~exprez135/cryptomator-libre

ref: e3a0e1ec5aaac32b06589f38c10760c0ab4c1fec cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_cs.properties -rw-r--r-- 15.7 KiB
e3a0e1ec — Sebastian Stenzel New Crowdin updates (#1413) 9 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Použít
generic.button.back=Zpět
generic.button.cancel=Zrušit
generic.button.change=Změnit
generic.button.close=Zavřít
generic.button.copy=Kopírovat
generic.button.copied=Zkopírováno!
generic.button.done=Hotovo
generic.button.next=Další
generic.button.print=Vytisknout
## Error
generic.error.title=Došlo k neočekávané chybě
generic.error.instruction=Tohle se nemělo stát. Prosím, nahlaste níže uvedený chybový text a popište, jaké kroky vedly k této chybě.

# Defaults
defaults.vault.vaultName=Trezor

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Zobrazit
traymenu.showPreferencesWindow=Nastavení
traymenu.lockAllVaults=Zamknout vše
traymenu.quitApplication=Ukončit
traymenu.vault.unlock=Odemknout
traymenu.vault.lock=Zamknout
traymenu.vault.reveal=Zobrazit

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Přidat trezor
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Vytvořit nový trezor
addvaultwizard.welcome.existingButton=Otevřít existující trezor
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Zvolte jméno trezoru
addvaultwizard.new.namePrompt=Název trezoru
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Kde by měl Cryptomator ukládat šifrované soubory vašeho trezoru?
addvaultwizard.new.locationLabel=Umístění úložiště
addvaultwizard.new.locationPrompt=...
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Vlastní umístění
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Vybrat...
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Vyberte adresář
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Trezor nemůže být vytvořen na tomto umístění, protože stejný objekt již existuje.
addvaultwizard.new.locationDoesNotExist=Trezor nemůže být vytvořen v tomto umístění, protože přinejmenším jedna položka z daného umístění neexistuje.
addvaultwizard.new.invalidName=Neplatné jméno trezoru. Prosím změňte jméno adresáře.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Vytvořit trezor
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Nebudete mít přístup k datům bez hesla. Chcete recovery klíč pro případ, že ztratíte heslo?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ano prosím, jistota je jistota
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Ne, díky, neztratím své heslo
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=DŮLEŽITÉ.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ SOUBORY TREZORU ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Toto je místo úložiště vašeho trezoru.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NESMÍTE
addvault.new.readme.storageLocation.4=• změnit jakýkoli soubor v tomto adresáři nebo
addvault.new.readme.storageLocation.5=• vložit do tohoto adresáře soubory k šifrování.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Pokud chcete zašifrovat soubory a zobrazit obsah trezoru, proveďte následující:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Přidejte tento trezor do Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Odemkněte trezor v Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Otevřete umístění přístupu kliknutím na tlačítko "Reveal".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Pokud potřebujete pomoc, navštivte dokumentaci: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=VÍTEJ.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ ZAŠIFROVANÁ JEDNOTKA 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Toto je místo přístupu vašeho trezoru.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Všechny soubory přidané do tohoto svazku budou šifrovány Cryptomatorem. Můžete na něm pracovat na jiném disku/složce. Toto je pouze dešifrovaný pohled na jeho obsah, vaše soubory zůstávají na pevném disku stále zašifrovány.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Tento soubor můžete odstranit.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Vyberte soubor "masterkey.cryptomator" z vašeho stávajícího trezoru.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Vybrat...
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Vyberte Masterkey soubor
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Vytvořen trezor "%s".\nNejprve odemkněte tento trezor, pak do něj můžete přidat svůj obsah. Nebo jej můžete odemknout kdykoliv v budoucnu.
addvaultwizard.success.unlockNow=Odemknout nyní

# Remove Vault
removeVault.title=Odstranit trezor
removeVault.information=Toto jen umožní Cryptomatoru zapomenout tento trezor. Později jej můžete opět přidat. Žádné šifrované soubory nebudou z vašeho disku smazány.
removeVault.confirmBtn=Odstranit trezor

# Change Password
changepassword.title=Změnit heslo
changepassword.enterOldPassword=Zadejte současné heslo pro "%s"
changepassword.finalConfirmation=Chápu, že pokud zapomenu své heslo, nebudu mít přístup k mým datům

# Forget Password
forgetPassword.title=Zapomenout heslo
forgetPassword.information=Toto smaže uložené heslo pro tento trezor.
forgetPassword.confirmBtn=Zapomenout heslo

# Unlock
unlock.title=Odemknout trezor
unlock.passwordPrompt=Zadejte heslo pro "%s":
unlock.savePassword=Uložit heslo
unlock.unlockBtn=Odemknout
## Success
unlock.success.message=Trezor "%s" byl úspěšně odemčen a nyní je dostupný.
unlock.success.rememberChoice=Pamatovat si volbu, nezobrazovat to znovu
unlock.success.revealBtn=Zobrazit trezor
## Failure
unlock.error.heading=Nelze odemknout trezor
### Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint.notExisting=Připojovací bod %s není složkou, není prázdný nebo neexistuje.
unlock.error.invalidMountPoint.existing=Připojovací bod %s již existuje nebo nadřazená složka chybí.

# Lock
## Force
## Failure

# Migration
migration.title=Upgrade trezoru
## Start
migration.start.prompt=Váš trezor "%s" musí být aktualizován na nový formát.\nNež začnete, ujistěte se, že není žádná probíhající či čekající synchronizace na tomto trezoru.
migration.start.confirm=Ano, můj trezor je plně synchronizován.
## Run
migration.run.enterPassword=Zadejte heslo pro "%s"
migration.run.startMigrationBtn=Migrovat trezor
migration.run.progressHint=Může to chvíli trvat…
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions=Migrace "%s" byla úspěšná.\nNyní můžete svůj trezor odemknout.
migration.success.unlockNow=Odemknout nyní
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Nepodporovaný souborový systém
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migrace nebyla zahájena, protože váš trezor je umístěn na nedostatečném souborovém systému.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Souborový systém nepodporuje dlouhá jména souborů.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Souborový systém nepodporuje dlouhé cesty.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Souborový systém neumožňuje čtení.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Souborový systém neumožňuje zápis.
## Impossible
migration.impossible.heading=Trezor není možné zmigrovat
migration.impossible.reason=Trezor nemůže být automaticky zmigrován, protože jeho umístění v úložišti nebo přístupový bod není kompatibilní.
migration.impossible.moreInfo=Trezor může být stále otevřen starší verzí. Pro pokyny, jak ručně migrovat trezor, navštivte

# Preferences
preferences.title=Nastavení
## General
preferences.general=Obecné
preferences.general.theme=Vzhled
preferences.general.theme.automatic=Automaticky
preferences.general.theme.light=Světlý
preferences.general.theme.dark=Tmavý
preferences.general.unlockThemes=Odemknout tmavý režim
preferences.general.startHidden=Skrýt okno Cryptomatoru při spuštění
preferences.general.debugLogging=Ladicí režim
preferences.general.debugDirectory=Ukázat soubory se záznamy událostí (log)
preferences.general.autoStart=Spustit Cryptomator při spuštění systému
preferences.general.keychainBackend=Ukládat hesla pomocí
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.linux.keychain.SecretServiceKeychainAccess=Gnome klíčenka
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.linux.keychain.KDEWalletKeychainAccess=KDE KWallet
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.macos.keychain.MacSystemKeychainAccess=macOS Svazek klíčů
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.windows.keychain.WindowsProtectedKeychainAccess=Windows Data Protection klíčenka
preferences.general.interfaceOrientation=Orientace prostředí
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Zleva doprava
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Zprava doleva
## Volume
preferences.volume=Virtuální jednotky
preferences.volume.type=Typ připojení
preferences.volume.webdav.port=WebDAV Port
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV schéma
## Updates
preferences.updates=Aktualizace
preferences.updates.currentVersion=Aktuální verze: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Automaticky kontrolovat aktualizace
preferences.updates.checkNowBtn=Zkontrolovat nyní
preferences.updates.updateAvailable=Dostupná nová verze %s.
## Donation Key
preferences.donationKey=Příspěvek
preferences.donationKey.registeredFor=Registrováno na: %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Nebyl nalezen žádný platný darovací klíč. Je to jako licenční klíč, ale pro úžasné lidi využívající software zadarmo. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Získat darovací klíč
## About
preferences.about=O aplikaci

# Vault Statistics
stats.title=Statistika pro %s
stats.cacheHitRate=Rychlost dosažené mezipaměti
## Read
stats.read.throughput.idle=Čtení: nečinné
stats.read.throughput.kibs=Čtení: %.2f kiB/s
stats.read.throughput.mibs=Čtení: %.2f MiB/s
stats.read.total.data.none=Přečteno: -
stats.read.total.data.kib=Přečteno: %.1f kiB
stats.read.total.data.mib=Přečteno: %.1f MiB
stats.read.total.data.gib=Přečteno: %.1f GiB
stats.decr.total.data.none=Dešifrováno: -
stats.decr.total.data.kib=Dešifrováno: %.1f kiB
stats.decr.total.data.mib=Dešifrováno: %.1f MiB
stats.decr.total.data.gib=Dešifrováno: %.1f GiB
stats.read.accessCount=Celkem přečteno: %d
## Write
stats.write.throughput.idle=Zápis: nečinný
stats.write.throughput.kibs=Zápis: %.2f kiB/s
stats.write.throughput.mibs=Zápis: %.2f MiB/s
stats.write.total.data.none=Přečteno: -
stats.write.total.data.kib=Zapsáno: %.1f kiB
stats.write.total.data.mib=Zapsáno: %.1f MiB
stats.write.total.data.gib=Zapsáno: %.1f GiB
stats.encr.total.data.none=Zašifrováno: -
stats.encr.total.data.kib=Zašifrováno: %.1f kiB
stats.encr.total.data.mib=Zašifrováno: %.1f MiB
stats.encr.total.data.gib=Zašifrováno: %.1f GiB
stats.write.accessCount=Celkem zapsáno: %d

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Zavřít
main.minimizeBtn.tooltip=Minimalizovat
main.preferencesBtn.tooltip=Nastavení
main.debugModeEnabled.tooltip=Režim ladění je povolen
main.donationKeyMissing.tooltip=Prosím, zvažte darování
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Přidat tento trezor
main.dropZone.unknownDragboardContent=Pokud chcete přidat trezor, přetáhněte jej do tohoto okna
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klikněte zde pro přidání nového trezoru
main.vaultlist.contextMenu.remove=Odstranit trezor…
main.vaultlist.addVaultBtn=Přidat trezor
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Děkujeme, že jste si vybrali Cryptomator pro ochranu vašich souborů. Pokud potřebujete pomoc, podívejte se na naše návody:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=UZAMKNUTO
main.vaultDetail.unlockBtn=Odemknout…
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Odemknout nyní
main.vaultDetail.optionsBtn=Možnosti trezoru
main.vaultDetail.passwordSavedInKeychain=Heslo uloženo
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=ODEMKNUTO
main.vaultDetail.accessLocation=Obsah vašeho trezoru je dostupný:
main.vaultDetail.revealBtn=Zobrazit jednotku
main.vaultDetail.lockBtn=Zamknout
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=Přečteno:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=Zapsáno:
main.vaultDetail.throughput.idle=nečinný
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
main.vaultDetail.stats=Statistiky trezoru
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator nemohl najít trezor na této cestě.
main.vaultDetail.missing.recheck=Znovu zkontrolovat
main.vaultDetail.missing.remove=Odebrat ze seznamu trezorů…
main.vaultDetail.missing.changeLocation=Změnit umístění trezoru…
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Upgrade trezoru
main.vaultDetail.migratePrompt=Váš trezor musí být aktualizován na nový formát, než k němu budete mít přístup

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Jak šifrovat soubory
wrongFileAlert.header.title=Pokusili jste se tyto soubory zašifrovat?
wrongFileAlert.header.lead=Pro tento účel Cryptomator vytvoří jednotku ve vašem systémovém správci souborů.
wrongFileAlert.instruction.0=Pro zašifrování souborů postupujte následovně:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Odemkni svůj trezor.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Klikněte na "Zobrazit" pro otevření jednotky ve správci souborů.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Přidejte své soubory do této jednotky.
wrongFileAlert.link=Pro další informace navštivte

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Obecné
vaultOptions.general.vaultName=Název trezoru
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Odemknout trezor při spuštění Cryptomator
vaultOptions.general.actionAfterUnlock=Po úspěšném odemčení
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ignore=Nedělat nic
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.reveal=Zobrazit jednotku
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ask=Zeptat se
## Mount
vaultOptions.mount=Připojení
vaultOptions.mount.readonly=Pouze pro čtení
vaultOptions.mount.customMountFlags=Vlastní parametry
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=obsazeno
vaultOptions.mount.mountPoint=Přípojný bod
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Automaticky vybrat vhodné místo
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Použít zvolenou jednotku
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Vlastní cesta
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Vybrat...
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Vyberte prázdný adresář
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Heslo
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Změnit heslo
vaultOptions.masterkey.forgetSavedPasswordBtn=Zapomenout uložené heslo
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Obnovovací klíč je váš jediný způsob, jak obnovit přístup k trezoru, pokud ztratíte své heslo.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Zobrazit klíč k obnově
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Obnovit heslo

# Recovery Key
recoveryKey.title=Klíč k obnově
recoveryKey.enterPassword.prompt=Zadejte své heslo pro zobrazení obnovovacího klíče pro "%s":
recoveryKey.display.message=Následující obnovovací klíč může být použit k obnovení přístupu k "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Uchovejte ho někde velmi bezpečně, např.\n • Uložit pomocí správce hesel\n • Uložit na USB flash disk\n • Vytisknout na papír
recoveryKey.recover.prompt=Zadejte váš obnovovací klíč pro "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Toto je platný obnovovací klíč
recoveryKey.printout.heading=Obnovovací klíč Cryptomator\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Zadejte nové heslo
newPassword.reenterPassword=Potvrď nové heslo
newPassword.passwordsMatch=Hesla se shodují!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Hesla se neshodují
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Použijte minimálně %d znaků
passwordStrength.messageLabel.0=velmi slabé
passwordStrength.messageLabel.1=slabé
passwordStrength.messageLabel.2=dostatečné
passwordStrength.messageLabel.3=silné
passwordStrength.messageLabel.4=velmi silné

# Quit
quit.prompt=Uzavřít aplikaci? Máte nezamčené trezory.
quit.lockAndQuit=Uzamknout a zavřít