~exprez135/cryptomator-libre

ref: e3a0e1ec5aaac32b06589f38c10760c0ab4c1fec cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_sk.properties -rw-r--r-- 9.1 KiB
e3a0e1ec — Sebastian Stenzel New Crowdin updates (#1413) 9 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Použiť
generic.button.back=Späť
generic.button.cancel=Zrušiť
generic.button.change=Zmeniť
generic.button.close=Zavrieť
generic.button.copy=Kopírovať
generic.button.copied=Skopírované!
generic.button.done=Hotovo
generic.button.next=Ďalej
generic.button.print=Tlač
## Error
generic.error.title=Vyskytla sa neočakávaná chyba
generic.error.instruction=Toto sa nemalo stať. Nahláste text chyby uvedený nižšie a uveďte popis krokov, ktoré viedli k tejto chybe.

# Defaults
defaults.vault.vaultName=Trezor

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Zobraziť
traymenu.showPreferencesWindow=Predvoľby
traymenu.lockAllVaults=Zamknúť všetky
traymenu.quitApplication=Ukončiť
traymenu.vault.unlock=Odomknúť
traymenu.vault.lock=Uzamknúť
traymenu.vault.reveal=Odkryť

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Pridať trezor
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Vytvoriť nový trezor
addvaultwizard.welcome.existingButton=Otvoriť existujúci trezor
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Zvoľte názov pre trezor
addvaultwizard.new.namePrompt=Názov trezoru
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Kde by mal Cryptomator uchovávať šifrované súbory vášho trezoru?
addvaultwizard.new.locationLabel=Umiestnenie úložiska
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Vlastné umiestnenie
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Vybrať…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Vybrať adresár
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Na tejto ceste nie je možné vytvoriť trezor, pretože niektorý objekt už existuje.
addvaultwizard.new.locationDoesNotExist=Peňaženka sa nedá vytvoriť na danej ceste pretože ani jedna cesta neexistuje.
addvaultwizard.new.invalidName=Neplatný názov trezoru. Zvážte bežný názov adresára.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Vytvoriť trezor
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Bez hesla nebudete mať prístup k svojim údajom. Chcete obnovovací kľúč pre prípad straty hesla?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Áno, prosím, istota je istota
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nie, ďakujem, nestratím svoje heslo
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=Dôležité.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ SÚBORY TREZORU ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Toto je umiestnenie úložiska vášho trezoru.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NEVYKONÁVAJTE
addvault.new.readme.storageLocation.4=zmeniť akékoľvek súbory v tomto adresári alebo
addvault.new.readme.storageLocation.5=vložiť do tohto adresára akékoľvek súbory na šifrovanie.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Ak chcete šifrovať súbory a zobraziť obsah trezoru, postupujte takto:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Pridajte tento trezor do Cryptomatoru.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Odomknite trezor v Cryptomatore.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Otvorte prístupové miesto kliknutím na tlačidlo „Odkryť“.
addvault.new.readme.storageLocation.10=Ak potrebujete pomoc, navštívte dokumentáciu: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=VITAJTE.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ ZAŠIFROVANÝ ZVÄZOK 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Toto je prístupové miesto vášho trezoru.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Všetky súbory pridané do tohto zväzku budú šifrované programom Cryptomator. Môžete na tom pracovať ako na akomkoľvek inom disku / priečinku. Toto je iba dešifrované zobrazenie jeho obsahu, vaše súbory zostávajú stále šifrované na pevnom disku.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Tento súbor môžete kedykoľvek odstrániť.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Vyberte súbor „masterkey.cryptomator“ existujúceho trezoru.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Vybrať…
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Pridaný trezor "%s".\nAk chcete získať prístup alebo pridať obsah, musíte tento trezor odomknúť. Prípadne ju môžete odomknúť kedykoľvek neskôr.
addvaultwizard.success.unlockNow=Odomknúť teraz

# Remove Vault
removeVault.title=Odstrániť trezor
removeVault.information=To spôsobí, že Cryptomator iba zabudne na tento trezor. Môžete ho pridať znova neskôr. Z pevného disku sa neodstránia žiadne šifrované súbory.
removeVault.confirmBtn=Odstrániť trezor

# Change Password
changepassword.title=Zmeniť heslo
changepassword.enterOldPassword=Zadaj aktuálne heslo pre "%s"
changepassword.finalConfirmation=Chápem, že ak zabudnem svoje heslo, nebudem mať prístup k svojim údajom

# Forget Password
forgetPassword.title=Zabudnuté heslo
forgetPassword.information=Týmto vymažete uložené heslo tohto trezoru z vášho systému kľúčov.
forgetPassword.confirmBtn=Zabudnuté heslo

# Unlock
unlock.title=Odomknúť trezor
unlock.passwordPrompt=Zadajte heslo pre "%s":
unlock.savePassword=Uložiť heslo
unlock.unlockBtn=Odomknúť
## Success
unlock.success.message=Úspešne sa odomkol "%s"! Váš trezor je teraz prístupný.
unlock.success.revealBtn=Odhaliť trezor
## Failure
unlock.error.heading=Nie je možné odomknúť účet
### Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint.notExisting=Bod pripojenia "%s" nie je adresár, nie je prázdny alebo neexistuje.
unlock.error.invalidMountPoint.existing=Bod pripojenia "%s" už existuje alebo chýba nadradený adresár.

# Lock
## Force
lock.forced.heading=Bežné uzamknutie zlyhalo
lock.forced.message=Zamknutie "%s" bolo zablokované prebiehajúcimi operáciami alebo otvorenými súbormi. Smiete vynútiť uzamknutie tejto peňaženky, ale prerušením I/O môže viesť k strate alebo neuloženiu dát.
lock.forced.confirmBtn=Vynútené uzamknutie
## Failure
lock.fail.heading=Uzatváranie peňaženky zlyhalo.
lock.fail.message=Peňaženku "%s" nie je možné uzamknúť. Uistite sa že neuložená páca je uložená inde a dôležité Read/Write operácie sú ukončené. Ináč uzavretím peňaženky, ukončíte proces Cryptomator-a.

# Migration
## Start
## Run
## Sucess
migration.success.unlockNow=Odomknúť teraz
## Missing file system capabilities
## Impossible

# Preferences
preferences.title=Predvoľby
## General
preferences.general.theme.automatic=Automaticky
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.linux.keychain.SecretServiceKeychainAccess=Gnome klúčenka
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.linux.keychain.KDEWalletKeychainAccess=KDE účet
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.macos.keychain.MacSystemKeychainAccess=maccOS reťazový prístup
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.windows.keychain.WindowsProtectedKeychainAccess=Windows ochrana dát
## Volume
## Updates
## Donation Key
## About

# Vault Statistics
stats.title=Štatistiky pre %s
stats.cacheHitRate=Pomer nakešovaných záznamov
## Read
stats.read.throughput.idle=Čítanie: nečinnosť
stats.read.throughput.kibs=Čítanie: %.2f kiB/s
stats.read.throughput.mibs=Čítanie: %.2f MiB/s
stats.read.total.data.none=Čítanie dát: -
stats.read.total.data.kib=Čítanie dát: %.1f kiB
stats.read.total.data.mib=Čítanie dát: %.1f MiB
stats.read.total.data.gib=Čítanie dát: %.1f GiB
stats.decr.total.data.none=Odkódované dáta: -
stats.decr.total.data.kib=Odkódované dáta: %.1f kiB
stats.decr.total.data.mib=Odkódované dáta: %.1f MiB
stats.decr.total.data.gib=Odkódované dáta: %.1f GiB
stats.read.accessCount=Spolu načítané: %d
## Write
stats.write.throughput.idle=Zápis: nečinnosť
stats.write.throughput.kibs=Zápis: %.2f KiB/s
stats.write.throughput.mibs=Zápis: %.2f MiB/s
stats.write.total.data.none=Čítanie dát: -
stats.write.total.data.kib=Zapísaných dát: %.1f kiB
stats.write.total.data.mib=Zapísaných dát: %.1f MiB
stats.write.total.data.gib=Zapísaných dát: %.1f GiB
stats.encr.total.data.none=Zapísaných dát: -
stats.encr.total.data.kib=Odkódovaných dát: %.1f kiB
stats.encr.total.data.mib=Odkódovaných dát: %.1f MiB
stats.encr.total.data.gib=Odkódovaných dát: %.1f GiB
stats.write.accessCount=Suma zápisov: %d

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Zavrieť
main.preferencesBtn.tooltip=Predvoľby
main.debugModeEnabled.tooltip=Debagovací mód je aktivovaný
## Drag 'n' Drop
## Vault List
main.vaultlist.contextMenu.remove=Odstrániť peňaženku…
main.vaultlist.addVaultBtn=Pridať trezor
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
main.vaultDetail.unlockBtn=Odomknúť…
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Odomknúť teraz
main.vaultDetail.passwordSavedInKeychain=Heslo uložené
### Unlocked
main.vaultDetail.lockBtn=Uzamknúť
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=Čítanie:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=Zápis:
main.vaultDetail.stats=Štatistiky účtu
### Missing
main.vaultDetail.missing.recheck=Prekontrolovať
main.vaultDetail.missing.remove=Odstrániť zo zoznamu peňaženky…
### Needs Migration

# Wrong File Alert

# Vault Options
## General
vaultOptions.general.vaultName=Názov trezoru
## Mount
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Vybrať…
## Master Key
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Zmeniť heslo
vaultOptions.masterkey.forgetSavedPasswordBtn=Zabudnúť uložené heslo

# Recovery Key

# New Password

# Quit