~exprez135/cryptomator-libre

ref: aef33dc8646f2f17e0d7dd30deeb3e135e26e382 cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_sk.properties -rw-r--r-- 5.8 KiB
aef33dc8 — Sebastian Stenzel Merge branch 'release/1.5.4' 1 year, 4 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Použiť
generic.button.back=Späť
generic.button.cancel=Zrušiť
generic.button.change=Zmeniť
generic.button.close=Zavrieť
generic.button.copy=Kopírovať
generic.button.copied=Skopírované!
generic.button.done=Hotovo
generic.button.next=Ďalej
generic.button.print=Tlač
## Error
generic.error.title=Vyskytla sa neočakávaná chyba
generic.error.instruction=Toto sa nemalo stať. Nahláste text chyby uvedený nižšie a uveďte popis krokov, ktoré viedli k tejto chybe.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Zobraziť
traymenu.showPreferencesWindow=Predvoľby
traymenu.lockAllVaults=Zamknúť všetky
traymenu.quitApplication=Ukončiť
traymenu.vault.unlock=Odomknúť
traymenu.vault.lock=Uzamknúť
traymenu.vault.reveal=Odkryť

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Pridať trezor
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Vytvoriť nový trezor
addvaultwizard.welcome.existingButton=Otvoriť existujúci trezor
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Zvoľte názov pre trezor
addvaultwizard.new.namePrompt=Názov trezoru
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Kde by mal Cryptomator uchovávať šifrované súbory vášho trezoru?
addvaultwizard.new.locationLabel=Umiestnenie úložiska
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Vlastné umiestnenie
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Vybrať…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Vybrať adresár
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Na tejto ceste nie je možné vytvoriť trezor, pretože niektorý objekt už existuje.
addvaultwizard.new.invalidName=Neplatný názov trezoru. Zvážte bežný názov adresára.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Vytvoriť trezor
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Bez hesla nebudete mať prístup k svojim údajom. Chcete obnovovací kľúč pre prípad straty hesla?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Áno, prosím, istota je istota
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nie, ďakujem, nestratím svoje heslo
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=Dôležité.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ SÚBORY TREZORU ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Toto je umiestnenie úložiska vášho trezoru.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NEVYKONÁVAJTE
addvault.new.readme.storageLocation.4=zmeniť akékoľvek súbory v tomto adresári alebo
addvault.new.readme.storageLocation.5=vložiť do tohto adresára akékoľvek súbory na šifrovanie.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Ak chcete šifrovať súbory a zobraziť obsah trezoru, postupujte takto:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Pridajte tento trezor do Cryptomatoru.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Odomknite trezor v Cryptomatore.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Otvorte prístupové miesto kliknutím na tlačidlo „Odkryť“.
addvault.new.readme.storageLocation.10=Ak potrebujete pomoc, navštívte dokumentáciu: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=VITAJTE.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ ZAŠIFROVANÝ ZVÄZOK 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Toto je prístupové miesto vášho trezoru.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Všetky súbory pridané do tohto zväzku budú šifrované programom Cryptomator. Môžete na tom pracovať ako na akomkoľvek inom disku / priečinku. Toto je iba dešifrované zobrazenie jeho obsahu, vaše súbory zostávajú stále šifrované na pevnom disku.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Tento súbor môžete kedykoľvek odstrániť.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Vyberte súbor „masterkey.cryptomator“ existujúceho trezoru.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Vybrať…
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Pridaný trezor "%s".\nAk chcete získať prístup alebo pridať obsah, musíte tento trezor odomknúť. Prípadne ju môžete odomknúť kedykoľvek neskôr.
addvaultwizard.success.unlockNow=Odomknúť teraz

# Remove Vault
removeVault.title=Odstrániť trezor
removeVault.information=To spôsobí, že Cryptomator iba zabudne na tento trezor. Môžete ho pridať znova neskôr. Z pevného disku sa neodstránia žiadne šifrované súbory.
removeVault.confirmBtn=Odstrániť trezor

# Change Password
changepassword.title=Zmeniť heslo
changepassword.enterOldPassword=Zadaj aktuálne heslo pre "%s"
changepassword.finalConfirmation=Chápem, že ak zabudnem svoje heslo, nebudem mať prístup k svojim údajom

# Forget Password
forgetPassword.title=Zabudnuté heslo
forgetPassword.information=Týmto vymažete uložené heslo tohto trezoru z vášho systému kľúčov.
forgetPassword.confirmBtn=Zabudnuté heslo

# Unlock
unlock.title=Odomknúť trezor
unlock.passwordPrompt=Zadajte heslo pre "%s":
unlock.savePassword=Uložiť heslo
unlock.unlockBtn=Odomknúť
## Success
unlock.success.message=Úspešne sa odomkol "%s"! Váš trezor je teraz prístupný.
unlock.success.revealBtn=Odhaliť trezor
## Invalid Mount Point

# Migration
## Start
## Run
## Sucess
migration.success.unlockNow=Odomknúť teraz
## Missing file system capabilities
## Impossible

# Preferences
preferences.title=Predvoľby
## General
## Volume
## Updates
## Donation Key
## About

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Zavrieť
main.preferencesBtn.tooltip=Predvoľby
## Drag 'n' Drop
## Vault List
main.vaultlist.contextMenu.remove=Odstrániť trezor
main.vaultlist.addVaultBtn=Pridať trezor
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
main.vaultDetail.unlockBtn=Odomknúť
### Unlocked
main.vaultDetail.lockBtn=Uzamknúť
### Missing
### Needs Migration

# Wrong File Alert

# Vault Options
## General
## Mount
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Vybrať…
## Master Key
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Zmeniť heslo

# Recovery Key

# New Password

# Quit