~exprez135/cryptomator-libre

ref: aef33dc8646f2f17e0d7dd30deeb3e135e26e382 cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_lv.properties -rw-r--r-- 12.6 KiB
aef33dc8 — Sebastian Stenzel Merge branch 'release/1.5.4' 1 year, 4 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Pielietot
generic.button.back=Atpakaļ
generic.button.cancel=Atcelt
generic.button.change=Mainīt
generic.button.close=Aizvērt
generic.button.copy=Kopēt
generic.button.copied=Nokopēts!
generic.button.done=Darīts
generic.button.next=Tālāk
generic.button.print=Drukāt
## Error
generic.error.title=Radās neparedzēta kļūda
generic.error.instruction=Šis vēl nav atgadījies. Lūdzu ziņo zemāk redzamo kļūdas tekstu un iekļauj aprakstu, kas noveda pie šīs kļūdas.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Rādīt
traymenu.showPreferencesWindow=Iestatījumi
traymenu.lockAllVaults=Aizslēgt visu
traymenu.quitApplication=Iziet
traymenu.vault.unlock=Atslēgt
traymenu.vault.lock=Aizslēgt
traymenu.vault.reveal=Atklāt

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Pievienot glabātuvi
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Izveidot jaunu glabātuvi
addvaultwizard.welcome.existingButton=Atvērt esošu glabātuvi
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Izvēlies glabātuves nosaukumu
addvaultwizard.new.namePrompt=Glabātuves nosaukums
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Kur Cryptomator vajadzētu glabāt jūsu glabātuves šifrētos failus?
addvaultwizard.new.locationLabel=Krātuves atrašanās vieta
addvaultwizard.new.locationPrompt=
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Pielāgota atrašanās vieta
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Izvēlies...
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Izvēlēties mapi
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Glabātuvi nevar izveidot šajā ceļā, jo kāds objekts jau pastāv.
addvaultwizard.new.invalidName=Nederīgs glabātuves nosaukums. Lūdzu izvēlieties vienkāršu mapes nosaukumu.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Izveidot glabātuvi
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Jūs nevarēsiet piekļūt saviem datiem bez paroles. Vai vēlaties atkopšanas atslēgu gadījumam, kad esat pazaudējis paroli?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Jā, lūdzu, labāk droši nekā nekā
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nē, paldies, es nezaudēšu savu paroli
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ GLABĀTUVES DATNES ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Šī ir jūsu glabātuves atrašanās vieta.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Nekādā gadījumā
addvault.new.readme.storageLocation.4=mainīt visas datnes šajā mapē vai
addvault.new.readme.storageLocation.5=ielīmējiet visas datnes šifrēšanai šajā mapē.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Ja vēlaties šifrēt datnes un skatīt glabātuves saturu, rīkojieties šādi:
addvault.new.readme.storageLocation.7=Pievienot šo glabātuvi Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=Atslēgt glabātuvi ar Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=Atveriet piekļuves vietu, noklikšķinot uz pogas "Atklāt".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Ja hums ir nepieciešama palīdzība, apmeklējiet dokumentāciju: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELCOME.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ ŠIFRĒTS SĒJUMS 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Šī ir jūsu glabātuves piekļuves vieta.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Visas šeit pievienotās datnes tiks šifrētas ar Cryptomator. Jūs variet ar to strādāt kā ar jebkuru citu disku/mapi. Šis it tikai atšifrēts satura skats, jūsu dati diskā visu laiku ir šifrēti.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Jūs variet droši noņemt šo datni.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Izvēlieties "masterkey.cryptomator" datni no jūsu esošās glabātuves.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Izvēlies...
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Atlasīt galveno atslēgas datni
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Pievienota "%s" glabātuve.\nlai piekļūtu vai pievienotu datus, jums šo glabātuvi ir jāatslēdz. Vai arī jūs to variet atslēgt vēlāk jebkurā laikā.
addvaultwizard.success.unlockNow=Atslēgt tagad

# Remove Vault
removeVault.title=Noņemt glabātuvi
removeVault.information=Šis tikai liks Cryptomator aizmirst šo glabātuvi. Jūs to variet pievienot vēlāk atkārtoti. Nekādi šifrētie dati no diska netiks dzēsti.
removeVault.confirmBtn=Noņemt glabātuvi

# Change Password
changepassword.title=Mainīt paroli
changepassword.enterOldPassword=Ievadiet "%s" pašreizējo paroli
changepassword.finalConfirmation=Es saprotu, ka paroles aizmiršanas gadījumā, es vairs nevarēšu piekļūt saviem datiem

# Forget Password
forgetPassword.title=Aizmirst paroli
forgetPassword.information=Tas dzēsīs saglabāto glabātuves paroli no jūsu sistēmas atslēgu krātuves.
forgetPassword.confirmBtn=Aizmirst paroli

# Unlock
unlock.title=Atslēgt glabātuvi
unlock.passwordPrompt=Ievadiet "%s" paroli:
unlock.savePassword=Saglabāt paroli
unlock.unlockBtn=Atslēgt
## Success
unlock.success.message="%s" sekmīgi atslēgts! Jūsu glabātuve tagad ir pieejama.
unlock.success.revealBtn=Atklāt glabātuvi
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Montēšanas vieta nav tukša mape: %s

# Migration
migration.title=Jaunināt glabātuvi
## Start
migration.start.prompt=Jūsu "%s" glabātuvi nepieciešams atjaunināt uz jaunu formātu. Pirms turpiniet, pārliecinieties, ka nav aktīva šīs glabātuves sinhronizācija.
migration.start.confirm=Jā, mana glabātuve ir pilnībā sinhronizēta
## Run
migration.run.enterPassword=Ievadiet "%s" paroli
migration.run.startMigrationBtn=Migrēt glabātuvi
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions="%s" sekmīgi migrēta.\nJūs tagad variet atslēgt jūsu glabātuvi.
migration.success.unlockNow=Atslēgt tagad
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Neatbalstīta datņu sistēma
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migrācija netika uzsāta, jo jūsu glabātuve atrodās neadekvātā datņu sistēmā.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Datņu sistēma neatbalsta garus datņu nosaukumus.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Datņu sistēma neatbalsta garus ceļu nosaukumus.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Nav atļaujas lasīt no datņu sistēmas.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Nav atļaujas rakstīt datņu sistēmā.
## Impossible

# Preferences
preferences.title=Iestatījumi
## General
preferences.general=Vispārēji
preferences.general.theme=Izskats
preferences.general.theme.light=Gaišs
preferences.general.theme.dark=Tumšs
preferences.general.unlockThemes=Iespējot tumšo režīmu
preferences.general.startHidden=Paslēpt logu, kad startē Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Iespējot atkļūdošanas žurnalēšanu
preferences.general.autoStart=Palaist Cryptomator pie sistēmas startēšanas
preferences.general.interfaceOrientation=Saskarnes orientācija
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Kreisā uz labo
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Labā uz kreiso
## Volume
preferences.volume=Virtuāls disks
preferences.volume.type=Sējuma tips
preferences.volume.webdav.port=WebDAV ports
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV shēma
## Updates
preferences.updates=Atjauninājumi
preferences.updates.currentVersion=Pašreizējā versija: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Automātiski pārbaudīt atjauninājumus
preferences.updates.checkNowBtn=Pārbaudīt tagad
preferences.updates.updateAvailable=Pieejams atjauninājums uz versiju %s.
## Donation Key
preferences.donationKey=Ziedojums
preferences.donationKey.registeredFor=Reģistrēts uz %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Nav atrasta derīga ziedojuma atslēga. Tā ir kā licences atslēga , bet priekš satriecošiem cilvēkiem, kas izmanto bezmaksas programmatūru. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Iegūt ziedojuma atslēgu
## About
preferences.about=Par lietotni

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Aizvērt
main.minimizeBtn.tooltip=Minimizēt
main.preferencesBtn.tooltip=Iestatījumi
main.donationKeyMissing.tooltip=Lūdzu apsveriet iespēju ziedot
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Pievienot šo glabātuvi
main.dropZone.unknownDragboardContent=Ja jūs vēlaties pievienot glabātuvi, velciet to uz šo logu
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Spied šeit, lai pievienotu glabātuvi
main.vaultlist.contextMenu.remove=Noņemt glabātuvi
main.vaultlist.addVaultBtn=Pievienot glabātuvi
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Paldies, ka izvēlējāties Cryptomator lai aizsargātu jūsu datus. Ja jums nepieciešama palīdzība, iepazīstieties ar mūsu darba sākšanas ceļvežiem:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=AIZSLĒGTS
main.vaultDetail.unlockBtn=Atslēgt
main.vaultDetail.optionsBtn=Glabātuves opcijas
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=ATSLĒGTS
main.vaultDetail.accessLocation=Jūsu glabātuves saturs ir pieejams šeit:
main.vaultDetail.revealBtn=Atklāt disku
main.vaultDetail.lockBtn=Aizslēgt
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=nolasīts:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=ierakstīts:
main.vaultDetail.throughput.idle=dīkstāvē
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator šajā ceļā nevarēja atrast glabātuvi.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Jaunināt glabātuvi
main.vaultDetail.migratePrompt=Lai jūsu varētu piekļūt glabātuvei to ir nepieciešms jaunināt uz jaunu formātu

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Kā šifrēt datnes
wrongFileAlert.header.title=Vai jūs mēģinājāt šifrēt šīs datnes?
wrongFileAlert.header.lead=Šim nolūkam Cryptomator jūsu sistēmas datņu pārvaldniekā nodrošina sējumus.
wrongFileAlert.instruction.0=Lai šifrētu datnes, sekojiet šiem soļiem:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Atslēdziet jūsu glabātuvi.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Spiediet uz "Atklāt", lai atvērtu sējumu jūsu datņu pārvaldniekā.
wrongFileAlert.instruction.3=Šim sējumam pievienojiet jūsu datnes.
wrongFileAlert.link=Lai iegūtu turpmāku palīdzību, apmeklējiet

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Vispārēji
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Atslēgt glabātuvi startējot Cryptomator
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.reveal=Atklāt disku
## Mount
vaultOptions.mount=Montē
vaultOptions.mount.readonly=Tikai lasīt
vaultOptions.mount.driveName=Diska nosaukums
vaultOptions.mount.customMountFlags=Pielāgoti montēšanas parametri
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=aizņemts
vaultOptions.mount.mountPoint=Montēšanas vieta
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Automātiski izvēlieties piemērotu vietu
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Izmantot piešķirtu diska burtu
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Pielāgots ceļš
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Izvēlies...
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Izvēlies tukšu mapi
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Parole
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Mainīt paroli
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Atkopšanas atslēga ir jūsu vienīgais līdzeklis, lai atjaunotu piekļuvi glabātuvei, ja pazaudējat paroli.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Rādīt atkopšanas atslēgu
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Atjaunot paroli

# Recovery Key
recoveryKey.title=Atjaunošanas atslēga
recoveryKey.enterPassword.prompt=Lai parādītu "%s" atjaunošanas atslēgu, ievadiet paroli:
recoveryKey.display.message=Šī atjaunošanas atslēga var tikt izmantota, lai atjaunotu "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Glabājiet to drošā vietā, piemēram:\n  • Uzglabājiet to, izmantojot paroļu pārvaldnieku\n  • Saglabājiet to USB zibatmiņā\n  • Izdrukājiet to uz papīra
recoveryKey.recover.prompt=Ievadiet "%s" atjaunošanas atslēgu:
recoveryKey.recover.validKey=Šī ir derīga atjaunošanas atslēga
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator atjaunošanas atslēga\n"%s" \n

# New Password
newPassword.promptText=Ievadiet jauno paroli
newPassword.reenterPassword=Apstipriniet jauno paroli
newPassword.passwordsMatch=Parole sakrīt!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Paroles nesakrīt
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Izmantojiet vismaz %d burtus
passwordStrength.messageLabel.0=Ļoti vāja
passwordStrength.messageLabel.1=Vāja
passwordStrength.messageLabel.2=Vidēja
passwordStrength.messageLabel.3=Stipra
passwordStrength.messageLabel.4=Ļoti stipra

# Quit
quit.prompt=Aizvērt lietotni? Ir atslēgtas glabātuves.
quit.lockAndQuit=Aizslēgt un aizvērt