popover-arrow::after {\n bottom: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-right, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] {\n margin-left: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-right > .popover-arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .popover-arrow {\n left: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-right > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .popover-arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-right > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .popover-arrow::after {\n left: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .popover-arrow {\n top: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .popover-arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .popover-arrow::after {\n top: 1px;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom .popover-header::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] .popover-header::before {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 50%;\n display: block;\n width: 1rem;\n margin-left: -0.5rem;\n content: \"\";\n border-bottom: 1px solid #f7f7f7;\n}\n\n.bs-popover-left, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-left > .popover-arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .popover-arrow {\n right: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-left > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .popover-arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-left > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .popover-arrow::after {\n right: 1px;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: #fff;\n}\n\n.popover-header {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n background-color: #f7f7f7;\n border-bottom: 1px solid #ebebeb;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.popover-header:empty {\n display: none;\n}\n\n.popover-body {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n color: #212529;\n}\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n}\n\n.carousel-inner::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: left;\n width: 100%;\n margin-right: -100%;\n -webkit-backface-visibility: hidden;\n backface-visibility: hidden;\n transition: transform 0.6s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-item {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-left),\n.active.carousel-item-right {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-right),\n.active.carousel-item-left {\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item {\n opacity: 0;\n transition-property: opacity;\n transform: none;\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item.active,\n.carousel-fade .carousel-item-next.carousel-item-left,\n.carousel-fade .carousel-item-prev.carousel-item-right {\n z-index: 1;\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-fade .active.carousel-item-left,\n.carousel-fade .active.carousel-item-right {\n z-index: 0;\n opacity: 0;\n transition: opacity 0s 0.6s;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-fade .active.carousel-item-left,\n .carousel-fade .active.carousel-item-right {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: 15%;\n color: #fff;\n text-align: center;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.15s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-control-prev,\n .carousel-control-next {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev:hover, .carousel-control-prev:focus,\n.carousel-control-next:hover,\n.carousel-control-next:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n opacity: 0.9;\n}\n\n.carousel-control-prev {\n left: 0;\n}\n\n.carousel-control-next {\n right: 0;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: 20px;\n height: 20px;\n background: no-repeat 50% / 100% 100%;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5L4.25 4l2.5-2.5L5.25 0z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M2.75 0l-1.5 1.5L3.75 4l-2.5 2.5L2.75 8l4-4-4-4z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 2;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding-left: 0;\n margin-right: 15%;\n margin-left: 15%;\n list-style: none;\n}\n\n.carousel-indicators li {\n box-sizing: content-box;\n flex: 0 1 auto;\n width: 30px;\n height: 3px;\n margin-right: 3px;\n margin-left: 3px;\n text-indent: -999px;\n cursor: pointer;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border-top: 10px solid transparent;\n border-bottom: 10px solid transparent;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-indicators li {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-indicators .active {\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n right: 15%;\n bottom: 1.25rem;\n left: 15%;\n padding-top: 1.25rem;\n padding-bottom: 1.25rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n}\n\n@-webkit-keyframes spinner-border {\n to {\n  transform: rotate(360deg);\n }\n}\n\n@keyframes spinner-border {\n to {\n  transform: rotate(360deg);\n }\n}\n\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: text-bottom;\n border: 0.25em solid currentColor;\n border-right-color: transparent;\n border-radius: 50%;\n -webkit-animation: spinner-border .75s linear infinite;\n animation: spinner-border .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n border-width: 0.2em;\n}\n\n@-webkit-keyframes spinner-grow {\n 0% {\n  transform: scale(0);\n }\n 50% {\n  opacity: 1;\n }\n}\n\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n  transform: scale(0);\n }\n 50% {\n  opacity: 1;\n }\n}\n\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: text-bottom;\n background-color: currentColor;\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n -webkit-animation: spinner-grow .75s linear infinite;\n animation: spinner-grow .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n}\n\n.clearfix::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.link-primary {\n color: #0d6efd;\n}\n\n.link-primary:hover, .link-primary:focus {\n color: #024dbc;\n}\n\n.link-secondary {\n color: #6c757d;\n}\n\n.link-secondary:hover, .link-secondary:focus {\n color: #494f54;\n}\n\n.link-success {\n color: #28a745;\n}\n\n.link-success:hover, .link-success:focus {\n color: #19692c;\n}\n\n.link-info {\n color: #17a2b8;\n}\n\n.link-info:hover, .link-info:focus {\n color: #0f6674;\n}\n\n.link-warning {\n color: #ffc107;\n}\n\n.link-warning:hover, .link-warning:focus {\n color: #ba8b00;\n}\n\n.link-danger {\n color: #dc3545;\n}\n\n.link-danger:hover, .link-danger:focus {\n color: #a71d2a;\n}\n\n.link-light {\n color: #f8f9fa;\n}\n\n.link-light:hover, .link-light:focus {\n color: #cbd3da;\n}\n\n.link-dark {\n color: #343a40;\n}\n\n.link-dark:hover, .link-dark:focus {\n color: #121416;\n}\n\n.embed-responsive {\n position: relative;\n width: 100%;\n}\n\n.embed-responsive::before {\n display: block;\n content: \"\";\n}\n\n.embed-responsive .embed-responsive-item,\n.embed-responsive iframe,\n.embed-responsive embed,\n.embed-responsive object,\n.embed-responsive video {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n width: 100%;\n height: 100%;\n border: 0;\n}\n\n.embed-responsive-21by9::before {\n padding-top: 42.857143%;\n}\n\n.embed-responsive-16by9::before {\n padding-top: 56.25%;\n}\n\n.embed-responsive-4by3::before {\n padding-top: 75%;\n}\n\n.embed-responsive-1by1::before {\n padding-top: 100%;\n}\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n@supports ((position: -webkit-sticky) or (position: sticky)) {\n .sticky-top {\n  position: -webkit-sticky;\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n @media (min-width: 576px) {\n  .sticky-sm-top {\n   position: -webkit-sticky;\n   position: sticky;\n   top: 0;\n   z-index: 1020;\n  }\n }\n @media (min-width: 768px) {\n  .sticky-md-top {\n   position: -webkit-sticky;\n   position: sticky;\n   top: 0;\n   z-index: 1020;\n  }\n }\n @media (min-width: 992px) {\n  .sticky-lg-top {\n   position: -webkit-sticky;\n   position: sticky;\n   top: 0;\n   z-index: 1020;\n  }\n }\n @media (min-width: 1200px) {\n  .sticky-xl-top {\n   position: -webkit-sticky;\n   position: sticky;\n   top: 0;\n   z-index: 1020;\n  }\n }\n}\n\n.sr-only,\n.sr-only-focusable:not(:focus) {\n position: absolute !important;\n width: 1px !important;\n height: 1px !important;\n padding: 0 !important;\n margin: -1px !important;\n overflow: hidden !important;\n clip: rect(0, 0, 0, 0) !important;\n white-space: nowrap !important;\n border: 0 !important;\n}\n\n.stretched-link::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n content: \"\";\n}\n\n.text-truncate {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.align-baseline {\n vertical-align: baseline !important;\n}\n\n.align-top {\n vertical-align: top !important;\n}\n\n.align-middle {\n vertical-align: middle !important;\n}\n\n.align-bottom {\n vertical-align: bottom !important;\n}\n\n.align-text-bottom {\n vertical-align: text-bottom !important;\n}\n\n.align-text-top {\n vertical-align: text-top !important;\n}\n\n.float-left {\n float: left !important;\n}\n\n.float-right {\n float: right !important;\n}\n\n.float-none {\n float: none !important;\n}\n\n.overflow-auto {\n overflow: auto !important;\n}\n\n.overflow-hidden {\n overflow: hidden !important;\n}\n\n.d-none {\n display: none !important;\n}\n\n.d-inline {\n display: inline !important;\n}\n\n.d-inline-block {\n display: inline-block !important;\n}\n\n.d-block {\n display: block !important;\n}\n\n.d-table {\n display: table !important;\n}\n\n.d-table-row {\n display: table-row !important;\n}\n\n.d-table-cell {\n display: table-cell !important;\n}\n\n.d-flex {\n display: flex !important;\n}\n\n.d-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n}\n\n.shadow-sm {\n box-shadow: 0 0.125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.075) !important;\n}\n\n.shadow {\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;\n}\n\n.shadow-lg {\n box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0, 0, 0, 0.175) !important;\n}\n\n.shadow-none {\n box-shadow: none !important;\n}\n\n.position-static {\n position: static !important;\n}\n\n.position-relative {\n position: relative !important;\n}\n\n.position-absolute {\n position: absolute !important;\n}\n\n.position-fixed {\n position: fixed !important;\n}\n\n.position-sticky {\n position: -webkit-sticky !important;\n position: sticky !important;\n}\n\n.border {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-0 {\n border: 0 !important;\n}\n\n.border-top {\n border-top: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-top-0 {\n border-top: 0 !important;\n}\n\n.border-right {\n border-right: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-right-0 {\n border-right: 0 !important;\n}\n\n.border-bottom {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-bottom-0 {\n border-bottom: 0 !important;\n}\n\n.border-left {\n border-left: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-left-0 {\n border-left: 0 !important;\n}\n\n.border-primary {\n border-color: #0d6efd !important;\n}\n\n.border-secondary {\n border-color: #6c757d !important;\n}\n\n.border-success {\n border-color: #28a745 !important;\n}\n\n.border-info {\n border-color: #17a2b8 !important;\n}\n\n.border-warning {\n border-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.border-danger {\n border-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.border-light {\n border-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.border-dark {\n border-color: #343a40 !important;\n}\n\n.border-white {\n border-color: #fff !important;\n}\n\n.w-25 {\n width: 25% !important;\n}\n\n.w-50 {\n width: 50% !important;\n}\n\n.w-75 {\n width: 75% !important;\n}\n\n.w-100 {\n width: 100% !important;\n}\n\n.w-auto {\n width: auto !important;\n}\n\n.mw-100 {\n max-width: 100% !important;\n}\n\n.vw-100 {\n width: 100vw !important;\n}\n\n.min-vw-100 {\n min-width: 100vw !important;\n}\n\n.h-25 {\n height: 25% !important;\n}\n\n.h-50 {\n height: 50% !important;\n}\n\n.h-75 {\n height: 75% !important;\n}\n\n.h-100 {\n height: 100% !important;\n}\n\n.h-auto {\n height: auto !important;\n}\n\n.mh-100 {\n max-height: 100% !important;\n}\n\n.vh-100 {\n height: 100vh !important;\n}\n\n.min-vh-100 {\n min-height: 100vh !important;\n}\n\n.flex-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n}\n\n.flex-row {\n flex-direction: row !important;\n}\n\n.flex-column {\n flex-direction: column !important;\n}\n\n.flex-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n}\n\n.flex-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n}\n\n.flex-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n}\n\n.flex-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n}\n\n.flex-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n}\n\n.flex-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n}\n\n.flex-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n}\n\n.flex-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n}\n\n.flex-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n}\n\n.justify-content-start {\n justify-content: flex-start !important;\n}\n\n.justify-content-end {\n justify-content: flex-end !important;\n}\n\n.justify-content-center {\n justify-content: center !important;\n}\n\n.justify-content-between {\n justify-content: space-between !important;\n}\n\n.justify-content-around {\n justify-content: space-around !important;\n}\n\n.align-items-start {\n align-items: flex-start !important;\n}\n\n.align-items-end {\n align-items: flex-end !important;\n}\n\n.align-items-center {\n align-items: center !important;\n}\n\n.align-items-baseline {\n align-items: baseline !important;\n}\n\n.align-items-stretch {\n align-items: stretch !important;\n}\n\n.align-content-start {\n align-content: flex-start !important;\n}\n\n.align-content-end {\n align-content: flex-end !important;\n}\n\n.align-content-center {\n align-content: center !important;\n}\n\n.align-content-between {\n align-content: space-between !important;\n}\n\n.align-content-around {\n align-content: space-around !important;\n}\n\n.align-content-stretch {\n align-content: stretch !important;\n}\n\n.align-self-auto {\n align-self: auto !important;\n}\n\n.align-self-start {\n align-self: flex-start !important;\n}\n\n.align-self-end {\n align-self: flex-end !important;\n}\n\n.align-self-center {\n align-self: center !important;\n}\n\n.align-self-baseline {\n align-self: baseline !important;\n}\n\n.align-self-stretch {\n align-self: stretch !important;\n}\n\n.order-first {\n order: -1 !important;\n}\n\n.order-0 {\n order: 0 !important;\n}\n\n.order-1 {\n order: 1 !important;\n}\n\n.order-2 {\n order: 2 !important;\n}\n\n.order-3 {\n order: 3 !important;\n}\n\n.order-4 {\n order: 4 !important;\n}\n\n.order-5 {\n order: 5 !important;\n}\n\n.order-last {\n order: 6 !important;\n}\n\n.m-0 {\n margin: 0 !important;\n}\n\n.m-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n}\n\n.m-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n}\n\n.m-3 {\n margin: 1rem !important;\n}\n\n.m-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n}\n\n.m-5 {\n margin: 3rem !important;\n}\n\n.m-auto {\n margin: auto !important;\n}\n\n.mx-0 {\n margin-right: 0 !important;\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.mx-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.mx-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.mx-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.mx-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.mx-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.mx-auto {\n margin-right: auto !important;\n margin-left: auto !important;\n}\n\n.my-0 {\n margin-top: 0 !important;\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.my-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.my-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.my-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.my-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.my-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.my-auto {\n margin-top: auto !important;\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.mt-0 {\n margin-top: 0 !important;\n}\n\n.mt-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.mt-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.mt-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n}\n\n.mt-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.mt-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n}\n\n.mt-auto {\n margin-top: auto !important;\n}\n\n.mr-0 {\n margin-right: 0 !important;\n}\n\n.mr-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.mr-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.mr-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n}\n\n.mr-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.mr-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n}\n\n.mr-auto {\n margin-right: auto !important;\n}\n\n.mb-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.mb-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.mb-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.mb-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.mb-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.mb-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.mb-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.ml-0 {\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.ml-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.ml-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.ml-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.ml-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.ml-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.ml-auto {\n margin-left: auto !important;\n}\n\n.m-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n}\n\n.m-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n}\n\n.m-n3 {\n margin: -1rem !important;\n}\n\n.m-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n}\n\n.m-n5 {\n margin: -3rem !important;\n}\n\n.mx-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n margin-left: -0.25rem !important;\n}\n\n.mx-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n margin-left: -0.5rem !important;\n}\n\n.mx-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n margin-left: -1rem !important;\n}\n\n.mx-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n margin-left: -1.5rem !important;\n}\n\n.mx-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n margin-left: -3rem !important;\n}\n\n.my-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n}\n\n.my-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n}\n\n.my-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n margin-bottom: -1rem !important;\n}\n\n.my-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n}\n\n.my-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n margin-bottom: -3rem !important;\n}\n\n.mt-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n}\n\n.mt-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n}\n\n.mt-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n}\n\n.mt-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n}\n\n.mt-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n}\n\n.mr-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n}\n\n.mr-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n}\n\n.mr-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n}\n\n.mr-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n}\n\n.mr-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n}\n\n.mb-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n}\n\n.mb-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n}\n\n.mb-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n}\n\n.mb-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n}\n\n.mb-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n}\n\n.ml-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n}\n\n.ml-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n}\n\n.ml-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n}\n\n.ml-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n}\n\n.ml-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n}\n\n.p-0 {\n padding: 0 !important;\n}\n\n.p-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n}\n\n.p-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n}\n\n.p-3 {\n padding: 1rem !important;\n}\n\n.p-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n}\n\n.p-5 {\n padding: 3rem !important;\n}\n\n.px-0 {\n padding-right: 0 !important;\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.px-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.px-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.px-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.px-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.px-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.py-0 {\n padding-top: 0 !important;\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.py-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.py-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.py-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.py-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.py-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.pt-0 {\n padding-top: 0 !important;\n}\n\n.pt-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.pt-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.pt-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n}\n\n.pt-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.pt-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n}\n\n.pr-0 {\n padding-right: 0 !important;\n}\n\n.pr-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.pr-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.pr-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n}\n\n.pr-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.pr-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n}\n\n.pb-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.pb-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.pb-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.pb-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.pb-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.pb-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.pl-0 {\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.pl-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.pl-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.pl-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.pl-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.pl-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.font-weight-light {\n font-weight: 300 !important;\n}\n\n.font-weight-lighter {\n font-weight: lighter !important;\n}\n\n.font-weight-normal {\n font-weight: 400 !important;\n}\n\n.font-weight-bold {\n font-weight: 700 !important;\n}\n\n.font-weight-bolder {\n font-weight: bolder !important;\n}\n\n.text-lowercase {\n text-transform: lowercase !important;\n}\n\n.text-uppercase {\n text-transform: uppercase !important;\n}\n\n.text-capitalize {\n text-transform: capitalize !important;\n}\n\n.text-left {\n text-align: left !important;\n}\n\n.text-right {\n text-align: right !important;\n}\n\n.text-center {\n text-align: center !important;\n}\n\n.text-primary {\n color: #0d6efd !important;\n}\n\n.text-secondary {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-success {\n color: #28a745 !important;\n}\n\n.text-info {\n color: #17a2b8 !important;\n}\n\n.text-warning {\n color: #ffc107 !important;\n}\n\n.text-danger {\n color: #dc3545 !important;\n}\n\n.text-light {\n color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.text-dark {\n color: #343a40 !important;\n}\n\n.text-white {\n color: #fff !important;\n}\n\n.text-body {\n color: #212529 !important;\n}\n\n.text-muted {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-black-50 {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\n}\n\n.text-white-50 {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;\n}\n\n.text-reset {\n color: inherit !important;\n}\n\n.lh-1 {\n line-height: 1 !important;\n}\n\n.lh-sm {\n line-height: 1.25 !important;\n}\n\n.lh-base {\n line-height: 1.5 !important;\n}\n\n.lh-lg {\n line-height: 2 !important;\n}\n\n.bg-primary {\n background-color: #0d6efd !important;\n}\n\n.bg-secondary {\n background-color: #6c757d !important;\n}\n\n.bg-success {\n background-color: #28a745 !important;\n}\n\n.bg-info {\n background-color: #17a2b8 !important;\n}\n\n.bg-warning {\n background-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.bg-danger {\n background-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.bg-light {\n background-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.bg-dark {\n background-color: #343a40 !important;\n}\n\n.bg-body {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-white {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-transparent {\n background-color: transparent !important;\n}\n\n.text-wrap {\n white-space: normal !important;\n}\n\n.text-nowrap {\n white-space: nowrap !important;\n}\n\n.text-decoration-none {\n text-decoration: none !important;\n}\n\n.text-decoration-underline {\n text-decoration: underline !important;\n}\n\n.text-decoration-line-through {\n text-decoration: line-through !important;\n}\n\n.font-italic {\n font-style: italic !important;\n}\n\n.font-normal {\n font-style: normal !important;\n}\n\n.text-break {\n overflow-wrap: break-word !important;\n word-break: break-word !important;\n}\n\n.font-monospace {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace !important;\n}\n\n.rounded {\n border-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-sm {\n border-radius: 0.2rem !important;\n}\n\n.rounded-lg {\n border-radius: 0.3rem !important;\n}\n\n.rounded-circle {\n border-radius: 50% !important;\n}\n\n.rounded-pill {\n border-radius: 50rem !important;\n}\n\n.rounded-0 {\n border-radius: 0 !important;\n}\n\n.rounded-top {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-right {\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-bottom {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-left {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.visible {\n visibility: visible !important;\n}\n\n.invisible {\n visibility: hidden !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .float-sm-left {\n  float: left !important;\n }\n .float-sm-right {\n  float: right !important;\n }\n .float-sm-none {\n  float: none !important;\n }\n .d-sm-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-sm-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-sm-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-sm-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-sm-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-sm-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-sm-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-sm-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-sm-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n .flex-sm-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-sm-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n .flex-sm-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n .flex-sm-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-sm-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-sm-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-sm-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n .flex-sm-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-sm-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-sm-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .justify-content-sm-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-sm-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-sm-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-sm-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-sm-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-sm-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-sm-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-sm-center {\n  align-items: center !important;\n }\n .align-items-sm-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-sm-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-sm-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-sm-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-sm-center {\n  align-content: center !important;\n }\n .align-content-sm-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-sm-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-sm-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-sm-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n .align-self-sm-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-sm-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-sm-center {\n  align-self: center !important;\n }\n .align-self-sm-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-sm-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n .order-sm-first {\n  order: -1 !important;\n }\n .order-sm-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n .order-sm-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n .order-sm-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n .order-sm-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n .order-sm-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n .order-sm-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n .order-sm-last {\n  order: 6 !important;\n }\n .m-sm-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n .m-sm-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n .m-sm-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n .m-sm-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n .m-sm-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n .m-sm-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n .m-sm-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n .mx-sm-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .mx-sm-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .mx-sm-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .mx-sm-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .mx-sm-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .mx-sm-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .mx-sm-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n .my-sm-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .my-sm-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .my-sm-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .my-sm-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .my-sm-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .my-sm-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .my-sm-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .mt-sm-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n .mt-sm-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n .mt-sm-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n .mt-sm-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n .mr-sm-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n .mr-sm-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n .mr-sm-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n .mr-sm-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n .mb-sm-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .mb-sm-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .mb-sm-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .mb-sm-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-sm-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .ml-sm-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .ml-sm-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .ml-sm-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n .m-sm-n1 {\n  margin: -0.25rem !important;\n }\n .m-sm-n2 {\n  margin: -0.5rem !important;\n }\n .m-sm-n3 {\n  margin: -1rem !important;\n }\n .m-sm-n4 {\n  margin: -1.5rem !important;\n }\n .m-sm-n5 {\n  margin: -3rem !important;\n }\n .mx-sm-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .mx-sm-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .mx-sm-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .mx-sm-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .mx-sm-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .my-sm-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .my-sm-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .my-sm-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .my-sm-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .my-sm-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .mt-sm-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n }\n .mt-sm-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-sm-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n }\n .mr-sm-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-sm-n1 {\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-n2 {\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n3 {\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .mb-sm-n4 {\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n5 {\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-sm-n1 {\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-n2 {\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n3 {\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .ml-sm-n4 {\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n5 {\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .p-sm-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n .p-sm-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n .p-sm-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n .p-sm-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n .p-sm-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n .p-sm-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n .px-sm-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .px-sm-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .px-sm-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .px-sm-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .px-sm-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .px-sm-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .py-sm-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .py-sm-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .py-sm-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .py-sm-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .py-sm-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .py-sm-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pt-sm-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n .pt-sm-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pt-sm-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pt-sm-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n .pt-sm-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pt-sm-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-sm-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n .pr-sm-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pr-sm-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pr-sm-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n .pr-sm-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pr-sm-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-sm-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pb-sm-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pb-sm-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pb-sm-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pb-sm-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pb-sm-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-sm-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .pl-sm-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .pl-sm-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .pl-sm-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .pl-sm-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .pl-sm-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .text-sm-left {\n  text-align: left !important;\n }\n .text-sm-right {\n  text-align: right !important;\n }\n .text-sm-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .float-md-left {\n  float: left !important;\n }\n .float-md-right {\n  float: right !important;\n }\n .float-md-none {\n  float: none !important;\n }\n .d-md-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-md-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-md-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-md-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-md-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-md-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-md-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-md-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-md-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n .flex-md-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-md-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n .flex-md-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n .flex-md-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-md-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-md-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-md-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-md-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-md-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n .flex-md-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-md-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-md-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .justify-content-md-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-md-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-md-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-md-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-md-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-md-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-md-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-md-center {\n  align-items: center !important;\n }\n .align-items-md-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-md-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-md-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-md-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-md-center {\n  align-content: center !important;\n }\n .align-content-md-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-md-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-md-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-md-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n .align-self-md-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-md-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-md-center {\n  align-self: center !important;\n }\n .align-self-md-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-md-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n .order-md-first {\n  order: -1 !important;\n }\n .order-md-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n .order-md-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n .order-md-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n .order-md-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n .order-md-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n .order-md-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n .order-md-last {\n  order: 6 !important;\n }\n .m-md-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n .m-md-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n .m-md-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n .m-md-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n .m-md-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n .m-md-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n .m-md-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n .mx-md-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .mx-md-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .mx-md-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .mx-md-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .mx-md-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .mx-md-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .mx-md-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n .my-md-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .my-md-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .my-md-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .my-md-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .my-md-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .my-md-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .my-md-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .mt-md-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n .mt-md-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mt-md-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mt-md-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n .mt-md-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mt-md-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n .mt-md-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n .mr-md-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n .mr-md-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mr-md-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mr-md-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n .mr-md-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mr-md-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n .mr-md-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n .mb-md-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .mb-md-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .mb-md-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .mb-md-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .mb-md-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .mb-md-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .mb-md-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-md-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .ml-md-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .ml-md-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .ml-md-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .ml-md-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .ml-md-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .ml-md-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n .m-md-n1 {\n  margin: -0.25rem !important;\n }\n .m-md-n2 {\n  margin: -0.5rem !important;\n }\n .m-md-n3 {\n  margin: -1rem !important;\n }\n .m-md-n4 {\n  margin: -1.5rem !important;\n }\n .m-md-n5 {\n  margin: -3rem !important;\n }\n .mx-md-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .mx-md-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .mx-md-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .mx-md-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .mx-md-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .my-md-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .my-md-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .my-md-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .my-md-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .my-md-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .mt-md-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mt-md-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mt-md-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n }\n .mt-md-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mt-md-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-md-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mr-md-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mr-md-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n }\n .mr-md-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mr-md-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-md-n1 {\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .mb-md-n2 {\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .mb-md-n3 {\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .mb-md-n4 {\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .mb-md-n5 {\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-md-n1 {\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .ml-md-n2 {\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .ml-md-n3 {\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .ml-md-n4 {\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .ml-md-n5 {\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .p-md-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n .p-md-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n .p-md-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n .p-md-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n .p-md-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n .p-md-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n .px-md-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .px-md-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .px-md-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .px-md-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .px-md-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .px-md-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .py-md-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .py-md-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .py-md-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .py-md-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .py-md-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .py-md-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pt-md-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n .pt-md-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pt-md-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pt-md-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n .pt-md-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pt-md-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-md-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n .pr-md-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pr-md-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pr-md-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n .pr-md-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pr-md-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-md-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pb-md-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pb-md-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pb-md-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pb-md-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pb-md-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-md-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .pl-md-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .pl-md-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .pl-md-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .pl-md-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .pl-md-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .text-md-left {\n  text-align: left !important;\n }\n .text-md-right {\n  text-align: right !important;\n }\n .text-md-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .float-lg-left {\n  float: left !important;\n }\n .float-lg-right {\n  float: right !important;\n }\n .float-lg-none {\n  float: none !important;\n }\n .d-lg-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-lg-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-lg-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-lg-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-lg-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-lg-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-lg-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-lg-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-lg-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n .flex-lg-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-lg-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n .flex-lg-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n .flex-lg-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-lg-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-lg-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-lg-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n .flex-lg-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-lg-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-lg-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .justify-content-lg-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-lg-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-lg-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-lg-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-lg-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-lg-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-lg-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-lg-center {\n  align-items: center !important;\n }\n .align-items-lg-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-lg-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-lg-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-lg-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-lg-center {\n  align-content: center !important;\n }\n .align-content-lg-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-lg-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-lg-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-lg-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n .align-self-lg-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-lg-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-lg-center {\n  align-self: center !important;\n }\n .align-self-lg-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-lg-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n .order-lg-first {\n  order: -1 !important;\n }\n .order-lg-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n .order-lg-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n .order-lg-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n .order-lg-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n .order-lg-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n .order-lg-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n .order-lg-last {\n  order: 6 !important;\n }\n .m-lg-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n .m-lg-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n .m-lg-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n .m-lg-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n .m-lg-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n .m-lg-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n .m-lg-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n .mx-lg-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .mx-lg-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .mx-lg-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .mx-lg-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .mx-lg-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .mx-lg-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .mx-lg-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n .my-lg-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .my-lg-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .my-lg-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .my-lg-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .my-lg-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .my-lg-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .my-lg-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .mt-lg-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n .mt-lg-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n .mt-lg-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n .mt-lg-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n .mr-lg-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n .mr-lg-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n .mr-lg-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n .mr-lg-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n .mb-lg-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .mb-lg-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .mb-lg-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .mb-lg-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-lg-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .ml-lg-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .ml-lg-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .ml-lg-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n .m-lg-n1 {\n  margin: -0.25rem !important;\n }\n .m-lg-n2 {\n  margin: -0.5rem !important;\n }\n .m-lg-n3 {\n  margin: -1rem !important;\n }\n .m-lg-n4 {\n  margin: -1.5rem !important;\n }\n .m-lg-n5 {\n  margin: -3rem !important;\n }\n .mx-lg-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .mx-lg-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .mx-lg-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .mx-lg-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .mx-lg-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .my-lg-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .my-lg-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .my-lg-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .my-lg-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .my-lg-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .mt-lg-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n }\n .mt-lg-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-lg-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n }\n .mr-lg-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-lg-n1 {\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-n2 {\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n3 {\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .mb-lg-n4 {\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n5 {\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-lg-n1 {\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-n2 {\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n3 {\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .ml-lg-n4 {\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n5 {\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .p-lg-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n .p-lg-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n .p-lg-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n .p-lg-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n .p-lg-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n .p-lg-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n .px-lg-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .px-lg-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .px-lg-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .px-lg-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .px-lg-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .px-lg-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .py-lg-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .py-lg-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .py-lg-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .py-lg-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .py-lg-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .py-lg-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pt-lg-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n .pt-lg-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pt-lg-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pt-lg-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n .pt-lg-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pt-lg-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-lg-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n .pr-lg-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pr-lg-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pr-lg-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n .pr-lg-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pr-lg-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-lg-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pb-lg-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pb-lg-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pb-lg-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pb-lg-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pb-lg-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-lg-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .pl-lg-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .pl-lg-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .pl-lg-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .pl-lg-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .pl-lg-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .text-lg-left {\n  text-align: left !important;\n }\n .text-lg-right {\n  text-align: right !important;\n }\n .text-lg-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .float-xl-left {\n  float: left !important;\n }\n .float-xl-right {\n  float: right !important;\n }\n .float-xl-none {\n  float: none !important;\n }\n .d-xl-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-xl-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-xl-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-xl-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-xl-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-xl-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-xl-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-xl-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-xl-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n .flex-xl-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-xl-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n .flex-xl-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n .flex-xl-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-xl-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-xl-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-xl-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n .flex-xl-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-xl-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-xl-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .justify-content-xl-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-xl-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-xl-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-xl-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-xl-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-xl-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-xl-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-xl-center {\n  align-items: center !important;\n }\n .align-items-xl-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-xl-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-xl-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-xl-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-xl-center {\n  align-content: center !important;\n }\n .align-content-xl-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-xl-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-xl-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-xl-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n .align-self-xl-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-xl-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-xl-center {\n  align-self: center !important;\n }\n .align-self-xl-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-xl-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n .order-xl-first {\n  order: -1 !important;\n }\n .order-xl-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n .order-xl-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n .order-xl-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n .order-xl-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n .order-xl-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n .order-xl-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n .order-xl-last {\n  order: 6 !important;\n }\n .m-xl-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n .m-xl-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n .m-xl-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n .m-xl-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n .m-xl-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n .m-xl-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n .m-xl-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n .mx-xl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .mx-xl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .mx-xl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .mx-xl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .mx-xl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .mx-xl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .mx-xl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n .my-xl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .my-xl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .my-xl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .my-xl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .my-xl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .my-xl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .my-xl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .mt-xl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n .mt-xl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n .mt-xl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n .mt-xl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n .mr-xl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n .mr-xl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n .mr-xl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n .mr-xl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n .mb-xl-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .mb-xl-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .mb-xl-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .mb-xl-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-xl-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .ml-xl-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .ml-xl-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .ml-xl-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n .m-xl-n1 {\n  margin: -0.25rem !important;\n }\n .m-xl-n2 {\n  margin: -0.5rem !important;\n }\n .m-xl-n3 {\n  margin: -1rem !important;\n }\n .m-xl-n4 {\n  margin: -1.5rem !important;\n }\n .m-xl-n5 {\n  margin: -3rem !important;\n }\n .mx-xl-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .mx-xl-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .mx-xl-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .mx-xl-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .mx-xl-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .my-xl-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .my-xl-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .my-xl-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .my-xl-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .my-xl-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .mt-xl-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n }\n .mt-xl-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-xl-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n }\n .mr-xl-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-xl-n1 {\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-n2 {\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n3 {\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .mb-xl-n4 {\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n5 {\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-xl-n1 {\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-n2 {\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n3 {\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .ml-xl-n4 {\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n5 {\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .p-xl-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n .p-xl-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n .p-xl-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n .p-xl-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n .p-xl-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n .p-xl-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n .px-xl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .px-xl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .px-xl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .px-xl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .px-xl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .px-xl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .py-xl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .py-xl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .py-xl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .py-xl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .py-xl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .py-xl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pt-xl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n .pt-xl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pt-xl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pt-xl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n .pt-xl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pt-xl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-xl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n .pr-xl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pr-xl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pr-xl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n .pr-xl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pr-xl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-xl-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pb-xl-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pb-xl-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pb-xl-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pb-xl-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pb-xl-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-xl-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .pl-xl-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .pl-xl-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .pl-xl-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .pl-xl-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .pl-xl-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .text-xl-left {\n  text-align: left !important;\n }\n .text-xl-right {\n  text-align: right !important;\n }\n .text-xl-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media print {\n .d-print-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-print-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-print-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-print-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-print-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-print-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-print-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-print-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-print-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n}\n/*# sourceMappingURL=bootstrap.css.map */","// stylelint-disable property-blacklist, scss/dollar-variable-default\n\n// SCSS RFS mixin\n//\n// Automated responsive values for font sizes, paddings, margins and much more\n//\n// Licensed under MIT (https://github.com/twbs/rfs/blob/master/LICENSE)\n\n// Configuration\n\n// Base value\n$rfs-base-value: 1.25rem !default;\n$rfs-unit: rem !default;\n\n@if $rfs-unit != rem and $rfs-unit != px {\n @error \"`#{$rfs-unit}` is not a valid unit for $rfs-unit. Use `px` or `rem`.\";\n}\n\n// Breakpoint at where values start decreasing if screen width is smaller\n$rfs-breakpoint: 1200px !default;\n$rfs-breakpoint-unit: px !default;\n\n@if $rfs-breakpoint-unit != px and $rfs-breakpoint-unit != em and $rfs-breakpoint-unit != rem {\n @error \"`#{$rfs-breakpoint-unit}` is not a valid unit for $rfs-breakpoint-unit. Use `px`, `em` or `rem`.\";\n}\n\n// Resize values based on screen height and width\n$rfs-two-dimensional: false !default;\n\n// Factor of decrease\n$rfs-factor: 10 !default;\n\n@if type-of($rfs-factor) != number or $rfs-factor <= 1 {\n @error \"`#{$rfs-factor}` is not a valid $rfs-factor, it must be greater than 1.\";\n}\n\n// Mode. Possibilities: \"min-media-query\", \"max-media-query\"\n$rfs-mode: min-media-query !default;\n\n// Generate enable or disable classes. Possibilities: false, \"enable\" or \"disable\"\n$rfs-class: false !default;\n\n// 1 rem = $rfs-rem-value px\n$rfs-rem-value: 16 !default;\n\n// Safari iframe resize bug: https://github.com/twbs/rfs/issues/14\n$rfs-safari-iframe-resize-bug-fix: false !default;\n\n// Disable RFS by setting $enable-rfs to false\n$enable-rfs: true !default;\n\n// Cache $rfs-base-value unit\n$rfs-base-value-unit: unit($rfs-base-value);\n\n// Remove px-unit from $rfs-base-value for calculations\n@if $rfs-base-value-unit == px {\n $rfs-base-value: $rfs-base-value / ($rfs-base-value * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-base-value-unit == rem {\n $rfs-base-value: $rfs-base-value / ($rfs-base-value * 0 + 1 / $rfs-rem-value);\n}\n\n// Cache $rfs-breakpoint unit to prevent multiple calls\n$rfs-breakpoint-unit-cache: unit($rfs-breakpoint);\n\n// Remove unit from $rfs-breakpoint for calculations\n@if $rfs-breakpoint-unit-cache == px {\n $rfs-breakpoint: $rfs-breakpoint / ($rfs-breakpoint * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-breakpoint-unit-cache == rem or $rfs-breakpoint-unit-cache == \"em\" {\n $rfs-breakpoint: $rfs-breakpoint / ($rfs-breakpoint * 0 + 1 / $rfs-rem-value);\n}\n\n// Calculate the media query value\n$rfs-mq-value: if($rfs-breakpoint-unit == px, #{$rfs-breakpoint}px, #{$rfs-breakpoint / $rfs-rem-value}#{$rfs-breakpoint-unit});\n$rfs-mq-property-width: if($rfs-mode == max-media-query, max-width, min-width);\n$rfs-mq-property-height: if($rfs-mode == max-media-query, max-height, min-height);\n\n// Internal mixin used to determine which media query needs to be used\n@mixin _rfs-media-query {\n @if $rfs-two-dimensional {\n  @media (#{$rfs-mq-property-width}: #{$rfs-mq-value}), (#{$rfs-mq-property-height}: #{$rfs-mq-value}) {\n   @content;\n  }\n }\n @else {\n  @media (#{$rfs-mq-property-width}: #{$rfs-mq-value}) {\n   @content;\n  }\n }\n}\n\n// Internal mixin that adds disable classes to the selector if needed.\n@mixin _rfs-rule {\n @if $rfs-class == disable and $rfs-mode == max-media-query {\n  // Adding an extra class increases specificity, which prevents the media query to override the property\n  &,\n  .disable-rfs &,\n  &.disable-rfs {\n   @content;\n  }\n }\n @else if $rfs-class == enable and $rfs-mode == min-media-query {\n  .enable-rfs &,\n  &.enable-rfs {\n   @content;\n  }\n }\n @else {\n  @content;\n }\n}\n\n// Internal mixin that adds enable classes to the selector if needed.\n@mixin _rfs-media-query-rule {\n\n @if $rfs-class == enable {\n  @if $rfs-mode == min-media-query {\n   @content;\n  }\n\n  @include _rfs-media-query {\n   .enable-rfs &,\n   &.enable-rfs {\n    @content;\n   }\n  }\n }\n @else {\n  @if $rfs-class == disable and $rfs-mode == min-media-query {\n   .disable-rfs &,\n   &.disable-rfs {\n    @content;\n   }\n  }\n  @include _rfs-media-query {\n   @content;\n  }\n }\n}\n\n// Helper function to get the formatted non-responsive value\n@function rfs-value($values) {\n // Convert to list\n $values: if(type-of($values) != list, ($values,), $values);\n\n $val: '';\n\n // Loop over each value and calculate value\n @each $value in $values {\n  @if $value == 0 {\n   $val: $val + ' 0';\n  }\n  @else {\n   // Cache $value unit\n   $unit: if(type-of($value) == \"number\", unit($value), false);\n\n   @if $unit == px {\n    // Convert to rem if needed\n    $val: $val + ' ' + if($rfs-unit == rem, #{$value / ($value * 0 + $rfs-rem-value)}rem, $value);\n   }\n   @else if $unit == rem {\n    // Convert to px if needed\n    $val: $val + ' ' + if($rfs-unit == px, #{$value / ($value * 0 + 1) * $rfs-rem-value}px, $value);\n   }\n   @else {\n    // If $value isn't a number (like inherit) or $value has a unit (not px or rem, like 1.5em) or $ is 0, just print the value\n    $val: $val + ' ' + $value;\n   }\n  }\n }\n\n // Remove first space\n @return unquote(str-slice($val, 2));\n}\n\n// Helper function to get the responsive value calculated by RFS\n@function rfs-fluid-value($values) {\n // Convert to list\n $values: if(type-of($values) != list, ($values,), $values);\n\n $val: '';\n\n // Loop over each value and calculate value\n @each $value in $values {\n  @if $value == 0 {\n   $val: $val + ' 0';\n  }\n\n  @else {\n   // Cache $value unit\n   $unit: if(type-of($value) == \"number\", unit($value), false);\n\n   // If $value isn't a number (like inherit) or $value has a unit (not px or rem, like 1.5em) or $ is 0, just print the value\n   @if not $unit or $unit != px and $unit != rem {\n    $val: $val + ' ' + $value;\n   }\n\n   @else {\n    // Remove unit from $value for calculations\n    $value: $value / ($value * 0 + if($unit == px, 1, 1 / $rfs-rem-value));\n\n    // Only add the media query if the value is greater than the minimum value\n    @if abs($value) <= $rfs-base-value or not $enable-rfs {\n     $val: $val + ' ' + if($rfs-unit == rem, #{$value / $rfs-rem-value}rem, #{$value}px);\n    }\n    @else {\n     // Calculate the minimum value\n     $value-min: $rfs-base-value + (abs($value) - $rfs-base-value) / $rfs-factor;\n\n     // Calculate difference between $value and the minimum value\n     $value-diff: abs($value) - $value-min;\n\n     // Base value formatting\n     $min-width: if($rfs-unit == rem, #{$value-min / $rfs-rem-value}rem, #{$value-min}px);\n\n     // Use negative value if needed\n     $min-width: if($value < 0, -$min-width, $min-width);\n\n     // Use `vmin` if two-dimensional is enabled\n     $variable-unit: if($rfs-two-dimensional, vmin, vw);\n\n     // Calculate the variable width between 0 and $rfs-breakpoint\n     $variable-width: #{$value-diff * 100 / $rfs-breakpoint}#{$variable-unit};\n\n     // Return the calculated value\n     $val: $val + ' calc(' + $min-width + if($value < 0, ' - ', ' + ') + $variable-width + ')';\n    }\n   }\n  }\n }\n\n // Remove first space\n @return unquote(str-slice($val, 2));\n}\n\n// RFS mixin\n@mixin rfs($values, $property: font-size) {\n @if $values != null {\n  $val: rfs-value($values);\n  $fluidVal: rfs-fluid-value($values);\n\n  // Do not print the media query if responsive & non-responsive values are the same\n  @if $val == $fluidVal {\n   #{$property}: $val;\n  }\n  @else {\n   @include _rfs-rule {\n    #{$property}: if($rfs-mode == max-media-query, $val, $fluidVal);\n\n    // Include safari iframe resize fix if needed\n    min-width: if($rfs-safari-iframe-resize-bug-fix, (0 * 1vw), null);\n   }\n\n   @include _rfs-media-query-rule {\n    #{$property}: if($rfs-mode == max-media-query, $fluidVal, $val);\n   }\n  }\n }\n}\n\n// Shorthand helper mixins\n@mixin font-size($value) {\n @include rfs($value);\n}\n\n@mixin padding($value) {\n @include rfs($value, padding);\n}\n\n@mixin padding-top($value) {\n @include rfs($value, padding-top);\n}\n\n@mixin padding-right($value) {\n @include rfs($value, padding-right);\n}\n\n@mixin padding-bottom($value) {\n @include rfs($value, padding-bottom);\n}\n\n@mixin padding-left($value) {\n @include rfs($value, padding-left);\n}\n\n@mixin margin($value) {\n @include rfs($value, margin);\n}\n\n@mixin margin-top($value) {\n @include rfs($value, margin-top);\n}\n\n@mixin margin-right($value) {\n @include rfs($value, margin-right);\n}\n\n@mixin margin-bottom($value) {\n @include rfs($value, margin-bottom);\n}\n\n@mixin margin-left($value) {\n @include rfs($value, margin-left);\n}\n","/*!\n * Bootstrap v5.0.0-alpha1 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2020 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2020 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n */\n:root {\n --blue: #0d6efd;\n --indigo: #6610f2;\n --purple: #6f42c1;\n --pink: #d63384;\n --red: #dc3545;\n --orange: #fd7e14;\n --yellow: #ffc107;\n --green: #28a745;\n --teal: #20c997;\n --cyan: #17a2b8;\n --white: #fff;\n --gray: #6c757d;\n --gray-dark: #343a40;\n --primary: #0d6efd;\n --secondary: #6c757d;\n --success: #28a745;\n --info: #17a2b8;\n --warning: #ffc107;\n --danger: #dc3545;\n --light: #f8f9fa;\n --dark: #343a40;\n --font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n --font-family-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n}\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box;\n}\n\nbody {\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n\n[tabindex=\"-1\"]:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0 !important;\n}\n\nhr {\n margin: 1rem 0;\n color: inherit;\n background-color: currentColor;\n border: 0;\n opacity: 0.25;\n}\n\nhr:not([size]) {\n height: 1px;\n}\n\nh1, .h1, h2, .h2, h3, .h3, h4, .h4, h5, .h5, h6, .h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-weight: 500;\n line-height: 1.2;\n}\n\nh1, .h1 {\n font-size: calc(1.375rem + 1.5vw);\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n h1, .h1 {\n  font-size: 2.5rem;\n }\n}\n\nh2, .h2 {\n font-size: calc(1.325rem + 0.9vw);\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n h2, .h2 {\n  font-size: 2rem;\n }\n}\n\nh3, .h3 {\n font-size: calc(1.3rem + 0.6vw);\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n h3, .h3 {\n  font-size: 1.75rem;\n }\n}\n\nh4, .h4 {\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n h4, .h4 {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\nh5, .h5 {\n font-size: 1.25rem;\n}\n\nh6, .h6 {\n font-size: 1rem;\n}\n\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] {\n text-decoration: underline;\n text-decoration: underline dotted;\n cursor: help;\n text-decoration-skip-ink: none;\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul {\n padding-left: 2rem;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: 700;\n}\n\ndd {\n margin-bottom: .5rem;\n margin-left: 0;\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: bolder;\n}\n\nsmall, .small {\n font-size: 0.875em;\n}\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n font-size: 0.75em;\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub {\n bottom: -.25em;\n}\n\nsup {\n top: -.5em;\n}\n\na {\n color: #0d6efd;\n text-decoration: none;\n}\n\na:hover {\n color: #024dbc;\n text-decoration: underline;\n}\n\na:not([href]), a:not([href]):hover {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n font-size: 1em;\n}\n\npre {\n display: block;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n overflow: auto;\n font-size: 0.875em;\n}\n\npre code {\n font-size: inherit;\n color: inherit;\n word-break: normal;\n}\n\ncode {\n font-size: 0.875em;\n color: #d63384;\n word-wrap: break-word;\n}\n\na > code {\n color: inherit;\n}\n\nkbd {\n padding: 0.2rem 0.4rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\nkbd kbd {\n padding: 0;\n font-size: 1em;\n font-weight: 700;\n}\n\nfigure {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n}\n\nsvg {\n overflow: hidden;\n vertical-align: middle;\n}\n\ntable {\n border-collapse: collapse;\n}\n\ncaption {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n text-align: left;\n caption-side: bottom;\n}\n\nth {\n text-align: inherit;\n}\n\nlabel {\n display: inline-block;\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\nbutton {\n border-radius: 0;\n}\n\nbutton:focus {\n outline: 1px dotted;\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0;\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\ninput {\n overflow: visible;\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\n\n[list]::-webkit-calendar-picker-indicator {\n display: none;\n}\n\nbutton,\n[type=\"button\"],\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button;\n}\n\nbutton:not(:disabled),\n[type=\"button\"]:not(:disabled),\n[type=\"reset\"]:not(:disabled),\n[type=\"submit\"]:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n}\n\n::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ninput[type=\"date\"],\ninput[type=\"time\"],\ninput[type=\"datetime-local\"],\ninput[type=\"month\"] {\n -webkit-appearance: textfield;\n}\n\ntextarea {\n overflow: auto;\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n min-width: 0;\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\nlegend {\n float: left;\n width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n line-height: inherit;\n color: inherit;\n white-space: normal;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n legend {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\nmark, .mark {\n padding: 0.2em;\n background-color: #fcf8e3;\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline;\n}\n\n::-webkit-datetime-edit {\n overflow: visible;\n line-height: 0;\n}\n\n[type=\"search\"] {\n outline-offset: -2px;\n -webkit-appearance: textfield;\n}\n\n::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n::-webkit-color-swatch-wrapper {\n padding: 0;\n}\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit;\n -webkit-appearance: button;\n}\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\nsummary {\n display: list-item;\n cursor: pointer;\n}\n\ntemplate {\n display: none;\n}\n\nmain {\n display: block;\n}\n\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n\n.lead {\n font-size: 1.25rem;\n font-weight: 300;\n}\n\n.display-1 {\n font-size: calc(1.725rem + 5.7vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-1 {\n  font-size: 6rem;\n }\n}\n\n.display-2 {\n font-size: calc(1.675rem + 5.1vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-2 {\n  font-size: 5.5rem;\n }\n}\n\n.display-3 {\n font-size: calc(1.575rem + 3.9vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-3 {\n  font-size: 4.5rem;\n }\n}\n\n.display-4 {\n font-size: calc(1.475rem + 2.7vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-4 {\n  font-size: 3.5rem;\n }\n}\n\n.list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n}\n\n.list-inline-item:not(:last-child) {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.initialism {\n font-size: 0.875em;\n text-transform: uppercase;\n}\n\n.blockquote {\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.blockquote-footer {\n display: block;\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.blockquote-footer::before {\n content: \"\\2014\\00A0\";\n}\n\n.img-fluid {\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.img-thumbnail {\n padding: 0.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n border-radius: 0.25rem;\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.figure {\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: 0.5rem;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.container {\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container {\n  max-width: 540px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .container {\n  max-width: 720px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .container {\n  max-width: 960px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .container {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.container-fluid, .container-sm, .container-md, .container-lg, .container-xl {\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container, .container-sm {\n  max-width: 540px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .container, .container-sm, .container-md {\n  max-width: 720px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg {\n  max-width: 960px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg, .container-xl {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n}\n\n.no-gutters {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.no-gutters > .col,\n.no-gutters > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12, .col,\n.col-auto, .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12, .col-sm,\n.col-sm-auto, .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12, .col-md,\n.col-md-auto, .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12, .col-lg,\n.col-lg-auto, .col-xl-1, .col-xl-2, .col-xl-3, .col-xl-4, .col-xl-5, .col-xl-6, .col-xl-7, .col-xl-8, .col-xl-9, .col-xl-10, .col-xl-11, .col-xl-12, .col-xl,\n.col-xl-auto {\n position: relative;\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n}\n\n.col {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.row-cols-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.row-cols-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.row-cols-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n}\n\n.row-cols-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n}\n\n.col-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n}\n\n.col-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.col-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.col-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n}\n\n.col-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.col-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n}\n\n.col-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n}\n\n.col-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n}\n\n.col-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n}\n\n.col-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n}\n\n.col-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.offset-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n}\n\n.offset-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n}\n\n.offset-3 {\n margin-left: 25%;\n}\n\n.offset-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n}\n\n.offset-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n}\n\n.offset-6 {\n margin-left: 50%;\n}\n\n.offset-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n}\n\n.offset-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n}\n\n.offset-9 {\n margin-left: 75%;\n}\n\n.offset-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n}\n\n.offset-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .col-sm {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-1 > * {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-2 > * {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .row-cols-sm-3 > * {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-sm-4 > * {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .row-cols-sm-5 > * {\n  flex: 0 0 20%;\n  max-width: 20%;\n }\n .row-cols-sm-6 > * {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n  max-width: 100%;\n }\n .col-sm-1 {\n  flex: 0 0 8.333333%;\n  max-width: 8.333333%;\n }\n .col-sm-2 {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-3 {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .col-sm-4 {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .col-sm-5 {\n  flex: 0 0 41.666667%;\n  max-width: 41.666667%;\n }\n .col-sm-6 {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .col-sm-7 {\n  flex: 0 0 58.333333%;\n  max-width: 58.333333%;\n }\n .col-sm-8 {\n  flex: 0 0 66.666667%;\n  max-width: 66.666667%;\n }\n .col-sm-9 {\n  flex: 0 0 75%;\n  max-width: 75%;\n }\n .col-sm-10 {\n  flex: 0 0 83.333333%;\n  max-width: 83.333333%;\n }\n .col-sm-11 {\n  flex: 0 0 91.666667%;\n  max-width: 91.666667%;\n }\n .col-sm-12 {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .offset-sm-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n .offset-sm-1 {\n  margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-sm-2 {\n  margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-sm-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .offset-sm-4 {\n  margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-sm-5 {\n  margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-sm-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .offset-sm-7 {\n  margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-sm-8 {\n  margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-sm-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .offset-sm-10 {\n  margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-sm-11 {\n  margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .col-md {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-1 > * {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-2 > * {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .row-cols-md-3 > * {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-md-4 > * {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .row-cols-md-5 > * {\n  flex: 0 0 20%;\n  max-width: 20%;\n }\n .row-cols-md-6 > * {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n  max-width: 100%;\n }\n .col-md-1 {\n  flex: 0 0 8.333333%;\n  max-width: 8.333333%;\n }\n .col-md-2 {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-3 {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .col-md-4 {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .col-md-5 {\n  flex: 0 0 41.666667%;\n  max-width: 41.666667%;\n }\n .col-md-6 {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .col-md-7 {\n  flex: 0 0 58.333333%;\n  max-width: 58.333333%;\n }\n .col-md-8 {\n  flex: 0 0 66.666667%;\n  max-width: 66.666667%;\n }\n .col-md-9 {\n  flex: 0 0 75%;\n  max-width: 75%;\n }\n .col-md-10 {\n  flex: 0 0 83.333333%;\n  max-width: 83.333333%;\n }\n .col-md-11 {\n  flex: 0 0 91.666667%;\n  max-width: 91.666667%;\n }\n .col-md-12 {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .offset-md-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n .offset-md-1 {\n  margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-md-2 {\n  margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-md-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .offset-md-4 {\n  margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-md-5 {\n  margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-md-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .offset-md-7 {\n  margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-md-8 {\n  margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-md-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .offset-md-10 {\n  margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-md-11 {\n  margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .col-lg {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-1 > * {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-2 > * {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .row-cols-lg-3 > * {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-lg-4 > * {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .row-cols-lg-5 > * {\n  flex: 0 0 20%;\n  max-width: 20%;\n }\n .row-cols-lg-6 > * {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n  max-width: 100%;\n }\n .col-lg-1 {\n  flex: 0 0 8.333333%;\n  max-width: 8.333333%;\n }\n .col-lg-2 {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-3 {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .col-lg-4 {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .col-lg-5 {\n  flex: 0 0 41.666667%;\n  max-width: 41.666667%;\n }\n .col-lg-6 {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .col-lg-7 {\n  flex: 0 0 58.333333%;\n  max-width: 58.333333%;\n }\n .col-lg-8 {\n  flex: 0 0 66.666667%;\n  max-width: 66.666667%;\n }\n .col-lg-9 {\n  flex: 0 0 75%;\n  max-width: 75%;\n }\n .col-lg-10 {\n  flex: 0 0 83.333333%;\n  max-width: 83.333333%;\n }\n .col-lg-11 {\n  flex: 0 0 91.666667%;\n  max-width: 91.666667%;\n }\n .col-lg-12 {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .offset-lg-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n .offset-lg-1 {\n  margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-lg-2 {\n  margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-lg-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .offset-lg-4 {\n  margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-lg-5 {\n  margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-lg-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .offset-lg-7 {\n  margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-lg-8 {\n  margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-lg-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .offset-lg-10 {\n  margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-lg-11 {\n  margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .col-xl {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-1 > * {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-2 > * {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .row-cols-xl-3 > * {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-xl-4 > * {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .row-cols-xl-5 > * {\n  flex: 0 0 20%;\n  max-width: 20%;\n }\n .row-cols-xl-6 > * {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n  max-width: 100%;\n }\n .col-xl-1 {\n  flex: 0 0 8.333333%;\n  max-width: 8.333333%;\n }\n .col-xl-2 {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-3 {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n }\n .col-xl-4 {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n }\n .col-xl-5 {\n  flex: 0 0 41.666667%;\n  max-width: 41.666667%;\n }\n .col-xl-6 {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n }\n .col-xl-7 {\n  flex: 0 0 58.333333%;\n  max-width: 58.333333%;\n }\n .col-xl-8 {\n  flex: 0 0 66.666667%;\n  max-width: 66.666667%;\n }\n .col-xl-9 {\n  flex: 0 0 75%;\n  max-width: 75%;\n }\n .col-xl-10 {\n  flex: 0 0 83.333333%;\n  max-width: 83.333333%;\n }\n .col-xl-11 {\n  flex: 0 0 91.666667%;\n  max-width: 91.666667%;\n }\n .col-xl-12 {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n .offset-xl-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n .offset-xl-1 {\n  margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-xl-2 {\n  margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-xl-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .offset-xl-4 {\n  margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-xl-5 {\n  margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-xl-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .offset-xl-7 {\n  margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-xl-8 {\n  margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-xl-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .offset-xl-10 {\n  margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-xl-11 {\n  margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n.table {\n width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n color: #212529;\n vertical-align: top;\n}\n\n.table th,\n.table td {\n padding: 0.5rem;\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table tbody {\n vertical-align: inherit;\n}\n\n.table thead th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom-color: #495057;\n}\n\n.table tbody + tbody {\n border-top: 2px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-sm th,\n.table-sm td {\n padding: 0.25rem;\n}\n\n.table-bordered {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered th,\n.table-bordered td {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered thead th,\n.table-bordered thead td {\n border-bottom-width: 2px;\n}\n\n.table-borderless th,\n.table-borderless td,\n.table-borderless thead th,\n.table-borderless tbody + tbody {\n border: 0;\n}\n\n.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n.table-hover tbody tr:hover {\n color: #212529;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-primary,\n.table-primary > th,\n.table-primary > td {\n background-color: #bbd6fe;\n}\n\n.table-primary th,\n.table-primary td,\n.table-primary thead th,\n.table-primary tbody + tbody {\n border-color: #81b4fe;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover {\n background-color: #a2c7fe;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover > td,\n.table-hover .table-primary:hover > th {\n background-color: #a2c7fe;\n}\n\n.table-secondary,\n.table-secondary > th,\n.table-secondary > td {\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.table-secondary th,\n.table-secondary td,\n.table-secondary thead th,\n.table-secondary tbody + tbody {\n border-color: #b3b7bb;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover > td,\n.table-hover .table-secondary:hover > th {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-success,\n.table-success > th,\n.table-success > td {\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.table-success th,\n.table-success td,\n.table-success thead th,\n.table-success tbody + tbody {\n border-color: #8fd19e;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover > td,\n.table-hover .table-success:hover > th {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-info,\n.table-info > th,\n.table-info > td {\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.table-info th,\n.table-info td,\n.table-info thead th,\n.table-info tbody + tbody {\n border-color: #86cfda;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover > td,\n.table-hover .table-info:hover > th {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-warning,\n.table-warning > th,\n.table-warning > td {\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.table-warning th,\n.table-warning td,\n.table-warning thead th,\n.table-warning tbody + tbody {\n border-color: #ffdf7e;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover > td,\n.table-hover .table-warning:hover > th {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-danger,\n.table-danger > th,\n.table-danger > td {\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.table-danger th,\n.table-danger td,\n.table-danger thead th,\n.table-danger tbody + tbody {\n border-color: #ed969e;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover > td,\n.table-hover .table-danger:hover > th {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-light,\n.table-light > th,\n.table-light > td {\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.table-light th,\n.table-light td,\n.table-light thead th,\n.table-light tbody + tbody {\n border-color: #fbfcfc;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover > td,\n.table-hover .table-light:hover > th {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-dark,\n.table-dark > th,\n.table-dark > td {\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th,\n.table-dark tbody + tbody {\n border-color: #95999c;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover > td,\n.table-hover .table-dark:hover > th {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-active,\n.table-active > th,\n.table-active > td {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover > td,\n.table-hover .table-active:hover > th {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table .thead-dark th {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table .thead-light th {\n color: #495057;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.table-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th {\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table-dark.table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.table-dark.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);\n}\n\n.table-dark.table-hover tbody tr:hover {\n color: #fff;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.075);\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .table-responsive-sm {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-sm > .table-bordered {\n  border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 767.98px) {\n .table-responsive-md {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-md > .table-bordered {\n  border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .table-responsive-lg {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-lg > .table-bordered {\n  border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .table-responsive-xl {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-xl > .table-bordered {\n  border: 0;\n }\n}\n\n.table-responsive {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n}\n\n.table-responsive > .table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.col-form-label {\n padding-top: calc(0.375rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.375rem + 1px);\n margin-bottom: 0;\n font-size: inherit;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: calc(0.5rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.5rem + 1px);\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: calc(0.25rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.25rem + 1px);\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n min-height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.form-control::-ms-expand {\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.form-control:focus {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #8bbafe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-control::placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control:disabled, .form-control[readonly] {\n background-color: #e9ecef;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0;\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: 1px 0;\n}\n\n.form-control-plaintext.form-control-sm, .form-control-plaintext.form-control-lg {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.form-control-sm {\n min-height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.form-control-lg {\n min-height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.form-control-color {\n max-width: 3rem;\n padding: 0.375rem;\n}\n\n.form-control-color::-moz-color-swatch {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-control-color::-webkit-color-swatch {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-select {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 1.75rem 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n vertical-align: middle;\n background: #fff url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\") no-repeat right 0.75rem center/16px 12px;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n appearance: none;\n}\n\n.form-select:focus {\n border-color: #8bbafe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-select:focus::-ms-value {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n}\n\n.form-select[multiple], .form-select[size]:not([size=\"1\"]) {\n height: auto;\n padding-right: 0.75rem;\n background-image: none;\n}\n\n.form-select:disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.form-select::-ms-expand {\n display: none;\n}\n\n.form-select:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #495057;\n}\n\n.form-select-sm {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding-top: 0.25rem;\n padding-bottom: 0.25rem;\n padding-left: 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.form-select-lg {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n padding-left: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.form-check {\n display: block;\n min-height: 1.5rem;\n padding-left: 1.75em;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n\n.form-check .form-check-input {\n float: left;\n margin-left: -1.75em;\n}\n\n.form-check-input {\n width: 1.25em;\n height: 1.25em;\n margin-top: 0.125em;\n vertical-align: top;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.25);\n appearance: none;\n color-adjust: exact;\n}\n\n.form-check-input[type=\"checkbox\"] {\n border-radius: 0.25em;\n}\n\n.form-check-input[type=\"radio\"] {\n border-radius: 50%;\n}\n\n.form-check-input:active {\n filter: brightness(90%);\n}\n\n.form-check-input:focus {\n border-color: #8bbafe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-check-input:checked {\n background-color: #0d6efd;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center center;\n background-size: 1em;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.form-check-input:checked[type=\"checkbox\"] {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23fff' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='3' d='M4 8.5L6.5 11l6-6'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-check-input:checked[type=\"radio\"] {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='2' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-check-input[type=\"checkbox\"]:indeterminate {\n background-color: #0d6efd;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center center;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23fff' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='3' d='M5 8h6'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-size: 1em;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.form-check-input:disabled {\n pointer-events: none;\n filter: none;\n opacity: .5;\n}\n\n.form-check-input[disabled] ~ .form-check-label, .form-check-input:disabled ~ .form-check-label {\n opacity: .5;\n}\n\n.form-check-label {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.form-switch {\n padding-left: 2.5em;\n}\n\n.form-switch .form-check-input {\n width: 2em;\n margin-left: -2.5em;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='rgba%280, 0, 0, 0.25%29'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: left center;\n background-size: contain;\n border-radius: 2em;\n color-adjust: exact;\n}\n\n.form-switch .form-check-input:focus {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%2380bdff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-switch .form-check-input:checked {\n background-position: right center;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-block;\n margin-right: 1rem;\n}\n\n.form-file {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.form-file-input {\n position: relative;\n z-index: 2;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin: 0;\n opacity: 0;\n}\n\n.form-file-input:focus ~ .form-file-label {\n border-color: #8bbafe;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-file-input:focus-within ~ .form-file-label {\n border-color: #8bbafe;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-file-input[disabled] ~ .form-file-label .form-file-text,\n.form-file-input:disabled ~ .form-file-label .form-file-text {\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.form-file-label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n border-color: #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-file-text {\n display: block;\n flex-grow: 1;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n overflow: hidden;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n background-color: #fff;\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 1px;\n border-top-left-radius: inherit;\n border-bottom-left-radius: inherit;\n}\n\n.form-file-button {\n display: block;\n flex-shrink: 0;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin-left: -1px;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 1px;\n border-top-right-radius: inherit;\n border-bottom-right-radius: inherit;\n}\n\n.form-range {\n width: 100%;\n height: 1.4rem;\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n}\n\n.form-range:focus {\n outline: none;\n}\n\n.form-range:focus::-webkit-slider-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-range:focus::-moz-range-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-range:focus::-ms-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.form-range::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n}\n\n.form-range::-webkit-slider-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: -0.25rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-webkit-slider-thumb {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.form-range::-webkit-slider-thumb:active {\n background-color: #bed8fe;\n}\n\n.form-range::-webkit-slider-runnable-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.form-range::-moz-range-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-moz-range-thumb {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.form-range::-moz-range-thumb:active {\n background-color: #bed8fe;\n}\n\n.form-range::-moz-range-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.form-range::-ms-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.2rem;\n margin-left: 0.2rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-ms-thumb {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.form-range::-ms-thumb:active {\n background-color: #bed8fe;\n}\n\n.form-range::-ms-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n border-width: 0.5rem;\n}\n\n.form-range::-ms-fill-lower {\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.form-range::-ms-fill-upper {\n margin-right: 15px;\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.form-range:disabled {\n pointer-events: none;\n}\n\n.form-range:disabled::-webkit-slider-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.form-range:disabled::-moz-range-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.form-range:disabled::-ms-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.form-row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -5px;\n margin-left: -5px;\n}\n\n.form-row > .col,\n.form-row > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 5px;\n padding-left: 5px;\n}\n\n.form-inline {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n}\n\n.form-inline .form-check {\n width: 100%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .form-inline label {\n  display: flex;\n  align-items: center;\n  justify-content: center;\n  margin-bottom: 0;\n }\n .form-inline .form-control {\n  display: inline-block;\n  width: auto;\n  vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .form-control-plaintext {\n  display: inline-block;\n }\n .form-inline .input-group,\n .form-inline .form-select {\n  width: auto;\n }\n .form-inline .form-check {\n  display: flex;\n  align-items: center;\n  justify-content: center;\n  width: auto;\n  padding-left: 0;\n }\n .form-inline .form-check-input {\n  position: relative;\n  flex-shrink: 0;\n  margin-top: 0;\n  margin-right: 0.25rem;\n  margin-left: 0;\n }\n}\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n}\n\n.input-group > .form-control,\n.input-group > .form-select,\n.input-group > .form-file {\n position: relative;\n flex: 1 1 0%;\n min-width: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.input-group > .form-control + .form-control,\n.input-group > .form-control + .form-select,\n.input-group > .form-control + .form-file,\n.input-group > .form-select + .form-control,\n.input-group > .form-select + .form-select,\n.input-group > .form-select + .form-file,\n.input-group > .form-file + .form-control,\n.input-group > .form-file + .form-select,\n.input-group > .form-file + .form-file {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group > .form-control:focus,\n.input-group > .form-select:focus,\n.input-group > .form-file .form-file-input:focus ~ .form-file-label {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group > .form-file .form-file-input:focus {\n z-index: 4;\n}\n\n.input-group > .form-control:not(:last-child),\n.input-group > .form-select:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .form-control:not(:first-child),\n.input-group > .form-select:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .form-file {\n display: flex;\n align-items: center;\n}\n\n.input-group > .form-file:not(:last-child) .form-file-label {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .form-file:not(:first-child) .form-file-label {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group-prepend,\n.input-group-append {\n display: flex;\n}\n\n.input-group-prepend .btn,\n.input-group-append .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n}\n\n.input-group-prepend .btn:focus,\n.input-group-append .btn:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group-prepend .btn + .btn,\n.input-group-prepend .btn + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .btn,\n.input-group-append .btn + .btn,\n.input-group-append .btn + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .btn {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group-prepend {\n margin-right: -1px;\n}\n\n.input-group-append {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #e9ecef;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control {\n min-height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n}\n\n.input-group-lg > .form-select {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-lg > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control {\n min-height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n}\n\n.input-group-sm > .form-select {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .form-select,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-sm > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-sm > .form-select {\n padding-right: 1.75rem;\n}\n\n.input-group > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group > .input-group-append:last-child > .input-group-text:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .input-group-append > .btn,\n.input-group > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .input-group-text:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.valid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #28a745;\n}\n\n.valid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n color: #fff;\n background-color: rgba(40, 167, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated :valid ~ .valid-tooltip,\n.is-valid ~ .valid-feedback,\n.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:valid, .form-control.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:valid:focus, .form-control.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:valid, textarea.form-control.is-valid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:valid, .form-select.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-right: calc(0.75em + 2.3125rem);\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\") no-repeat right 0.75rem center/16px 12px, url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\") #fff no-repeat center right 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:valid:focus, .form-select.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid, .form-check-input.is-valid {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid:checked, .form-check-input.is-valid:checked {\n background-color: #34ce57;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid:focus, .form-check-input.is-valid:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-valid ~ .form-check-label {\n color: #28a745;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input ~ .valid-feedback {\n margin-left: .5em;\n}\n\n.was-validated .form-file-input:valid ~ .form-file-label, .form-file-input.is-valid ~ .form-file-label {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .form-file-input:valid:focus ~ .form-file-label, .form-file-input.is-valid:focus ~ .form-file-label {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.invalid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #dc3545;\n}\n\n.invalid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n color: #fff;\n background-color: rgba(220, 53, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated :invalid ~ .invalid-tooltip,\n.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid, .form-control.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid:focus, .form-control.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:invalid, textarea.form-control.is-invalid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:invalid, .form-select.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-right: calc(0.75em + 2.3125rem);\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\") no-repeat right 0.75rem center/16px 12px, url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\") #fff no-repeat center right 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:invalid:focus, .form-select.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid, .form-check-input.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid:checked, .form-check-input.is-invalid:checked {\n background-color: #e4606d;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid:focus, .form-check-input.is-invalid:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-invalid ~ .form-check-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input ~ .invalid-feedback {\n margin-left: .5em;\n}\n\n.was-validated .form-file-input:invalid ~ .form-file-label, .form-file-input.is-invalid ~ .form-file-label {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .form-file-input:invalid:focus ~ .form-file-label, .form-file-input.is-invalid:focus ~ .form-file-label {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n text-align: center;\n vertical-align: middle;\n cursor: pointer;\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .btn {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.btn:hover {\n color: #212529;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn:focus, .btn.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.btn:disabled, .btn.disabled,\nfieldset:disabled .btn {\n pointer-events: none;\n opacity: 0.65;\n}\n\n.btn-primary {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #025ce2;\n border-color: #0257d5;\n}\n\n.btn-primary:focus, .btn-primary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #025ce2;\n border-color: #0257d5;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(49, 132, 253, 0.5);\n}\n\n.btn-primary:active, .btn-primary.active,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #0257d5;\n border-color: #0252c9;\n}\n\n.btn-primary:active:focus, .btn-primary.active:focus,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(49, 132, 253, 0.5);\n}\n\n.btn-primary:disabled, .btn-primary.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n}\n\n.btn-secondary:focus, .btn-secondary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary:active, .btn-secondary.active,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #545b62;\n border-color: #4e555b;\n}\n\n.btn-secondary:active:focus, .btn-secondary.active:focus,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary:disabled, .btn-secondary.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-success {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n}\n\n.btn-success:focus, .btn-success.focus {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-success:active, .btn-success.active,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1e7e34;\n border-color: #1c7430;\n}\n\n.btn-success:active:focus, .btn-success.active:focus,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-success:disabled, .btn-success.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-info {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n}\n\n.btn-info:focus, .btn-info.focus {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-info:active, .btn-info.active,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #117a8b;\n border-color: #10707f;\n}\n\n.btn-info:active:focus, .btn-info.active:focus,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-info:disabled, .btn-info.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-warning {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n}\n\n.btn-warning:focus, .btn-warning.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-warning:active, .btn-warning.active,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #d39e00;\n border-color: #c69500;\n}\n\n.btn-warning:active:focus, .btn-warning.active:focus,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-warning:disabled, .btn-warning.disabled {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n}\n\n.btn-danger:focus, .btn-danger.focus {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-danger:active, .btn-danger.active,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #bd2130;\n border-color: #b21f2d;\n}\n\n.btn-danger:active:focus, .btn-danger.active:focus,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-danger:disabled, .btn-danger.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-light {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n}\n\n.btn-light:focus, .btn-light.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-light:active, .btn-light.active,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #dae0e5;\n border-color: #d3d9df;\n}\n\n.btn-light:active:focus, .btn-light.active:focus,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-light:disabled, .btn-light.disabled {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n}\n\n.btn-dark:focus, .btn-dark.focus {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-dark:active, .btn-dark.active,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1d2124;\n border-color: #171a1d;\n}\n\n.btn-dark:active:focus, .btn-dark.active:focus,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-dark:disabled, .btn-dark.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-primary {\n color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-outline-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-outline-primary:focus, .btn-outline-primary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary:active, .btn-outline-primary.active,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-outline-primary:active:focus, .btn-outline-primary.active:focus,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary:disabled, .btn-outline-primary.disabled {\n color: #0d6efd;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-secondary {\n color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:focus, .btn-outline-secondary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary:active, .btn-outline-secondary.active,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:active:focus, .btn-outline-secondary.active:focus,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary:disabled, .btn-outline-secondary.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-success {\n color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:focus, .btn-outline-success.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success:active, .btn-outline-success.active,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:active:focus, .btn-outline-success.active:focus,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success:disabled, .btn-outline-success.disabled {\n color: #28a745;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-info {\n color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:focus, .btn-outline-info.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info:active, .btn-outline-info.active,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:active:focus, .btn-outline-info.active:focus,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info:disabled, .btn-outline-info.disabled {\n color: #17a2b8;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-warning {\n color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:focus, .btn-outline-warning.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning:active, .btn-outline-warning.active,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:active:focus, .btn-outline-warning.active:focus,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning:disabled, .btn-outline-warning.disabled {\n color: #ffc107;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-danger {\n color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:focus, .btn-outline-danger.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger:active, .btn-outline-danger.active,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:active:focus, .btn-outline-danger.active:focus,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger:disabled, .btn-outline-danger.disabled {\n color: #dc3545;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-light {\n color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:focus, .btn-outline-light.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light:active, .btn-outline-light.active,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:active:focus, .btn-outline-light.active:focus,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light:disabled, .btn-outline-light.disabled {\n color: #f8f9fa;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-dark {\n color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:focus, .btn-outline-dark.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark:active, .btn-outline-dark.active,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:active:focus, .btn-outline-dark.active:focus,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark:disabled, .btn-outline-dark.disabled {\n color: #343a40;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-link {\n font-weight: 400;\n color: #0d6efd;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn-link:hover {\n color: #024dbc;\n text-decoration: underline;\n}\n\n.btn-link:focus, .btn-link.focus {\n text-decoration: underline;\n box-shadow: none;\n}\n\n.btn-link:disabled, .btn-link.disabled {\n color: #6c757d;\n}\n\n.btn-lg, .btn-group-lg > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.btn-sm, .btn-group-sm > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n.btn-block + .btn-block {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\n.fade {\n transition: opacity 0.15s linear;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .fade {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.fade:not(.show) {\n opacity: 0;\n}\n\n.collapse:not(.show) {\n display: none;\n}\n\n.collapsing {\n height: 0;\n overflow: hidden;\n transition: height 0.35s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .collapsing {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.dropup,\n.dropright,\n.dropdown,\n.dropleft {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: 1000;\n display: none;\n min-width: 10rem;\n padding: 0.5rem 0;\n margin: 0.125rem 0 0;\n font-size: 1rem;\n color: #212529;\n text-align: left;\n list-style: none;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.dropdown-menu-left {\n right: auto;\n left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu-right {\n right: 0;\n left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .dropdown-menu-sm-left {\n  right: auto;\n  left: 0;\n }\n .dropdown-menu-sm-right {\n  right: 0;\n  left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .dropdown-menu-md-left {\n  right: auto;\n  left: 0;\n }\n .dropdown-menu-md-right {\n  right: 0;\n  left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .dropdown-menu-lg-left {\n  right: auto;\n  left: 0;\n }\n .dropdown-menu-lg-right {\n  right: 0;\n  left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .dropdown-menu-xl-left {\n  right: auto;\n  left: 0;\n }\n .dropdown-menu-xl-right {\n  right: 0;\n  left: auto;\n }\n}\n\n.dropup .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0.3em solid;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: auto;\n left: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-left: 0.125rem;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n border-left: 0.3em solid;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: 100%;\n left: auto;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.125rem;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n display: none;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::before {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0.3em solid;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::before {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropdown-menu[x-placement^=\"top\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"right\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"bottom\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"left\"] {\n right: auto;\n bottom: auto;\n}\n\n.dropdown-divider {\n height: 0;\n margin: 0.5rem 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid #e9ecef;\n}\n\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n clear: both;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: inherit;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.dropdown-item:hover, .dropdown-item:focus {\n color: #16181b;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.dropdown-item.active, .dropdown-item:active {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #0d6efd;\n}\n\n.dropdown-item.disabled, .dropdown-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1.5rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 0.875rem;\n color: #6c757d;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n color: #212529;\n}\n\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle;\n}\n\n.btn-group > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:hover, .btn-group > .btn:focus, .btn-group > .btn:active, .btn-group > .btn.active,\n.btn-group-vertical > .btn:hover,\n.btn-group-vertical > .btn:focus,\n.btn-group-vertical > .btn:active,\n.btn-group-vertical > .btn.active {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.btn-toolbar .input-group {\n width: auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.5625rem;\n padding-left: 0.5625rem;\n}\n\n.dropdown-toggle-split::after,\n.dropup .dropdown-toggle-split::after,\n.dropright .dropdown-toggle-split::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle-split::before {\n margin-right: 0;\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split, .btn-group-sm > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.375rem;\n padding-left: 0.375rem;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split, .btn-group-lg > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.75rem;\n padding-left: 0.75rem;\n}\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group {\n width: 100%;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -1px;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn,\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"checkbox\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n}\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n}\n\n.nav-link:hover, .nav-link:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n}\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-item {\n margin-bottom: -1px;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link {\n border: 1px solid transparent;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link:hover, .nav-tabs .nav-link:focus {\n border-color: #e9ecef #e9ecef #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.active,\n.nav-tabs .nav-item.show .nav-link {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6 #dee2e6 #fff;\n}\n\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n margin-top: -1px;\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.nav-pills .nav-link {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-pills .nav-link.active,\n.nav-pills .show > .nav-link {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n}\n\n.nav-fill .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n}\n\n.nav-justified .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n}\n\n.tab-content > .tab-pane {\n display: none;\n}\n\n.tab-content > .active {\n display: block;\n}\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.navbar .container,\n.navbar .container-fluid, .navbar .container-sm, .navbar .container-md, .navbar .container-lg, .navbar .container-xl {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n}\n\n.navbar-brand {\n padding-top: 0.3125rem;\n padding-bottom: 0.3125rem;\n margin-right: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.navbar-brand:hover, .navbar-brand:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.navbar-nav .dropdown-menu {\n position: static;\n}\n\n.navbar-text {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-collapse {\n flex: 1 0 100%;\n align-items: center;\n}\n\n.navbar-toggler {\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.navbar-toggler:hover, .navbar-toggler:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center;\n background-size: 100%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .navbar-expand-sm {\n  flex-flow: row nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-sm > .container,\n .navbar-expand-sm > .container-fluid, .navbar-expand-sm > .container-sm, .navbar-expand-sm > .container-md, .navbar-expand-sm > .container-lg, .navbar-expand-sm > .container-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .navbar-expand-md {\n  flex-flow: row nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-md > .container,\n .navbar-expand-md > .container-fluid, .navbar-expand-md > .container-sm, .navbar-expand-md > .container-md, .navbar-expand-md > .container-lg, .navbar-expand-md > .container-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .navbar-expand-lg {\n  flex-flow: row nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-lg > .container,\n .navbar-expand-lg > .container-fluid, .navbar-expand-lg > .container-sm, .navbar-expand-lg > .container-md, .navbar-expand-lg > .container-lg, .navbar-expand-lg > .container-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .navbar-expand-xl {\n  flex-flow: row nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-xl > .container,\n .navbar-expand-xl > .container-fluid, .navbar-expand-xl > .container-sm, .navbar-expand-xl > .container-md, .navbar-expand-xl > .container-lg, .navbar-expand-xl > .container-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n\n.navbar-expand {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-expand > .container,\n.navbar-expand > .container-fluid, .navbar-expand > .container-sm, .navbar-expand > .container-md, .navbar-expand > .container-lg, .navbar-expand > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-toggler {\n display: none;\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand:hover, .navbar-light .navbar-brand:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-light .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.7);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.active {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%280, 0, 0, 0.5%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-light .navbar-text {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-text a,\n.navbar-light .navbar-text a:hover,\n.navbar-light .navbar-text a:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand:hover, .navbar-dark .navbar-brand:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-dark .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.75);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.25);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.active {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%28255, 255, 255, 0.5%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text a,\n.navbar-dark .navbar-text a:hover,\n.navbar-dark .navbar-text a:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: border-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card > hr {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.card > .list-group:first-child .list-group-item:first-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card > .list-group:last-child .list-group-item:last-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card-body {\n flex: 1 1 auto;\n min-height: 1px;\n padding: 1.25rem 1.25rem;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -0.375rem;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link:hover {\n text-decoration: none;\n}\n\n.card-link + .card-link {\n margin-left: 1.25rem;\n}\n\n.card-header {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 0;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-header:first-child {\n border-radius: calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px) 0 0;\n}\n\n.card-header + .list-group .list-group-item:first-child {\n border-top: 0;\n}\n\n.card-footer {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-footer:last-child {\n border-radius: 0 0 calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-bottom: -0.75rem;\n margin-left: -0.625rem;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-left: -0.625rem;\n}\n\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: 1.25rem;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n flex-shrink: 0;\n width: 100%;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-deck .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-deck {\n  display: flex;\n  flex-flow: row wrap;\n  margin-right: -15px;\n  margin-left: -15px;\n }\n .card-deck .card {\n  flex: 1 0 0%;\n  margin-right: 15px;\n  margin-bottom: 0;\n  margin-left: 15px;\n }\n}\n\n.card-group > .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-group {\n  display: flex;\n  flex-flow: row wrap;\n }\n .card-group > .card {\n  flex: 1 0 0%;\n  margin-bottom: 0;\n }\n .card-group > .card + .card {\n  margin-left: 0;\n  border-left: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) {\n  border-top-right-radius: 0;\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-header {\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-footer {\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) {\n  border-top-left-radius: 0;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-header {\n  border-top-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-footer {\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n}\n\n.accordion > .card {\n overflow: hidden;\n}\n\n.accordion > .card:not(:last-of-type) {\n border-bottom: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card:not(:first-of-type) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card > .card-header {\n border-radius: 0;\n margin-bottom: -1px;\n}\n\n.breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: 0.75rem 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n list-style: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.breadcrumb-item {\n display: flex;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item {\n padding-left: 0.5rem;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item::before {\n display: inline-block;\n padding-right: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n content: \"/\";\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: underline;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: none;\n}\n\n.breadcrumb-item.active {\n color: #6c757d;\n}\n\n.pagination {\n display: flex;\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n color: #0d6efd;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.page-link:hover {\n z-index: 2;\n color: #024dbc;\n text-decoration: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.page-link:focus {\n z-index: 3;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.page-item:not(:first-child) .page-link {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.page-item.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.page-item.disabled .page-link {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.page-link {\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n}\n\n.page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-link {\n padding: 0.75rem 1.5rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.3rem;\n border-bottom-left-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.3rem;\n border-bottom-right-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-link {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.2rem;\n border-bottom-left-radius: 0.2rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.2rem;\n border-bottom-right-radius: 0.2rem;\n}\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: 0.25em 0.5em;\n font-size: 0.75em;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.badge:empty {\n display: none;\n}\n\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.alert-heading {\n color: inherit;\n}\n\n.alert-link {\n font-weight: 700;\n}\n\n.alert-dismissible {\n padding-right: 4rem;\n}\n\n.alert-dismissible .close {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n color: inherit;\n}\n\n.alert-primary {\n color: #073984;\n background-color: #cfe2ff;\n border-color: #bbd6fe;\n}\n\n.alert-primary .alert-link {\n color: #042454;\n}\n\n.alert-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #e2e3e5;\n border-color: #d6d8db;\n}\n\n.alert-secondary .alert-link {\n color: #202326;\n}\n\n.alert-success {\n color: #155724;\n background-color: #d4edda;\n border-color: #c3e6cb;\n}\n\n.alert-success .alert-link {\n color: #0b2e13;\n}\n\n.alert-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #d1ecf1;\n border-color: #bee5eb;\n}\n\n.alert-info .alert-link {\n color: #062c33;\n}\n\n.alert-warning {\n color: #856404;\n background-color: #fff3cd;\n border-color: #ffeeba;\n}\n\n.alert-warning .alert-link {\n color: #533f03;\n}\n\n.alert-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f8d7da;\n border-color: #f5c6cb;\n}\n\n.alert-danger .alert-link {\n color: #491217;\n}\n\n.alert-light {\n color: #818182;\n background-color: #fefefe;\n border-color: #fdfdfe;\n}\n\n.alert-light .alert-link {\n color: #686868;\n}\n\n.alert-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #d6d8d9;\n border-color: #c6c8ca;\n}\n\n.alert-dark .alert-link {\n color: #040505;\n}\n\n@keyframes progress-bar-stripes {\n 0% {\n  background-position-x: 1rem;\n }\n}\n\n.progress {\n display: flex;\n height: 1rem;\n overflow: hidden;\n font-size: 0.75rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #0d6efd;\n transition: width 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.progress-bar-striped {\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-size: 1rem 1rem;\n}\n\n.progress-bar-animated {\n animation: progress-bar-stripes 1s linear infinite;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar-animated {\n  animation: none;\n }\n}\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%;\n color: #495057;\n text-align: inherit;\n}\n\n.list-group-item-action:hover, .list-group-item-action:focus {\n z-index: 1;\n color: #495057;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.list-group-item-action:active {\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 0;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.list-group-item:first-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-item:last-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-item.disabled, .list-group-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n}\n\n.list-group-item.active {\n z-index: 2;\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 0;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-top: -1px;\n border-top-width: 1px;\n}\n\n.list-group-horizontal {\n flex-direction: row;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .list-group-horizontal-sm {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .list-group-horizontal-md {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .list-group-horizontal-lg {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .list-group-horizontal-xl {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n.list-group-flush .list-group-item {\n border-right-width: 0;\n border-left-width: 0;\n border-radius: 0;\n}\n\n.list-group-flush .list-group-item:first-child {\n border-top-width: 0;\n}\n\n.list-group-flush:last-child .list-group-item:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n}\n\n.list-group-item-primary {\n color: #073984;\n background-color: #bbd6fe;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-primary.list-group-item-action:focus {\n color: #073984;\n background-color: #a2c7fe;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #073984;\n border-color: #073984;\n}\n\n.list-group-item-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-secondary.list-group-item-action:focus {\n color: #383d41;\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #383d41;\n border-color: #383d41;\n}\n\n.list-group-item-success {\n color: #155724;\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action:hover, .list-group-item-success.list-group-item-action:focus {\n color: #155724;\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #155724;\n border-color: #155724;\n}\n\n.list-group-item-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action:hover, .list-group-item-info.list-group-item-action:focus {\n color: #0c5460;\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #0c5460;\n border-color: #0c5460;\n}\n\n.list-group-item-warning {\n color: #856404;\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action:hover, .list-group-item-warning.list-group-item-action:focus {\n color: #856404;\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #856404;\n border-color: #856404;\n}\n\n.list-group-item-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action:hover, .list-group-item-danger.list-group-item-action:focus {\n color: #721c24;\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #721c24;\n border-color: #721c24;\n}\n\n.list-group-item-light {\n color: #818182;\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action:hover, .list-group-item-light.list-group-item-action:focus {\n color: #818182;\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #818182;\n border-color: #818182;\n}\n\n.list-group-item-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action:hover, .list-group-item-dark.list-group-item-action:focus {\n color: #1b1e21;\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #1b1e21;\n border-color: #1b1e21;\n}\n\n.close {\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n color: #000;\n text-shadow: 0 1px 0 #fff;\n opacity: .5;\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .close {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\n.close:hover {\n color: #000;\n text-decoration: none;\n}\n\n.close:hover, .close:focus {\n opacity: .75;\n}\n\n.close:disabled, .close.disabled {\n pointer-events: none;\n}\n\nbutton.close {\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n appearance: none;\n}\n\n.toast {\n max-width: 350px;\n overflow: hidden;\n font-size: 0.875rem;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15);\n backdrop-filter: blur(10px);\n opacity: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.toast:not(:last-child) {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.toast.showing {\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.show {\n display: block;\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.hide {\n display: none;\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n color: #6c757d;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n.toast-body {\n padding: 0.75rem;\n}\n\n.modal-open {\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-open .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1050;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 0.5rem;\n pointer-events: none;\n}\n\n.modal.fade .modal-dialog {\n transition: transform 0.3s ease-out;\n transform: translate(0, -50px);\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .modal.fade .modal-dialog {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.modal.show .modal-dialog {\n transform: none;\n}\n\n.modal.modal-static .modal-dialog {\n transform: scale(1.02);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n display: flex;\n max-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: calc(100vh - 1rem);\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-header,\n.modal-dialog-scrollable .modal-footer {\n flex-shrink: 0;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-body {\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-centered::before {\n display: block;\n height: calc(100vh - 1rem);\n content: \"\";\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable {\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n height: 100%;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: none;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable::before {\n content: none;\n}\n\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%;\n pointer-events: auto;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1040;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: #000;\n}\n\n.modal-backdrop.fade {\n opacity: 0;\n}\n\n.modal-backdrop.show {\n opacity: 0.5;\n}\n\n.modal-header {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem 1rem;\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-header .close {\n padding: 1rem 1rem;\n margin: -1rem -1rem -1rem auto;\n}\n\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.modal-body {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n padding: 1rem;\n}\n\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: flex-end;\n padding: 0.75rem;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n border-bottom-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-footer > * {\n margin: 0.25rem;\n}\n\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .modal-dialog {\n  max-width: 500px;\n  margin: 1.75rem auto;\n }\n .modal-dialog-scrollable {\n  max-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-scrollable .modal-content {\n  max-height: calc(100vh - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered {\n  min-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered::before {\n  height: calc(100vh - 3.5rem);\n }\n .modal-sm {\n  max-width: 300px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .modal-lg,\n .modal-xl {\n  max-width: 800px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .modal-xl {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: 1070;\n display: block;\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n}\n\n.tooltip.show {\n opacity: 0.9;\n}\n\n.tooltip .tooltip-arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 0.8rem;\n height: 0.4rem;\n}\n\n.tooltip .tooltip-arrow::before {\n position: absolute;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-tooltip-top, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .tooltip-arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0;\n border-top-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-right, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .tooltip-arrow {\n left: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .tooltip-arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0.4rem 0;\n border-right-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .tooltip-arrow {\n top: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .tooltip-arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0 0.4rem 0.4rem;\n border-bottom-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-left, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .tooltip-arrow {\n right: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .tooltip-arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.4rem 0 0.4rem 0.4rem;\n border-left-color: #000;\n}\n\n.tooltip-inner {\n max-width: 200px;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #000;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1060;\n display: block;\n max-width: 276px;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.popover .popover-arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 0.5rem;\n margin: 0 0.3rem;\n}\n\n.popover .popover-arrow::before, .popover .popover-arrow::after {\n position: absolute;\n display: block;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-popover-top, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] {\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-top > .popover-arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .popover-arrow {\n bottom: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-top > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .popover-arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-top > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .popover-arrow::after {\n bottom: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-right, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] {\n margin-left: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-right > .popover-arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .popover-arrow {\n left: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-right > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .popover-arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-right > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .popover-arrow::after {\n left: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .popover-arrow {\n top: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .popover-arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .popover-arrow::after {\n top: 1px;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom .popover-header::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] .popover-header::before {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 50%;\n display: block;\n width: 1rem;\n margin-left: -0.5rem;\n content: \"\";\n border-bottom: 1px solid #f7f7f7;\n}\n\n.bs-popover-left, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-left > .popover-arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .popover-arrow {\n right: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-left > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .popover-arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-left > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .popover-arrow::after {\n right: 1px;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: #fff;\n}\n\n.popover-header {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n background-color: #f7f7f7;\n border-bottom: 1px solid #ebebeb;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.popover-header:empty {\n display: none;\n}\n\n.popover-body {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n color: #212529;\n}\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n}\n\n.carousel-inner::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: left;\n width: 100%;\n margin-right: -100%;\n backface-visibility: hidden;\n transition: transform 0.6s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-item {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-left),\n.active.carousel-item-right {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-right),\n.active.carousel-item-left {\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item {\n opacity: 0;\n transition-property: opacity;\n transform: none;\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item.active,\n.carousel-fade .carousel-item-next.carousel-item-left,\n.carousel-fade .carousel-item-prev.carousel-item-right {\n z-index: 1;\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-fade .active.carousel-item-left,\n.carousel-fade .active.carousel-item-right {\n z-index: 0;\n opacity: 0;\n transition: opacity 0s 0.6s;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-fade .active.carousel-item-left,\n .carousel-fade .active.carousel-item-right {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: 15%;\n color: #fff;\n text-align: center;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.15s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-control-prev,\n .carousel-control-next {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev:hover, .carousel-control-prev:focus,\n.carousel-control-next:hover,\n.carousel-control-next:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n opacity: 0.9;\n}\n\n.carousel-control-prev {\n left: 0;\n}\n\n.carousel-control-next {\n right: 0;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: 20px;\n height: 20px;\n background: no-repeat 50% / 100% 100%;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5L4.25 4l2.5-2.5L5.25 0z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M2.75 0l-1.5 1.5L3.75 4l-2.5 2.5L2.75 8l4-4-4-4z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 2;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding-left: 0;\n margin-right: 15%;\n margin-left: 15%;\n list-style: none;\n}\n\n.carousel-indicators li {\n box-sizing: content-box;\n flex: 0 1 auto;\n width: 30px;\n height: 3px;\n margin-right: 3px;\n margin-left: 3px;\n text-indent: -999px;\n cursor: pointer;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border-top: 10px solid transparent;\n border-bottom: 10px solid transparent;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-indicators li {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-indicators .active {\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n right: 15%;\n bottom: 1.25rem;\n left: 15%;\n padding-top: 1.25rem;\n padding-bottom: 1.25rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n}\n\n@keyframes spinner-border {\n to {\n  transform: rotate(360deg);\n }\n}\n\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: text-bottom;\n border: 0.25em solid currentColor;\n border-right-color: transparent;\n border-radius: 50%;\n animation: spinner-border .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n border-width: 0.2em;\n}\n\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n  transform: scale(0);\n }\n 50% {\n  opacity: 1;\n }\n}\n\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: text-bottom;\n background-color: currentColor;\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n animation: spinner-grow .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n}\n\n.clearfix::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.link-primary {\n color: #0d6efd;\n}\n\n.link-primary:hover, .link-primary:focus {\n color: #024dbc;\n}\n\n.link-secondary {\n color: #6c757d;\n}\n\n.link-secondary:hover, .link-secondary:focus {\n color: #494f54;\n}\n\n.link-success {\n color: #28a745;\n}\n\n.link-success:hover, .link-success:focus {\n color: #19692c;\n}\n\n.link-info {\n color: #17a2b8;\n}\n\n.link-info:hover, .link-info:focus {\n color: #0f6674;\n}\n\n.link-warning {\n color: #ffc107;\n}\n\n.link-warning:hover, .link-warning:focus {\n color: #ba8b00;\n}\n\n.link-danger {\n color: #dc3545;\n}\n\n.link-danger:hover, .link-danger:focus {\n color: #a71d2a;\n}\n\n.link-light {\n color: #f8f9fa;\n}\n\n.link-light:hover, .link-light:focus {\n color: #cbd3da;\n}\n\n.link-dark {\n color: #343a40;\n}\n\n.link-dark:hover, .link-dark:focus {\n color: #121416;\n}\n\n.embed-responsive {\n position: relative;\n width: 100%;\n}\n\n.embed-responsive::before {\n display: block;\n content: \"\";\n}\n\n.embed-responsive .embed-responsive-item,\n.embed-responsive iframe,\n.embed-responsive embed,\n.embed-responsive object,\n.embed-responsive video {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n width: 100%;\n height: 100%;\n border: 0;\n}\n\n.embed-responsive-21by9::before {\n padding-top: 42.857143%;\n}\n\n.embed-responsive-16by9::before {\n padding-top: 56.25%;\n}\n\n.embed-responsive-4by3::before {\n padding-top: 75%;\n}\n\n.embed-responsive-1by1::before {\n padding-top: 100%;\n}\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n@supports (position: sticky) {\n .sticky-top {\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n @media (min-width: 576px) {\n  .sticky-sm-top {\n   position: sticky;\n   top: 0;\n   z-index: 1020;\n  }\n }\n @media (min-width: 768px) {\n  .sticky-md-top {\n   position: sticky;\n   top: 0;\n   z-index: 1020;\n  }\n }\n @media (min-width: 992px) {\n  .sticky-lg-top {\n   position: sticky;\n   top: 0;\n   z-index: 1020;\n  }\n }\n @media (min-width: 1200px) {\n  .sticky-xl-top {\n   position: sticky;\n   top: 0;\n   z-index: 1020;\n  }\n }\n}\n\n.sr-only,\n.sr-only-focusable:not(:focus) {\n position: absolute !important;\n width: 1px !important;\n height: 1px !important;\n padding: 0 !important;\n margin: -1px !important;\n overflow: hidden !important;\n clip: rect(0, 0, 0, 0) !important;\n white-space: nowrap !important;\n border: 0 !important;\n}\n\n.stretched-link::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n content: \"\";\n}\n\n.text-truncate {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.align-baseline {\n vertical-align: baseline !important;\n}\n\n.align-top {\n vertical-align: top !important;\n}\n\n.align-middle {\n vertical-align: middle !important;\n}\n\n.align-bottom {\n vertical-align: bottom !important;\n}\n\n.align-text-bottom {\n vertical-align: text-bottom !important;\n}\n\n.align-text-top {\n vertical-align: text-top !important;\n}\n\n.float-left {\n float: left !important;\n}\n\n.float-right {\n float: right !important;\n}\n\n.float-none {\n float: none !important;\n}\n\n.overflow-auto {\n overflow: auto !important;\n}\n\n.overflow-hidden {\n overflow: hidden !important;\n}\n\n.d-none {\n display: none !important;\n}\n\n.d-inline {\n display: inline !important;\n}\n\n.d-inline-block {\n display: inline-block !important;\n}\n\n.d-block {\n display: block !important;\n}\n\n.d-table {\n display: table !important;\n}\n\n.d-table-row {\n display: table-row !important;\n}\n\n.d-table-cell {\n display: table-cell !important;\n}\n\n.d-flex {\n display: flex !important;\n}\n\n.d-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n}\n\n.shadow-sm {\n box-shadow: 0 0.125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.075) !important;\n}\n\n.shadow {\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;\n}\n\n.shadow-lg {\n box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0, 0, 0, 0.175) !important;\n}\n\n.shadow-none {\n box-shadow: none !important;\n}\n\n.position-static {\n position: static !important;\n}\n\n.position-relative {\n position: relative !important;\n}\n\n.position-absolute {\n position: absolute !important;\n}\n\n.position-fixed {\n position: fixed !important;\n}\n\n.position-sticky {\n position: sticky !important;\n}\n\n.border {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-0 {\n border: 0 !important;\n}\n\n.border-top {\n border-top: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-top-0 {\n border-top: 0 !important;\n}\n\n.border-right {\n border-right: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-right-0 {\n border-right: 0 !important;\n}\n\n.border-bottom {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-bottom-0 {\n border-bottom: 0 !important;\n}\n\n.border-left {\n border-left: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-left-0 {\n border-left: 0 !important;\n}\n\n.border-primary {\n border-color: #0d6efd !important;\n}\n\n.border-secondary {\n border-color: #6c757d !important;\n}\n\n.border-success {\n border-color: #28a745 !important;\n}\n\n.border-info {\n border-color: #17a2b8 !important;\n}\n\n.border-warning {\n border-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.border-danger {\n border-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.border-light {\n border-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.border-dark {\n border-color: #343a40 !important;\n}\n\n.border-white {\n border-color: #fff !important;\n}\n\n.w-25 {\n width: 25% !important;\n}\n\n.w-50 {\n width: 50% !important;\n}\n\n.w-75 {\n width: 75% !important;\n}\n\n.w-100 {\n width: 100% !important;\n}\n\n.w-auto {\n width: auto !important;\n}\n\n.mw-100 {\n max-width: 100% !important;\n}\n\n.vw-100 {\n width: 100vw !important;\n}\n\n.min-vw-100 {\n min-width: 100vw !important;\n}\n\n.h-25 {\n height: 25% !important;\n}\n\n.h-50 {\n height: 50% !important;\n}\n\n.h-75 {\n height: 75% !important;\n}\n\n.h-100 {\n height: 100% !important;\n}\n\n.h-auto {\n height: auto !important;\n}\n\n.mh-100 {\n max-height: 100% !important;\n}\n\n.vh-100 {\n height: 100vh !important;\n}\n\n.min-vh-100 {\n min-height: 100vh !important;\n}\n\n.flex-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n}\n\n.flex-row {\n flex-direction: row !important;\n}\n\n.flex-column {\n flex-direction: column !important;\n}\n\n.flex-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n}\n\n.flex-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n}\n\n.flex-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n}\n\n.flex-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n}\n\n.flex-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n}\n\n.flex-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n}\n\n.flex-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n}\n\n.flex-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n}\n\n.flex-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n}\n\n.justify-content-start {\n justify-content: flex-start !important;\n}\n\n.justify-content-end {\n justify-content: flex-end !important;\n}\n\n.justify-content-center {\n justify-content: center !important;\n}\n\n.justify-content-between {\n justify-content: space-between !important;\n}\n\n.justify-content-around {\n justify-content: space-around !important;\n}\n\n.align-items-start {\n align-items: flex-start !important;\n}\n\n.align-items-end {\n align-items: flex-end !important;\n}\n\n.align-items-center {\n align-items: center !important;\n}\n\n.align-items-baseline {\n align-items: baseline !important;\n}\n\n.align-items-stretch {\n align-items: stretch !important;\n}\n\n.align-content-start {\n align-content: flex-start !important;\n}\n\n.align-content-end {\n align-content: flex-end !important;\n}\n\n.align-content-center {\n align-content: center !important;\n}\n\n.align-content-between {\n align-content: space-between !important;\n}\n\n.align-content-around {\n align-content: space-around !important;\n}\n\n.align-content-stretch {\n align-content: stretch !important;\n}\n\n.align-self-auto {\n align-self: auto !important;\n}\n\n.align-self-start {\n align-self: flex-start !important;\n}\n\n.align-self-end {\n align-self: flex-end !important;\n}\n\n.align-self-center {\n align-self: center !important;\n}\n\n.align-self-baseline {\n align-self: baseline !important;\n}\n\n.align-self-stretch {\n align-self: stretch !important;\n}\n\n.order-first {\n order: -1 !important;\n}\n\n.order-0 {\n order: 0 !important;\n}\n\n.order-1 {\n order: 1 !important;\n}\n\n.order-2 {\n order: 2 !important;\n}\n\n.order-3 {\n order: 3 !important;\n}\n\n.order-4 {\n order: 4 !important;\n}\n\n.order-5 {\n order: 5 !important;\n}\n\n.order-last {\n order: 6 !important;\n}\n\n.m-0 {\n margin: 0 !important;\n}\n\n.m-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n}\n\n.m-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n}\n\n.m-3 {\n margin: 1rem !important;\n}\n\n.m-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n}\n\n.m-5 {\n margin: 3rem !important;\n}\n\n.m-auto {\n margin: auto !important;\n}\n\n.mx-0 {\n margin-right: 0 !important;\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.mx-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.mx-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.mx-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.mx-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.mx-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.mx-auto {\n margin-right: auto !important;\n margin-left: auto !important;\n}\n\n.my-0 {\n margin-top: 0 !important;\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.my-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.my-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.my-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.my-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.my-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.my-auto {\n margin-top: auto !important;\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.mt-0 {\n margin-top: 0 !important;\n}\n\n.mt-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.mt-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.mt-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n}\n\n.mt-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.mt-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n}\n\n.mt-auto {\n margin-top: auto !important;\n}\n\n.mr-0 {\n margin-right: 0 !important;\n}\n\n.mr-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.mr-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.mr-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n}\n\n.mr-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.mr-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n}\n\n.mr-auto {\n margin-right: auto !important;\n}\n\n.mb-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.mb-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.mb-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.mb-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.mb-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.mb-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.mb-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.ml-0 {\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.ml-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.ml-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.ml-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.ml-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.ml-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.ml-auto {\n margin-left: auto !important;\n}\n\n.m-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n}\n\n.m-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n}\n\n.m-n3 {\n margin: -1rem !important;\n}\n\n.m-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n}\n\n.m-n5 {\n margin: -3rem !important;\n}\n\n.mx-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n margin-left: -0.25rem !important;\n}\n\n.mx-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n margin-left: -0.5rem !important;\n}\n\n.mx-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n margin-left: -1rem !important;\n}\n\n.mx-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n margin-left: -1.5rem !important;\n}\n\n.mx-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n margin-left: -3rem !important;\n}\n\n.my-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n}\n\n.my-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n}\n\n.my-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n margin-bottom: -1rem !important;\n}\n\n.my-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n}\n\n.my-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n margin-bottom: -3rem !important;\n}\n\n.mt-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n}\n\n.mt-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n}\n\n.mt-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n}\n\n.mt-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n}\n\n.mt-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n}\n\n.mr-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n}\n\n.mr-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n}\n\n.mr-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n}\n\n.mr-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n}\n\n.mr-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n}\n\n.mb-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n}\n\n.mb-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n}\n\n.mb-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n}\n\n.mb-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n}\n\n.mb-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n}\n\n.ml-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n}\n\n.ml-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n}\n\n.ml-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n}\n\n.ml-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n}\n\n.ml-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n}\n\n.p-0 {\n padding: 0 !important;\n}\n\n.p-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n}\n\n.p-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n}\n\n.p-3 {\n padding: 1rem !important;\n}\n\n.p-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n}\n\n.p-5 {\n padding: 3rem !important;\n}\n\n.px-0 {\n padding-right: 0 !important;\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.px-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.px-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.px-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.px-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.px-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.py-0 {\n padding-top: 0 !important;\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.py-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.py-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.py-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.py-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.py-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.pt-0 {\n padding-top: 0 !important;\n}\n\n.pt-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.pt-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.pt-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n}\n\n.pt-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.pt-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n}\n\n.pr-0 {\n padding-right: 0 !important;\n}\n\n.pr-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.pr-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.pr-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n}\n\n.pr-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.pr-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n}\n\n.pb-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.pb-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.pb-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.pb-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.pb-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.pb-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.pl-0 {\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.pl-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.pl-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.pl-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.pl-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.pl-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.font-weight-light {\n font-weight: 300 !important;\n}\n\n.font-weight-lighter {\n font-weight: lighter !important;\n}\n\n.font-weight-normal {\n font-weight: 400 !important;\n}\n\n.font-weight-bold {\n font-weight: 700 !important;\n}\n\n.font-weight-bolder {\n font-weight: bolder !important;\n}\n\n.text-lowercase {\n text-transform: lowercase !important;\n}\n\n.text-uppercase {\n text-transform: uppercase !important;\n}\n\n.text-capitalize {\n text-transform: capitalize !important;\n}\n\n.text-left {\n text-align: left !important;\n}\n\n.text-right {\n text-align: right !important;\n}\n\n.text-center {\n text-align: center !important;\n}\n\n.text-primary {\n color: #0d6efd !important;\n}\n\n.text-secondary {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-success {\n color: #28a745 !important;\n}\n\n.text-info {\n color: #17a2b8 !important;\n}\n\n.text-warning {\n color: #ffc107 !important;\n}\n\n.text-danger {\n color: #dc3545 !important;\n}\n\n.text-light {\n color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.text-dark {\n color: #343a40 !important;\n}\n\n.text-white {\n color: #fff !important;\n}\n\n.text-body {\n color: #212529 !important;\n}\n\n.text-muted {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-black-50 {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\n}\n\n.text-white-50 {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;\n}\n\n.text-reset {\n color: inherit !important;\n}\n\n.lh-1 {\n line-height: 1 !important;\n}\n\n.lh-sm {\n line-height: 1.25 !important;\n}\n\n.lh-base {\n line-height: 1.5 !important;\n}\n\n.lh-lg {\n line-height: 2 !important;\n}\n\n.bg-primary {\n background-color: #0d6efd !important;\n}\n\n.bg-secondary {\n background-color: #6c757d !important;\n}\n\n.bg-success {\n background-color: #28a745 !important;\n}\n\n.bg-info {\n background-color: #17a2b8 !important;\n}\n\n.bg-warning {\n background-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.bg-danger {\n background-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.bg-light {\n background-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.bg-dark {\n background-color: #343a40 !important;\n}\n\n.bg-body {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-white {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-transparent {\n background-color: transparent !important;\n}\n\n.text-wrap {\n white-space: normal !important;\n}\n\n.text-nowrap {\n white-space: nowrap !important;\n}\n\n.text-decoration-none {\n text-decoration: none !important;\n}\n\n.text-decoration-underline {\n text-decoration: underline !important;\n}\n\n.text-decoration-line-through {\n text-decoration: line-through !important;\n}\n\n.font-italic {\n font-style: italic !important;\n}\n\n.font-normal {\n font-style: normal !important;\n}\n\n.text-break {\n overflow-wrap: break-word !important;\n word-break: break-word !important;\n}\n\n.font-monospace {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace !important;\n}\n\n.rounded {\n border-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-sm {\n border-radius: 0.2rem !important;\n}\n\n.rounded-lg {\n border-radius: 0.3rem !important;\n}\n\n.rounded-circle {\n border-radius: 50% !important;\n}\n\n.rounded-pill {\n border-radius: 50rem !important;\n}\n\n.rounded-0 {\n border-radius: 0 !important;\n}\n\n.rounded-top {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-right {\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-bottom {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-left {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.visible {\n visibility: visible !important;\n}\n\n.invisible {\n visibility: hidden !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .float-sm-left {\n  float: left !important;\n }\n .float-sm-right {\n  float: right !important;\n }\n .float-sm-none {\n  float: none !important;\n }\n .d-sm-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-sm-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-sm-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-sm-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-sm-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-sm-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-sm-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-sm-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-sm-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n .flex-sm-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-sm-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n .flex-sm-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n .flex-sm-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-sm-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-sm-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-sm-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n .flex-sm-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-sm-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-sm-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .justify-content-sm-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-sm-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-sm-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-sm-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-sm-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-sm-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-sm-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-sm-center {\n  align-items: center !important;\n }\n .align-items-sm-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-sm-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-sm-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-sm-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-sm-center {\n  align-content: center !important;\n }\n .align-content-sm-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-sm-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-sm-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-sm-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n .align-self-sm-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-sm-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-sm-center {\n  align-self: center !important;\n }\n .align-self-sm-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-sm-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n .order-sm-first {\n  order: -1 !important;\n }\n .order-sm-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n .order-sm-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n .order-sm-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n .order-sm-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n .order-sm-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n .order-sm-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n .order-sm-last {\n  order: 6 !important;\n }\n .m-sm-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n .m-sm-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n .m-sm-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n .m-sm-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n .m-sm-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n .m-sm-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n .m-sm-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n .mx-sm-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .mx-sm-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .mx-sm-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .mx-sm-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .mx-sm-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .mx-sm-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .mx-sm-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n .my-sm-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .my-sm-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .my-sm-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .my-sm-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .my-sm-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .my-sm-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .my-sm-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .mt-sm-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n .mt-sm-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n .mt-sm-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n .mt-sm-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n .mr-sm-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n .mr-sm-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n .mr-sm-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n .mr-sm-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n .mb-sm-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .mb-sm-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .mb-sm-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .mb-sm-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-sm-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .ml-sm-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .ml-sm-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .ml-sm-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n .m-sm-n1 {\n  margin: -0.25rem !important;\n }\n .m-sm-n2 {\n  margin: -0.5rem !important;\n }\n .m-sm-n3 {\n  margin: -1rem !important;\n }\n .m-sm-n4 {\n  margin: -1.5rem !important;\n }\n .m-sm-n5 {\n  margin: -3rem !important;\n }\n .mx-sm-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .mx-sm-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .mx-sm-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .mx-sm-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .mx-sm-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .my-sm-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .my-sm-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .my-sm-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .my-sm-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .my-sm-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .mt-sm-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n }\n .mt-sm-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-sm-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n }\n .mr-sm-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-sm-n1 {\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-n2 {\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n3 {\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .mb-sm-n4 {\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n5 {\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-sm-n1 {\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-n2 {\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n3 {\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .ml-sm-n4 {\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n5 {\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .p-sm-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n .p-sm-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n .p-sm-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n .p-sm-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n .p-sm-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n .p-sm-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n .px-sm-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .px-sm-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .px-sm-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .px-sm-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .px-sm-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .px-sm-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .py-sm-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .py-sm-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .py-sm-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .py-sm-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .py-sm-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .py-sm-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pt-sm-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n .pt-sm-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pt-sm-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pt-sm-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n .pt-sm-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pt-sm-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-sm-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n .pr-sm-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pr-sm-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pr-sm-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n .pr-sm-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pr-sm-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-sm-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pb-sm-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pb-sm-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pb-sm-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pb-sm-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pb-sm-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-sm-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .pl-sm-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .pl-sm-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .pl-sm-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .pl-sm-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .pl-sm-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .text-sm-left {\n  text-align: left !important;\n }\n .text-sm-right {\n  text-align: right !important;\n }\n .text-sm-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .float-md-left {\n  float: left !important;\n }\n .float-md-right {\n  float: right !important;\n }\n .float-md-none {\n  float: none !important;\n }\n .d-md-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-md-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-md-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-md-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-md-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-md-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-md-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-md-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-md-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n .flex-md-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-md-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n .flex-md-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n .flex-md-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-md-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-md-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-md-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-md-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-md-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n .flex-md-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-md-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-md-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .justify-content-md-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-md-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-md-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-md-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-md-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-md-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-md-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-md-center {\n  align-items: center !important;\n }\n .align-items-md-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-md-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-md-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-md-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-md-center {\n  align-content: center !important;\n }\n .align-content-md-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-md-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-md-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-md-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n .align-self-md-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-md-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-md-center {\n  align-self: center !important;\n }\n .align-self-md-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-md-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n .order-md-first {\n  order: -1 !important;\n }\n .order-md-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n .order-md-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n .order-md-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n .order-md-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n .order-md-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n .order-md-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n .order-md-last {\n  order: 6 !important;\n }\n .m-md-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n .m-md-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n .m-md-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n .m-md-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n .m-md-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n .m-md-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n .m-md-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n .mx-md-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .mx-md-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .mx-md-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .mx-md-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .mx-md-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .mx-md-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .mx-md-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n .my-md-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .my-md-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .my-md-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .my-md-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .my-md-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .my-md-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .my-md-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .mt-md-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n .mt-md-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mt-md-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mt-md-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n .mt-md-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mt-md-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n .mt-md-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n .mr-md-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n .mr-md-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mr-md-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mr-md-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n .mr-md-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mr-md-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n .mr-md-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n .mb-md-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .mb-md-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .mb-md-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .mb-md-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .mb-md-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .mb-md-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .mb-md-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-md-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .ml-md-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .ml-md-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .ml-md-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .ml-md-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .ml-md-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .ml-md-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n .m-md-n1 {\n  margin: -0.25rem !important;\n }\n .m-md-n2 {\n  margin: -0.5rem !important;\n }\n .m-md-n3 {\n  margin: -1rem !important;\n }\n .m-md-n4 {\n  margin: -1.5rem !important;\n }\n .m-md-n5 {\n  margin: -3rem !important;\n }\n .mx-md-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .mx-md-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .mx-md-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .mx-md-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .mx-md-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .my-md-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .my-md-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .my-md-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .my-md-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .my-md-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .mt-md-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mt-md-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mt-md-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n }\n .mt-md-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mt-md-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-md-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mr-md-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mr-md-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n }\n .mr-md-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mr-md-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-md-n1 {\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .mb-md-n2 {\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .mb-md-n3 {\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .mb-md-n4 {\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .mb-md-n5 {\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-md-n1 {\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .ml-md-n2 {\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .ml-md-n3 {\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .ml-md-n4 {\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .ml-md-n5 {\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .p-md-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n .p-md-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n .p-md-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n .p-md-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n .p-md-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n .p-md-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n .px-md-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .px-md-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .px-md-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .px-md-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .px-md-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .px-md-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .py-md-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .py-md-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .py-md-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .py-md-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .py-md-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .py-md-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pt-md-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n .pt-md-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pt-md-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pt-md-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n .pt-md-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pt-md-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-md-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n .pr-md-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pr-md-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pr-md-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n .pr-md-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pr-md-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-md-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pb-md-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pb-md-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pb-md-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pb-md-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pb-md-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-md-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .pl-md-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .pl-md-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .pl-md-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .pl-md-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .pl-md-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .text-md-left {\n  text-align: left !important;\n }\n .text-md-right {\n  text-align: right !important;\n }\n .text-md-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .float-lg-left {\n  float: left !important;\n }\n .float-lg-right {\n  float: right !important;\n }\n .float-lg-none {\n  float: none !important;\n }\n .d-lg-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-lg-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-lg-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-lg-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-lg-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-lg-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-lg-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-lg-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-lg-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n .flex-lg-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-lg-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n .flex-lg-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n .flex-lg-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-lg-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-lg-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-lg-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n .flex-lg-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-lg-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-lg-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .justify-content-lg-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-lg-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-lg-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-lg-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-lg-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-lg-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-lg-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-lg-center {\n  align-items: center !important;\n }\n .align-items-lg-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-lg-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-lg-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-lg-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-lg-center {\n  align-content: center !important;\n }\n .align-content-lg-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-lg-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-lg-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-lg-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n .align-self-lg-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-lg-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-lg-center {\n  align-self: center !important;\n }\n .align-self-lg-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-lg-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n .order-lg-first {\n  order: -1 !important;\n }\n .order-lg-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n .order-lg-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n .order-lg-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n .order-lg-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n .order-lg-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n .order-lg-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n .order-lg-last {\n  order: 6 !important;\n }\n .m-lg-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n .m-lg-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n .m-lg-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n .m-lg-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n .m-lg-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n .m-lg-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n .m-lg-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n .mx-lg-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .mx-lg-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .mx-lg-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .mx-lg-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .mx-lg-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .mx-lg-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .mx-lg-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n .my-lg-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .my-lg-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .my-lg-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .my-lg-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .my-lg-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .my-lg-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .my-lg-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .mt-lg-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n .mt-lg-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n .mt-lg-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n .mt-lg-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n .mr-lg-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n .mr-lg-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n .mr-lg-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n .mr-lg-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n .mb-lg-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .mb-lg-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .mb-lg-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .mb-lg-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-lg-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .ml-lg-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .ml-lg-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .ml-lg-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n .m-lg-n1 {\n  margin: -0.25rem !important;\n }\n .m-lg-n2 {\n  margin: -0.5rem !important;\n }\n .m-lg-n3 {\n  margin: -1rem !important;\n }\n .m-lg-n4 {\n  margin: -1.5rem !important;\n }\n .m-lg-n5 {\n  margin: -3rem !important;\n }\n .mx-lg-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .mx-lg-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .mx-lg-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .mx-lg-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .mx-lg-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .my-lg-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .my-lg-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .my-lg-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .my-lg-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .my-lg-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .mt-lg-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n }\n .mt-lg-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-lg-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n }\n .mr-lg-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-lg-n1 {\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-n2 {\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n3 {\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .mb-lg-n4 {\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n5 {\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-lg-n1 {\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-n2 {\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n3 {\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .ml-lg-n4 {\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n5 {\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .p-lg-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n .p-lg-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n .p-lg-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n .p-lg-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n .p-lg-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n .p-lg-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n .px-lg-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .px-lg-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .px-lg-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .px-lg-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .px-lg-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .px-lg-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .py-lg-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .py-lg-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .py-lg-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .py-lg-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .py-lg-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .py-lg-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pt-lg-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n .pt-lg-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pt-lg-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pt-lg-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n .pt-lg-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pt-lg-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-lg-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n .pr-lg-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pr-lg-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pr-lg-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n .pr-lg-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pr-lg-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-lg-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pb-lg-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pb-lg-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pb-lg-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pb-lg-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pb-lg-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-lg-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .pl-lg-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .pl-lg-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .pl-lg-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .pl-lg-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .pl-lg-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .text-lg-left {\n  text-align: left !important;\n }\n .text-lg-right {\n  text-align: right !important;\n }\n .text-lg-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .float-xl-left {\n  float: left !important;\n }\n .float-xl-right {\n  float: right !important;\n }\n .float-xl-none {\n  float: none !important;\n }\n .d-xl-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-xl-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-xl-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-xl-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-xl-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-xl-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-xl-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-xl-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-xl-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n .flex-xl-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-xl-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n .flex-xl-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n .flex-xl-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-xl-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-xl-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-xl-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n .flex-xl-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-xl-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-xl-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .justify-content-xl-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-xl-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-xl-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-xl-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-xl-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-xl-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-xl-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-xl-center {\n  align-items: center !important;\n }\n .align-items-xl-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-xl-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-xl-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-xl-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-xl-center {\n  align-content: center !important;\n }\n .align-content-xl-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-xl-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-xl-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-xl-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n .align-self-xl-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-xl-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-xl-center {\n  align-self: center !important;\n }\n .align-self-xl-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-xl-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n .order-xl-first {\n  order: -1 !important;\n }\n .order-xl-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n .order-xl-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n .order-xl-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n .order-xl-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n .order-xl-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n .order-xl-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n .order-xl-last {\n  order: 6 !important;\n }\n .m-xl-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n .m-xl-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n .m-xl-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n .m-xl-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n .m-xl-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n .m-xl-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n .m-xl-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n .mx-xl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .mx-xl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .mx-xl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .mx-xl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .mx-xl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .mx-xl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .mx-xl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n .my-xl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .my-xl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .my-xl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .my-xl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .my-xl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .my-xl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .my-xl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .mt-xl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n .mt-xl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n .mt-xl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n .mt-xl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n .mr-xl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n .mr-xl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n .mr-xl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n .mr-xl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n .mb-xl-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n .mb-xl-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .mb-xl-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .mb-xl-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-xl-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n .ml-xl-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n .ml-xl-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n .ml-xl-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n .m-xl-n1 {\n  margin: -0.25rem !important;\n }\n .m-xl-n2 {\n  margin: -0.5rem !important;\n }\n .m-xl-n3 {\n  margin: -1rem !important;\n }\n .m-xl-n4 {\n  margin: -1.5rem !important;\n }\n .m-xl-n5 {\n  margin: -3rem !important;\n }\n .mx-xl-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .mx-xl-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .mx-xl-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .mx-xl-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .mx-xl-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .my-xl-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .my-xl-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .my-xl-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .my-xl-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .my-xl-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .mt-xl-n1 {\n  margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-n2 {\n  margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n3 {\n  margin-top: -1rem !important;\n }\n .mt-xl-n4 {\n  margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n5 {\n  margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-xl-n1 {\n  margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-n2 {\n  margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n3 {\n  margin-right: -1rem !important;\n }\n .mr-xl-n4 {\n  margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n5 {\n  margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-xl-n1 {\n  margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-n2 {\n  margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n3 {\n  margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .mb-xl-n4 {\n  margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n5 {\n  margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-xl-n1 {\n  margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-n2 {\n  margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n3 {\n  margin-left: -1rem !important;\n }\n .ml-xl-n4 {\n  margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n5 {\n  margin-left: -3rem !important;\n }\n .p-xl-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n .p-xl-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n .p-xl-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n .p-xl-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n .p-xl-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n .p-xl-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n .px-xl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .px-xl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .px-xl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .px-xl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .px-xl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .px-xl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .py-xl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .py-xl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .py-xl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .py-xl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .py-xl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .py-xl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pt-xl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n .pt-xl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pt-xl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pt-xl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n .pt-xl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pt-xl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-xl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n .pr-xl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pr-xl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pr-xl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n .pr-xl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pr-xl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-xl-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pb-xl-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pb-xl-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pb-xl-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pb-xl-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pb-xl-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-xl-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n .pl-xl-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .pl-xl-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .pl-xl-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n .pl-xl-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .pl-xl-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n .text-xl-left {\n  text-align: left !important;\n }\n .text-xl-right {\n  text-align: right !important;\n }\n .text-xl-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media print {\n .d-print-none {\n  display: none !important;\n }\n .d-print-inline {\n  display: inline !important;\n }\n .d-print-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n .d-print-block {\n  display: block !important;\n }\n .d-print-table {\n  display: table !important;\n }\n .d-print-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n .d-print-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n .d-print-flex {\n  display: flex !important;\n }\n .d-print-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n/*# sourceMappingURL=bootstrap.css.map */","// stylelint-disable property-blacklist\n// Single side border-radius\n\n@mixin border-radius($radius: $border-radius, $fallback-border-radius: false) {\n @if $enable-rounded {\n  border-radius: $radius;\n }\n @else if $fallback-border-radius != false {\n  border-radius: $fallback-border-radius;\n }\n}\n\n@mixin border-top-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-left-radius: $radius;\n  border-top-right-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-right-radius: $radius;\n  border-bottom-right-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-bottom-right-radius: $radius;\n  border-bottom-left-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-left-radius: $radius;\n  border-bottom-left-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-top-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-left-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-top-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-right-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-bottom-right-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-bottom-left-radius: $radius;\n }\n}\n","//\n// Headings\n//\n.h1 {\n @extend h1;\n}\n\n.h2 {\n @extend h2;\n}\n\n.h3 {\n @extend h3;\n}\n\n.h4 {\n @extend h4;\n}\n\n.h5 {\n @extend h5;\n}\n\n.h6 {\n @extend h6;\n}\n\n\n.lead {\n @include font-size($lead-font-size);\n font-weight: $lead-font-weight;\n}\n\n// Type display classes\n.display-1 {\n @include font-size($display1-size);\n font-weight: $display1-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-2 {\n @include font-size($display2-size);\n font-weight: $display2-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-3 {\n @include font-size($display3-size);\n font-weight: $display3-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-4 {\n @include font-size($display4-size);\n font-weight: $display4-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n\n//\n// Emphasis\n//\n.small {\n @extend small;\n}\n\n.mark {\n @extend mark;\n}\n\n//\n// Lists\n//\n\n.list-unstyled {\n @include list-unstyled();\n}\n\n// Inline turns list items into inline-block\n.list-inline {\n @include list-unstyled();\n}\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n\n &:not(:last-child) {\n  margin-right: $list-inline-padding;\n }\n}\n\n\n//\n// Misc\n//\n\n// Builds on `abbr`\n.initialism {\n @include font-size($initialism-font-size);\n text-transform: uppercase;\n}\n\n// Blockquotes\n.blockquote {\n margin-bottom: $spacer;\n @include font-size($blockquote-font-size);\n}\n\n.blockquote-footer {\n display: block;\n @include font-size($blockquote-small-font-size);\n color: $blockquote-small-color;\n\n &::before {\n  content: \"\\2014\\00A0\"; // em dash, nbsp\n }\n}\n","// Lists\n\n// Unstyled keeps list items block level, just removes default browser padding and list-style\n@mixin list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n","// Responsive images (ensure images don't scale beyond their parents)\n//\n// This is purposefully opt-in via an explicit class rather than being the default for all `<img>`s.\n// We previously tried the \"images are responsive by default\" approach in Bootstrap v2,\n// and abandoned it in Bootstrap v3 because it breaks lots of third-party widgets (including Google Maps)\n// which weren't expecting the images within themselves to be involuntarily resized.\n// See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/18178\n.img-fluid {\n @include img-fluid();\n}\n\n\n// Image thumbnails\n.img-thumbnail {\n padding: $thumbnail-padding;\n background-color: $thumbnail-bg;\n border: $thumbnail-border-width solid $thumbnail-border-color;\n @include border-radius($thumbnail-border-radius);\n @include box-shadow($thumbnail-box-shadow);\n\n // Keep them at most 100% wide\n @include img-fluid();\n}\n\n//\n// Figures\n//\n\n.figure {\n // Ensures the caption's text aligns with the image.\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: $spacer / 2;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n @include font-size($figure-caption-font-size);\n color: $figure-caption-color;\n}\n","// Image Mixins\n// - Responsive image\n// - Retina image\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n\n@mixin img-fluid {\n // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n max-width: 100%;\n // Part 2: Override the height to auto, otherwise images will be stretched\n // when setting a width and height attribute on the img element.\n height: auto;\n}\n","// Container widths\n//\n// Set the container width, and override it for fixed navbars in media queries.\n\n@if $enable-grid-classes {\n // Single container class with breakpoint max-widths\n .container {\n  @include make-container();\n  @include make-container-max-widths();\n }\n\n // 100% wide container at all breakpoints\n .container-fluid {\n  @include make-container();\n }\n\n // Responsive containers that are 100% wide until a breakpoint\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n  .container-#{$breakpoint} {\n   @extend .container-fluid;\n  }\n\n  @include media-breakpoint-up($breakpoint, $grid-breakpoints) {\n   %responsive-container-#{$breakpoint} {\n    max-width: $container-max-width;\n   }\n\n   // Extend each breakpoint which is smaller or equal to the current breakpoint\n   $extend-breakpoint: true;\n\n   @each $name, $width in $grid-breakpoints {\n    @if ($extend-breakpoint) {\n     .container#{breakpoint-infix($name, $grid-breakpoints)} {\n      @extend %responsive-container-#{$breakpoint};\n     }\n\n     // Once the current breakpoint is reached, stop extending\n     @if ($breakpoint == $name) {\n      $extend-breakpoint: false;\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Row\n//\n// Rows contain your columns.\n\n@if $enable-grid-classes {\n .row {\n  @include make-row();\n }\n\n // Remove the negative margin from default .row, then the horizontal padding\n // from all immediate children columns (to prevent runaway style inheritance).\n .no-gutters {\n  margin-right: 0;\n  margin-left: 0;\n\n  > .col,\n  > [class*=\"col-\"] {\n   padding-right: 0;\n   padding-left: 0;\n  }\n }\n}\n\n// Columns\n//\n// Common styles for small and large grid columns\n\n@if $enable-grid-classes {\n @include make-grid-columns();\n}\n","/// Grid system\n//\n// Generate semantic grid columns with these mixins.\n\n@mixin make-container($padding-x: $container-padding-x) {\n width: 100%;\n padding-right: $padding-x;\n padding-left: $padding-x;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n\n// For each breakpoint, define the maximum width of the container in a media query\n@mixin make-container-max-widths($max-widths: $container-max-widths, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @each $breakpoint, $container-max-width in $max-widths {\n  @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n   max-width: $container-max-width;\n  }\n }\n}\n\n@mixin make-row($gutter: $grid-gutter-width) {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -$gutter / 2;\n margin-left: -$gutter / 2;\n}\n\n@mixin make-col-ready($gutter: $grid-gutter-width) {\n position: relative;\n // Prevent columns from becoming too narrow when at smaller grid tiers by\n // always setting `width: 100%;`. This works because we use `flex` values\n // later on to override this initial width.\n width: 100%;\n padding-right: $gutter / 2;\n padding-left: $gutter / 2;\n}\n\n@mixin make-col($size, $columns: $grid-columns) {\n flex: 0 0 percentage($size / $columns);\n // Add a `max-width` to ensure content within each column does not blow out\n // the width of the column. Applies to IE10+ and Firefox. Chrome and Safari\n // do not appear to require this.\n max-width: percentage($size / $columns);\n}\n\n@mixin make-col-auto() {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%; // Reset earlier grid tiers\n}\n\n@mixin make-col-offset($size, $columns: $grid-columns) {\n $num: $size / $columns;\n margin-left: if($num == 0, 0, percentage($num));\n}\n\n// Row columns\n//\n// Specify on a parent element(e.g., .row) to force immediate children into NN\n// numberof columns. Supports wrapping to new lines, but does not do a Masonry\n// style grid.\n@mixin row-cols($count) {\n & > * {\n  flex: 0 0 100% / $count;\n  max-width: 100% / $count;\n }\n}\n","// Breakpoint viewport sizes and media queries.\n//\n// Breakpoints are defined as a map of (name: minimum width), order from small to large:\n//\n//  (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px)\n//\n// The map defined in the `$grid-breakpoints` global variable is used as the `$breakpoints` argument by default.\n\n// Name of the next breakpoint, or null for the last breakpoint.\n//\n//  >> breakpoint-next(sm)\n//  md\n//  >> breakpoint-next(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  md\n//  >> breakpoint-next(sm, $breakpoint-names: (xs sm md lg xl))\n//  md\n@function breakpoint-next($name, $breakpoints: $grid-breakpoints, $breakpoint-names: map-keys($breakpoints)) {\n $n: index($breakpoint-names, $name);\n @if not $n {\n  @error \"breakpoint `#{$name}` not found in `#{$breakpoints}`\";\n }\n @return if($n < length($breakpoint-names), nth($breakpoint-names, $n + 1), null);\n}\n\n// Minimum breakpoint width. Null for the smallest (first) breakpoint.\n//\n//  >> breakpoint-min(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  576px\n@function breakpoint-min($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: map-get($breakpoints, $name);\n @return if($min != 0, $min, null);\n}\n\n// Maximum breakpoint width. Null for the largest (last) breakpoint.\n// The maximum value is calculated as the minimum of the next one less 0.02px\n// to work around the limitations of `min-` and `max-` prefixes and viewports with fractional widths.\n// See https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/#mq-min-max\n// Uses 0.02px rather than 0.01px to work around a current rounding bug in Safari.\n// See https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=178261\n//\n//  >> breakpoint-max(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  767.98px\n@function breakpoint-max($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($name, $breakpoints);\n @return if($next, breakpoint-min($next, $breakpoints) - .02, null);\n}\n\n// Returns a blank string if smallest breakpoint, otherwise returns the name with a dash in front.\n// Useful for making responsive utilities.\n//\n//  >> breakpoint-infix(xs, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  \"\" (Returns a blank string)\n//  >> breakpoint-infix(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  \"-sm\"\n@function breakpoint-infix($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @return if(breakpoint-min($name, $breakpoints) == null, \"\", \"-#{$name}\");\n}\n\n// Media of at least the minimum breakpoint width. No query for the smallest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and wider.\n@mixin media-breakpoint-up($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n @if $min {\n  @media (min-width: $min) {\n   @content;\n  }\n } @else {\n  @content;\n }\n}\n\n// Media of at most the maximum breakpoint width. No query for the largest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and narrower.\n@mixin media-breakpoint-down($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n @if $max {\n  @media (max-width: $max) {\n   @content;\n  }\n } @else {\n  @content;\n }\n}\n\n// Media that spans multiple breakpoint widths.\n// Makes the @content apply between the min and max breakpoints\n@mixin media-breakpoint-between($lower, $upper, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($lower, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($upper, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n  @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n   @content;\n  }\n } @else if $max == null {\n  @include media-breakpoint-up($lower, $breakpoints) {\n   @content;\n  }\n } @else if $min == null {\n  @include media-breakpoint-down($upper, $breakpoints) {\n   @content;\n  }\n }\n}\n\n// Media between the breakpoint's minimum and maximum widths.\n// No minimum for the smallest breakpoint, and no maximum for the largest one.\n// Makes the @content apply only to the given breakpoint, not viewports any wider or narrower.\n@mixin media-breakpoint-only($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n  @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n   @content;\n  }\n } @else if $max == null {\n  @include media-breakpoint-up($name, $breakpoints) {\n   @content;\n  }\n } @else if $min == null {\n  @include media-breakpoint-down($name, $breakpoints) {\n   @content;\n  }\n }\n}\n","// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `$grid-columns`.\n\n@mixin make-grid-columns($columns: $grid-columns, $gutter: $grid-gutter-width, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n // Common properties for all breakpoints\n %grid-column {\n  position: relative;\n  width: 100%;\n  padding-right: $gutter / 2;\n  padding-left: $gutter / 2;\n }\n\n @each $breakpoint in map-keys($breakpoints) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $breakpoints);\n\n  // Allow columns to stretch full width below their breakpoints\n  @for $i from 1 through $columns {\n   .col#{$infix}-#{$i} {\n    @extend %grid-column;\n   }\n  }\n  .col#{$infix},\n  .col#{$infix}-auto {\n   @extend %grid-column;\n  }\n\n  @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n   // Provide basic `.col-{bp}` classes for equal-width flexbox columns\n   .col#{$infix} {\n    flex-basis: 0;\n    flex-grow: 1;\n    max-width: 100%;\n   }\n\n   @for $i from 1 through $grid-row-columns {\n    .row-cols#{$infix}-#{$i} {\n     @include row-cols($i);\n    }\n   }\n\n   .col#{$infix}-auto {\n    @include make-col-auto();\n   }\n\n   @for $i from 1 through $columns {\n    .col#{$infix}-#{$i} {\n     @include make-col($i, $columns);\n    }\n   }\n\n   // `$columns - 1` because offsetting by the width of an entire row isn't possible\n   @for $i from 0 through ($columns - 1) {\n    @if not ($infix == \"\" and $i == 0) { // Avoid emitting useless .offset-0\n     .offset#{$infix}-#{$i} {\n      @include make-col-offset($i, $columns);\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n","//\n// Basic Bootstrap table\n//\n\n.table {\n width: 100%;\n margin-bottom: $spacer;\n color: $table-color;\n vertical-align: $table-cell-vertical-align;\n background-color: $table-bg; // Reset for nesting within parents with `background-color`.\n\n th,\n td {\n  padding: $table-cell-padding;\n  border-bottom: $table-border-width solid $table-border-color;\n }\n\n tbody {\n  vertical-align: inherit;\n }\n\n thead th {\n  vertical-align: bottom;\n  border-bottom-color: $table-head-border-color;\n }\n\n tbody + tbody {\n  border-top: (2 * $table-border-width) solid $table-border-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Condensed table w/ half padding\n//\n\n.table-sm {\n th,\n td {\n  padding: $table-cell-padding-sm;\n }\n}\n\n\n// Border versions\n//\n// Add or remove borders all around the table and between all the columns.\n\n.table-bordered {\n border: $table-border-width solid $table-border-color;\n\n th,\n td {\n  border: $table-border-width solid $table-border-color;\n }\n\n thead {\n  th,\n  td {\n   border-bottom-width: 2 * $table-border-width;\n  }\n }\n}\n\n.table-borderless {\n th,\n td,\n thead th,\n tbody + tbody {\n  border: 0;\n }\n}\n\n// Zebra-striping\n//\n// Default zebra-stripe styles (alternating gray and transparent backgrounds)\n\n.table-striped {\n tbody tr:nth-of-type(#{$table-striped-order}) {\n  background-color: $table-accent-bg;\n }\n}\n\n\n// Hover effect\n//\n// Placed here since it has to come after the potential zebra striping\n\n.table-hover {\n tbody tr {\n  &:hover {\n   color: $table-hover-color;\n   background-color: $table-hover-bg;\n  }\n }\n}\n\n\n// Table backgrounds\n//\n// Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n// inheritance to nested tables.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include table-row-variant($color, color-level($value, $table-bg-level), color-level($value, $table-border-level));\n}\n\n@include table-row-variant(active, $table-active-bg);\n\n\n// Dark styles\n//\n// Same table markup, but inverted color scheme: dark background and light text.\n\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n.table {\n .thead-dark {\n  th {\n   color: $table-dark-color;\n   background-color: $table-dark-bg;\n   border-color: $table-dark-border-color;\n  }\n }\n\n .thead-light {\n  th {\n   color: $table-head-color;\n   background-color: $table-head-bg;\n   border-color: $table-border-color;\n  }\n }\n}\n\n.table-dark {\n color: $table-dark-color;\n background-color: $table-dark-bg;\n\n th,\n td,\n thead th {\n  border-color: $table-dark-border-color;\n }\n\n &.table-bordered {\n  border: 0;\n }\n\n &.table-striped {\n  tbody tr:nth-of-type(#{$table-striped-order}) {\n   background-color: $table-dark-accent-bg;\n  }\n }\n\n &.table-hover {\n  tbody tr {\n   &:hover {\n    color: $table-dark-hover-color;\n    background-color: $table-dark-hover-bg;\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Responsive tables\n//\n// Generate series of `.table-responsive-*` classes for configuring the screen\n// size of where your table will overflow.\n\n.table-responsive {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n  $next: breakpoint-next($breakpoint, $grid-breakpoints);\n  $infix: breakpoint-infix($next, $grid-breakpoints);\n\n  &#{$infix} {\n   @include media-breakpoint-down($breakpoint) {\n    display: block;\n    width: 100%;\n    overflow-x: auto;\n    -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n    // Prevent double border on horizontal scroll due to use of `display: block;`\n    > .table-bordered {\n     border: 0;\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n","// Tables\n\n@mixin table-row-variant($state, $background, $border: null) {\n // Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n // inheritance to nested tables.\n .table-#{$state} {\n  &,\n  > th,\n  > td {\n   background-color: $background;\n  }\n\n  @if $border != null {\n   th,\n   td,\n   thead th,\n   tbody + tbody {\n    border-color: $border;\n   }\n  }\n }\n\n // Hover states for `.table-hover`\n // Note: this is not available for cells or rows within `thead` or `tfoot`.\n .table-hover {\n  $hover-background: darken($background, 5%);\n\n  .table-#{$state} {\n   &:hover {\n    background-color: $hover-background;\n\n    > td,\n    > th {\n     background-color: $hover-background;\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n","//\n// Labels\n//\n\n// For use with horizontal and inline forms, when you need the label (or legend)\n// text to align with the form controls.\n.col-form-label {\n padding-top: add($input-padding-y, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y, $input-border-width);\n margin-bottom: 0; // Override the `<label>/<legend>` default\n @include font-size(inherit); // Override the `<legend>` default\n line-height: $input-line-height;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-lg);\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-sm);\n}\n","//\n// Textual form controls\n//\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n min-height: $input-height;\n padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n font-family: $input-font-family;\n @include font-size($input-font-size);\n font-weight: $input-font-weight;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $input-border-width solid $input-border-color;\n\n // Note: This has no effect on <select>s in some browsers, due to the limited stylability of `<select>`s in CSS.\n @include border-radius($input-border-radius, 0);\n\n @include box-shadow($input-box-shadow);\n @include transition($input-transition);\n\n // Unstyle the caret on `<select>`s in IE10+.\n &::-ms-expand {\n  background-color: transparent;\n  border: 0;\n }\n\n // Customize the `:focus` state to imitate native WebKit styles.\n &:focus {\n  color: $input-focus-color;\n  background-color: $input-focus-bg;\n  border-color: $input-focus-border-color;\n  outline: 0;\n  // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n  @if $enable-shadows {\n   box-shadow: $input-box-shadow, $input-focus-box-shadow;\n  } @else {\n   box-shadow: $input-focus-box-shadow;\n  }\n }\n\n // Placeholder\n &::placeholder {\n  color: $input-placeholder-color;\n  // Override Firefox's unusual default opacity; see https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526.\n  opacity: 1;\n }\n\n // Disabled and read-only inputs\n //\n // HTML5 says that controls under a fieldset > legend:first-child won't be\n // disabled if the fieldset is disabled. Due to implementation difficulty, we\n // don't honor that edge case; we style them as disabled anyway.\n &:disabled,\n &[readonly] {\n  background-color: $input-disabled-bg;\n  border-color: $input-disabled-border-color;\n  // iOS fix for unreadable disabled content; see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11655.\n  opacity: 1;\n }\n}\n\n// Readonly controls as plain text\n//\n// Apply class to a readonly input to make it appear like regular plain\n// text (without any border, background color, focus indicator)\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: $input-padding-y 0;\n margin-bottom: 0; // match inputs if this class comes on inputs with default margins\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-plaintext-color;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: $input-border-width 0;\n\n &.form-control-sm,\n &.form-control-lg {\n  padding-right: 0;\n  padding-left: 0;\n }\n}\n\n// Form control sizing\n//\n// Build on `.form-control` with modifier classes to decrease or increase the\n// height and font-size of form controls.\n//\n// Repeated in `_input_group.scss` to avoid Sass extend issues.\n\n.form-control-sm {\n min-height: $input-height-sm;\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n}\n\n.form-control-lg {\n min-height: $input-height-lg;\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n}\n\n.form-control-color {\n max-width: 3rem;\n padding: $input-padding-y;\n}\n\n.form-control-color::-moz-color-swatch {\n @include border-radius($input-border-radius);\n}\n\n.form-control-color::-webkit-color-swatch {\n @include border-radius($input-border-radius);\n}\n","// stylelint-disable property-blacklist\n@mixin transition($transition...) {\n @if $enable-transitions {\n  @if length($transition) == 0 {\n   transition: $transition-base;\n  } @else {\n   transition: $transition;\n  }\n }\n\n @if $enable-prefers-reduced-motion-media-query {\n  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n   transition: none;\n  }\n }\n}\n","// Select\n//\n// Replaces the browser default select with a custom one, mostly pulled from\n// https://primer.github.io/.\n\n.form-select {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: $form-select-height;\n padding: $form-select-padding-y ($form-select-padding-x + $form-select-indicator-padding) $form-select-padding-y $form-select-padding-x;\n font-family: $form-select-font-family;\n @include font-size($form-select-font-size);\n font-weight: $form-select-font-weight;\n line-height: $form-select-line-height;\n color: $form-select-color;\n vertical-align: middle;\n background: $form-select-bg escape-svg($form-select-indicator) $form-select-background;\n border: $form-select-border-width solid $form-select-border-color;\n @include border-radius($form-select-border-radius, 0);\n @include box-shadow($form-select-box-shadow);\n appearance: none;\n\n &:focus {\n  border-color: $form-select-focus-border-color;\n  outline: 0;\n  @if $enable-shadows {\n   box-shadow: $form-select-box-shadow, $form-select-focus-box-shadow;\n  } @else {\n   box-shadow: $form-select-focus-box-shadow;\n  }\n\n  &::-ms-value {\n   // For visual consistency with other platforms/browsers,\n   // suppress the default white text on blue background highlight given to\n   // the selected option text when the (still closed) <select> receives focus\n   // in IE and (under certain conditions) Edge.\n   // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19398.\n   color: $input-color;\n   background-color: $input-bg;\n  }\n }\n\n &[multiple],\n &[size]:not([size=\"1\"]) {\n  height: auto;\n  padding-right: $form-select-padding-x;\n  background-image: none;\n }\n\n &:disabled {\n  color: $form-select-disabled-color;\n  background-color: $form-select-disabled-bg;\n  border-color: $form-select-disabled-border-color;\n }\n\n // Hides the default caret in IE11\n &::-ms-expand {\n  display: none;\n }\n\n // Remove outline from select box in FF\n &:-moz-focusring {\n  color: transparent;\n  text-shadow: 0 0 0 $form-select-color;\n }\n}\n\n.form-select-sm {\n height: $form-select-height-sm;\n padding-top: $form-select-padding-y-sm;\n padding-bottom: $form-select-padding-y-sm;\n padding-left: $form-select-padding-x-sm;\n @include font-size($form-select-font-size-sm);\n}\n\n.form-select-lg {\n height: $form-select-height-lg;\n padding-top: $form-select-padding-y-lg;\n padding-bottom: $form-select-padding-y-lg;\n padding-left: $form-select-padding-x-lg;\n @include font-size($form-select-font-size-lg);\n}\n","//\n// Check/radio\n//\n\n.form-check {\n display: block;\n min-height: $form-check-min-height;\n padding-left: $form-check-padding-left;\n margin-bottom: $form-check-margin-bottom;\n\n .form-check-input {\n  float: left;\n  margin-left: $form-check-padding-left * -1;\n }\n}\n\n.form-check-input {\n width: $form-check-input-width;\n height: $form-check-input-width;\n margin-top: ($line-height-base - $form-check-input-width) / 2; // line-height minus check height\n vertical-align: top;\n background-color: $form-check-input-bg;\n border: $form-check-input-border;\n appearance: none;\n color-adjust: exact; // Keep themed appearance for print\n\n &[type=\"checkbox\"] {\n  @include border-radius($form-check-input-border-radius);\n }\n\n &[type=\"radio\"] {\n  @include border-radius($form-check-radio-border-radius);\n }\n\n &:active {\n  filter: $form-check-input-active-filter;\n }\n\n &:focus {\n  border-color: $form-check-input-focus-border;\n  outline: 0;\n  box-shadow: $form-check-input-focus-box-shadow;\n }\n\n &:checked {\n  background-color: $form-check-input-checked-bg-color;\n  background-repeat: $form-check-input-checked-bg-repeat;\n  background-position: $form-check-input-checked-bg-position;\n  background-size: $form-check-input-checked-bg-size;\n  border-color: $form-check-input-checked-border-color;\n\n  &[type=\"checkbox\"] {\n   @if $enable-gradients {\n    background-image: escape-svg($form-check-input-checked-bg-image), linear-gradient(180deg, lighten($form-check-input-checked-bg-color, 10%), $form-check-input-checked-bg-color);\n    background-size: $form-check-input-checked-bg-size, auto;\n   } @else {\n    background-image: escape-svg($form-check-input-checked-bg-image);\n   }\n  }\n\n  &[type=\"radio\"] {\n   @if $enable-gradients {\n    background-image: escape-svg($form-check-radio-checked-bg-image), linear-gradient(180deg, lighten($form-check-input-checked-bg-color, 10%), $form-check-input-checked-bg-color);\n    background-size: $form-check-input-checked-bg-size, auto;\n   } @else {\n    background-image: escape-svg($form-check-radio-checked-bg-image);\n   }\n  }\n }\n\n &[type=\"checkbox\"]:indeterminate {\n  background-color: $form-check-input-indeterminate-bg-color;\n  background-repeat: $form-check-input-indeterminate-bg-repeat;\n  background-position: $form-check-input-indeterminate-bg-position;\n  @if $enable-gradients {\n   background-image: escape-svg($form-check-input-indeterminate-bg-image), linear-gradient(180deg, lighten($form-check-input-checked-bg-color, 10%), $form-check-input-checked-bg-color);\n   background-size: $form-check-input-checked-bg-size, auto;\n  } @else {\n   background-image: escape-svg($form-check-input-indeterminate-bg-image);\n   background-size: $form-check-input-indeterminate-bg-size;\n  }\n  border-color: $form-check-input-indeterminate-border-color;\n }\n\n &:disabled {\n  pointer-events: none;\n  filter: none;\n  opacity: .5;\n }\n\n // Use disabled attribute in addition of :disabled pseudo-class\n // See: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled],\n &:disabled {\n  ~ .form-check-label {\n   opacity: .5;\n  }\n }\n}\n\n.form-check-label {\n margin-bottom: 0;\n cursor: $form-check-label-cursor;\n}\n\n//\n// Switch\n//\n\n.form-switch {\n padding-left: $form-switch-padding-left;\n\n .form-check-input {\n  width: $form-switch-width;\n  margin-left: $form-switch-padding-left * -1;\n  background-image: escape-svg($form-switch-bg-image);\n  background-repeat: no-repeat;\n  background-position: left center;\n  background-size: $form-switch-bg-size; // Get a 1px separation\n  @include border-radius($form-switch-border-radius);\n  color-adjust: exact; // Keep themed appearance for print\n  // Todo: Figure out how to tackle these, with or without mixin?\n  // transition: $form-switch-transition;\n  // transition-property: $form-switch-transition-property;\n\n  &:focus {\n   background-image: escape-svg($form-switch-focus-bg-image);\n  }\n\n  &:checked {\n   background-position: $form-switch-checked-bg-position;\n\n   @if $enable-gradients {\n    background-image: escape-svg($form-switch-checked-bg-image), linear-gradient(180deg, $form-check-input-checked-bg-color, lighten($form-check-input-checked-bg-color, 10%));\n    background-size: $form-switch-bg-size, auto;\n   } @else {\n    background-image: escape-svg($form-switch-checked-bg-image);\n   }\n  }\n }\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-block;\n margin-right: $form-check-inline-margin-right;\n}\n",".form-file {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: $form-file-height;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.form-file-input {\n position: relative;\n z-index: 2;\n width: 100%;\n height: $form-file-height;\n margin: 0;\n opacity: 0;\n\n // Separate rules for :focus and :focus-within as IE doesn't support the latter, and\n // thus ignores the entire ruleset. See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/29036.\n &:focus ~ .form-file-label {\n  border-color: $form-file-focus-border-color;\n  box-shadow: $form-file-focus-box-shadow;\n }\n\n &:focus-within ~ .form-file-label {\n  border-color: $form-file-focus-border-color;\n  box-shadow: $form-file-focus-box-shadow;\n }\n\n // Use disabled attribute in addition of :disabled pseudo-class\n // See: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled] ~ .form-file-label .form-file-text,\n &:disabled ~ .form-file-label .form-file-text {\n  background-color: $form-file-disabled-bg;\n  border-color: $form-file-disabled-border-color;\n }\n}\n\n.form-file-label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n height: $form-file-height;\n border-color: $form-file-border-color;\n @include border-radius($form-file-border-radius);\n @include box-shadow($form-file-box-shadow);\n}\n\n.form-file-text {\n display: block;\n flex-grow: 1;\n padding: $form-file-padding-y $form-file-padding-x;\n overflow: hidden;\n font-family: $form-file-font-family;\n font-weight: $form-file-font-weight;\n line-height: $form-file-line-height;\n color: $form-file-color;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n background-color: $form-file-bg;\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: $form-file-border-width;\n @include border-left-radius(inherit);\n}\n\n.form-file-button {\n display: block;\n flex-shrink: 0;\n padding: $form-file-padding-y $form-file-padding-x;\n margin-left: -$form-file-border-width;\n line-height: $form-file-line-height;\n color: $form-file-button-color;\n @include gradient-bg($form-file-button-bg);\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: $form-file-border-width;\n @include border-right-radius(inherit);\n}\n","// Gradients\n\n@mixin gradient-bg($color, $foreground: null) {\n @if $enable-gradients {\n  @if $foreground {\n   background-color: $color;\n   background-image: $foreground, linear-gradient(180deg, mix($body-bg, $color, 15%), $color);\n   background-repeat: no-repeat;\n   background-size: 1em, auto;\n  } @else {\n   background: $color linear-gradient(180deg, mix($body-bg, $color, 15%), $color) repeat-x;\n  }\n } @else {\n  background-color: $color;\n }\n}\n\n// Horizontal gradient, from left to right\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-x($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: 0%, $end-percent: 100%) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n\n// Vertical gradient, from top to bottom\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-y($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: 0%, $end-percent: 100%) {\n background-image: linear-gradient(to bottom, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n\n@mixin gradient-directional($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $deg: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($deg, $start-color, $end-color);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n@mixin gradient-x-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-y-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient($start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-radial($inner-color: $gray-700, $outer-color: $gray-800) {\n background-image: radial-gradient(circle, $inner-color, $outer-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-striped($color: rgba($white, .15), $angle: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($angle, $color 25%, transparent 25%, transparent 50%, $color 50%, $color 75%, transparent 75%, transparent);\n}\n","// Range\n//\n// Style range inputs the same across browsers. Vendor-specific rules for pseudo\n// elements cannot be mixed. As such, there are no shared styles for focus or\n// active states on prefixed selectors.\n\n.form-range {\n width: 100%;\n height: add($form-range-thumb-height, $form-range-thumb-focus-box-shadow-width * 2);\n padding: 0; // Need to reset padding\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n\n &:focus {\n  outline: none;\n\n  // Pseudo-elements must be split across multiple rulesets to have an effect.\n  // No box-shadow() mixin for focus accessibility.\n  &::-webkit-slider-thumb { box-shadow: $form-range-thumb-focus-box-shadow; }\n  &::-moz-range-thumb   { box-shadow: $form-range-thumb-focus-box-shadow; }\n  &::-ms-thumb      { box-shadow: $form-range-thumb-focus-box-shadow; }\n }\n\n &::-moz-focus-outer {\n  border: 0;\n }\n\n &::-webkit-slider-thumb {\n  width: $form-range-thumb-width;\n  height: $form-range-thumb-height;\n  margin-top: ($form-range-track-height - $form-range-thumb-height) / 2; // Webkit specific\n  @include gradient-bg($form-range-thumb-bg);\n  border: $form-range-thumb-border;\n  @include border-radius($form-range-thumb-border-radius);\n  @include box-shadow($form-range-thumb-box-shadow);\n  @include transition($form-range-thumb-transition);\n  appearance: none;\n\n  &:active {\n   @include gradient-bg($form-range-thumb-active-bg);\n  }\n }\n\n &::-webkit-slider-runnable-track {\n  width: $form-range-track-width;\n  height: $form-range-track-height;\n  color: transparent; // Why?\n  cursor: $form-range-track-cursor;\n  background-color: $form-range-track-bg;\n  border-color: transparent;\n  @include border-radius($form-range-track-border-radius);\n  @include box-shadow($form-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-moz-range-thumb {\n  width: $form-range-thumb-width;\n  height: $form-range-thumb-height;\n  @include gradient-bg($form-range-thumb-bg);\n  border: $form-range-thumb-border;\n  @include border-radius($form-range-thumb-border-radius);\n  @include box-shadow($form-range-thumb-box-shadow);\n  @include transition($form-range-thumb-transition);\n  appearance: none;\n\n  &:active {\n   @include gradient-bg($form-range-thumb-active-bg);\n  }\n }\n\n &::-moz-range-track {\n  width: $form-range-track-width;\n  height: $form-range-track-height;\n  color: transparent;\n  cursor: $form-range-track-cursor;\n  background-color: $form-range-track-bg;\n  border-color: transparent; // Firefox specific?\n  @include border-radius($form-range-track-border-radius);\n  @include box-shadow($form-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-ms-thumb {\n  width: $form-range-thumb-width;\n  height: $form-range-thumb-height;\n  margin-top: 0; // Edge specific\n  margin-right: $form-range-thumb-focus-box-shadow-width; // Workaround that overflowed box-shadow is hidden.\n  margin-left: $form-range-thumb-focus-box-shadow-width; // Workaround that overflowed box-shadow is hidden.\n  @include gradient-bg($form-range-thumb-bg);\n  border: $form-range-thumb-border;\n  @include border-radius($form-range-thumb-border-radius);\n  @include box-shadow($form-range-thumb-box-shadow);\n  @include transition($form-range-thumb-transition);\n  appearance: none;\n\n  &:active {\n   @include gradient-bg($form-range-thumb-active-bg);\n  }\n }\n\n &::-ms-track {\n  width: $form-range-track-width;\n  height: $form-range-track-height;\n  color: transparent;\n  cursor: $form-range-track-cursor;\n  background-color: transparent;\n  border-color: transparent;\n  border-width: $form-range-thumb-height / 2;\n  @include box-shadow($form-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-ms-fill-lower {\n  background-color: $form-range-track-bg;\n  @include border-radius($form-range-track-border-radius);\n }\n\n &::-ms-fill-upper {\n  margin-right: 15px; // arbitrary?\n  background-color: $form-range-track-bg;\n  @include border-radius($form-range-track-border-radius);\n }\n\n &:disabled {\n  pointer-events: none;\n\n  &::-webkit-slider-thumb {\n   background-color: $form-range-thumb-disabled-bg;\n  }\n\n  &::-moz-range-thumb {\n   background-color: $form-range-thumb-disabled-bg;\n  }\n\n  &::-ms-thumb {\n   background-color: $form-range-thumb-disabled-bg;\n  }\n }\n}\n","// Form grid\n//\n// Special replacement for our grid system's `.row` for tighter form layouts.\n\n@if $enable-grid-classes {\n .form-row {\n  display: flex;\n  flex-wrap: wrap;\n  margin-right: -$form-grid-gutter-width / 2;\n  margin-left: -$form-grid-gutter-width / 2;\n\n  > .col,\n  > [class*=\"col-\"] {\n   padding-right: $form-grid-gutter-width / 2;\n   padding-left: $form-grid-gutter-width / 2;\n  }\n }\n}\n\n// Inline forms\n//\n// Make forms appear inline(-block) by adding the `.form-inline` class. Inline\n// forms begin stacked on extra small (mobile) devices and then go inline when\n// viewports reach <768px.\n\n.form-inline {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center; // Prevent shorter elements from growing to same height as others (e.g., small buttons growing to normal sized button height)\n\n // Because we use flex, the initial sizing of checkboxes is collapsed and\n // doesn't occupy the full-width (which is what we want for xs grid tier),\n // so we force that here.\n .form-check {\n  width: 100%;\n }\n\n // Kick in the inline\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n  label {\n   display: flex;\n   align-items: center;\n   justify-content: center;\n   margin-bottom: 0;\n  }\n\n  .form-control {\n   display: inline-block;\n   width: auto; // Prevent labels from stacking above inputs\n   vertical-align: middle;\n  }\n\n  // Make static controls behave like regular ones\n  .form-control-plaintext {\n   display: inline-block;\n  }\n\n  .input-group,\n  .form-select {\n   width: auto;\n  }\n\n  // Remove default margin on radios/checkboxes that were used for stacking, and\n  // then undo the floating of radios and checkboxes to match.\n  .form-check {\n   display: flex;\n   align-items: center;\n   justify-content: center;\n   width: auto;\n   padding-left: 0;\n  }\n  .form-check-input {\n   position: relative;\n   flex-shrink: 0;\n   margin-top: 0;\n   margin-right: $form-check-input-margin-x;\n   margin-left: 0;\n  }\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Base styles\n//\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // For form validation feedback\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n\n > .form-control,\n > .form-select,\n > .form-file {\n  position: relative; // For focus state's z-index\n  flex: 1 1 0%;\n  min-width: 0; // https://stackoverflow.com/questions/36247140/why-dont-flex-items-shrink-past-content-size\n  margin-bottom: 0;\n\n  + .form-control,\n  + .form-select,\n  + .form-file {\n   margin-left: -$input-border-width;\n  }\n }\n\n // Bring the \"active\" form control to the top of surrounding elements\n > .form-control:focus,\n > .form-select:focus,\n > .form-file .form-file-input:focus ~ .form-file-label {\n  z-index: 3;\n }\n\n // Bring the custom file input above the label\n > .form-file .form-file-input:focus {\n  z-index: 4;\n }\n\n > .form-control,\n > .form-select {\n  &:not(:last-child) { @include border-right-radius(0); }\n  &:not(:first-child) { @include border-left-radius(0); }\n }\n\n // Custom file inputs have more complex markup, thus requiring different\n // border-radius overrides.\n > .form-file {\n  display: flex;\n  align-items: center;\n\n  &:not(:last-child) .form-file-label { @include border-right-radius(0); }\n  &:not(:first-child) .form-file-label { @include border-left-radius(0); }\n }\n}\n\n\n// Prepend and append\n//\n// While it requires one extra layer of HTML for each, dedicated prepend and\n// append elements allow us to 1) be less clever, 2) simplify our selectors, and\n// 3) support HTML5 form validation.\n\n.input-group-prepend,\n.input-group-append {\n display: flex;\n\n // Ensure buttons are always above inputs for more visually pleasing borders.\n // This isn't needed for `.input-group-text` since it shares the same border-color\n // as our inputs.\n .btn {\n  position: relative;\n  z-index: 2;\n\n  &:focus {\n   z-index: 3;\n  }\n }\n\n .btn + .btn,\n .btn + .input-group-text,\n .input-group-text + .input-group-text,\n .input-group-text + .btn {\n  margin-left: -$input-border-width;\n }\n}\n\n.input-group-prepend { margin-right: -$input-border-width; }\n.input-group-append { margin-left: -$input-border-width; }\n\n\n// Textual addons\n//\n// Serves as a catch-all element for any text or radio/checkbox input you wish\n// to prepend or append to an input.\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n margin-bottom: 0; // Allow use of <label> elements by overriding our default margin-bottom\n @include font-size($input-font-size); // Match inputs\n font-weight: $font-weight-normal;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-group-addon-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $input-group-addon-bg;\n border: $input-border-width solid $input-group-addon-border-color;\n @include border-radius($input-border-radius);\n}\n\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default form control sizing classes into new ones for easier\n// manipulation.\n\n.input-group-lg > .form-control {\n min-height: $input-height-lg;\n}\n\n.input-group-lg > .form-select {\n height: $input-height-lg;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-lg > .input-group-append > .btn {\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control {\n min-height: $input-height-sm;\n}\n\n.input-group-sm > .form-select {\n height: $input-height-sm;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .form-select,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-sm > .input-group-append > .btn {\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n}\n\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-sm > .form-select {\n padding-right: $form-select-padding-x + $form-select-indicator-padding;\n}\n\n\n// Prepend and append rounded corners\n//\n// These rulesets must come after the sizing ones to properly override sm and lg\n// border-radius values when extending. They're more specific than we'd like\n// with the `.input-group >` part, but without it, we cannot override the sizing.\n\n\n.input-group > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group > .input-group-append:last-child > .input-group-text:not(:last-child) {\n @include border-right-radius(0);\n}\n\n.input-group > .input-group-append > .btn,\n.input-group > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .input-group-text:not(:first-child) {\n @include border-left-radius(0);\n}\n","// This mixin uses an `if()` technique to be compatible with Dart Sass\n// See https://github.com/sass/sass/issues/1873#issuecomment-152293725 for more details\n@mixin form-validation-state-selector($state) {\n @if ($state == \"valid\" or $state == \"invalid\") {\n  .was-validated #{if(&, \"&\", \"\")}:#{$state},\n  #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n   @content;\n  }\n } @else {\n  #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n   @content;\n  }\n }\n}\n\n@mixin form-validation-state($state, $color, $icon) {\n .#{$state}-feedback {\n  display: none;\n  width: 100%;\n  margin-top: $form-feedback-margin-top;\n  @include font-size($form-feedback-font-size);\n  color: $color;\n }\n\n .#{$state}-tooltip {\n  position: absolute;\n  top: 100%;\n  z-index: 5;\n  display: none;\n  max-width: 100%; // Contain to parent when possible\n  padding: $form-feedback-tooltip-padding-y $form-feedback-tooltip-padding-x;\n  margin-top: .1rem;\n  @include font-size($form-feedback-tooltip-font-size);\n  line-height: $form-feedback-tooltip-line-height;\n  color: color-yiq($color);\n  background-color: rgba($color, $form-feedback-tooltip-opacity);\n  @include border-radius($form-feedback-tooltip-border-radius);\n }\n\n @include form-validation-state-selector($state) {\n  ~ .#{$state}-feedback,\n  ~ .#{$state}-tooltip {\n   display: block;\n  }\n }\n\n .form-control {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   border-color: $color;\n\n   @if $enable-validation-icons {\n    padding-right: $input-height-inner;\n    background-image: escape-svg($icon);\n    background-repeat: no-repeat;\n    background-position: right $input-height-inner-quarter center;\n    background-size: $input-height-inner-half $input-height-inner-half;\n   }\n\n   &:focus {\n    border-color: $color;\n    box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n   }\n  }\n }\n\n // stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\n textarea.form-control {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   @if $enable-validation-icons {\n    padding-right: $input-height-inner;\n    background-position: top $input-height-inner-quarter right $input-height-inner-quarter;\n   }\n  }\n }\n\n .form-select {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   border-color: $color;\n\n   @if $enable-validation-icons {\n    padding-right: $form-select-feedback-icon-padding-right;\n    background: escape-svg($form-select-indicator) $form-select-background, escape-svg($icon) $form-select-bg no-repeat $form-select-feedback-icon-position / $form-select-feedback-icon-size;\n   }\n\n   &:focus {\n    border-color: $color;\n    box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n   }\n  }\n }\n\n .form-check-input {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   border-color: $color;\n\n   &:checked {\n    @include gradient-bg(lighten($color, 10%), escape-svg($form-check-input-checked-bg-image));\n   }\n\n   &:focus {\n    box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n   }\n\n   ~ .form-check-label {\n    color: $color;\n   }\n  }\n }\n .form-check-inline .form-check-input {\n  ~ .#{$state}-feedback {\n   margin-left: .5em;\n  }\n }\n\n // custom file\n .form-file-input {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   ~ .form-file-label {\n    border-color: $color;\n   }\n\n   &:focus {\n    ~ .form-file-label {\n     border-color: $color;\n     box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-family: $btn-font-family;\n font-weight: $btn-font-weight;\n line-height: $btn-line-height;\n color: $body-color;\n text-align: center;\n white-space: $btn-white-space;\n vertical-align: middle;\n cursor: if($enable-pointer-cursor-for-buttons, pointer, null);\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: $btn-border-width solid transparent;\n @include button-size($btn-padding-y, $btn-padding-x, $btn-font-size, $btn-border-radius);\n @include transition($btn-transition);\n\n &:hover {\n  color: $body-color;\n  text-decoration: none;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n  outline: 0;\n  box-shadow: $btn-focus-box-shadow;\n }\n\n &:active,\n &.active {\n  @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n  &:focus {\n   @include box-shadow($btn-focus-box-shadow, $btn-active-box-shadow);\n  }\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled,\n fieldset:disabled & { // stylelint-disable-line selector-no-qualifying-type\n  pointer-events: none;\n  opacity: $btn-disabled-opacity;\n  @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n//\n// Alternate buttons\n//\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-#{$color} {\n  @include button-variant($value, $value);\n }\n}\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-outline-#{$color} {\n  @include button-outline-variant($value);\n }\n}\n\n\n//\n// Link buttons\n//\n\n// Make a button look and behave like a link\n.btn-link {\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $btn-link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n\n &:hover {\n  color: $btn-link-hover-color;\n  text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n  text-decoration: $link-hover-decoration;\n  box-shadow: none;\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n  color: $btn-link-disabled-color;\n }\n\n // No need for an active state here\n}\n\n\n//\n// Button Sizes\n//\n\n.btn-lg {\n @include button-size($btn-padding-y-lg, $btn-padding-x-lg, $btn-font-size-lg, $btn-border-radius-lg);\n}\n\n.btn-sm {\n @include button-size($btn-padding-y-sm, $btn-padding-x-sm, $btn-font-size-sm, $btn-border-radius-sm);\n}\n\n\n//\n// Block button\n//\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n\n // Vertically space out multiple block buttons\n + .btn-block {\n  margin-top: $btn-block-spacing-y;\n }\n}\n","// Button variants\n//\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n\n@mixin button-variant(\n $background,\n $border,\n $color: color-yiq($background),\n $hover-background: darken($background, 7.5%),\n $hover-border: darken($border, 10%),\n $hover-color: color-yiq($hover-background),\n $active-background: darken($background, 10%),\n $active-border: darken($border, 12.5%),\n $active-color: color-yiq($active-background)\n) {\n color: $color;\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n @include box-shadow($btn-box-shadow);\n\n &:hover {\n  color: $hover-color;\n  @include gradient-bg($hover-background);\n  border-color: $hover-border;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n  color: $hover-color;\n  @include gradient-bg($hover-background);\n  border-color: $hover-border;\n  // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n  @if $enable-shadows {\n   box-shadow: $btn-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix($color, $border, 15%), .5);\n  } @else {\n   box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix($color, $border, 15%), .5);\n  }\n }\n\n &:active,\n &.active,\n .show > &.dropdown-toggle {\n  color: $active-color;\n  background-color: $active-background;\n  @if $enable-gradients {\n   background-image: none; // Remove the gradient for the pressed/active state\n  }\n  border-color: $active-border;\n\n  &:focus {\n   // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n   @if $enable-shadows and $btn-active-box-shadow != none {\n    box-shadow: $btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix($color, $border, 15%), .5);\n   } @else {\n    box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix($color, $border, 15%), .5);\n   }\n  }\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n  color: $color;\n  background-color: $background;\n  border-color: $border;\n  // Remove CSS gradients if they're enabled\n  @if $enable-gradients {\n   background-image: none;\n  }\n }\n}\n\n@mixin button-outline-variant(\n $color,\n $color-hover: color-yiq($color),\n $active-background: $color,\n $active-border: $color,\n $active-color: color-yiq($active-background)\n) {\n color: $color;\n border-color: $color;\n\n &:hover {\n  color: $color-hover;\n  background-color: $active-background;\n  border-color: $active-border;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n  box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n }\n\n &:active,\n &.active,\n .show > &.dropdown-toggle {\n  color: $active-color;\n  background-color: $active-background;\n  border-color: $active-border;\n\n  &:focus {\n   // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n   @if $enable-shadows and $btn-active-box-shadow != none {\n    box-shadow: $btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n   } @else {\n    box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n   }\n  }\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n  color: $color;\n  background-color: transparent;\n }\n}\n\n// Button sizes\n@mixin button-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $border-radius) {\n padding: $padding-y $padding-x;\n @include font-size($font-size);\n // Manually declare to provide an override to the browser default\n @include border-radius($border-radius, 0);\n}\n",".fade {\n @include transition($transition-fade);\n\n &:not(.show) {\n  opacity: 0;\n }\n}\n\n.collapse {\n &:not(.show) {\n  display: none;\n }\n}\n\n.collapsing {\n height: 0;\n overflow: hidden;\n @include transition($transition-collapse);\n}\n","// The dropdown wrapper (`<div>`)\n.dropup,\n.dropright,\n.dropdown,\n.dropleft {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n\n // Generate the caret automatically\n @include caret();\n}\n\n// The dropdown menu\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: $zindex-dropdown;\n display: none; // none by default, but block on \"open\" of the menu\n min-width: $dropdown-min-width;\n padding: $dropdown-padding-y 0;\n margin: $dropdown-spacer 0 0; // override default ul\n @include font-size($dropdown-font-size);\n color: $dropdown-color;\n text-align: left; // Ensures proper alignment if parent has it changed (e.g., modal footer)\n list-style: none;\n background-color: $dropdown-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $dropdown-border-width solid $dropdown-border-color;\n @include border-radius($dropdown-border-radius);\n @include box-shadow($dropdown-box-shadow);\n}\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n  .dropdown-menu#{$infix}-left {\n   right: auto;\n   left: 0;\n  }\n\n  .dropdown-menu#{$infix}-right {\n   right: 0;\n   left: auto;\n  }\n }\n}\n\n// Allow for dropdowns to go bottom up (aka, dropup-menu)\n// Just add .dropup after the standard .dropdown class and you're set.\n.dropup {\n .dropdown-menu {\n  top: auto;\n  bottom: 100%;\n  margin-top: 0;\n  margin-bottom: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n  @include caret(up);\n }\n}\n\n.dropright {\n .dropdown-menu {\n  top: 0;\n  right: auto;\n  left: 100%;\n  margin-top: 0;\n  margin-left: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n  @include caret(right);\n  &::after {\n   vertical-align: 0;\n  }\n }\n}\n\n.dropleft {\n .dropdown-menu {\n  top: 0;\n  right: 100%;\n  left: auto;\n  margin-top: 0;\n  margin-right: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n  @include caret(left);\n  &::before {\n   vertical-align: 0;\n  }\n }\n}\n\n// When enabled Popper.js, reset basic dropdown position\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n.dropdown-menu {\n &[x-placement^=\"top\"],\n &[x-placement^=\"right\"],\n &[x-placement^=\"bottom\"],\n &[x-placement^=\"left\"] {\n  right: auto;\n  bottom: auto;\n }\n}\n\n// Dividers (basically an `<hr>`) within the dropdown\n.dropdown-divider {\n height: 0;\n margin: $dropdown-divider-margin-y 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid $dropdown-divider-bg;\n}\n\n// Links, buttons, and more within the dropdown menu\n//\n// `<button>`-specific styles are denoted with `// For <button>s`\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%; // For `<button>`s\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n clear: both;\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $dropdown-link-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s\n white-space: nowrap; // prevent links from randomly breaking onto new lines\n background-color: transparent; // For `<button>`s\n border: 0; // For `<button>`s\n\n // Prevent dropdown overflow if there's no padding\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/27703\n @if $dropdown-padding-y == 0 {\n  &:first-child {\n   @include border-top-radius($dropdown-inner-border-radius);\n  }\n\n  &:last-child {\n   @include border-bottom-radius($dropdown-inner-border-radius);\n  }\n }\n\n &:hover,\n &:focus {\n  color: $dropdown-link-hover-color;\n  text-decoration: none;\n  @include gradient-bg($dropdown-link-hover-bg);\n }\n\n &.active,\n &:active {\n  color: $dropdown-link-active-color;\n  text-decoration: none;\n  @include gradient-bg($dropdown-link-active-bg);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n  color: $dropdown-link-disabled-color;\n  pointer-events: none;\n  background-color: transparent;\n  // Remove CSS gradients if they're enabled\n  @if $enable-gradients {\n   background-image: none;\n  }\n }\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n// Dropdown section headers\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: $dropdown-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n margin-bottom: 0; // for use with heading elements\n @include font-size($font-size-sm);\n color: $dropdown-header-color;\n white-space: nowrap; // as with > li > a\n}\n\n// Dropdown text\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n color: $dropdown-link-color;\n}\n","@mixin caret-down {\n border-top: $caret-width solid;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-up {\n border-top: 0;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: $caret-width solid;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-right {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n border-left: $caret-width solid;\n}\n\n@mixin caret-left {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: $caret-width solid;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret($direction: down) {\n @if $enable-caret {\n  &::after {\n   display: inline-block;\n   margin-left: $caret-spacing;\n   vertical-align: $caret-vertical-align;\n   content: \"\";\n   @if $direction == down {\n    @include caret-down();\n   } @else if $direction == up {\n    @include caret-up();\n   } @else if $direction == right {\n    @include caret-right();\n   }\n  }\n\n  @if $direction == left {\n   &::after {\n    display: none;\n   }\n\n   &::before {\n    display: inline-block;\n    margin-right: $caret-spacing;\n    vertical-align: $caret-vertical-align;\n    content: \"\";\n    @include caret-left();\n   }\n  }\n\n  &:empty::after {\n   margin-left: 0;\n  }\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n// Make the div behave like a button\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle; // match .btn alignment given font-size hack above\n\n > .btn {\n  position: relative;\n  flex: 1 1 auto;\n\n  // Bring the hover, focused, and \"active\" buttons to the front to overlay\n  // the borders properly\n  &:hover,\n  &:focus,\n  &:active,\n  &.active {\n   z-index: 1;\n  }\n }\n}\n\n// Optional: Group multiple button groups together for a toolbar\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n\n .input-group {\n  width: auto;\n }\n}\n\n.btn-group {\n // Prevent double borders when buttons are next to each other\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n  margin-left: -$btn-border-width;\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n  @include border-right-radius(0);\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n  @include border-left-radius(0);\n }\n}\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default button sizing classes into new ones for easier manipulation.\n\n.btn-group-sm > .btn { @extend .btn-sm; }\n.btn-group-lg > .btn { @extend .btn-lg; }\n\n\n//\n// Split button dropdowns\n//\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x * .75;\n padding-left: $btn-padding-x * .75;\n\n &::after,\n .dropup &::after,\n .dropright &::after {\n  margin-left: 0;\n }\n\n .dropleft &::before {\n  margin-right: 0;\n }\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-sm * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-sm * .75;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-lg * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-lg * .75;\n}\n\n\n// The clickable button for toggling the menu\n// Set the same inset shadow as the :active state\n.btn-group.show .dropdown-toggle {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n // Show no shadow for `.btn-link` since it has no other button styles.\n &.btn-link {\n  @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n//\n// Vertical button groups\n//\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n\n > .btn,\n > .btn-group {\n  width: 100%;\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n  margin-top: -$btn-border-width;\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n  @include border-bottom-radius(0);\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n  @include border-top-radius(0);\n }\n}\n\n\n// Checkbox and radio options\n//\n// In order to support the browser's form validation feedback, powered by the\n// `required` attribute, we have to \"hide\" the inputs via `clip`. We cannot use\n// `display: none;` or `visibility: hidden;` as that also hides the popover.\n// Simply visually hiding the inputs via `opacity` would leave them clickable in\n// certain cases which is prevented by using `clip` and `pointer-events`.\n// This way, we ensure a DOM element is visible to position the popover from.\n//\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/12794 and\n// https://github.com/twbs/bootstrap/pull/14559 for more information.\n\n.btn-group-toggle {\n > .btn,\n > .btn-group > .btn {\n  margin-bottom: 0; // Override default `<label>` value\n\n  input[type=\"radio\"],\n  input[type=\"checkbox\"] {\n   position: absolute;\n   clip: rect(0, 0, 0, 0);\n   pointer-events: none;\n  }\n }\n}\n","// Base class\n//\n// Kickstart any navigation component with a set of style resets. Works with\n// `<nav>`s, `<ul>`s or `<ol>`s.\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: $nav-link-padding-y $nav-link-padding-x;\n\n &:hover,\n &:focus {\n  text-decoration: none;\n }\n\n // Disabled state lightens text\n &.disabled {\n  color: $nav-link-disabled-color;\n  pointer-events: none;\n  cursor: default;\n }\n}\n\n//\n// Tabs\n//\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: $nav-tabs-border-width solid $nav-tabs-border-color;\n\n .nav-item {\n  margin-bottom: -$nav-tabs-border-width;\n }\n\n .nav-link {\n  border: $nav-tabs-border-width solid transparent;\n  @include border-top-radius($nav-tabs-border-radius);\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n   border-color: $nav-tabs-link-hover-border-color;\n  }\n\n  &.disabled {\n   color: $nav-link-disabled-color;\n   background-color: transparent;\n   border-color: transparent;\n  }\n }\n\n .nav-link.active,\n .nav-item.show .nav-link {\n  color: $nav-tabs-link-active-color;\n  background-color: $nav-tabs-link-active-bg;\n  border-color: $nav-tabs-link-active-border-color;\n }\n\n .dropdown-menu {\n  // Make dropdown border overlap tab border\n  margin-top: -$nav-tabs-border-width;\n  // Remove the top rounded corners here since there is a hard edge above the menu\n  @include border-top-radius(0);\n }\n}\n\n\n//\n// Pills\n//\n\n.nav-pills {\n .nav-link {\n  @include border-radius($nav-pills-border-radius);\n }\n\n .nav-link.active,\n .show > .nav-link {\n  color: $nav-pills-link-active-color;\n  background-color: $nav-pills-link-active-bg;\n }\n}\n\n\n//\n// Justified variants\n//\n\n.nav-fill {\n .nav-item {\n  flex: 1 1 auto;\n  text-align: center;\n }\n}\n\n.nav-justified {\n .nav-item {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  text-align: center;\n }\n}\n\n\n// Tabbable tabs\n//\n// Hide tabbable panes to start, show them when `.active`\n\n.tab-content {\n > .tab-pane {\n  display: none;\n }\n > .active {\n  display: block;\n }\n}\n","// Contents\n//\n// Navbar\n// Navbar brand\n// Navbar nav\n// Navbar text\n// Responsive navbar\n// Navbar position\n// Navbar themes\n\n\n// Navbar\n//\n// Provide a static navbar from which we expand to create full-width, fixed, and\n// other navbar variations.\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // allow us to do the line break for collapsing content\n align-items: center;\n justify-content: space-between; // space out brand from logo\n padding-top: $navbar-padding-y;\n padding-right: $navbar-padding-x; // default: null\n padding-bottom: $navbar-padding-y;\n padding-left: $navbar-padding-x; // default: null\n\n // Because flex properties aren't inherited, we need to redeclare these first\n // few properties so that content nested within behave properly.\n %container-flex-properties {\n  display: flex;\n  flex-wrap: wrap;\n  align-items: center;\n  justify-content: space-between;\n }\n\n .container,\n .container-fluid {\n  @extend %container-flex-properties;\n }\n\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n  > .container#{breakpoint-infix($breakpoint, $container-max-widths)} {\n   @extend %container-flex-properties;\n  }\n }\n}\n\n\n// Navbar brand\n//\n// Used for brand, project, or site names.\n\n.navbar-brand {\n padding-top: $navbar-brand-padding-y;\n padding-bottom: $navbar-brand-padding-y;\n margin-right: $navbar-brand-margin-right;\n @include font-size($navbar-brand-font-size);\n white-space: nowrap;\n\n &:hover,\n &:focus {\n  text-decoration: none;\n }\n}\n\n\n// Navbar nav\n//\n// Custom navbar navigation (doesn't require `.nav`, but does make use of `.nav-link`).\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column; // cannot use `inherit` to get the `.navbar`s value\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n\n .nav-link {\n  padding-right: 0;\n  padding-left: 0;\n }\n\n .dropdown-menu {\n  position: static;\n }\n}\n\n\n// Navbar text\n//\n//\n\n.navbar-text {\n padding-top: $nav-link-padding-y;\n padding-bottom: $nav-link-padding-y;\n}\n\n\n// Responsive navbar\n//\n// Custom styles for responsive collapsing and toggling of navbar contents.\n// Powered by the collapse Bootstrap JavaScript plugin.\n\n// When collapsed, prevent the toggleable navbar contents from appearing in\n// the default flexbox row orientation. Requires the use of `flex-wrap: wrap`\n// on the `.navbar` parent.\n.navbar-collapse {\n flex: 1 0 100%;\n // For always expanded or extra full navbars, ensure content aligns itself\n // properly vertically. Can be easily overridden with flex utilities.\n align-items: center;\n}\n\n// Button for toggling the navbar when in its collapsed state\n.navbar-toggler {\n padding: $navbar-toggler-padding-y $navbar-toggler-padding-x;\n @include font-size($navbar-toggler-font-size);\n line-height: 1;\n background-color: transparent; // remove default button style\n border: $border-width solid transparent; // remove default button style\n @include border-radius($navbar-toggler-border-radius);\n\n &:hover,\n &:focus {\n  text-decoration: none;\n }\n}\n\n// Keep as a separate element so folks can easily override it with another icon\n// or image file as needed.\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center;\n background-size: 100%;\n}\n\n// Generate series of `.navbar-expand-*` responsive classes for configuring\n// where your navbar collapses.\n.navbar-expand {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n  $next: breakpoint-next($breakpoint, $grid-breakpoints);\n  $infix: breakpoint-infix($next, $grid-breakpoints);\n\n  &#{$infix} {\n   @include media-breakpoint-up($next) {\n    flex-flow: row nowrap;\n    justify-content: flex-start;\n\n    .navbar-nav {\n     flex-direction: row;\n\n     .dropdown-menu {\n      position: absolute;\n     }\n\n     .nav-link {\n      padding-right: $navbar-nav-link-padding-x;\n      padding-left: $navbar-nav-link-padding-x;\n     }\n    }\n\n    // For nesting containers, have to redeclare for alignment purposes\n    %container-nesting-#{$breakpoint} {\n     flex-wrap: nowrap;\n    }\n\n    > .container,\n    > .container-fluid {\n     @extend %container-nesting-#{$breakpoint};\n    }\n\n    @each $size, $container-max-width in $container-max-widths {\n     > .container#{breakpoint-infix($size, $container-max-widths)} {\n      @extend %container-nesting-#{$breakpoint};\n     }\n    }\n\n    .navbar-collapse {\n     display: flex !important; // stylelint-disable-line declaration-no-important\n\n     // Changes flex-bases to auto because of an IE10 bug\n     flex-basis: auto;\n    }\n\n    .navbar-toggler {\n     display: none;\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Navbar themes\n//\n// Styles for switching between navbars with light or dark background.\n\n// Dark links against a light background\n.navbar-light {\n .navbar-brand {\n  color: $navbar-light-brand-color;\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: $navbar-light-brand-hover-color;\n  }\n }\n\n .navbar-nav {\n  .nav-link {\n   color: $navbar-light-color;\n\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: $navbar-light-hover-color;\n   }\n\n   &.disabled {\n    color: $navbar-light-disabled-color;\n   }\n  }\n\n  .show > .nav-link,\n  .active > .nav-link,\n  .nav-link.show,\n  .nav-link.active {\n   color: $navbar-light-active-color;\n  }\n }\n\n .navbar-toggler {\n  color: $navbar-light-color;\n  border-color: $navbar-light-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n  background-image: escape-svg($navbar-light-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n  color: $navbar-light-color;\n\n  a,\n  a:hover,\n  a:focus {\n   color: $navbar-light-active-color;\n  }\n }\n}\n\n// White links against a dark background\n.navbar-dark {\n .navbar-brand {\n  color: $navbar-dark-brand-color;\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: $navbar-dark-brand-hover-color;\n  }\n }\n\n .navbar-nav {\n  .nav-link {\n   color: $navbar-dark-color;\n\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: $navbar-dark-hover-color;\n   }\n\n   &.disabled {\n    color: $navbar-dark-disabled-color;\n   }\n  }\n\n  .show > .nav-link,\n  .active > .nav-link,\n  .nav-link.show,\n  .nav-link.active {\n   color: $navbar-dark-active-color;\n  }\n }\n\n .navbar-toggler {\n  color: $navbar-dark-color;\n  border-color: $navbar-dark-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n  background-image: escape-svg($navbar-dark-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n  color: $navbar-dark-color;\n  a,\n  a:hover,\n  a:focus {\n   color: $navbar-dark-active-color;\n  }\n }\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0; // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/22740#issuecomment-305868106\n height: $card-height;\n word-wrap: break-word;\n background-color: $card-bg;\n background-clip: border-box;\n border: $card-border-width solid $card-border-color;\n @include border-radius($card-border-radius);\n\n > hr {\n  margin-right: 0;\n  margin-left: 0;\n }\n\n > .list-group:first-child {\n  .list-group-item:first-child {\n   @include border-top-radius($card-border-radius);\n  }\n }\n\n > .list-group:last-child {\n  .list-group-item:last-child {\n   @include border-bottom-radius($card-border-radius);\n  }\n }\n}\n\n.card-body {\n // Enable `flex-grow: 1` for decks and groups so that card blocks take up\n // as much space as possible, ensuring footers are aligned to the bottom.\n flex: 1 1 auto;\n // Workaround for the image size bug in IE\n // See: https://github.com/twbs/bootstrap/pull/28855\n min-height: 1px;\n padding: $card-spacer-y $card-spacer-x;\n color: $card-color;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: $card-title-spacer-y;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -$card-title-spacer-y / 2;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link {\n &:hover {\n  text-decoration: none;\n }\n\n + .card-link {\n  margin-left: $card-spacer-x;\n }\n}\n\n//\n// Optional textual caps\n//\n\n.card-header {\n padding: $card-cap-padding-y $card-cap-padding-x;\n margin-bottom: 0; // Removes the default margin-bottom of <hN>\n color: $card-cap-color;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-bottom: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:first-child {\n  @include border-radius($card-inner-border-radius $card-inner-border-radius 0 0);\n }\n\n + .list-group {\n  .list-group-item:first-child {\n   border-top: 0;\n  }\n }\n}\n\n.card-footer {\n padding: $card-cap-padding-y $card-cap-padding-x;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-top: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:last-child {\n  @include border-radius(0 0 $card-inner-border-radius $card-inner-border-radius);\n }\n}\n\n\n//\n// Header navs\n//\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -$card-cap-padding-x / 2;\n margin-bottom: -$card-cap-padding-y;\n margin-left: -$card-cap-padding-x / 2;\n border-bottom: 0;\n\n @if $nav-tabs-link-active-bg != $card-bg {\n  .nav-link.active {\n   background-color: $card-bg;\n   border-bottom-color: $card-bg;\n  }\n }\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -$card-cap-padding-x / 2;\n margin-left: -$card-cap-padding-x / 2;\n}\n\n// Card image\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: $card-img-overlay-padding;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n flex-shrink: 0; // For IE: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/29396\n width: 100%; // Required because we use flexbox and this inherently applies align-self: stretch\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n @include border-top-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n @include border-bottom-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n\n// Card deck\n\n.card-deck {\n .card {\n  margin-bottom: $card-deck-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n  display: flex;\n  flex-flow: row wrap;\n  margin-right: -$card-deck-margin;\n  margin-left: -$card-deck-margin;\n\n  .card {\n   // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n   flex: 1 0 0%;\n   margin-right: $card-deck-margin;\n   margin-bottom: 0; // Override the default\n   margin-left: $card-deck-margin;\n  }\n }\n}\n\n\n//\n// Card groups\n//\n\n.card-group {\n // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n // to display properly.\n > .card {\n  margin-bottom: $card-group-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n  display: flex;\n  flex-flow: row wrap;\n  // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n  // to display properly.\n  > .card {\n   // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n   flex: 1 0 0%;\n   margin-bottom: 0;\n\n   + .card {\n    margin-left: 0;\n    border-left: 0;\n   }\n\n   // Handle rounded corners\n   @if $enable-rounded {\n    &:not(:last-child) {\n     @include border-right-radius(0);\n\n     .card-img-top,\n     .card-header {\n      // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n      border-top-right-radius: 0;\n     }\n     .card-img-bottom,\n     .card-footer {\n      // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n      border-bottom-right-radius: 0;\n     }\n    }\n\n    &:not(:first-child) {\n     @include border-left-radius(0);\n\n     .card-img-top,\n     .card-header {\n      // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n      border-top-left-radius: 0;\n     }\n     .card-img-bottom,\n     .card-footer {\n      // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n      border-bottom-left-radius: 0;\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n//\n// Accordion\n//\n\n.accordion {\n > .card {\n  overflow: hidden;\n\n  &:not(:last-of-type) {\n   border-bottom: 0;\n   @include border-bottom-radius(0);\n  }\n\n  &:not(:first-of-type) {\n   @include border-top-radius(0);\n  }\n\n  > .card-header {\n   @include border-radius(0);\n   margin-bottom: -$card-border-width;\n  }\n }\n}\n",".breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: $breadcrumb-padding-y $breadcrumb-padding-x;\n margin-bottom: $breadcrumb-margin-bottom;\n @include font-size($breadcrumb-font-size);\n list-style: none;\n background-color: $breadcrumb-bg;\n @include border-radius($breadcrumb-border-radius);\n}\n\n.breadcrumb-item {\n display: flex;\n\n // The separator between breadcrumbs (by default, a forward-slash: \"/\")\n + .breadcrumb-item {\n  padding-left: $breadcrumb-item-padding-x;\n\n  &::before {\n   display: inline-block; // Suppress underlining of the separator in modern browsers\n   padding-right: $breadcrumb-item-padding-x;\n   color: $breadcrumb-divider-color;\n   content: escape-svg($breadcrumb-divider);\n  }\n }\n\n // IE9-11 hack to properly handle hyperlink underlines for breadcrumbs built\n // without `<ul>`s. The `::before` pseudo-element generates an element\n // *within* the .breadcrumb-item and thereby inherits the `text-decoration`.\n //\n // To trick IE into suppressing the underline, we give the pseudo-element an\n // underline and then immediately remove it.\n + .breadcrumb-item:hover::before {\n  text-decoration: underline;\n }\n // stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n + .breadcrumb-item:hover::before {\n  text-decoration: none;\n }\n\n &.active {\n  color: $breadcrumb-active-color;\n }\n}\n",".pagination {\n display: flex;\n @include list-unstyled();\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n color: $pagination-color;\n background-color: $pagination-bg;\n border: $pagination-border-width solid $pagination-border-color;\n\n &:hover {\n  z-index: 2;\n  color: $pagination-hover-color;\n  text-decoration: none;\n  background-color: $pagination-hover-bg;\n  border-color: $pagination-hover-border-color;\n }\n\n &:focus {\n  z-index: 3;\n  outline: $pagination-focus-outline;\n  box-shadow: $pagination-focus-box-shadow;\n }\n}\n\n.page-item {\n &:not(:first-child) .page-link {\n  margin-left: $pagination-margin-left;\n }\n\n &.active .page-link {\n  z-index: 3;\n  color: $pagination-active-color;\n  background-color: $pagination-active-bg;\n  border-color: $pagination-active-border-color;\n }\n\n &.disabled .page-link {\n  color: $pagination-disabled-color;\n  pointer-events: none;\n  background-color: $pagination-disabled-bg;\n  border-color: $pagination-disabled-border-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Sizing\n//\n@include pagination-size($pagination-padding-y, $pagination-padding-x, null, $pagination-border-radius);\n\n.pagination-lg {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-lg, $pagination-padding-x-lg, $font-size-lg, $border-radius-lg);\n}\n\n.pagination-sm {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-sm, $pagination-padding-x-sm, $font-size-sm, $border-radius-sm);\n}\n","// Pagination\n\n@mixin pagination-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $border-radius) {\n .page-link {\n  padding: $padding-y $padding-x;\n  @include font-size($font-size);\n }\n\n .page-item {\n  @if $pagination-margin-left == (-$pagination-border-width) {\n   &:first-child {\n    .page-link {\n     @include border-left-radius($border-radius);\n    }\n   }\n\n   &:last-child {\n    .page-link {\n     @include border-right-radius($border-radius);\n    }\n   }\n  } @else {\n   //Add border-radius to all pageLinks in case they have left margin\n   .page-link {\n    @include border-radius($border-radius);\n   }\n  }\n }\n}\n","// Base class\n//\n// Requires one of the contextual, color modifier classes for `color` and\n// `background-color`.\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: $badge-padding-y $badge-padding-x;\n @include font-size($badge-font-size);\n font-weight: $badge-font-weight;\n line-height: 1;\n color: $badge-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n @include border-radius($badge-border-radius);\n\n // Empty badges collapse automatically\n &:empty {\n  display: none;\n }\n}\n\n// Quick fix for badges in buttons\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: $alert-padding-y $alert-padding-x;\n margin-bottom: $alert-margin-bottom;\n border: $alert-border-width solid transparent;\n @include border-radius($alert-border-radius);\n}\n\n// Headings for larger alerts\n.alert-heading {\n // Specified to prevent conflicts of changing $headings-color\n color: inherit;\n}\n\n// Provide class for links that match alerts\n.alert-link {\n font-weight: $alert-link-font-weight;\n}\n\n\n// Dismissible alerts\n//\n// Expand the right padding and account for the close button's positioning.\n\n.alert-dismissible {\n padding-right: $close-font-size + $alert-padding-x * 2;\n\n // Adjust close link position\n .close {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  right: 0;\n  padding: $alert-padding-y $alert-padding-x;\n  color: inherit;\n }\n}\n\n\n// Alternate styles\n//\n// Generate contextual modifier classes for colorizing the alert.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .alert-#{$color} {\n  @include alert-variant(color-level($value, $alert-bg-level), color-level($value, $alert-border-level), color-level($value, $alert-color-level));\n }\n}\n","@mixin alert-variant($background, $border, $color) {\n color: $color;\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n\n .alert-link {\n  color: darken($color, 10%);\n }\n}\n","// Disable animation if transitions are disabled\n@if $enable-transitions {\n @keyframes progress-bar-stripes {\n  0% { background-position-x: $progress-height; }\n }\n}\n\n.progress {\n display: flex;\n height: $progress-height;\n overflow: hidden; // force rounded corners by cropping it\n @include font-size($progress-font-size);\n background-color: $progress-bg;\n @include border-radius($progress-border-radius);\n @include box-shadow($progress-box-shadow);\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: $progress-bar-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $progress-bar-bg;\n @include transition($progress-bar-transition);\n}\n\n.progress-bar-striped {\n @include gradient-striped();\n background-size: $progress-height $progress-height;\n}\n\n@if $enable-transitions {\n .progress-bar-animated {\n  animation: progress-bar-stripes $progress-bar-animation-timing;\n\n  @if $enable-prefers-reduced-motion-media-query {\n   @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n    animation: none;\n   }\n  }\n }\n}\n","// Base class\n//\n// Easily usable on <ul>, <ol>, or <div>.\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n\n // No need to set list-style: none; since .list-group-item is block level\n padding-left: 0; // reset padding because ul and ol\n margin-bottom: 0;\n}\n\n\n// Interactive list items\n//\n// Use anchor or button elements instead of `li`s or `div`s to create interactive\n// list items. Includes an extra `.active` modifier class for selected items.\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%; // For `<button>`s (anchors become 100% by default though)\n color: $list-group-action-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s (anchors inherit)\n\n // Hover state\n &:hover,\n &:focus {\n  z-index: 1; // Place hover/focus items above their siblings for proper border styling\n  color: $list-group-action-hover-color;\n  text-decoration: none;\n  background-color: $list-group-hover-bg;\n }\n\n &:active {\n  color: $list-group-action-active-color;\n  background-color: $list-group-action-active-bg;\n }\n}\n\n\n// Individual list items\n//\n// Use on `li`s or `div`s within the `.list-group` parent.\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: $list-group-item-padding-y $list-group-item-padding-x;\n margin-bottom: 0; // for <label> variations\n color: $list-group-color;\n background-color: $list-group-bg;\n border: $list-group-border-width solid $list-group-border-color;\n\n &:first-child {\n  @include border-top-radius($list-group-border-radius);\n }\n\n &:last-child {\n  @include border-bottom-radius($list-group-border-radius);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n  color: $list-group-disabled-color;\n  pointer-events: none;\n  background-color: $list-group-disabled-bg;\n }\n\n // Include both here for `<a>`s and `<button>`s\n &.active {\n  z-index: 2; // Place active items above their siblings for proper border styling\n  color: $list-group-active-color;\n  background-color: $list-group-active-bg;\n  border-color: $list-group-active-border-color;\n }\n\n & + & {\n  border-top-width: 0;\n\n  &.active {\n   margin-top: -$list-group-border-width;\n   border-top-width: $list-group-border-width;\n  }\n }\n}\n\n\n// Horizontal\n//\n// Change the layout of list group items from vertical (default) to horizontal.\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n  .list-group-horizontal#{$infix} {\n   flex-direction: row;\n\n   .list-group-item {\n    &:first-child {\n     @include border-bottom-left-radius($list-group-border-radius);\n     @include border-top-right-radius(0);\n    }\n\n    &:last-child {\n     @include border-top-right-radius($list-group-border-radius);\n     @include border-bottom-left-radius(0);\n    }\n\n    &.active {\n     margin-top: 0;\n    }\n\n    & + .list-group-item {\n     border-top-width: $list-group-border-width;\n     border-left-width: 0;\n\n     &.active {\n      margin-left: -$list-group-border-width;\n      border-left-width: $list-group-border-width;\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Flush list items\n//\n// Remove borders and border-radius to keep list group items edge-to-edge. Most\n// useful within other components (e.g., cards).\n\n.list-group-flush {\n .list-group-item {\n  border-right-width: 0;\n  border-left-width: 0;\n  @include border-radius(0);\n\n  &:first-child {\n   border-top-width: 0;\n  }\n }\n\n &:last-child {\n  .list-group-item:last-child {\n   border-bottom-width: 0;\n  }\n }\n}\n\n\n// Contextual variants\n//\n// Add modifier classes to change text and background color on individual items.\n// Organizationally, this must come after the `:hover` states.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include list-group-item-variant($color, color-level($value, -9), color-level($value, 6));\n}\n","// List Groups\n\n@mixin list-group-item-variant($state, $background, $color) {\n .list-group-item-#{$state} {\n  color: $color;\n  background-color: $background;\n\n  &.list-group-item-action {\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: $color;\n    background-color: darken($background, 5%);\n   }\n\n   &.active {\n    color: $white;\n    background-color: $color;\n    border-color: $color;\n   }\n  }\n }\n}\n",".close {\n @include font-size($close-font-size);\n font-weight: $close-font-weight;\n line-height: 1;\n color: $close-color;\n text-shadow: $close-text-shadow;\n opacity: .5;\n\n // Override <a>'s hover style\n &:hover {\n  color: $close-color;\n  text-decoration: none;\n }\n\n &:hover,\n &:focus {\n  opacity: .75;\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n  pointer-events: none;\n }\n}\n\n// Additional properties for button version\n// iOS requires the button element instead of an anchor tag.\n// If you want the anchor version, it requires `href=\"#\"`.\n// See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/click#Safari_Mobile\n\n// stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\nbutton.close {\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n appearance: none;\n}\n",".toast {\n max-width: $toast-max-width;\n overflow: hidden; // cheap rounded corners on nested items\n @include font-size($toast-font-size);\n color: $toast-color;\n background-color: $toast-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border: $toast-border-width solid $toast-border-color;\n box-shadow: $toast-box-shadow;\n backdrop-filter: blur(10px);\n opacity: 0;\n @include border-radius($toast-border-radius);\n\n &:not(:last-child) {\n  margin-bottom: $toast-padding-x;\n }\n\n &.showing {\n  opacity: 1;\n }\n\n &.show {\n  display: block;\n  opacity: 1;\n }\n\n &.hide {\n  display: none;\n }\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $toast-padding-y $toast-padding-x;\n color: $toast-header-color;\n background-color: $toast-header-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: $toast-border-width solid $toast-header-border-color;\n}\n\n.toast-body {\n padding: $toast-padding-x; // apply to both vertical and horizontal\n}\n","// .modal-open   - body class for killing the scroll\n// .modal      - container to scroll within\n// .modal-dialog  - positioning shell for the actual modal\n// .modal-content  - actual modal w/ bg and corners and stuff\n\n\n.modal-open {\n // Kill the scroll on the body\n overflow: hidden;\n\n .modal {\n  overflow-x: hidden;\n  overflow-y: auto;\n }\n}\n\n// Container that the modal scrolls within\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-modal;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n // Prevent Chrome on Windows from adding a focus outline. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/pull/10951.\n outline: 0;\n // We deliberately don't use `-webkit-overflow-scrolling: touch;` due to a\n // gnarly iOS Safari bug: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=158342\n // See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/17695\n}\n\n// Shell div to position the modal with bottom padding\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: $modal-dialog-margin;\n // allow clicks to pass through for custom click handling to close modal\n pointer-events: none;\n\n // When fading in the modal, animate it to slide down\n .modal.fade & {\n  @include transition($modal-transition);\n  transform: $modal-fade-transform;\n }\n .modal.show & {\n  transform: $modal-show-transform;\n }\n\n // When trying to close, animate focus to scale\n .modal.modal-static & {\n  transform: $modal-scale-transform;\n }\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n display: flex; // IE10/11\n max-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n\n .modal-content {\n  max-height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin * 2); // IE10/11\n  overflow: hidden;\n }\n\n .modal-header,\n .modal-footer {\n  flex-shrink: 0;\n }\n\n .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n\n // Ensure `modal-dialog-centered` extends the full height of the view (IE10/11)\n &::before {\n  display: block; // IE10\n  height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin * 2);\n  content: \"\";\n }\n\n // Ensure `.modal-body` shows scrollbar (IE10/11)\n &.modal-dialog-scrollable {\n  flex-direction: column;\n  justify-content: center;\n  height: 100%;\n\n  .modal-content {\n   max-height: none;\n  }\n\n  &::before {\n   content: none;\n  }\n }\n}\n\n// Actual modal\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%; // Ensure `.modal-content` extends the full width of the parent `.modal-dialog`\n // counteract the pointer-events: none; in the .modal-dialog\n color: $modal-content-color;\n pointer-events: auto;\n background-color: $modal-content-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $modal-content-border-width solid $modal-content-border-color;\n @include border-radius($modal-content-border-radius);\n @include box-shadow($modal-content-box-shadow-xs);\n // Remove focus outline from opened modal\n outline: 0;\n}\n\n// Modal background\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-modal-backdrop;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: $modal-backdrop-bg;\n\n // Fade for backdrop\n &.fade { opacity: 0; }\n &.show { opacity: $modal-backdrop-opacity; }\n}\n\n// Modal header\n// Top section of the modal w/ title and dismiss\n.modal-header {\n display: flex;\n align-items: flex-start; // so the close btn always stays on the upper right corner\n justify-content: space-between; // Put modal header elements (title and dismiss) on opposite ends\n padding: $modal-header-padding;\n border-bottom: $modal-header-border-width solid $modal-header-border-color;\n @include border-top-radius($modal-content-inner-border-radius);\n\n .close {\n  padding: $modal-header-padding;\n  // auto on the left force icon to the right even when there is no .modal-title\n  margin: (-$modal-header-padding-y) (-$modal-header-padding-x) (-$modal-header-padding-y) auto;\n }\n}\n\n// Title text within header\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: $modal-title-line-height;\n}\n\n// Modal body\n// Where all modal content resides (sibling of .modal-header and .modal-footer)\n.modal-body {\n position: relative;\n // Enable `flex-grow: 1` so that the body take up as much space as possible\n // when there should be a fixed height on `.modal-dialog`.\n flex: 1 1 auto;\n padding: $modal-inner-padding;\n}\n\n// Footer (for actions)\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center; // vertically center\n justify-content: flex-end; // Right align buttons with flex property because text-align doesn't work on flex items\n padding: $modal-inner-padding - $modal-footer-margin-between / 2;\n border-top: $modal-footer-border-width solid $modal-footer-border-color;\n @include border-bottom-radius($modal-content-inner-border-radius);\n\n // Place margin between footer elements\n // This solution is far from ideal because of the universal selector usage,\n // but is needed to fix https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24800\n > * {\n  margin: $modal-footer-margin-between / 2;\n }\n}\n\n// Measure scrollbar width for padding body during modal show/hide\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n// Scale up the modal\n@include media-breakpoint-up(sm) {\n // Automatically set modal's width for larger viewports\n .modal-dialog {\n  max-width: $modal-md;\n  margin: $modal-dialog-margin-y-sm-up auto;\n }\n\n .modal-dialog-scrollable {\n  max-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n\n  .modal-content {\n   max-height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n  }\n }\n\n .modal-dialog-centered {\n  min-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n\n  &::before {\n   height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n  }\n }\n\n .modal-content {\n  @include box-shadow($modal-content-box-shadow-sm-up);\n }\n\n .modal-sm { max-width: $modal-sm; }\n}\n\n@include media-breakpoint-up(lg) {\n .modal-lg,\n .modal-xl {\n  max-width: $modal-lg;\n }\n}\n\n@include media-breakpoint-up(xl) {\n .modal-xl { max-width: $modal-xl; }\n}\n","// Base class\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: $zindex-tooltip;\n display: block;\n margin: $tooltip-margin;\n // Our parent element can be arbitrary since tooltips are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n @include reset-text();\n @include font-size($tooltip-font-size);\n // Allow breaking very long words so they don't overflow the tooltip's bounds\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n\n &.show { opacity: $tooltip-opacity; }\n\n .tooltip-arrow {\n  position: absolute;\n  display: block;\n  width: $tooltip-arrow-width;\n  height: $tooltip-arrow-height;\n\n  &::before {\n   position: absolute;\n   content: \"\";\n   border-color: transparent;\n   border-style: solid;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-top {\n padding: $tooltip-arrow-height 0;\n\n .tooltip-arrow {\n  bottom: 0;\n\n  &::before {\n   top: 0;\n   border-width: $tooltip-arrow-height ($tooltip-arrow-width / 2) 0;\n   border-top-color: $tooltip-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-right {\n padding: 0 $tooltip-arrow-height;\n\n .tooltip-arrow {\n  left: 0;\n  width: $tooltip-arrow-height;\n  height: $tooltip-arrow-width;\n\n  &::before {\n   right: 0;\n   border-width: ($tooltip-arrow-width / 2) $tooltip-arrow-height ($tooltip-arrow-width / 2) 0;\n   border-right-color: $tooltip-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-bottom {\n padding: $tooltip-arrow-height 0;\n\n .tooltip-arrow {\n  top: 0;\n\n  &::before {\n   bottom: 0;\n   border-width: 0 ($tooltip-arrow-width / 2) $tooltip-arrow-height;\n   border-bottom-color: $tooltip-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-left {\n padding: 0 $tooltip-arrow-height;\n\n .tooltip-arrow {\n  right: 0;\n  width: $tooltip-arrow-height;\n  height: $tooltip-arrow-width;\n\n  &::before {\n   left: 0;\n   border-width: ($tooltip-arrow-width / 2) 0 ($tooltip-arrow-width / 2) $tooltip-arrow-height;\n   border-left-color: $tooltip-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-auto {\n &[x-placement^=\"top\"] {\n  @extend .bs-tooltip-top;\n }\n &[x-placement^=\"right\"] {\n  @extend .bs-tooltip-right;\n }\n &[x-placement^=\"bottom\"] {\n  @extend .bs-tooltip-bottom;\n }\n &[x-placement^=\"left\"] {\n  @extend .bs-tooltip-left;\n }\n}\n\n// Wrapper for the tooltip content\n.tooltip-inner {\n max-width: $tooltip-max-width;\n padding: $tooltip-padding-y $tooltip-padding-x;\n color: $tooltip-color;\n text-align: center;\n background-color: $tooltip-bg;\n @include border-radius($tooltip-border-radius);\n}\n","@mixin reset-text {\n font-family: $font-family-base;\n // We deliberately do NOT reset font-size or word-wrap.\n font-style: normal;\n font-weight: $font-weight-normal;\n line-height: $line-height-base;\n text-align: left; // Fallback for where `start` is not supported\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n}\n",".popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-popover;\n display: block;\n max-width: $popover-max-width;\n // Our parent element can be arbitrary since tooltips are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n @include reset-text();\n @include font-size($popover-font-size);\n // Allow breaking very long words so they don't overflow the popover's bounds\n word-wrap: break-word;\n background-color: $popover-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $popover-border-width solid $popover-border-color;\n @include border-radius($popover-border-radius);\n @include box-shadow($popover-box-shadow);\n\n .popover-arrow {\n  position: absolute;\n  display: block;\n  width: $popover-arrow-width;\n  height: $popover-arrow-height;\n  margin: 0 $popover-border-radius;\n\n  &::before,\n  &::after {\n   position: absolute;\n   display: block;\n   content: \"\";\n   border-color: transparent;\n   border-style: solid;\n  }\n }\n}\n\n.bs-popover-top {\n margin-bottom: $popover-arrow-height;\n\n > .popover-arrow {\n  bottom: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n\n  &::before {\n   bottom: 0;\n   border-width: $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n   border-top-color: $popover-arrow-outer-color;\n  }\n\n  &::after {\n   bottom: $popover-border-width;\n   border-width: $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n   border-top-color: $popover-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-popover-right {\n margin-left: $popover-arrow-height;\n\n > .popover-arrow {\n  left: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n  width: $popover-arrow-height;\n  height: $popover-arrow-width;\n  margin: $popover-border-radius 0; // make sure the arrow does not touch the popover's rounded corners\n\n  &::before {\n   left: 0;\n   border-width: ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n   border-right-color: $popover-arrow-outer-color;\n  }\n\n  &::after {\n   left: $popover-border-width;\n   border-width: ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n   border-right-color: $popover-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-popover-bottom {\n margin-top: $popover-arrow-height;\n\n > .popover-arrow {\n  top: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n\n  &::before {\n   top: 0;\n   border-width: 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2);\n   border-bottom-color: $popover-arrow-outer-color;\n  }\n\n  &::after {\n   top: $popover-border-width;\n   border-width: 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2);\n   border-bottom-color: $popover-arrow-color;\n  }\n }\n\n // This will remove the popover-header's border just below the arrow\n .popover-header::before {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  left: 50%;\n  display: block;\n  width: $popover-arrow-width;\n  margin-left: -$popover-arrow-width / 2;\n  content: \"\";\n  border-bottom: $popover-border-width solid $popover-header-bg;\n }\n}\n\n.bs-popover-left {\n margin-right: $popover-arrow-height;\n\n > .popover-arrow {\n  right: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n  width: $popover-arrow-height;\n  height: $popover-arrow-width;\n  margin: $popover-border-radius 0; // make sure the arrow does not touch the popover's rounded corners\n\n  &::before {\n   right: 0;\n   border-width: ($popover-arrow-width / 2) 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height;\n   border-left-color: $popover-arrow-outer-color;\n  }\n\n  &::after {\n   right: $popover-border-width;\n   border-width: ($popover-arrow-width / 2) 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height;\n   border-left-color: $popover-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-popover-auto {\n &[x-placement^=\"top\"] {\n  @extend .bs-popover-top;\n }\n &[x-placement^=\"right\"] {\n  @extend .bs-popover-right;\n }\n &[x-placement^=\"bottom\"] {\n  @extend .bs-popover-bottom;\n }\n &[x-placement^=\"left\"] {\n  @extend .bs-popover-left;\n }\n}\n\n\n// Offset the popover to account for the popover arrow\n.popover-header {\n padding: $popover-header-padding-y $popover-header-padding-x;\n margin-bottom: 0; // Reset the default from Reboot\n @include font-size($font-size-base);\n color: $popover-header-color;\n background-color: $popover-header-bg;\n border-bottom: $popover-border-width solid darken($popover-header-bg, 5%);\n @include border-top-radius($popover-inner-border-radius);\n\n &:empty {\n  display: none;\n }\n}\n\n.popover-body {\n padding: $popover-body-padding-y $popover-body-padding-x;\n color: $popover-body-color;\n}\n","// Notes on the classes:\n//\n// 1. .carousel.pointer-event should ideally be pan-y (to allow for users to scroll vertically)\n//  even when their scroll action started on a carousel, but for compatibility (with Firefox)\n//  we're preventing all actions instead\n// 2. The .carousel-item-left and .carousel-item-right is used to indicate where\n//  the active slide is heading.\n// 3. .active.carousel-item is the current slide.\n// 4. .active.carousel-item-left and .active.carousel-item-right is the current\n//  slide in its in-transition state. Only one of these occurs at a time.\n// 5. .carousel-item-next.carousel-item-left and .carousel-item-prev.carousel-item-right\n//  is the upcoming slide in transition.\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n @include clearfix();\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: left;\n width: 100%;\n margin-right: -100%;\n backface-visibility: hidden;\n @include transition($carousel-transition);\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-left),\n.active.carousel-item-right {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-right),\n.active.carousel-item-left {\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n\n//\n// Alternate transitions\n//\n\n.carousel-fade {\n .carousel-item {\n  opacity: 0;\n  transition-property: opacity;\n  transform: none;\n }\n\n .carousel-item.active,\n .carousel-item-next.carousel-item-left,\n .carousel-item-prev.carousel-item-right {\n  z-index: 1;\n  opacity: 1;\n }\n\n .active.carousel-item-left,\n .active.carousel-item-right {\n  z-index: 0;\n  opacity: 0;\n  @include transition(opacity 0s $carousel-transition-duration);\n }\n}\n\n\n//\n// Left/right controls for nav\n//\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n // Use flex for alignment (1-3)\n display: flex; // 1. allow flex styles\n align-items: center; // 2. vertically center contents\n justify-content: center; // 3. horizontally center contents\n width: $carousel-control-width;\n color: $carousel-control-color;\n text-align: center;\n opacity: $carousel-control-opacity;\n @include transition($carousel-control-transition);\n\n // Hover/focus state\n &:hover,\n &:focus {\n  color: $carousel-control-color;\n  text-decoration: none;\n  outline: 0;\n  opacity: $carousel-control-hover-opacity;\n }\n}\n.carousel-control-prev {\n left: 0;\n @if $enable-gradients {\n  background-image: linear-gradient(90deg, rgba($black, .25), rgba($black, .001));\n }\n}\n.carousel-control-next {\n right: 0;\n @if $enable-gradients {\n  background-image: linear-gradient(270deg, rgba($black, .25), rgba($black, .001));\n }\n}\n\n// Icons for within\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: $carousel-control-icon-width;\n height: $carousel-control-icon-width;\n background: no-repeat 50% / 100% 100%;\n}\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: escape-svg($carousel-control-prev-icon-bg);\n}\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: escape-svg($carousel-control-next-icon-bg);\n}\n\n\n// Optional indicator pips\n//\n// Add an ordered list with the following class and add a list item for each\n// slide your carousel holds.\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 2;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding-left: 0; // override <ol> default\n // Use the .carousel-control's width as margin so we don't overlay those\n margin-right: $carousel-control-width;\n margin-left: $carousel-control-width;\n list-style: none;\n\n li {\n  box-sizing: content-box;\n  flex: 0 1 auto;\n  width: $carousel-indicator-width;\n  height: $carousel-indicator-height;\n  margin-right: $carousel-indicator-spacer;\n  margin-left: $carousel-indicator-spacer;\n  text-indent: -999px;\n  cursor: pointer;\n  background-color: $carousel-indicator-active-bg;\n  background-clip: padding-box;\n  // Use transparent borders to increase the hit area by 10px on top and bottom.\n  border-top: $carousel-indicator-hit-area-height solid transparent;\n  border-bottom: $carousel-indicator-hit-area-height solid transparent;\n  opacity: $carousel-indicator-opacity;\n  @include transition($carousel-indicator-transition);\n }\n\n .active {\n  opacity: $carousel-indicator-active-opacity;\n }\n}\n\n\n// Optional captions\n//\n//\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n right: (100% - $carousel-caption-width) / 2;\n bottom: $carousel-caption-spacer;\n left: (100% - $carousel-caption-width) / 2;\n padding-top: $carousel-caption-padding-y;\n padding-bottom: $carousel-caption-padding-y;\n color: $carousel-caption-color;\n text-align: center;\n}\n","@mixin clearfix() {\n &::after {\n  display: block;\n  clear: both;\n  content: \"\";\n }\n}\n","//\n// Rotating border\n//\n\n@keyframes spinner-border {\n to { transform: rotate(360deg); }\n}\n\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: $spinner-width;\n height: $spinner-height;\n vertical-align: text-bottom;\n border: $spinner-border-width solid currentColor;\n border-right-color: transparent;\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-radius: 50%;\n animation: spinner-border .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: $spinner-width-sm;\n height: $spinner-height-sm;\n border-width: $spinner-border-width-sm;\n}\n\n//\n// Growing circle\n//\n\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n  transform: scale(0);\n }\n 50% {\n  opacity: 1;\n }\n}\n\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: $spinner-width;\n height: $spinner-height;\n vertical-align: text-bottom;\n background-color: currentColor;\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n animation: spinner-grow .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: $spinner-width-sm;\n height: $spinner-height-sm;\n}\n","@each $color, $value in $theme-colors {\n .link-#{$color} {\n  color: $value;\n\n  @if $emphasized-link-hover-darken-percentage != 0 {\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: darken($value, $emphasized-link-hover-darken-percentage);\n   }\n  }\n }\n}\n","// Credit: Nicolas Gallagher and SUIT CSS.\n\n.embed-responsive {\n position: relative;\n width: 100%;\n\n &::before {\n  display: block;\n  content: \"\";\n }\n\n .embed-responsive-item,\n iframe,\n embed,\n object,\n video {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  left: 0;\n  width: 100%;\n  height: 100%;\n  border: 0;\n }\n}\n\n@each $key, $ratio in $embed-responsive-aspect-ratios {\n .embed-responsive-#{$key} {\n  &::before {\n   padding-top: percentage(map-get($ratio, y) / map-get($ratio, x));\n  }\n }\n}\n","// Shorthand\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-fixed;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-fixed;\n}\n\n// Responsive sticky top\n@supports (position: sticky) {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n  @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n   $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n   .sticky#{$infix}-top {\n    position: sticky;\n    top: 0;\n    z-index: $zindex-sticky;\n   }\n  }\n }\n}\n","//\n// Screenreaders\n//\n\n.sr-only,\n.sr-only-focusable:not(:focus) {\n @include sr-only();\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Only display content to screen readers\n//\n// See: https://a11yproject.com/posts/how-to-hide-content/\n// See: https://hugogiraudel.com/2016/10/13/css-hide-and-seek/\n\n@mixin sr-only {\n position: absolute !important;\n width: 1px !important;\n height: 1px !important;\n padding: 0 !important;\n margin: -1px !important; // Fix for https://github.com/twbs/bootstrap/issues/25686\n overflow: hidden !important;\n clip: rect(0, 0, 0, 0) !important;\n white-space: nowrap !important;\n border: 0 !important;\n}\n\n// Use to only display content when it's focused.\n//\n// Useful for \"Skip to main content\" links; see https://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/G1\n\n@mixin sr-only-focusable {\n &:not(:focus) {\n  @include sr-only();\n }\n}\n","//\n// Stretched link\n//\n\n.stretched-link {\n &::#{$stretched-link-pseudo-element} {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  right: 0;\n  bottom: 0;\n  left: 0;\n  z-index: $stretched-link-z-index;\n  content: \"\";\n }\n}\n","//\n// Text truncation\n//\n\n.text-truncate {\n @include text-truncate();\n}\n","// Text truncate\n// Requires inline-block or block for proper styling\n\n@mixin text-truncate() {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n","// Utility generator\n// Used to generate utilities & print utilities\n@mixin generate-utility($utility, $infix) {\n $values: map-get($utility, values);\n\n // If the values are a list or string, convert it into a map\n @if type-of($values) == \"string\" or type-of(nth($values, 1)) != \"list\" {\n  $values: zip($values, $values);\n }\n\n @each $key, $value in $values {\n  $properties: map-get($utility, property);\n\n  // Multiple properties are possible, for example with vertical or horizontal margins or paddings\n  @if type-of($properties) == \"string\" {\n   $properties: append((), $properties);\n  }\n\n  // Use custom class if present\n  $property-class: if(map-has-key($utility, class), map-get($utility, class), nth($properties, 1));\n  $property-class: if($property-class == null, \"\", $property-class);\n\n  $infix: if($property-class == \"\" and str-slice($infix, 1, 1) == \"-\", str-slice($infix, 2), $infix);\n\n  // Don't prefix if value key is null (eg. with shadow class)\n  $property-class-modifier: if($key, if($property-class == \"\" and $infix == \"\", \"\", \"-\") + $key, \"\");\n\n  .#{$property-class + $infix + $property-class-modifier} {\n   @each $property in $properties {\n    // stylelint-disable-next-line declaration-no-important\n    #{$property}: $value !important;\n   }\n  }\n }\n}\n","// Loop over each breakpoint\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n\n // Generate media query if needed\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n  // Loop over each utility property\n  @each $key, $utility in $utilities {\n   // The utility can be disabled with `false`, thus check if the utility is a map first\n   // Only proceed if responsive media queries are enabled or if it's the base media query\n   @if type-of($utility) == \"map\" and (map-get($utility, responsive) or $infix == \"\") {\n    @include generate-utility($utility, $infix);\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Print utilities\n@media print {\n @each $key, $utility in $utilities {\n  // The utility can be disabled with `false`, thus check if the utility is a map first\n  // Then check if the utility needs print styles\n  @if type-of($utility) == \"map\" and map-get($utility, print) == true {\n   @include generate-utility($utility, \"-print\");\n  }\n }\n}\n"]}